Schaatsrel rond Van der Duim EG bezorgd, VS geschokt C Kanshebbers in fout bij Leidse jeugdschaakstrijd Suriname heeft geld hard nodig Tennistitel Johan Kriek De Engel zorgt voor stunt in zaalcompetitie "Aan verbintenis met sponsor wordt niet getornd" Jeugdschaatsen Vervoersbond akkoord met cao stukgoed ,We moeten zoeken naar n verstandig antwoord' Gemeenten verhogen prijzen fors PAGINA 10 UTRECHT (GPD) - Het toernooi om de Dom-tro- fee is niet de belangrijkste wedstrijd van het schaats seizoen, maar op en rond de Utrechtse kunstijsbaan vond in de loop der jaren wel een eindeloze reeks incidenten plaats. Gister avond was het opnieuw raak. Hoofdrolspelers waren deze keer wereldkampioen Hilbert van der Duim, Frits Schalij en Harm van der Pal. Het drietal kwam niet in de actie op de 3000 meter, het tweede en laatste programma onderdeel van de allrounders. Ze verlieten boos de ijsbaan, maar de toeschouwers waren min stens zo verbolgen. Gefluit en scheldpartijen vielen de schaat sers ten deel. De deining die na zijn haastige ver trek uit het stadion ontstond heeft Van der Duim trouwens niet meer meegemaakt. Hij was toen al op een feestje elders in Utrecht, waar aan enkele sport coryfeeën zilveren schalen wer den uitgereikt. Gerard Nijboer en Bettine Vriesekoop waren daarbij ook aanwezig. De uitnodiging die Van der Duim hiervoor had ontvangen was de aanleiding tot alles. Omdat hij in tijdnood verkeerde wilde de we reldkampioen liever in het eerste paar van de 3000 meter rijden en niet in het achtste, zoals de loting een dag eerder had bepaald. Via coach Henk Boer richtte hij zijn verzoek tot scheidsrechter Grundlehner en daarna regende het misverstanden. Grundlehner: „Ik heb Boer gezegd dat het eerste en achtste paar mochten ruilen, maar Boer heeft dat verkeerd aan zijn rijders overgebracht. Die dachten dat Van der Duim en Post als eersten konden gaan rijden en dat het programma voor de rest ongewij zigd bleef. Maar dat was niet de afspraak. De fout ligt dus bij Boer". Naderhand bleven in de warboel de meningen botsen, maar toen Van der Duim en Post zich ge- MELBOURNE (ANP) - Johan Kriek, verdediger van de titel, heeft gisteren in Melbourne de fi nale van de open Australische tenniskampioenschappen ge wonnen. In de eindstrijd ver sloeg de Amerikaan zijn landge noot Steve Denton met 6-3, 6-3, 6-2. Vorig jaar behaalde Kriek de titel door in de eindstrijd Den ton in vier sets te verslaan. Sport DINSDAG 14 DECEMBER 1982 reed maakten voor de start en Grundlehner ontdekte dat het oorspronkelijke eerste paar (Ja- kobs en Koopmans) daarna wil de rijden, greep hij in. „Dat had ik niet met Boer afgesproken en daarom besliste ik dat Van er Duim gewoon in het achtste paar moest vertrekken", aldus de scheidsrechter. Van der Duim trok toen terstond zijn trainingspak weer aan en verdween naar het partijtje, waar hij werd verwacht. Daarmee wa ren de problemen nog niet voor bij. Omdat de schaatsers er reke ning mee hielden dat de rit van Van der Duim naar voren was ge schoven gingen ze er vanuit dat ook de verzorging van de baan een rit eerder zou plaatsvinden dan was gepland. Dat bleek niet het geval en zo kon het gebeuren dat Schalij en Van der Pal net uit de kleedkamer kwamen toen ze dringend naar de startlijn werden geroepen. Zonder in te rijden wilden ze echter niet vertrekken. Scheids rechter Grundlehner besloot toen het tweetal in de laatste rit te zetten, maar daarmee namen ze geen genoegen. Schalij: „Dit is toch kolder. Van der Duim mocht niet in het eer ste paar en dan worden wij zo maar achteraan gezet. Maar zo simpel ligt dat niet. Je gaat inlo pen en bereid je voor op het mo ment datje moet rijden. Dan kun je dat niet van het ene op het an dere moment gaan veranderen". Toen Schalij onderweg was naar de kleedkamer klampten geëmo tioneerde toeschouwers hem aan. „Wij zijn voor jullie geko men en het is een minachting van het publiek dat jullie het ver tikken om te schaatsen". De on bekende toeschouwer die dit riep kreeg bijval van oud-wereld kampioen Henk van der Grift. „Ik ben het roerend met die me neer eens", vond hij in de zinnige woordenstitjd. „U moet bij de scheidsrechter zijn", wierp Schalij tegen en met een vertwijfeld „ik kan het ook niet helpen" maakte hij zich los uit de groep schaatsfans. Via de luidsprekers was het publiek eerst verteld dat de betrokken schaatsers niet wensten te rijden, waarop boe-geroep volgde. Later werd die mededeling gecorri geerd en werd gesproken over een misverstand, waaraan de schaatsers geen schuld hadden. Henk Boer vond de handelwijze van zijn schaatsers begrijpelijk. „Ik heb er volledig begrip voor dat ze onder die omstandigheden niet meer wilden rijden. Ieder een ging ervan uit dat Van der Duim en Post voor de rest zou den rijden. Andere berichten hebben mij niet bereikt", stelde de coach, die alleen aan het roer staat en toch al veel zaken aan het hoofd heeft. Het komt hem slecht uit dat oud- voetballer Piet Keizer als zaak waarnemer van Hilbert vai Duim druk bezig is een sponso aan te trekken voor de wereld kampioen. De verhoogde com merciële activiteiten in het schaats wereldje kwamen al bij de IJsselcup tot uiting, maar nu Keizer, die tegenwoordig als pu- bliciteitsman door het leven gaat, een kandidaat-sponsor heeft gevonden, komen er veel problemen om de hoek kijken. „Ik huldig het standpunt dat een topsporter financieel best vruch ten mag plukken van zijn sport beoefening indien de mogelijk heden daarvoor aanwezig zijn", aldus Boer, „maar je hebt met twee dingen te maken. Ten eer ste verbiedt de KNSB individue le sponsering en verder mag de amateurstatus niet in het ge drang komen. Als hiervoor op lossingen gevonden kunnen worden heb ik er vrede mee dat LEIDEN - In de interregionale zaalvoetbalcompetitie heeft De Engel gisteravond voor een stunt gezorgd door het hoog geklasseerde De Rozet in eigen huis met liefst 2-6 te kloppen. Glasbergen en Van der Plas kwamen minder goed voor de dag. De Rijns- burgers verloren met 2-3 van Grovo, terwijl Van der Plas met 6-3 onderuit ging tegen koploper Ceverbo. In de hoofdklasse won Inter Ju in een inhaalduel van het Al- phense Bahlman: 5-3 De Rozet - De Engel 2-6 Een prima prestatie van de Lis- senaren, die door deze over winning weer wat 'lucht' heb ben gekregen. De ploeg profi teerde optimaal van man- meer-situaties en behaalde op die manier een tamelijk gemakkelijke overwinning. Peter Schalk scoorde voor rust 0-1. Nog voor de pauze werd het gelijk door Martin Klomp. Hierna zette De En gel pas goed door. Via Frans van der Laan, opnieuw Peter Schalk, René Griffioen en Al- bert Bosman (2x) liep de ploeg uit tot 2-6. Glasbergen - FC Grovo 2-3 De thuisploeg deed niet onder voor de ploeg uit Gouda. In tegendeel zelfs. Desondanks gingen er twee belangrijke punten verloren. En dat ter wijl de ploeg van Nico Glas bergen via goals van Paul en Marcel van der Blom halver wege de tweede helft nog op een 0-2 voorsprong kon bo gen. Hierna echter kwam FC Grovo binnen drie minuten op gelijke hoogte. Vlak voor het einde pakte de ploeg zelfs de volle winst. Ceverbo - Van der Plas 6-3 Ceverbo behaalde een verdien de overwinning. De ploeg toonde zich vooral agressie ver in dit duel. Dankzij Huug Aandewiel kwam Van der Plas op een 0-1 voorsprong. Die stand werd door het thuisteam snel omgebogen in een 2-1 voorsprong. Mart van der Plas bracht de stand hier na weer in evenwicht. Nog voor de pauze werd het 3-2, maar Jan Hogewoning bracht zijn ploeg weer in de race terug: 3-3. Vervolgens echter stuurde Ceverbo aan op de overwinning: 6-3. Inter Ju - Bahlman 5-3 Richard Klein was op dreef in dit inhaalduel, dat Inter Ju op gelijke hoogte bracht met Vonk. Klein scoorde drie doelpunten. De resterende twee doelpunten kwamen op naam van John Jansen. Frans Bakker en Nico Ver woerd scoorden tegen voor de ploeg uit Alphen. Hilbert van der Duim. ook een schaatser geld krijgt uit reclame". Die mogelijkheid wordt nu door Keizer onderzocht hoewel op dit moment in het seizoen de con centratie van de schaatsers daar onder kan lijden, vindt Henk Boer. Keizer tracht nu een groep bedrijven te vinden die in sa menwerking met de huidige sponsor meerdere schaatsers willen steunen. Buiten het ijs was er dus weer eens meer beroering in Utrecht dan op het bevroren ovaal, waar Hein Vergeer bij de allrounders de Dom-trofee bemachtigde omdat de concurrenten voortijdig af haakten. Alie Boorsma won bij de dames, Ron Ket bij de sprinters. NOORDWIJKERHOUT - De eer ste ronde van het over zeven ron den "Zwitsers" te verspelen Leids jeugdschaakkampioen- schap leverde weinig verrassin gen op. Debet daaraan was het feit dat de favorieten onder het 32-koppige deelnemersveld tot "beschermd speler" waren be noemd en elkaar om die reden niet in de openingsronde konden treffen Een paar kanshebbers sprongen in de Noordwijkerhoutse Sporthal "De Schelft" alsnog in de fout. Jürgen Henseler, de kampioen van Wassenaar die ook lid van LSG is, verslikte zich in de Oegstgeestenaar Gerard Vink: remise. Met Alphenaar Peter Passenier ging het helemaal mis. Hij verloor van de opvallend goed spelende Noordwijkerhou- ter Ton Pronk. LSG-er Maarten Alink deelde het punt met Jan- Hendrik Köegler uit oegstgeest. Vrijdagavond wordt in "De Schelft" de tweede ronde ver speeld, met daarin meteen het toptreffen tussen Nico Kuyf en Jeroen Piket. De voornaamste uitslagen: Jeroen Pi- ket-Clemens Kapteijn 1-0; Marcel Piket- Hans ten Thye 1-0; Roel Piket-Daan Binnendijk 1-0; Jürgen Henseler-Vink Vt'W, Cees Kruijf-Gert Koelewijn 0-1; Marco Lindhout-Nico Kuyf 0-1; Ton Pronk-Peter Passenier 1-0; Luud Groe- newoud-Adriaan Clemens 0-1; Nico van de Burg-Simon Duijndam 0-1; Jan-Hen drik Köegler-Maarten Alink *A-Vi. UTRECHT (ANP) - De KNSB heeft nog deze week een gesprek met wereldkampioen Hilbert van der Duim over het feit dat hij van plan is een individueel spon sorcontract te tekenen. De KNSB was wel op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, maar de mening toegedaan, dat een en ander intern had moeten worden afgehandeld. Jonkheer mr. Herman Quarles van Ufford, de voorzitter van de schaats bond, heeft Van der Duim giste ren meegedeeld dat de conse quenties in dit geval geheel voor rekening van de Fries komen. In een gesprek, dat vóór donder dag moet plaatshebben, omdat de schaatsploeg naar Stavanger vertrekt, wil de KNSB ophelde ring van Van der Duim. De hui dige situatie is, dat de KNSB een contract heeft met een sponsor (kaasunie) voor de gehele ploeg. Van der Duim heeft het ploegen- reglement evenwel nog niet gete kend, zodat hij vrij is te gaan en te staan waar hij wil. Bovendien heeft de sponsor van de kern ploegleden in de overeenkomst met de KNSB een clausule laten opnemen, dat bij individuele sponsoring de Kaasunie het eer ste recht heeft. De KNSB wil het contract met de huidige sponsor in elk geval met openbreken. Vice-voorzitter Jan Graas: "Aan de verbintenis met de sponsor wordt niet getornd. Dat staat buiten kijf'. Piet Else- mulder, de pr-man van de spon sor, nam een afwachtende hou ding aan. Dat moest ook wel, want de firma heeft een contract met de KNSB en niet met de in dividuele schaatsers. "De KNSB moet het standpunt bepalen. Daar zijn wij het mee eens of niet. Zo simpel ligt dat". Schaatssprinter Lieuwe de Boer zal niet deelnemen aan de lan den wedstrijd tegen Noorwegen, die het komende weekeinde in Stavanger wordt gehouden. Hij geeft de voorkeur aan een trai ningsstage van een week in In zeil. Zijn plaats in de Nederland se sprintploeg wordt ingenomen door Harm van der Pal. Deze is na Hilbert van der Duim de twee de allrounder in de sprintafvaar diging. In de damesploeg is een plaats ingeruimd voor juniore Marieke Stam. De Nederlandse ploeg voor Stavanger bestaat uit: Allrounders: Frits Schalij, Yep Kramer, Hein Vergeer, Egbert Post, Rolf Sibran- dy en Rob Vunderink. Sprinters: Sies Uilkema, Ron Ket, Geert Kuiper, Jan Ykema, Hilbert van der Duim en Harm van der Pal. Dames: Alie Boorsma, Thea Limbach, Ria Visser en Marieke Stam. Junioren: Gert Jakobs, Bert Koopmans, Raymond Brugmans en Henk Groen. De Noorse afvaardiging bestaat uit: Allrounders: Rolf Falk-Larssen, Björn Nyland, Geir Karlstad, Oyvind Tveter, Tom Erik Oxholm en Arne Nic Nilsen. Reserve: Stein Falk-Larssen. Sprinters: Frode Rónning, Kai Ame En- gelstad, Ingemar Bredeli, Olav Marchi- ni, Jarle Pedersen en Björn Hagen. Re serve: Roar Tollefsen. ijames: Björg Eva Jensen, Turid Lille- hagen, Edel Höseth en Rigmor Lundby. Reserve: Siw Njatun. Junioren: Frode Syvertsen, Björn Tet- lund, Pal Jan Stokke en Stein Krosby. Reserve: Ove Tokstad. KNS B-competitie HOOFDKLASSE DD I/Den Haag - Utrecht I 5-5; Philidor 1/Leiden - HSG L/Hilversum 5-4 (5'/j- 4'A); VAS/ASC I/Amsterdam - BSG 1/ Bussum 7-3; LNT/Eindhoven I - V/Rot terdam I 3-7; Philidor I/Leeuwarden - Dl Watergraafsmeer I 3-5 (5-5); Philidor 1/ Leeuwarden - DD I/Den Haag 6-4; Dl Watergraafsmeer I - LNT/Eindhoven 15- 5; V/Rotterdam I - VAS/ASC I/Am ster dam 8-2; BSG 1/Bussum - Philidor I/Lei den 7-3; HSG I/Hilversum - Utrecht I 5- 5. De voorlopige stand na de vierde ron de is: 1. V/Rotterdam I 8 matchpunten, 27 bordpunten; 2. D/Watergraafsmeer I 6, 23; 3. LNT/Eindhoven I 4. 2V/i. 4. Phili dor I/Leeuwarden 4, 20'/i; 5. Utrecht I 4, 19. 6 VAS/ASC I/Amsterdam 4, 17'A, 7. HSG l/Hilversum 3, 19Vb; 8. DD I/Den Haag 3, 16, 9. BSG I/Bussum 2,19 en 10. Philidor I/Leiden 2, 17. EERSTE KLASSE A Amersfoort I - Groningen 1 5-5; Amstel veen I - Unitas I/Groningen 6Vi-3Vi; Paul Keres 1/Utrecht - BSG II/Bussum 3'A-6'A; LSG I/Leiden - Het Witte Paard I/Zaanstad 4-5 (4'A-5(6); VHS I/Haarlem - D/Watergraafsmeer II 4-6; VHS I/Haar lem - Amersfoort I 5'/V4'A; D/Water graafsmeer II - LSG I/Leiden 3-7; Het Witte Paard l/Zaanstad - Paul Keres V Utrecht 5-5. BSG II/Bussum - Amstel veen 12'A-7V*; Unitas 1/Groningen - Gro ningen I 3Vi-6'A. Na de vierde ronde is de voorlopige 1 Amstelveen I 8. 25'A; 2 LSG I/Leiden 6. 23'/^; 3 Het Witte Paard I/Zaanstad 5, 22; 4 Groningen I 5, 20'/^; 5 Paul Keres I/Utrecht 5. 20. 6 Unitas I/Groningen 4. 19Vi. 7 VHS I/Haarlem 2, 18'A; 8 D/Wa tergraafsmeer II 2,17; 9 BSG II/Bussum 2. 16 en 10 Amersfoort I 1, 17'A. TWEEDE KLASSE C Mocrwijk I - Utrecht II 4-6; Philidor II/ Leiden - Voorschoten I 6Vi-3'A; Char- loi s/Euro poort III - DD II/Den Haag 3-6 Ï3-7), Nieuwegein I - HVO I/Vlaardingen 4V^-5Vi; Oud Zuylen 1/Utrecht - Dor drecht I 3-7; Oud Zuylen I/Utrecht - Moerwijk I 5^-4'/j; Dordrecht I - Nieu wegein I 5-5; HVO I/Vlaardingen - Char- lois/Europoort III 6-4; DD Il/Den Haag - Philidor Il/L«iden 4'A-5V4; Voorschoten I - Utrecht II 3'A-6V4. Na vier van de negen te spelen duels Is de voorlopige stand: 1 Dordrecht I 7. 24'^, 2. Utrecht II 6, 24V4; 3. DD II/Den Haag 6, 22'A; 4 Oud Zuylen I/Utrecht 6. 20, 5. HVO I/Vlaar- dingen 6. 19'A, 6 Moerwijk I 4. 22; 7. Phi lidor II/Leiden 4, 20; 8. Nieuwegein I 1, 18. 9. Charlois/Europoort III 0, 15'A en 10. Voorschoten I 0. 13V*. LEIDEN Het district Sassen- heim van de KNSB heeft op de tjsbaan aan de Vondellaan in Lei den schaatswedstrjden voor de jeugd gehouden. De wedstrijden waren bedoeld als selectie voor de districtskampioenschappen die in de loop van het seizoen worden gehouden. Bij de welpen, die 200 meter reden, ging de zege bij de meisjes naar Claudia Wolvers en bij de jon gens ging de winst naar Peter Grimbergen. De junioren jon gens en meisjes D reden twee af standen: 200 en 800 meter. Anja Borst won beide afstanden, een kunststukje dat ook Aad Grim bergen leverde. BRUSSEL/WASHINGTON (GPD) - De Europese Gemeenschap is be zorgd over de ontwikkelingen in Suriname. De ministers van buiten landse zaken van de Gemeenschap hebben dit gisteren in Brussel uit gesproken nadat zij door de Nederlandse minister Van den Broek wa ren ingelicht over de recente gebeurtenissen in Paramaribo. De Euro pese landen beraden zich op ambtelijk niveau over een krachtiger stel- lingname, mogelijk in de vorm een speciale schriftelijke verklaring. Ook de Verenigde Staten hebben in een scherpe verklaring hun veront waardiging uitgesproken over de gebeurtenissen in Suriname en ge zegd dat zij hun betrekkingen met dat land in al hun aspecten opnieuw in overweging nemen.Van den Broek verwachtte gisteren niet dat het Europese beraad tot opschorting zal leiden van de Europese hulp aan Suriname. Suriname is een van de ruim 60 ontwikkelingslanden die via. het Verdrag van Lomé een speciale hulprelatie met de Europese Ge meenschap hebben. Het ontvangt een kleine 50 miljoen gulden voor speciale opbouwprojecten over een periode van vijf jaar. De VS zijn, zo heet het, 'geschokt'. De Verenigde Staten hebben voor 1982 anderhalf miljoen dollar aan economische hulp voor Suriname beschikbaar gesteld, waarvan nog geen cent is uitgegeven. Een half miljoen zou worden besteed aan een studie over bepaalde landbouw projecten, waarvoor, volgens een functionaris van Buitenlandse Zaken, in januari twee deskundigen naar Paramaribo zouden vertrekken. Het resterende miljoen dollar had nog geen bestemming gekregen. De VS vinden de situatie in Suriname kennelijk zo ernstig, dat het Penta gon onmiddellijk is begonnen met de voorbereiding van evacuatieplan nen voor Amerikaanse onderdanen. Dat gebeurt in overleg met de Ne derlandse autoriteiten. Begin 1982 woonden in Suriname nog 4.766 Ne derlanders, dat zijn er in de loop van het jaar ongeveer 200 minder geworden. De VS zouden overigens niet over aanwijzingen beschikken dat in Suri name de laatste tijd opmerkelijk meer Cubanen en Nicaraguanen zou den zijn gesignaleerd dan voorheen, zo valt onofficieel in Washington te horen. Cuba heeft in Paramaribo een ambassade - Nicaragua niet. ROTTERDAM (ANP) - De leden van de Vervoersbond FNV in de Rotterdamse haven hebben met zeer krappe meerderheid de stukgoed-cao voor 1982 goedge keurd. Uit een referendum dat de bond onder zijn leden hield het derde over deze cao - blijkt dat er slechts acht stemmen ver schil zijn tussen voor- en tegen standers. Ongeveer vijftig pro cent van de leden deed aan het referendum mee; 854 leden stem den voor en 846 tegen. De uitslag van het referendum be tekent dat de Vervoersbond FNV de stukgoed-cao en de over koepelende raam-cao, die de ha-, venwerkgevers eerder met de vervoersbond CNV afsloten, als nog zal ondertekenen. Met de uitslag van het laatste refe rendum is een langslepend con flict tussen de vervoersbond FNV en de ha ven werkgevers voorlopig uit de wereld. SCHIPHOL (ANP) - Een moeder en dochter vallen elkaar ontroerd in de armen op Schiphol, nadat gistermorgen een DC-8 met 229 passagiers uit Paramaribo aankwam. AMSTERDAM (GPD) - „Sranan, eenmaal hoop ik u weer te zien, op de dag dat alle ellende uit u weggewist zal zijn". Die woor den, bijna een halve eeuw gele den neergeschreven door Anton de Kom, zijn dezer dagen van een opmerkelijke actualiteit - nu de Surinaamse gemeenschap in Nederland bijeenkomsten belegt om de doden te herdenken die vorige week in het land van her komst vielen. De allereerste schok lijkt enigszins te zijn verwerkt. De honderden toegestroomde Surinamers staan in een grote zaal van het gebouw De Hoeksteen in Amsterdam in groepjes rustig met elkaar te pra ten. Het gespreksonderwerp is niet zozeer de verbijstering over de recente gebeurtenissen in Su- e, alswel de vraag: wat nu. De herdenkingsavond is georga niseerd door de Landelijke Orga nisatie van Surinamers in Neder land (LOSON). Centraal staat één van de op 7 december ver moordde tegenstanders van le gerbevelhebber Bouterse, Bram Behr, journalist en woordvoer der van de communistische par tij van Suriname, waarmee de LOSON zeer nauwe banden on derhoudt Z(jn portret prijkt op een groot wit doek dat midden op het podium is opgesteld. „Bram Behr. ver moord omdat je streed voor de bevrijding van je volk; we zetten je strijd voort", aldus de tekst naast het portret. Voordat LOSON-voorzitter Henk Lalji het woord neemt worden de doden herdacht met een mi nuut stilte. Ingehouden zingt de zaal vervolgens het eerste cou plet van het Surinaamse volks lied. De sfeer is navrant. De zaal is al opgetuigd voor kerstmis. Rechts voor het podium een ze ker tien meter hoge kerstboom met zilveren ballen en slingers. Aan het plafond hangen nogeens zes kleinere exemplaren, terwijl de aanwezigen met hun gedach ten in de tropen verdwijnen. Aan de ingang van de zaal wordt een eind oktober geschreven pamflet uitgedeeld waarin vakbondslei der Cyriel Daal een reactionair wordt genoemd die streeft naar „volledig machtherstel van de oude uitbuiters". Maar ook hij is nu dood, net als Bram Behr. LOSON-voorzitter Lalji noemt een voor een de namen van de dood geschoten gevangenen. Nadruk kelijk ook die van Surendre Rambocus, de militair die eerder dit jaar een mislukte poging deed de staatsmacht door middel •van geweld aan legerbevelheb ber Bouterse te onfutselen. „Het is de zwartste bladzijde in onze geschiedenis. Hij staat gegrift in onze harten als de dag van de contra-revolutie, van het ver raad, van de nederlaag", aldus Lafji. „De hele gemeenschap van Suriname, waar ter wereld die ook woont, zal zinnen op wraak". Lalji houdt zijn gehoor voor dat die wraak niet blind mag zijn. „Wij moeten zoeken naar een verstan dig antwoord, wij moeten niet dom maar dapper zijn. Ik zeg dat in verband met de enorme span ning en wraakzucht die momen teel onder Ons volk leeft". DEN HAAG (GPD) - Suriname is niet ogenblikkelijk tot de bedelstaf veroordeeld door de beslissing van de Nederlandse regering de ontwik kelingshulp voorlopig op te schorten. Het besluit heeft pas na enkele maanden effect. Dat vloeit voort uit de organisatie van de bestedingen van de in totaal 2,7 miljard gulden die Nederland heeft toegezegd by de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. Maar hoewel de effecten van de maatregel van de regering-Lubbers pas over enkele maanden voelbaar zullen zijn, zal die voor de toch al geteis terde Surinaamse economie zeer hard zal aankomen. De vraag blijft of het de militaire machthebbers in Paramaribo tot andere gedachten zal kunnen brengen. Bevelhebber Desi Bouterse lijkt niet erg gevoelig voor Nederlandse druk, getuige onder meer het aan de kant zetten van Chin a Sen als premier in februari van dit jaar. De Nederlandse regering had tot dan toe de meeste hoop op terugkeer naar democratische ver houdingen in hem gesteld. Al langere tijd zijn er problemen tussen Suriname en Nederland over de besteding van de resterende ontwikkelingsgelden, ongeveer 1 miijard gulden. Zo is er in 1982 geen enkele vergadering geweest van de Com missie Ontwikkelingssamenwerking Nederland Suriname (CONS). De oorzaak is, aldus .de officiële lezing van Nederlandse zijde, dat de Suri naamse regering nog steeds geen voorstel heeft gedaan over de voor keur bij nieuwe projecten. Dat was afgesproken op de laatste CONS- vergadering in december 1981, nadat Suriname had laten weten andere prioriteiten te willen stellen in het nationale ontwikkelingsbeleid. Daarnaast is door de toenmalige premier Van Agt in februari van dit jaar gezegd dat Nederland geen verder overleg wilde in de CONS, zolang er geen uitzicht is op herstel van de democratie in Surinamè. Vooral het verdwijnen van Chin a Sen als premier was voor Nederland een zware tegenvaller. Van Agt werd echter teruggefloten, en-als reden voor het opschorten van het CONS-overleg werd weer verwezen naar de ge noemde „technische" problemen. Tot nu toe is van de in 1975 toegezegde 2,7 miljard gulden rond 1,15 miljard gulden naar Paramaribo overgemaakt, waarvan 250 miljoen in dit jaar. Voor 1983 was een bedrag van eveneens 250 miljoen gulden gereserveerd. Nederland heeft nog 1,55 miljard gulden in de pot voor Suriname, waarvan 550 miljoen voor al goedgekeurde projecten is be stemd. Met kennelijke instemming van de zaal weigert Lalji legerbevelheb ber Bouterse bij zijn naam te noemen. „Hy heeft zich als een beest gedragen en beesten horen niet thuis in het Onafhankelijk - heidspaleis. Vanavond zal ik zijn naam niet noemen. Die naam is vervloekt". Als Lafji is uitgesproken begint een aantal oudere vrouwen te zingen: „We shall overcome". Al die bedroefde en tegelijk vastbe sloten zwarte gezichten, juist dat lied. Het roept onwillekeurig herinneringen op aan de Ameri kaanse Civil Rights Movement van de jaren '50 en '60. De Amerikaanse negerbeweging heeft sindsdien grote overwin ningen geboekt, maar de sfeer op deze herdenking is er vooral een van machteloosheid. Machte loosheid tegen de geweren waar over majoor Bouterse het bevel voert. Maar wanhoop leidt tot niets. Althans niet volgens de dichter die na Lalji het podium beklimt „Donkere wolken bo ven Paramaribo, maar laten we blijven zien het licht, de hoop. Onze volkshelden zijn ons ontno men, maar de strijd van het volk is niet te stuiten - ook niet door Uzi's". DEN HAAG (ANP) - Te veel ge meenten verhogen in 1983 hun heffingen en belastingen voor de algemene voorzieningen zoals bijvoorbeeld het reinigingsrecht - zeer drastisch. Deze conclusie trekt het Konsumenten Kontakt uit een onderzoek dat directeur B. Donia gisteren aan minister Van Aardenne van economische zaken heeft aangeboden. Van de 39 gemeenten die onder de loep genomen zijn, maakt Gro ningen het het dolst. De hoofd stad van de gelijknamige provin cie verhoogt volgend jaar de ta rieven van openbare sport-ac- commodaties met gemiddeld vijftien procent, terwijl het ge bruik van gymlokalen zelfs 63 procent duurder wordt Ook de verhoging van de onroe- rend-goedbelasting is in sommi ge gemeenten opzienbarend: En schede legt op het huidige tarief 55,5 procent, Zaanstad 23,3 pro cent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 10