s^n^r Weer sterke zege Theo van der Veer Leiden past zich snel aan Aanvaardbaar verlies LZ'86 NOVO achterhaalt Leython Binnenkacle moet punt prijsgeven Solorace in zesde Vlietloop Moeizame zege Russen VZC bezorgtZijl/LGB nieuwe teleurstelling AZC: doelpunten vallen 'Vanzelf' MAANDAG 20 DECEMBER 1982 LEIDEN - Het gaat er span nend aan toe bij de dames in de derde divisie van de vol leybalcompetitie. Leython heeft door verlies tegen NO VO (3-2) iets toe moeten ge ven op koploper Be Fair en deelt de tweede plaats nu met de Noordwijkse ploeg en Gemini/K 2, dat zich ver keek op Armixtos: 3-1 ver lies. Winst was er voor het LUSV-herenteam, dat soepel langs het Haagse SVC gleed. Gemini 1 (dames; geen der he renteams kwam in actie) pro beerde Sandra Schot uit het derde team uit als spelver- deelster bij Purvo. Het expe riment slaagde, vooral in de eerste twee sets (11-15, 8-15). De spanning kwam met 15—7 en 15—13 setverlies nog terug, maar vooral door een sterkere opslag stelde Gemini in de vijfde set de ze ge veilig: 11 15 (2—3) NOVO-Leython (dames) had een rommelig karakter om dat de zenuwen strak gespan nen stonden. De opslag ver vulde een belangrijke roL Sport NOVO het in de eerste set veel kansen op setwinst glip pen en ging met 16-18 door de knieen Bij een 0-5 ach terstand in de tweede set pakte NOVO nadrukkelijk het initiatief, Leython haalde geen punt meer: 15-5. Nog één keer kwamen de Leidse dames, onder aanvoering van de goed spelende Clema Zoe temelk, terug in de race (10-15) maar verschoot daar mee alle kruid voor de vierde (15-8) en beslissende vijfde set. Met gevarieerde pervices en een warm gedraaide aan val liet NOVO nergens nog twijfel over bestaan: 15—7. Gemini 2 is de aansluiting met Be Fair kwijtgeraakt door een onverwachte nederlaag tegen Armixtos. Aanvallend hadden de tegenstandsters veel meer in huis en gaf de Voorschotense defensie geen gelegenheid te antwoorden: 15-10. 9-15. 15-15, 15-12; 3-1. In de nationale herencompeti tie had LUSV geen kind aan SVC. De Leidse studenten waren vooral in de eerste twee sets aanvallend goed op dreef (15-8, 15-11). In de derde set verslapte de con centratie en het de pass het afweten (7—15), maar in de vierde set excelleerde Rob van den Bosch aan het net en werd het via 15—10 3—1. In de promotieklasse (heren) won DAC met groot gemak van Jupiter en handhaafde derhalve de koppositie. Na 15-7 en 15-2 vlotte het na een dubbele wissel ineens veel moeizamer. Jupiter hield lang een voorsprong vast maar bij 11-13 draaide de Alphense ploeg terug naar de basisopstelling en kwam via 15—13 de 3—0 overwin ning tot stand. Leython kan nog blyven volgen in het klassement, dankzij een zwaar bevochten overwin ning op Karssen in Bodegra ven. Veel spanning in de eer ste twee sets (16-14, 13-15) en onverbeten vechtlust in de rest van de partij. In kracht onthepen beide teams elkaar niets. Door een arbitrale blunder pikte Leython de derde set in (14-16) en in de vierde set boog de Leidse ploeg een 14-12 achterstand om in de beshssende 14-16 setzege: 1-3. Invaller Rens van Veen en Henny van de Hulst vertolkten een hoofd rol aan Leidse zijde. Donar zag tegen Skania alle hoeken van het veld. Als ex cuus voor de kansloze neder laag mag het gemis van de aan zijn meniscus geopereer de spelmaker uit Ron Groens team worden genoemd. Via 15-8, 15-11 en 15-6 werd het 3-0 voor Skania. NOVO schitterde twee sets als vanouds tegen Donar, zakte in de derde set weg, maar pakte in het vierde deel via een 4-14 voorsprong op het nippertje (14-16) de partij. Bij de dames nagelde Gemini 3 RW vast op de onderste plaats. Wel had het daar vijf sets voor nodig: 14-16, 15-11, 12-15, 15-12 en 12-15. LUSV zette NOVO binnen zeven minuten op 15-1, maar vervolgens ging dit duel gelijk op. Ruim twee uur later werd het via 13-13 15-13 en 3-2 voor de studen tes. DAC verspeelde in een leuke partij een punt aan Ra dius (3-2) en raakte daardoor weer iets verder achter op de koplopers. WW bleef met le ge handen achter na de con frontatie met Jodan Boys: 1-3 verlies. GER RENES LEIDEN - De derde ronde in de strijd om de LDDB-titel leverde een verrassend puntverlies op voor koploper Cees Binnenkade. Wedstrijdleider Jaap van Duy- venbode, die als invaller voor Chiel Hamers toch al hoge ogen gooit, speelde het klassiek van Binnenkade bijzonder slim te gen. In een onduidelijke stand moest zijn clubgenoot een slech te ruil nemen, waarna Van Duy- venbode linea recta naar een voordelige puntendeling afwik kelde. Louis de Frankrijker lijkt geheel van slag, want in een vernieuwde versie van zijn eigen systeem bracht Arend van Beelen hem met een geniepige forcing een zowel fraaie als onverwachte ne derlaag toe. Daarentegen liet Jan Fase een punt liggen teeen Jan Passchier, hoe- LEIDEN - Velen tipten gisteren voor aanvang van de zesde Vliet loop Theo van der Veer als de winnaar. Immers, de 28-jarige at leet van het organiserende AV Holland had de afgelopen weken getoond over een ijzersterke con ditie te beschikken. Vorig week nog boekte hij een aansprekende overwinning in de Rotterdamse Kralingerhoutloop over 15 kilo meter. Van der Veer maakte zijn favorietenrol gisteren volkomen waar. Al na twee van de ruim 21 kilometer lange Vlietloop (een halve marathon) trok hij er alleen tussenuit. De solorace eindigde na 1 uur 10 minuten en 59 secon den bij het Leidse sportpark De Vliet waar start en finish waren gesitueerd. Van der Veer was één van de ruim 400 lopers en loopsters - een re corddeelname voor de Vlietloop - die de harde wind trotseerden. Vooral in de eerste helft van de wedstrijd, toen de deelnemers Zoeterwoude en Stompwijk doorkruisten, was het werkelijk knokken geblazen om met tegen wind de gang er in te houden. Van der Veer nam dan ook best wel een risico door al zo vroeg alleen op stap te gaan. Overmoed of een kwestie van zelfvertrou- De onderwijzer uit Noordwijk na derhand: "Het ging eigenlijk van zelf. Er was even een stukje wind mee en toen raakte ik, zonder dat ik daar op dat moment per se op uit was, los van de andere koplo pers. Toen ben ik maar doorge gaan. Verderop in de race heb ik wel een beetje gebaald. Zo'n 7 ki lometer heb ik in m'n eentje te gen de wind opgebokst en dat viel af en toe niet mee. Soms werd je bijna letterlijk van de weg geblazen". Eendrachtig Naaste concurrenten van Van der Veer waren de Brit Dave Cahe- ron en de Naaldwijker Peter van Marrewijk die ongeveer 17 kilo meter eendrachtig samenwer kend probeerden de Holland-at leet te achterhalen. Zij hielden de oud-Leidenaar wel in het vi zier - de achterstand bedroeg constant zo'n tweehonderd me ter - maar echt bedreigen konden zij hem niet. Caheron probeerde het in de slotfase nog met een tussensprint maar daar liet Van der Veer zich niet door verras- Ver achter dit superieure trio werd verwoed gestreden om de overi ge posities bij de-top-tien. Vooral in het slotgedeelte, langs de Vliet, waar de wind de lopers ein delijk eens in de nek blies werd door sommigen nog stevig te keer gegaan. Hagenaar Hans Vrolijk, in het verleden al eens winnaar van de Vlietloop, pakte de vierde plaats vóór Jan Laan van de Noordwijkerhoutse Strandlopers die enige tijd ver loor door een sanitaire stop. Een knappe zesde plaats was er voor junior Jan Jansen van de AV Holland. Hij hield zich lange tijd schuil in een groep van circa 8 lopers van wie Jansens clubge noot Martien van de Hoorn veel al het zware kop werk voor zijn rekening nam. Na 12 kilometer verbrokkelde de groep en bleek Jansen over dusdanig veel in houd en kracht te beschikken dat hij de anderen zijn hielen kon laten zien. Inzinking Van de Hoorn die het bijna afgelo pen jaar langdurig kampte met Met nog drie wedstrijden na de winterstop voor de boeg kunnen de Leidenaars in theorie zelfs nog gewipt worden voor finale-poule, de zogenaamde play offs. Zover zal het wel niet komen, maar dat de resultaten minder zijn dan voor de competitie werd verwacht is wel duidelijk. Zaterdagavond in Vee- nendaal heeft de Zijl/LGB vrijwel de gehele wedstrijd tegen een ach terstand aangekeken. Echt minder dan VZC waren de Leidenaars niet. Vooral in de eerste periode hadden de Leidenaars kansen ge noeg om naar een ruime voor- sporng uit te lopen. Bij een 2-2 stand (Zyl-LGB-doelpunten van Martin Vreeburg en Stan van Bel- kum) hadden de Leidenaars tot MOSKOU - Tijdens het inter nationale yshockeytoernooi in Moskou heeft wereldkam pioen Sowjet Unie gisteren met veel moeite een overwin ning van 5-4 op Zweden be haald. De tussenstanden van de wedstrijd waren: 1-0, 1-2, 3-2. In de tweede wedstrijd van gis teren zegevierde Tsjechoslo- wakije met 11-2 over West- Duitsland. De tussenstanden van dit duel waren: 5-0, 2-1, 4 1 De stand 1. Sowjet-Unie 3-6 2. Tsjechoslow.' 3-4 3. Finland 2-2 4. Zweden 3-2 5. West-Duits). 3-0 een blessure had aanvankelijk de beste vooruitzichten op de ze vende plaats. In de laatste kilo meter kreeg hij echter, mede door hevige pijn in de zij, een ste vige inzinking waardoor hij naar de elfde plaats terugviel, nog juist voor de winnaar bij de vete ranen, Amsterdammer Piet van Alphen. De zevende plaats ging nu naar een andere Holland-atleet, Dré de Wit, die totnutoe in dit wintersei zoen een sterke indruk achter laat. Bij de dames ging de zege volgens verwachting naar Joke van Gerven van De Spartaan uit Lisse. Dat zij nog altijd heel goed uit de voeten komt toonde zij aan met een 63ste plaats in dit over wegend uit mannen bestaande deelnemersveld. tijden Heren: l.Theov.d.Veer-Holland 1.10.59; 2. Dave Caheron-AV40 1.11.10; 3. Peter v. Marrewijk-Olympus '70 1.11.34; 4. Hans Vrolijk-Sparta 1.13.38 5. Jan Laan-NSL 1.14.20; 6. Jan Jansen-Hol- land 1.14.41; 7. Dre de Wit-HoUand 1.15.27; 8. Anton Hens-NSL 1.15.30; 9. Rob Braaksma-Ilion 1.15.47; 10. Peter Schouw-Olympus '70 1.16.08; 11. Mar tien v.d.Hoorn-Holland 1.16.18: 12. Roy wel deze in een klassieke stelling met een stereotiepe manoeuvre duidelijk voordeel creëerde. Door vliegende tijdnood kon de KDC'er niet op zijn sterkst voort zetten en ging Fase tegen de ver wachting in met de remise ak koord. De huidige kampioen Ron van Eg- mond speelde eindelijk weer eens een goede partij en Theo Zwetsloot was zijn ondankbare slachtoffer. In een Roozenbur- gopstelling vroeg de Noordwij- ker ongemotiveerd een schijf, waarna een elegante forcing op het bord kwam. Het eindspel met een schijf meer leverde voor Ron van Egmond geen proble men meer op. In de partij Niek Anker-Max Lei- wakabessy leek laatstgenoemde met een scherp tussenzetje de winst te pakken, maar de Bode graver verdedigde zich knap. In een spannend afspel kwamen de spelers opgelucht een remise blijdschap bij Theo de zesde Vlietloop.1 In de eerste klasse vielen in de drie partijen evenzovele beslissingen. Arie Dubbelaar verloor van club genoot André van der Zwan, die zich daarmee enigszins revan cheerde voor zijn wisselvallige optreden tot nog toe. Doordat Leen Hoogeveen in een ijzerster ke aanvalspartij van Teun Kooi- stra won, nam Arend Robbe al leen de leiding na winst tegen Jan Parlevliet, die in een opslui ting verzeild raakte en na het op spelen van zijn kroonschijf gena deloos naar verlies werd ge damd. Frans de Jonge, Jan Passchier, Joost van Hal, Piet van Egmond, Ton Noort, Jan Schijf, Arie Schooneveld en Cees van den Bosch hebben zich tijdens de voorronden van het sneldam- kampioenschap van de LDDB, die in Lisse werden gehouden, geplaatst voor de finale. In de "bekerwedstrijd" voor LDG- leden plaatsten André van der Kwartel, Sam van der Kwartel, Theo Uittenbogaerd, Evert Bron- string, J. Masurel, W. van der Blom, H. de Koning en W. Heemskerk zich voor de kwartfi nale. Haarms-AAC 1.16.22; 13. Liefveld-AAC 1.16.51; 14. Fred v.d. Berg-Holland 1.18.12. Veteranen I (40 tot 50 jaar): 1. Bram Kra nenburg-Vet Ned. 1.19.01; 2. Theo v. Wetten-NSL 1.19.04; 3. Steven Meer- tens-GVAC 1.19.19; Veteranen II (50 tot 60 jaar): 1. Piet v. Alphen-AAC 1.16.22; 2. Willem Ravensbergen-De Bataven 1.19.18; 3. Piet Goossens-Thor 1.23.14; Veteranen III (60 jaar en ouder): 1. Hen Hakker-Vet. Ned. 1.38.28; 2. Aad Meijer- PAC 1.49.29; Dames: 1. Joke v. Gerven- De Spartaan 1.24.47; 2. Ciska v. Velzen- Ilion 1.29.38; 3. Ada Steenvoorden-NSL 1.34.44 VEENENDAAL - De Zijl/LGB heft opnieuw een teleurstelling moeten incasseren. VZC bleek in Veenendaal te sterk voor de Leidse ereklasser. De laatste wedstrijd voor de winterstop ein digde dan ook in een 9-7 verlies voor de formatie van trainer/ coach Rob Schouten. twee maal toe een break. Achter eenvolgens Harm Drenth en Hans van Zeeland waren blijven liggen. Tekenend voor de Zijl/LGB van dit moment was echter dat deze beide veelbelovende aanvallen door slor dig passen doodliepen. Erger nog: tot twee keer toe waren de tegenaanvallen van VZC precie zer van opzet en kon Theo Uitten- hout naar het net. Dus niet 4-2 voor de Zijl/LGB maar 4-2 voor VZC. Tot aan het begin van de derde periode bleef deze stand op het scorebord. De Leide naars vochten in de aanvangsfase van deze derde periode goed terug en halverwege leek alles nog moge lijk toen Stan van Belkum 5-5 liet aantekenen. Merkwaardigerwijs zakten de Kooibewoners juist toen weer terug en kon VZC nog voor het verstrijken van de derde perio de van 5-5 weer weg lopen naar 8-5. Direct na het begin van de vierde periode scoorde Roland van Noort 9-5 en de wedstrijd leek gespeeld. Nog éénmaal kromden de Leide naars de ruggen en kwamen hard werkend terug. Alex en Stan van Belkum vonden een gat in de Vee- nendaalse defensie en zorgden voor 9-7. Toen met nog anderhalve minuut te spelen de Zijl/LGB een strafworp kreeg te nemen leek er voor de Leidenaars weer hoop. Martin Vreeburg, die eerder in de wedstrijd (het derde Zijl/LGB- doelpunt) wel van vier meter wist te scoren, schoot nu echter snoei hard op de paal. Dit was direct de genadeklap. VZC speelde de laat ste anderhalve minuut hoofdzake lijk op balbezit en haalde zo de 9-7 overwinning binnen Doelpunten Zijl/LGB: Stan van Belkum (3x), Martin Vreeburg (3x) en Alex van Belkum lx. DIRK KLOOS LEIDEN De zaalhockeyers van de LMHC Leiden hebben gis termiddag in de universitaire sporthal in Amsterdam een fraaie 15—16*overwinning behaald op Bloemendaal dat nog ongesla gen was. Bouwe Ledeboer verving coach Oltmans succesvol. De zege kwam nauwelijks in gevaar. Leiden, dat zeer goed speelde met een.uitblinkende Joan van Marwijk Kooy als spel verdeler kon via 1—4 met 3—6 gaan rusten. Obbe Siderius ontpopte zich als de agressievere Roomburg Ed van Es (achtergrond) voert de score voor AZC op. Joop Siera (4) ziet dat invaller-doelman Marcel i Leeuwen kansloos is. (Foto Hoivi speler die de Leiden—aanval \i de juiste passes voorzag en in de gelegenheid stelde uit te lopen naar de scores 5-10, 9-14 en 11 16. Leiden-doelman Robert Bancke heeft de druk van het ge renommeerde Bloemendaal, waarvan enige internationals in Australië zitten, goed doorstaan. LMHC blijkt zich (drie punten uit drie wedstrijden) al snel te hebben aangepast aan het niveau dat in de overgangsklasse wordt gespeeld. In de tweede klasse A won Room burg gisteravond in de Noord wijkse Northgohal met 3—7 van Alecto. De 2—0 voorsprong voor Alecto, via een strafbal van Mar co Koeken en een treffer van Bart Blans, werd in een paar mi nuten teniet gedaan door twee strafcornergoals van Cees Wendt en de 2-3 door Juijen van Aken. Alecto kwam nog op 3-3 door Peter D'Angeremont die raak schoot op aangeven van Koeken. De ruststand werd 3-4 door Roomburger Paul Lamping uit een strafbal. Theo Locher en Wendt (2x) maakten by het LEIDEN - Voor hekkesluiter LZ '86 was er in het streektreffen met koploper AZC/Microli- fe weinig eer te behalen. Nadat eerder al in Alphen met 17-4 verloren werd, kregen de Leidenaars zaterdag in het Vijf-Meibad op nieuw met dubbele cijfers klop. Toch was de 3-14 nederlaag best een aanvaardbare presta tie. In waterpololand bestaan er nu eenmaal enor me krachtsverschillen tussen de top en de rest. Achter AZC/Microlife en HZC/De Rob ben ligt, nu Zijl/LGB een pynlijke terugval (ditmaal verlies bij VZC) doormaakt, een soort niemandsland. Daar is voor geen der "achtervolgende" ploegen plaats om aan te haken. Laat staan dat van LZ, strijdend te gen degradatie, een verrassing mocht wor den verwacht. Anders dan bij voetbal, kan een wat minder gedreven opstelling van een favoriet (AZC) zelden tot een surprise leiden. De Alphense ploeg mag eens nonchalant omspringen met een aantal kansen, de hoeveelheid ervan is dermate groot, dat doelpunten als "vanzelf' vallen. En middels een zeer solide verdedi ging zwammen de Alphenaren dan automa tisch door naar een steeds groter wordende voorsprong. De tegenstander wordt in de ketenen geslagen en de rest volgt vanzelf. Het overkwam ook LZ, waarbij de eerste periode illustratief voor de gehele wedstrijd was. Op inzet - de enige manier - trachtte de Leidse ploeg van Hans van der Moolen het klasseverschil te compenseren. Dat lukte redelijk goed. Na de openingstreffer van Ton Buunk (0-1) duurde het lang aleer Jan Evert Veer en Buunk de marge in overtalsituaties konden uitbouwen tot 0-3. Meer zat er voor de Alphenaren niet in omdat LZ-goaiie Marcel van Leeuwen alert reageerde by schoten van Veer, Noor- degraaf en Buunk. Aan de andere kant hoef de AZC slechts eenmaal een beroep op doel man Ruud Misdorp te doen bij een doelpo ging van Eric Bergsma. Meer mogelijkheden kreeg LZ in de eerste fa se van zeven minuten namelijk niet. Het was tekenend voor de defensieve kwaliteiten van de kampioen in spé, alsmede voor de aanval lende onmacht van LZ, dat vooral inzicht in de vorm van routine tekort komt. AZC be schikt wel over creativiteit op het moment dat de opponent weinig of geen fouten maakt en er dus geen voordeel uit een meer derheid te peuren valt. Een prachtige combi natie, die begon bij Ewoud van Winsen en via Buunk eindigde bij nationaal topscorer Eric Noordegraaf betekende in de tweede periode 0-4. Ed van Es, Arco Verboom en Radu Mirea maakten er middels velddoel- punten 0-7 van. LZ, dat een meerderheid on benut liet, zag Misdorp inzetten van Wilco van der Zeeuw, Jan Bakker en Fried Elzinga keren. Pas nadat Remco Pielstroom en Noordegraaf voor 0-9 hadden gezorgd boekte LZ z'n eer ste succes. Op pass van Joop Siera scoorde Wilco van der Zeeuw met een fraaie intikbal 1-9. Dat werkte bevrijdend voor de Leidse ploeg, die daarna meer kansen wist te creëe- ren. Toch liep AZC verder uit. De derde fase sloot Verboom met twee velddoelpunten af (1-11), waarna Noordegraaf in het slotpart twee meerderheden uitbuitte: 1-13. De tweede LZ-treffer kwam op naam van AZC-ei' Mirea. Met Noordegraaf op de kant schoot Bergsma hard in. De bal werd zoda nig van richting veranderd, dat arbiter Jans sen Mirea als doelpuntenmaker op het wed strijdformulier liet bijschrijven: 2-13. De laatste minuten werd gevuld door doelpun ten van Noordegraaf en Wilco van der Zeeuw, die elk een man-meer verzilverden: 3-14. WIM VAN WANROOY het tweede deel de doelpunten. Het duel van Roomburg tegen Noordwijk werd ook in winst omgezet. Noordwijk kwam op 1-0 door Fred Beuk, maar ging met een 1-4 achterstand van speelhelft wisselen. Roomburg liep met zijn op schot zijnde aan vallers uit naar 2-8. Het andere Noordwijkse tegendoelpunt werd gemaakt door Paul Ru- bingh. Alecto verloor ook van Rijswijk dat met de pauze een 1—0 be werkstelligde. Leiderdorpse tref fers van Marco Koeken zorgden nog voor een evenwicht (2—2) maar Rijswijk strafte via twee strafcorners en een veldgoal de verdedigende instelling van Alecto genadeloos af: 5—2. Forescate pakte stevig uit tegen Cartouche: 0—9 winst. Cartouche werd helemaal in de verdediging gedrukt. Met snel breedtespel werd de Voorburgse defensie keer op keer verrast. De treffers waren van Peter Jan Rubingh (4), Jelmer Siersema (3), Diederik v.d. Berg en Hans Riemens. De Voorschotenaren zetten hun kampioensaspiraties kracht bij en versloegen ook Noordwijk dat met goed spel tot ver in de eerste helft de achterstand op 0-1 hield. Forescate sloeg nog voor de doelwisseling opeens een gat: 0-5. De Noordwijkers kwamen iets terug door doelpunten van Fred Beuk en Paul Rubingh (2-6). Forescate eindigde op 2-10 met als doelpuntmakers Jelmer Siersema (3), Peter Jan Rubingh (2), Hans Riemens (2), Diederik v.d. Berg (2) en Hans Streeder. DAMES Leiden speelde in de eerste klasse gisteravond in de Deiftse sport hal Buitenhof zijn eerste twee competitiewedstrijden. Tegen tyst Deiftse Ring Pass werd de spits afgebeten en daar werd overtuigend met 0-5 van gewon nen. Er zat zelfs een grotere over winning in tegen de zwak spelen de Delftsen. Vooral de strafcor- ner waaruit Alexandra Rooyaards driemaal scoorde droeg bij tot de Leiden-zege. Hanneke Kamsteeg en Hetty Bonga scoorden de velddoelpun ten. Tegen het Wassenaarse De Kievie ten werd een 3-2 voorsprong ge- door twee benutte straf- Alexandra Rooyaards en nog een treffer van Anne Meily. Maar de zaalhoc- keysters van Leiden moesten door het gebrek aan voldoende wissels en het daardoor ontstane conditietekort De Kieviten nog naast zich dulden (3-3).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 16