EEN KRANT 5kla 2795 19? 365 GEMEENTE NOORDWIJK SWERIS Wij met onze nieuwe abonnee. U met uw aanbreng-kadootje. ---SHj-bon nWERËLD//ji^Ö/nSTRÉËK LEIDSCH DAGBLAD mmr.mumiYM \S> 1N "TDE TSANSCROON VROOM DREESM ANN 'MET EEN KRANT BLIJF IK UITSTEKEND OP DE HOOGTE. ter visie ligging bouwplan De burgemeester van Noordwijk maakt bekend, dat met ingang van 20 december 1982 gedurende veertien dagen voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling ruimtelijke ordening, ter visie ligt een bouwplan voor een DIENSTWONING nabij HOTEL "ZONNE", Rern- brandtweg 17. kadastraal bekend, gemeente Noord- wijk, sectie A, nr. 3563. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende "Uitbreidingsplan 1937", maar in overeenstemming met het ter inzage gelegde ontwerp-bestemmingsplan "Zuidduinen 1982". Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8 van de Woningwet bouw vergunning te verlenen. Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders. De afdeling ruimtelijke ordening is gevestigd in gebouw Sartorius, Doelensteeg 1 en is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00-12.30 uur. Noordwijk, 16 december 1982 Steeds bij boekhandel cadeau boeken op bijna elk gebied. Tegen sterk ver laagde prijzen. Met name in onze afdeling BARGAIN BOOKS geopend v. 13.00 tot 18.00 uur. Prinsessekade 3-4-5, Lei- Allen die menen iets te vorde ren hebben van, verschuldigd zijn aan of borgtocht onder hun berusting hebben ten behoeve of ten laste van de nalaten schap van mevrouw Johanna Allegondis Alt, geboren op 5 februari 1898 te Leiden, en overleden te Katwijk op 28 au gustus 1982, laatstelijk verblij vende te Katwijk in "Huize Overduin", niet-hertrouwde weduwe van de heer Louwe- rens van Norden, worden ver zocht uiterlijk 7 januari 1983 daarvan schriftelijk opgaaf te doen aan notaris Jhr. Mr. S C. Röell. Postbus 450, 2300 AL Leiden. Wanneer u het Leidsch Dagblad een nieuwe abonnee bezorgt (niet zo moeilijk bij zo'n fijne krant), mag u een van onderstaande kadootjes uitkiezen. Bij wijze van erkentelijkheid voor uw "zendingswerk." Originele knijpkat.^" Buitenthermometer (kunststof. 27 cm) S v p. aankruisen welk kadootje u wilt hebben. Naam nieuwe abonnee: Adres: Postkode: Telefoon: Plaats: Soort abonnement: Kwartaal (61,25) Het kadootje gaat naar: Naam: Adres: Postkode: .Plaats: S.v.p. invullen en in open enveloppe zenden aan Leidsch Dagblad B.V., Antwoordnummer 10050,2300 VB Leiden. Postzegel plakken is niet nodig. Geen hoge aanschaf- en andere onverwachte kosten. Altijd het nieuwste in huis. 365 dagen service, dus ook op zon- en feestdagen. Wilt u weten waarom vele tienduizenden hun kleuren-TVof video recorder bij Skala huren? Kom gerust langs of bel op. Leiden, Haarlemmerstraat 168,Telefoon 071-131141. Een gezellige borrel kan best voordelig zijn. Uw slijterij levert het bewijs: de jongste jenevers, de zachtste vieux, de stoerste whisky's en driesterren cognac, nü opvallend feestelijk geprijsd. Voor extra feestelijke dagen. Olifant 30NGE jonge jenever QncauT Robert Dupin cognac Glas gratis! 4f COURVOlSlEf, i* 0 COGftAC Courvoisier*** cognac William Lawson's whisky Ballantine's whisky ^ZsCOTCH WHISKY Lelden 071-141241 Alkmaar 072-118822 Haarlem/Schalkwijk 023 - 33 91 28 '11 WERELD '11 LAND '11 STREEK ÉÉNKRANT leidsch dagblad

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 8