Vinke KONFEKTIEHAL Een sleuteltje helpt U „aö sanctos Dankbaar voor wat zij voor ons is geweest, maar be droefd, geven wij u kennis, dat op 19 december 1982, geheel onverwacht van ons is heengegaan onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder en oma BASTIAANTJE HENDRIKA ANTONIA MARIJT-VAN DER VEN weduwe van JAN MARIJT in de leeftijd van 71 jaar R. BOOT-MARUT H. BOOT NICOLETTE ROBBIE De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179, Leiden. Gelegenheid tot afscheidnemen dinsdag n.m. van 7- 7.45 uur. De rouwdienst is bepaald op donderdag 23 december a s. om 12.30 uur in de aula van de begraafplaats "Rhijnhof" te Leiden, waarna de begrafenis op de be graafplaats aldaar zal plaatsvinden Dankbaar voor wat hij voor ons is geweest, maar be droefd delen wij u mede, dat na een langdurige ziekte, toch nog onverwacht van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa, broec zwager en oom WILLEM FREDERIK VAN TONGEREN in de leeftijd van 61 jaar Leiden: C. VAN TONGEREN-DEN OUDE Leiden: TINI Leiden: JACOB en WILMA Waddinxveen: WIM en ANNELIES Waddinxveen: WIM en LENIE Leiden MICKY en SOPHIA Beverwijk: ED en MIEKE kleinkinderen en verdere familie De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179, Leiden. Gelegenheid tot afscheidnemen maandagavond van 7- 7.45 uur. De begrafenis is bepaald op dinsdag 21 december a.s. om 1.30 uur n.m. op de begraafplaats "Rhijnhof' te Lei den. Vertrek van Calandstraat 50 om ca. 1.00 uur n.m. "Mijn genade is u genoeg" Toch nog onverwacht is in volle vrede van ons heenge gaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma MARGARETHA BORREMAN in de ouderdom van 85 Jaar J. VAN WINKEL C. VAN WINKEL J. H. VAN WINKEL-LOUS JASPER en CARLA JOKE en MARK G. G. HUIZING-VAN WINKEL JOH. HUIZING MARGREET en verdere familie Hillegom, 17 december 1982 3e Loosterweg 74 De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op dinsdag 21 december a.s. des nam. om 13.30 uur in de Hervormde Kerk te Hillegom, waarna de teraardebestel ling zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtig heid in de aula van de begraafplaats. Na een liefdevolle verzorging in "De Wilbert", te Katwijk aan den Rijn, is zacht en kalm van ons heengegaan onze lieve moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoe der, zuster, behuwdzuster en tante CORNELIA JOHANNA GERRITDINA POL-HOVESTADT in de leeftijd van 78 jaar Leiden: J. POL-HOGENES Rotterdam: A. POL W. A. POL-REEDE Leiderdorp: J. A. POL J. G. POL-KRAAN Rotterdam: H W KLUNDER-POL J. KLUNDER Leiden: A. POL M. M. POL VAN HENSEN VAN UNINGEN Leiden: C.J.G. ROGGEVEEN-POL D ROGGEVEEN klein-, achterkleinkinderen en verdere familie 18 december 1982 Correspondentiead res Utrechtse Jaagpad 83, 2314 AR Leiden De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179, Leiden. Aan het Rouwcentrum geen bezoek De begrafenis is bepaald op woensdag 22 december a.s. om 14.45 uur op de begraafplaats "Rhijnhof" te Lei den. Vertrek van het Rouwcentrum om ca. 14.15 uur. Heden werd van ons weggenomen onze lieve oma CORNELIA JOHANNA GERRITDINA POL-HOVESTADT In de leeftijd van 78 Jaar CORRIE en JAN MIRALDA, RENSO RIA en SMAHI RACHID JOHN en DIANA ALEX JOLANDA OSCAR RONALD en SYLVIA ROB en RITA TAMARA EOWIN en JUDITH ADRIE JAN MARCO LEO en JOLANDA MONIQUE RENÉ MARCEL INGRID Leiden, 18 december 1982 Na een kortstondige ziekte, heeft de Heere uit ons mid den weggenomen mijn geliefde man. onze vader en opa WILLEM HOEK in de ouderdom van 74 jaar De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum, Zuid straat 103, te Katwijk aan Zee, alwaar gelegenheid zal zijn tot condoleren woensdag 22 december a.s. des nam. van 7-9 uur. Geen bloemen De rouwdienst zal gehouden worden D.V. donderdag 23 dec. a.s. des morgens 10.30 uur in het Jeugdhuis, Voor straat 72, waarna de begrafenis zal plaatsvinden om streeks 11.15 uur op de begraafplaats "Duinrust" aan de Parklaan te Katwijk aan Zee. Heden is van ons heengegaan, na een langdurig lijden, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoe der, grootmoeder, zuster, schoonzuster en tante MARGARETHA CRAMA-FAKKEL op de leeftijd van bijna 75 jaar A. CRAMA M. SINTEUR-CRAMA A. SINTEUR W. VAN TONGEREN-CRAMA J. J. VAN TONGEREN H. VAN BERKEL-CRAMA J. VAN BERKEL kleinkinderen en verdere familie 2332 KJ Leiden, 17 december 1982 "Robijnzicht", kamer 122 Robijnnof 1 De overledene is opgebaard in de rouwkamer van "Ro bijnzicht". Bezoek aldaar dinsdagavond van 7-8 uur. De begrafenis is bepaald op woensdag 22 december a.s. om 1 uur n.m. op de begraafplaats "Rhijnhof" te Leiden. Heden is van ons weggenomen, onze lieve oma MARGARETHA CRAMA-FAKKEL op de leeftijd van bijna 75 jaar COBY en GERARD MARRY JOHAN MONIQUE HENRIËTTE ARJAN Leiden, 17 december 1982 In februari start o.m. te LEIDEN de avondopleldlng DIPLOMA CAFÉBEDRIJF WIJ LEIDEN OOK OP VOOR HET DIPLOMA HANDELSKENNIS Beide examens in mei onder toezicht van het ministerie van economische zaken. Inlichtingen: STICHTING HORECA OPLEIDINGEN NEDERLAND Postbus 93469 Juliana van Stolberglaan 47 2509 AL Den Haag. Tel. 070-868483, ook 's avonds. Mode met Visie Leiden, Donkersteeg 16 Alphen a/d Rijn, v Mandersloostraat 51 Den Haag, Spuistraat 12 Bij vonnis van de Arrondisse mentsrechtbank te 's-Graven- hage d.d. 15 december 1982 werd opgeheven bij gebrek aan baten het faillissement van Van Cromvolrt Bouwbe drijf B.V., ten tijde van de fail- lissementsuitspraak statutair gevestigd te Zoeterwoude en kantoorhoudende te Leider dorp aan de Weversbaan no. 25 in welk faillissement be noemd waren tot Rechter commissaris Mr. M. Rutgers en ondergetekende tot curator. Mr. M. Teekens jr., Rapenburg no. 116, 2311 GB Leiden telefoon 071-122441 VOLLEDIGE INBOEDEL TE KOOP tegen zeer aantrekkelijke prij- zèn. Op dinsdag 21/12-82 van 14- 16 uur en woensdag 22/12-82 van 19-21.30 uur. Oppenheimstraat 31 Voor nadere inl. tel. 131032. 1957 25 jaar 1982 rtP.r&0 KUIKENBOUTEN of HELE KIP kilo 5.98 10 kilo 45,- VERSE KIPFILET gratis kruiden kllO 11,98 RUNDER- Of PAARDEBIEFSTUK kilo 20,- LANGE VARKENS HAAS kilo 19,80 Bij aankoop van vlees KERSTKRANS 100% roomboter van 6,50 voor 3,50 BOLLE Het faillissement van PETRUS CORNELIS GORREE, ten tij de van de faillissementsuit spraak wonende te Leiden aan het Utrechtse Jaagpad no. 1, werd door de Arrondisse mentsrechtbank te 's-Graven- hage bij beschikking van 15 december 1982 opgeheven wegens gebrek aan baten. Rechter-commissaris was Mr. M. Rutgers en ondergeteken de was curator. Mr. D. Poot, Boerhaavelaan 11 2332 EB Leiden tel. 071-153778 Postbus 2331 2301 CH Leiden SCHAPEVACHTEN RUIME KEUZE KLEUREN >3 VOOR ELKE - "jt AUTO AUTOSHOPS ^0 /joordemo WILT U MET DE FEESTDAGEN VOOR WEINIG GELD GOED GEKLEED GAAN DAN NAAR DE PRACHT KOLLEKTIE WOLLEN MANTELS maten 30-52 v.a. 150,- IMM. ALCANTARA MANTELS met ultritsbare voering 4 kleurenv.a. 150,- RESTANT STEP MANTELS maten 30-44 75,- LANGE JAPONNEN maten 36-44 19,75 200 JAPONNEN klein sch.foutje 59,- de TWEE 89,- HEREN WINTER JASSEN EN COATS75,- en 98,- RESTANT KOLRERTS EN RLAZERS maten 40-52 50,- SMOKINGS HET NIEUWSTE inclusief strikje298,- ORIGINEEL SMOKING OVERHEMD50,- HEREN STEP JASSEN EN COATS merk FALCON In 2 kleuren98,- ALLE PANTALONS MET RODE STIP 39,- de TWEE 70,- Vesteslraat 7b (ALLEEN DONDERDAG KOOPAVOND) Lelden BEGR A CREM LAMMERMARKT 43 - LEIDEN TEL. 071 12 66 18 Nu In uw Tandy-wlnkel: de Catalogus 83 - GRATISI Houdt u grote opruiming? Bel 071-143545

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 4