TURBO SHCW HET WONDER waarin u bepaalt hoe u de komende jaren zit.. Uw fototoestel als "candid-camera" laak agt een /gebruikte uutu /ma et Je kunnen rekenen. Elke vrijdag de autorubriek DE ZON DIENSTEN B.V. MEDEWERKERS/STERS B.V. 'tt Goeie pensioentijd, daar moetje nü al aanwerken. MEER DAN 100 JAAR HART VOOR UW HUIS AMBACHTSWEG 21 ('T HEEN) KATWIJK TEL. 01718-21977 AGINA 10ST Varia Up de televisie hebben we re gelmatig kunnen zien welke vermakelijke effecten er te bereiken zijn met de candid- camera: opnamen van men sen die helemaal niet in de gaten hadden dat ze „in de lens zaten". Als doodgewone amateurfotograaf kun je ook zulke uit-het-leven-gegrepen opnamen maken. En daar is geen enkel bezwaar tegen, als je er tenminste niet willens en wetens op uit bent de „in het geheim" gefotografeerde mensen belachelijk te ma ken. Om candid-foto's te maken moeten de fotograaf en zijn camera niet opvallen. Voor wat de camera betreft is dat op twee manieren te berei ken: werk met een camera die zo klein is dat hij niet op valt, of werk met een spiegel reflexcamera met telelens, zodat je vanaf grote afstand kunt werken. De echte candid-fotograaf werkt graag met zo'n minica- mcra, die kleiner is dan een pakje sigaretten. Zo'n foto grafisch notitieboekje past zelfs in het kleinste tasje of in een borstzakje van een over hemd en maakt voortreffelij ke foto's. Ook de gewone pocketcamera's kun je voor dit doel gebruiken. Het nega tiefformaat van beide came ratypes (resp.8xll mm en 13- xl7 mm) is echter erg klein en daarom is een te forse ver groting (tot bijvoorbeeld 18- x24 cm) niet aan te bevelen. Bij het werken met de telelens kan wel gebruik gemaakt worden van een groot nega tiefformaat, waardoor er voor het vergroten geen beperkin gen zijn. Die telelens hoeft beslist geen 200 mm of nog langer te zijn. Ook met een bescheiden 90 of 135 mm- lens kun je al vanaf een rede lijke afstand beeldvullend fo tograferen. Het voordeel van de afstand is ook dat degene die je fotografeert de camera niet hoort klikken. En nog een voordeel is dat een tele lens een klein scherptege- bied heeft: als u scherpstelt op de persoon of personen wordt de achtergrond meest al onscherp afgebeeld en komt het onderwerp daar door los van zijn omgeving. Een snelle film Een telelens is minder licht sterk dan een standaardlens. Omdat flitsen in dit geval niet aan te raden is, is het be schikbare licht vaak niet vol doende, ook al omdat je het „model" niet even stil kunt laten staan. Wie candid-foto's wil maken zal daarom meest al werken met een „snelle" film van 400 ASA (of 27 DIN). Deze kunt u - als u dat bij het ontwikkelen van de film wel uitdrukkelijk opgeeft - vaak „opvoeren" tot 800 ASA of 30 DIN. Met deze gevoelig heid zult u nagenoeg in alle gevallen goede resultaten kunnen bereiken. Dat „op voeren" gaat heel eenvoudig: u zet gewoon de knop van de filmgevoeligheid van uw ca mera of belichtingsmeter op DONDERDAG 16 DECEMBER 1982 Bij het kiezen van uw zit- komfort mag u best heel kies keurig zijn. Immers het gaat om een keus voor jaren. Wij hebben de decembermaand in het teken gezet van het goede klassieke zitten. En uiteraard maakt persoonlijk advies een belangrijk deel uit van deze speciale presentatie. Maar tenslotte... de keus is aan u ZITALLURE IN KLASSE-LEDER, voor hen die trouw blijven aan het echte degelijke en tegelijk fijn- gestyleerde klassieke interieur. Komfort van grote klasse dat jarenlang mooi blijft, ja zelfs mooier wórdt... DÉ HERONTDEKKING tijdens onze decembershow is de mooie mahonie-presentatie. In de verrassend nieuwe gloedvolle tint. In de show onder meer een keur van vitrinekasten, dressoirs, TV-kasten en eethoeken. Aan u de keus...! ZITDISTINCTIE OP MAAT voor degenen die de strakke klassieke charme van dit komfort kunnen waarderen. In tweezits (157 cm), twee- en halfzits (187 cm) en driezits (207 cm) naar keuze. 800 ASA of 30 DIN en werkt met de daarbij gegeven len sopening of de benodigde be lichtingstijd. Welke motieven Wie met aandacht zijn omge ving bekijkt, ziet veel motie ven die in aanmerking ko men voor ongeposeerde fo to's. Kinderen hebben soms de neiging zich een beetje aan te stellen als ze zien dat ze worden gefotografeerd. Als u ongemerkt de camera op hen richt, dan hebt u daar geen last van. Mensen aan het werk, op de markt, kijkend naar sport, in een dierentuin of in een pretpark, overal zijn boeiende onderwerpen te vinden voor de „geheime" ca mera. Saab 99 GL cm21979 Saab 900 GLE 5-drs1979 Saab 900 Turbo 3-drs1979 Mitsubishi Colt 1200-1400'80-'81 Mitsubishi Lancer 1200-1400'80-'81 Mitsubishi Galant 1600 GL'79-'80-'81 Mitsubishi Galant Turbo Diesel1981 Mitsubishi L300 mlnl-bus1981 Opel Ascona's'79-'80 Opel Monza'81980 Ford Escort 1300 GL1982 Ford Granada 2800 automaat1979 Alfa Romeo 2000 sport1980 Volvo 245 combi's'77-1979 Mercedes 207 Diesel bestel1980 VW Transport met ruiten1980 Ford Escort bestel1978 AAN DE AUTOBOULEVARD vrijdag-koopavond MITSUBISHI Automobielbedrijf JA.ij* Outishaarn BV Showroom-v*rfcoop-wrtiplali; Touwbaan 5 (hoek Rietschans) Leiderdorp. Ö7l -410141 Werkplaats-filiaal Levendaal 136-138. Laiden. lat 071-149341 sluit 2 dagen vóór verschijnen op woensdag 15.30 uur. Telefoon 071-144941 toestel 128 toestel 129 Ans de Bruin Cock Juffermans schoonmaakorganlsatle, vraagt In Lelden en streken Inlichtingen telefonisch: 020-849405. Vragen naor mevrouw Staadegaard. MITSUBISHl-DE GESTAALDE PERFECTIE Unieke gelegenheid om met het Mitsubishi Thrbo programma kennis te maken. Tijdens onze fantastische show staan alle turbo's bij eikaar. U kunt ze bekijken, u kunt er in zitten, u kunt er in rijden. Kortom, een prima kans om MITOI IDICLII uw autokennis te verrijken. |V| |oUl5lwlll Showdagen 17 t/m 30 dec.'82 vanaf 9 uur t/m 6 uur Vrijdagavond koopavond Automobielbedrijf Oudshoorn B.V. aan de Autoboulevard Vf Div. soorten slaap kamer tapijt 400 cm breed gratis gelegd CQ UJ.' p.m. s' 1'LUIIM.IUII». 11. Amerikaans tapijt hoog pool 4 CQ 5 jr. garantie 103.' Diverse soorten huiskamer tapijten Morsstraat 2-4-6 Leiden Tel. 071-133912 Alphen a/d Rijn - Utrecht 't Leek altijd veraf. Maar nu zie je het dichterbij komende eigen pensionering. Hoe voelt 'n mens zich daarna? Uitgerangeerd? Het ligt vaak voor een groot deel aan onszelf Is het niet óók een kwestie van je er goed op voorbereiden? Vraag het speciale boekje over hoe je dat het beste doet. Het staat vol praktische tips en ideeën om na te volgen. Vraag het aan, met deze bon. Bon Stuur op naar Postbus 259.1000 AG Amsterdam. Graag ontvang ik het grabs boekje "Straks met pensioen". Naam: Adres:s - Postcode/Plaats: nvnr Publikatie aangeboden door dit blad. in samenwerking met OltlC de Stichting ldeele Reclame (SIRE). WAT VINDT U VAN Dames LCD quartz horloges vanaf17,50 Heren LCD quartz horloges sllm-line, muzlekalarm, stopwatch alle baslsfunktles vanaf32,50 Heren- Jongenshorloges (mechanlsch-opwlndbaar) vanaf15,- Calcutators vanaf 20,-.... tljdpennen metaal 12,- Parkerpennen o.a. Jotter6,50 Philips kofflezetapp. HD 5341 (12 kops)69,- Rulm ass. aanstekers (elektr.) vanaf12,- Dame8- en herenparaplule In etui32,50 per set Diversen houtsnijwerken o.a. zandloper6,75 Giraf 3,75, stormlantaarn 9,75 READERS DIGEST BOEKEN: Schatkamers van Europa Handboek voor Hobby S Vrije Tijd Adviesprijs 89.— bil ons39,— Nlaima singles oor 5 stuks-ƒ 5,- I.I. EM> Grint Timl Tm*. Jack Jarsar. Mras. Da kartl:, Banr and Ellens. BIJ WIE? NAWUBUJK BIJ: HANDELSOND. INVENTA HAVEN 38b - LEIDEN Koopavonden vanaf 21-12-'82.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 10