Michel verheii b.v. overhemd ca (jlssu/tomfc adviseur FIAT 131.VOOR WIE VERDER RIJDT DAN ALLEEN VAN A NAAR B. Voordeel aanbieding sport ombinatiel kostuum SPECIALIST c, d, 6, f. Q. fi. i, r—1 j. K. I. m. n. o DE MEESTE BESTELWAGENS VERVOEREN DURE LUCHT. SUZUKI VINDT DAT ZONDE. Als 't alléén om belastingaftrek zou gaan.... 't Gaat om uw pensioen. SUZUKI. EEN RAAAZEND KNAP KARRETJE. GEMEENTE NOORDWIJK feurtit 71 Openingsreceptie BODY BUILDING. een Bii aankoop van een of n naar keuze HAARLEMMERSTR - 197 uzuki Carry f8.950.- cxcl. BTW. Conventionele bestelwagens f 15.000.- excl BTW. Premies en koopsommen voor levensverzekeringen met lijfrenteclausule zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Een bekend en aantrekkelijk gegeven. Maar het gaat natuurlijk niet alléén om het fiscale voordeel. Van groter belang is het feitdat u bouwt aan aanvulling op uw wellicht magere pensioen. Het kan zelfs zo zijn, dat de veel geadverteerde koopsompost minder aantrekkelijk is voor u. Deze constatering betekent, dat het hoogste kapitaal niet altijd zaligmakend is. Waar het werkelijk om gaat is: belastingaftrek met een in uw situatie passend betalings-en verzekeringsresultaat. Daarom is een advies over de vele mogelijkheden van de Belastingaftrek-Polis noodzakelijk. Inhoud van zo'n advies: We kijken welke betalingsmogelijkheid past; wekijken welke verzekeringsmogelijkheid past; we rekenen de fiscale aspecten voor. De Belastingaftrek-Polis is van Nationale-Nederlanden. Een zekerheid die telt, ook in de einduitkomst. Bel ons even voor een écht advies. Doezastraat 15 2311 GZ Leiden tel. 071 - 133222' Wie regelmatig verder rijdt dan alleen naar op steenworp afgelegen B's, zal een auto waarderen waar je na een paar uur niet 'verkreukeld' uitkomt. Een auto die 't reizen van A tot Z in zich heeft. Oftewel: een Fiat 131. Uitgetest in vele internationale rally's, driemaal wereldkampioen. En pas nog door de Fiat ingenieurs geducht onder handen genomen. Waaruit bleek, dat zelfs een drievoudig wereldkampioen nog voor verbetering vatbaar kan zijn. Dus sluimert er nu onder de motorkap van de 131 een nieuwe, sterkere krachtbron van 85 PK (62,5 kW), Met bovenliggende nokkenas en goed voor een top van 160 km/u. Die dankzij de toepassing van een 5e versnelling stil en vooral zuinig is. De motor is echter niet het enige wat vernieuwd is. We noemen de gewijzigde wielophangingen aangepaste schokbrekers. We noemen de nieuwe grill, de nieuwe achterlichtgroep, de nieuwe van binnenuit verstelbare buitenspiegel, het in hoogte verstelbare stuur en het gemoderniseerde interieur. De Fiat 131 is een auto die komfort, prijs en prestatie kombineert op een manier zoals dat een kampioen betaamt. En is als reiswagen bij uitstek natuurlijk ook ver krijgbaar met twee liter- of dieselmotor. U bent bij ons van harte welkom voor een proefrit. FIAT 131. VAN ATOT Z REISWAGEN. V.A. 20.340,-. Incl BTW excl. afleveringskosten. Prijswijzigingen voorbehouden. De meeste bestelwagens rijden doorgaans voor nog geen kwart beladen rond. Dat is zonde van tijd, geld en loze ruimte, terwijl zo'n buitenmaat bestelbak in onze drukke steden meestal slecht uit de voeten kan. De Suzuki Carry kan dat wel. U benut zijn ruimte - en die in de stad - flitsend effi ciënt. Twee soepele deuren en een hongerige achterdeur verschaffen u toegang tot een ruimte die u er aan z'n buitenkant niet afziet. Daarnaast paart de Carry een lage aankoopprijs aan een verbruik dat grenst aan dat van een geheelonthouder. Waarbij datzelfde geldt voor zijn onderhoud. U zou dus bijna twee Carry's kunnen rijden voor de prijs van één conventionele bestelwagen. Komt u 'm maar eens bekijken. De Carry Bestel, de Carry High Roof, de Carry Pick-up of de Carry Kipper. Zinnige dingen in zuinige tijden. Garagebedrijf De Gouden Leeuw Veurseweg 180,2252 AG Voorschoten. Tel.: 01717-2814 Auto de Hoorn Hoorn 69a, 2404 HG Alphen a/d Ri|n. Tel.: 01720-32041 Auto-Meer b.v.. Hoge Rijndijk 4,2313 KJ Leiden. Tel. 071-125259/131867 VOORBEREIDINGS- BESLUIT De burgemeester van Noordwijk maakt overeen komstig het bepaalde in art. 22, lid 2 van de wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de Raad van de Gemeente Noordwijk in zijn vergadering van 23 november 1982 heeft besloten te verkla ren dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor een gedeelte van het ge bied, gelegen in het bestemmingsplan "Buitenge bied", behorende tot het terrein van de dr.mr. W. van den Berghstichting, kadastraal bekend, ge meente Noordwijk, sectie G, nrs. 1217, 1221 en 1516, één en ander zoals op de bij het besluit behorende situatieschets is aangegeven. Bovengenoemd besluit ligt m.i.v. 13 december 1982 ter gemeentesecretarie, afd. Ruimtelijke Or dening (gebouw Sartorius Doelensteeg) ter inza ge. De gemeentesecretarie is op werkdagen voor het publiek opengesteld van 8.30-12.30 uur. Noordwijk, 9 december 1982 burgemeester voor noemd, mr. J.M. Bonnike. De Stichting Rlagg Zuid-Holland Noord zoekt voor aanstelling bij het Instituut voor Multidisciplinaire Psychotherapie te Lelden een boekhouder (M/V) Deze functionaris zal in hoofdzaak boekhoud kundige werkzaamheden t.b.v. de financiële administratie verrichten. Gevraagd wordt voor deze funktle: Een Mavo-opleiding en het praktijkdiploma boekhouden (of een vergelijkbare opleiding). en een administratief medewerker (M/V) Deze funktionaris zal in hoofdzaak werkzaam heden t.b.v. de kliéntenadministratie verrich ten. Gevraagd wordt voor deze funktle: Mavo-opleiding diploma typen. Salariëring en regeling van de rechtspositie zullen voor beide functies geschieden overeenkomstig de CAO Am bulante Geestelijke Gezondheidszorg. Sollicitaties kunt u binnen 7 dagen na het verschijnen van deze advertentie richten aan het Instituut voor Multi disciplinaire Psychotherapie, Os en Paardenlaan 43, 2316 JH Leiden a. ZATERDAG Tel: 071-142425 11 DECEMBER van 17.00 tot 19.30 uur, met om 18.00 uur een show van INSCHRIJVING HUWELIJKSE VOORWAARDEN Onder No. 14580 zijn op 11 oktober 1982 in het huwelijks goederenregister ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam ingeschreven huwelijkse voorwaarden tus sen de heer J. van Wijk en me vrouw M.J.E. van Wijk-Hagen- beek, wonende te 2202 BD Noordwijk, Kon. Astrid Boule vard 59. Mr. P.J.L. van Hoeken, notaris te Noordwijk. LEIDEN: KOREVAARGARAGE B.V., KOREVAARSTRAAT 43, TEL. 071 -14 21 46 LEIDEN: AUTOMOBIELBEDRIJF H. HUISMAN BV., LEVENDAAL 80, TEL. 071 - 14 43 45 12 29 62 LEIDERDORP: KOREVAARGARAGE BV., WEVERSBAAN 12, TEL. 071 - 89 60 31 (INDUSTRIETERREIN "DE BAANDERIJ") KATWIJK a. ZEE: AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDR. SEINPOST BV., DRIEPLASSENWEG 7, TEL. 01718 - 7 16 44 NOORDWIJK: AUTOBEDRIJF BEUK B.V., GOLFWEG19, TEL. 01719 - 11 9213. ALPHEN a/d RIJN: ROODENBURG'S AUTOBEDRIJF B.V., ZAAGM0LENWEG 2 T/M 8, TEL. 01720 - 2 93 25.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 8