Wimm v t- CHTl Staatsloterij lste trekking/—i KOLBERT MET 2 PANTALONS VAN JWr VOOR 291 „aösanctos Jonge administratieve medewerkster GSUUI It_stassiN Nieuwe typecursussen Algemene kennisgeving Tot onze diepe droefheid is na een kortstondige ziekte van ons heengegaan onze geliefde moeder ARENDJE GUIJT in de ouderdom van 79 jaar J.C. LEGET-VAN DUIJVENBODE N.J. LEGET Katwijk a/d Rijn. 14 december 1982 Mgr. Bekkersstraat 3. Corr. adres. Hoflaan 101, 2321 SN Leiden. Moeder is opgebaard in het rouwcentrum, Zuidstraat 103 te Katwijk aan Zee, alwaar gelegenheid zal zijn tot condoleren vrijdag 17 december a.s. 's middags van 5-6.30 uur, en tevens na de teraardebestelling. Geen bloemen. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. zaterdag 18 december a.s 's morgens om 10.30 uur in de aula van de nieuwe begraafplaats "Duinrust" aan de Parklaan te Katwijk aan Zee, waarna de teraardebestelling aldaar zal plaatsvinden. Heden ontsliep in de hope des eeuwigen levens, na een langdurige ziekte, mijn geliefde vrouw, onze moeder en oma NEELTJE DE MOL geb VAN BEEELEN op de leeftijd van 70 jaar Katwijk: A. DE MOL J. VAN DER PLAS-DE MOL C. VAN DER PLAS CARINA RIEN J.C. VAN DER PLAS-DE MOL C VAN DER PLAS KEES - ARIE - MARTIN Dordrecht: A DE MOL-POS JESSICA Maasland: C. VINGERLING-DE MOL H. VINGERLING Katwijk: N DE VREUGD T. DE VREUGD-VAN DER PLAS SUSANNA De overledene is opgebaard in het rouwcentrum, Zuid straat 103 Katwijk aan Zee, alwaar gelegenheid zal zijn tot condoleren donderdag 16 en vrijdag 17 december a.s. des nam. van 7-8.30 uur. Geen bloemen. De rouw dienst zal gehouden worden D.V. zaterdag 18 december a.s. des morgens 10.45 uur in het Herv. Kerkl. Centrum, Voorstraat 74, waarna de begrafenis zal plaatsvinden omstreeks 11.30 uur op de begraafplaats "Duinrust" aan de Parklaan te Katwijk aan Zee. Verdrietig om zijn heengaan, maar dankbaar voor alles wat hij tijdens zijn leven voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, opa, broer, zwager en oom THEODORUS (DIRK) JANSSEN op de leeftijd van 77 jaar Lisse: A JANSSEN-VAN HOVEN Lisse: A. DEN HOED-JANSSEN A. DEN HOED ROB en PETER Hillegom: T VAN DER ZWAAN-JANSSEN C. VAN DER ZWAAN Hillegom: J BOTERBLOEM-JANSSEN F. BOTERBLOEM KITTY en RICHARD üsse: W MESMAN-JANSSEN W. F. MESMAN MERIAM en verdere familie De teraardebestelling zal plaatsvinden op zaterdagmid dag 18 december om 2.30 uur op de Prot. Begraafplaats "Duinhof" te Lisse, voorafgegaan door een rouwdienst in het verenigingsgebouw van de Geref. Gemeente, Cro- cussenstraat 2 te Lisse, aanvang 1.30 uur. Gelegenheid tot condoleren op vrijdagavond 17 decem ber van 7.30-8.30 uur in bovengenoemd gebouw. Liever geen bezoek aan huis 719e Staatsloterij, lste trekking 15 december 1982. f 25.000 zijn gevallen op alle nummers: f 5.000 zijn gevallen op alle nummers: f 2.000 zijn gevallen op alle nummers: f 2.000 zijn gevallen op alle nummers: f 2.000 zijn gevallen op alle nummers: f 2.000 zijn gevallen op alle nummers: f 2.000 zijn gevallen op alle nummers: f 1.000 op alle nummers eindigende op: f 400 op alle nummers eindigende op: f 200 op alle nummers eindigende op: f 100 op alle nummers eindigende op: f 100 op alle nummers eindigende op: f 75 op alle nummers eindigende op: f 50 op alle nummers eindigende op: f 50 op alle nummers eindigende op: f 10 op alle nummers eindigende op: 055509 071801 037729 030264 000407 010319 096312 Êé-'v V'.-; \;-,U M PEEK CLOPPENBURG. Vandaag een gedistingeerd blauw kostuum. Morgen een geklede kombinatie met die extra grijze flannel pantalon.Wol/terlyne. Kolbert met twee pantalons. Feestelijk geprijsd van 395.- voor295.- BEGRAFENISSE CREMATIES LAMMERMARKT 43 LEIDEN TEL. 071 - 12 66 18 De administratieve afdeling van onze Uitgeversmaatschappij heeft een Centrale invoergroep. Daar wordt gewerkt met beeldschermen, die rechtstreeks op de computer aangesloten zijn. Op die afdeling Is plaats voor een in parttime dienstverband Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 1983. Leeftijd rond 20 jaar. De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. Onze gedachten gaan uit naar iemand, die graag in teamverband werkt met een MAVO-opleiding en typediploma. r wij u kunnen bereiken, voor 20 decerrjber a.s. Uitgeversmaatschappij Leidsch Dagblad b.v. Witte Singel 1 Postbus 2300 AB Leiden Breestraat 89a Overdag en 's avonds Aanvang januari 2 x per week 1 Vï uur les Duur 5 maanden Lesgeld incl. leermiddelen267,50 Examengeld44,00 4 x per week 1 Vfe uur les Duur 3 maanden Lesgeld incl. leermiddelen236,50 Examengeld44,00 OPGEVEN VOOR 23 DEC. WORDT DRINGEND AANGERADEN Kantooruren maandag t/m donderdag 11.00-16.00 uur en 18.30-21.30 uur Hoe opmerkelijker u adverteert hoe meer u wordt begeerd En wat kost zo'n advertentie nou ten opzichte van de hypotheekrente, dubbele lasten etcetera? £n de makelaar Meestal minder dan u denkt en u verkoopt sneller, want: Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. weet van wanten en kranten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 6