5 0 T I I KV speelt niet tegen mij, maar tegen Fides Pacta" Cees de Roode aan basis zege "Slecht" Blitz beter dan MSV SPORTAGENDA C ")- Totalisatoromzet aanzienlijk gedaald Gerard Bos over "beladen" korfbaltopper: Anne Kies vijfde in rally Gerben Karstens (41) marathon-schaatser "om schoen in beeld te brengen.." Militairen boeken winst LEIDEN - In de inter-regionale zaalvoetbalcompetitie heeft Van der Plas gisteravond een punt la ten liggen in de streekderby te gen De Engel: 4-4. Bij de hoofd klassers maakte Vonk dankbaar gebruik van de misstap van Inter Ju. Hekkesluiter Van Gerven werd met 9-1 geklopt. Bax blijft goed volgen na de 8-3 zege op Noordwijk. UVS liet Bahlmann met een 4-2 nederlaag in Alphen achter. Vonk - Van Gerven 9-1 De jonge ploeg van Van Gerven kon Vonk tot aan de rust nog aar dig partij geven. Het bleef voor rust slechts bij een 2-0 achter stand, waar vooral doelman Bram Brandt voor verantwoor delijk was. Hij keerde schier on houdbare schoten, alleen moest hij twee fraaie inzetten van Cees de Roode laten gaan: 2-0. Even had het er schijn van dat Van Gerven na een treffer van Fred Bon opleefde. Maar in de tiende minuut wist Cees de Roode de Lisser doelman andermaal te verschalken: 3-1. Daarmee was weer langzij: 4-4. Vlak voor het stand inter-regionale competitie: de ban gebroken en scoorde eindsignaal mocht De Engel we- Ceverbo J. 13-21 (59-39) Vonk elke minuut een doelpunt. derom een strafschop nemen. Nu FC Torna13-19 (55-27) Gerrie Nagtegeller (2x), Bennie was het René Griffioen die van De Rozet 13—18 (51—35) Heemskerk (2x), Hans Braat en zeven meter miste. Bax - Noord- Henry van der Weyden voerden wijk 8-3 n^T?£ih.ndM13-ii 37-40 de score tot 9-1 op. Bij Noordwijk was het weer het ou- silvaBoysi»-in De Engel - Van der Plas 4-4 de liedje. In Voorhout moest Bax De Engel 12-10(39-50) Het zaalvoetbalteam van De Engel zonder wisselspelers bestreden Neptunus13- 8 (37-57) heeft gisteravond de winst onno- worden. Met Loek van Kesteren Glasbergen 13- 8(51-75) dig uit handen gegeven. Nadat weer in topvorm, hij scoorde FCGrovo'®7-52) Huug Aandewiel voor de Katwij- driemaal, werd het een ruime Rotterdamse SLlz 6(41-47) kers de score had geopend, liep 8-3 overwinning voor de Voor- Topscorers: I de ploeg van coach Van der Zwet houters. Cees van der Lans (2x), JfjSfiTvd piJ*i 13 door doelpunten van René Grif- Jan Homan (2x) en Cor van Frans v. d. Laan (De Engel) 12 fioen, Theo Godyla en Peter Steyn zorgden voor de overige Schalk naar een 3-1 voorsprong doelpunten. Jos Smits en And- Stand hoofdklasse: uit. Toen Gert Zwaan de achter- ries Wendt (2x) deden voor Vonk11-19 (52-28) stand voor Van der Plas tot 3—2 Noordwijk nog iets terug. Inter Juiilic'ltlS! verkleinde was de spanning Bahlmann - UVS 2-4 11-15 (58-32) ■■■ii t woer geheel terug. Even nadat Door deze zege blijft ook UVS nog THB BoysT.Z-JZ 11-12(41-31) NRÉlsS f Theo Godyla de stand op 4-2 kanshebber voor de titel. Nic VanDuuren11-11(38-44) had gebracht leek de overwin- Verwoerd was voor Bahlmann Noordwijk11—10(45—55) ning dichtbij. Maar een toege- wel tweemaal succesvol. Maar de Bahlmann11— 4(36—49) kende strafschop werd door de- UVS aanvallen hadden toch 5 52f_5|ï zelfde Godyla gemist. meer inhoud. Maarten Blonk. 11- 3(33-721 De Katwijkers schoten wakker en Bart Veldhuizen, Leo HoU en M^io FaEr(UVS) 16 kwamen zelfs door twee doel- Mario Faber drukten dat in doel- cees van der Lans (Bax)15 punten van Mart van der Plas punten uit. Ben Heemskerk (Vonk)14 Cees de Roode DEN HAAG (ANP) De totalisator bij de achttien miljoen in 1981 naar circa twaalf van de andere banen waren in 1982: Wolvega paardenkoersen van het vorig jaar is met miljoen in 1982 9.659.092,- in 46 wedstrijddagen, Gronin- ruim dertien miljoen (bijna tien procent) ge- gen ƒ7.723.365,- (32), Nootdorp daald. Over 1981 bedroeg de omzet nog Op Dumdigt, met 82 wedstrijddagen, werd de 7.671.825,-(24), Alkmaar 4 814 860 - (14) 136.324 777,-, in 1982 was dat bedrag hoogste totaalomzet gemeld: 37.390.966,-. Schaesberg 4.455.390,- (50) en Drachten 122.920.337,-. De scherpe daling werd Daarna volgt Hilversum, dat in 77 meetings 2.205.897,-(12). Bij deze cijfers zijn de om- hoofdzakelijk veroorzaakt door de achteruit- tot 35.413.142,- kwam en dus een hoger ge- zetten voor de supertrio's niet meegerekend, gang in de omzet van het supertrio: van circa middelde per koersdag behaalde. De totalen DONDERDAG 13 JANUARI 1983 LEIDEN -- De ontmoeting tussen Fides Pacta en HKV is niet zo maar een topper. Er staat meer op het spel dan alleen de koppo sitie van de overgangsklasse A. De Hagenaars azen op revanche voor de nederlaag van afgelopen seizoen, toen de Bos-brigade hen in de laatste wedstrijd afhield van de titel. Pikant detail: Was juist Gerard Bos niet zeventwin tig jaar lid van de "Haagse Korf balvereniging Voorwaarts" ge weest? Die laatste ontmoeting zat de Haagse bestuurders wel heel hoog. Achterdochtig geworden door de plotselinge opleving van Fides Pacta werd direct aan vuil spel gedacht Van Gerard Bos dus, het prominente ex-HKV lid, dat in 1971 naar De Danaïden vertrok. Een week na die wed strijd lag er op de deurmat van huize-Bos een gepeperde brief. "Of ik nog prijs stelde op het ere lidmaatschap van HKV", vat de nu nog gegriefde Gerard Bos de inhoud samen. Een dergelijke "kinderachtige reactie" had hij niet verwacht van zijn oude club. "HKV beweerde, dat we er alles aan gedaan zouden hebben om AGADES (AFP) - De Neder landse motorcoureur Anne Kies (Yamaha) bezet na de etappe Dirkou-Agades, die gisteren over 617 kilometer in de rallyc Parijs-Dakar werd gehouden, de vijfde plaats in bet algemeen klas sement. In de bij de motoren door de Fransman Mare Joi- neau met een Suzuki gewon nen etappe, werd Kies acht ste. Bij de auto's zegevierde de Franse equipe Metge/Gillot met een Range Rover. Ickx en Brasseur, die bij de auto's het klassement aanvoeren, eindigden als tweede. De deelnemers hadden het ook gisteren weer ontzettend zwaar. Niet alleen was het parcours vrijwel onbegaan baar maar de navigatie werd ook nog eens extra moeilijk door een zware zandstorm, waarin vele deelnemers het spoor bijster raakten. De Fransman Mi chel Merel raakte bij een valpartij ernstig gewond. Hij liep wonden aan het hoofd op en brak een arm. Vandaag waeht de resterende deelnemers - het aantal uit vallers is erg groot - een enorme opgave. Dan staat de langste etappe, een rit over 2290 kilometer van Agades in Niger naar Korhogo (Ivoorkust) op het program ma. De deelnemers mogen drie dagen over deze etappe doen. HKV een hak te zetten. Maar het was niet Bos contra HKV. Ik wil de gewoon op een sportieve ma nier winnen. Voor de rest heb ik geen problemen met die club." Nu speelde Fides Pacta in Den Haag wel degelijk een van de be tere wedstrijden van het seizoen. Maar daar waren heel andere re denen voor. Na een half jaar Fi des Pacta had Bos zich een beeld gevormd van de selectie. Wat he lemaal niet overeen stemde met de opvattingen van de prestatie gerichte Hagenaar. "Het was de vraag of ik al dan niet zou blij ven", bekent de Fides-coach. "Ik was het niet eens met de instel ling van de groep. De manier waarop ze tegen de sport aanke ken. Tegen HKV konden ze an ders bewijzen." Na die gedenkwaardige zondag is de relatie tussen spelers en coach duidelijk opgeklaard. Al begrijpt Bos nog steeds niet waarom juist de avond voor de wedstrijd uit gaansavond moet zijn. "Ze weten toch waar ze mee bezig zijn. Ze mogen stappen hoor", bena drukt hy. "Maar ze weten wat er gebeurt. Dan ga je toch lager bal len." Versterking Als een belangrijke verklaring voor de goede prestaties van Fi des Pacta noemt Bos de over komst van Jeanet Smit en Bea Schrama van De Danaïden. Het duo verdrong Janneke Verlind en Wilma Neuteboom uit het achttal, speelsters van aanmer kelijk kleiner postuur. Lengte blijkt immers in het hedendaag se korfbal een steeds belangrij ker factor. Want meer schoten af vangen betekent meer schotmo gelijkheden en dus meer doel kansen. "We hebben het spel kunnen ver anderen, omdat we langere da mes kregen. Afvangen uit bewe ging is nu niet meer zo noodzake lijk. Vorig jaar werden Janneke en Wilma in aanvallend opzicht vaak overgeslagen, hoewel ze toch prima speelden. Die twee hebben geen prettig seizoen ge speeld. Er kwam zelfs een ver zoek om lager te gaan spelen. Met Bea en Jeanet kan er door alle vier spelers in een vak wor den aangevallen." Maar ook op de reservebank bly- ven spelers waardevol. "Je speelt niet met acht mensen." Dick On derwater, na dertien jaar nu ook op de bank, bewees dat in het duel met Swift, waarin hij met twee rake schoten zijn ploeg over de drempel hielp. Aanvallen Aanvallen is het sleutelwoord in de taktiek van het huidige Fides Pacta. In verdedigend opzicht komt de ploeg immers veel te kort Lange, wat zwaardere spe lers als Robin Sommeling en Ro nald van der Velden zijn sterk onder de korf, maar worden in de verdediging op snelheid te vaak - simpel gepasseerd. Deze manier van spelen, gedic teerd door Gerard Bos komt ook aardig overeen met de landelijke ontwikkeling van het top-korf- bal. Steeds duidelijker is immers het spel gericht op het aanvallen de aspect. De verdediger, de "klever", die zijn tegenstander tot aan de lyn volgde, is een zeld zame verschijning geworden. Het aantal doelpunten per wed strijd is hiervoor een duidelijke indicatie. In 1967 werd er nog slechts vijftien maal gescoord in een gemiddelde hoofdklasse wedstrijd, vorig seizoen vielen er al bijna drieëntwintig goals. Ter wijl men in de overgangsklasse tegenwoordig ook al boven de 10-10 eindigt. Met de eenentachtig goals uit zes duels is Fides Pacta dit seizoen dus duidelijk trendsettend. Het Leidse publiek is daarbij groot ste winnaar. "Er zaten hier meer mensen dan by Elmex. En dat voor ƒ2,50", kon een tevreden Gerard Bos na afloop van de met 17-13 gewonnen wedstrijd tegen hekkesluiter Swift (A) opmer ken. Of HKV - Fides Pacta een zo hoge eindstand haalt, valt echter te betwijfelen, gezien de belan gen die er op het spel staan. Fides Pacta gaat dit treffen (zon dagavond om 6 uur aan de Haag se Steenwijklaan) in met een punt voorsprong. HKV verloor in Lochem met 15-13 van 't Over schotje, de ploeg van de vroegere ster van Ons Eibernest Jan Gij- RIJEN - Gerben Karstens pakt zondag zijn oude hobby weer op. De vroegere pias van de professionele wieler- pelotons stort zich dan in Amsterdam in het mara- thon-schaatsgebeuren. Op de Jaap Edenbaan maakt de oud-Leidenaar als 41-jarige zijn entree bij de A-rijders. Karstens, die voor hij beroeps- fietser werd twee seizoenen in de Nederlandse schaats kernploeg was opgenomen (van 1961 tot 1963), is daar voor dispensatie verleend. Normaal gesproken moeten eerst in B-wedstrijden vol doende punten worden ver diend voor de overstap naar de A-categorie kan worden gemaakt, maar voor Kar stens is een uitzondering ge maakt omdat hij louter voor 'promotionele activiteiten' het ijs opstapt. En dat geldt dan niet alleen voor het marathonschaat ser dat hij met zijn aanwe zigheid publiciteit zou be zorgen, maar ook voor zich zelf, in casu zijn werkgever. Als 'vertegenwoordiger' van de fabriek uit Heerenveen die de schaatsen levert waarop o.a. Hilbert van der Duim en Alie Boorsma hun rondjes trekken, doet Kar stens niet in eerste instantie mee "voor de prestaties, maar voor de promotie van de schoen. En de beste pro motie is natuurlijk om het zelf te doen". Dns gaat hij zich met 'zijn pro- dukt' op glad ijs begeven en vrijwel onvoorbereid mee- schaatsen met de gerouti neerde lange afstandsrij ders. Hij heeft er (nn nog) geen moeite mee. "In de drie maanden dat ik nu voor die fabriek werk, was ik toch al steeds op de banen", roept Karstens, luidruchtig als al tijd, "dus waarom zou ik er dan niet tussen duiken en lekker mee gaan rossen. Hoe het afloopt zie ik wel, daar ben ik niet bang voor. Ik heb in 1976 eens 100 km gereden op het Veluwemeer. Tussen mannen als Vossebelt en Dries van Wijhe werd ik toen toch mooi zesde. Nu rijd ik weliswaar niet voor de prestatie, maar ik zal die schoen hoe dan ook in beeld brengen". TURNHOUT (ANP) - Het Neder lands militair voetbalelftal heeft gisteren in Turnhout een landen- wedstrijd tegen de Belgische col lega's met 4-2 gewonnen. Bij rust stond Nederland met 3-0 voor. In de eerste helft scoorden Ton Cor- nelissen van NAC (4e minuut). Gerald Vanenburg van Ajax (16e) en Harm Roossien van Veendam (41e). Pas in de dertiende minuut van de tweede helft deed België via een treffer van Alex Czerniatinsky (Anderlecht) iets terug. Een kwartier later verkleinde Van Damme (Kortrijk) de achter stand tot 3-2, waarna Henk Duut (Feyenoord) voor 4-2 zorgde. LEIDEN - Twee boksers van DTS treden aan in de finales van de Zuidhollandse kampioen schappen. Ger Gorree bokst aan staande zaterdag in de Houtzage rij in Den Haag een partij in het vedergewicht tegen Akkal en Ed Klein komt (vermoedelijke op 28 februari) in het zwaargewicht uit tegen Mefrini uit Rotterdam. Gerard Bos: "HKV is banger voor ons dan wij voor hen". sen. Fides Pacta kwam wel met twee punten terug uit de Achter hoek, maar speelde daarentegen gelijk tegen Oost Arnhem. Belangstelling Door haar opmerkelijke resultaten heeft Fides Pacta ook al veel be langstelling getrokken van HKV'ers. "HKV is banger voor ons dan wy voor hen", consta- (Foto Holvast) "Wy vinden HKV ook een moeilij ke tegenstander. We zullen er ook echt niet overheen lopen. Ik ben erg blij als we er met een punt vandaan komen. Maar HKV moet zondag wel beseffen, dat ze tegen Fides Pacta spelen en niet tegen Gerard Bos." BRAM VAN GENT NOORDWIJK - Het op de tweede plaats staande Blitz moest gisteravond in Noordwijk de lastige inhaalwedstrijd tegen MSV afwerken. De Noord wijkers zagen dit duel, na de zege van afgelopen zaterdag en de terugkeer van ex-Punch speler Peter van Goozen op het oude nest, vol vertrouwen tegemoet. Het liep echter iets anders. Blitz liet in de slotfa se zien waarom het in de top van de rayon-eerste klasse meedraait en pakte met 63-56 de balangrijke zege. In de eerste helft hielden de twee ploegen elkaar met zwak rommelig basketbal keurig in evenwicht MSV, zonder de geschorste Johan Steen voorden, kwam bijna alleen tot scoren via Evert Jan van der Plas en had het onder de borden knap lastig. Gerekend werd er dan ook op het schutterswerk van Van Goozen, maar deze had echter een halfjaar niet getraind en had duidelijk een gebrek aan conditie en spelritme. Blitz heerste dan ook in de rebound via Rolf van Oort en de uitblinken de John Raam en scoorde daar de makkelijke punten. In de tweede helft bleef het klungelen geblazen. MSV kreeg geen lijn in zijn aanvallen en ook Blitz kwam mede door de druk van het niet mo gen verliezen niet tot aanvaardbaar spel. Tot zón zes minuten voor het einde. De Voorschotenaren gingen bij de stand 54-53 in een 3-2 zóne staan en MSV kon nadien nog maar twee schamele punten aan het totaal bijvoegen. Evert Jan van der Plas bleef slecht schieten en een paar maal dom balverlies deed de rest. De mannen van coach Ton Kallenberg maakten dankbaar gebruik van de blunders en trokken met wat snelle breaks de zege alsnog naar zich toe, of zoals Kallenberg het verwoordde: 'Slecht spelen en dan toch nog even winnen tekent de goede ploeg'. Aan het vertoonde spel was het jamer genoeg nog niet te WILL MOERER Betaald voetbal EREDIVISIE ZATERDAG AZ '67-NEC Willem II-PSV Helmond Sport-NAC Go Ahead Eagles-Ajax ZONDAG Groningen-PEC Zwolle Roda JC-Twente Utrecht-Sparta Feyenoord - Excelsior Fortuna S-Haarlem EERSTE DIVISIE ZATERDAG FC den Bosch-Wageningen SC Cambuur-De Graafschap ZONDAG Heracles-Heerenveen Volendam-Veendam Telstar—WV Vitesse-Den Haag SW-MW EERSTE KLASSE A Quick Boys-NSW- Zwart Wit-Rijnsburgse Boys Vitesse D-Noordwyk- Spijkenisse-Barendrecht Heerjansdam-Kozakken Boys RCL-Nicuw Lekkerland SSS-PPSC- TWEEDE KLASSE B Zwaluwen Vl-'s-Gravenzande SV, Ly- ra-Spirit. De Zwerver-Excelsior M, RWH-Be Fair. Geinoord-De Zwervers, DOTO-FC Lissc. DERDE KLASSE A Hoekse Boys-Katwijk, Vlaardingen-Ex- celsior P, JAC-SVPTT. Heinenoord- DUNO, 's-Gravenzande-Ter Leede, MW'27-ARC. VIERDE KLASSE B Rohda '76-Zevenhoven. Woubrugge- Sportlust '46. Unicum-Hazerswoudse Boys, DSVP-Jodan Boys, KR V-Koude kerk, FC Maluku-Oegstgeest. HOOFDKLASSE A AFC-RCH. RVC-Unitas, Elinkwyk- DHC. Hilversum-Blauw Wit, Xerxes- CW, DWV-VUC, Zeeburgia-EDO. EERSTE KLASSE A (West 1) Zandvoortmeeuwen-DCG, Stormvo- gels-SEW, AFC '34-DRC, DWS-De Spar taan. JOS-SDW. Lugdunum-NFC. EERSTE KLASSE B (West II) Sliedrecht-Wilhelmus, Westlandia-Pa- pendrecht, HION-Spartaan '20, Hermes DVS-Neptunus, De Musschen-VIOS, DCV-HOV, Roodenburg-Nieuwen- TWEEDE KLASSE A Gouda-UVS, FC Lisse-Olympia, Ver- burch-Blauw Zwart, SJC-VELO, DHL- Lenig en Snel, Alphense Boys-RKDEO. DERDE KLASSE A. HBS-UDO. HW-RKAW, Vreden- burch-Quick, Celeritas-WSB, Tonegi- do-LFC, HMSH-Rijswuk. VIERDE KLASSE A Roac '79-Meerburg, Randstad Sport- Hillegom, Teylingen-Van Nispen, Alk- mania-Docos, Concordia H-Foreholte, Altior-LDWS. VIERDE KLASSE B VCS-RAVA, VTL-Alphen, Spoorwijk- DSO. Wassenaar-DOSR, ODB-Bernar- dus. SJZ-SVLV. VIERDE KLASSE E Haastrecht-Soccer Boys, VEP-Floreant, Nieuwkoop-Groeneweg, Schoonhoven- WSE, DONK Lekkerkerk, Moordrecht- Moerkapelle. ZATERDAG EERSTE KLASSE Rijnsburgse Boys 2-Barendrecht 2, Noordwijk 2-Spijkenisse 2, Quick Boys 2-De Zwerver 2. TWEEDE KLASSE A RWH 2-Quick Boys 3, Excelsior M 2- Katwijk 2, Lyra 2-RCL 2, Be Fair 2- Noordwijk 3, ARC 2-Vitesse D 3. DERDE KLASSE A Hoekse Boys 2-Quick Boys 4, Excelsior M 3-FC Lisse 2. DERDE KLASSE B Die Haghe 2-Quick Boys 5, Vlaardingen 2-Katwijk 3, Koudekerk 2-DSO 2. VIERDE KLASSE A SV '35/2-Ter Leede 2. VIERDE KLASSE B Monster 3-Voorschoten 2, Katwijk 4- Oegstgeest 2. ZONDAG EERSTE KLASSE UVS 2-Neptunus 2. TWEEDE KLASSE A HW 2-Roodenburg 2, VELO 2-Blauw Zwart 2, ADO 2-Lugdunum 2. DERDE KLASSE A Scheveningen 2-Lugdunum 3, DOSR 2- DOCOS 2, Blauw Zwart 3-Wassenaar 2, SJC 2-Westlandia 3, VCS 2-UVS 3. DERDE KLASSE B Alphense Boys 2-VEP 2. VIERDE KLASSE A WSB 2-Altior 2, LFC 2-Lisse 2, DOCOS 3-ASC 2, Roodenburg 3-VUC 3, Alphen 2-HVV 3. Afd. Leiden Lugdunum-SVLV, Valken '68-Zeven- hoven, LSW '70-Haz.Girls TWEEDE KLASSE Sportief-Randstad Ladies 2, KRV 2- Haz. Girls 2. SVLV 2-Ter Leede 2. ZONDAG Interregionaal Alkmania-Groeneweg EERSTE KLASSE SJZ-Alkmania 2, Iduna-Randstad La- dies, Docos-Fc Lisse. TWEEDE KLASSE Bemardus-Iduna 2, Lugdunum 2-Sleu- tels, Altior-Foreholte. DERDE KLASSE UDO 2-FC Lisse 2, LFC 2-Roac '79/2. HEREN EREDIVISIE Haaksbergen-BS Weert Delft-Landlust Stars-Den Bosch Donar-Leiden- Noordkop-Rotterdam Zuid EERSTE DIVISIE Uitsmijters-Ymar. Greyhounds- L.Lions, Akrides-Hoofddorp, AMVJ A'dam-Shooters, ASVU-Zeemacht, Ce- leritas-Pokai, Wyba-L. Trotters, BI. Eagles-DAS, BC Paulus-BC Voorne, Hertogballers-BOB, Goba-Cangeroes. DAMES EERSTE DIVISIE Green Eag.-Dragons, JRC-Boxtel-Kim- bria, Amhemia E-Cheetah, Dynamo- ZATERDAG EERSTE KLASSE Sleutels-WSB, Abbenes-ZLC, TAW- Alphia, Leiden-Kagia, Voorschoten- Valken '68. TWEEDE KLASSE SJZ-Kickers '69, SVOW-Unitas Leiden, LFC-Meerburg, LSW '70-SVLV. ZONDAG OVERGANGSKLASSE Stompwijkse Boys-KRV, ASC-Leidse Boys, VNL-Kickers '69. VNA-Unitas Leiden. I: FC Lisse-Quick Boys, UVS-ADO, Sparta-Excelsior R, VUC-Feyenoord, Katwijk-Roodenburg, HOV-Quick. II: DFC-Lugdunum. B: Roodenburg-Quick Boys, Feye- noord-Floreant, RVC-UVS. EREDIVISIE HEREN Valkenswaard-Scylla TT Amsterdam-De Veluwe- Shot W-Alkmaar DAMES Avanti-Scylla, TT Amsterdam-Toren- stad, Koningslust-Vice Versa. EERSTE KLASSE Avanti-Vlietwijk, Shuttle-Metro 2, Vel- sen-Rotterdam, Drop Shot 2-Duinwyck DAMES EERSTE DIVISIE V en K-Quick '20, Volewijckers-HMS. Foreholte-E en O. Hellas 2-BDC, HVS- DSVD. OVERGANGSKLASSEN 't Overbosch-DOS (E), Steeds Hooger- Oost Arnhem, Swift (A)-Rapiditas, KVS, VEO-DKOD. Volleybal DAMES DIVISIE 15-1-83 Tonegido-Gemini/K, AV40-- Leython, Tomado-Gemini/K 2, Be Fai- r-NOVO. HEREN: 15-1-83 15.45 uur Gemini/K-Radius 2, om 15.30 LUSV-US. PROMOTIEKLAS DAMES 15-1 16.30 NOVO 2-Velo, 15.30 Jodan Boys-Gemini/K 3, 14-1 20.30 LUSV— Radius, 15-1 15.00 Jupiter-Thor, 13-1 20.15 RW-Skania, 14-1 19.30 WW— DAC. HEREN: 15-1 16.30 NOVO-Be Fair, 15.00 Ley- thon-Punch, 14.30 DOS 2-Juplter, 14.30 Gem/K 2-Donar, 15.00 Zevenhui- sen 2-Skania, 14.30 Karssen-DAC. EERSTE KLAS DAMES 13-121.00 S'70 1-Rldderv. 1,21.00 Inup- go 1-VCL 1,14-1 22.00 Orion 1-NVO 3. HEREN: 14-1 20.15 VCL 1-NOVO 2, 20.30 SKC 1-Leython 2, 20.30 LUSV 2-Donar 2, 21.45 Ridderv. 1-Orion 1. 15-1 16 00 RW 1-WW 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 14