MINI, MIDI MAXI „halvamel halvamel1 halvamel Inkoop OUd goud I Lucas van Leyden-Juwelier en zilver 1 Staatsloterij 2e trekking IP—-ë pak 't gemak! FRIESCHE <|>-VLAG FRIESCHE VLAG FRIESCHE <g>VLAG Mariëtte Fieneke 18 december 1982 Zeemanlaan 11 Leiden 071-141550. Tot onze droefheid is, na een korte ziekte, van ons weg genomen onze lieve vader, schoonvader en opa, onze broer, zwager en oom WILLEM CORNELIS VAN TONGEREN weduwnaar van SARA NOEST in de leeftijd van 72 jaar M DE RUITER-VAN TONGEREN P DE RUITER ROB. PETER J KARMAN-VAN TONGEREN C. J KARMAN KEES. HÉLÈNE, SARINA J VAN DE BERG-VAN TONGEREN I. VAN TONGEREN M VAN TONGEREN-SCHOUTEN S. VERLIND-NOEST M. VINCOURT-NOEST J. VINCOURT nichten en neven Leiden, 20 december 1982 Haarlemmerweg 18 Correspondentieadres: Lobeliadal 3, 2317 HW Leiden De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179, Leiden. Bezoek aldaar woensdagavond van 7-7.45 uur. De begrafenis is bepaald op donderdag 23 december a s. om 11.00 uur op de begraafplaats "Rhijnhof' te Lei den. Heden werd van ons weggenomen onze lieve en fijne opa WILLEM HOEK Wij zullen hem erg missen. WIM en CORRY MARIANNE en HANS BRAM en JACQUELINE HANS en SUZANNE MARTIN en THIEMO "Hij neemt alles in Zijn hand" v en onze zorg- CHRISTINA VAN DUIJN geboren SCHREIBER op de leeftijd van 69 jaar Katwijk: W. VAN DUIJN G.KRAUS P. J. KONING München: JOH. KRAUS en echtgenote Liever geen bezoek aan huis De rouwdienst zal gehouden worden D.V. donderdag 23 december a.s. des nam. 1.30 uur in het Jeugdhuis, Voor straat 72, waarna de begrafenis zal plaatsvinden om streeks 2.15 uur op de begraafplaats "Duinrust", aan de Parklaan te Katwijk aan Zee. Gelegenheid tot condole ren na afloop van de begrafenis in het Jeugdhuis, Voor straat 72, Katwijk aan Zee. Enige en algemene kennisgeving Dient God met blijdschap Bedroefd omdat wij haar moeten missen, maar dank baar dat zij voor meer lijden is gespaard delen wij u mede dat van ons is heengegaan mijn schoonzuster, onze nicht en lieve tante CORNELIA VAN DRIEL weduwe van HENDRIK VAN DER HOOGT op de leeftijd van 80 jaar Uit aller naam: A.J. CORNET-BRUSSEE L CORNET Sassenheim, 19 december 1982 Correspondentieadres: Neptunusstraat 22, 2172 CK Sassenheim. De rouwdienst is bepaald op donderdag 23 december 1982, om 14.00 uur in het rouwcentrum "Vliem", Jacoba van Beierenlaan 4 te Sassenheim, waarna de teraarde bestelling zal plaatshebben op de begraafplaats van de Hervormde Kerk te Sassenheim. Gelegenheid tot con doleren woensdag 22 december 1982, van 19.00 tot 20.00 uur in vermeld rouwcentrum. ger WILLEM FREDERIK VAN TONGEREN S. KOOYMAN Voor waarneming dokterstele foon 122222. Afwezig van 27 december tot en met 31 december H.A.M.M. Meiier, Waarneming de doktoren Groeneveld, R. van Leeuwen, Reinders en Verhage. Voor het medeleven en de be langstelling na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze moeder Paulina Jacoba van Es- Overdijk zeggen wij u allen langs deze weg onze welgemeende dank. Namens de familie: A. van Es Leiden, december 1982 In plaats van kaarten Met grote droefheid geven wij kennis dat, v het H. Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan onze lieve en zorgzame moeder en oma MARIA ELISABETH DIJKHUIS-NOOTEN weduwe van JOHANNES DIJKHUIS op de leeftijd van 83 jaar Crolx (Fr.): HANS en CHANTAL DIJKHUIS- FOREST CAROLINE - GUILLAUME Noordwijk, 20 december 1982 Jeroenspark 20 Correspondentieadres: D 56 Les Hauls du Pare 59170 Croix - Frankrijk De overledene is overgebracht naar het mortuarium van bejaardencentrum St. Jeroen te Noordwijk-Binnen, al waar geen bezoek. Voor haar intentie is er op donderdag 23 december om 18.30 uur een Avondwake in de kapel van bejaarden centrum St. Jeroen. De gezongen Uitvaartmis zal wor den opgedragen op vrijdag 24 december om 10.30 uur in voornoemde kapel, waarna dé begrafenis zal plaatsvin den op de R.K. Begraafplaats aan de Gooweg te Noord- wijk. Voor de vele blijken van medeleven en belangstelling na het overlijden van onze lieve man en vader Reinier Pleun de Graaf zeggen wij u allen langs deze weg onze welgemeende dank. Namens de familie: C.D. de Graaf-de Viet Leiden, december 1982 Voor de vele blijken van medeleven en belangstelling betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn geliefde man onze vader en opa. broer, zwager en oom Marinus Hendrik Scholten betuigen wij u allen onze welgemeende dank. Uit aller naam: J.W. Scholten-Brouwer Oegstgeest, december 1982 J.P. Reinders, huisarts, PRAKTUK HERVAT Enige kennisgeving Tot ons verdriet is, op 17 december, overleden onze geliefde vrouw, moeder, schoonmoeder en grootmoeder JOHANNA ANNA VERHAART-BODDERIJ, arts geboren 22 mei 1899 te Sint Anna ter Muiden overleden 17 december 1982 te Leiden W.J.C. VERHAART P VERHAART I. VERHAART-PASARIBU en kleinkinderen De crematie heeft in stilte plaats gevonden. "Rust zacht lieve Wim, je hebt je strijd gestreden Met droefheid delen wij u mede, het overlijden van mijn dierbare man, onze schoonvader, grootvader, broer, zwager en oom JAN WILLEM ROMMERTS 20 december 1982 De Sitterlaan 47 2313 TK Leiden De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179, Leiden. Aan het Rouwcentrum geen bezoek De crematie is bepaald op vrijdag 24 december a.s. om 10.00 uur in het Crematorium "Ockenburgh", Ocken- burghstraat 21, Den Haag-Loosduinen. Vertrek van De Sitterlaan 47 om ca. 9.00 uur. Hoogstraat 6. Leiden Telefoon 071-142350 PPPPPPPPPPPPgggggPOPOOPOOOOOOOOOOOOOOOfl 719e Staatsloterij, 2e trekking 20 december 1982. Een extra prijs van 100.000 Is gevallen in de serie E op het nummer: 035438 Troostprijzen van 2.000 op nummer 035438 van elk van de andere series. Een extra prijs van 100.000 is gevallen in de serie G op het nummer: 021069 Troostprijzen van 2.000 op nummer 021069 van elk van de andere series. Prijzen van: 50.000 zijn gevallen op alle nummers: 018965 5.000 zijn gevallen op alle nummers: 004664 2.000 zijn gevallen op alle nummers: 2.000 zijn gevallen op alle nummers: 2.000 zijn gevallen op alle nummers: 2.000 zijn gevallen op alle nummers: 2.000 zijn gevallen op alle nummers: 1.000 op alle nummers eindigende op: 400 op alle nummers eindigende op: 200 op alle nummers eindigende op: 100 op alle nummers eindigende op: 100 op alle nummers eindigende op: 50 op alle nummers eindigende op: 50 op alle nummers eindigende op: 15 op alle nummers eindigende op: Gewonnen prijzen kunnen na de derde trekking worden geïnd. Zetfouten voorbehouden. 004808 005069 050104 090007 038147 0704 443 358 031 407 B P P Q P Q,P.Q.P.P.P.P.P.Q.P.Q_P_P.P.P.P-P.P.P-P.P-P-P-P.P-P-P P P.P.P.P.P. Friesche Vlag Halvamel in handig schenkpak: schenkt makkelijk en zonder morsen past prima in de koelkast pak-op-maat voor iedereen: 200 g, 500 g en 1000 g LFVOLLE KOFFIEMELK HALFVOLLE KOFFIEMELK de volmaakte halfvolle voor de lijn in uw koffie ni'-ï^a i -v*- tl HALFVOLLE KOFFIEMELK 200 gram (nieuw)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 6