"Rijvers heeft geluisterd" Vriesekoop dwars door Chinese muur Rijvers: "Ik zie de anderen nog niet met deze cijfers winnen" Met zege in Straatsburg Oranjeklanten praten bondscoach andere tactiek aan KNVB verdient twee ton aan 'uitbeurt' MAANDAG 20 DECEMBER 1982 AKEN (GPD) - Ook na de 6-0 over winning van Oranje gistermid dag in het winderige Tivoli-sta- dion van Aken wilde bonds coach Kees Rijvers geen enkele consequentie verbinden aan het spel van zijn selectiespelers. En zeker wilde Kees Rijvers niet in gaan op de vraag hoeveel van de ze spelers straks over een tweetal maanden opnieuw zullen wor den geselecteerd wanneer Oran je in - vermoedelijk - Sevilla de volgende EK-kwalificatiewed strijd tegen de Spanjaarden wacht. Rijvers: „De komende weken zijn er voldoende feestdagen om daar eens rustig over na te denken. Een erg verstrekkende beoorde ling kan naar aanleiding van dit duel moeilijk worden gemaakt". De Oranje-bondscoach bracht wel waardering op voor het feit dat dit team tot het einde toe was blijven proberen de score op te voeren. „Vergeten mag natuur lijk niet worden dat Nederland hier ondanks alles een uitwed strijd speelde en elk gescoord doelpunt straks wel eens goed van pas kan komen. Ik zie het nog niet zo snel gebeuren dat Spanje en Ierland, die hun uit wedstrijden wèl op Malta moe ten spelen, met grote cijfers daar zullen winnen". Alleen de eerste twintig minuten kende Oranje aanvallend wat problemen, hoewel de Limburg se Oranje-supportersschare bij SD T voortduring smeekte de Oranje- leeuw niet in zijn hempje te laten staan. Kees Rijvers: „Ik heb toen inderdaad alleen maar wat voor zetten gezien, waarvan het ren dement nihil was. Pas na die strafschop was de ban kennelijk toch wat gebroken en werd er met meer overleg gespeeld, zo dat Malta geen kans meer kreeg zich keer op keer voor het eigen doel te hergroeperen". Bewondering had Rijvers voor het spel van doelman John Bonello van Malta, die na de rust steeds beter in zijn spel kwam en daar mee zijn aanvankelijk onzekere optreden uit de eerste speelhelft volledig wegwiste. Oranje kon aan de ruststand van 0- 4 nog maar twee treffers toevoe gen, wat grotendeels op het con to moet worden geschreven van deze Bonello, hoewel hij van de andere kant ook weer niet over geluk had te klagen dat Vanen burg en Van Kooten in een riante positie beiden de lat troffen en de voor Vanenburg in het veld gekomen Gullit vlak voor tijd de bal nog naast kanjerde. Kees Rijvers: „Dat Gullit en Kool hof tijdens de tweede helft wer den ingezet voor Vanenburg en Hofman, was vooraf zo in de spe lersgroep afgesproken, omdat ik ook tijdens deze wedstrijd liefst zoveel mogelijk spelers in actie wilde zien komen". Dat die twee de helft slechts de helft aan doel punten opleverde dan de eerste 45 minuten, daaraan wilde Rij vers niet zo zwaar tillen. „De kansen kwamen er wel. En dat vind ik op zich toch wel een plus punt, omdat er na de rust pal te gen die raar draaiende wind moest worden opgetornd". STRAATSBURG (ANP) - Europees kampioene Bettine Vriesekoop heeft bij de internationale tafeltenniskam pioenschappen van Frankrijk in Straatsburg een totale Chinese triomf verhinderd. De Hazersu oudse zegevier de in de Finale van het dames-enkelspel sensationeel over de nummer vier van de wereldranglijst, Gi Bao- xiang: 21-17, 12-21, 14-21, 21-18, 21-19. Eerder in het toernooi had zij ook al twee Chinese dames verslagen: Zhi-Li, die voor het eerst in Europa speelde, en Geng Li Juan, 22e op de wereldranglijst, waarop Vriesekoop zelf twaalfde staat. Ellen Bakker en Stephine van Gennip werden zaterdag al uitgeschakeld door resp. Baoxiang en de Hongaarse Szabo. De overwinning van Vriesekoop, Nederlands sportvrouw van het jaar, was opmerkelijk, omdat ze zojuist een zwaar trainingskamp in Gdansk beëindigde. Terug in Nederland kreeg Vriesekoop een griep aanval te verduren. Straatsburg was voor haar een internationaal contact in de voorberieding op het wereldkampioenschap in Tokio volgend jaar. Daartoe heeft zij de trainingsarbeid inmiddels opge voerd tot zeven uur per dag. In Straatsburg maakte Bettine Vriese koop duidelijk, dat ais er iemand in de w ereld de Chinese hegemonie in het tafeltennis voor dames doorbreekt, zij dat zal zijn. Bettine Vriesekoop wordt gevreesd door China. Met de Pool Andrzej Grubbas kwam zj ook in de finale van het gemengd dubbelspel. In de eindstrijd waren Hui-Yuan en Li-Juan te sterk in drie sets 21-15, 17-21, 23-21. De 17-jarige Zweed Jan-Ove Waldner presteerde bijna hetzelfde bij de heren als Vriesekoop bij de dames. De jongeling, met niet minder dan tien zeer getructe opslagen in zijn arsenaal haalde wel de finale, maar moest daarin zijn meerdere erkennen in Jiang Jialing. De overi ge Chinezen had hij tot vertwijfeling gebracht. Net als Vriesekoop verbleef Waldner een paar maanden in de Chinese volksrepubliek. Zijn commentaar: "Om de Chinezen echt te verslaan moet je er drie jaar in plaats van drie maanden trainen". Vrijdagnacht in het landentoemooi had de ploeg van China de wereld- suprematie bevestigd. Zowel bij de heren als bij de dames wonnen de Chinese spelers en speelsters in de finale met 3-0. Bij de heren fun geerde Zweed als volwaardig tegenstander, bij de dames was de Sowjet-Unie sparring-partner. In de compleet Chinese eindstrijd van het damesdubbel wonnen Bao xiang en Li-Juan met 21«-19, 21-7 van hun landgenoten Zhi-Li en Ging. In de finale herendubbel versloegen Jiang Jialiang Wang Baojun (Chi) het duo Jan-Ove Waldner/Erik Lindh (Zwe) met 11-21, 21-14, 21-7. AKEN - Bondscoach Kees Rijvers en de invloed op zijn selectiebeleid. Een kwestie die tijdens het ruim eenjarige dienstverband van de kleine Bra bander nimmer zo actueel is geweest als voorafgaande aan de interland tegen voetbaldreumes Malta. De bekendmaking van de 26 geselecteer den voor de EK-kwalificatiewedstrijd, van een pupillenteam werd over geschakeld naar een elftal met veteranen. Een ommezwaai gemaakt on der druk van het sectiebestuur, zo heette het. Vervolgens de mogelijke rentree van Johan Cruijff en de dikke vinger die hij in de pap eiste. Neerlands beste op de stoel van de bondscoach. En tenslotte wis ten de geselecteerden van Oranje in de voorbereidingsdagen op het sportcentrum in Sittard zo veel invloed op de bondscoach uit te oefenen dat hij zijn tactiek wijzigde. Donderdagavond werd Bennie Wijnstekers als laatste man door Rijvers genoemd. Te gen Malta diende attent gespeeld te worden en dus zag hij in de snelle, goed tackelènde en agres sieve Feyenoorder een prima ausputzer. En kijk: wie schoof gistermiddag in het koude Aken naar het plaatsje achter de verde- l diging? Alkmaarder Hugo Ho- venkamp. Van invloed op het duel was de za terdagavond laat doorgevoerde omzetting nauwelijks, daarvoor liggen de kwaliteiten van de Zuideuropese voetbaldwerg op een te laag niveau. Na een 4-0- ruststand bepaalde Nederland met de storm tegen de eindstand op 6-0. Een resultaat dat Ierland en Spanje, die hun kwalificatie wedstrijd op het eiland in de Middellandse Zee moeten afwer ken, vermoedelijk niet zullen ha len. Met de thuiswedstrijd tegen de eilandbewoners over een jaar op het programma moet Neder land in kwalificatiegroep 7 het beste doelsaldo kunnen bewerk stelligen. En hoe vaak heeft Ne- AKEN (GPD) - Dank zij de komst van de officieel opgegeven 15.000 toeschouwers naar de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Malta en Nederland in het Westduitse Aken kon behalve bonds coach Kees Rijvers ook penningmeester Gilles Kruijsveldt van het sectiebestuur betaald voetbal gisteren een positieve balans opmaken. Na aftrek van de kosten verdient de KNVB namelijk, voor een niet gering gedeelte door de Limburgse oranje-suppor ters die in groten getale op dit duel waren afgekomen, 200.000 gulden aan deze wedstrijd. Voorzitter Eric Vilé: „Deze uitwedstrijd stond begroot voor 130.000 gulden. Nu we echter dichter bij huis konden blijven hebben we dat bedrag bij lange na niet uit behoeven te geven, zodat we hier - zelfs na aftrek van de 100.000 gulden die we Malta toegezegd hebben, wanneer ze bereid waren deze wedstrijd in Aken te komen spelen in plaats van op Sicilië - een redelijke winst hebben gemaakt". De winst werd onmiddellijk na de wedstrijd geschat op een kleine twee ton, waarbij dan de opbrengst aan reclame en de bijdrage van de televisie. Eric Vilé: „Onnodig te zeggen dat die extra inkomsten ons uiteraard bijzonder goed van pas komen. Na de wedstrijd in Rotterdam tegen Frankrijk stonden we op de be groting een kleine vier ton in de min. Wanneer alle afrekeningen binnen zijn zou er dus een mogelijkheid bestaan dat we dat bedrag kunnen halveren. Met de thuiswedstrijd over enkele maanden tegen Zweden nog in het vooruitzicht kan mogelijk die min-post helemaal worden weggewerkt". Overigens waren de meningen van de Duitsers en Nederlanders enigszins verdeeld over het werkelijke aantal toeschouwers bij deze wedstrijd. De Westduitsers lieten officieel weten dat in to taal 15.000 bezoekers op dit duel waren afgekomen. Gezien het feit evenwel dat het Akense Tivoli-stadion 30.000 toeschouwers kan herbergen en het stadion redelijk goed (zeker driekwart) bezet was, viel de schatting van de KNVB beduidend hoger uit: tussen de 20.000 en 22.000 toeschouwers. Ongetwijfeld zal - nu ook de KNVB elke cent hard nodig heeft - hierover nog wel het een en ander te doen zijn wanneer straks de definitieve afreke ning volgt. derland niet via een positieve doelsaldo kwalificatie afgedwon gen? De tactische ommezwaai werd vol gens Rijvers veroorzaakt door de opstelling van Malta. De coach zei donderdag nog dat Malta niet een tegenstander was om de tac tiek op af te stemmen, maar za terdag handelde hij niet naar die opmerking. Joe Xuereb maakte bij Rijvers veel indruk toen hij op Sicilië Malte van IJsland zag winnen. En die speler stond niet in de opstelling die de bonds coach zaterdagavond onder de neus geschoven kreeg. Rijvers concludeerde dat zijn collega Scerri op rechts nauwelijks man kracht inzette en daar had hij als bewaking voor de snelle Joe twee mensen geposteerd, Hugo Hovenkamp en Peter Boeve. „Rijvers was bang", verklaarde aanvoerder Bennie Wijnstekers, „dat die twee elkaar in de weg zouden lopen, beiden zonder di recte tegenstander. Om die reden hebben we in samenspraak het elftal omgezet". En dan lachend: „Nee, het is echt niet zo dat hij alsnog met Cruijff gebeld heeft". Bennie Wijnstekers, Hugo Hoven- kamp, Michel van de Korput en Piet Schrijvers schoven met de bondscoach rond de tafel en von den de oplossing, Hovenkamp laatste man, een plaats die hij sinds het vertrek van Metgod bij AZ inneemt. Wijnstekers als rechtcrverdediger en Peter Boe ve op links. Toevallig de posities die zij ook bij hun dagelijkse werkgever innemen. Nee, met Cruijff heeft de bondscoach daarover niet gebeld, zeker is wel dat de Ajacied in de formatie zo als hij gisteren in Aken opdraaf de meer vertrouwen gehad zou hebben. Hoe de „maestro" het gedaan zou hebben zal vorige week op de trainingen bij Ajax best doorgenomen zijn en om die reden kan de invloed van Cruijff op het tactisch concept nog wel eens groter geweest zijn dan hij dinsdagochtend na het „nee" te gen de bondscoach kon bevroe den. Drie Ajacieden - Edo Ophof, Peter Boeve, Piet Schrijvers, verder Michel van de Korput en Hugo Hovenkamp - hadden ver voor de opstelling van Malta Kees Rij vers beïnvloede een gesprek ge had. Het resultaat daarvan lieten zij aanvoerder Bennie Wijnste kers weten: ieder op zijn eigen stekkie. Het gebeurde. Hoven kamp: „Rijvers heeft ning gevraagd en hij heeft geluis terd. Ik vind dat heel erg goed". De laatste man van AZ („ik weet heus wel dat volgende keer Krol speelt") voetbalde met veel bra voure, scoorde een fraai doel punt en richtte enkele schoten uit de tweede lijn iets te hoog. Peter Boeve op links vormde met Pierre Vermeulen een ge vaarlijker vleugel dan Bennie Wijnstekers op rechts met Mi chel van de Korput. De voor het Italiaanse Torino spelende ex- Feyenoorder wist zonder directe tegenstander niet goed wat te doen en liep verloren rond. De stand in groep 7 i Nederland Malta0 IJsland 3 2 1 0 5 9-2 2 10 12 2-7 4 0 13 12-6 Malta stelde niets voor. Een mid delmatige eerste divisieclub Men kwam niet tot een gericht schot op het doel van Schrijvers. Voor Oranje stond meer op het spel dan het handhaven van de nul, een overwinning, liefst met grote cijfers. Rijvers wilde dat bereiken via het opstellen van twee echte vleugelspelers en een bonkige spits. De verkiezing van Kees van Kooten boven de top scorer in de competitie Jurri Koolhof werd fel bekritiseerd, maar gezegd moet worden dat de coach dat juist gezien heeft. De robuuste aanvoerder van de Eagles had een aandeel in de eer ste treffer, hij werd gevloerd en Edo Ophof knalde de strafschop tegen de touwen. Van Kooten maakte zelf de tweede en de zesde treffer, raakte nog eens de lat en had een aandeel in de twee doelpunten die Dick Schoenaker aantekende. De 34- jarige aanvaller snelde met zijn bewaker bij voorzetten naar de eerste paal in de wetenschap dat achter hem Dick Schoenaker zou opduiken, het verschil met de Eagles was hem opgevallen. „Daar moet je de bal raken, mis ie dan weet je dat de kans verke ken is. Kaakte ix nier ae bal niet, dan wist ik dat Schoenaker ach ter me zat. Doelpunten konden niet uitblijven". Oranje scoorde na zeventien minu ten de eerste treffer, daarna liep het snel op. Vermeulen, Gerald Vanenburg en Kees van Kooten raakten paal en lat en voor de rest voorkwam doelman Bonello met enkele flitsende reacties dat het bijna vier jaar ouder gewor den Nederlandse elftal (gemid delde leeftijd in de oefenwed strijd tegen Frankryk 23,5, nu 27) de dubbele cijfers haalde. Ver dienste van de ploeg was dat men geconcentreerd voetbalde tot het laatste fluitsignaal. Zes-nul tegen Malta, een uitslag waaraan geen conclusies verbon den mogen worden. „Voor ons was in deze partij weinig eer te behalen", concludeerde aanvoer der Bennie Wijnstekers Hoewel, een schamele 1-0 had het geroep om een andere bondscoach en om een rentree van Johan Cruijff aangewakkerd, nu werden de spandoeken „Haan terug in Oranje", en „Ryvers rot op" weg gestopt. wat dat betreft was het duel tegen Malta op het juiste moment gepland. Voor 99 jaar geschorst. ZURICH (ANP) - Voor het aanvallen en verwonden van de scheidsrechter werd Floyd David, een voetballer van Trinidad, door de wereld voetbalbond, die zaterdag in Zurich vergaderde, voor 99 jaar geschorst De Fifa deelde nog meer straf fen uit De Roemeense inter national Floreanu Dumitra chc kreeg een schorsing van zeven jaar Ook hg had de scheidsrechter aangevallen Wegens knoeien met leeftijden mag Honduras niet deelne men aan het wereldkam pioenschap voor junioren De Noordkoreaanse voetbal bond werd twee jaar ge schorst De bond werd ver antwoordelijk gesteld voor het aanvallen van de scheids rechter tgdens de Azié-spc len De betrokken officials kregen een levenslange schorsing. triomf. Bettine Vriesekoop: - weer

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 13