c Hans Vermeulen begint opnieuw Uitzinnig enthousiasme voor Pete Seeger RADIO TELEVISIE DINSDAG 14 DECEMBER 1982 Tijdens exclusief concert in Leiden Radio - tv PETE SEEGER LEIDEN - Er gebeurde gister avond in een volledig uitver kochte Leidse Schouwburg ei genlijk iets ongelofelijks. Na een enthousiaste aankondiging door schouwburgdirecteur Hans van Dam betreedt een baarddragen- de, enigszins kalende heer het podium. Hij draagt een grijs groene ribfluwelen broek en een groen gebloemd shirt. De mou wen opgerold. Z'n bewegingen zijn wat stram en z'n oogopslag is vriendelijk. Hij pakt een muziek instrument. Dan breekt er een tumult los in de zaal als betreft het een Poolse landdag. Het en thousiasme en het applaus dwa len in golven door de schouw burgzaal waar iedere bezoeker halsreikend kijkt naar die be scheiden lachende man helemaal alleen op het toneel. De roem is Pete Seeger klaarblijke lijk al heel lang in ruime mate vooruitgesneld. Hij heeft in Lei den vele goede vrienden en het is wellicht daarom, en zeker ook door de niet aflatende ijver van de Stichting Leids Folkfestival, dat Pete Seeger z'n enige concert in West-Europa in Leiden geeft. Vanuit Groningen en zelfs uit Bel- giè en Duitsland was men naar het wat dichtgemiste Leiden ge komen om dit unieke optreden van 'grand old Pete Seeger' mee te maken. In de wandelgangen hoorde je verschillende talen en accenten en in de zaal zaten drie generaties broederlijk naast el kaar. Pete Seeger, de man, die enige tijd geleden met The Wea vers in een VPRO-televisiepro- gramma te zien was en die van avond te beluisteren is in het VA- RA-radioprogramma 'Moon- dogs' op Hilversum III (tussen 21.00 en 24.00 uur) blijkt nog steeds een immense publiek strekker. De eerste dag van de voorverkoop was al goed voor 80% van de beschikbare plaat sen. Mond-op-mondreclame en een bescheiden voorpublicatie deden vervolgens de rest. Of hij nu "Where have all the flo wers gone' zong, 'If I had a ham mer' of "The water is wide', het publiek bleef het hele concert door buiten zinnen van enthou siasme. Er werd meegezongen, meegeroffeld, meegeklapt en meegeneuried. Naast me dronken twee meisjes al meezingend tijdens de duur van het concert een fles whisky leeg en achter me schreeuwde een jongen op de meest onwaar schijnlijke momenten teksten van aanhankelijkheid de zaal in. Oudere bewonderaars zaten met een blik vol nostalgie zichtbaar te genieten en jongeren luister den naar de verhalen van Pete Seeger over z'n tournees door Is raël (Tel Aviv) en Libanon (Bei roet) geruime tijd geleden. Pete Seeger wisselde canoe-songs af met clearwater-songs en z'n verbindende teksten bleken even zovele exponenten van z'n wereldwijd bekende integriteit en rechtschapenheid. Pratend over z'n huis 'aan de mond van de Hudson River' dan weer een tekst van Jan Jacques Rousseau declamerend, slaagde hij erin ie ders aandacht onafgebroken voor zich op te eisen. Na vier toegiften bleek hij tot het garnituur artiesten te behoren, dat voor z'n publiek applaudi- seert op het moment dat datzelf de publiek hem juist een staande ovatie brengt. "We shall overco me'. dat hij gisteravond niet zong, 'There's a hole in my buc ket' en 'If I had a hammer' zijn al bijgeschreven in het illuster re gister der folkklassieken. De le gendarische aanwezigheid van Pete Seeger zelf deed gister avond de rest. Voor de liefhebber van folkmuziek en voor de trou we bezoeker van het folkfestival een 'must'. Geen wonder, dat de sinds 1979 bestaande groep 'Tijd- Halverwege het concert werd men ineens 'tussengevoegd'. Rein Dool (zang), Jerry Gout (gitaar, mandoline, zang) en Peer van der Burgh (accordeon, zang, gitaar) speelden met veel verve en over tuigingskracht o.a. 'Ballade van een besluitloze man', 'De daad' (op tekst van Adama v Schelte- ma), 'Het lied van de zeerovers' en het 'Fotografen lied'. Maar het mocht hen niet kwalijk genomen worden dat iedere bezoeker steeds ongeduldiger naar de te rugkeer van Pete Seeger uitkeek. Na de pauze trad hij dan ook onon derbroken op. Het einde van het concert werd gekenmerkt door tientallen wachtenden in de foyer van de Leidse Schouw burg. Pete Seeger bezocht Lei den met de KLM-labels nog aan de hoezen van z'n muziekinstru menten. Beiden zullen die con frontatie niet snel vergeten. BERT KOEKEBAKKER HILyERSUM (GPD) - Hans Vermeulen, de zanger die velen kennen van de groep Sandy Coast uit de jaren zestig en die grote bekendheid kreeg door zijn ontdekking van Anita Meyer, met wie hij 'Alternative Ways' maakte, heeft nu, na een periode van grote privé-moeilijkheden, een Neder landstalige elpee gemaakt. Met uitgesproken autobiografische teksten gunt hij de toehoorders een blik op zijn persoonlijke reilen en zeilen. Tien jaar geleden was was Hans Vermeulen een wel gestelde, succesvolle producer en liedjesschrijver met een eigen groep The Rainbow Train, met een mooi huis met eigen studio in hét westen van 't land en gelukkig getrouwd met Hilde Marchal van wie hij twee kinderen heeft. Vijf jaar geleden echter raakte hij alles kwijt, toen de Rainbow Train ontbonden werd in verband met fi nanciële problemen, hij vervolgens ruzie kreeg met de platenmaatschappij waar hij als producer werk zaam was en hieruit een breuk met Anita Meyer voortvloeide. Zijn vrouw Hilde verliet hem met een van de kinderen en Vermeulen zag zich uiteindelijk genoodzaakt zijn huis en studio te verkopen om voorlopig zijn intrek te nemen bij zijn ouders. „Ik heb gedacht, dat ik bijna alles wel had gezien", zingt hij dan ook in het openingsnummer op zijn nieuwe elpee. „Ik heb zo'n beetje alles wel gehad, ik moet nog iets verzinnen, maar ik weet niet wat". Vermeulen dus die zijn ziel en zaligheid bloot legt. Hij is er in een gesprek openhartig over: „Ik ben rijk geweest, straatarm, getrouwd, gescheiden, succes vol en vergeten. Wat meer kar een mens nog over komen, behalve dan ziekte en dood?" Hij glimlacht erbij: „Over die dingen heb ik geschreven, omdat ik weinig fantasievol ben en met geen mogelijkheid over onderwerpen zou kunnen beginnen die me niet zelf na aan 't hart liggen". „De enige bron waaruit ik put, is die van mijn eigen ervaringen. Dat heeft dus wel even geduurd voordat ik er aan toe was om over die dingen te schrijven, maar mijn opvatting is nu dat ik behandeld wil wor den als de mens die ik werkelijk ben en dat ik op de eerste plaats mezelf wil ziin. Er is geen excuus om door Margriet Hunfeld mezelf beter of (nog) slechter voor te doen dan ik ben. Bovendien creëer ik mijn eigen maatstaf en ik wil daar eerlijk in zijn". Uit zijn teksten op de elpee (die „Ik dacht het wel" is gaan heten) blijkt geen spoor van verbittering of wanhoop. Eerder is er optimisme te bespeuren, zelfs een liefdesverklaring aan zijn vrouw. Vermeulen: „Ik ben opnieuw begonnen. Met mijn vrouw en met mijn werk. Anderhalf jaar zijn Hilde, ik en de kinderen uit elkaar geweest totdat we bei den tot de conclusie kwamen dat 't niet goed was. Nu zijn we gelukkiger dan ooit. We zijn ergens an ders gaan wonen, hebben alles uit 't verleden achter ons gelaten en we zijn van plan echt weer helemaal van voren af aan te beginnen". „Bovendien voel ik me opgelucht. Mijn werk leed na melijk onder de voortdurende financiële druk. Om er een eigen studio op na te houden moet een muzi kant goed verdienen. Wanneer je daarbij dan ook nog een eigen groep wilt runnen, stijgen de financië le lasten je naar de keel. Ik ging concessies doen, liet me meesleuren door commerciële aspecten en op een gegeven moment kreeg ik er zozeer de balen van dat ik op 'n dood spoor terecht kwam". - Toch lijkt 't of je deze keer ook gezwicht bent voor de commercie door uitgerekend nu op de proppen te ko men met Nederlandstalig werk. Dat verkoopt tegen woordig beter dan ooit. Hans Vermeulen: 'De enige bron waaruit ik put, is die mijn eigen ervaringen „Ja, ja hou maar op. Logisch dat dit gedacht wordt, maar ik geef je de verzekering dat 't bij mij heel anders is gegaan. Ik heb ooit 's een compositie ge maakt voor 't songfestival en daar werd een Neder landse tekst bijgeleverd. Op dat moment werd me al gevraagd: maak 's wat meer met Nederlands mate riaal, alleen toen zag ik dat absoluut niet zitten. Ne derlands vind ik geen taal waarmee je echt goed uit de voeten kunt. maar zodra ik me erop begon te concentreren viel me dat uiteindelijk weer mee". „Trouwens, het verzoek aan mij om Nederlandstalig werk op de plaat te zetten heb ik in eerste instantie van de hand gewezen. Omdat 't tegenwoordig zo 'in' is en ik 'n hekel heb aan trends. Ik moet er niet aan denken dat ik iets zou doen om er by te kunnen horen, weet je wel". Hij begint te lachen: „Maar met mijn verleden en al mijn ervaringen vond ik 't tenslotte heel prettig om erover te kunnen schrijven. En dus juist in 't Neder- „Al m'n schuld en al mijn maten heb ik Peyton Place gelaten", is een van die opmerkingen van Vermeulen in zijn songs. Vermeulen: „Tja, de realiteit dus". Even later over de plannen voor de toekomst: „Tegenwoordig treed ik sporadisch op, af en toe met The Sandy Coast, ver der doe ik veel werk als sessiemuzikant. En dan hoop ik binnenkort een groep samen te stellem om het repertoire van mijn plaat te gaan spelen. Maar dat laatste kan alleen wanneer mijn elpee een succes wordt". - Komen er nog televisie-optredens aan? „Ja. Er is sprake van een special, maar daar wordt nog over onderhandeld. Wanneer dat rond is kunnen de mensen me in maart of april op de televisie zien". HILVERSUM I (NOS: Ieder heel uur nws AVRO 18.06 Radiojourn. 18 20 Maak er maar een eind aan 18 30 Toppers van toen 19 02 Pim Jacobs Platen- gala 2003 Fridaynight is music- night. 21 02 Gelukkig zyn met heel weinig 22 02 AVRO's Sport panora ma Eretribune 23.00 Met het oog op morgen VARA 0 02 Elpee ti Groot licht 5.02 Truck. HILVERSUM II NOS 18 00 Nws TROS: 18 10 TRO Alerlei P P 18 20 Uitz. van de PPR HUM VERB 18.30 Het voordeel de twyfel TROS 19 00 TROS- Om het boek TELEAC 21 30 Plan ten verzorgen in huis en tuin. Tip 10 21.35 Moderne geschiedenis. 22 00 HILVERSUM III (NOS Ieder heel uur nws NOS: 18.04 De Avondspits. VARA 19 02 Popdonder plus. 21.02 Moondog- HII.VERSUM IV 20 00 Composities van Mozart Spohr 21.00 Pianisten in de Grote zaai (UI). 22.25-23 00 Orgelconcer- WOENSDAG HILVERSUM I (NOS Ieder heel uur nws VOO 7 02 Ook goeiemorgen. 9 03Muz ter- wyl werkt 10 30 Kletskop 12 02 Will wil wel 14 03 De Jukebox 15 03 Toeters en bellen. EO: 17.02 EO- onderweg. HILVERSUM II NOS 7.00 Nws 7 10 Ochtendgym 7.20 De wekkerradio. (7.30, 8 00 en 8 30 Nws. 8 11 Aktual. 8.33 De reak- tie-telefoon) 8 40 De vooruitgang NOS 9 05 Gym. voor de vrouw 9 15 Werkbank. 9.24 Waterstanden 9.30 Nws. TELEAC 9 33 Planten ver gen in huis en tuin. 9 38 Moderne ge schiedenis VARA: 10 03 Nederland se Schoolradio. 10.23 Vrouwenagen da 10 30 Nws 10.33 Hoor Haar' 11 30 Nws. 11.33 Leef-tyd-genoeg. OVER- HEIDSVOORL 12.16 Nederland en de Derde Wereld 12 26 Meded t b v land en tuinb 12.30 Nws VARA 12 36 Dingen van de dag 13 00 Nws. 13 10 Kinderen een kwartje* (13 30 Nws.). 13.50 Reaktietelefoon. 14 00 De schuurpapier RVU-NOS 14 33 Woorden schieten tekort NCRV 16 32 Studio 55 17 30 Nws 17 36 Hier en nu HILVERSUM III (NOS: Ieder heel uur nws) KRO 7 02 Manneke Pop. 8.34 Paraplu. 10.34 Muz., zang en dans, voor nu, heden en thans 12.34 Vraag en aan- HILVERSUM IV NOS 7.00 Nws 7 02 Het levende woord 7 10 Preludium. 8 00 Nws. 8 05 Platennws 8.45 Musica Sacra. 9 15 Onder de hoogte zon 10.00 Or- kestpalct 12.00 Divertimento 13.00 Nws 13 05 Historische orgels in Noord-Holland (deel 3 en slot). AVRO 13.30 Dubbelconcert Brahms. 14.05 De kleine zaal klas sieke mui 15.00 La Calisto, opera van Cavalli bewerkt door Leppar- NEDERLAND 1 NOS 18.23 Nieuws voor slechthorenden 18.28 Teleac. Kantoorinnovatie 18.58 Journaal EO 19.00 Sporen in de sneeuw. „Val in het ravijn". Éérste aflevering van een Brit se kinderfilm in drie delen naar het boek van Patricia St. John: Annette en Lucien wonen op de berg boven hun dorp in Zwitserland, niet ver bij elkaar vandaan. Een ongeluk met Annettes broertje Dani, waar Lucien min of meer de oorzaak van is, maakt de twee kinderen de grootste vijanden van el kaar. 19.30 Ronduit. Jongerenmagazine 20.10 Tijdsein. Aktualiteit, documentai re en thema. 20.40 Het evangelie naar Johannes. Af levering uit de serie over het leven van Jezus naar Johannes. NOS 21.30 Journaal 21.55 Den Haag Vandaag. Parlementaire actualiteiten. 22.10 Op Zicht. Kunstmagazine. 22.25 De vitale factor. „Bhangra". Eer ste aflevering uit een documentairese rie onder regie van P. Chouhan over niet-Europese culturen: De volksdans is een van de specifieke vormen waar in de aard van een volk en zijn van oudsher gegroeide cultuur tot uitdruk king komt. India is een land van veel verschillende culturen en daarmee van veel verschillende cultuuruitin gen. Een van de belangrijkste daarvan is de Bhangra;een dans die uit de Pun jab afkomstig is. Het is een dans van de oogst, een dans van het leven dat weer voor een jaar verzekerd is. 23.15 Journaal 23.20 Nieuws voor slechthorenden WOENSDAG NOS 09.30 Nieuws voor slechthorenden 11.30 Schooltelevisie. Gezond is lekker 13.00 Nieuws voor slechthorenden 15.00 Open school NCRV 15.30 Duivenplein. Animatieserie voor de jeugd. 15.45 Appelmoes met taartjes. Kinder serie. Deel 2: „Zo groot als een huis" 16.05 Bokkesprongen. Jeugdmagazine gepresenteerd door Leontien Ceule- mans en Louis Koekelmann. 16.35 Kanaal 13. Jeugdserie met Pim Vosmaer, Anna van der Staak, Ronny Bierman: „Pim's tante". Op het radio station „Kanaal 13" komt een brief binnen van tante Tineke uit Amerika. 17.05 Een vader met fantasie (3). Vijf delige Zweedse tuurlijke zomer van een 12-jarige jon gen met zijn vader. NEDERLAND 2 18.25 Paspoort. Informatie voor Joego- slaven en Italianen. 18.35 Sesamstraat 18.50 Jeugdjournaal TROS 18.57 Dierenverhaaltjesland. „De duif en de mier". Tekenfilmserie. 19.04 Matthew Star. „Gevaarlijke voor spellingen". Amerikaanse science-fic- tionserie met Peter Barton, Louis Gos- set jr.. Amy Steel e.a. NOS 20.00 Journaal TROS 20.28 Diamanten. Britse serie met John Stride, Hildegarde Neil, Shirley Cain e.a Het wordt steeds moeilijker voor Frank Coleman. Terry roept een bij zondere vergadering bijeen, waarin zal worden gestemd of Frank kan aanblij ven als algemeen directeur. 21.15 André's Kerstshow. Herhaling van de met Kerstmis 1978 uitgezonden show rond André van Duin m.m.v. Corrie van Gorp en Frans van Dus- schoten. Gasten: Simon van Collem. Willem van Hanegem e.a. De onderwerpen van TROS-Aktua wa ren bij het sluiten van deze krant nog niet bekend. 22.45 Falcon Crest. „Familie-reünie". Amerikaanse serie met Jane Wyman, Lana Turner, Robert Foxworth e.a.: Jacqueline Perrault, de moeder van Chase, komt onverwachts logeren. Het is een lange tyd geleden dat de in Frankrijk wonende Jacqueline een be zoek aan haar zoon bracht en iedereen is dan ook nieuwsgierig naar het doel van haar komst. NOS 23.40 Journaal 23.45 Nieuws voor slechthorenden WOENSDAG 18.00 Tik Tak. Kleuterserie. 18.05 De Smurfen. „De honderste Smurf' en „Symfonie in C-Smurf'. Tekenfilmserie. 18.30 Bingo de hond. Korte jeugdfilm 18.40 Het geheim van de leeuw van Ve netië. Eerste aflevering uit het Vlaams jeugdfeuilleton naar het boek van Kit ty Leibovitch met Robertino Nana, Guido Zuliani, Oswald Versyp e.a.: Gianni, het zoontje van de Belgische consul in Venetië, is op weg naar huis. Boven op de Torre delle Orologio slaan de „Moren" de twaalf slagen en de gevleugelde leeuw richt een klauw op en draait een bladzijde om van het boek, dat hij in zijn andere klauw houdt. Gianni is blijkbaar de enige die dit eigenaardige voorval opmerkt. Zijn ouders en zijn leraar geloven niet wat hij heeft gezien. Alleen zijn vriend Bat- tiste, een oude gondelier, gelooft hem wel. 19.07 Uitzending door derden. Program ma van de Katholieke Televisie- en Radio-Omroep. 19.37 Lotto-winnaars, Mededelingen en Morgen 19.45 Journaal 20.10 Kijk uit! Verkeerstips. 20.15 I.Q. Kwis met denk- en weetvragen gepresenteerd door Herman van Mol- le. 20.45 Videofoon. Muziekprogramma met videoclips uit binnen- en buiten land. 21.05 Zal ik es wat vragen, dokter?. „Natuurlijke geboortenregeling". Pro gramma over contraceptie met als ge sprekspunten: wat verstaat men onder natuurlijke gezinsplanning; waarom de grote belangstelling; hoe past men ze toe; en wat zijn de nadelen en even tuele risico's? 22.00 Koninginnegelei. Aflevering uit de serie „Roald Dahl's verrassende vertellingen" met Timothy West, Su san George, Andrew Ray e.a.: De Tay lors zijn de ouders van een ziekelyke baby die slecht groeit. Vooral Mabel maakt zich er zorgen over. Albert, bije- nexpert en imker, besluit het anders aan te pakken Hij zal de baby voeden met zijn zclfgebrouwen recept... 22.25 Totowinnaars en Journaal WOENSDAG 16.00 Open school. Veilig en zuinig auto rijden. 17.00 Op het Schildpadplein. Geva rieerd kinderprogramma 17.40 Triangel Club. „De Stroper". Vlaamse jeugdserie 19.00 Toets. Satirisch jongerenprogram ma met de onderwerpen: Waarom drinken jongeren?; AKT: een jonge succesvolle toneelgroep, Optreden van Steve Miller te Werchter; Wed strijd voor de kijker. 19.37 Mededelingen en Morgen 19.45 Journaal 20.10 Kijk uit! Verkeerstips 20.15 De Nieuwe Orde (1). „De kleine dictators". Herhaling van de 17-delige serie enquêtes van Maurice de Wilde. In dit eerste programma worden, na een historische situatieschets van het fascisme in Europa, twee Belgische Nieuwe Orde-bewegingen uit de voor oorlogse periode voorgesteld, die vooral in Franstalige kringen aanhang vonden: het Nationaal Legioen en Rex. 22.30 Thema's van de dag 23.00 Arena. Cultuur voor middernacht. 24.00 Journaal WOENSDAG 10.00 Journaal en Tagesthemen 10.23 Der Heuler. TV-film. 11.55 Terugblik 12.10 Report. Actualiteitenmagazine 12.55 Persoverzicht 13.00 Journaal 13.15 Videotext 16.10 Journaal 16.15 Professor Grzimek. Natuurpro gramma. Hoe „hypnotiseert" een her melijn een konijn. 17.00 Robinson Crusoe. Poppenfilm (Afl. 2). 17.25 Traume, die kleine blieben. Jeugdprogramma. Vandaag Marconi, de uitvinder van de telegraaf. 17.50 Journaal DUITSLAND 1 WDR 18.00 In Sachen Adam und Amanda. „De vertrouwensvraag". Serie. 18.30 Mr. Carlis. Avonturenseric. 19.00 Ab ins Bett. „De WczcrDocu mentaireserie over de bronnen van de Europese rivieren. 19.15 Hier und Heute. Regionale actuali teiten. 19.45 Das zweite Testament 20.00 Journaal 20.15 Alles oder Nichts. Spel- en show programma met Max Schautzer. 21.00 Report. Actualiteitenmagazine. 21.45 Dallas. „Wraak is zoet". Ameri kaanse serie met Pavrick Duffy, Linda Gray, Larry Hagman e.a JR heelt dringend hoge kredieten nodig. Hij wil al het geld gebruiken om een per soonlijke oorlog tegen de familie Far- low te voeren. JR wil immers enorme olievoorraden opkopen, waardoor de raffinaderijen van de Farlows droog zouden komen te staan. Op die manier wil hij zijn zoontje John Ross, dat op de ranch bij Dusty zit, weer naar Southfork krijgen. DUITSLAND 2 17.50 Tiere unter heisser Sonne. Docu mentaire over leeuwen. In deze uitzen ding wordt een groep van vier leeu winnen en twaalf jongen gadegesla gen. Het is merkwaardig vast te stellen met welke zorg deze dieren hun nako melingen omringen. ,Ook vreemde welpen worden door de leeuwinnen gezoogd. 18.13 Ein Wort aus Musik. Bekendma king van de winnaar. Aansluitend: Journaal. 18.20 Die Schneekonigin. Laatste afle vering uit de tekenfilmserie. 18.57 Programma-overzicht 19.00 Journaal 19.30 Der Heuler. TV-film van Rosema- rie Fendel met Heidelinde Weis, Mat thias Ponnier c a.: Een kleine jongen lijdt enorm onder het huwelykscon- flict van zijn ouders en loopt weg. Zijn enige vriend wordt een jonge zeehond Door enkele mensen, die het goed met hem menen, wordt hij bij zyn ouders teruggebracht en wordt zyn zeehond in zee geworpen 21.00 Journaal 21.20 Wer uberlebt den ErnstfallO Re portage over de militaire bescherming van Duitsland. Elke zes maanden wor den in Duitsland de alarmsirencs ge test. Maar waar moeten, in geval van echt gevaar, de burgers naar toe? By een atoomoorlog zal dit alles waar schijnlijk toch nutteloos blijkrn Het is zelfs twyfelachtig of soldaten nog ooit aan een front zullen staan. 22.05 Cautio Criminalis oder Der Hexe- nanwalt. TV spel met Gcrd Boek- mann, Horst Frank, Dpros Schade e.a.: Zoals dc meesten van zijn tijdge noten is de jezuietenpater Fnedrich Spee von Langenfeld overtuigd van de rechtmatigheid van de heksenproces sen. Een bepaald geval doet hem ech ter twyfelen en hy begint de hele zaak aan een onderzoek te onderwerpen. 23.40 Journaal WOENSDAG 10.00 -13.15 Programma-overname Duitsland 1 15.57 Programma-overzicht. 16.00 Journaal 16.04 Rappelkiste. Kleuterprogramma 16.35 Der verlorenen Insein. Avonlu- renserie voor de jeugd. 17.00 Journaal 17.08 Tele-Illustrierte. Gevarieerd pro gramma met actualiteiten, sport en amusement DUITSLAND 3 18.00 Sesamstraat 18.30 Telecollege. Algebra. 19.00 Vor Ort 19.45 Journal 3. Regionaal nieuws. 20.00 Journaal 20.15 Dani Karavan. Portret van de Is raëlische kunstenaars Yachin Hirsch en Wibke von Bonin 21.00 Olivia Newton-John. Showpro gramma rond de Engelse popzangeres Olivia Newton John Op haar veertien de jaar richtte zy met haar drie vrien- dinm-n de popgroep „The soul fbw" op. Twee jaar later begon zij met solo optredens. Al haar platen die in de VS het licht zagen werden met goud of platina bekroond Gasten: Elton John, Gene Kelly, Cliff Richard en Andy Gibb 21.45 Galerie. Kunstmagazine 22.30 Medizin-Magazin. Medisch maga zine met bydragen over o m. depres sies. Indische geneeskunst, honderd jaar keizersnede en geneeskunde in Hollywood. 23.45 Journaal WOENSDAG 08 00 Tele-Gymnastik 08.10 Schooltelevisie 09.25 Sesamstraat 10.05 Schooltelevisie 17.00 Srhooltelf\ isn

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 5