Zoltan Ribli in zeer goede vorm Sercu woedend koppelgenoot op Tennisteam telt nog mee -c Winst op Hort en Kortsjnoi John Kuyvenhoven moet afstappen Monaco eenvoudig van de baan geveegd Vijfde plaats voor Zijl in Amersfoort Stand Aad van Mil niet meer in Oranje Zesdaagse van Rotterdam Stand MAANDAG 17 JANUARI 1983 Sport DRONTEN (ANP) - Het Neder landse tennisteam is nog volop verwikkeld in de race voor pro motie naar de eerste divisie van de Koningsbeker. Gisteren werd voor duizend toeschouwers in Dronten de ontmoeting tegen Monaco met 3-0 gewonnen. Ton Sie (6-1, 6-2 tegen Eric Carlier), Michiel Schapers (6-0, 6-1 tegen Bernard Balleret) en het dubbel Huub van Boeckel/Marc Albert (6-4, 6-0 tegen dezelfde spelers) lieten in totaal slechts acht ga mes liggen, twee minder dan Zwitserland vorige week don derdag afgaf. Aangezien Zwitserland Nederland imiteerde met een overwinning op Denemarken spitst de strijd in de tweede divisie A zich toe op het duel Zwitserland-Nederland, donderdag aanstaande in het op 1500 meter gelegen Küblis bij Davos. De winnaar van dat duel mag promotiewedstrijden spelen tegen de winnaars van de andere afdelingen, hoogstwaarschijnlijk Frankrijk en Hongarije. "Het lijkt mij geen nadeel dat we in Zwitersland op hoogte spelen", aldus Michiel Schapers. "Het spel is dan wat sneller waardoor je meer kans krijgt op een verras sing. Want op papier is Zwitser land natuurlijk wel iets sterker" Met een gedegen demonstratie liet Schapers voor de tweede keer in enkele dagen zien in welk een hoog tempo hij bezig is zich op te werken tot het internationale ni veau. Bondscoach Fred Hemmes was zo content met het spel van de nieuwe nationale nummer één dat hij hem donderdag het sleutelduel tegen de sterkste van de beschikbare Zwitsers, Roland Stadler, toevertrouwt. Stadler staat internationaal zo'n zestig plaatsen hoger dan Schapers, die de 226ste plaats bezet. Over de bezetting van het tweede enkelspel wil Hemmes zich nog even beraden. Tegen de Denen speelde de buitenkampioen Huub van Boeckel, gisteren mocht de 27-jarige Ton Sie zijn debuut in het vertegenwoordi gende tennis maken met de par tij tegen de Monagask met een Nederlands paspoort: de 17-jari- ge Eric Carlier, zoon van de linksbuiten van het Nederlands elftal uit de jaren vijftig, Bart Carlier. Carlier trok destijds als voetbalprof eerst naar Straats burg waar hy trouwde en vervol gens naar Monaco waar Eric werd geboren. De jonge Eric spreekt weliswaar geen Neder lands, maar zou wel graag voor zijn vaders vaderland uitkomen. Dat liet hij tenminste ir. Ton Tienstra van de commissie top- tennis weten. Deze reageerde niet zo happig. Er lopen in Ne derlandjunioren rond met verge lijkbare aanleg, terwijl het ten minste drie jaar zal duren eer Carlier voor Nederland zou kun nen spelen. "Als hij een sponsor meebracht zou het anders lig gen", aldus de voorzitter van de commissie toptennis. "Maar hij ziet ons kennelijk aan voor finan cieel erg draagkrachtig en dat zijn we bepaald niet". De bond zal dan ook waarschijnlijk neen zeggen tegen een soortge lijk voorstel van Ton Sie. De Zaandamse tennisleraar, die zo wel bij de buiten- als binnen- kampioenschappen de finale be reikte, wil zich op rijpere leeftijd alsnog wagen aan het internatio nale werk. Maar zonder ATP- punten achter zich (en dus ook zonder sponsor) is dat geen ge makkelijke zaak. Wat dat betreft liggen de papieren van Michiel Schapers en Huub van Boeckel bepaald beter. Die twee vertrek ken binnenkort samen met Ene Wilborts naar Afrika voor het spelen van een toernooienreeks in Lagos en Nairobi. De bond wil ook voor hen wel wat doen. maar dan in het kader van de voorbereiding op de Davis-be- ker. Met wedstryden in het ver schiet tegen Portugal en Egypte is de kans niet denkbeeldig dat Nederland daarin enkele maan den meedraait. Nu Frew McMil lan definitief niet komt - "te duur", volgens Fred Hemmes - wordt gedacht aan een reeks toernooien waar de Nederlandse Davisbekerploeg zich als team kan manifesteren. Ook de spelers voelen daar veel voor. De hernieuwde kennisma king met het fenomeen centrale training is kennelijk goed beval len. Al is het wel zo dat de bond dezer dagen een brief van de ge zamenlijke Nederlandse top kan verwachten. "Maar dat is er een die vol staat met positieve sug gesties", aldus Michiel Schapers. "Het verleden heeft wel uitgewe zen datje met schoppen niets be reikt". AMERSFOORT (ANP) - HZ C/De Robben heeft gisteren het 27 ste van Haselen-waterpolotoernooi op zijn naam gebracht. In de fi nale versloeg de landskampioen drievoudig tocrnooiwinnaar Barcelona met 7-6 Door een beter doelsaldo legde Kosice uit Tsjechoslowakye beslag op de derde plaats. Vasas Izzo en De Zyl/LGB. die m punten gelijk eindigden met de Tsjechen, wer den respectievelijk vierde en vyfde. De organiserende vereni ging AZ en PC. versterkt met enkele gastspelers onder wie de aanvoerder van het nationale zevental Ton Buunk, werd zesde en laatste. De eindzege van HZC/De Robben is gistermiddag in de finale te gen Barcelona nauwelijks in gevaar geweest. De Hilversummers hadden in het duel aan een gelyk spel voldoende omdat de Spanjaarden zondagmorgen in de voorlaatste wedstryd tegen De Zyl/LGB door nonchalance een voorsprong van 8-5 in de laatste periode lieten glippen. Onder leiding van internationaal Stan van Belkum haalden de Leidse polo'ers op naar het ver dienstelijke 10-10. Tegen de veelvoudig Spaanse kampioen toonde HZC zich in de eerste twee penoden een grootmeester in het missen van kan sen. Door het gebrek aan schotvaardigheid hield Barcelona in die fase gelijke tred 2-2. Zelfwaren de Spanjaarden nauwelyks gevaarlijk. De absentie van Manuel Estiarte, de Cruyff van het Europese waterpolo, reduceerde de aanvalskracht aanzienlijk. Pas in de derde periode nam HZC afstand Het nam twee doel punten voorsprong (5-3) en stond die in de laatste zeven minu ten niet meer af. Eindstand: 1. HZC/De Robben 5-10. 2. Barcelona 5-7, 3. Kosice 5-4 (20-18), 4. Vasas Izzo 5-4 (21-21), 5. De ZiJl/LGB 5-4 (19-21), 6. AZ/PC 5-1. WIJK AAN ZEE (ANP) Het 45ste Hoogovens-schaaktoernooi kende in het eerste week einde en tamelijk onverwacht verloop. Vooral de klappen, die de alom gevreesde groot meester Viktor Kortsjnoi en Vlastimil Hort kregen te incasseren, trokken de aandacht. Beide matadoren verloren van dezelfde spelers: de Hongaar Zoltan Ribli en de Joego slaaf Kruloslav Hulak, die na drie ronden de eerste plaats delen met de Zweed Ulf Andersson. Het leidende trio bezit tweeëneenhalf punten. Eind vorig jaar, vóör de tweekamp met Jan Timman in Hilversum (3-3), faalde Kortsjnoi ook al in een groot open toernooi in Lon den. Toen kreeg hij zelfs nederla gen te slikken van drie onbeken den: de Amerikaan Kudrin, de 18-jarige Engelsman Hawks- worth en de pas 15-jarige Indiër Barua. Gisteravond werd het sterk geschonden prestige van Kortsjnoi enigszins opgevijzeld door winst in de tweede zitting op de Engelsman Speelman. Klagen Hort had alle reden tot klagen. In de eerste ronde liet hij Nunn met remise ontsnappen en gisteren gaf hij in ziedende tijdnood een punt cadeau aan Hulak "Waarom denk ik ook zo lang na?", riep Hort vertwijfeld uit. "Morgen doe ik het anders, let maar op". Tot nu toe blijkt er trouwens in Wijk aan Zee niet alleen een griepvirus te heersen, maar zijn de meeste spelers ook aangesto ken door het tijdnoodbacil. Door deze kennelijk besmettelijke schaakkwaal zijn alweer heel wat halve en zelfs hele punten weg gegeven. Van de Nederlanders consolideer de Hans Ree zijn hoge positie. In gezelschap van de geducht mee strijdende IJslander Olafsson volgt de nationale titelhouder de leiders op een half punt. Zijn winst in de eerste ronde op Van der Wiel liet Ree volgen door ge degen remises tegen Olafsson en Seirawan. Van der Wiel herstelde zich in de tweede ronde op een wijze, die zijn optreden in het Hoogovenstoernooi vorig jaar ty peerde. Een zonder meer verlo ren stelling tegen Kuligowski boog de jonge Leidse grootmees ter met enkele handige foefjes in tijdnood om in een comfortabele positie. Nieuweling Peter Schee- ren hield voorlopig goed stand met enkele remises, onder meer tegen de sterk gestarte Anders son. Indruk Zoltan Ribli maakte nog de meeste indruk in de beginfase van het toernooi. De 31-jarige Hongaar, die al enige tijd met Sax en Ador- jan verwoed probeert Lajos Por- tisch van de nationale troon te stoten, mag trots zijn op zijn winstpartijen tegen grootheden als Viktor Kortsjnoi en Vlastimil Hort. Vooral tegen de Tsjecho- slowaak liet Ribli, altijd een en al bescheidenheid, met zwart flon kerend spel zien. Toen hij na een kwaliteitsoffer op de 31ste zet een toren van Hort pende kon wit geen vin meer verroeren. Ter wijl Hort steeds hulpelozer oog de, kon Ribli in alle rust een om singelingsactie uitvoeren. Mis troostig gaf Hort uiteindelijk op de 49ste zet op. Gesterkt door twee fraaie overwinningen be sloot Ribli gisteren geen risico's te nemen tegen John Nunn, vo rig jaar winnaar van het toernooi (met Balasjov). Na twintig zetten werd tot remise besloten. Ulf Andersson moest zich veel meer inspannen voor zijn plus punten. Zaterdag zat de leeftijd genoot van Ribli (en van Jan Timman ook trouwens) met kor te onderbrekingen van tien uur 's morgens tot half elf 's avonds lak en Andersson 2,5 punten, 4. Ree t.. Olafsson 2, 6. Seirawan en Nunn 1.5, 8. Browne en Scheeren 1 1 afg., 10. Van achter het bord. Toen had hij Ku ligowski en Browne zijn onna volgbare kunsten in het eindspel getoond. Ook de Zweed, die vo rig jaar zowel in Turijn als in Londen de eerste plaats deelde met wereldkampioen Karpov, besloot gisteren tot extra rustdag te verklaren. Voor Peter Schee- ren, de enige meester in het ge zelschap, kwam dat goed uit. Hij accepteerde het remisevoorstel na 23 zetten in een Nimzo-Indi- sche partij dankbaar. Daardoor bleef de Helmonder ongeslagen. Eerder speelde hij remise tegen Nunn. Ook in de opnieuw afge broken partij tegen Browne mag de Brabander op deling van het punt hopen. Dit duel wordt van daag, de officiële rustdag, uitge speeld. Onderschat De Joegoslaaf Kruloslav Hulak mag niet worden onderschat, ook al kwam hij in het interzona le toernooi in Toluca niet verder dan de elfde plaats. De invaller Viktor Kortsjnoi herstelde zich gisteren van de twee nederlagen die hij in Wijk aan Zee leed. Hij LEIDEN - Aad van Mil houdt zyn carrière in het Nederlands water- poloteam voor gezien. De Leide- nnur. nu woonachtig in Almere en spelend bij HZGde Robben, kan geen tyd meer vrijmaken voor Oranje. "Ik kan de combi natie werk-topsport niet meer maken. Ik heb momenteel een uitstekende baan by een compu tercentrum M n maatschappely- ke carrière vind ik van groter be lang van een plaats m Oranje Met de Olympische Spelen in het vooruitzicht is het natuurlijk een moeilijke beslissing om er mee te stoppen, maar het kan nu een maal niet anders". Met Van Mil hebben z'n clubmak kers Nico Landeweerd en Ro nald Hermsen bedankt by bondscoach Denes Pocsik. "Aan die man ligt het niet 'oordeelt Van Mil Zijn trainingen zijn uit stekend. maar de combinatie topsport en werk is in Nederland nu eenmaal moeilyk te maken. Dat geldt ook voor Nico. Ronald heeft er gewoon geen zin meer in", aldus Van Mil, die ongeveer 150 interlands achter zijn naam heeft staan. Overigens heeft Denes Pocsik de at hniving van het drietal niet geaccepteerd. Hij heeft het Hil- versumse trio uitgenodigd voor een gesprek voor Sosonko (getroffen door de bof) evenaarde de prestatie van Ribli door achtereenvolgens Kortsjnoi en Hort op een verlies- partij te tracteren. De tot nu toé onherkenbare ex-Rus had de nul zaterdag aan zichzelf te wijten door zijn twee vrijpionnen te weinig te ondersteunen. In de derde ronde werd Hort in een open Spanjaard regelrecht over troefd. Net als Kortsjnoi speelt de Tsjeschoslowaak in deze uit gave van het Hoogovenstoernooi ver beneden zijn stand. LEIDEN - Een gekneusde enkel heeft wielerveldrijder John Kuyvenho ven gisteren tijdens de belangrijke selectierit in het Limburgse Stein danig parten gespeeld. Ondanks doktersbehandeling en de pijn pro beerde Kuyvenhoven het wel, maar na één ronde zag hij het zinloze van zijn poging in en stapte af. Gevolg van deze tegenslag was dat de Leide- naar zich nog steeds niet van een plaats bij de nationale amateurselectie heeft kunnen verzekeren. De bron van het kwaad school in Kuyvenhovens koers daags tevoor in Amersfoort. De Swift-renner reed in deze trainingskoers ontspannen op de vierde plaats, maar struikelde in de slotronde bij de afdaling van een stenen trap. Dat kostte Kuyvenhoven een enkelblessure, al kon hij zijn vierde stek nog wel vasthouden. Herman Snoeyink won in Amers foort voor Henk Baars. Hans Steekers finishte als achtste. In Stein was Steekers een dag later uitstekend op dreef. De coureur uit Noordwijkerhout kwam in deze zware koers als vijfde over de meet. Henk Baars won hier met overmacht, voor Wil Brouwers, de uitstekend debuterende junioren-kampioen Erwin Nijboer en Frank van Bakel. Met zijn vijfde stek liet Hans Steekers, die in tegenstelling tot de ande ren achterin diende te starten, selectieleden als Peter Harings, Ronald Rol en Gert Dolfsma achter zich. Bij de junioren eindigde Martin Over- devest als vijfde, na lange tijd op de tweede plaats gereden te hebben. Een valpartij deed hem terugvallen, maar de Leidenaar bleef desalniet temin op Hendriks na alle mede-selectieleden voor. Nieuweling Eddie Kouiss sukkelt met de gezondheid, hij moest het in Stein met een ze vende stek doen. Hans Kolenbrander en René Guyt waren in Amersfoort bij de nieuwelin gen achter winnaar Reekers goed voor de plaatsen twee en drie. Casper van der Meer werd gisteren op het parkoers van Roomburg algemeen clubkampioen van Swift. Dc tengere junior bleef zelfs alle amateurs, veteranen en lielhebbers de baas. Hennie Stamsnijder liet in het Belgische Asper zien op weg naar de top vorm te zijn. De Nederlandse kampioen was zijn naaste rivalen Zweifel en Ghyllebert duidelijk te snel af. Reinier Groenendaal kwam niet ver der dan een elfde plaats. ROTTERDAM (GPD) - Wat de einduitslag van de Rotterdamse Zesdaagse betreft staat halfweg al één ding vast; Patrick Sercu, de recordhouder, gaat niet winnen. Of er zou een wonder moeten gebeuren, maar met Sercu voorop gelooft daar niemand in. De oorzaak is het uitermate zwak rijden van zijn Italiaanse koppelgenoot Maurizio Bidi- nost, die zo slecht mee komt dat de Belgische vedette dubbel werk moet doen ,,Ik heb hier nog maar één doel", zegt Sercu, „en dat is de schade beperken. Méér zit er niet in. Als ik naga hoe slecht Bidinost tot op heden heeft gereden, hou ik m'n hart vast voor de komende dagen als het echt menens wordt". Onvoorbereid Sercu heeft ovengens het geluk dat het in alle favoriete ploegen rammelt. Het koppel Pijnen- Braun draait niet op volle sterkte omdat Braun een ernstige ver wonding aan het zitvlak heeft. Dezelfde kwaal ondermijnt de inspanningen van Don Allan die desalniettemin met zijn landge noot Danny Clark als koploper (de rest op een en meer rondes) kwam. c'%3 Wens ièt Amersfoort ongenaakbaar. Hij schudde al Ook met Gerd Frank, die be schouwd wordt als de toekomsti ge zesdaagseheerser, gaat het niet geheel en al naar wens Met name zaterdag reed hij niet sterk, „maar", aldus zijn ploeggenoot Jan Raas, „ik ben de laatste die er wat van zal zeggen, want na de zeer magere zesdaagse van Bre men begon ik hier in Rotterdam ook niet op mijn best". Dat Sercu met het grootste probleemgeval zit opgescheept lijdt geen twijfel. „Daar is Braun niks by", zegt Re né Pijnen. De reconstructie van Bidinosts zwakke optreden komt uit by een verrassend punt: hij is met vakantie geweest! Vyf weken lang (vanaf de Gentse zesdaagse) raakte hy nauwelyks de fiets aan. In veertig dagen tyd maakte hij welgeteld vier trainingsntten van rond de 45 km. „Voor de rest", zegt dc donkere Italiaan zonder een blik van schaamte over dat opmerkelijke, ongewo ne. rustpunt midden in de com petitie". heb ik volop van de win tersport genoten". Patrick Sercu is daar des duivels over. „Onbegnjpelyk dat iemand zó onvoorbereid naar een zes daagse durft te komen. Hy zal wel gedacht hebben: met Sercu erbij zit ik goed; die sleurt me er wel doorheen. Maar dat kan na tuurlijk niet. Zo'n zesdaagse rij je met z'n tweeën. Of misschien gokte hy erop dat hij na een dag of twee wel in vorm zou zijn, ter wijl dat in een zesdaagse als hier niet kan. De formule van Peter Post is er een die geen tijd laat om te herstellen. Als pas begin nend beroepsrenner moet hy na tuurlijk nog een hoop leren, maar ik vind het voor mezelf diep treurig dat ik het slachtoffer ben van de les die hij nu heeft geleerd. Dat ik dat aan het eind van mijn carrière nog moet mee maken..." Door de zwakke punten in de ster ke ploegen (René Pynen „Er wordt niet gereden op de kracht van twee man, maar van ander halve renner...") is er een nivelle ring ontstaan die de wedstryd boeiend en tevens zwaar maakt „Want", aldus Genie Knete- mann die met Albert Fritz in de groep van vyf zit die met een ron de achterstand op de leiders Clark en Allan aan de tweede helft van deze zesdaagse begint, „als het klassement gemaakt is krijg je een bepaalde rust. Nu ruikt iedereen nog kansen en d.it maakt dc koers hard. Iedereen jaagt iedereen op" Dc stand was zondagavond: 1. Clark. Allan (Aus) 211 punten. Op #>n ronde: 2. Sercu Bidinost (BeL/lta) 278; 3. Kaas Krank (Sed I>en> 255; 4. Pij nenBraun (NedWdll 179; 5. Venl*/ Kristen (NcdWdl) 170; 6. Knete inann Fritz (NedWdll 112. Op twee ronden: 7. Debosscher Schumacher (Bel/ wm ft* Op drie ronden: 8. óntlrd BauaAf er (Den) 83. Op 111' rmói 9. Oosterbosch Kinklin (NedWdl) 188. 10. Sr butt, Hermann (Wdlt-ie) 167. II Van Vliet Wi«ins (Sed Au» 160 Op elf ronden: 12. Zoele mei k/Pefff en (Ned/Wdl) 98. Op vijftien ronden: 13. Priem Kot (Ned) 102. Meer Van de strijd m het sportpaleis Ahoy' zyn tot en met dit week einde ruim duizend mensen meer dan vorig jaar getuigen ge weest Dat getal hangt niet hele maal samen met het sportieve gebeuren omdat het contracte ren van de groep Doe Maar (zon dag een optreden van 30 minu ten) een goede daad in het show- programma bleek. Zoals het er naar uit ziet, zal de zesdaagse sluiten met een toeschouwers aantal van rond de 50 000 en dat is hetzelfde gemiddelde van de laatste jaren. Gezien de entree- pryzen (25 en 30 gulden) en het algemene inlcveringsverschyn- sel, is dat een opmerkelyke situa tie

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 13