KNAU-bestuur sommeert Seharn „Ik kan nóg beter worden... 3 Den Bosch met hakken over sloot Gerechtelijke procedure dreigt René Pijnen wint in Bremen John van der Wiel dankt progressie aan zelfkritiek Tony Ayala aangeklaagd Volleybalsters Voorburg hebben goede vooruitzichten Rijvers op bezoek bij Metgod DONDERDAG 13 JANUARI 1983 -C Sport DEN BOSCH (ANP) - Het Eu ropese basketbal gaat ten minste nog één wedstrijd "door" voor Den Bosch. In elk geval tot de thuiswed strijd van volgende week te gen Barcelona. Dat is te dan ken aan de minieme overwin ning van 84-82 (47-40) op Ha- poel Ramat Gan, de Israëli sche vertegenwoordiger in het Europese toernooi van de bekerwinnaars. Een overwin ning die na twee keer twintig minuten vechtbasketbal door de Israëliërs nog even na de speeltijd werd voortgezet met de wedstrijdofficials. Ha- poel voelde zich bestolen door scheidsrechters en tijd- waarnemer, die hen tenmin ste drie seconden ontnamen en daarmee de laatste kans na een kinderlijke fout van Danny Cramer. Door de opmerkelijke trefze kerheid van Mitchell Plaat en Lawrence in de beginfase startte Den Bosch goed en hield de langzaam opge bouwde voorsprong van tien punten tot rust vast, 47-40. In de tweede helft bleef dat ver schil niet in stand. De verde diging verloor zijn greep op Pondexter. Plaat, zeker nog niet topfit, ging foutjes ma ken. Hapoel profiteerde uit zijn zoneverdediging waar Den Bosch weinig mee kon doen. Na acht minuten stond Hapoel zelfs voor: 58-59. Net zo min als Den Bosch kon Hapoel echter het duel in zijn greep krijgen. Dan Cramer en de toch weer oplevende Mit chell Plaat scoorden in de laatste minuten de paar pun ten die net genoeg waren om het te vroeg gegeven eindsig naal te halen. Scores: Den Bosch: Dekker (4), Plaat (14), Esveldt (8), Kuiper (9), Cramer (6), Barker (12) en Lawrence (31). Hapoel Ramat Gan: Malovic (5), Kashi (4), Slachter (9), Pondexter (24), Goren (14), Moscovits (16) en Kaplan (10). Lawrence van Den Bosch heerst in het luchtruim, de cijfers 84-82. De Brabanders wonnen het Europa Cup-duel met Hapoel met DEN HAAG (ANP) - Het ziet er naar uit dat het binnenkort mogelijk tot een gerechtelij ke procedure tussen de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) en bondscoach Haico Scharn komt. Op 10 december zegde Seharn, de bondstrainer voor de middenaf stand bij de heren zijn contract, dat tot 30 september van dit jaar loopt, met ingang van 1 januari op. Scharn was van oordeel dat hij niet meer optimaal kon functioneren. Het bestuur van de KNAU, dat het ontslag niet wenste te aanvaar den, heeft Haico Scharn telegra fisch gesommeerd zijn werk zaamheden als bondstrainer te hervatten. Komend weekeinde moet Scharn twee trainingen verzorgen. Zaterdag is er op het sportpark "De Vijfsluizen" in Vlaardingen een z.g. gedecentali- BREMEN (DPA) De NederlandsAVestduitse combinatie René Pynen/ Gregor Braun heeft gisteren de negentiende zesdaagse van Bremen gewonnen. Patrick Sercu en Albert Fritz (Bel/WDl) werden tweede. Jan Raas bezette met Deen Gerd Frank de derde plaats. Braun werd ook vorig jaar winnaar van de 'Six' van Bremen. René Pijnen behaalde zijn zesde overwinning in de Noordduitse havenplaats. LEIDEN (GPD) Zelfkritiek is volgens Jan Timman één van de eigen schappen waaraan zijn collega-schaker John van der Wiel diens opval lende progressie te danken heeft. De 23-jarige Leidenaar onderschrijft die stelling in een gesprek vooral als hij tot de conclusie komt dat hij het afgelopen jaar met enig geluk grootmeester is geworden. Zowel in Wijk aan Zee als in Novi Sad waar hij de resultaten boekte die hem dezelfde titel opleverde als Euwe, Donner, Timman, Sosonko en Ree heeft hij, zo is zijn stellige overtuiging, overwinningen te danken gehad aan blunders van tegenstanders. „Voor Wijk aan Zee geldt dat ster ker dan voor Novi Sad. In Joego slavië won ik een keer door fou ten van Ribli. Daartegenover staat dat ik driemaal beter heb gestaan en toch niet verder ben gekomen dan remise. In Wijk aan Zee heb ik twee partijen ge wonnen vanuit een verloren stel ling. Dat was tegen Ree en Chandler. Had ik die partijen verloren dan was ik in de mid denmoot geëindigd en niet als derde zoals nu is gebeurd. Ik moet het vaak hebben van partij en waarin ik heel slecht sta en plotseling kans krijg. Ik ben niet gauw aangeslagen" Het zou echter te ver voeren om Van der Wiel als een omhoog ge vallen grootmeester af te schilde ren. Daarvoor heeft hij vorig jaar te goed gepresteerd. Niet alleen in Wijk aan Zee en Novi Sad, maar ook in het Spaanse Marbel- la waar hij gedeeld eerste werd in het zonetoernooi en in Luzern waar hij met zeven uit elf de hoogste score behaalde van de Nederlanders tijdens de olym piade. Daartegenover stond ech ter een teleurstellende vierde plaats in het Nederlands kam pioenschap en een elfde positie in september in Moskou tijdens het interzonetoernooi. „De start daar was rampzalig. Ik verloor de eerste vier partijen. Dat waren al- WEST PATERSON (DPA) - De Amerikaanse bokser To ny Ayala, nummer één op de wereldranglijst in het zwaarweltergewicht, is voor zeven verschillende delic ten, waaronder diefstal, on geoorloofd wapenbezit en seksuele bedreiging aange klaagd. Ayala zou op Nieuwjaarsdag in een appartement in zijn flat binnengedrongen zijn en een bewoonster bedreigd hebben met seksueel ge weld. Een ander dreigde hij te vermoorden als ze de poli tie zou roepen. Op een dergelijk vergrijp kan in de staat New Jersey een gevangenisstraf van ten hoogste 45 jaar volgen. Doorbraak Ondanks de mislukte expeditie naar de Russische hoofdstad waar hij met name door Kaspa rov en Tal van het bord werd ge veegd, beschouwt Van der Wiel 1982 als het jaar van de door braak. „Het vorige topjaar was voor mij 1979. Ik werd toen Euro pees jeugdkampioen, vierde in het Nederlands kampioenschap, tweede in de grootmeestergroep van het IBM-toernooi en open kampioen van Nederland in Die ren. In 1982 is alles echter veel sneller gegaan dan ik had ver wacht. In januari heb ik het eer ste grootmeesterresultaat ge boekt en nog in hetzelfde jaar ben ik grootmeester geworden. Mijn rating is met 60 punten ge stegen, van 2470 naar 2530, waar door ik nu bij de top-vijftig van de wereld sta. Het voordeel is dat ik nu al meer uitnodigingen heb gekregen en dat ik ook meer kan vragen. Het scheelt al gauw 500 1000 gulden". Met de nodige zelfkritiek („ik twij fel nog vaak of het allemaal goed is wat ik doe"), een flinke dosis eerzucht, een voor schakers on gewoon sportieve instelling en een in de loop der jaren aange paste stijl hoopt John van der Wiel de opgaande lijn verder te kunnen doortrekken. „Het zal nu extra moeilijk worden om hoger te komen dan die vijftigste plaats omdat ik nu met erg goede scha kers te maken krijg. Ik weet ech ter dat ik nog beter kan worden. Mijn spel is de laatste jaren bre der geworden, maar kan nog completer. Vroeger speelde ik al leen tactisch scherpe partijen met veel risico. Het was attractief en agressief spel. Niet slecht, maar af en toe is het beter om wat meer body aan je spel te ge ven. Ik zorg daarom nu voor wat meer veiligheid waardoor de op zet van het spel gezpnder is, zo dat ik na een mislukte aanval niet meteen een ruine over houdt". „Ik heb wat boeken gelezen van Russische grootmeesters. Van Smislov van vroeger en van Kar- pov toen die wat jonger was. Het viel me daarbij op dat zij ook veel zekerheden inbouwen. Daar naast heb ik mijn openingenre pertoire uitgebreid. Tot drie jaar geleden beheerste ik een paar va rianten van het Siciliaans. Die probeer ik altijd op het bord te krijgen, maar daarmee kun je het natuurlijk niet volhouden. Van daar dat ik meerdere openingen goed ben gaan bestuderen". Van die studie is de afgelopen week echter niets terecht geko men omdat hij midden in een verhuizing zat en bovendien „aan rust toe was": „Vorig jaar heb ik erg veel gespeeld. Negen toernooien, terwijl een schaker normaal zes zeven toernooien afwerkt. Dan is het wel eens goed om het schaakbord even aan de kant te schuiven. Voor het Hoogovenstoernooi (dat morgen begint - red.) heb ik wel aan mijn lichamelijke conditie gewerkt. Ik heb een aantal keren de cooper- test gedaan. Twaalf minuten con stant hardlopen. Vorige week maandag heb ik 2850 meter afge legd". Sportief Dat Van der Wiel sportief is inge steld bewees hij in januari vorig jaar. Voor het toernooi in Wijk aan Zee sloot hij een wedden schap af. Als hij een grootmees terresultaat zou boeken dan zou hij een duik in zee nemen. Toen hij de benodige 7,5 punten had binnengehaald liep hij ook inder daad het ijskoude water in. „Dat wil ik nu weer doen. Als ik het toernooi win. De kans is daar door zo goed als uitgesloten dat ik weer zo'n duik moet nemen. Ondanks het wegvallen van de Russen wegens de deelneming van Kortsjnoi is het toernooi nog sterk bezet. Want ook al ben ik nu grootmeester, als je naar de ratings van alle spelers kijkt, sta ik nog bij de onderste helft. Ik vind het wel schandalig wat de Russen hebben gedaan. Het is daarom goed dat KNSB en de toernooiorganisatie protest heb ben aangetekend bij de wereld schaakbond. Niet dat het veel helpt. Kortsjnoi heeft destijds op de Filippijnen laten blijken dat hij geen hoge pet op heeft van Campomanes die toen dat duel tegen Karpov organiseerde. Nu Campomanes president is van de FIDE zal het protest dan ook wel worden afgewezen, maar dat geeft niet. Dan kan in ieder geval de hele wereld zien hoe Campo manes is". Van der Wiel opende al eerder een aanval op de Russen. Tijdens de olympiade in Luzern droeg hij in zijn partij tegen de Rus Joesoe- pov een shirtje met het opschrifl „Goelko". De Leidenaar protes teerde op die manier tegen de be handeling van de Russische grootmeester Boris Goelko die in hongerstaking was omdat hij het land niet mocht verlaten. „Ik ge loof niet dat die actie consequen ties voor me zal hebben en dat ik Rusland niet meer zal binnen mogen. Ik december zou ik in seerde training en zondag wordt op het nationale sportcentrum Papendal een centrale training gehouden. Beide trainingen die nen door Scharn te worden gege ven. Wanneer Scharn niet op de trainingen verschijnt zal de KNAU een procedure tegen de trainer aanspannen, waarbij o.a. een schadevergoeding van hem wordt geéist Hulp Haico Scharn is niet van plan op de sommatie van de KNAU in te gaan. "Ik doe die trainingen niet", aldus Scharn. "Met ingang van 1 januari was ik niet in dienst van de KNAU". Haico Scharn, die inmiddels part-time in dienst is getreden van een importeur van Amerikaanse sportkleding en -schoeisel, heeft zich wel van de rechtskundige hulp van mr. Wouter van de Berg uit Amster dam verzekerd. OOSTENDE (ANP) - De dames- ploeg van Voorburg heeft goede kansen zich te plaatsen voor de volgende ronde van het Europa cup-toernooi voor bekerwin naars volleybal. De eerste wed strijd voor de tweede ronde te gen Hermes Oostende ging in de Belgische badplaats gisteravond weliswaar met 2-3 verloren, maar in eigen huis moet Voor burg duidelijk afstand kunnen nemen van deze tegenstander. Voorburg won de eerste twee sets met 15-12 en 15-8 en stond in de derde set met 11-7 voor. Daarna maakten de Voorburgse speelsters een enorme inzinking door. Oostende greep de daarop volgende sets: 15-11, 15-11 en 15-8. Volgende week volgt de re turn SV Lohoff, vrijwel gelijk aan het Westduitse nationale volleybal team, gaf gisteravond m Dok- kum de dames van de Neder landse kampioensploeg DVC in de eerste wedstrijd voor de twee de ronde van het toernooi om de Europese beker geen enkele kans. uitslag 0-3 (10-15, 11-15 en 10-15). De heren-volleybalploeg van Quick Orion heeft gisteravond in Doetinchem de eerste wedstrijd in de tweede ronde van het toer nooi om de Europa cup III ver rassend met 3-0 gewonnen van het Italiaanse Edil Coughi. Set standen: 15-7, 15-11, 15-13 Sotsji spelen. De laatste dag van de olympiade kwam Poloega- jevski naar me toe en vroeg me of ik nog wilde meedoen. Ik zei nee omdat ik al had besloten om in december vrij te willen zijn, maar kennelijk kan ik Rusland nog wel in. Maar stel dat ik ge weigerd word, dan zal ik geen spijt hebben van mgn actie. Ik zou het zonder meer weer doen. Het ging om iemand die in hon gerstaking was en eventueel zou kunnen sterven. Als je dan zo'n klein gebaar van collegialiteit kan maken moetje dat niet laten. Ik ben niet zo'n actievoerder, maar in dit geval moest het ge woon". ZEIST (ANP) Bondscoach Kees Rijvers, die dese week met Ger Blok, coach van het Olympisch elftal, deelneemt aan een voetbalsymposium in Split (Joegoslavië) sal ko mend weekeinde een bezoek brengen aan Johnny Metgod in Madrid. Gedurende zijn verblijf in de Spaanse hoofdstad zal hij gesprekken voeren met de oud-AZ-speler en met de lei ding van Real. Op zondag bezoekt de bondscoach de competitiewedstrijd Real Madrid-Zaragoza. Rijvers: "Bij dese visite vang ik twee vliegen In één klap, want dan zie ik tevens een aantal Spaanse internationals spe len". L/Vtf MO APPtE B/Ekl e£HAÜO£U>J IK: PEMK HF-M uiEEC -epOED/ö OP

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 13