Herman van Veen op Broadway gekraakt TELEVISIE esesee 'Ombudsman' komt VARA tegemoet VRIJDAG 10 DECEMBER 1982 Radio - tv PAGINA 5 NEW YORK (GPD) - Een vrijwel volle bak in het Ambassador Theatre in New York. Herman van Veen wordt twee keer teruggeroepen, kan niet volstaan met één toegift en zingt ten afscheid, zittend op de rand van het podium, „Ik hou van jou", een van zijn oudere Jacques-Brelsuccessen. In het Nederlands... Een Europese entertainer op Broadway tijdens een officiële première. En enkele uren later komt de opdoffer. Een slechte kritiek op een van de tv-stations, en in de ochtenduren de recensies in de kranten die de verkillende buitentemperatuur exact weergeeft. De Amerikaanse pers laat weinig van hem heel. Daar weegt het positieve oordeel van prinses Christina niet tegen op. De show „All of him" wordt met een woordspeligerige verwijzing naar de titel gekarakteriseerd als „te veel van hem". Met name de criticus van de New York Times - toonaangevend, gezaghebbend en machtig in deze stad in dit land - schudt een emmer azijn uit. Frank Rich noemt het armza lig wat Van Veen doet. Hij valt zijn publiek alleen maar lastig, en zijn pleidooi voor vrede, ver draagzaamheid en solidariteit, zijn hekeling van werkloosheid en zijn waarschuwing tegen het uitroeien van zeehondjes worden door Rich ervaren als onuitstaan baar prekerig. Hij heeft geen enkele waardering voor diens zangstem en betitelt Van Veen cynisch als een inval ler voor het moment dat Charles Aznavour niet beschikbaar is. De totale performance, de samen hang van licht en geluid, Van Veens achterwerk-concert op de vleugel en zijn rijstspuwerij ver vullen deze criticus met walging, en wat hem betreft moet Herman zich vooral niet vestigen in de USA. Herman van Veen daar over: „Het is het woord van één man. Mij kunnen ze deze erva ring nooit meer afnemen. Deze aanvallen zijn niet door de hou ding van het publiek, door de manier waarop de zalen hebben begrepen wat ik doe. Die ene man met die decoupeerzaag, de criticus die als een messenkras- ser een schilderij verwoest... laat het. Ik speel hier zolang het mo gelijk is, maar ik herhaal wat ik altijd heb gezegd: ik ga naar huis..." Het is duidelijk dat de kranten moeite hebben met zijn stijl, zijn veelzijdigheid. Ook de Daily News en de New York Post vin den Herman van Veen niet vol doende helder te plaatsen. Het is van alles wat, aldus de critici. Die combinatie van zanger, violist, mimespeler, dichter, componist, acteur, schrijver, filmspeler, pla- tenartiest, clown, acrobaat en ko miek, 't mag dan uniek zijn in Europa, hier vliegt hij allerlei on- volgbare kanten uit. Wel zegt de News, dat zijn muzikale trio heel goed werk aflevert. Ook vindt de krant dat hij een prettige, diep- warme stem heeft. In dat opzicht is hij typisch Europees-Frans- georiënteerd. Zijn overvloed aan materiaal speelt hem parten, aldus de New York Post. Dit blad is gematigd-posi tief, maar stelt dat Herman van Veen te weinig visie uitstraalt. Er zit niet genoeg lijn in wat hij doet en hij is alleen opmerkelijk als hij musiceert op piano of viool. Ook deze krant legt er de nadruk op dat hij een Europese beroemdheid is en waardeert hem om zijn virtuositeit en zijn humor. Maar, aldus de New York Post, het feit dat hij er staat, is niet genoeg voor deze vorm van vermaak. Wat minder van alles zou ook mooi zijn. „In z'n beste vorm kan hii verschrikkelijk Herman van Veen op Broadway. goed zyn, maar wat hij nodig heeft is een sterkere regisseurs- hand". Herman van Veen is geen moment aangeslagen of kapot. Hij gaat door. Zijn medewerkers zijn koortsachtig in overleg over de publiciteitscampagne om verder te spelen op Broadway. In elk ge val draait de show door tot en met zondag. Dan valt de beslis sing, of men er, om te beginnen, een week aan vastknoopt, maar de financiële risico's zijn niet on aanzienlijk. LONDEN - Drew Barrymore, kleindochter van de ster van de stomme films, John Barrymore, woonde in Londen de koninklijke première bij van de nieuwste sciencefictionfilm van Steven Spielberg, 'Extra Terr- stial'. Van de thee in het luxueuze Park-hotel zal de kleine Drew zich waarschijnlijk de gebakjes het best herinneren. HILVERSUM (GPD) - De stichting De Ombudsman is bereid zich te rug te trekken uit de produktie en de presentatie van het Veroni- ca-programma 'Tineke'. Dit on der meer om tegemoet te komen aan de bezwaren die bij de VA RA zijn gerezen tegen deze sa menwerking. Een delegatie van de stichting heeft dit gisteravond meegedeeld in een gesprek met een aantal bestuursleden van de VARA, zo verklaarde een woord voerder van de VARA. Voorzitter Glastra van Loon van de stichting bevestigde dat er een vruchtbaar gesprek met de VA RA is geweest, maar zei dat de uitleg die de VARA-woord voer der kennelijk aan het voorstel van de stichting geeft, verder gaat dan hij zou willen bevesti gen. Volgens de stichting is er nooit sprake geweest van mee werken aan produktie van het Veronica-programma. Glastra van Loon bevestigde echter dat met Veronica na een beoordeling van de eerste periode tot een an dere opzet is besloten, die mede is ingegeven door de bezwaren van de VARA. Bij de VARA zal men zich nu in tern, met de directie televisie en de raad van toezicht van de ver eniging, beraden over de vraag of de voorstellen van de stichting aanleiding kunnen zijn de vroe gere samenwerking te hervatten. Op 22 december vindt een nieuw gesprek plaats waarin de VARA uitsluitsel zal geven. De problemen tussen de VARA er. de stichting, die oorspronkelijk uit deze omroep is voortgeko men, ontstonden toen de stich ting actief mee ging werken aan de voorbereiding en de presenta tie van het Veronica-programma Tineke'. Naar de mening van de VARA behoort het niet tot de ta ken van de stichting actief mee te werken aan de voorbereiding van programma's. Zij zou zich slechts met nazorg bezig mogen houden. Voor VARA's ombudsman Frits Bom was de samenwerking met Veronica aanleiding vanaf sep tember geen brieven van kijkers naar zijn programma meer voor verdere behandeling door te stu ren. Ook de subsidie die de VA RA aan de stichting geeft, 300.000 gulden per jaar, dreigde in gevaar te komen. De problemen die in de stichting zelf gerezen waren met de vrij willigers die in de regio actief zijn, die ook bezwaren hadden tegen de samenwerking met Ver onica, zijn naar het schijnt ook opgelost. In een vergadering van deze zogeriaamde buitenmede werkers is gistermiddag een mo tie aangenomen waarin dezen hun volle vertrouwen in het be stuur van de stichting De Om budsman uitspreken. Raquel Welch krijgt baby NEW YORK (DPA) - De Ame rikaanse actrice Raquel Welch (42) verwacht een baby en heeft daarom afgezien van verlenging van haar Broad way-contract. Welch speelt en zingt sinds juni in het suc cesstuk "Woman of the year". Haar contract loopt op 2 ja nuari af en zou met drie maanden wórden verlengd. Volgens een woordvoerster van het theater heeft Raquel Welch aan het stuk ongeveer een half miljoen dollar ver diend. De Franse acteur Robert Vattier is op 76-jarige leeftijd in Parijs aan een hartkwaal overleden. Onder de regisseurs Marcel Car- ne en Max Ophuels speelde hij ook in films VRIJDAG HILVERSUM I 18.06 Echo. 18.15 Kruispunt- interview (RRK) 18 20 Punt uit. 19 30 Man en paard 20 03 Country time 21 02 Nine O Clock Jazz 22 02 Goal 22 45 Man en paard-extra. NOS 23 02 Met het oog op morgen. (23.10 De krant van morgen. 23.20 Den Haag Vandaag) VOOR 0 02 Ee- HILVERSt'M II PP 18 20 Uitzending van de PS.P. OVERHEIDSVOORLICHTING 18.30 De Nederlandse Antillen VA RA 18.40 Luchtruim. 19 00 De lange an Henk de Wit. hoorspel. 19 40 Grammofoonmuz. 20 00 Nws 20 03 Pronvincicle zaken 21 00 Vrije tijd. blije tijd. OS 21 40 Een open schoolreis RVU-NOS 22.10 Europa en twee vuren NOS 22 30 Nws. 22 40 Oost West Thuis best' VA RA 23 00 Het zout in de pap 23 55 HILVERSUM III NOS 18.04 De Avondspits VOO: 19 02 Leo van der Goot. 21.02 Mono. 22.00 Countdown Cafe. HILVERSUM IV NOS: 2000 Europees Concertpo dium Wiener Symphoniker. Wiener Sangerknaben. een Vrouwenkoor i alt-solo-Symfonie nr 3, Mahler. 2153 N OS-Jazz 2130 NOS- Cultuur. ZATERDAG HILVERSUM I Ieder heel uur nws. VARA 7 02 Hal lo hier Hilversum. (8.06 Dingen van de dag) 10.30 Wie in 't Nederlands wil zingen. 11.03 Z.I. 12 03 Tussen Barend en Van Dorp 13 06 In de Rooie Haan. 15.03 Muziek uit Studio 16 02 De Speeldoos 17.30 Wie u HILVERSUM II 7.30 Nws. 7.35 Aktua 8 00 Nws. 8 11 Sport na sport 8 30 Nws. 8 33 Toe- raktua. NOS 9 05 Gymnastiek voor de vrouw 9.15 Voor blinden en slechtzienden. 9.24 Waterstanden. 9 30 Nws. TRIS 9 33 Bosboom en Bekooy (10.30 Nws.). 11.30 Nws. 11 33 De Gouden Drug. documentai re O S 11 56 Dag dokter 12 111k heb u lief myn Nederlands. TROS 12.26 Mededel voor land- en tuin bouw 12 30 Nws 12 36 Aktua 12 55 Agraria 13.00 Nws 13.10 Kamer breed 13.30 Nws 13.33 Voorzichtig breekbaar 14.00 Hobbyhoek 14 30 Nws 14.33 Prentjes in g«-luid RVU- NOS 15.10 Do verzorgingsstaat AVRO 15.30 Nws 15 32AVRO^iit* (16.30 Nws.). 17 00 Vlag met blauwe winpeL 17 30 Nws 17.36 AVRO Ra diojourn. 17 50 Per Saldo HILVERSUM III Ieder heel uur nws NCRV 7 02 Pop stop. 7.30 Rabarbara 8 03 Pop- frisser. 9 03 Gospel-rock. 10 03 Pop-' ion. 11.03 Popsjop. 12 03 Los Vast's Ronde door Nederland. (13.30 Dik voormekaars how) 14.03 Tussen- 15.03 Disco-express. 1603 NCRV-Zaterdae-Snnr» HILVERSUM IV AVRO 7 00 Nws 7 02 Septiem 8 00 Nws. 8.05 Op een klein stationnetje, 's morgens in de vroegte. 9 00 In de kaart gespeeld, verzockprogr. 10 30 Concerto Mattinale. 12 00 Kurhaus- conccrt NOS 13 00 Nws 13 05 Dis- kotabel 15 00 Akkoord KRO 15 30 Hilversum 4 op z'n breedst NEDERLAND 1 NOS 18.23 Nieuws voor slechthorenden 18.28 Open School. Nederland en ge zondheid. 18.58 Journaal AVRO 19.00 Babbeloniê. Spraakverwarrend spelprogramma onder leiding van Pim Jacobs met Lous Haasdijk, Willem Duys en Jos Brink. Gasten: Linda van Dijk, Manfred de Graaf en Willem Nij- holt. 19.35 Kerstshow met Marjon Lambriks en de Wiener Sangerknaben. Opna men, gemaakt in Oostenrijk, met o.a. de kerstliedjes „Stille Nacht" en „Er is een roos ontsprongen". 20.15 Avro's Wie-kent-kwis. Zilveren, koperen en aanstaande paren spelen tegen elkaar met als spelleider Fred Oster. Verder werken mee: Pim Ja cobs, Patricia Paay, Bob Bouma en Jo ke Bruys. NOS 21.30 Journaal 21.55 Vegas. „Verdwenen vrouwen". Amerikaanse detectiveserie met Jo- bert Ulrich, Bart Braverman, Judy Landers e.a.: Dan Tanna houdt op ver zoek van Roth een aantal jonge vrou wen in de gaten, want de laatste tijd verdwijnen er nogal wat. Hij ontdekt een handel in blanke slavinnen. 22.45 Gesprek met de minister-presi dent. Jaap van Meekren spreekt met premier Lubbers over het vandaag ge houden kabinetsberaad. IKON 22.55 Aan onze ouders. Laatste afleve ring bestemd voor ouders en hun kin deren, waarin twee meisjes en een jon gen vertellen over de neerslag in hun leven van een verstoorde ouder-kind- relatie. NOS 23.30 Journaal VOO 23.40 Cast a Giant Shadow. Amerikaan se oorlogsfilm uit 1966 onder regie van Melville Shavelson met Kirk Douglas, John Wayne, Angie Dickinson e.a.: Een vijandig Arabisch leger wil de jo den uit Israël verdrijven zodra het Britse mandaat is opgeheven. Israels nieuwe legerchef Safir vraagt de Ame rikaanse kolonel Mickey Marcus om samen met hem zijn chaotische leger te reorganiseren en te veranderen in een goed geoliede gevechtsmachine. Marcus heeft orders van generaal Ran dolph om het aanbod te weigeren. On danks dat neemt hij het toch aan... ZATERDAG NOS 09.30 Nieuws voor slechthorenden 10.30 Teleac. Kantoorinnovatie. 11.00 Open School NEDERLAND 2 18.25 Paspoort. Informatie voor Span jaarden. 18.35 Sesamstraat 18.50 Jeugdjournaal 18.57 De Smurfen. „De pluizenplaag". Tekenfilmserie. 19.22 Vijf tegen vijf. Kwisprogramma gepresenteerd door Willem Ruis. VARA 20.28 Achter het Nieuws. Actualiteiten rubriek. De actualiteitenrubriek van de VARA doet vanavond verslag van de interna tionale vredesconferentie in Athene. Er zal naar alle waarschijnlijkheid ook aandacht worden geschonken aan de situatie in Suriname. 21.10 Pisa. Sartisch programma met Harry Vermeegen, Henk Spaan e.a. 21.20 Een stukje hemel. Voorlaatste af levering uit de achtdelige Duitse serie met Dana Vavrova, Milena Dvorska, Maria Tomasova e.a.: De klooster school in Warschau is op geen stukken na zo mooi als die waar Janina eerst verbleef. Zuster Sofia zorgt ervoor dat Janina wordt gedoopt en ter commu nie gaat. Ondertussen rukt het Russi sche leger op en in augustus 1944 na dert het front de stad. De in het nauw gedreven Duitsers treden steeds bru ter tegen de burgerbevolking op Zo danig dat het Poolse verzet openlijk de wapens opneemt tegen de onderdruk ker. De kloosterschool bevindt zich midden in het strijdgewoel... 22.20 Edelvrouw-Bedelvrouw. Laatste aflevering uit de Britse serie met Pe nelope Keith, Peter Bowles e.a.: De economische teruggang dwingt Ri chard Grantleigh Manor te verkopen, juist als hij op het punt staat Audrey ten huwelijk te vragen. Juist op dat donkere moment lacht Vrouwe Fortu- na Audrey even toe. Dan ziet zij haar kans. Voor het eerst van haar leven op tactvolle wijze... 22.50 Sonja op Vrijdag. Gevarieerd praatprogramma gepresenteerd door Sonja Barend. 23.50 Consumententips NOS 23.57 Journaal 00.02 Nieuws voor slechthorenden ex-vrouw komt Lawson bij zijn ouders terecht, die hem een handvol slaappil len geven. Wendell wordt echter in een psychiatrische inrichting wak ker. Hij vraagt een van zijn mede-pa tiënten, de Pool Marlon, hem te doden Alle pogingen mislukken echter, Lawson en Marlon weten wel uit de inrichting te ontsnappen... 21.55 De vijfde windstreek. Programma over de in 1912 geboren schrijver J. L. de Beider. 22.45 Journaal BELGIË II 18.00 Tik Tak. Kleuterserie. 18.05 Sesamstraat 18.20 Klein, klein kleutertje. „De tover fluit" en „Het verloren muziekje" 18.35 Open School. Loon naar werken Sociale zekerheid en werkloosheid 19.07 Uitzending door derden. Program ma door het Vrije Woord. 19.37 Mededelingen en Morgen 19.45 Journaal 20.10 Weerman 20.15 The End. Amerikaanse komische speelfilm uit 1978 onder regie van Burt Reynolds met Burt Reynolds, Sally Field. Dom de Luise e.a.: De 36-jarige Wendell Lawson krijgt van de dokter te horen dat hij aan een ongeneeslijke bloedziekte lijdt en waarschijnlijk bin nen zes maanden een pijnlijke dood zal sterven. Hij besluit zijn dood niet lijdzaam af te wachten en wil zelf moord plegen, maar stelt eerst samen met zijn vriend Marty zijn testament op. Na een vruchteloos bezoek aan zijn 19.00 De mysterieuze wereld van Ar thur C. Clarke. „Draken, dinosaurus sen en andere reptielen". Amerikaan se documentaireserie. 19.30 Lieve plantjes. De fuchsia 19.37 Morgen 19.45 Journaal 20.10 Weerman 20.15 De Forsyte Saga. „Conflict Brit se televisieserie (z.w.) naar de trilogie van John Galsworthy met Kenneth More, Eric Porter, Nyrec Dawn Porter. John Welsh, Joseph O'Connor, Lala Morris e.a. 21.05- 23.30 Der Ring des Nibelungen. „Das Rheingold". Opera van Wagner met Donald Mclntyre, Martin Egel, Siegfried Jerusalem e.a.. De drie Rijn dochters, Woglinde, Wellgrunde cn Flosshilde moeten het magische Ryn- goud bewaken. Wanneer de Nibelung Albench opduikt, verklappen ze hem dc magische kracht van het goud: hij die de liefde afzweert, kan van het goud een ring smeden, waardoor hu alle macht ter wereld krijgt. Prompt verdwijnt Alberich met het goud... 18.30 Vorsicht Geheimkamcra. Serie over verborgen en geheime camera's. 18.10 WWF-CIub. Vervolg 19.15 Hier und Heute. Regionale actuali teiten. 20.00 Journaal 20.15 The bottom of the bottle. Ameri kaanse speelfilm uit 1956 van Henry Hathaway met Joseph Cotton, Van Johnson, Ruth Roman e.a.: Patrick Martin heeft in de grensstad Nogales als advocaat heel wat aanzien verwor ven. Wanneer hij op zekere avond naar zijn ranch terugkeert ontmoet hij in de schuur zijn uit de gevangenis ontsnap te broer Donald. Donald verzoekt Pa trick hem te helpen naar Mexico te vluchten. Patrick staat voor een moei lijke beslissing: moet hij zijn repuratie als advocaat opofferen voor de vrij heid van zijn broer. 21.45 Ich bin seit sicben Jahren arbeits- los. Bericht van een zelfhulpgroep. 22.30 Thema's van de dag 23.00 Die Sportschau 23.25 Das doppelte Lebcn. TV-spel van Michael Scharang met Christa Posch, Peter Gruber, Sigfrit Steiner e.a Hans Lammcrs is een econoom, die echter zodanig op de politieke cn ideo logische toer gaat, dat hij overal het lid op de neus krijgt. Hij besluit dan ook zich op dc maatschappij te wreken en aanvaardt een baantje als makelaar in onroerende goederen. Op deze manier bedriegt hij heel wat mensen. ZATERDAG 10.00 Journaal 10.03 Gefangene des Stroms. Ameri kaanse film (1956) van Rèoijf Hatha way, naar een verhaal van Georges Si- menon. 11.30 Terugblik 11.40 Aspekte. Cultureel magazine DUITSLAND 2 18.00 Tom und Jerry. Tekenfilm 18.20 Dick und Doof. ,,De buurvrouw in de koffer". Kluchtfilm met Stan Lau rel en Oliver Hardy 18.57 Programma-overzicht 19.00 Journaal 19.30 Auslandsjournaal. Buitenlandse actualiteiten. 20.15 Derrick. Duitse politieserie met Horst Tappcrt, Fritz Wcppcr e.a. Voor Ralf cn Anita Schneider eindigt een bedrijfsfeestje op een hevige ruzie Wat voor Ralf een nietsbetekenende flirt met een vrouwelijke collega is, is voor Anita de druppel die dc emmer doet overlopen. Ze besluit zich door collega Hohner naar huis te laten bren gen. Onderweg worden ze door drie gemaskerde personen aangehouden... 21.15 Tabula rasa. ..Deutsche Geschich- te in 43 Minuten". Satirisch program ma van en met Hans-Dietcr Husch. 22.00 Journaal 22.20 Aspekte. Cultureel magazine 23.35 Joc Kidd. Amerikaanse western uit 1972 onde regie van John Sturgcs met Clint Eastwood, Robert Duvall, John Carter c a Rond dc eeuwwisse ling stryden machtige grootgrondbe zitters en Mexicanen om het land aan de grens tussen Amerika en Mexico. In Sinola krijgen de oorspronkelijke bewoners te maken met een rechter die op dc hand van de grondbezitters is. Dc Mexicaan Luis Chama wil hier verandering en brengen. Hy vernietigt alle dossiers en bevrydt zyn landgeno ten Ramon cn Naco uit dc gevangenis. Als hij de rechter wil gyzelen steekt de revolverheid Joe Kidd daar een stokje VOOV Chama weet te vluchten cn Joc Kidd zet de achtervolging in. 01.00 Journa.il 18.00 Hallo Spencer 18.30 Telecollcge. Geschiedenis. 19.00 Hobfcjthek. „Scherp en pikint" Vryctydsmagazine van en met Christi ne Niklas cn Jean Putz. 19.45 Journal 3. Regionaal nieuws. 20.00 Journaal 20.15 Landessptegel: Nationalsozi&lis- mus im Alltag „Het dagelyksc leven tijdens de oorlog". Documentaircsc- 21.00 Endlich 18 - und was nun?. Vierde aflevering uit dc serie over volwassen worden 21.30 Gott und die Welt Jeruzalem". Religieus programma 22.00 Der altere Sohn. K. r te all. ring van een Russische komedie in twee dalen met Jewnenfl Loonov. wiadimir Isotov e.a.: Nadat twee jonge mannen, Wolodja en Silva, hun vriendinnen naar huis hebben vergezeld, laten de meisjes hun aanbidders in de steek. Zij staan eenzaam cn verlaten op straat, terwijl hun laatste trein is ver trokken. Plots zien zy in een huis een vader en een zoon hevig ruzie maken... (Aansluitend Journaal)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 5