c Ongelooflijke prestatie van Ton Sijbrands Nederland blij met brons Ruime voorsprong op Noorwegen Roderik Bouwman valt in prijzen >- Dammer vestigt nieuw record blind simultaandammen Australië droogt India in finale af: 6-1 Cathomen wint afdaling Schaatsinterland afgebroken wegens weersomstandigheden MAANDAG 20 DECEMBER 1982 Sport DEN HAAG (ANP) - Oud-we reldkampioen Ton Sijbrands heeft een nieuw wereldrecord blind simultaandammen ge vestigd. In Den Haag speelde hij zaterdag tegen tien spe lers van hoofdklasse-niveau en stond slechts één remise toe. Met negen winstpartijen kwam hij tot een score van 95 procent, waarmee hij het 27 jaar oude record van de in middels overleden Wim Huis man aanzienlijk verbeterde. Huisman speelde in 1955 in Lei den acht blindpartijen tege lijk tegen Leidse dammers en kwam tot vijf overwinningen en een remise. Twee partijen gingen voor hem verloren, waardoor hij op een percen tage van 68.75 uitkwam. Om dat de tegenstanders van Ton Sijbrands in Den Haag aan zienlijk sterker waren, had het bestuur van de wereld- dambond vrijdagavond vast gesteld, dat voor de Amster dammer twaalf punten (zes tig procent) voldoende zou den zijn om een nieuw we reldrecord te vestigen. les uur en twintig minuten na dat burgemeester Schols van Den Haag de eerste zet voor Ton Sijbrands aan de tien borden had gedaan, gaf Rot terdammer Jaap Riesen- kamp als laatste zijn partij op. In de tussenliggende pe riode zag Ton Sijbrands noch zijn tegenstanders noch het bord en had hij ook geen no tatie van de partijen. De te genstanders werden in bord volgorde door de grootmees ter opgeroepen om hun zetten te doen, waarna Sijbrands via een microfoon zijn ant woorden doorgaf. De rond duizend toeschouwers volgden het partijverloop op tien demonstratieborden, waarbij de in Brazilië ont troonde wereldkampioen Harm Wiersma commentaar leverde. Na bijna vijf vrijwel onafgebroken spelen verraste Hagenaar Arie Bom de oud wereldkampioen met een combinatie, waarop Sij brands onmiddellijk remise aanbood. Anderhalf uur later bleek dat het enige verlies- punt voor hem te zijn, waar mee hij zelfs de voorspelling van de nieuwe wereldkam pioen Jannus van der Wal ('Het wordt 18-2') overtrof. De tegenstanders van Sijbrands kwamen uit de Haagse dam clubs RDG en DIO, DC Mon ster en het Rotterdamse Con stant. Na afloop gaf Sijbrands voor de toeschouwers nog enige va rianten in de partijen aan en verklaarde hij het ixx>ral moeilijk te hebben gehad te gen Monster-sveler Arie Storm. "Die stand heb ik in een gewone partij nog nooit op het bord gehad Zelfs het stellingbeeld was mij volsla gen onbekend", verklaarde de nieuwe recordhouder. Hij maakte geenszins een uitge putte indruk. "Halverwege de seance had ik het eten moeilijk, omdat ik er reke ning mee hield toch wel enke le partijen te kunnen verlie zen, terwijl ik toen nog niet direct zag waar de compense rende winstpartijen van daan moesten komen. Dat ik tot deze score zou komen, ver baast mij net als iedereen". Het nieuwe wereldrecord zal binnenkort door de wereld- dambond officieel worden ge registreerd "Voor nieuwe po gingen zullen we wel nog een reglement opstellen, al denk ik dat dit record wellicht nooit meer verbeterd zal wor den", besloot FMJD-voorzit- ter Wim Jurg dit evenement. MELBOURNE (ANP) Het Nederlandse hockeyteam mocht uiteindelijk in Melbourne niet ontevreden zijn. Na de veelbesproken halve finale wedstrijd tegen de latere toer- nooiwinnaar Australië (1-2) werd gisteren tegen het verrassend ver gekomen Nieuw- Zeeland de bronzen medaille veilig gesteld (2—1). Daarmee boekte Oranje hetzelfde resultaat als drie jaar geleden in een soortgelijk tienlandentoernooi in Perth. Het door ongeveer 14.000 toeschouwers opgezweepte Australië maakte in de eindstrijd korte met ten met het nerveuze India, dat twee strafballen onbenut liet en met 1-6 ten onder ging. waren. Voeg daarbij dat de vleu gelspelers Van Grimbergen en Heijn (in de slotfase Kruize) niet in hun spel konden komen en het gebrek aan offensieve stoot kracht is verklaard. Moeite "In onze sterkste formatie hadden we dit toernooi kunnen winnen", constateerde bondscoach Wim van Heumen, nadat Roderik Bouwman twee ereprijzen (beste achterspeler en topscorer) in ont vangst had genomen. "Drie ba sisspelers zijn in Nederland ach tergebleven. Daardoor moest er in het team worden geschoven. Bovendien werd Diepeveen, die juist zo'n goed toernooi speelde, na de wedstrijd tegen Pakistan ineens ziek en dat was tegen Au stralië duidelijk te merken. Als ik alle omstandigheden in aan merking neem, mochten we hier niet veel meer verwachten. Ik ben blij dat we een plaats bij de beste drie landen hebben be haald". Doordouwer Zonder doordouwer Bouwman zou het er in Melbourne evenwel voor Nederland toch somber hebben uitgezien. Als de robuus te spits van HGC de bal had, was hij ëen voortdurend gevaar voor elke verdediging. Niet alleen maakte hij met zijn niet aflaten de gesjouw 5 velddoelpurten, zijn scoringspercentage uit straf- corner (9 uit 40) was ook het hoogst van alle specialisten. In de twee wedstrijden van dit weekend maakte Bouwman, die in Melbourne vernam dat hij niet in militaire dienst hoeft en daar door voldoende tijd vrij kan hou den voor tophockey, alle drie de Nederlandse treffers. Net als tegen India ging het duel voor de halve finales van zater dag tegen Australië op hoogst onbevredigende wijze verloren. Opnieuw was Ian Faulkner de exponent van het bedroevend la ge niveau van het scheidsrech terkorps in dit evenement. De Nieuwzeelander keurde een kwartier na de hervatting de win nende treffer van Batch goed, hoewel de Australiër de bal via het lichaam van medespeler Ha- selhurst in het Nederlandse doel had gepushed. Hermans ging al lang uit naar de bedreigde hoek, toen de bal ineens van richting veranderde. In de avonduren kon iedereen dat op de televisie nog eens duidelijk constateren. Faulkner was kennelijk nog met zijn gedachten bij zijn geld en paspoort, die uit de safe van zijn hotel waren verdwenen. Hasel- hurst liet uiteraard zorgvuldig achterwege naar zijn bezeerde schouder te grijpen en rende jui chend met zijn medespelers naar de andere helft toen de Nieuw zeelander naar het midden wees. Luidruchtig protest van vooral Hermans, die Faulkner tientallen meters achtervolgde, mocht niet meer baten. "Ik neem die man niets kwalijk", reageerde Van Heumen nuchter, "de beste scheidsrechters maken ook fou ten. Het is zijn beslissing en daar aan valt niets meer te verande ren". Bijna sleepte Oranje trou wens toch nog een verlenging uit het vuur. Vier minuten voor tijd kon Tom van 't Hek echter net niet genoeg kracht in zijn schot leggen, zodat de uitblinkende verdediger Bell op de lijn red ding kon brengen. Van 't Hek was naast Pierik en Van Asbeck een van de drie spelers, die ge blesseerd aan het duel begon- "Ik kon niet zoveel geven, als ik wilde", gaf de kleine Kampong speler na afloop toe. "In de voor gaande wedstrijden kon ik van uit het middenveld ook veel aan vallend werk doen. Daar kwam niet aan toe". De Austra- Nadat West-Duitsland met 3-2 re vanche had genomen op het in Melbourne onherkenbare Pakis tan voor de een jaar geleden tij dens de strijd om de wereldba ker in Bombay in de finale gele den nederlaag en daarmee overi gens de weinig eervolle vijfde plaats had veroverd, bleef Neder land gisteren met veel moeite de meerdere over Nieuw-Zeeland. Voor het eerste sinds de Olympi sche Spelen van München (1972) kon Oranje deze tegenstanders, die om financiële redenen over het algemeen weinig internatio naal contact hebben, weer eens verslaan. Wederom was Bouwman de grote man met twee doelpunten. Eerst scoorde hij in de negende mi nuut fraai na een door Diepeveen genomen vrije slag. Met nog slechts vijf minuten te spelen, bij de stand 1-1 (Daji passeerde Hermans van dichtbij vlak voor rust), kogelde "Ro" voorts raak uit de achtste strafcorner. Opval lend was in dit duel het gevloek en getier uit enkele Nederlandse spelersmonden, als het niet naar wens ging of als de arbiters weer eens faalden. Kennelijk was in de zesde wedstrijd binnen tien dagen het maximum van het in casseringsvermogen bereikt. Overigens mocht Oranje de Nieuwzeelandse invaller Burtt dankbaar zijn, dat hij 45 secon den voor het einde een opgeleg de kans miste. liërs schermden de Nederlanders Australië maakte in de finale, met de Nederlander Wouters als een van de fluitisten, al heel snel dui delijk dat het zich deze keer de eerste plaats niet wenste te laten ontnemen. Binnen zes minuten had spits Terry Walsh al twee keer de Indische doelman Ro meo James gepasseerd. Bij de rust stond India, dat in de halve finales Nieuw-Zeeland met 3-2 had verslagen, al met 0—4 achter. Topscorer en topspeler MELBOURNE (ANP) Na afloop van het tienlandenhoc- keytoernooi in Melbourne mocht Roderik Bouwman twee persoonlijke prijzen in ontvangst nemen. Niet al leen werd de 25-jarige economiestudent uit Den Haag topscorer met 14 doelpunten in zes wedstrijden, een jury van oud-internationals riep Bouwman ook uit tot beste speler van het toernooi. Hü kreeg 21 punten, twee meer dan de Australiër Colin Batch. Alleen de poulewedstrijden wer den voor dit klassement beoor deeld. Met Cees-Jan Diepeveen speelt Bouwman vandaag in Adelaide een wedstrijd met het wereldelftal tegen een Australi sche combinatie. Het tweetal ontmoet de rest van het Neder landse gezelschap morgenavond op het vliegveld van Singapore. Woensdagochtend in alle vroegte komt de ploeg op Schiphol aan. De topscorers: 1. Bouwman (Nederland); 2. Batch, Davies (Australië), Daji (Nieuw- Australiër Rick Charlesworth. Ne- India probeerde het na de her vatting nog wel even, maar miste elke nauwkeurigheid in de ac ties. Zafar Igbal en Jallalludin misten zelfs een strafbal en Sha- hid schoot tegen de paal. Voor een jubelende menigte zegevier den de Aussies tenslotte met 6-1. China: zwak maar netjes MELBOURNE (ANP) - De ploeg van de Chinese volks republiek, duidelijk de zwak ste van de tien hockeyteams in Melbourne, nam tpch nog een trofee mee naar huis. Met in totaal slechts één groene en één gele kaart in vijf wed strijden kreeg China de fair play trophy toegewezen. Ca nada viel in onsportieve zin op met zes groene en drie ge le kaarten. Nederland kreeg vijf keer groen en alleen Arno den Hartog moest in de wedstrijd tegen India met geel naar de kant. Zeeland): 5. Kallimullan, Man- zoor jr. (Pakistan), Van 't Hek (Nederland), Walsh (Australië), Berber (Engeland). De Nieuwzeelandse international Peter Miskimmin zal volgend seizoen hoogst waarschijnlijk m Nederland komen hockeyen. Miskimmin heeft in Melbourne de eerste contacten gelegd met de aanvoerder van het Neder lands elftal, Ewout van Asbeck. Miskimmin voelt er veel voor met Amsterdam in de hoofdklas- secompetitic mee te draaien. Het is de bedoeling dat hij voor de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles weer terugkeert naar Nieuw-Zeeland. Ook de snelle Nieuwzeelandse aanvaller Peter D^ji heeft de wens geuit een jaar in Nederland te komen spelen. Hij wil zich echter eerst nog nader oriënteren. Sinds de handstop is afgeschaft, is het scoringspercentage uit strafcorruTs op jntiltrnittomMl ni veau beduidend achteruit ge gaan. In Melbourne, waar veel ploegen grote moeite hadden met de stickstop. kwamen uit 297 toegewezen korte hocksla- gen slechts 39 treffers voort. Een percentage van ruim 13. Rodenk Bouwman scoorde nog het meest met 9 doelpunten uit 40 strafcorners (22,5 procent). Ma leisië wist uit 34 strafcorners,' slechts 1 doelpunt te fabriceren. In 29 duels Vielen in totaal 142 doelpunten, een gemiddelde van bijna 5 per wedstrijd. Australië, Pakistan en Nederland, waren het produktiefst met ieder 23 doelpunten. China kwam niet verder dan 2 tRfS I De Boer wint 500 meter in Inzeil INZELL (ANP) - Lieuwe de Boer heeft gisteren tijdens internatio nale schaatswedstrijden in Inzeil de 500 meter gewonnen in 39,14 seconden. Jenei Deszo uit Roe menië eindigde als tweede in 39,66. Derde werd de Australiër Mike Richmond in 39,82. Op de 1000 meter eindigde De Boer als derde in 1.20,52. De winst op dat onderdeel ging naar Tibor Ko- pacz (1.19,77), één van de leden van de Roemeense kernploeg, die in Inzeil zijn trainingskamp heeft opgeslagen. De Boer gaf de voorkeur aan een trainingsweek in Inzeil boven deelneming aan de landenwed- strijd in Stavanger. De winnaar van het brons tijdens de Olympi sche Spelen van 1980 in Lake Placid had op de korte afstand in het Zuidduitse wintersportoord geen tegenstand van betekenis. Met een achterstand van 70-hon- derdste seconde op De Boer klasseerde de 38-jarige Erhard Keiler zich als vierde. Keiler, de tweevoudige Olympische sprint kampioen, rijdt af en toe nog een rondje voor zo ver zijn tandart senpraktijk dat toelaat. GRÖDNERTAL (ANP) - De Zwitser Conradin Cathomen heeft gisteren in het Italiaanse Grödnertal de tweede afdaling, meetel lend voor de wereldbeker, gewonnen. De 23-jarige vice-wereld- kampioen legde het 3400 meter lange parkoers met een hoogte verschil van 839 meter af in 2 minuten en 9,54 seconden. Daar-, mee was hij 33/100e seconden sneller dan de Oostenrijker Erwin Resch, die op zijn beurt zijn landgenoot Franz Klammer een fractie van een seconden voor bleef. In Davos werd skigelopen voor de wereldbeker. De Noor Pal Gun nar Mikkelsplass won de eerste loop over 15 kilometer in 46 minuten en 12,2 seconden. Zijn landgenoot Tor Hakon werd tweede voor de Sowjetrus Joeri Boerlakov en wereldbekerhou der Bill Koch uit de Verenigde Staten. STAVANGER (GPD) - De cijfers wezen uiteindelijk Nederland als overwinnaar aan, maar in hun jaarlijkse landenstrijd gingen de Noorse en Nederlandse schaat sers gezamenlijk ten onder in de barre strijd tegen storm, regen, hagel en natte sneeuw. Nadat in Stavanger driekwart van het pro gramma was afgewerkt, vonden alle betrokkenen dat verder rij den geen enkele zin meer had en maakte scheidsrechter Finn Hodt een eind aan de interland. De 1000 m voor de sprinters vond daarom geen doorgang meer en de rest bleef een martel gang op de 5000 m bespaard. Niettemin werd Nederland met een score van 320,5 tegen 363,5 pnt tot winnaar uitgeroepen. Zaterdag viel er nog wel te schaat sen, ofschoon het kunstijs af en toe zwaar werd aangetast door hagelbuien. De ongelijke om standigheden nam iedereen toen nog voor lief, hoewel het organi satorische geklungel vooral de Nederlanders dupeerde. Manke menten aan de elektronische ap paratuur („het scorebord werkte geen enkele keer") noopten de jury over te schakelen op hand tijden. De correcties van de reeds ge maakte elektronische tijden ver liepen uiterst merkwaardig. Frits Schalij bijvoorbeeld had 40.00 achter zijn naam staan, een tijd die bij de omrekening bleef ge handhaafd, terwijl Rolf Falk- Larssen, de jonge Noorse cory fee, terugging van 40.10 naar 39.8. Een protest van de Neder landse delegatieleider Hein Lan gen mocht niet baten. Belabberd De accommodatie was eveneens belabberd, maar daaraan viel na tuurlijk niets meer verbeteren. De Nederlandse heren moesten zich behelpen met een kleedhok van 4 bij 4 m en voor de 16 schaatsers was slechts één dou- che aanwezig. Met een staan plaatsje in de modder en weg smeltende sneeuw waren de toe schouwers niet veel beter af. En kele houten barakken vormden de enige beschutting tegen de harde wind. Omdat het schaat sen nu eenmaal sterk afhankelijk is van de natuurlijke elementen was het een en al treurnis rond de ijsbaan. Alleen zaterdag tij dens de 3000 m voor de all-roun ders zat het even mee en toen kwamen er meteen tijden die tot de verbeelding spraken. Na de eerste dag had Nederland een voorsprong van 19 pnt en daarmee had bij het aanbreken van de zondag beter een punt ge zet kunnen worden achter de in terland. Terwijl de storm de bo men aan de kant van de baan bij na horizontaal blies en reclame borden kapotwaaiden, moesten de sprinters het ijs op voor hun tweede 500 m. Kunst Het was voor de schaatsers al een hele kunst op de been te blijven en de tijd die ze daarvoor namen kon niet meer als een serieuze sportprestatie worden be schouwd. Met 42.56 was Jan Ykema, de Nederlandse kam pioen, het snelst, waarna de coa ches en scheidsrechter Hodt de koppen bij elkaar staken. Ze vonden dat de heren all-rounders ook het ijs op moesten en spra ken af daarna opnieuw overleg te zullen plegen. De 1500 m was een farce. Vlak voordat ze aan de start moesten verschijnen begaven de schaat sers zich op het ijs. Na het passe ren van de eindstreep reden ze regelrecht naar de kleedkamer. Sommigen namen niet eens de moeite meer de scherpgeslepen ijzers van beschermende hoezen te voorzien en haastten zich op de punten van de schaatsen naar binnen. De Noren gebruikten een skibril, die ze als een estafet testokje overgaven aan degenen die nog moesten rijden. De Nederlanders, die Fnts Schalij hadden zien vallen, wilden er na de vertoning van de all-rounders de brui aan geven, maar de No ren vonden dat ook de dames en junioren hun 1500 m moesten af werken. „Dom van ze", vond KNSB-bestuurdcr Langen, „want nu wordt hun nederlaag nog dikker". Inderdaad hielden de Nederlandse dames en junio ren zich in de storm en de steeds diepere plassen water op het ijs beter staande. Bij de deur van de kleedruimte werden de rijders die nog aan de start moesten ver schijnen door hun collega's uit geleide gedaan alsof ze aan de Elfstedentocht begonnen. Stokje Hilbert van der Duim en Jan Yke ma pakten toen al hun spullen bijeen om zich naar het hotel te laten vervoeren, maar daar stak Langen toch een stokje voor. „Kom terug, jullie'", nep hij hen toe, „want de wedstrijd is nog niet afgelast". Ykema bleef on verstoorbaar in het busje zitten en kon de chauffeur even later toch opdracht geven naar het ho tel te njden omdat scheidsrech ter Hodt de knoop had doorge hakt. De Noor, die bekendheid kreeg als trainer van Sten Stensen en gis teren door zijn vroegere pupil werd geinterviewd voor de Noor se radio, bekende in zijn loop baan nooit iets dergelijks te heb ben gemaakt. „Een interland af breken is volgens mij niet eerder gebeurd. Maar ik kon toch moei lijk een andere beslissing ne men", vond Finn Hodt „Als het een Europees of wereldkam pioenschap was geweest, zou ik al na enkele ritten op de 500 m hebben ingegrepen en de wed strijd tot een dag later hebben uitgesteld Dat was nu niet mo gelijk. Alle rijders hebben drie afstanden afgelegd en de totaaluitslag zou onder normale weersomstandigheden niet an ders zijn geweest. Nederland had toch gewonnen". Fiasco Net zoals Davos naar een interna tionaal titeltoernooi kan fluiten sinds daar in 1977 het wereld kampioenschap geen doorgang kon vinden wegeir plot,rhng in vallende dooi, zit nu ook St.ivan- ger met de brokken van een schaatsfiasco. Als uitvalsbasis voor de Noorse booreilanden groeide de welvaart in de haven plaats aan de Scandinavische zuidwestkust en daaraan dankt Stavanger de bouw van et n kunstijsbaan twee jaar geleden. Bij de openingswedstrijden waren destijds 10.000 toeschouwers aanwezig en een jaar lang leefde het plaatselijke organisatiecomi té toe naar de interland tussen Noren en Nederlanders Zater dag trotseerde nog een handjevol mensen het onaangename weer, maar gisteren was er vrijwel nie mand voor zijn lol op de ijsbaan aanwt /ig Twintig dozen met on verkochte programmabladen waren de stille getuigen van het schaatsdrama dat Stavanger overkwam. Door het grillige weer aan de kust is het organise ren van een schaatswedstrijd een te groot risico gebleken, waar door de Noorse bond zich nog wel enkele keren zal bedenken om St..r w r vu «-r.e ment van enig belang toe te wij-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 15