overhemd Voorproef van een feestelijke vaarvakantie Vlootshow NIEUWE RENTETARIEVEN TV» I Middelhoeks Voordeel aanbieding sport ombinatiel 7| kostuum Klein-GeféT DIPLOMA Een sleuteltje helpt. DE DICHTBIJ HUISBANK. Bij aankoop van een of een naar keuze HAARLEMMERSTR- 197 HERFSTMNBIEDING JAN VAN DER MEER B.V. W. P. HARTWIJK DULLAERT'S IJZERHANDEL VAN DER LOO D.V. J. C. HEYMANS SASSENHEIMS VLOEREN HUIS JEROME SCHULTE JANSE - LEIDEN B.V. SALES ENGINEER SPAARREKENINGEN JEUGDSPAARREKENINGEN SPAARDEPOSITO'S MAANDRENTEDEPOSITO'S GROEISPAARBEWIJZEN AAN TOONDER leidse spaarbank 5 R n~MOPZe I REIS-EN PASSAGEBUREAU BV J 1/. Koombrugsteeg 3 (Stadhuisplein) LEIDEN CAFÉBEDRIJF de BROEKEN- SPECIALIST VLAKSCHUURMACHINE PSS230 't Zijn tijden om op de dubbeltjes te passen. En wie nu het juiste Doc-hcl-Zelf- gerecdschap heelt kan veel geld uitsparen. Verkrijgbaar Bij: Tuinbouw on Hobbyartikelen 01713-9008, R. A. Veen. Nieuwe Beestenmarkt 7-11 Tel. 071-126627, Leiden. De Kempenaerstraal 9-11 Tel. 071-150850, Oegslgeest. Noordwijkse ijzerhandel Tel. 01719-12261, Noordwijk. Treubplein 8-9. Tel. 01718-2872. Voorschoten Hoofdstraat 281. Tel. 02522-19139. Sassenheim Heerenslraal 124. Tel. 02522-12487, Voorhout. Haarlemmerstraat 123. Leiden Tel. 071-121808. Videobanden le huur bij de eerste Katwljkse leesportefeuille f 7,50 per 3 dagen, f 10,- per week. Meer dan 1300 titels op het V.H.S.-, Betamax- en het V.C.C.-systeem. Geopend van 9-19 uuc Donderdag tot 21 uuc Zaterdag tot 17 uur. E.K.L.'s Videotheek, Korte Voorhouterweg 8, Rijnsburg. Telefoon 01718-29218. JA, EH..... SORRY HIFI COLLEGA'S Bescheidenheid past ons, want wij zijn zo onbescheiden, u mede te delen dat wij als één van de weinige hifi speciaalzaken in Nederland u de ENIGE ECHTE hifi sensatie van 1982 en 1983. namelijk de SONY LASER COMPACT DISC CDP 101 kunnen Met alle bescheidenheid delen wij u mede. dat wij deze Sony compact disc optimaal demonstreren over o.a. 2 Tannoy studiomonitoren "de Super Red Monitor 15X van Tannoy van f. 5.000,- per paar. Natuurlijk draaien wij over een klasse-versterker, namelijk de Sansui AU-D-7 van 2 x 80 watt minimaal, welke in diverse testen als subliem eruit kwam. Maar natuurlijk klinkt de compact disc ook goed op een eenvoudiger installatie Met geen enkele bescheidenheid delen wij u mede, dat het beluisteren van deze compact disc een ware sensatie is. Oirekt valt de zeer grote helderheid en het ontbreken van kleuring, ruis, knetter en rumble op. Loop dus eens vrijblijvend bin onder de indruk komen, en dz overgaan, dan doen wij samen mogelijk te leveren. i voor een demonstratie en mocht u direkt al zo waarschuwen wij u voor, dat u tot koop zou wilier it de importeur ons best u de compact disc zo snel Kom dus met alle bescheidenheid of onbescheidenheid naar ",UÖ,° VlUbv, GELUID V Haarlemmerstraat 92-94 Leiden (071) 134228 om te luisteren naar hifi van de toekomst. International Geophysical Manufacturing Company seek a young technically qualified Sales Engineer, aged 22-25 years, to work initially in our Voorscho ten office as a Sales assistant. It is expected that after approximately 6 months training in the Sales office, the applicant will then undertake interna tional sales trips, representing the company throughout Europe, North Africa and the Middle East. Applicants must have good technical qualifications including an understan ding of electronics/electrical theory. Good personality is essential and fluency (spoken and written) in English is vital, knowledge of other European languages would be advantageous. Please write In first Instance to: P.S. Calllster Sales and Marketing Manager Sensor Nederland B.V. an operating unit of Geosource Rouwkooplaan 8 2251 AP Voorschoten. oooososooooossoi 3000000000000000000 Bel 071-143545 m.i.v. 17-12-82 Perfect spaarrekening 4% Girospaarrekening 414% Salaris spaarrekening 5V4% Gewone spaarrekening 3 14% Spaarselect rekening 514% Spaarselect-extra-rekening 614% 6 Maand's-termijn spaarrekening 4 14 12 Maand's-termijn spaarrekening 4'K(%* •Deze spaarvormen kunnen niet meer worden geopend. Bijstortingen zijn wel mogelijk. Piek-Fijn spaarrekening 6% Kombi spaarrekening 6% Zilvervloot 6Yt% Minimum inleg f 1.000,- Voor 1 jaar vast 514% Voor 5 jaar vast 73A% Voor 2 jaar vast 6% Voor 6 jaar vast 73A% Voor 3 jaar vast 614% Voor 7 jaar vast 73A% Voor 4 jaar vast 7% Voor 8 jaar vast 73A% Minimum inleg f 15.000,- 5 jaar 714% (off. 7,76".) 10 jaar 7 14% (cff. 7,76%) Na 2 jaar 6%** Na 5 jaar 73A%** Variabele looptijd (minimaal 2 jaar, maximaal 5 jaar) Na 2 jaar 53A%** Na 3 jaar 614%** Na 4 jaar 63A%** Na 5 jaar 714%** ••Op basis van samengestelde interest Rljn-Moezel-Kompas^§^ De schepen liggen In Utrecht. Kom zelf kijken aan boord. organiseert in samenwerking Maar ook over het vervoer hoeft nit hptpken» ppn fpp<..piiiko met uw ANVR Reisbureau in u niet in te zitten. d^aa met cratfs het weekend van 8 en 9 januari U kunt opstappen vanuit uw y y een feestelijke vlootshow. Een woonplaats of in leder geval vervoer vice versa kijkje en een praat|e aan boord dichtbij uw woonplaats. koffie van misschien uw vakantie- Kom zelf kijken aan boord van uitstekend verzorgde lunch schip. Uw eerste kennismaking onze schepen; de Romance, bingokaart met een onvergetelijke vaar- Belgenland Veluwe Water- life entertainment vakantie over Rijn Moezel of land, Basile'a, Rotterdam of enkele consumpties Maas. Voor t 10,- krijgt u een Christina en no9 vee'rneer toegangsbewijs. Zin In zo'n vlootshow? Stuur dan deze bon naar uw relsburo. V postcode/woonplaats: - PV-yu- 4- Heeft u wellicht voorkeur voor een van onze Schepen om de lunch te gebruiken, vul dan hier de naam In bus-opstapplaats - Komras tei.07i-i4064i* l\vl L i^Uk) Haven 21aTel. 071 -132222 -132422. TE KOOP OEGSTGEEST Karei Doormanlaan. Twee mooi gelegen flats resp. top B en tophoeketage (4e), voorzien van eigen c.v. gas instal- latie. Indeling: woonkamer, 3 slaapkamers, mime hal, toilet, keuken eri douche. Berging in de onderbouw. Di- rekt leeg te aanvaarden. Vraagprijs resp. 89.000,- en f 91.000,-k.k. 5 Gegadigden uit Oegstgeest hebben bij het verkrijgen van een woonvergunning voorrang boven andere gega- digden. S mi. Makelaarskantoor Rijnland b.v. Veurseweg 143, Voorschoten. I Telefoon 01717-7940. MONDELINGE HORECA-OPLEIDING Wenst u een goede toekomst? Een vooropleiding is niet vereist. In januari 1983 start de avondcursus weer in Alkmaar, Almelo, Amerstbort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Den Haag, Em- men, Enschede, Groningen. Haarlem. Heerenveen, Leeuwar den, Rotterdam, Utrecht, Winschoten, Zwolle. De cursus kost f 325,- incl. inschrijfgeld en al het lesmateriaal. U doet in mei t983 examen te Utrecht. Voor een gratis prospectus BEL: 035-234920. Of stuur de coupon in een envelop zonder postze gel naar 't V.O.M.. antwoordnr. 1251. 1200 WB Hilversum. Wilt u mij geheel vrijblijvend de prospectus zenden? Adres: Plaats 99 *t V.O.M. Horeca Instituut Zonnalaan 13a. 1217 ND HILVERSUM

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 24