Robert Miller weg, Harrie Kip terug. Fides blijft aan kop Benauwde zege op debutant Weert Militairen maken er troep van Kleine nederlaag Pernix: 10-11 Nederlaag Trotters Toppers in Rotterdamse marathon MAANDAG 20 DECEMBER 1982 LEIDEN - In de landelijke klasse kon de handballende regio Lei den gisteren maar twee overwin ningen noteren. De belangrijkste kwam op rekening van de heren Vein Saturnus, die de eerste helft van de competitie afsloten met een duidelijke zege op Achilles uit Utrecht: 12-7, na een 6-5 rust stand. De Leidenaars gaan het nieuwe jaar in met twee punten voorsprong op het Amsterdamse AHC'31 dat gisteren Seyst met 17-13 klopte en die ploeg daar mee op inmiddels vier punten af stand van Saturnus zette. Direct al in 1983, op 2 januari komt AH C'31 in de Vijf Meihal op bezoek bij Saturnus en kan een beslis sende klap worden uitgedeeld. Natuurlijk is de competitie dan nog lang niet teneinde, maar met de naaste concurrentie op mini maal vier punten afstand is de hoop op een kampioenschap en promotie naar de eerste divisie zeer zeker gerechtvaardigd. In de derde divisie G wonnen de MMO-dames eenvoudiger van Schipluiden dan de 16-12 eind stand (rust 10-6) doet vermoe den. In de eerste divisie A kon HVS tot aan de rust (8-8) EenO in Emmen aardig bijbenen. Na de hervatting viel bij HVS steun pilaar/schutter Ank van der Bosch met een oude rugblessure uit. EenO knalde er nadien lustig op los. Tegenover elke Stomp- wijkse treffer plaatste EenO twee doelpunten wat uiteindelijk re sulteerde in een 24-15 pak slaag. Het gaat er nu toch wel donker uitzien voor HVS. De pupillen van Karei te Lindert staan hal verwege de competitie samen met het Amsterdamse Volen- wijekers onderaan de ranglijst, twee ploegen moeten degrade- Foreholte, dat inmiddels al aardig wat punten heeft verzameld, zal zich wel weten te redden. Giste ren werd in Oldenzaal weliswaar royaal verloren van titelpreten- dent Quick'20 (rust 3-9, eind stand 10-16), maar als de gelief koosde open 4-2 defensie niet zou zijn vastgehouden, had de strijd waarschijnlijk een heel an der verloop gekregen. Foreholte kwam met een gesloten 6-0 de fensie zelfs nog tot 10-8 terug. Enkele verdedigingsfouten de den de balans in het voordeel van het vooral individueel sterk acterende Quick'20 doorslaan: 16-10. Oase vecht tegen zichzelf. Drie on fortuinlijke nederlagen in de vo rige weken knagen aan het zelf vertrouwen van de ploeg uit Oud Ade. Tegen Atilla volgde giste ren nummer vier op nj: 11-9 na een gelijkopgaande strijd. Atilla buitte vooral de zwakke hoekde- fensie van Oase goed uit Overi gens niet zonder hulp van de ar bitrage, die voor indringen niet affloten. Hoe klein het verschil tussen Oase en de huidige top van de tweede divisie is, kan het beste worden geïllustreerd met de afstraffing die Aalsmeer giste ren incasseerde tegen Jonk Cars Vido: 8-18! Als de knal van Roos van der Poel, gisteren niet op schot bij de stand 8-7 voor Atilla niet op de kruising zou zyn be land, had de strijd hoogstwaar schijnlijk een andere wending gekregen De heren van Saturnus hadden aanvankelijk met het als vierde in de tweèe divisie D geklasseer de Achilles (winnaar tegen AH C'31) nog wat moeite. Maar da lag eerder aan een tikkeltje on derschatting of zelfoverschat ting, dan aan het sterke optreden van de Utrechters. Die gaven van meet af alles wat ze hadden om de Leidse koploper onderuit te halen: rust 6-5. Na de hervatting tapten de Leidenaars echter uit een ander vaatje. Break-outs van Hans Blansjaar, Jan Wolter IJs- sel de Schepper, Wim van Leeu wen en ook Anton van Noord plus afstandsschoten van Peter Waalwijk en Anton Klok en ver raderlijke treffers van Hans Zwaan maakten van Achilles binnen een kwartier een goed willende. maar machteloze for matie. Pas één minuut voor tijd mochten de bezoekers nog een keer tegenscoren 12-7. In het Leidse doel was Robbie Spieker man weer eens in ongenaakbare vorm. Met de mannen achter hem, Robbie Otten (vooral sterk op sprongschoten hoog) en de doelman van Saturnus 2, Ad van der Berg (van UVG heeft Satur nus in ieder geval wat de keepers betreft niet langer meer de pro blemen van de vorige competi tie. toen zelfs de doelman van de veteranen er aan te pas moest ko men om een puntje te redden te gen Actief uit Rotterdam. De op- gemelde weds try d tegen AHC'31 op 2 januan 1983 brengt voor de Amsterdammers bovendien noch iets nieuws. Twee 'nieuwe lingen' komen de Leidse gelede ren dan hopelyk nieuwe impul sen geven. Schutter Hans Wol vers en hoekaanvaller Hugo van Dordt In de afdelings tweede klasse ver loren de dames van Saturnus van EDH: 9-14. Olympia'72 won royaal van Hellas 3 (18-8) en staat nu alllecn bovenaan de ranglyst in deze klasse. MSV won in de vierde klasse van de reserves van HW'70: 15-5. By de heren klopte HW'70 in de tweede klasse niet zonder moeite de reserves van Saturnus (rust 7-8, eindstand 16- 14). Olympia'72 won in de derde klasse royaal van VELO 2: 29-22. Oase, zonder Jos Stigter, had in deze klasse geen pro bleem met Foreholte 2: 17-9. MMO wandelde over Rynstrcek 2 heen: 16-5. FRANK BONTE LEIDEN - Vreemde dingen gebeuren er bij Elmex Leiden momenteel in de donkere dagen voor Kerst. Want waar Robert Miller vrijdagavond plotsklaps zijn biezen moest pakken daar mocht Harrie Kip een dag later tot ieders en mogelijk ook zijn eigen stomme verbazing z'n trainingspak voor het eerst dit jaar uittrekken om een benauwde zege tegen Coveco BS Weert (76-69) veilig te stellen. Raar maar waar was tevens dat, hoewel Leiden zo'n beetje zijn zwakste wedstrijd van dit voorlopig gesloten seizoen afwikkelde, het publiek eindelijk eens iets toonde wat op enthousiasme geleek. Het is al bij herhaling gesteld, maar nogmaals: niets is voorspelbaar in het doldwaze wereldje van het gesponsorde basketbal. Dat weet Robert Miller nu inmiddels ook. Er was geen 'echte' reden om de lange Amerikaan met zijn du- BERGEN (ANP) - Het Shape- militair basketbaltoernooi is zaterdag in het Belgische Bergen in een ordinaire kloppartij geëindigd. De fi nale tussen de Verenigde Staten en Italië werd al na 1 minuut en 17 seconden ge staakt op de stand 2-2. Een incident leidde tot een al gemene vechtpartij. Voor dat de orde was hersteld, verlieten de Italiaanse mili tairen het veld en stapten naar de kleedkamers. De or ganisatoren namen nota van het gebeuren en weigerden daarop het duel voort te zet ten. De Verenigde Staten werd tot winnaar uitgeroe pen. Nederland werd vijfde door een overwinning (87-83) op Frankrijk. bieuze spelersverleden aan de kant te zetten, wel waren er een reeks van kleine maar vervelen de storinkjes voorgevallen die zijn aanwezigheid niet langer wenselijk maakte. Kinsbergen, de coach, heeft de figuur van Mil ler dus duidelijk onderschat. Hij dacht hem te kunnen motiveren (iets waar men bij Caen, Badalo- na en Den Bosch niet inslaagde), maar moest nog voor de winter stop zijn ongelijk bekennen. En dat geldt dan blijkbaar ook ten aanzien van Harrie Kip. Die werd recentelijk weggepromoveerd tot manager omdat Kinsbergen met de veteraan als speler niet verder wilde. De jonge Philip Schaftenaar heette de toekomsti ge center van Leiden te zijn, Kinsbergen had weinig op met de erfenis uit het Parker-verle- den waarvoor Har Kip doorging. Nog geen seconde had de van een hernia herstelde recordinter- nationaal in het veld gestaan. Totdat het zaterdag tegen het be scheiden Weert fout dreigde te gaan. Toen moest opeens good- old Kip opdraven. Verleden En dat gebeurde uiteraard tot groot enthousiasme van het Leidse publiek dat in de persoon van Kip eindelijk wat herkende uit een dierbaar verleden. Kip als voorbeeld van inzet en karakter, Kip als personificatie van een ploeg die destijds echt Leids heette te zijn, al kwamen ook Plaat, Woudstra en Bruinsma van verre. Hoe dan ook, er sprong bij zijn rentree een vonk over naar de tribunes en dat was hoognodig ook. Want het ging bijna mis met het op één poot (Wiley) hinkende Leiden. Scores Leiden - Wiley 31 (64%), Kragt- wijk 20 (16), Hagens 12, Van den Bergh 7 (13), Wiel 4. Schotper centage 51, rebounds 39, balver lies 16. Weert - Blair 22, Cornelius 22, Lui ken 11, Wolfs 8, Zwiers 4. Schot percentage 49, rebounds 31, bal verlies 13. Dat, tot vijf minuten voor tijd, maar niet los kon komen uit de greep waarin de nummer zes van de ranglijst, Weert de ploeg hield. Men had doodeenvoudig geen antwoord op het griezelig goed schietende Amerikaanse duo Blair/Cornelius dat zich tel kens aan de man-to-man wist te onttrekken om vervolgens zel den een misser te produceren. Daar was niet tegenop te reboun- den om de simpele reden dat al les zo'n beetje raak ging. Geen probleem als je aan de ande re kant hetzelfde doet, maar afge zien van de ijzersterk spelende Bert Kragtwijk en later de goed uit de verf komende Mike Wiley, acteerde de rest van het team on der niveau. Randy Wiel bijvoor beeld maakte Renzo Zwiers wel iswaar onzichtbaar, maar was aanvallend helemaal nergens. En ook Emill Hagens en Ronald van den Bergh schoten zwak waar door de debutant in de eredivisie via 10-16, 19-26 en 23-28 opval lend gemakkelijk naar een 33-39 ruststand kon toewerken. Terugslag De vraag was wanneer de terugslag zou komen. Over het antwoord moest Leiden veel langer in het Rusty Blair (10) kijkt met beuxmdering toe hoe Mike Wiley de bal door het punten. ongewisse blijven dan men ei genlijk wel wilde. Een kwartier lang namelijk slaagde Weert erin om met zijn onbevangen spel letje de tegenstander het vuur na aan de schenen te leggen. Blair begon weer met 3 uit 3 en Corne lius hield de marge (43-51) in stand tot 53-61. En op dat mo ment, na tien minuten, begonnen de Weertse supporters zich te roeren. Men ging geloven in een stunt. Maar daar staken twee r stokje voor. Allereerst dus Har Kip die met zijn massieve gestal te meteen maar ouderwets in de 2-1-2 zone een paar vierkante me ter tot ondoordringbaar gebied verklaarde. Waardoor Rusty Blair steeds verder naar buiten moest met als gevolg dat hij, juist in die belangrijke minuten, geen bal meer raakschoot. En vervol gens Mike Wiley die in hoog tem po loepzuivere jumpers van vier LEIDEN - In de Overgangsklasse van de zaalkorfbalcompetitie heeft Fides Pacta met succes haar ongeslagen status verde digd. Tegen 't Overschotje uit Lochem veroverde de Leidse ploeg in haar laatste wedstrijd van dit jaar een 15-17 overwin ning. Pernix behaalde tegen koploper KVS in de B afdeling net geen overwinning. Met 10-11 moesten de oranjekragen hun meerdere erkennen in de Sche- veningers. De Leidse vertegen woordigers in de Eerste klasse behaalden beide een overwin ning. Zuiderkwartier deed dat door Zwervers in de tweede helft met de rug tegen de muur te zetten, waardoor de 2-4 ach terstand in een 8-4 voorsprong werd omgebogen. De Danaiden versloeg Rozenburg na een wed strijd die qua spel snel vergeten moet worden, maar waarin de werklust groot was. Pernix-KVS 10-11 (4-4). In de Over gangsklasse heeft Pernix tot nu toe vriend en vijand weten te ver bazen door de behaalde resulta ten. Het was daarom niet ver wonderlijk dat KVS met enige angst de Universiteitshal betrad. In de eerste dertig minuten was Pernix in geen enkel opzicht zwakker dan KVS. Wel viel toen al op dat KVS in tegenstelling tot andere jaargangen een meer aan vallende rol aan het dameskwar tet had opgedragen. De 4-4 rust stand was een goede afweging van het gebodene. In de tweede helft heeft Pernix constant tegen een achterstand moeten opboksen. Wel slaagde de Leidse formatie erin om als de achterstand te ver opliep, die weer tot één punt terug te bren gen, maar de noodzakelijke ge lijkmaker bleef uit. En toen KVS by de stand 7-8 naar 7-10 wegliep was het duidelijk dat Pernix dit maal niet voor een verrassing zou zorgen. Wel zagen de pupil len van Jasper Engel nog kans de achterstand te verkleinen, maar voor de gelijkmaker was nadat Kees Brokaar in de 59ste minuut voor 10-11 had gezorgd toch geen tijd meer over. Doelpunten: Kees Brokaar 2x, Jan- ko Breedveld, Janneke Mulder 2x, Kees Hortensius, Carla Kui pers 2x, Peter Kuipers 2x. 't Overschotje-Fides Pacta 15-17. Van Fides Pacta kan niet gezegd worden dat het vriend en vijand doet verbazen met de tot nu toe behaalde resultaten. Vorig jaar was het al duidelijk dat de schotvaardigheid van de heren met sprongen vooruit was ge gaan en dat het wachten was op een uitgebalanceerd team. Dat de overkomst van Bea Schrama en Jeanet Smit de balans in evenwicht zou brengen werd van te voren niet ingeschat en was ook tijdens de veldcompetitie niet zichtbaar, maar nadat de oe fenwedstrijden in de zaal waren afgewikkeld, wist coach Gerard Bos dat zijn formatie dit jaar me de door de competitie-ervaring van deze twee dames hoge ogen zou gaan gooien naar het enige waar hij naar streeft: een team dat zich optimaal wil geven voor het hoogst bereikbare. 't Overschotje werd daar het vyfde slachtoffer van. Een in conditio neel opzicht groeiend Fides Pac ta was daardoor vooral qua schot de betere van de twee. In verde digend opzicht echter laten de Leidse korfballers nog te veel ruimte aan de tegenstanders om gemakkelijk aan te leggen en zo doende toch nog vijftien treffers te laten noteren. Vooral oud-Ei bernestspeler Jan Gijzen profi teerde aanvankelijk van deze vrijheid (8x). Pas in de tweede helft na 8-8 kreeg Fides de Lo- chemmers in haar greep. Fides Pacta liep toen eerst geruisloos uit naar 10-12, en sloeg daarna defmitief toe door 't Overschotje, dat vorige week nog verrassend HKV versloeg, op een 11-16 ach terstand te zetten. Deze voor sprong kwam ook in de slotfase niet meer in gevaar. Hennie Pi ket en Robin Sommeling scoor- den beiden 5x. De overige tref fers: Dick Onderwater, Patricia Gottmer en Nico Pikaar Zuiderkwartier-Zwervers 10-7 (2- 4). Met geen pen vallen de ver schillen te beschrijven die het publiek waarnam van het spel van Zuiderkwartier voor rust en van het spel na rust. Binnen zes minuten in de tweede helft had Zuiderkwartier al het slechte van de eerste helft uitgewist. De 2-4 achterstand werd in deze periode omgebogen in een royale 8-4 voorsprong. Mede door het uit stekend verdedigen van Els van Lunteren, die de internationale (inmiddels ex) José Bochum vol ledig wist uit te schakelen, be hield Zuiderkwartier haar voor sprong. Eveneens was er een hoofdrol weggelegd voor Dirk Jan de Kreek die vijfmaal tot scoren kwam. terwijl Tineke Ha- man als invalster met twee doel punten de aandacht op zich wist te vestigen. De overige treffers werden geproduceerd door Dik Derksen, Theo van Leeuwen en Joep van Dam. De Danaïden-Rozenburg 7-5 (3-3). Of De Danaiden werkelyk haar slechte resultaten te wijten had aan de vertrokken trainer-coach zal nooit bewezen kunnen wor den, maar opmerkelijk is het wel dat sinds zijn vertrek en de over name van het stuurloze schip door Kees van Vliet de onderlin ge samenhang groeiend is en de punten ook aan het komen zijn. Daarmee is in elk geval wel aan getoond dat het ploegverband bij een teamsport van groter belang is dan soms wordt aangenomen Alhoewel de Leidse scholieren nog lang niet op hun niveau zyn, mag verwacht worden dat aan het eind van dit zaalkorfbalsei- zoen de punten talrijk zullen zyn. Hans v.d. Leek, Elly de Bruyn Prince 2x. Pieter Koornnecf 2x. Eric Peters en Kees Christiaanse scoorden de zeven Leidse tref fers. TOP-Vriendenschaar 10-10 (4-6). In een uitstekend gespeelde wedstrijd waarin Anne v.d Zaag en Hans Oudshoorn in alle op zichten een hoofdrol vertoklten, behaalde TOP een 10-10 gelijk spel. Via een 4-6 ruststand en een net ramt. De Amerikaan scoorde 31 (Foto Holvast) meter afwisselde met enkele ko- gelharde dunks. Gevolg: een eer ste Leidse voorsprong (64-63) met nog vijf minuten te gaan. Daarmee was de koek voor Weert op, want Leiden is nog wel zo ge routineerd dat er verder geen 'vreemde' dingen meer kunnen gebeuren. En wat dat aangaat was er al voor een winterstop ge noeg aan stof opgewaaid. AD VAN KAAM met nog zeven minuten te spelen achterstand van 8-10 wist TOP toch de stand in evenwicht te brengen, daardoor het spelbeeld juist uitdrukkend. Anne v.d. Zaag en Hans Oudshoorn scoor den beiden vijfmaal. In de Tweede klasse behaalde Ons Eiland tegen IJsselvogels een 8- 10 overwinning, waardoor een gedeelde eerste plaats met ODO bewerkstelligd werd. Rob Has- selbach 5x, Patrick Verra 2x, Huib Hasselbach 2x en Hans v.d. Meeberg scoorden. De Algemene sloot dit jaar met een 15-11 overwinning op ONDO af De doelpunten kwamen uit han den van Wim van Vliet 5x, Ruud van Vliet 5x, Jory Sjardijn 3x, Ruud Swaak en Ineke Swaak Crescendo moest in Ridderkerk aantreden tegen Ten Donck Maar deze laatste wedstryd van dit jaar bracht toch niet dat op wat verwacht werd Ten Donck bleef door een beter verzorgd schot aan de voordelige kant van de score 12-10 na ook by rust al een ruime voorsprong te hebben gehad (9-5). Voor de Leidse doel punten zorgden John HXiigsloot 4x, Wilfred Cornelisse 2x. Alfons Cornelissen 2x. Eddy Spaans en Jeroen de Boer GERT GRESSIE LEIDEN - De Spaarbank Trotters konden hun laatste wedstrijd van de eerste competitichelft niet in winst omzetten. BC Pau- lus versloeg de Leidenaars met 72-85. Ook de dames van MSV dolven het onderspit Zeemacht besliste de strijd om de derde plaats met 78-69 in zyn voor deel. Ook het damesteam van El mex Leiden verloor. Door deze 43-65 nederlaag tegen Dynamo neemt Elmex nu de laatste plaats in op de ranglyst MSV won thuis vrij simpel van OSG: 90-79 Lisse werd op een vreem de manier door Nusa Indah uit de bekercompetitie gestoten. Spaarbank Trotters-BC Paulus 72-85. De Trotters konden het tegen deze lange formatie uit Til burg niet bolwerken. De Tilbur- gers staan op de tweede plaats en kwamen met een goed uitgeba lanceerde ploeg naar Leiden. Goede guards, snelle beweeglij ke forwards en stevige lengte on der de borden maakten BC Pau lus een moeilyk te bestryden op ponent. In de eerste helft kon Trotters door goed gecontroleerd aanvallen nog wel byblyven. Door slecht schieten kon de ploeg van coach Michiel van der Meer echter geen afstand nemen. De tegenstanders waren het ge vaarlijkst met zeer snel uitge voerde breaks. Halverwege was de strijd nog open: 34-36. Maar ook in de tweede helft bleven de Trotters slecht mikken, terwijl Paulus wel van afstand raak ging schieten. De Tilburgers sloegen een gat (58-73), dat vooral door het sterke spel van Jongeling (32 punten) met meer te dichten was. Topscorer by de Trotters werd Lamping met 18 punten. Zeemacht-MSV 78-69. Zonder coach Henk Krouwel en ster speelster Ria Brönng was het voor de Noordwykse dames een te zware opgave Zeemacht op de knieën te krijgen De ploeg heeft van alles geprobeerd, maar door dat het schot het volkomen liet afweten pakte Zeemacht de overwinning en de derde plaats Uitblinkster by MSV was Tineke Vos met 25 punten. Elmex Lelden-Dynamo 43-65. Beide ploegen stonden puntloos onderaan, dus dit was voor Lei den dé kans om thuis de eerste punten te pakken. In de romme lige openingsfase gingen de for maties gelyk op (11-12), maar toen de gasten beter gingen draaien moest Leiden afhaken Een gebrek aan conditie en een afschuwelyk slecht afstandschot lagen aan de basis van de 17-33 ruststand. Na de pauze probeerde coach Tir- ke Kanm het met een full-court verdediging, maar ook dat pakte verkeerd uit: 23-45. De resteren de tijd speelde Leiden weer ge lijk op. maar de wedstryd was toen reeds gespeeld Topscorer: Annelies Siebel met 14 punten. MSV-OSG 90-79. De thuisploeg pakte vanaf de eerste minuut een voorsprong en heeft deze gedu rende de wedstryd soepeitjes uit kunnen bouwen. Het was een rommelige wedstryd met veel in dividuele acties, waarin William de Haas met 24 punten de beste schutter was. Nusa Indah-Lisse 123-76 en 78-90. Lisse werd in de eerste wedstryd in Voorburg door de scheidsrechters weggefloten. Het regende persoonlyk fouten, en de Voorburgers konden in de tweede helft van 60-53 weglo pen naar 123-76. Lisse kreeg zo veel persoonlyke fouten dat by- na alle spelers er wel vier of vyf hadden. Coach Hans van der Mcyden gaf zyn spelers toen maar de opdracht met meer te verdedigen om de zaak met uit de hand te laten lopen In de thuiswedstrijd waren wel goede scheidsrechters aanwezig en pakte Lisse een nutteloze, maar voor het eergevoel aanganame 90-78 zege FALESIA (GPD) - De Portugese atleten Rosa Mota en Carlos Lopez zullen in april 1983 deelnemen aan de marathon van Rotterdam Met de komst van deze twee top atleten naar Nederland weet de organisatie zich nu al verzekerd van een deelnemersveld op we reldniveau Rosa Mota verbaasde in september van dit jaar nog de internationale atletiekwereld door tydi-n pese kampioenschappen in Athene haar eerste ma rathon meteen winnend af te sluiten. Mota benut de marathon van Rotterdam om zich voor te bereiden op de EK van het volgend jaar De 35-jange Carlos Lopez verbeterde in juli van dit jaar het Europees record op de tien kilometer, maar moest amper twee weken later toezien hoe zyn land genoot Hernando Mamede die tyd al weer scherper stelde Lopez, tydens de Olympische Spelen van Montreal in 1976 winnaar op de 10 kilometer, wil zich in de toekomst meer gaan toeleggen op het ma- rathonwerk.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 17