Hockeyteam start met ruime winst Bouw sluis in Katwijk halverwege Nieuw bestuur bij St. Etienne PvdA komt met oppositiestrategie Voorsprong Carambole slinkt Rijk houdt order NS bij Talbot op Aanklacht na dood bokser Nederlaag West-Duitsland Real Madrid verrast CSKA Moskou Regeringen Waddenzee landen in zee met milieu activisten Aanklager Watergate overleden Deetman en onderwijs bonden blijven oneens ST. ETIENNE (ANP) - De algemene vergadering van St. Etienne heeft gisteravond Paul Bressy (57) gekozen tot nieuwe voorzitter van de club. Na het aftreden van Roger Rocher twee jaar geleden slaagden diens opvolgers Hen ri Fieloux en André Buffard er niet in de club in het rechte spoor te krijgen nadat onder het bewind van Ro cher op uitgebreide schaal malversaties waren gepleegd. Ten einde de dreigende moeilijk heden het hoofd te bieden werd gisteren een bijzondere algeme ne vergadering belegd om een nieuwe voorzitter te kiezen. De vergadering werd bijgewoond door de voorzitter van de Franse voetbalbond, de voorzitter van de liga en de burgemeester van St. Etienne Joseph Sanguedolce. BOLOGNA (ANP) - De Franse boksarbiter Raymond Bal- deyron, de Italiaanse trainer Rocco Agostino en ringarts Ezio Pimpinelli verschijnen vandaag voor de rechtbank van Bologna. Het drietal is beschuldigd van dood door schuld van de Italiaanse mid dengewicht Angelo Jacopuc- ci. Jacopucci overleed op 22 juli 1978, drie dagen na het door hem verloren Europese titelgevecht tegen de Brit Alan Minter. Het gevecht werd in de twaalfde ronde ge staakt, toen Jacopucci door Minter knock-out geslagen Enkele uren later werd Jaco pucci onwel. Drie dagen later overleed de Italiaan zonder bij bewustzijn geweest te zijn. Het gerechtelijk oner- zoek, dat op de dood van Ja copucci volgde, wees uit, dat het leven van de jonge pugi list mogelijk gered had kun nen worden, wanneer hij sneller in het ziekenhuis was opgenomen. Verder werd door de officier van justitie vastgesteld, dat de arbiter het gevecht eerder had moeten staken. Jacopuc ci incasseerde, hangend in de touwen, een waarshcijnlijk fatale serie stoten op het hoofd zonder nog tot enig weerwerk in staat te zijn. De financiële situatie van St. Etien ne, waar in de loop der jaren via een zwarte kas een bedrag van ten minste acht miljoen buiten de boeken is gebleven, is zorge lijk nadat een aantal zwarte con tracten met spelers gewit moest worden. Het publiek, dat tot het trouwste van Frankrijk werd ge rekend, heeft de club massaal de rug teruggekeerd. St. Etienne, afgezakt tot een kleine middenmoter in de eerste divi sie, trekt gemiddeld dit seizoen nog geen 7000 toeschouwers, on voldoende om de huishouding van de dure club in stand te hou den. Een verzoek aan de Franse voetbalbond om een lening van 500.000 gulden, ten einde de di recte financiële problemen het hoofd te kunnen bieden, werd af gewezen. De eerste daad van het nieuwe bestuur was het instellen an een tien man sterke commis sie die moet proberen orde op za ken te stellen in de financiële chaos bij de club. VRIJDAG 10 DECEMBER 1982 MELBOURNE (ANP) - Nederland heeft in de openingswedstrijd van het tienlanden hockeytoernooi in Melbourne meer moeite gehad met Maleisië, dan het resultaat (5—1) doet vermoeden. Zoals vaak bleken de Maleisiërs lastig te bestrijden. Zij namen zelfs de leiding en bij de rust, die inging met een stand 2-1 in het voordeel van Nederland, was het nog allerminst zeker dat Oranje zou winnen. Tom van 't Hek was goed op schot tegen Maleisië. Hij scoorde drie goals. LEIDEN - In de eerste klasse van de Leidse biljart competitie begint het met de week spannender te worden. De Carambole bleef ondanks een 5-3 neder laag bij De Heul weliswaar leider, maar verschillen de teams staan te popelen om deze positie over te nemen. Landzicht, dat 4-4 speelde, en Between, dat met 6-2 won, hebben met een totaal van 61 nog maar één punt achterstand op de Carambole. Daarbuiten beschikken teams als TOP 2 en UVS, ondanks ne derlagen, eveneens nog over kampioenskansen. Zelfs het zo slecht gestarte TOG komt met 56 pun ten alsnog voor een ereplaats in aanmerking. De uit slagen in de eerste klasse: Vriendschap-Landzicht 1 4-4; De Heul 1-Carambole 1 5-3; TOP 1-UVS 1 6-2; Between l-'t Zuid 1 6-2; TOG 1-TOP 2 6-2. De stand na 13 ronden: 1 Carambole 62; 2-3 Landzicht en Be tween 61; 4 TOP 2 58; 5 UVS 57; 6 TOG 56; 7 Vriend schap 52; 8 De Heul 46; 9 TOP 1 37; 10 't Zuid 30. In de tweede klasse is geschied, wat allang dreigde. Dankzij een 8-0 winst overstak Morspoort 1 het lei dende duo Landzicht 2-Landzicht 3. Debet daaraan was mede het 0-8 verlies dat Landzicht 2 tegen Be tween 2 opliep. Landzicht 3 bleef op 4-4 steken te gen Stompwijk. Morspoort is nu koploper met 66 punten, Landzicht 3 volgt met 65, Landzicht 2 heeft 61 punten verzameld. De uitslagen: Spijkerbak 1- Katwijk 1 4-4; Gouden Leeuw 1-Spiikerbak 2 4-4; Landzicht 2-Between 2 0-8; Morspoort 1-TOP 3 8-0; Landzicht 3-Stompwijk 1 4-4. In de derde klasse dreigde eveneens een mijlpaal te worden gebroken. Het bedreigde Landzicht 4 wist hier echter een kleine tussensprint te plaatsen, waarmee de ploeg het in de opmars zijnde Mors- kwartier weer op kleine achterstand zette. Land zicht 4 staat nu op 72, Morskwartier volgt met 69 punten, maar heeft nog steeds een achterstallige wedstrijd. De uitslagen: Morskwartier 1-UVS 2 6-2; Carambole 2-De Waag 2 6-2; DOB 1-DOS 1 4-4; Vriendschap 2-Landzicht 4 0-8; De Waag l-'t Wacht je 1 6-2. Uitslagen in de overige klasses: Vierde klasse- Haag- weg 1-Carambole 3 0-8; Wapen van V.l-DOB 2 8-0; Witte Hen 1-Spijkerbak 4 4-4; Spijkerbak 3-TOG 2 8-0; 't Zuid 2-DOS 2 4-4. Vijfde klasse: De Heul 3- UVS 3 6-2; Katwijk 2-TOP 5 4-4; Vriendschap 3- Morspoort 2 0-8; TOP 4-De Heul 2 4-4; DOS 3-De Heul 3 6-2; UVS 3-Gouden Leeuw 2 2-6. Zesde klas se: De Waag 3-Haagweg 2 4-4; Spijkerbak 5-TOG 3 8-0; 't Wachtje 2-Landzicht 5 4-4; Carambole 4-Mors- kwartier 3 6-2; Morskwartier 2 -'t Zuid 3 8-0. Zeven de klasse: UVS 4-Wapen van V. 2 2-6; Katwijk 3-De Heul 4 6-2; Wapen van V. 2-Witte Hen 3 8-0; DOS 4-Witte Hen 2 2-6; UVS 4-De Waag 4 4-4; Between 3-DOB 3 8-0. Achtste klasse. Witte Hen 4-Wapen van V. 3 4-4; Haagweg 3-DOS 5 8-0; TOP 6-De Heul 5 3-5; Katwijk 4-TOP 7 2-6; Stompwijk 2-Spijkerbak 6 8-0. Dankzij een produktieve slotfase kon Nederland de marge nog op vier treffers brengen. Van 't Hek liet zijn scoringsdrift niet beteu gelen door het feit, dat hij dit keer achter de voorhoede ope reerde. De actieve Kampong speler, die zijn vertrouwde stick aanvankelijk afgekeurd zag wor den door de jury, maakte drie doelpunten. Den Hartog en Bouwman waren de andere schutters. Bondscoach Wim van Heumen was wel blij met het resultaat, maar opperde toch enkele be denkingen. Vooral over de straf- corner van Bouwman (vier in to taal) was hij ontevreden. "Dat liep helemaal niet", aldus Van Heumen, "en dat kunnen we ons niet permitteren. Zonder goede strafcorner kunnen wij het hier wel vergeten". Ook het veldspel liep bij Nederland in het begin stroef. Nadat de op 22 november overle den Guust Lathouwers, die in Melbourne wedstrijdleider zou zijn geweest, op verzoek van het Nederlandse gezelschap met en kele ogenblikken stilte was her dacht, trok Maleisië het initiatief naar zich toe. Debutant Hidde Kruize speelde als linksbuiten nog wat onwennig en op het mid denveld, met Diepeveen, Van 't Hek en Den Hartog, werd nogal eens balverlies geleden. In de 13e minuut kon Maleisië na een mas sale aanval door Nunis verdiend de leiding nemen (0-1). Wakker geschud ontplooide Ne derland meer aanvallende acties, maar voorlopig greep de Maleisi sche verdediging, met laatste man Tan aan het hoofd, attent in. Pas in de 2TE MINUUT BRAK Van 't Hek de ban na een goede voorzet van Bouwman. Overi gens kwam dit doelpunt via snelle uitval tot stand. Vijf minu ten voor rust kon Oranje voor het eerst wat ruimer ademhalen, toen Den Hartog met een uiterste inspanning een boogbal produ ceerde, die over doelman Fadzii in het net verdween (2—1). Na de hervatting werd duidelijk dat Nederland geen moment mocht verslappen. Het was een geluk dat de hard werkende Ma leisiërs slecht positie kozen als een medespeler de bal had. Daar door konden laatste man Van der Have, voorstopper en aanvoer der Van Asbeck en de vleugel- verdedigers Kooyman en Pierik steeds op tijd ingrijpen. Een ge luk was bovendien dat ook de Maleisiërs geen raad wisten met hun strafcorners. Een fraai doel punt van Van 't Hek na weer een razendsnelle uitval knakte Malei sië definitief (3-1). Van Heumen kon toen met een ge rust hart een andere debutant, Marc Schaeffers, in het veld brengen voor Kooyman. Even la ter was de Eindhovenaar nog dichtbij een treffer ook, maar hij zag zijn inzet gestopt door Fadzii. Lange tijd zag het ernaar uit dat het bij 3-1 zou blijven. De wed strijd vervlakte en er deden zich nauwelijks gevaarlijke momen ten voor beide doelen voor. De laatste vijf minuten werden pas weer interessant. Keat Seong schoot uit de derde Maleisische strafcorner tegen de paal. Het laatste woord was aan Neder land. Vlak voor het laatste fluit signaal scoorden Bouwman (na diverse vergeefse schietpogin- gen) en Van 't Hek binnen veer tig seconden. Op de eerste dag heeft zich in groep B een grote verrassing voor gedaan. Europees kam pioen West-Duitsland ging kans- loos ten onder tegen Nieuw-Zee- land. De eindstand was 0—3. De Nieuwzeelanders hebben de overwinning volledig verdiend. De ploeg maakte via Oaji (2) en Parkin drie velddoelpunten. Op merkelijk was het slordige spel van laatste man Michael Peter, die de Westduitse verdediging al jaren organiseert. Voorts ver sloeg Engeland in groep B Cana da met 4-0. MOSKOU (ANP) - Tijdens de eer ste ronde van het eindtoernooi om de Europese basketbalbeker voor landskampioenen (heren) heeft Real Madrid de uitwed strijd bij CSKA Moskou met 93-90 gewonnen. Dalipagic (19) en Brabander (16) waren de pro- duktiefste spelers voor de Spaanse kampioensploeg. De uitslagen zijn: Cantu (Ita)-Mi- lan (Ita) 69-63, CSKA Moskou (Sow)-Real Madrid (Spa) 90-93, Maccabi Tel Aviv (Isr)-Cibona Zagreb (Jsl) 108-81. (Jiucn weM-uuiisiajia ging Kans- z^agreD wsij iuö—öl. Wachten op 'Werkspoor AKEN (ANP) In de wagonfa- Franse wagons aan de laj briek van Talbot in het Westduit- nanwp Irant 7Ïin vnnr He TV T KATWIJK - De bouw in Katwijk van de nieuwe uitwateringssluis en de bijbehorende verlegging van het Uitwateringskanaal is tot halverwege gevorderd. Volgens P.S. Anes, hoofduitvoerder van het Hoogheemraadschap van Rijnland, is het karwei rond de jaarwisseling van 1983/1984 ge klaard. Momenteel is de aannemer iets achter op het bouwschema van 28 maanden. Daarentegen liggen de werkzaamheden altijd nog ruim voor op het tijdsbestek dat Rijnland ooit voor ogen had, te weten 39 maanden. Men gaat er uiteindelijk van uit dat de gerin ge achterstand die is opgelopen weer wordt ingehaald. De bouw van de nieuwe sluis maakt deel uit van de in het ka der van de Deltawet gestelde normen, waarbij de zeeweringen op een veiligere hoogte moeten worden gebracht. Dat om ram pen als in 1953 in Zeeland te voor komen. De huidige sluis, die in 1954 in gebruik is genomen, heeft een hoogte van 5,5 meter boven NAP. De nieuwe sluis krijgt een hogte van tien meter boven NAP. In 1978 besloot Rijnland tot de bouw van de nieuwe sluis over te gaan. De kosten bedragen in to taal 33,5 miljoen gulden. Het me rendeel van de kosten wordt be taald door het rijk. Het door een Amersfoorts inge nieursbureau gemaakte ontwerp voor de nieuw sluis gaat uit van drie ongeveer 60 meter lange ko kers met een doorsnede van 6,5 meter. Per seconde kan na de op levering maximaal 75 kubieke meter Rijnlands boezemwater in de Noordzee worden geloosd. De kokers kunnen door een grote schuif worden afgesloten. De aanleg van het zogenaamde schuifhuis is voor een belangrijk deel inmiddels afgerond. In de komende maanden wordt het opgeslagen zand teruggevoerd voor het aanleggen van de nieu we hoofdwaterkering en het dempen van het tegen die tijd voormabge uitwateringskanaal. Anes en zyn collega uitvoerder ing. P.J. Smit benadrukken dat de zandbergen langs de Rijn mond na verloop van tijd dan ook weer zullen verdwijnen. "Die liggen daar tijdelijk", zegt Anes om daarmee klachten van verontruste bewoners van Rijn mond te ontzenuwen. Het terrein rondom de sluis en uit wateringskanaal krijgt, aldus het Hoogheemraadschap, een land schappelijk karakter. Daarmee wordt gedoeld op het aanbren gen van een speels landschap be staande uit kleine zandheuvels met begroeiing. "Die heuvels ste ken bij de fiats aan de Rijnmond niet hoger uit dan één meter bo ven de rijweg", verzekert Smit. De bouw van de nieuwe uitwateringssluis in Katwijk vordert gestaag. AKEN (ANP) - In de wagonfa briek van Talbot in het Westduit se Aken staat een prototype voor een dubbeldeks reizigerswagon, die naar de wensen van de Ne derlandse Spoorwegen is ont worpen. De NS wil er 75 van heb ben, maar de bestelling is nog niet geplaatst. Hoewel de leiding van Talbot geen directe oorzaken voor het uitblijven van de order noemde, werd gisteren in Aken duidelijk, dat de NS wacht op fi nancieel fiat uit Den Haag. "De problemen liggen op rege ringsniveau", aldus dr. Leh- mann, een der directeuren en al gemeen bedrijfsleider van Tal bot. De Spoorwegen willen met de dub beldekkers het groeiende reizi gersaanbod op de vooral op pie kuren druk bezette trajecten op vangen. Een proef met Franse dubbeldekkers tussen Amster dam en Amersfoort leerde dat de Franse wagons aan de lage en kant zijn voor de Neder landse reiziger. Talbot kreeg de opdracht een passend ontwerp te leveren, waarvan een prototype achteraf in een van de fabrieks hallen van het bedrijf in Aken staat. De bestelling laat echter nog op zich wachten. Dr. Lehmann noemde het nog al tijd in ons land levende idee om een Nederlandse fabriek voor spoorwegmateriaal op te zetten "niet realistisch". Zoals bekend loopt er nog steeds een onder zoek met steun van economische zaken naar de mogelijkheden van zo'n fabriek. Een idee dat is ingegeven door de te verwachten NS-orders voor nieuw materiaal in de komende jaren. Volgens De Talbot-directeur is een thuismarkt alleen een veel te smalle basis voor een dergelijk idee. KOPENHAGEN - De regeringen van Denemarken, Duitsland en Nederland gaan nadrukkelijk in zee met de milieugroeperingen, die de Waddenzee in natuurlijke staat willen houden. Er zou in de drie Wadden-landen een hechte en opbouwende samenwerking plaatsvinden tussen de verant woordelijke regeringen en de or ganisaties die de Waddenzee wil len beschermen. Die belofte werd gisteren tamelijk onverwacht gedaan door de drie regeringen die in Kopenhagen de derde internationale topcon ferentie over de Waddenzee hiel den. Aan het eind van de middag kwamen de delegaties eensge zind met de extra verklaring naar buiten. De Waddenzee-landen zijn blij met de actieve betrokkenheid zoals die blijkt uit de eerder gepubli ceerde verklaring dat er zorg be staat over het wad en de drie lan den. „De regeringen zijn het eens met het belang van hechte en op bouwende samenwerking met de organisaties", aldus de drie landen. DEN HAAG (GPD) - Minister Deelman (onderwijs) en de on derwijsbonden zijn er gister middag niet in geslaagd een op lossing te vinden voor hun con flict over de salariskorting voor het onderwijspersoneel. Dins dag 14 december, de dag waarop de kortingswet in de Tweede Kamer wordt behandeld, zal er in het onderwijs dan ook mas saal worden gestaakt. Dat is het resultaat van een door minister Deetman op het laatste moment belegde bijeenkomst met vertegenwoordigers van de grote onderwijsbonden. Woens dagavond nodigde de minister de bonden uit om de volgende dag met hem te komen praten over „een compromis". Na on derling overleg besloten de bon- HOUSTON (Reuter) - In zijn bui tenhuis in Wimberley (Texas) is gisteren Leon Jaworski overle den. Jaworski kreeg bekendheid doordat hij in 1974 als bijzondere aanklager het gerechtelijk onder zoek inzake het Watergateschan- daal leidde dat uiteindelijk de toenmalige president, Richard Nixon, dwong tot aftreden. Vol gens een woordvoerder van zijn advocatenbureau stierf Jaworski aan een hartaanval. Hij was 77 jaar. Tijdens het overleg op het minis terie bleek de minister echter helemaal geen compromis te hebben. Hij beperkte zich, vol gens de bonden, tot het geven van een overzicht van de pro blemen waar hij voor stond. Toen de bonden vervolgens op merkten dat ze uitgenodigd wa ren om te komen praten over een compromis, liet de minister weten daarmee bedoeld te heb ben „bereid te zijn te praten over een compromis, maar geen voorstel daarvoor te hebben". Bij gebrek aan een compromis van de kant van de minister, hebben de bonden de minister gewezen op een voorstel van de PvdA-fractie waarin zij zich kunnen vinden. Dat voorstel komt erop neer dat er voor de 278 miljoen gulden die de sala riskorting moet opbrengen een „incidentele dekking" wordt ge vonden. Op die manier ontstaat er ruimte voor een rèeel overleg over de herziening van de on derwijs salarisstructuur. De onderwijsbonden, en met hen de PvdA-fractie, vinden dat de minister de voorschotten aan de scholen later moet uitbetalen. Op die manier zou een bedrag van 237 miljoen gulden vrijge maakt kunnen worden, een be drag dat de salariskorting voor het grootste deel onnodig zal maken. Ook de ministers Pais en Van Kemenade hebben deze boekhoudkundige oplossing ge bruikt om hun begrotingspro blemen op te lossen. Minister Deetman maakte de bon den echter meteen duidelijk dat hij niets voelde voor een derge lijke oplossing. Ook incourante panden belast DEN HAAG (ANP) De Tweede Kamer stemt in met het wetsont werp van de regering om het hef fen van onroerend-goedbelasting op incourante panden - zoals scholen, ziekenhuizen, leger plaatsen, bejaardenoorden en peuterspeelzalen - tot regel te maken. Tot dusver was het gebruikelijk dat gemeenten de waarde van die goederen voor de onroerend- goedbelasting taxeerden op min der dan drieduizend gulden, waardoor de eigenaren waren vrijgesteld van belastingheffing. DEN HAAG (GPD) - Eensgezind en in nauwe samenwerking met andere linkse partijen en organisaties wil de PvdA de komende jaren oppositie voe ren, zowel in als buiten het par lement. Daarbij vindt ze het ontwikkelen van eigen initia tieven belangrijker dan het louter afkraken van het cen trum-rechtse kabinetbeleid. Een en ander staat in nota van het partijbestuur van de PvdA, die op 15 januari door de partij raad wordt besproken. Meer malen wordt in het stuk geha merd op het belang van eens gezindheid van fractie, partij bestuur en vertegenwoordi gers in gemeenten en provin cies. De kamerfractie heeft daarbij een sleutelrol. Bij het oppositie voeren staan drie dingen voorop: bestrij ding van de werkloosheid, een rechtvaardig inkomensbeleid met behoud van de koppeling van lonen en uitkeringen en het verhinderen van de plaat sing van nieuwe kernwapens. Initiatieven op deze gebieden moeten de geloofwaardigheid en werfkracht van de PvdA als leider van de oppositie inhoud geven. Wanneer de fractie van plan is af te wijken van het verkiezings programma „Eerlijk Delen", moet daarover tijdig in de par tij worden gepraat. „Ontbre ken van tijdig overleg kan de eenheid van optreden van de PvdA ernstig bedreigen, leert ons de geschiedenis van de zie- ketewet", aldus het partijbe stuur. Daarbij wil de PvdA nauw sa menwerken met PSP, PPR en CPN in het zogenaamde „pro gressief overleg". Ook tracht de partij D'66 en de EVP daar bij te betrekken. Overigens noemt de PvdA het niet realis tisch te verwachten dat het progressief beraad op korte termijn tot een gemeenschap pelijk beleid zal komen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 14