1 MOET ER UIT! DEZE KEER HEEL BIJZONDERE KOOPJES in de KONFEKTIEHAL Brillen Service-aktie. van Muijen Brillen Hou ze in de gaten! Nieuwe typecursussen ADVIEZEN T/M INCASSO alle enkele stuks, of waar nog iets van is Bontopniveau. Bont van Van Egmond. Vm Egmond Breestraat Bontmode Dankbaar dat we hem zo lang bij ons mochten hebben, delen wij U thans in grote droefheid mede dat toch nog onverwacht - voorzien van het sacrament van de zie ken - van ons is heengegaan onze lieve broer, zwager en oom. VOLKERT ZANDBERGEN Hij was 87 jaar 12 december 1982 Bej. centrum "Rustenborch" v. Wijckersloothplein 1 -3 kamer 217 Oegstgeest De overledene is opgebaard in het mortuarium van "Rustenborch". Wij herdenken hem tijdens een avond mis in de parochiekerk van de H. Willibrordus. Rhijn- geesterstraatweg 37 te Oegstgeest. op woensdagavond 15 december om half acht. Na de avondmis gelegenheid tot condoleren in de bijsacristie. De gezongen H. Mis van Requiem wordt voor hem opge dragen in genoemde kerk op donderdag 16 december om 10.30 uur, waarna de bijzetting plaatsvindt in het familiegraf op het parochiekerkhof. Heden overleed, na een ernstige ziekte, mijn lieve zorg zame man, onze vader, behuwd- en grootvader ENGELBERTUS FRANCISCUS KNOPPERT echtgenoot van FREDERIKA ADOLPHONA HAGEMAN op de leeftijd van 71 jaar Voorhout: F.A. KNOPPERT-HAGEMAN Krommenie: H. GOOIJER-KNOPPERT M J GOOIJER MICHIEL. MARIEKE, HANNEKE Voorschoten. M C STRUIK-KNOPPERT P. STRUIK MARION. PETER. ERIK Noordwijk aan Zee: Voorhout: E.F. KNOPPERT B W. KNOPPERT E.A.M. KNOPPERT-V.D. KLEIN Voorhout. 12 december 1982 Engelselaan 10 De overledene is opgebaard in huize "Agnes", Heren straat 45 te Voorhout Gelegenheid tot condoleren aldaar, dinsdag, 14 decem ber 1982 van 19 00-20 00 uur en na de teraardebestel ling. De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 16 december a s. om 14.30 uur in de Ned. Herv. Kerk te Voorhout, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden op de Ned. Herv. begraafplaats aldaar. Zeer ontroerd ontvingen wij uit Voorhout de droeve tij ding dat onze onvergetelijke vriend ENGELBERTUS FRANCISCUS KNOPPERT is overleden. Sterke de Here zijn vrouw en kinderen in deze zware beproeving. "Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven". Joh. 11:25 en 26a Met leedwezen geven wij kennis dat onze gewaardeerde secretaris/penningmeester, de heer J. WILLE op 11 december 1982 op 65-jarige leeftijd is overleden. Hij heeft gedurende vele jaren met grote inzet geijverd voor de bevordering van het Chr. Agr. Onderwijs in Al phen ald Rijn en Omstreken. Moge de Heer. in Wie hij heeft geloofd zijn vrouw en kinderen troosten in deze moeilijke periode. Bestuur en personeel van de Christelijke Agrarische School Alphen a/d Rijn. 13 december 1982 Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden van onze moeder, behuwd-, groot-, overgrootmoeder en tante Johanna Maria van der Pluym-Weeda betuigen wij u langs deze weg onze welgemeende dank. Dit alles is voor ons een grote steun geweest. In het bijzonder danken wij het verplegend personeel van de bejaardencentrum "Robijnzicht" te Leiden en van verpleeghuis "Mariènhaven" te Warmond voor de liefdevolle verpleging. Tevens een woord van dank aan de begrafenisonderneming Van der Luit voor de zeer correcte verzorging van de begrafenis. Namens de familie: A.J.C. van der Pluym Leiden, december 1982 Hierbij danken wij u allen hartelijk voor de vele blijken van be langstelling en medeleven betoond in de voor ons zo moeilijke dagen na het overlijden van onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder Catharina Galjaard-Brocaar In het bijzonder danken wij ds. A.W.J.A. Knorth voor de geestelij ke bijstand. Tevens een woord van dank aan het bestuur, directie en mede werksters van "De Dillenburg" voor de liefdevolle verzorging. Lfit aller naam: W.C. Tefij-Galjaard Leioen, december 1982 Meerburgerkade 40 Hiermede wil ik u hartelijk danken voor uw belangstelling en mede'even in de voor mij zo moeilijke dagen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve echtgenoot W. Goedraad-Bonte Voorschoten, december 1982 "De Here is mijn Herder, mij zal niets ontbreken" Psalm 23. vers 1 KLAZINA MARIA VAN DER STELT weduwe van JAN HARTING op de leeftijd van 93 jaar Lisse: G. BLIEK-HARTING üsse: J. HARTING M HARTING-WESSELING klein- en achterkleinkinderen Sassenheim, 13 december 1982 Huize "St. Bemardus" Correspondentieadres: De Ruyterstraat 41, 2161 TA Lisse De rouwdienst is bepaald op donderdag 16 december 1982, om 14.00 uur in het rouwcentrum "Vliem", Jacoba van Beierenlaan 4 te Sassenheim, waarna de teraarde bestelling zal plaatshebben op de begraafplaats van de Hervormde Kerk te Sassenheim. Gelegenheid tot con doleren na de teraardebestelling in vermeld rouwcen trum. Tot onze droefheid is, voor ons toch nog vrij onverwacht, van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en grootmoeder MARIA WILHELMINA JANNETJE VAN KLAVEREN-VAN VLIET in de leeftijd van 72 jaar H. J. VAN KLAVEREN HEN en RIA KEES en RIET ROB en CORA MIEKE en JOOP en kleinkinderen Voorschoten, 12 december 1982 Erasmusstraat 8 Correspondentieadres: Zwaluwweg 179, 2251 NE Voorschoten De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179, Leiden. Bezoek aldaar woensdagavond van 7-7.45 uur. Thuis geen bezoek De begrafenis is bepaald op donderdag 16 december a.s. om 12.30 uur op de begraafplaats "Rosenburgh" te Voorschoten. Enige kennisgeving Romeinen 8:38 en 39 ANNIE KORSWAGEN oud-onderwijzeres bij het lager onderwijs te Leiden M. A. BRUYN-VELLEKOOP M. BRUYN G. BRUYN Oegstgeest, 11 december 1982 "Endegeest" Correspondentieadres: Wasstraat 19 2313 JG Leiden Na de herdenkingsdienst in de aula van "Endegeest" op woensdag 15 december a.s. om 10.00 uur volgt de be grafenis op de begraafplaats "Rhijnhof te Leiden om circa 10.45 uur. Kinderen zijn kinderen. Waarschuwen is niet genoeg. SIRE Bjblicatie aangeboden door dn blad in samenwerking met de Stichting Ideele Reclame Exporl-home-packing and removals-double-trip House - house service. Modern containerized storage. Packing and shippers lor over 80 years! BRANDT - LEIDEN - HOLLAND. VBMJIZB*S Tel. 071-120389 .Al telexno.: 39341 V3H hlllS Ult! Packers and shippers from start to finish! J. de Bruyne, huisarts, AFWEZIG VAN 20 december t/m 2 januari. Alle aanwezige Leidse huisartsen nemen waar, be halve de Merenwijkartsen en Reinders en van Tol. Tel. inl. 122222. J. van Leeuwen, arts, AFWEZIG VAN 23 tot en met 31 december De aanwezige huisartsen zijn bereid waar te nemen, behalve de Merenwijkartsen. Hollands Maandblad in samenwerking met Boekhandel De Kier LEZINGEN-CYCLUS IN LEIDEN over literatuur en wetenschap. WOENSDAG 15 DECEMBER JAN BRUGMAN, Literatuur contra universiteit. JAN SIEBELINK leest verhalen voor. WOENSDAG 19 JANUARI Karei van het Reve, Literatuurwetenschap en parapsychologie. D. Hillenius leest gedichten voor. Toegangsprijs: f5,- per avond fSSk Breesteat 89a [Mil II 2311 CK LEIDEN !32f LJ U I I Tel. 071-123757 Overdag en 's avonds Aanvang januari 2 x per week 1 Vè uur les Duur 5 maanden Lesgeld incl. leermiddelen267,50 Examengeld44,00 4 x per week 1 Vz uur les Duur 3 maanden Lesgeld incl. leermiddelenƒ236,50 Examengeld44,00 OPGEVEN VOOR 23 DEC. WORDT DRINGEND AANGERADEN Kantooruren maandag t/m donderdag 11.00-16.00 uur en 18.30-21.30 uur SPAANS CAFÉ RESTAURANT 'LA 'PLANCHA organiseert weer: SPAANSE AVOND op woensdagavond 15 december a.s. m.m.v. muzikale Trio Los Caballero's keuken normaal geopend gratis diverse originele Spaanse hapjes. Voor inl. en reserv. kunt u bellen: 071-134262 Uw gastheren Victorio en Fransisco Fernandez STATIONSWEG 30 LEIOEN jur. bur. F.O.K. - tel. 01718-27847. enkele voorbeelden: HEREN PANTALONS (met rode stip)39,- de twee 70,- RESTANT HEREN WINTERJASSEN EN COATS 98,- PRACHT OVERHEMDEN ook flannel25,- eit 30,- RESTANT GEWATTEERDE KINDERJACKS39,- GEWATTEERDE DAMES EN HEREN JACKS 65,- GEWATTEERDE DAMES EN HEREN MANTELS98,- in onze japonnen afdeling een grandioze verrassing. Kom kijken het zal niet voor niets zijn! Vestestraat 7b (do. koopavond van 7 tot 9 uur, di. t/m za. van 9 tot 5 uur) Leiden. December aanbiedingen Van EgmondBreestraat maakt van december een voordeel maand. Een aantal exclusieve modellen wordt namelijk tegen zeer aantrekkelijke prijzen aangeboden. Het is nude tijd om utc bonticensen voordelig in vervulling te laten gaan en tevens kennis te maken met de fraaie kolletie tommy's, suède van Ledermann. nappa Breestraat 173- Leiden - Telefoon 071 -12333 7 TTaandag^esloletrdonderda^koopavonTDedneme^ticriin^BonUvaarbor^ Uw bril GRATIS weer welverzorgd. Onze speciale service-aktie omvat: 1. ULTRASONISCHE REINIGING Uw bril fonkelt weer als nieuw. 2. OPNIEUW IN VORM ZETTEN Nodig als de bril scheef staat of afzakt. 3. OP MAAT AFPASSEN Een goed afgepaste bril zit veel fijner. Sinds ao 1931 Hooigracht 54 - Tel. 071-120251 - LEIDEN Pr. Bemhardstr. 51 - Tel. 01719-12949 NOORDWIJK AAN ZEE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 6