HONDERDEN RESTANTEN cl«ï 3 ccncn SWERIS VOORDELIG WINKELEN? KIJK INDE KRANT. vOerlexaaas MATRASSEN GORDIJNSTOFFEN 1 GEMEENTE NOORDWIJK BELEGGINGS PANDEN N „aösanctos Zo de Here wil en zij leven hopen onze lieve ouders en grootouders Cornelis Vliegenthart en Jannie Vliegenthart—Hogewoning op 21 januari a s de dag te herdenken dat zij 40 jaar geleden in de echt zijn verbonden. Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mo gen blijven is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Kees en Nel Keesje, Annette, Tessa Petra en Piet Remco Maartje en Leen Marcel en Wilfred Nico Jeanette Zij die onze ouders willen feliciteren zijn van harte wel kom op vrijdag 21 januah van 17.00-18.30 in Restaurant „De Zwaan" Boulevard 111 Katwijk a/Zee Katwijk januari 1983 Molenweg 2 Want nu zien wij nog door een spiegel in raadselen. 1 Corinthe 13, vers 12a Tot onze diepe droefheid is geheel onverwacht uit ons midden weggenomen mijn geliefde man en onze vader JACOBUS ARIE VAN DER NIET op de leeftijd van 50 jaar Katwijk: C. VAN DER NIET-ZANDVLIET Noordwijk: A. J VAN DER NIET E. BROUWER Katwijk: H VAN BEELEN-VAN DER NIET H. VAN BEELEN 2221 VS Katwijk ZH. 12 januan 1983 Rijnsoever 223 De rouwdienst zal gehouden worden D.V. zaterdag 15 januari a.s. 's morgens 10.45 uur in de aula van de be graafplaats "Duinrust", aan de Parklaan te Katwijk aan Zee, waarna de begrafenis zal plaatsvinden omstreeks 11.30 uur op de begraafplaats aldaar. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in de aula van de begraafplaats. In plaats van kaarten Heden is van ons heengegaan, voorzien van het H. Sa crament der Zieken, na een liefdevolle verzorging in hui ze "Overduin" te Katwijk, mijn zuster, schoonzuster en onze tante JOHANNA MARIA GEERTRUIDA SLEWE-BOSLAND Wed. van A. Slewe in de leeftijd van 75 jaar Alphen a/d Rijn: M.J.H. DE JONG-BOSLAND O DE JONG Zoeterwoude: C A M. VAN DER KROGT- DE JONG J.C.J. VAN DER KROGT 11 januari 1983 Corr. adres: Vermeerstraat 10 Alphen a/d Rijn. De overledene is opgebaard in de aula van Ad Sanctos, Lammermarkt 43 te Leiden. Gebedsdienst aldaar op donderdag 13 januari om 19.00 uur, waarna gelegen heid tot condoleren tot 19.30 uur. De Eucharistieviering voor haar zal worden gehouden in de Parochiekerk Lodewijk, Steenschuur te Leiden op vrijdag 14 januari om 14.00 uur, waarna de begrafenis plaatsvindt op de begraafplaats "Rhijnhofte Leiden. Toch nog onverwacht werd uit ons midden weggenomen onze lieve man, vader, opa, broer, zwager en oom ARIE LASSCHUIJT op de leeftijd van 69 jaar H. LASSCHUIJT-CRAMA J. LASSCHUIJT A. LASSCHUIJT-LOOY ARNO ANNETTE en verdere familie De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179, Leiden. Bezoek aldaar donderdagavond van 7-7.45 uur De begrafenis is bepaald op vrijdag 14 januari a.s. 1.45 uur op de begraafplaats "Rhijnhof" te Leiden. Op 11 januari werd toch nog onverwacht van ons weg genomen onze lieve opa ARIE LASSCHUIJT op de leeftijd van 69 jaar Toch nog vrij onverwacht is heden van ons heengegaan onze lieve broer, zwager en oom ARIE LASSCHUIJT op de leeftijd van 69 jaar Hij ruste in vrede. Leiden, 11 januari 1983 Heden is van ons heengegaan onze oom ARIE LASSCHUIJT FAM. C. v.d. MAAT FAM R. HOOGDUYN FAM D BAVELAAR FAM. C. J STEENBEEK FAM F WEBER en kinderen Leiden. 11 januari 1983 Bedroefd, delen wij u mede, dat heden toch nog onver wacht, gedragen door een rotsvast geloof, al eerder voorzien van de H. Sacramenten, te Velp is overleden onze buitengewoon lieve, geestrijke en zorgzame moe der. groot- en overgrootmoeder GERARDA MARGARETHA DE GOOYER weduwe van IGNATIUS LEONARDUS BERTELS op de leeftijd van 93 jaar Delden: W.J.M.A BERTELS G.TH. BERTELS-NIEUWE WEME Voerendaal H.J.C.A. BERTELS C.J BERTELS-EURLINGS Haarlem: J.TH.M BERTELS A. BERTELS-POTVEER Simpelveld: W.C.M. LOO-BERTELS K.I. LOO Amsterdam: TH M DE HERDER-BERTELS G H. DE HERDER Almere: P E.TH. VAN DIEST-BERTELS G P. VAN DIEST Zoeterwoude IGN.L.M. BERTELS klein en achterkleinkinderen 10 januari 1983, de Beukenhof, Velp De overledene wordt opgebaard zowel in Velp als in Leiden. In Velp, Rozendaalselaan 32, alwaar een ge bedsdienst wordt gehouden op vrijdag 14 januari des "s morgens van 10 tot 11 uur. In Leiden, Heilige Petruskerk, Lammenschansweg, van 13.30 tot 14.00 uur, waarna de Heilige uitvaartmis wordt opgedragen. Aansluitend zal te circa 15.15 uur de bijzet ting in het familiegraf op de R.K. afdeling van de begraaf plaats Rhijnhof plaatsvinden. Na de begrafenis is gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van Rhijnhof. Correspondentieadres: Hooijerinksstraat 21, 7491 DR Delden. Op 10 januari is tot onze grote droefheid nog onverwacht van ons heengegaan mijn geliefde man en onze lieve vader, schoonvader en opa CHRISTIAAN VAN STRALEN Ridder in de Orde van Oranje-Nassau op de leeftijd van 75 jaar J. VAN STRALEN-WASSINK RINY en RINUS DENNIS SANDER PETER en CÉCILE 13 januari 1983 Montgomerystraat 12 2321 CA Leiden De crematie heeft in familiekring plaatsgevonden. 10 januari overleed plotseling onze zwager en oom CHRIS VAN STRALEN Dankbaar voor alles wat zij in die jaren voor ons heeft betekend, moeten wij u in droefheid mededelen, dat ze ven dagen na het overlijden van haar zoon Hermann, nu ook van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoon moeder, tante MARGARETHE JOHANNA ZOETEMELK- SCHIRM weduwe van HENDRIK ZOETEMELK in de leeftijd van 80 jaar Lake Wood California: ALI en PIET Long Beach California: PIET en PATTY Buena park California: JOOP en FLORENCE Bellflower California: MIEN en GER Leiden: GREET en JAN Zaandam: FIE en BER Hutington Beach California: BEB en ROY Bellflower California: ANNIE en COR Chino California: HENK en MARGIE Long Beach California: GER Buena park California: THEO en SJANNIE Rijpwetering, Buitenweg 30 12 januari 1983 Correspondentieadres: J. Boonstra, Koenesteeg 26, 2311 JW Leiden Vrijdag 14 januari a.s. om 19.00 uur wordt er voor haar zielerust een avondmis opgedragen in de parochiekerk van O.L. Vr. Geboorte te Rijpwetering. De gezongen requiemmis zal gehouden worden op za terdag 15 januari om 10.30 uur, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het R.K. kerkhof aldaar. Gelegenheid tot condoleren vrijdag na de avondmis in de kerk en zaterdag na de begrafenis in het dorpshuis te Rijpwetering. Moeder is thuis opgebaard. Diep bedroefd maar dankbaar voor al het goede dat wij van haar mochten ontvangen geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve oma en overgrootmoeder MARGARETHE JOHANNA ZOETEMELK- SCHIRM BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat bij Koninklijk Besluit van 2 novem ber 1982 is goedgekeurd het raadsbesluit van 29 juli 1982 inzake de aanwijzing ingevolge artikel 3 van de Wet agrarisch grondverkeer van een gebied, waarin uitsluitend of nagenoeg uitsluitend on roerend goed gelegen is, dat duurzaam voor andere dan landbouwkundige doeleinden wordt gebruikt dan wel onroerend goed dat niet als natuurterrein dient te worden aangemerkt. Dit goedgekeurde raadsbesluit treedt in werking met ingang van 13 januari 1983 en is tegen be taling van de kosten in afschrift verkrijgbaar. Katwijk, 13 januari 1983. Burgemeester en wethouders van Katwijk, de secretaris, de burgemeester, G. Feenstra. C.A. Bos. Gemeente Katwijk (O)PA morgen 65 jaar Jan Rachel Willem Marian en een kusje van Maikel Steeds bij boekhandel cadeau boeken op bijna elk gebied. Tegen sterk ver laagde prijzen. Met name in onze afdeling BARGAIN BOOKS geopend v. 13.00 tot 18.00 uur. Prinsessekade 3-4-5, Lei den. SIGG GRANDE CUISINE SIGGSAVO/ KAMSTEEG OEGSTGEEST vw VW Polo Extra21.000 km 1980 VW Derby IS38.000 km 1979 VW Golf Extra81.000 km 1978 VW Golf MX80 000 km 1979 VW Golf GLS S-deura 73 000 km 1979 VW Golf Extra27.000 km 1980 VW Golf Extra40 000 km 1980 VW Golf Sprinter23.000 km 1980 VW Golf LS53.000 km 1980 VW Golf SC 5-deur* 60.000 km 1980 VW Golf SC schulfdak 37.000 km 1981 VW Golf SC35.000 km 1981 VW Golf GTI8 900 km 1982 VWJetta Extra30.000 km 1980 VWJetta Extra45.000 km 1980 VWJetta Luxe17.000 km 1980 VWJetta GLS66.000 km 1980 VW Passaf LS 3-deurs 81.000 km 1978 VW Passat MX 4-deurs 89.000 km 1979 VW Passat LS 4-deurs 60.000 km 1980 VW Passat Variant GLS 53.000 km 1979 Audi Audi 100 GLSE73.000 km 1979 Div. merken Peugeot 104 S31.000 km 1980 Peugeot 104 GLS22.000 km 1980 Citroên GS43.000 km 1978 Citroèn Visa Super E 45.000 km 1981 Datsun 1200 GL Coupé 28.000 km 1980 Datsun Laurel de Luxe 60.000 km 1978 Honda Civic 5-deurs 22.000 km 1980 Mitsubishi Galant 1600 GL 53.000 km 1979 Talbot Sunbeam 1.3 GL 12.000 km 1980 Fiat Ritmo 65 CL19.000 km 1982 Ford Taunus 1.6 Luxe 62.000 km 1978 Renault 4TL42 000 km 1980 Mini Metro 1300 S schuifdak 4.500 km 1982 Diesel VW Golf diesel153.000 km 1978 VW Golf diesel90.000 km 1978 VW Golf Luxe diesel 88 000 km 1980 VW Golf diesel64.000 km 1980 VW Golf diesel48.000 km 1981 VW Jetta diesel22.000 km 1982 Toyota Cressida diesel 38.000 km 1981 LPG Honda Accord Sedan automaat EX38 000 km 1980 Opel Ascona 2.081.000 km 1981 Audi 80 GLS 85 pk61.000 km 1980 VW Jetta GLS automaat 14.000 km 1981 Ford Taunus 1.6L stationcar98.000 km 1980 Mazda 323 ES71.000 km 1980 Automaat VW Golf S automaat 72.000 km 1976 VW Golf S automaat 27.000 km 1979 VW Golf GLS automaat 62.000 km 1980 Audi 80 GLS 4-deurs automaat 40.000 km 1979 Audi 80 LS automaat 43.000 km 1980 VW Jetta GLS LPG automaat 14.000 km 1981 Honda Accord CX LPG automaat38.000 km 1980 Een Kamsteeg-occasion, dan weet je wat je hebt. kamsteeg DANKBETUIGING Op deze wijze willen wij u graag bedanken voor het hartelijke medeleven dat wij mochten ondervinden na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma J. van Leeuwen-Massaar Uit de overstelpende belangstelling en de vele bloemen is ons gebleken hoe geliefd en gezien zij was. Uit aller naam: H.J. van Leeuwen Kinderen en kleinkinderen. KUNSTGEBITTEN - REPARATIES SPREEKUREN maandag t/m-vrijdag 9 00- 17 00 uur s Avonds volgens afspraak. B. A. HEETVELT Brittenburg 20 - Leiderdorp - Tel. 890589 Voor alle mensen met voetklachten: DEMONSTRATIE STEUNVEREN VRIJDAG 14 JANUARI hebben wij weer een hele dag gereser veerd voor mensen met voetklachten. Een voetkundige maakt dan gratis uw voetaf druk en demonstreert u tevens de Vibrion- veer, Zweedse uitvinding. In tegenstelling tot de bekende harde, statische steunzo len, is de Vibnon-veer verend. Deze akti- veert de spieren en bloedsomloop en zorgt ervoor dat u weer dagelijks elastisch ver end zonder vermoeidheid of pijnlijke voe ten op natuurlijke wijze kunt lopen. Een deskundig advies en dan ook nog gratis krijgt u niet elke dag. Maak daarom even een afspraak tel. 071-124237 voor 14 ja- m modeschoenen Ganget|e-Hogewoerd 2 - Leiden. De opruiming begint 13 januari a.s. Haarlemmerstraat 111, Leiden, tel. 123867 GEMEENTE NOORDWIJK TER VISIE LIGGING BOUWPLAN De burgemeester van Noordwijk maakt bekend dat met ingang van 17 januari 1983 gedurende veertien dagen voor een ieder ter gemeentesecretarie, afde ling ruimtelijke ordening, ter inzage ligt een bouwplan van mevrouw C.E. van Voorthuijsen-Dijkhuis, Ligus- terweg 1 te Noordwijk, om vergunning voor het ver groten van de woning/praktijkruimte op het perceel plaatselijk gemerkt Ligusterweg 1kadastraal bekend gemeente Noordwijk, sectie A. nr. 3000. Het bouw plan is in overeenstemming met het geldende be stemmingsplan UP 1937 en past in het bestem mingsplan Zuidduinen 1982. Met toepassing van het bepaalde in artikel 50, lid 8 van de Woningwet zijn burgemeester en wethouders voornemens de ge vraagde vergunning te verlenen. Gedurende ge noemde termijn kan een ieder schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders. De afde ling ruimtelijke ordening is gevestigd in gebouw Sar- torius (Doelensteeg) en is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Noordwijk, 13 januari 1983, De burgemeester voornoemd, J.M. Bonnike DE SLAGER WAAR HET GEHAKT ZO LEKKER IS Runderlappen, doorrkilo 12,. rlblappen, magerkilo 14,50 gebraden resblet100 gr. 2,2s gebraden fricandeau100 gr. 2,25 filet amerlcaln100 gr. 1,60 Volop salades en sauzen SLAGERIJ BORSJES Haarlemmerstraat 209 lelden - Tel. 071-126413. Bij vonnis van de Arrondisse mentsrechtbank te 's-Graven- hage d.d. 5 januari 1983 zijn in staat van faillissement ver klaard de vennootschap onder firma "Nooit Gedacht P.P.J. van Remundt en Zonen, ge vestigd te Koudekerk aan den Rijn aan de Hoge Waard no. 191, alsmede haar vennoten: 1. P.J. van Remundt, wonen de te Leiderdorp aan de Splinterlaan no. 105, 2. P.J. Kriek, wonende te Koudekerk aan den Rijn aan de Hoge Waard no. 193, met benoeming van de Edelachtbare Vrouwe Mr. A.P.G. Leynse-Kolk tot Rechter-Commissaris en ondergetekende tot curator. Mr. W.N.L. Donker (Wille en Donker c.s.) Hazeveld 25 Postbus 357 2400 AJ Alphen aan den Rijn Tel. 01720-92975 Bij beschikking van de Arron- dissements-Rechtbank te 's- Gravenhage dd. 5 januari 1983 is opgeheven wegens gebrek aan baten het faillisse ment van Cornelis Rijswijk, ten tijde van de faillissementsuit spraak wonende te Alphen aan den Rijn aan de Marnix- straat 113. Mr. W.K. van Duren, curator Rapenburg 35, Postbus 11286, 2301 EG Leiden. TE KOOP GEVRAAGD in Leiden (woonhuizen) BEGRAFENISSE CREMATIES 99 LAMMERMARKT 43 LEIDEN TEL. 071 - 12 66 18

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 6