Scharn wacht schadeclaim Reserves Haarlem geen partij voor Quick Boys: 3-0 NKS-bokaal nu definitief voor Alphense Boys DS deelt Lagendijk nog twee jaar bij Rijnsburg Vlot herstel heren Saturnus tegen Odin FC Toma zegt af Gladbach Polsstok record Olson DEN HAAG (ANP) - Haico Scharn kan deze week een brief van rar. F.C. Kollen, de juridisch adviseur van de Koninklijke Nederlandse Atle tiek Unie verwachten waarin de KNAU van zijn bondstrainer een schadevergoeding eist wegens het niet geven van een tweetal trai ningen. Haico Scharn vroeg op 10 decem ber per 1 januari schriftelijk ont slag bij de KNAU als bondstrai ner voor de middenafstand bij de heren. Het bestuur van de KNAU wenst Scharn, die met in gang van 1 januari op part-time basis in dienst trad van een Ame rikaanse sportkleding en -schoei- selfabriek, echter aan zijn tot 30 september lopende contract te houden. Scharn, die zijn ontslag indiende omdat hij niet meer op timaal meende te kunnen func tioneren als bondstrainer, acht zich niet meer in dienst van de KNAU. Afgelopen week sommeerde de KNAU Scharn zijn werkzaamhe den als trainer te hervatten. Za terdag moest Scharn in Vlaardin- gen een training leiden en giste ren op Papendal. Hij verscheen zowel in Vlaardingen als op Pa pendal maar gaf geen trainingen. In Vlaardingen vertrokken de at leten na een gesprek onverrich- terzake en gisteren werd onder leiding van Bram Wasenaar op Papendal een aantal zogenaam de lactaattesten gedaan. Wassenaar is een van de kandida ten voor de opvolging van Scharn, van wie trainingscoördi nator Herman Buuts overigens nog steeds hoopt dat de proble men rond zijn" persoon worden opgelost. "Het bestuur van de KNAU en ik willen Scharn graag behouden als trainer", aldus Buuts. "Wanneer Scharn de zaak echter doorzet zullen wij moeten zoeken naar een opvolger". Gis teren heeft Buuts op Papendal gesproken met de middenafstan- ders over een eventuele opvolger van Scharn. Naast Bram Wasse naar denkt de KNAU ook aan Carel van Nisselroij. de trainer van onder andere Carla Beurs- kens, en aan Johan Wellerdieck, de man die Rob Druppers bij Hellas onder zijn hoede heeft. 'Ik denk dat er deze week een be slissing valt", aldus Buuts. KNAU-voorzitter ir. Wim de Beer kondigde aan dat de Atle tiek Unie zeker juridische stap pen zal ondernemen. "Wij heb ben Haico Scharn gesommeerd zijn werk als trainer te doen. Dat heeft hij geweigerd, daardoor is in elk geval zaterdag een training niet doorgegaan, waardoor wij schade hebben geleden. Daarom zal onze juridische adviseur bin nen enkele dagen een schade claim bij Scharn indienen. LEIDEN - Quick Boys heeft het 'verregende' voetbalweekeinde nuttig besteed. De Katwijkse zaterdageersteklasser stuurde een uitnodiging naar het tweede elftal van Haarlem, dat wel bereid was om op het immer bespeelbare Nieuw Zuid een balletje te komen trappen. Quick Boys zegevierde uiteindelijk met 3-0. Bij het Leiderdorpse RCL kwamen de reserves van Ajax op bezoek. Bij 3-3 hielden de partijen het voor gezien. Bij de zondagclubs diende Roodenburg FC Lisse een 2-0 nederlaag toe, terwijl UVS met een duidelijke 0-5 bij UDO vertrok. Quick Boys-Haarlem 2 3-0 Van de zijde van de Katwijkers een goede wedstrijd. Sis-tu Pan vol deed uitstekend als vervanger van de geblesseerde Anne Ou- wersloot. In de eerste helft zette Cees van Rooyen de thuisploeg op voorsprong, waarna Mart van der Plas en Frank van der Kley na de spelhervatting de eind stand op 3-0 bepaalden. RCL- Ajax 2 3-3 De Amsterdammers hadden een jong elftal naar de Bloemerd ge stuurd. Niettemin wist het tame lijk onervaren team RCL nog aardig in toom de houden. Pierre van Gemerden tekende via een doeltreffende kopbal voor de openingstreffer, maar Marco Dijkhuyzen loodste Ajax langs zij. Cees Ruis zorgde voor 2-1, maar nog voor de thee aan de lip pen kon worden gezet, scoorde wederom Dijkhuyzen voor de ploeg uit de hoofdstad. In de tweede helft dicteerde de for matie van Theo de Waard het spel. Het veldoverwicht kon evenwel niet in doelpunten wor den uitgedrukt. John Bosman confronteerde RCL zelfs met een 2-3 achterstand. Vlak voor tijd sleepte Cees Ruis i i straf- Hans Braai probeert een Ajacied de weg te versperren. schop nog een 'onbeslist' uit de strijd. FC Lisse-Ter Leede 0-0 Voor de elftallen een nuttige partij, hoewel van de zijde van FC Lisse bepaald geen spel van hoogwaar dige kwaliteit werd afgeleverd. Ter Leede, toch een klasse lager acterend, kon zodoende tot de meest slagvaardige ploeg uit groeien, die in de tweede helft zelfs de beste kansen op een overwinning kreeg. Voor FC Lis se beroerde Arie Schalk nog de lat. Katwijk-TOGR 2-1 Met trainer Huguenin als gespreks leider had Katwijk in de afgelo pen week de koppen bij elkaar gestoken. Zo kon het niet verder, had de wedstrijd tegen Excelsior Pernis geleerd. In de wedstrijd schortte het duidelijk aan de werklust, waarna trainer Hugue nin tot enige omzettingen in zijn team had besloten. "Er moest meer agressie worden getoond. De technische spelers waren niet bereid om wat extra werk te ver zetten. Nou, dan moeten ze het maar voelen. Ik voer de verande ringen met tegenzin uit, omdat ik een liefhebber ben van technisch voetbal". Voor Huig Schaap was zodoende geen plaats meer in het elftal van Katwijk ingeruimd. Met leedwe zen zal hij de wedstrijd tegen TOGR hebben aanschouwd, want de oranjehemden herstel den zich voorbeeldig na het de bacle van vorige week. Wim Guyt I bracht de thuisploeg op voorsprong. In de tweede helft vergrootte Jan van Duyn de mar ge tot 2-0. Katwijk bleef nadien de betere ploeg, maar verzuimde te scoren. Tien minuten voor tijd maakte de Rotterdamse tegen stander doeltreffend gebruik van een fout in de Katwykse verdedi ging. MAANDAG 17 JANUARI 1983 LEIDEN - Op verzoek van de zaal voetbalvereniging FC Toma is de inter-regionale wedstrijd De Te- gelhandel FC Toma, die van avond in de Vijf Meihal zou wor den gespeeld, uitgesteld. De Moordrechtse ploeg moet die avond ster-speler Bobby Matita- tihewen aan het Nederlands zaal voetbalteam afstaan. De ontmoeting van woensdag avond tussen FV Snoeki en Glas bergen is eveneens uit het pro gramma gehaald. De wedstrijden vinden nu in de eerste week van maart plaats. Het zaalvoetbalteam van De Engel is niet aansprakelijk gesteld voor het niet spelen van de inter-re- gionale ontmoeting tegen de Rotterdamse Studenten. De tuchtcommissie was van oordeel dat de scheidsrechter niet op juiste wijze gehandeld heeft. Be gin februari wordt deze wed strijd alsnog in Rotterdam ge speeld. De volgende wedstrijden staan de ze week op het programma; Vanavond: THB Hal Lisse: Van Gerven—Van Duuren, aanvang 20.30 uur. Cleyn Duin Karwijk: Van der Plas Rotterdamse Studenten, aan vang 20.00 uur. Woensdag: Sporthal FC Lisse: De Engel-Sil- va Boys. aanvang 20.00 uur. Groenoordhallen Leiden: Von- k-THB Boys, aanvang 20.00 uur; UVS—Noordwijk, aanvang 21.00 Rijnstreekhal Alphen: Bahlman- n—Inter Ju aanvang 20.00 uur. De Gaasbak Voorhout: Landwer—- Bax, aanvang 20.00 uur. DORDRECHT (ANP) - Eerste-di- visieclub DS'79 heeft gistermid dag op eigen veld een vriend schappelijk wedstrijd tegen Bo- russia Mönchen-Gladbach uit de Westduitse Bundesliga gelijk ge speeld, 1—1. Lothar Mattheus scoorde voor Borussia in de 67e minuut, Henk van Leeuwen maakte vier minuten later gelijk. Er waren 2500 toeschouwers. LEIDEN - De Alphense Boys- jeugd heeft zich voor de der de maal in successie en voor de vijfde keer in totaal het meest bedreven getoond tij dens de NKS-sportinstuif. Een dubbele reden om defi nitief de wisselbeker mee naar Alphen te mogen ne- Gistermiddag rond vijf uur kwam een einde aan de veer tiende NKS-sportinstuif, waaraan 24 verenigingen ge durende twee weekeinden aan deelnamen. Medio de cember traden de D-junioren in het strijdperk, in het afge lopen weekeinde was de beurt aan 'de E-tjes'. Zij vochten op de onderdelen trefbal, lijnbal, estafette, handbal en natuurlijk ook voetbal om de hoogste eer. Winnen was hun doel, maar, zo luidde het motto, verlie zers hebben ook gevoel. De belangrijkste gedachte ach ter de sportinstuif is dan ook om in de voetballoze periode lekker sportief bezig te zijn. Beste Zaterdag gaven zo'n 360 zoge naamde 'lagere' E-junioren daaraan gehoor. Alphense Boys E2, FS Lisse E2, Voor schoten E2, SJC E3, Alphen se Boys E4 en Bernardus E3 werden poule-winnaar. Gis teren volgde eenzelfde massa El-voetballertjes, die punten konden verdienen in de strijd om de wisselbeker. WSB El scoorde het hoogste (49 pun ten), SJC (47) volgde als twee de, Alphnese Boys werd met 40 punten derde. Toen die cij fers bekend waren, konden daar de plaatsing-cijfers van de Dl-teams bij worden op geteld. Alphense Boys rolde als beste uit de bus (derde plaats voor de El, tweede plaats voor de Dl). WSB, met een eerste (El) en een derde plaats (Dl) werd num mer twee en SVLV, derde bij de El-jeugd, vierde bij de Dl- jeugd, eindigde als derde. Voorzitter N. Pieterse van de NKS-afdeling Leiden overhandigt de wisselbeker c ier van Alphense Boys El. i Frank V/ieringa, aanvoer- OTTAWA (ANP) - De Amerikaan Bill Olson heeft vrijdagnacht in Ottawa zijn eigen indoor-we- reldrecord polsstokhoogsprin gen verbeterd. Tijdens interna tionale wedstrijden in het sportpaleis van de Canadese hoofdstad kwam Olson bij zijn eerste poging al over de record hoogte van 5 meter en 75 centi meter. Olson vorige indoor-re cord was 5.74 meter. De Engelse Jane Finch kwam tij dens de indoor-atletiekwed- strijden in Ottawa eveneens tot een beste prestatie. Finch fi- nishte op de 800 meter in 2 mi nuten en 3,6 seconden. De oude toptijd stond op naam van de Amerikaanse Leann Warren, die in 1982 tot een tijd was gekomen van 2.05,8. De 23-jarige Olson haalde de hoogte van 5,75 meter bij zijn eerste poging. Olson landgenoot Brad Pursley, die als tweede eindigde, sprong over 5,60 me ter. Earl Bell, eveneens een Amerikaan, moest met 5,30 me ter en een derde plaats genoe gen nemen. Olsen had de aanvangshoogte van 5,40 meter zonder moeilijkhe den overmeesterd. Voor 5,60 me ter had Olson drie pogingen no dig. "In het begin van het in- doorseizoen ben ik meestal goed in vorm. Nu ben ik al twintig procent beter dan vorig jaar", aldus Olson. Op de huid gezeten door twee Haarlemmers ziet Huug Aandewiel kans het leder richting doel te schieten. Roodenburg-FC Lisse 2-0 In deze aantrekkelijke wedstrijd was Roodenburg de betere ploeg. De weer herstelde John van de Wetering functioneerde uitstekend, waaraan de rest van de jonge ploeg zich duidelijk op trok. De eerste treffer kwam op naam van Ronald Jansen. Cees Verder nam het tweede Leidse doelpunt voor zijn rekening, hoe wel daar een fout van Lissese goalie aan vooraf ging. UDO-UVS 0-5 "Een duidelijk geflatteerde uit slag", vond UVS-trainer Gerard Désar, die overigens met het be stuur nog geen contractverle ning is overeengekomen. "Ik heb voor mezelf nog niet besloten of ik bij UVS blijf, terwijl het be stuur nog niet heeft laten weten of ze mij willen behouden". Will Henskens was gisteren de ge vierde man bij UVS. Niet minder dan vier maal liet hij het net 'bol len', terwijl Theo van Seggelen de vijfde treffer voor z'n reke ning nam. UDO tenslotte, dat in het veld nauwelijks voor UVS onder deed, kwam niet verder dan schoten op paal en lat. SJC-Slikkerveer 5-0 De doelpuntenmachine draaide in Noordwijk gisteren op volle toe ren. Daarnaast was het veldspel van de blauwzwarten uitstekend verzorgd. Opponent Slikkerveer, evenals SJC uitkomend in de tweede klasse, kwam er hoege naamd niet aan te pas. Jos Alders was met drie doelpunten succes vol. René de Ridder en Leen van der Zalm namen de overige goals voor hun rekening. Teylingen-LFC 0-0 De Leidse derdeklasser probeerde in deze wedstrijd wat jeugdspe lers. Het experiment slaagde ge deeltelijk, want LFC leverde in Sassenheim een aardige partij af. Het schortte echter aan de pro- duktie van doelpunten. Kansen kregen de voorwaartsen van de kanaries in overvloed (Frits Mij- aard), maar het vizier stond on scherp. LEIDEN - Trainer Arie Lagendijk heeft zijn handtekening geplaatst on der een contract, dat hem aan einde van het lopende seizoen voor nog twee jaar bindt aan Rijnsburgse Boys. De Rijnsburgse eersteklasser ging in een vroegtijdig stadium een tweejarige verbintenis aan met Lagendijk "omdat we de continuïteit willen bevorderen", aldus secre- tares Van Zuylen. "We willen de rust handhaven en daarom leek het ons raadzaam om nog twee jaar met deze trainer verder te gaan". Arie Lagendijk zelf achtte een tweejarig contract wenselijk "omdat we werken met een erg jonge groep, die nog wel twee jaar nodig heeft. Het vorige seizoen was teleurstellend, maar nu zit er duidelijk muziek in het elftal. Ik heb het gewoon goed naar m'n zin", motiveert hij zijn besluit om nog twee seizoenen in Rijnsburg te blijven. Mouter Laurens Mouter blijft ook het komende seizoen in dienst van de Leidse eerste klasser Roodenburg. De Oegstgeestenaar tekende opnieuw een contract voor één jaar. Het wordt het vijfde jaar van Mouter bij de club uit de Kooi. Arie Lagendijk LEIDEN - De heren van Satur- nus hebben niet lang wakker gelegen van de onfortuinlijke nederlaag die zij vorige week te incasseren kregen van het keihard handballende Zee burg (15-16). Gisteren was Odin uit Heemskerk kans loos (rust 10-6, eindstand 19- 12). De koppositie in de twee de divisie D bij de heren is derhalve gemakkelijk ge handhaafd. In de eerste divi sie A bij de dames won Fore- holte in een sterke tweede helft van E en O (rust 8-8. eindstand 17-12). HVS boekte eindelijk ook een zege. In de Fluit in Leidschcndam werd DSVD met 10-9 geklopt. De dames van MMO verloren in de derde divisie G van de Hollandiaan (rust 5-9, eind stand 10-11). Een gelijkspel zou de verhouding in dit duel beter hebben weergegeven. De heren van HW '70 hielden hun koppositie in de afde- lings tweede klasse A goed vast in een moeilijke wed strijd tegen Foreholte (rust 6- 5. eindstand 15-11). Ook de dames van Olympia '72 ble ven aan de kop van de rang lijst in de tweede klasse B door een verpletterende zege op Kwiek Sport 2 (rust 9-2. eindstand 22-10). Saturnus was zoveel sterker dan Odin, dat de gasten al lang voor het einde van de wedstrijd voor een uitzichtloze achterstand stonden (7-19). In de slotfase echter werd er zo gerommeld in de Leidse ploeg dat het doelgemiddelde, dat mis schien toch nog een belang rijke rol kan gaan spelen, ste vig werd aangetast (19-12). de Leidse ploeg. Hij scoorde onder meer een sublieme treffer. Foreholte keek tegen een goed gestart E en O al snel tegen een 0-3 achterstand aan. Het werd zelfs 4-8, maar een ex plosie van Nel Geerlings (drie treffers op rij), bracht de rust stand tegen de verwachtin gen in toch nog op 8-8. Na de hervatting deelden de arbi ters een serie uitsluitingen uit, die voor iedereen, inclu sief E en O, onbegrijpelijk waren. Op een bepaald mo ment moest Foreholte het zelfs met vier veldspeelsters opnemen tegen de complete ploeg van E en O. Op dat mo ment stonden de pupillen Lia van Kesteren stopte bij die stand een strafworp. Dat gaf Foreholte een extra injectie. E en O moest gelaten toezien hoe de marge werd vergroot tot 5 treffers (17-12). Weer een zege op inzet derhalve voor Foreholte. HVS had, met Ank van der Bosch in de gelederen, het vi zier op scherp staan. Bijzon der scherp zelfs. Wat dat be tekent heeft een toch hele maal niet slecht spelend DSVD moeten ervaren. Met de rust leidden de gasten in de Fluit in Leidschendam nog met 5-3, al had de vijfde treffer er natuurlijk nooit in mogen gaan; een vrije worp moest omdat er voor tijd was gefloten snel worden geno men. De speelsters, die in het muurtje stonden opgesteld, waren met hun gedachten immers al in de kleedkamer. Na de hervatting was de score echter snel in het voordeel van HVS omgebogen. Bin nen acht minuten had Ank van der Bosch met een serie daverende knallen HVS op 8- 5 gebracht. Het duui^de lang voordat DSVD die dreun had verwerkt. Het werd nog wel spannend (8-8, 9-8 en 9-9), maar HVS had het laatste woord. Oase had uit vrij gemakkelijk van Odin gewonnen (8-5), maar gisteren leek een revan che in de maak toen de ploeg uit Heemskerk met nog circa 11 minuten te spelen de stand op 8-4 had gebracht. Oase liet toen de vertrouwde 6-0 de fensie varen en schakelde over op een 5-1 en later zelfs een 4-2 defensie. Dat zette di rect zoden aan de dijk. Een serie break outs nivelleerde de score en met nog 4 minu ten te gaan werd het 8-8. Odin kwam toch nog tweemaal in winnende positie, mede om dat Roos van der Poel, anders altijd zeer zeker met de straf worp, er nu één miste. Maar Oase had via Helma van der Geest het laatste woord (10- 10). MMO kreeg van de arbi ters van Alsemgeest en Vo gels ook een strafworpenre- gen over zich heengestort. Dat deed de ploeg van Caron geen goed. De speelsters let ten meer op de arbitrage dan op het spel. In de rust had Ca ron erop gehamerd de arbi trage verder voor lief te ne men en de concentratie te be palen bij de wedstrijd. Het ging in de tweede helft dan ook stukken beter.In die ma te zelfs dat de Hollandiaan het in de slotfase knap be nauwd kreeg en zich geluk kig mocht prijzen dat het won (11-10). In de afdelings tweede klasse dames verloor HW 70 na een 6-1 voor sprong met de rust toch nog van Kwiek Sport (10-11). MSV won in de vierde klasse tweemaal, 's Morgens van Oa se 4 (7-5) en s middags van DSO 3 (12-9). De heren van MSV verloren in de tweede klasse van HEC 2 (13-15). Olympia '72 had eveneens in de derde klasse geen proble men met Athene (rust 6-6, eindstand 17-12). FRANK BONTE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 14