BRIJNEN OVER PIANO'S GESPROKEN: voor slechts 45,- BEKENDMAKING DE KONFEKTIEHAL Inkoop oud goud f en zilver „aösanctos TURFMARKT 7, LEIDEN 071-121595 Schade- en Cleaningservice van Werkhoven XwWtbw® 13°4001 HOGEWOERD 177-LEIDEN V.a. 48 IR «an 9-14 uur. AL ONZE PANTALONS NU 39,- DE TWEE 70,- ALLE KOSTUUMS100,- ALLE KOLBERTS75,- Algemene kennisgeving "Veilig in Jezus' armen" Dankbaar voor alles wat zij in ons leven betekend heeft, maar ook diep bedroefd, geven wij u kennis dat de Hee- re na een kortstondige ziekte uit ons midden heeft weg genomen mijn innig geliefde vrouw en onze lieve zorgza me moeder en oma CORNELIA VAN BEELEN geb. KUIJT op de leeftijd van 68 jaar Katwijk: H. VAN BEELEN Leiden: WIM en SANNY Katwijk: PIET en JANNY KOOS en MIEN HUIG en NEL JAAP en RIA en kleinkinderen Gelegenheid tot condoleren 's avonds van 7-9 uur. Geen bloemen De rouwdienst zal gehouden worden D.V. maandag t3 december a s. des nam. 1.45 uur in het Herv. Kerkl. Centrum, Voorstraat 74 te Katwijk aan Zee, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden ca. 2.30 uur op de nieuwe begraafplaats "Duinrust" aan de Parklaan te Katwijk aan Zee. Algemene kennisgeving In plaats van kaarten Na een langdurige ziekte en liefdevolle verpleging in de St. Bavo heeft de Heere uit ons midden weggenomen onze geliefde broer, zwager en oom TEUNIS ONDERWATER op de leeftijd van 72 jaar Katwijk: mevr. A. ONDERWATER VAN DUIJVENBODE J W. HAZENOOT-ONDERWATER H. HAZENOOT C. ONDERWATER I. M I. ONDERWATER-REIMERS Leiden: J. ONDERWATER J. ONDERWATER-ROSKAM neven en nichten Katwijk aan Zee, 9 december 1982 Secr. Varkevisserstraat 234 Corr.adres: Kortenaerstraat 5, 2224 RH Katwijk ZH De overledene is opgebaard in het rouwcentrum, Zuid straat 103, Katwijk aan Zee, alwaar gelegenheid zal zijn tot condoleren zaterdag 11 december a s. des nam. van 7.00-8.30 uur. De rouwdienst zal gehouden worden D.V maandag 13 december a s. des nam. 2.45 uur in het rouwcentrum, Zuidstraat 103, Katwijk aan Zee. waarna de begrafenis zal plaatsvinden omstreeks 3 30 uur op de begraafplaats "Duinrust" aan de Parklaan te Katwijk aan Zee. TEUNIS ONDERWATER oud 72 jaar HUIG en GRÉ GÉ en NIEK AAT en JAN TEUNA en KEES KEES en GIJSJE JOKE en WIM en kinderen Katwijk, 9 december 1982 Na een langdurig, moedig gedragen lijden is van ons heengegaan onze lieve moeder, dochter, zuster en schoonzuster JEANNE HEYKOOP op de leeftijd van 48 jaar Leiderdorp: MARK MICHELLE Namens de verdere familie: A. P. HEYKOOP 8 december 1982 Splinterlaan 44 2352 SJ Leiderdorp Jeanne is opgebaard in het rouwcentrum J. H. Soek, Hogewoerd 162 te Leiden. Thuis en aan de rouwkamer geen bezoek De rouwdienst in de Ned. Hervormde kerk aan de Hoofd straat 19 te Leiderdorp is bepaald op maandag 13 de cember a s. om 2 00 uur n.m., waarna de teraardebe stelling om ca. 2.45 uur zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Hoogmadeseweg te Leiderdorp. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de teraarde bestelling in de ontvangkamer van de begraafplaats. Gezang 180a:1 Na een ziekbed van enige maanden is ook onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder JANTJE KOEKOEK weduwe van PIETER VAN ITERSON in de ouderdom van 84 jaar, van ons heengegaan. Oegstgeest: J. HARTOG-VAN ITERSON H HARTOG Oosterbeek: H. R. VAN ITERSON B. VAN ITERSON-TIJSTERMAN Sassenheim: J. VAN ITERSON H. VAN ITERSON-CORNELIUS Ter Aar: J. VAN ITERSON M. VAN ITERSON-ZANTINGE Zuid-Afrika: H. VAN ITERSON C VAN ITERSON-TIJSTERMAN Katwijk. A. VAN ITERSON E M VAN ITERSON-VAN ITERSON Nijkerk: P. VAN ITERSON M. VAN ITERSON-VAN DUIN Westbeemster: J VOORTHUIS-VAN ITERSON dr. H. VOORTHUIS klein- en achterkleinkinderen De overledene is opgebaard Secr. Varkevisserstraat 77, Katwijk aan Zee, alwaar gelegenheid zal zijn tot condole ren zaterdag a s. van 14.00-17.00 uur. De rouwdienst zal gehouden worden maandag 13 de cember a s. om 14.00 uur in de zaal van de Ichthuskerk, Nachtegaallaan 7. Katwijk aan Zee, waarna de begrafe nis zal plaatsvinden om 14 45 uur op de begraafplaats van de Geref Kerk aan de Sandtlaan te Rijnsburg. ANNIE VAN STEIJN-VAN KEMPEN zijn dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft ge- 9 december 1982 Vreewijkstraat 27 2311 XG Leiden De overledene is opgebaard in de aula van "Ad Sanc- tos". Lammermarkt 43 te Leiden. Gelegenheid tot condoleren aldaar: maandag 13 decem ber van 19.00 tot 19.30 uur. Dinsdag 14 december zal de Uitvaartdienst voor haar worden gehouden in de kerk van de H. Leonardus A.P.M., Haagweg 13 te Leiden om 11.00 uur, waarna de begrafenis plaatsvindt op de begraafplaats "Rhijnhof" te Leiden om circa 12.00 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. Tot onze grote droefheid is geheel onverwacht overle den, mijn allerliefste man, onze beste broer, zwager en onze dierbare oom AAD VAN WERKHOVEN op de leeftijd van 64 jaar Oegstgeest, 9 december 1982 Van Wijtenbachweg 91, 2342 XX Oegstgeest Thuis geen bezoek Mijn dierbare man is opgebaard in de aula van Ad Sanctos", Lammermarkt 43 te Leiden. Zondagmiddag wordt voor zijn zielerust een gebedsdienst gehouden in de Paroch.Kerk v.d. H. Willibrordus, Rhijngeesterstraat- weg 37 te Oegstgeest om 16.00 uur waarna gelegenheid tot condoleren. De H. Uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 13 dec. om 11.30 uur in bovengenoemde kerk, waarna om 13.30 uur de crematie in het crematorium Ockenburgh te Den Haag (Loosduinen). RUUD BROOKMAN op de leeftijd van 43 jaar ELS NATHAN TAMAR H. BROOKMAN L. M. C. BROOKMAN- VAN BRUIJNSVOORT Ruud ligt opgebaard in het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179, Leiden. Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar zaterdag van 11 - 11.45 uur. De crematie is bepaald op maandag 13 december a s. om 13 uur in het crematorium "Ockenburgh", Ocken- burghstraat 21, 's-Gravenhage, einde Laan van Meer- dervoort. RUUD BROOKMAN Wij zullen hem allen mis- NEDO en RIA BEN en LONA CEES en LYDA RIEN en LIA Mevrouw VAN IPEREN PIET en IRENE RUUD en ANN TON en NEL AAD en ANNEKE JOS en MIRJAM en kinderen J.P. Reinders, veld, J. Verhage, H. Meijer. A. van Luijk, huisarts. Alle Leidse huisartsen zijn be reid waar te nemen, behalve de Merenwijkartsen, dr. Rein ders, dr. Tan en dr. van Tol. "Van het concert des levens, krijgt niemand een program Diep bedroefd, doch dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, geven wij kennis dat na een langdurig doch geduldig gedragen lijden van ons is heengegaan onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder NAATJE HULSCHER-DE RIDDER wed. van KLAAS HULSCHER in de leeftijd van 70 jaar Alphen a d. Rijn: K. H. HULSCHER Leiderdorp: W. HULSCHER C. J. HULSCHER-ROMIJN Alphen a.d. Rijn: H. HULSCHER R. HULSCHER-ZWAAN Alphen a.d. Rijn: C. HULSCHER kleinkinderen en achterkleinkind en verdere familie 9 december 1982 Eekhoorntjesbrood 612403 RD Alphen a.d. Rijn Aan huis geen bezoek Er is gelegenheid voor condoleancebezoek maandag 13 december van 19.30-20.30 uur in de rouwkamer van serviceflat "Westerhove", Anna van Burenlaan, Alphen a.d. Rijn. De rouwdienst zal D.V. gehouden worden dins dag 14 december om 13.30 uur in de aula van de Oos terbegraafplaats aan de Verlengde Aarkade. Aanslui tend zal de teraardebestelling plaatshebben. "Laat Hem besturen, waken 't is wijsheid wat Hij doet! Zo zal Hij alles maken, dat ge U verwonderen moet, als Hij, Die alle macht heeft, met wonderbaar beleid geheel het werk volbracht heeft, waarom Gij thans nog schreit". Gezang 427:5 (nwe. liedboek) Bedroefd omdat wij haar moeten missen maar dankbaar dat zij voor meer lijden is gespaard delen wij u mede dat van ons is heengegaan onze lieve zorgzame moeder en oma, zuster, schoonzuster en tante CORNELIA JONKER wed. van JAN HULSBOS op de li J van 67 jaar Buitenkaag: A. HULSBOS C J. HULSBOS-VERCOUTEREN P HULSBOS G. M. HULSBOS-DE MAN J. HULSBOS M. C. H. HULSBOS-STRAVER Nieuw Vennep C. HULSBOS E. HULSBOS-WISCHMEIJER kleinkinderen en verdere familie De rouwdienst is bepaald op dinsdag 14 december 1982 om 14.00 uur in de Herv. Kerk te Kaag, waarna de ter aardebestelling zal plaatshebben op de begraafplaats van de Hen/. Kerk te Abbenes omstreeks 15.15 uur. Gelegenheid tot condoleren op zaterdag 11 december en maandag 13 december 1982 van 19.00-21.00 uur Lisserdijk 45a, Buitenkaag. Langs deze weg willen wij u hartelijk danken voor het medeleven betoond na het overlijden van mijn lieve zoon, onze dierbare broer, zwager en oom Theodorus Wilhelmus Koekenbier Uw belangstelling hebben wij bijzonder gewaardeerd. Mede namens verdere familie: M.A. Koekenbier-Verkleij, broers en zusters. Leiden, 10 december 1982. VERHUISBERICHT RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING •s GRAVENHAGE Het bureau van de raad, thans gevestigd aan de Zout- keetsinqel 41 te 's Gravenhaae. zal weaens verhuizing naar: N.W. BUITENSINGEL 2, 's GRAVENHAGE op 15, 16 en 17 december 1982 gesloten zijn. Spreekuur met ingang van 20 december 1982 maandag t/m vrijdag van 10.30-11.30 uur. Lucas van Leyden-Juwelier Hoogstraat 6. Leiden Telefoon 071-142350 BEGRAFENISSEN CREMATIES M LAMMERMARKT 43 LEIDEN TEL 071 12 66 18 per maand heeft u al een nieuwe, moderne piano in huur met kooprecht Chinees Indisch Restaurant "Azlé" Proficiat Fam. Hu!! Uw 8-jarlg bestaan is binnenkort een feit! Onze hartelijke gelukwensend Hulde aan de warme atmosfeer, voortreffelijke keuken en gastvrij onthaalt Mede door uw puik verzorgde zakenlunches kwamen voor ons zeer duurzame kontakten tot stand!! Wij mogen derhalve eenieder dit eerlijke en hartelijke restaurant van harte warm aanbevelen!! Velen met ons gingen u voor, volgt u ons? Chin. Ind. Rest. "Azië" Stationsplein 24, 2312 AK Lelden. Tel. 071-126233. Reserveer tijdig voor de komende feestdagen Tevreden gasten van het 1e uur. Iran Europe Trading Comp. b.v. Louis C.W. Eikmann. Automobilisten LET OP!! !!NU OOK BANDEN: NIEUWE ZWEEDSE KWALITEIT!! merk: Glslaved. Staalgordel radlaalbandert. Kenmerk voor uw veiligheid!! Nu met 25% korting - gratis omleggen. Voor een goedkope wintercontrolebeurt van uw auto, zoals controle anti vries, verlichting, remmen, banden, accu's, uitlaat en algehele staat van de auto. Tevens ook voor poetsen en cleanen van binnen en buiten geheel gerei nigd. Voor het verwijderen van lichte schade, steenslag en krassen hebben wij zeer interessante prijzen. Rij vrijblijvend even bij ons langs. Oude Rijnsburgerweg 23, Oegstgeest. Tel.: 071-175227. Na 18.00 uur 01718-24564. yjjcbtreklame \#sCH|rpE ■ia |,n h,2 ook zaterdags (met rode stip) Zaterdag de laatste dag van: Vestestraat 7b (zijstraat Nieuwe Rijn) Leiden. Ma. gesloten. Videobanden Ie huur bij de eerste Katwljkse leesportefeuille f 7,50 per 3 dagen, f 10,- per week. Meer dan 1300 titels op het V.H.S.-, Betamax- en het V.C.C.-systeem. Geopend van 9-19 uur. Donderdag tot 21 uur. Zaterdag tot 17 uur. E.K.l.'s Videotheek. Korte Voorhouterweg 8, Rijnsburg. Telefoon 01718-29218.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 6