'Italiaan tussen Italianen' 5 D T HeVP Estafetteploegen vestigen records C Miller ontslagen Barcelona wil Ardiles v,„ Wisselvallig optreden zwemafvaardiging Michel van de Korpnt voelt zich thuis bij Torino Papoea's in Nood Sie schakelt Schapers uit 'Langslaper' Metgod wacht boete Afdeling Leiden afgelast ZATERDAG 18 DECEMBER 1982 LEIDEN Elmex Leiden heeft, binnen een termijn van veertien dagen, ook zijn tweede Amerikaan naar huis gestuurd. Na eer der Rudy Williams wegens incompetentie te hebben ontslagen kon gisteren ook Robert Miller zijn koffers pakken. Een direc te vervanger voor de 2.10 meter lange center is niet voorhan den. Miller, toprebounder in de eredivisie, moest vertrekken wegens: "Allerhande akkefietjes", zoals Leiden-official Henk Reekers het uitdrukte. "We wisten vantevoren dat het geen gemakke lijke jongen was. Desalniettemin hoopten we, ook na zijn te leurstellende prestaties in de Europa Cup, op verbetering. Verschillende zaakjes die zijn voorgevallen pleitten evenwel niet in zijn voordeel. De wedstrijd van afgelopen zaterdag te gen Haaksbergen deed wat dat aangaat de deur dicht.". Robert Miller, al eerder voortijdig weggestuurd bij Badalona, Caen en Den Bosch, raakte recentelijk geblesseerd aan een pink. Hoewel men aanvankelijk het vermoeden had dat de Amerikaan simuleerde zegt Reekers dat het langzame gene zingsproces niet de oorzaak is geweest van het ontslag. "We zagen zeker de ernst van de zaak in, al moet ik daar onmiddel lijk aan toevoegen dat Miller wat dat betreft toch ook wel een 'zeikertje' was. Als topsporter kan je geblesseerd zijn en ge blesseerd zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Je tekent met iemand een contract en gooit dat vervolgens in de kast. Zo werkt dat als alles goed gaat. Maar Miller wees, bij wat er ook gebeurde, constant op dat contract. En dat is geen manier van werken." Omdat Leiden inmiddels zijn vier licenties heeft gebruikt zal men voorlopig met één Amerikaan, Mike Wiley, moeten door gaan. De hoop van coach Theo Kinsbergen is nog immer geves tigd op de terugkeer van Wilson Washington. Komt die niet dan mag de ploeg zich kansloos achten voor een kampioen schap. Gezien de huidige malaise lijkt vooralsnog niemand daar erg mee te zitten. Sport BARCELONA (ANP) - FC Barce lona wil de Argentijn Oswaldo Ardiles als vervanger voor Diego Maradona, die waarschijnlijk drie maanden niet zal kunnen spelen wegens geelzucht. Ardi les, die onder contract staat van Tottenham Hotspur, speelt mo menteel - op uitleenbasis - voor Paris S.G. Tottenham Hotspur heeft zich gis teravond verzet tegen de pogin gen van Barcelona om Ardiles te contracteren. rV' Robert Miller is na Rudy Williams de tweede Amerikaan, die werd weggestuurd bij Elmex-Leiden. "Wegens allerhande akkefietjes', aldus de leiding van de basketbalclub. GOTHENBURG - De Nederlandse zwemafvaardiging (27 leden) zal zich ongetwijfeld meer hebben voorgesteld van de openingsdag van het derde Europa Cup-toernooi. In de series wisten de eerste drie Nederlandse zwemmers zich zelfs niet voor een finale plaats te klasseren. Hans Kroes, die door bondscoach Bert Sitters op de 100 meter vnje slag voorrang had gekregen bo ven Frank Drost, finishte als tiende. Petro Stalman en F>ank Vijver moesten op de 200 meter rugslag en de 100 meter school slag hun onervarenheid bekopen met een grote terugval op het laatste stuk, die hen terugwierp naar een resp. elfde en vijftiende positie. De voor de 100 meter ge passeerde Frank Drost revan cheerde zich enigszins met een alleszins acceptabele 2.02,96 op de 200 meter vlinderslag, waar mee hij als laatste overging naar de finale. Dat meerdere starts op één avond geen beletsel behoeven te zijn voor goede prestaties, bewees Annemarie Verstappen. De Bra bantse is één van de weinige we reldkampioenen, die in Gothen burg aan de start verschijnen. Oost-Duitsland heeft o.a. Birgit Meinecke, Ute Gweniger, Otto en Baltrusch in de DDR gelaten. Zij worden daar speciaal voorbe reid op de wedstrijd, die begin ja nuari in Indianapolis wordt ge houden. De ploeg van de Sowjet- Unie, die voor het eerst weer on der leiding staat van de bijna le gendarische Weissekowsky - hij heeft een betrekking aanvaard als lector aan de academie voor lichamelijke opvoeding in Mos kou - misten o.a. de wereldkam pioene op de 200 meter school slag Varganova. Verstappen startte op de 200 meter vrije slag, het nummer waarop zij wereldkampioene is, nogal be dachtzaam. Zij tikte in de tweede serie weliswaar als eerste aan in 2.02,36, maar in de eerste serie was zowel de Zweedse Agneta Ericsson (2.00,59) en de vervang ster van Birgit Meinecke, Anke Sonnenbrodt (2.00,87) sneller ge weest. Een half uur later bewees de Brabantse echter dat zij wel degelijk in vorm is. Zij ging met 1.01,67 als snelste over naar de fi nale van de 100 meter vlinder- SITTARD (GPD) - Nadat achtereenvolgens Kees Kist, Ronald Spelbos, John Metgod, René van der Gijp, Hans van Breukelen, Ruud Krol, Si mon Tahamata en Jan Peters om diverse redenen moesten afzeggen voor de interlandwedstrijd van Oranje tegen Malta, bleef uiteindelijk alleen Michel van de Korput als enige „buitenlander" over in de Rijvers-selec tie. De enige in het buitenland spelende Oranje-international ook, die al in een vrij vroeg stadium zeker was in Aken tegen de Maltezer amateurs in actie te zullen komen. In zijn zeventiende interland speelt de ex-Feyenoorder op rechts in de verdediging, dezelfde positie ADVERTENTIE Geen kréét die naar U overkomt. Rauwe werkelijkheid die zich in een degelijks levenspatroon her haalt. De Papoea Is in nood! Help de Papoea te overleven. Uw steun is nodig voor: hulp aan Papoea-vluchte lingen en -gevangenen; onderhoud van gezinnen en weeshulzen; medicijnen en medische in strumenten; school- en studiegelden; inventariseren en doorge ven van nieuws over de Pa poea's; steun aan het nationaal verzet. De stichting Hulp aan Papoea's in Nood bestaat al 10 jaar. Met uw hulp konden we veel goeds doen. Maar er moet méér gebeuren. Ontzèttend veel meer. Help de Papoea's mee te overleven! Papoeafonds Postgiro 243000 Rozendael 27 8431 PD Oosterwolde Bank: Amro-Oosterwolde Rekening 44 40 72 470 Secretariaat Van Randwijcklaan l 3815 MT Amerstoor Telefoon 033-728690 die Van de Korput ook in zijn clubteam AC Torino inneemt. Van de Korput: „Het maakt me overigens weinig uit op welke plaats ik speel: laatste man, voor- stopper of op rechts in de man dekking. Sinds Bercelini als trai ner van Inter naar Torino is over gekomen heb ik steeds als rech- terverdediger gespeeld. Ik had ook wel als laatste man bij Tori no willen fungeren, maar op die plaats speelt nu Galbiati, die na de komst van Pasarella bij Fio- rentina zijn plaats was kwijtge raakt en naar ons is overgeko men". De twee en een half jaar die Michel van de Korput nu in Italië ver blijft had hij voor geen „goud geld" willen missen, zo zegt hij nu. „Toen ik tijdens de EK-voor- bereiding in Oostenrijk dat con tract met Torino tekende, wist ik dat ik een groot avontuur tege moet zou gaan. Dat gold zowel mijzelf als mijn gezin. Terugkij kende op die periode kan ik evenwel stellen dat ik totaal geen aanpassingsmoeilijkheden heb gehad. Ook mijn vrouw heeft er zich goed doorheen geslagen, die afgelopen twee en een half jaar. Maar als je haar even iets langer recht in de ogen zou kijken ge loof ik toch dat ze best terug zou willen naar Nederland". Michel van de Korput heeft nog een half jaar voor de boeg met AC Torino. In mei volgend jaar loopt zijn driejarig contract af. Over een verlenging van dat con tract is nog niet gesproken. Ook zijn er nog geen aanbiedingen van andere clubs gekomen. Mi chel van de Korput: „Over een maand of twee wil ik het voor mezelf allemaal eens op een rijtje zetten. Afgezien nog van het feit dat mijn vrouw best weer eens wat bekende gezichten rond zich heen wil zien speelt ook nog mee dat mijn zoontje volgend jaar september naar de lagere school moet. Aan de andere kant ver dien ik bij Torino vijfmaal zoveel als ik ooit bij Feyenoord incas seerde; de club betaalt mijn be lastinggeld; ik hoef geen cent huur te betalen voor het werkelijk prachtige huis waarin ik even buiten Turijn woon en ik ben steeds op afroep beschik baar voor het Nederlands elftal. En dat alles telt natuurlijk ook". Nuchter Bovendien voelt Van de Korput zich Italiaan met de Italianen. Heeft zich helemaal aangepast aan hun levenswijze en wordt voor de volle honderd procent door de „Tifosi" geaccepteerd, getuige onder meer de vele uit nodigingen die de Brabander wekelijks krijgt om te komen eten. Hoewel Van de Koiput als „een kleine god" in Italië wordt bewierrookt, blijft hij onder al die lofuitingen erg nuchter. Van de Korput: „Het is de enige ma nier, zo geloof ik toch, om je in Italië het hoofd niet op hol te la ten brengen." Torino, dat afgelopen zondag met 1-0 verloor van het opmerkelijk SITTARD (ANP) - Het Neder lands elftal heeft gisteren in sta dion de Baandert in Sittard een oefewnwedstrijd van drie maal 20 minuten gespeeld tegen een selectie van Fortuna S. Het Oranjeteam zegevierde met 3-2 door doelpunten van Schoena ker (2) en Van Kooten. In de middaguren bracht de selec tie een bezoek aan het Tivolista- dion in Aken, waar morgen de wedstrijd voor de voorronden van het toernooi om het Euro pees kampioenschap tegen Mal ta wordt gespeeld. Omdat het terrein drassig was kon er niet getraind worden. sterk gestarte Verona (tweede op één punt van leider AS Roma), bezet momenteel een met Ascoli gedeelde negende plaats op de ranglijst. „En die middenmoot- positie moeten we moeiteloos kunnen behouden", stelt Van de Korput gedecideerd vast. „Vorig seizoen hadden we in zijn totali teit een onervaren team, waar door we een lange periode tegen de degradatie hebben moeten vechten. Nu Torino wat nieuwe spelers heeft gekocht, kennen we dat probleem niet langer". De wedstrijd van Oranje botst dit maal overigens wel wat met de clubbelangen van Torino, dat zondag zonder hem tegen Ascoli moet aantreden. Van de Korput: „Ik hoop dan ook dat het Neder lands elftal niet al zijn wedstrij den in de toekomst op zondag gaat spelen. Dan zou ik weieens werkelijk echte problemen met Torino kunnen krijgen. Voorlo pig vinden ook zij het leuk een Nederlandse international onder contract te hebben, de enige in ternational overigens die er op dit moment nog bij Torino speelt. Maar mijn afwezigheid mag natuurlijk ook weer niet te veel verliespunten opleveren." ZAALHANDBAL - Het Neder lands zaalhandbalteam heeft zijn eerste wedstrijd voor het toer nooi in Frankrijk gewonnen. In Montbard werd Israel met 22-17 verslagen. slag. een tijd die in de buurt komt van het Nederlandse re cord. dat Conny van Bentum vo rige week in Barneveld stelde op 1.01,30 Records Met Conny van Bentum verwezen lijkte Annemane Verstappen tenslotte in het voorlaatste num mer van de avond: de 4 x 100 me ter vrije slag estafette een nieuw nationaal record van 3 45.83. De twee overblijvers van de wereld kampioenschappen waren in de ze race gekoppeld aan Ellen Vos- kes en Desi Reyers, van wie vooral eerst genoemde zeer sterk sprintte. Annemarie Verstappen startte in 56.57. Ellen Voskes, die in de ploeg de opvolgster is ge worden van de gestopte Annehes Maas, legde haar vier banen af in 56.85. Desi Reyers hield de race met de Oostduitse reserveploeg eveneens goed vol (57.16) waarna Conny van Bentum besloot met een briljante 55.25. Het tweede Nederlandse record in het 25-meterbad werd verbeterd op de 4 x 100 meter wisselslag es tafette voor heren. Het Neder land se kwartet finishte na 3 mi nuten 51, 37 seconden. Edward Slingeman (58.73), Frank Vijver (1.06,27), Edward Maasdijk (55.41) en Hans Kroes (50.96) be reikten daarmee als zesde de eindstrijd. Doordat verschillen de ploegen werden gediskwalifi ceerd, viel die klassering niet zo ongunstig uit. Het oude record stond op naam van de ploeg (Eef- ting, Boonstra, Vervoorn, Win kel), die tijdens de Olympische Spelen van Moskou (1980) als zesde eindigde (3.51,81. GOIRLE (ANP) - Ton Sie heeft gisteren tijdens het toernooi om de indoortennistitels van Neder land kampioen Michiel Schapers uitgeschakeld. Sie. met 27 jaar een laatbloeier, plaatste zich voor de halve finale door Scha pers met 3-6, 6-4, 6-3 terug te wijzen. Behalve de Zaandammer bereik ten Huub van Boeckel. Mare Al- bert en Martin Koek de laatste vier. Bij de dames veroverden Marcella Mesker, Karin Moos, Hellas ter Riet en Yvette Flu een halve-finaleplaats. ZAALHOCKEY - Het Nederlands zaalhockeyteam heeft zich tij dens de openingsavond van het internationale toernooi van Hat- tem in Zwolle heerlijk uit kun nen leven. Nederland had weinig moeite met de Engelse kam pioen Slough: 10-5. TAFELTENNIS - Henk van Span je en de in Nederland spelende Brit Bob Potton zijn in de eerste ronde van het toernooi om de open Franse tafeltenniskam- pioenschappen in Straatsburg uitgeschakeld. Bij dc dames doorstond Ellen Bakker de kwa lificatieronde. Zij versloeg de Noorse Tone Folkeson in vier ga mes. MADRID (GPD) - Johnny Met god heeft volgens eigen zeg gen behoorlijke aanpassings moeilijkheden gehad met het Spaanse voetbal. Maar ook aan de gewoonten van zijn ei gen club zal hij nog danig moeten wennen. Afgelopen donderdag presenteerde Met god zich te laat op de och tendtraining. Dat was overi gens de derde keer sinds hij dit seizoen bij Real Madrid werd ingelijfd. Nu staat de 'koninklijke' be kend om zijn voorkeur voor stiptheid en vlekkeloos ge drag. Vandaar dat voor Met god zal gelden „driemaal voetbalrecht", hetgeen impli ceert dat de ex-AZ-speler een forse boete te wachten staat. Als sanctie voor het herhaal- delijk te laat komen op de training zal er bij de volgende salarisuitbetaling een bedrag van 40.000 peseta's (bijna dui zend gulden) worden inge houden. Voor Metgod temeer een reden om zijn kennis van de Spaan se taal snel op te voeren. Want als h(j al wat verder gevorderd zou zijn geweest, had hij zeker het bekende Spaanse spreekwoord ge kend: „Wie vroeg opstaat, kan rekenen op de hulp van God" DEN HAAG (ANP) - De afde ling Leiden van de KNVB heeft alle voor vandaag vastgestelde wedstrijden in verband met de gesteldheid van de terreinen afgelast Ook de afdelingen Arnhem, Dordrecht, Groningen, Bra bant en Rotterdam schrap ten het voetbalprogramma. In de afdelingen Groningen en Rotterdam wordt morgen eveneens niet gevoetbald.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 13