P 1 DIE 28 GULDEN EN 50 CENT VOOR UWANWB-LIDMAATSCHAP HAALT U ER VOLGEND IAAR DIK UIT IA-C0UP0N. inboedel- veiling PROFITEER MEER. UIT EN THUIS MET DE ANWB. ANWB Venduhuis der Notarissen VERLOVEN? VERHEUL Inwijding in de Mysteriën DIPLOMA CAFÉBEDRIJF rtP.resB "BRABANT" VOORDELIGE REISGIDSEN EN KAARTEN. AANBIEDING VAN DE MAAND. VERNIEUWD ANWB-HANDBOEK VOOR NIEMENDAL. BON CURSUS PECH ONDERWEG. GRATIS ROUTEKAARTEN. WEGENKAART CADEAU. GRATIS DAGRECREATIE- VOORDEEL CHEQUES. UW HULP IS EEN PRESENTIE WAARD. U heeft gezorgd voor een mooie baby. Wij zorgen voor de mooiste GEBOORTEKAARTJES 9 boeken met verschillende kaarten, keuze uit teksten en lettersoorten Ook van uw eigen ontwerp maken wij een geboortekaartje. BOEKDRUK en OFFSET druk Ook verwelkomen wij Uw baby met een felicitatie pakket H! Monsterboeken gratis op zicht Drukkerij Haarlemmerstraat 64, Leiden, Tel. 071-124185. In ons gebouw in de Nobelstraat 5 zal plaats vinden t o v een lid van de Vereniging der Notarissen te 's-Gravenhage op woensdag 22 en donderdag 23 december 1982 telkens aanvangend om 10 uur v m. Kijkdagen maandag 20 en dinsdag 21 december 1982 van 10 tot 16 uur Geveild zullen worden: meubels, schilderijen, orna menten, enz. enz., afkomstig uit vele nalaten schappen. Inbreng voor de volgende veiling, te houden op woensdaq 12. donderdag 13 en vrijdag 14|anuari 1983 kan van maandag t/m vrijdag plaatsvinden van 9 tot 16 30 uur Nadere informatie telefoon (070)600 181 uw juwelier-adviseur is Binnendijk Computerservice H.H. Ondernemers begin 1983 goedI Uw administratie een probleem? Wij verwerken dat per computer Met kwartaaloverzichten. Zodat u weet hoe de zaken gaan. Binnendijk Computerservice HET THEOSOFISCH GENOOTSCHAP openbare voordracht over 21 december aanvang 20.00 uur - toegang vrij Gelegenheid tot het stellen van vragen In den Bierdeghel II e Leiden Start 3e weel» van januari 1983 in: LEIDEN In de Basisschool "Merenwljk", Valkenpad 3 De cursus bestaat uit 12 les*vonden cn wordt door ervaren i bevoegde leerkrachten gegeven Zn staan garant voor de beate opleiding Het cursusgeld bedra 1364. inclusief lesstol Inschrijfgeld wordt niet in rekening gebrachl j geheel vrijblij nd de a EURODIDAKT, r 10050. 2250 VB Vo Bel 01717-8544* Win.ton ChurchillMeg 2. 2J51 CX VOORSCHOTEN 1957 25 jaar 1982 SCHILDER-EN BEHANG— WERK— behongwerk levorontie behang IN DEN BIERDEGHEL NU OOK EETDEGHEL DAGELIJKS MENU VANAF/8,00 Nieuwe Rijn 52 - Leiden 071 - 124766 DRUKKERIJ Boek-Kantoorboekhandel Nieuwe Rijn 83 - Leiden 071 - 126341 Dagbladen Tijdschriften - Pockets Sigaren - Sigaretten Al uw schrijfwaren Bekers - Medailles Papierwaren FOTOKOPIEËN SNELDRUK HANDLICHTING "Bij beschikking van de Kan tonrechter te Leiden van 8 de cember 1982 is aan Michael Alfonsus Maria VAN DEN OORD. geboren op 29 juli 1982 te Oegstgeest, Carte- siuslaan 9, handlichting tot het zelfstandig exploiteren van een snackbar, alsmede de ge hele ontvangst van zijn inkom sten en de beschikking daar over, een en ander in de ruim ste zin des woords, doch met inachtneming van het bepaald bij art. 235, Boek I van het Bur gerlijk Wetboek. De griffier." Bij vonnis van de Arrondisse mentsrechtbank te s-Graven hage d.d. 15 december 1982 is in staat van faillissement ver klaard de V.o.f. Sneijers en Kantebeen, handelende onder de naam:'t Wijnvat geves tigd te Leiden, van 't Hoffstraat 26 en haar vennoten: J.A.M. Sneijers wonende te Leiden, Cruquislaan 145 en W, Kante been wonende te Leiden, Bos- rode 35. met benoeming van Mr. A.B.M. Borgart tot rechter commissaris en ondergete kende tot curator. Mr. Th.H. van Roy Rapenburg 55 2311 GH Leiden Tel. 071-122362/140218 Schoenwinkel Noordelnde 42, Lelden Warm gevoerde suède leren dames rits laarsjes in drie verschillende hoogtes met lage hakken en anti slipzolen in zwart en bruin 36 l/m 42L5 vanaf 45, WIJ zijn dealer van Helloform gemakschoenen en laarzen hoog en laag In verschillende breedtes. FUT jongens en heren garantie schoenen tot maat 48. ANWB en Wegenwacht worden vaak in een adem genoemd. Met on middellijk daarna de Internationale Reis- en Kredietbrief. Daardoor komen al die diensten, buiten kansjes en extra s die alleen al het ANWB-lidmaatschap oplevert, enigszins in de schaduw te staan. Dat is jammer, want de ANWB heeft zoveel te bieden, dat u het lidmaatschapsgeld van f28,50 er dik uithaalt! Eigen ANWB-gidsen waar praktisch alles in staat over het vakantie- gebied van uw keuze. Gedetailleerde kaarten voor alle wegge bruikers en water sporters. ANWB-leden kunnen deze produk- ten van hun toeristen bond kopen tegen gunstige prijzen. De gidsen bijvoorbeeld zijn bij het ANWB- kantoor zo'n 20% goed koper dan elders. Bij de ANWB is overigens nog veel meer te koop. De gratis ANWB-catalogus 1982 ligt op ieder ANWB- kantoor voor u klaar. DE KAMPIOEN GRATIS MAANDELIJKS IN DEBUS. Als ANWB-lid kunt u ook het verenigingsblad de Kampioen ontvangen. Gratis. In een heel jaar: fietsen, auto's, motor fietsen, vakantie in zomer en winter, tochtjes dicht bij huis en een gezellige vrijetijdsbesteding. ANWB-leden kunnen iedere maand profi teren van aantrekke lijke aanbiedingen. Nuttige en kwalitatief betrouwbare artikelen, maar ook uitgekiende reizen voor een voor- deelprijs. Die aanbie dingen worden steeds gepubliceerd in de Kampioen. Een schat aan informatie over kamperen, trips, Wegen wacht, Technische Keuringen, vakantieverzekeringen, hulpverlening in het buitenland plus alle andere diensten van de ANWB. Bovendien van alles over vreemd geld, afstanden, klimaten, verkeersregels in het buitenland en allerlei andere wetenswaardigheden van vakantie landen. Vanaf 3 januari 1983 gratis bij de ANWB-kantoren af te halen. Stuur mij nadere informatie over waar en wanneer ik de 4-avonden cursus Pech Onderweg van de ANWB kan volgen. Ik weet dat ik als ANWB-lid geen f 105,- maar slechts f 85,- betaaL Naam: Postcode/Plaats: Lidmaatschapsnummer: Bon in ongefrankeerde envelop zenden aan: ANWB, afdeling TV/cursussen, Antwoordnummer 10,2500 XM Den Haag. MINDER BETALEN VOOR MEER ZEKERHEID. Een ander voorbeeld dat het loont om A N w B-lid te zijn is, dat een lid bij de meer uitge breide keuringen van zijn auto of motor f 50,- minder betaalt dan een niet-lid. Eén keuring en u heeft uw lid maatschapsgeld er dik uitl WAARDEVOLLE PRODUKTINFORMATIE. De ANWB onderzoekt de kwaliteit en prijs van surf planken, ski's, LPG-instal- laties, reddingsvesten, banden, autoradio's, tenten en allerlei andere zaken op het gebied van verkeer, recreatie en toerisme. De meeste gegevens zijn kosteloos. Belde Centrale Infor matie van de ANWB in Den Haag (070-264426) en de gegevens worden u toegestuurd. Handig voor wie eropuit gaat. Gratis kaarten bij uw ANWB-kantoor met de belangrijkste routes naar uw vakantiebestemming. Maar ook de wandelroute kaart, fietsroutekaart, vaar- waterkaart en verkeers- informatiekaarL Aan 100 jaar ANWB zit een jubileumgeschenk vast voor de leden. Het is een uiterst waardevolle wegenkaart van de Benelux en een stuk van Duitsland, Frankrijk en Engeland. Vanaf 1 februari ligt deze kaart bij de ANWB- kantoren gratis klaar voor alle leden. GRATIS B0EK)E VOOR WINTERSPORTERS. Weer zo'n extra voor ANWB-leden: het gratis boekje 'Uit en thuis in de wintersport'. Tal van tips waar iedereen die naar de sneeuw gaat wat aan heeft Het ligt voor u klaar in uw ANWB-kantoor. ->4- FX-1 In 1983 bestaat de ANWB 100 jaar - feest voor alle leden! leder lid kan vanaf 1 februari bij de ANWB-kantoren gratis een boekje af halen met Dag recreatie-Voordeel cheques voor meer dan 80 musea, dieren tuinen, pretparken etc Trek 'n cheque en doe er uw voordeel mee. Actieve ANWB-leden die een nieuw lid aan brengen, krijgen altijd een waardebon van f 5,-. In dit jubileumjaar kunnen zij de waardebon gebruiken vooraan kopen in de ANWB- kantoren, maar ze kunnen er ook de speciale bronzen ANWB- herdenkingspenning als sleutelhanger voor ont vangen. Tot en met januari kunnen ze in deze actie kiezen tussen de waardebon of de ANWB- kunstkalender. Ja, ik wil lid worden van: LD1 de ANWB voor f 28,50 per jaar f 7,- eenmalig inschrijfgeld) de AN WB en Wegenwacht voor f 67,50 per jaar f 7eenmalig inschrijfgeld) de Wegenwacht voor f 39- per jaar f 7,- eenmalig inschrijfgeld - alleen mogelijk als ik al ANWB-lid ben en dat ben Ik onder nummer Postcode/Plaats: U kunt u ook meteen telefonisch als lid opgeven. Bel 070-264426 (op werk dagen tussen 08.00 en 22.00 uur; in het weekend tussen 09.00 en 17.00 uur). Bovenstaand lid is aangebracht door Postcode/Plaats: Lidmaatschapsnummer: O de ANWB-kunstkalender Stuur deze coupon in ongefrankeerde envelop naar ANWB, afdeling L+B, Antwoordnummer 10,2500 XM Den Haag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 10