5DT Deur voor Cruijff op een kier "Nu nog proberen toernooi te winnen Heetgebakerde voetbaldreumes Hockeyers in roes na zege op Pakistan 99 Rijvers: "Vraag me niet waarom Johan nee heeft gezegd" Onbekenden bedreigen Leidse handbaltrainer René Hofman nummer 46.. VRIJDAG 17 DECEMBER 1982 AKEN (GPD) - Het nationale voetbalelftal van Malta, zon dagmiddag in Aken tegen stander van Oranje, kan zon der meer worden beschouwd als een van de zwakste Euro pese ploegen. Zo heel af en toe komt de Maltezer equipe wel eens tot een internationaal succesje, maar die overwin ningen zijn op de vingers van één hand te tellen en worden in Malta nog altijd als mijl palen in de nationale voet balhistorie beschouwd. De laatste zege boekten de Malte zers overigens nog in juni van dit jaar op IJsland (2-1), een wedstrijd die in verband met sancties van de UEFA echter niet op het eigen eiland mocht worden verspeeld. Het was niet de eerste keer dat FIFA en UEFA in moesten grijpen, omdat een thuiswed strijd van Malta weer eens volledig uit de hand was gelo pen. Op 18 maart 1979 kwam het tot ongeregeldheden tij dens een EK-kwalificatie- wedstrijd tegen de Turken. Malta werd daarop veroor deeld en mocht de eerstvol gende twee wedstrijden niet op het eigen eiland afwerken. Derhalve ontmoette Malta IJsland op Sicilië en wordt nu de wedstrijd tegen Neder land in Aken afgewerkt, waarbij de KNVB overigens de Maltezers wel een „schade vergoeding" heeft uitgekeerd. Een jaar later tegen Polen (WK-voorronde) was het op nieuw mis en legde de FIFA de Main Football Association een boete van 10.000 gulden op. Het is derhalve toch wel een pluspunt voor Nederland dat de thuiswedstrijd tegen Mal ta niet op het eiland afge werkt hoeft te worden, waar veelal heetgebakerde suppor ters in het Gzira-stadion de emoties hoog kunnen doen op laaien. Bovendien is het Gzi ra-stadion volledig onge schikt voor het spelen van een voetbalwedstrijd. Een gras mat is niet voorhanden. Voet bal moet in Malta worden ge speeld op een lemen, bij droog weer keiharde, witte vlakte. Tot voor kort was het Gzira-sta dion het enige voetbalveld in Malta, waarop alle wedstrij den voor de hoofdklasse acht ploegen), eerste en tweede klasse (telkens tien ploegen) moesten worden afgewerkt. Met financiële steun van Li- biës president Khadaffi werd een nieuw stadion gebouwd, dat plaats biedt aan 23.000 toeschouwers en wèl over een heuse grasmat beschikt. Voor lopig evenwel wordt het me rendeel van de wedstrijden nog in het Gzira-stadion ge speeld, wat het gevolg is van alle invloed die de steenrijke broers Testaferrata hebben aangewend, opdat hun be langen (de helft van de op brengst van de toegangskaar ten verdwijnt in hun zakken niet worden geschaad. Buiten het eiland komen de Maltezer amateurs vrijwel nooit tot een overwinning. Het enige „gevaar" in de ploeg van Malta is spitsspeler Er- nest Spiteri-Gonzi van lands- en bekerkampioen Hiber nians, 27 jaar geleden in En geland geboren, topscorer en voetbalier-van-het-jaar in Malta. Over meer dan mid delmatige klasse beschikken voorts verdediger John Hol land, met 36 caps record-in- MELBOURNE (ANP) - De reacties in het Nederlandse hockeykamp waren na Nederland - Pakistan (6-3) geheel tegengesteld aan die na het duel tegen India, dat maandag in de laatste seconden verloren ging. De sticks werden hoog in de lucht gegooid, na de onverwacht ruime zege èn kwalificatie voor de halve eindstrijd van het tienlandentoernooi. Dodelijk vermoeide spelers, van wie enkelen lichte blessures hadden opgelopen, vlogen elkaar in de armen. Maarten van Grimbergen heeft Pakistan de genadeklap toegediend e dartelt juichend weg van zijn 4-2. Doelman Khan voelt zich ellendig. Ook coach Van Heumen was uiter aard tevreden met het succes, dat werd behaald zonder de in Nederland achtergebleven basis spelers Steens, Ties Kruize en Jenniskens. "Ongelooflijk", zei Van Heumen, "het is de eerste keer sinds ik coach ben, dat Ne derland bij Pakistan in één poule zit en de Pakistani niet de finales halen". De beginfase verliep bij Nederland nog allerminst naar wens. Nadat Hanif Khan een enorme kans voor open doel had gemist, scoorde Manzoor jr. in de achtste minuut, terwijl Bouwman aan de andere kant nog met de zwak fluitende Westduitse scheids rechter Hoederath stond te dis cussiëren. Twee minuten later liet Bouwman voor de eerste ternational jammer, dat Krol niet bij Nederland mee speelt. Hij is altijd mijn grote voorbeeld geweest") en Ray mond Xuereb, voorhoedespe ler, en evenals zijn broer, de international George, uitko mend voor Hamrun Spar tans. Ray Xuereb is samen met oud international Vincent Magro de enige die ooit het eiland heeft verlaten om in het bui tenland te proberen een prof- carrière op te bouwen. Xue reb, een redelijk begaafde technicus, keerde evenwel al na een stage van drie weken bij het Engelse Newcastle United terug naar Malta, om dat hij de trainingen geeste lijk niet aankon en heimwee kreeg naar zijn eiland, even als trouwens Magro, die het in Australië nauwelijks iets langer uit kon houden. keer zien, dat hij er echt zin in had. De als altijd over een onna volgbare actieradius beschik kende Diepeveen speelde de bal naar de sprintende Bouwman, die handig tussen enkele Pakis taanse verdedigers doorglipte (1-1). Hanif Khan kon dit kenne lijk niet verkroppen en raakte Diepeveen kort daarna hard te gen diens neus. Pas na Neder landse protesten gaf de Australi sche arbiter Marjanovic de Pa kistaanse speler de gele kaart om hem vijf minuten af te laten koe len. Het volgende kwartier was het woord geheel aan Pakistan. Vooral b(j een drietal strafcor- ners ontstonden uiterst gevaarlij ke situaties voor het Nederland se doel. In tegenstelling tot in Amstelveen behielden de Pakis tani nu hun kalmte, wanneer doelman Pierre Hermans tot de rand van de cirkel naar voren rende. Manzoor sr. schoof de bal telkens rustig door naar een van zijn medespelers, die echter ho peloos faalden in de afwerking. Twee minuten voor rust verwierf Orapje zich pas de eerste straf- corner. Een snel uitlopende Kal- limullah stond toen nog in de baan van het schot van Roderick Bouwman. Direct hierop kreeg de Hagenaar weer een strafcor- SITTARD (GPD) - Het Nederlands voetbalteam strijdt om kwalificatiepunten voor het Europees voetbalkampioenschap. Een drietal werd tot nu toe binnengesleept. Zondag wordt het totaal tegen Malta op vijf gebracht. Rond Oranje wordt echter een tweede duel om de punten uitgevochten. Aan de ene kant bondscoach Kees Rijvers, die voor de interland tegen Frankrijk in november van het vorig jaar en voor de vriendschappelijke partij tegen Schotland in maart '82 een poging ondernam om Cruijff in te lijven, 2-0 voor de bondscoach. De andere partij woont in een fraai stulpje in Vinkeveen en heeft via een omweg deze week geprobeerd een benoeming als dictator van Oranje af te dwingen, 2-1 dus. Of de stand ooit gelijk wordt is verborgen in 1983. De KNVB is best bereid nog eens rond de tafel te gaan zitten, Rijvers wil z'n tijd ook nog wel eens opofferen, zijn voorwaarde is echter dat het initiatief opnieuw van de Ajacied moet uitgaan. De bondscoach heeft maandag zijn taktiek voor de interland tegen Malta aan Cruijff uitgelegd, zijn visie op langere termijn onthuld en meegedeeld dat hij princi pieel tegen het doorpraten van de opstelling met één persoon is. Bij het handenschudden na af loop verkeerde Rijvers in de ver onderstelling dat hij de vis ge vangen had. Rijvers: „Na zijn ja woord zouden we 's middags een persconferentie beleggen, toen ik 's ochtends van hüis ging had ik m'n goede pak bij me. Vraag me niet waarom Johan uiteinde lijk nee gezegd heeft, in het tele foongesprek dinsdagochtend bleef hij vaag. Speel tegen Malta heb ik voorgesteld, daarna pra ten we verder. Er speelde meer dan alleen een voetbaltechnisch probleem rond Oranje". Sectie voorzitter Vilé: „Zoals Cruijff ook gezegd heeft dat het de vori ge keer niet alleen om het shirtje ging". De trainingsopleiding onder ande re. Vilé: „Cruijff heeft daar ideeën over. Die heeft hij eerder geuit. Hij wil een verkorte oplei ding voor praktijkspelers. We werken daar momenteel aan, door de reglementen kan dat niet zo maar. Cruijff zegt dan simpel: hoe lang zit je er al, heb je die reglementen nu nog niet veran derd. Ik heb gezegd dat we aan wijzigingen werken. Prima vond hij. De volgende dag komt er een negatief antwoord. De KNVB wil Cruijff graag in Oranje, onze be reidheid is honderd procent, ge- LEIDEN - Onbekenden hebben Frank Bonte er deze week hard handig op gewezen dat ze hem liever kwijt dan rijk zijn als handbaltrainer van Olga/Saturnus. "Als je daar training blijft geven, zullen we je weten te vinden. Dan slaan we je helemaal in elkaar", siste "een grote vent" hem toe nadat Bonte bij zijn auto van achteren was vastgepakt door "een tweede knaap". "En nu blijf je staan, anders krijg je een tractatie voor af', zo werd de verbijsterde Bonte vervolgens toege voegd, waarna zijn bedrei gers de benen namen. De oefenmeester van de eerste heren- en damesteams van de Leidse handbalvereni ging, die na een avondtrai ning en een bezoek aan een sauna net zijn auto in wilde stappen toen hij werd vast gepakt en bedreigd, is nog beduusd van de merkwaar dige intimidatie-poging. Hij tast volkomen in het duister omtrent het "hoe en waar om", nu hij vooral met het eerste herenteam zeer goede resultaten boekt. "Aanvankelijk dacht ik dan ook dat bet een grapje was, maar het bleek bittere ernst", aldus Bonte zelf. "Ik ben me rot geschrokken, al begrijp ik nu nog het hoe en waarom niet. Ik weet dat er mensen in de club zijn die het er niet mee eens zijn dat ik naast het herenteam nu ook de eerste twee dames teams train, maar het gaat me te ver om daar te zoeken. Die knapen waren me volko men onbekend. Ik ben er nog ondersteboven van". Even heeft hij overwogen toe te geven en te stoppen, maar nadat hij aangifte had ge daan bij de politie en na overleg met het bestuur van Saturnus besloot hij gewoon door te gaan. Wat hij er verder mee aan moet weet ook Saturnus- voorzitter Hans Kagie niet. Met zijn bestuur heeft hij de ze week wel een vergadering aan het incident gewijd, "maar ja, wat kunnen wij er verder aan doen?", vraagt hij zich af. "Het is een merk waardige zaak en we kun nen alleen maar hopen dat het mensen van buiten de vereniging waren, al mogen we de mogelijkheid niet uit sluiten dat het van binne nuit kwam. Voor 99 procent van de leden kan ik mijn handen in het vuur steken. Voor één procent niet. We hebben de leden ingelicht over het gebeuren en verder kunnen we de zaak alleen maar in de gaten houden. We zullen zeker niet toegeven aan deze intimidatie". Invloed De spijt klinkt door in de werkka mer van de Utrechtse advocaat. "Rijvers is ver gegaan; inspraak bij de tactiek, verregaande be voegdheden als bepalende spe ler. Dat vond Cruijff niet ver ge noeg gaan. Naar mijn mening is Rijvers met zijn concessies over bevoegdheden en invloed te recht niet verder gegaan. Wij hebben daarop ook niet aange drongen, dan ga je tornen aan de positie van de bondscoach. Dan zeg je in feite tegen hem: jou heb ben we niet meer nodig, we heb ben Cruijff'. De rebel uit de periode dat Jacques Hogewoning het binnen het sec- tiebestuur voor het zeggen had, blijft voorlopig nog aan de kant. Geen gezeur over geld, reclame, premies, de door Vilé bij het be gin van zijn dienstverband gewil de rust tond Oranje kan voortdu ren. "Een grote mond bij het Ne derlands elftal was op zich prima geweest, de spelers die de afgelo pen jaren in de selectie stonden hadden een minder grote mond. Het is grappig, maar al tweeë neenhalf jaar heeft niemand over verhoging van de premies ge zeurd, en de prestaties zijn niet zodanig geweest om uit onszelf royaal te zijn. Tegen Spanje doen Ruud Krol en Jan Peters mee, die mag je onder de 'grote mon den' scharen. Attent Inmiddels is Orai\je zonder de ver loren zoon neergestreken in Sit- tard, waar de ploeg zich vier da gen voorbereid op het duel tegen Kees Rijvers wil nóg wel i hem uit moeten gaan Malta, de dwerg die buiten het ei gen eiland nog geen partij won. „In de eerste gesprekken met de spelers", zei de bondscoach, „heb ik duidelijk gemaakt dat de hele wedstrijd attent gespeeld moet worden. Dat was het man kement tegen IJsland in de eer ste kwalificatiewedstrijd, daar werd niet de hele partij meege- voetbald. Het komt bij de jonge re spelers te vaak voor dat ze staan te slapen. Ze moeten leren bij de les te blijven". Naast leerlingen telt Oranje zondag voldoende onderwijzers (Schrij vers 36, Van Kooten 34, Schoena ker 30, Hovenkamp 32) om de or de te handhaven. Bennie Wijn stekers heeft de opdracht dat te doen in de defensie. Rijvers: ,,We moeten Malta in de tang krijgen. We moeten de tegenstander niet het initiatief zal nalopen, wij moeten de initiatie ven nemen. Veel mensen zullen aanvallend bezig zijn". Wijnstekers met zijn snelheid, goe de sliding en de bereidheid de noodrem te hanteren moet achterin de Maltezer stuiptrek kingen opvangen. Van de Kor- put en Edo Ophof krijgen de vij andelijke spitsen toegeschoven, Hovenkamp achter en Vanen burg in het midden hebben een vrije opdracht. En voor moet de verwachte opstopping voor doel man Bonello opgerold worden via de vleugels en via de slopers- kwaliteiten van Kees van Koo ten. Hij kreeg de voorkeur van de coach omdat Koolhof vooral nut tig is in een counterploeg en dat is niet de opdracht die hij zijn discipelen zondag in Aken mee geeft. SITTARD (GPD) - Jan Zwart kruis mag dan nog altijd de naam hebben van het Neder lands elftal een duiventil te hehben gemaakt; zijn opvol ger Kees Rijvers is inmid dels echter flink op weg om hem dat „record" afhandig te maken. Sinds zijn in diensttreding bij de KNVB als bondscoach heeft de Bra bantse oefenmeester in de dertien onder zijn leiding gespeelde interlands niet minder dan 45 spelers inge zet. De tegen Malta debute rende Rene Hofman is num mer 46 in de rij van Rijvers kandidaten. En wanneer het aan de bondscoach zou heb ben gelegen zou dat totaal in 14 wedstrijden zelfs op 48 zijn gebracht, wanneer Kees Kist en Johan Cruijff niet om uiteenlopende redenen voor de interland tegen Mal ta hadden bedankt. In de afgelopen twee jaar is Kees Rijvers er niet in ge slaagd om tot een ingespeeld elftal te komen, min of meer ook als gevolg van het feit dat de bondscoach niet in ie dere wedstrijd over de in het buitenland spelende Oranje kandidaten kon beschikken. Een wat merkwaardig gege ven overigens, omdat vrij wel alle in het buitenland spelende Nederlanders een clausule in hun contract hebben opgenomen beschik baar te zijn voor het spelen van interlandwedstrijden. De enige consequente hande ling in het selectiebeleid van de bondscoach was tot nu toe dat hij zowel voor de verdediging, het midden veld als de aanvalslinie in die veertien wedstrijden steeds veertien spelers heeft gebruikt. Die 42, gevoegd bij de vier keepers (Schrijvers, Doesburg, Van Breukelen en Metgod) maakt dat men uit komt op een totaal van 46. n, toen Qasim Zia hem blokkeerde en daarbij zelfs zijn stick brak. Op perfecte wijze liet Bouwman de bal achter doel man Shahid All verdwijnen: 2—1. "Wat was die bal hard", genoot Bouwman na afloop nog na. Denkfout Na de hervatting had Pakistan, nu met Saeed Khan voor Mushtaq Ahmed, nog één antwoord klaar Toen Hermans opnieuw ver uit zijn doel kwam, zag Manzoor sr. deze keer zijn kans schoon bij de vierde korte hoekslag, die hij kreeg te nemen (2-2). Pakistan, dat aan een gelijkspel voldoende had, meende het zich vervolgens te kunnen veroorloven hflt tem- po te laten zakken. Dat dit een kapitale denkfout was, bewezen Bouwman en Van Grimbergen, die Oranje binnen vier minuten op de comfortabele voorsprong van 4-2 brachten. Pakistan drong toen eigenlijk niet al te zeer meer aan. Het Nederlandse overwicht en het gebrek aan mo tivatie aan de Pakistaanse kant leverden nog twee Nederlandse treffers op. Bouwman schoot nog een keer een strafcorner di rect achter de Pakistaande doel man en zeven minuten voor het eind stond de voor Heijn ingeval len Schaeffers op de juiste plaats om uit een terugspingende bal zijn eerste treffer voor het Neder lands elftal te maken. Dat Man zoor sr. er nog 6-3 van maakte kon Nederland in het geheel niet verontrusten. Tom van 't Hek maakte de laatste vier minuten van zijn honderdste wedstrijd in Oranje niet meer mee. Het was de eerste keer, dat ik ooit met een blessure naar de kant moest", zei hij. "Maar erg rouwig kan ik daar niet om zijn. We zit ten in de halve finales en dat is het voornaamste. Nu gaan we proberen dit toernooi te win nen". Van 't Hek is de tiende Ne derlandse hockeyspeler in de historie die honderd interlands achter zijn naam heeft staan. Daarin maakte hij 52 doelpun ten. Op de topscorerslijst van Melbourne deelt hij met drie an dere spelers de tweede plaats (5 doelpunten), ruim achter Rode- riek Bouwman, die zijn produc tie gisteren tot 11 opvoerde. Australië Naast India en Nederland (respek- tievelijk nummer één en twee in groep A) plaatsten Australië en Nieuw-Zeeland zich gisteren voor de halve finales van het hoc- keytoernooi in Melbourne. Mor genmiddag ontmoeten eerst In dia en Nieuw-Zeeland elkaar, waarna Nederland op Austrahè stuit. Australië werd tot groot en thousiasme van de bijna vijfdui zend toeschouwers winnaar van groep B door de laatste wedstrijd tegen West-Duitsland met 2-1 te winnen. Het was een fel bevoch ten zege, die pas na de rust (0-0) tot stand kwam. Nadat Charles worth Australië uit een strafbal de leiding had gegeven, liet Ka- ninenberg, die later het veld met een fikse hoofdwond moest ver laten, vijf minuten daarna de ge lijkmaker aantekenen. De West duitsers zagen hun illusies ver vliegen toen Haselhurst de uit blinkende doelman Schliemann opnieuw verschalkte. Engelend mocht tegen Nieuw-Zee land na een 1-0 voorsprong even hopen op een plaats bij de laatste vier: 2-3. India, dat vijf reserves opstelde, deed het kalm aan tegen China en was al met een kleine zege te vreden (2-0) Zafur Iqbal zorgde voor de beide doelpunten. Eindstand poule A: 1 India 4 4 2 Nederland 4 3 3 F'aki !.m 5. China Eindstand poule B: 1. Austral;.- A 2 Hm TtHmi 4 3 3 West Dtsl. 4 1 4 Engeland 4 1 5. Canada 4 Q 4 10 3 2 4 0 0 4 0 (10- 2) (20- 6) (16- 8) 4-16) 2-23) (15— 6) (12-10) 7- 8) 7- 5) 5-17) LUISTEJ? MEMEEÏ2 VAD De /<£PV<TXE?J ALS JÊ ME Koe - ZU/X 6E- OF \tX*L 7MPPEI- M V£)l£*CM TPAPfCL f OtrMP/Ateos. VW36SÊR P/OE?£A/T/AJA ■frf&n l A&V Pc MP

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 13