Thompson op tienkamptop Gomez: wind tegen bij recordpoging TOP krijgt herkansing, Pernix niet Machtsvertoon van Solleveld Tinazzi laat 'azen' staan Engelsman verbetert wereldrecord IÏAANDAG 24 MEI 1982 [n marathon Rotterdam iOTTERDAM (GPD) - Vrijwel alles hadden de organisatoren van de tweede Rotterdamse marathon in de hand. Dank zij een ploeg straten makers vertoonde het asfalt nauwelijks onevenheden, tramrails waren waar nodig afgeplakt en de brandweer was paraat om het wegdek af te koelen als het warm weer mocht zijn. Toen zaterdagmiddag tijdens de als een aanval op het wereldrecord aan gekondigde race de windkracht van vier tot zes opliep en kans zag het toch flink beschutte parcours met valwinden te bestoken, stonden die zelfde organisatoren machteloos, evenals het op papier IJzersterke deel nemersveld. Mleen voor de 30-jarige Mexicaan Rodolfo Gomez rolde er nog een knap pe tijd uit: 2.11.57. Overigens bijna 4 minuten boven dat beoogde we reldrecord van de Amerikaan Salazar (2.08.13). Gomez, in het dagelijks leven secretaris bij het ministerie van sport en onlangs winnaar van de zware gouden marathon van Athene (2.11.39), noemde onmiddellijk na zijn finish ook die windkracht als het grootste struikelblok. „Bovendien was de kopgroep niet breed genoeg om met succes het wereldrecord aan te vallen", aldus de Mexicaan. „Dit terwijl we toch lang steun hebben gehad van Gerard Nijboer en ook nog van die andere Nederlander (Jan van Oss)", klonk het Ook voor die steun gedurende de halve marathon, die een tevreden Nij boer net binnen de 1.05 afsloot, had de organisatie kunnen zorgen, maar achteraf moest geconstateerd worden dat Gomez wat betreft de kwali teit van de kopgroep gelijk had. Met name de Amerikanen Pfeffer, Buhmann en East lieten het volkomen afweten; zij verlieten zelfs het, parcours. Nadat Nijboer zijn werk (goed) had gedaan, besloot Gomez die de Neder landse zilveren medaillewinnaar van Moskou nog heel goed kent om dat de Mexicaan in de Russische hoofdstad heel lang de leiding had, te gaan soleren. Hij had de krachten van de medekoplopers goed ingeschat. Van hen was inderdaad geen steun te verwachten, want na een solo van 10 kilometer bleek bij het 30-kilometerpunt dat de Pool Marczak al een achterstand van een halve minuut, de Amerikaan East van ruim een minuut, de Zweed Stahl van 2.5 minuut en de Noor Simonsen van ruim 4 minuten hadden. Toen was het ook allang duidelijk dat Gomez een wereldtijd kon verge ten. Zijn achterstand op de toptijd van de Brit Graham, die vorig jaar via 2.09.28 de Rotterdamse marathon meteen een uitstekende naam bezorgde, bedroeg al anderhalve minuut en vooral de laatste kilometers langs de open Maas-boulevard moest Gomez, zoals verwacht, verder terug. De Mexicaan bleef ruim buiten be reik van de Pool Marczak (2.13.27) en de Zweed Stahl (2.16.05), die overigens maar ruim een minuut sneller was dan de beste Nederlander, de 25-jari- ge Rudie Verriet (2.17.28). Ook de Nijmegenaar zag zijn plan mis lukken. Hij aasde samen met Jacques Valentin (een van de uit vallers) op de EK-limiet van 2.14. Tot aan 25 kilometer had hij zich vergenoegd met een minder scherp schema dan de kopgroep voor ogen had. Tijdens een knap pe solo rukte Verriet, die 2.16.40 als beste tijd heeft staan, op naar uiteindelijk de vierde plaats. Ook voor hem was de wind een han dicap geweest, maar heel nuch ter stelde hij vast: „Ik wil het niet als excuus gebruiken. Moet je zien, ik finishte zes minuten na de winnaar, dat zegt genoeg", al dus de met zijn vierde plaats best tevreden Nijmegenaar die als het aan bondscoach Wim Verhoorn ligt toch voorgedragen wordt voor de EK van Athene. „Rudie heeft een knappe marathon gelopen. Hij laat hier sterke men sen als Simonsen, Browne, Ste wart en al die Amerikanen achter zich. In het selectiebeleid voor Athene staat een clausule dat we niet alleen naar de eindtijd moe ten kijken, maar ook naar de om standigheden en de concurren tie. Bovendien is Rudie nog jong. Ik wil hem best voordragen", al dus Wim Verhoorn. De bondscoach rekent ondanks de mislukte limietpoging op drie Nederlandse marathonlopers in Athene: Gerard Nijboer, Cor Vriend, die als toeschouwer toch wel met genoegen zag dat zijn elfde plaats op de actuele wereld ranglijst via die voortreffelijke 2.12.15 van Amsterdam, niet in gevaar kwam, en dus hoogst waarschijnlijk Rudie Verriet. Uitslag: 1. Rodolfo Gomez (Mex) 2 uur 11 min 57 sec.. 2. Ryszard Marczak (Pol) 2.13,27, 3. Kjell- Erik Stahl (Zwe) 2.16,05, 4 Rudy Verriet (Nijmegen) 2.17,28, 5. Gerrit van Essen (Edam) 2.21,12, 6. Jim Brown (Sch) 2.22,52, 7. In ge Simonsen (Noo) 2.23,00, 8 Kees van der Heul (Avantri) 2.26,04, 9 Peter Rusman (Unitas) 2.26,17, 10. Bram Wassenaar (Ba- tavan) 2.26.30. FRANKFORT - De 26-jarige Por tugees Delfim Morcira heeft gis teren de internationale marathon van Frankfurt gewonnen in een tijd van 2 uur 12 minuten en 54 seconden. Met een achterstand van veertien seconden eindigde de Braziliaan Eloy Rodriquez als tweede. De Westduitser Stefan Pichler bezette in 2.16.20 de der de plaats. De snelste dame was de Westduit- se Heidi Mutterer in 2.36.38. Er kwamen in Frankfort 5500 deel de start. LEIDEN - In de laatste ronde van de veldkorfbalcompetitie zyn toch nog met alle beslissingen gevallen Kampioenskandidaat TOP uit Sas- senheim bleek niet in staat om het ene nog ontbrekende puntje te pak ken dat nodig was voor de titel. In Rotterdam werd met 6-3 verloren van Rozenburg Voor Pernix is het doek definitief gevallen De "heen en weer" keerde weer terug in de eerste klasse De Danaïden kwam m Enschede een 10-10 gelijkspel overeen met de nummer twee van de ranglijst DOS. Fides Pacta bleef in Den Haag de meerdere van Achilles, dat ondanks dit verlies toch de degradatiedans wist te ontlopen Rozenburg - TOP 6-3 (2-2). Uithuilen en volgende week wederom een poging wagen. Dat was de reactie van trainer-coach Ruud v d Horst nadat zijn team zich bij de 6—3 nederlaag had neergelegd en het kam pioensfeest niet door kon gaan. Het Sassenheimse TOP verspeelde door het verlies de puntenvoorsprong op Vriendenschaar uit Hardinx- veld en die twee teams zullen nu in een beslissingswedstrijd moeten uitmaken wie de promotieklasse mag binnenstappen. Het overgeconcentreerde TOP zag in de tweede helft van de wedstnjd tegen Rozenburg het kampioenschap aan de neus voorbij gaan toen TOP met een 4-3 achterstand en een groot aantal mogelijkheden op de gelijkmaker een steeds harder optredende Rotterdamse ploeg plotse ling de stand naar 5-3 zag brengen Het zelfvertrouwen kreeg daardoor een knauw. Het was daarna dan ook voor niemand verwonderlijk dat Rozenburg de eindstand zelfs op 6-3 bracht. De drie treffers kwamen uit handen van Hans Oudshoorn. Otto Nieboer en Wim van Kerkum Pernix - VEO 5-10 (2-5). De degradatie van Pernix uit de promotieklas se is. ondanks het betere spel dat naar voren kwam na het kampioen schap in de zaalkorfbalcompetitie. toch een feit geworden. De nederla- genreeks in de eerste helft van deze veldcompetitie is de oranjekragen uiteindelijk fataal geworden. Daarom was de teleurstelling na afloop van het treffen tegen VEO toch groot, want iedereen had rekening ge houden met minstens een beslissingswedstrijd. Zover is het niet gekomen, ook omdat concurrent Tjoba haar laatste wed strijd tegen De Vinken in winst omzette. VEO ontpopte zich in de Leid- se Hout als een genadeloze beul. die met genoegen het laatste beetje hoop aan Pernix ontnam. Het dulde Pernix alleen naast zich tot de 20ste minuut (2—2). maar het het mes bij rust al boven de hoofden van Pernix laten hangen (2-5) om het halverwege de tweede helft al te laten vallen (4-8) Voor de Pernix doelpunten zorgden Kees Hortensius (2x), Kees Brokaar (2x) en Peter Kuipers Achilles - Fides Pacta 8-9 (2-7). Met de wetenschap dat trainer Gerard Bos ook het nieuwe seizoen weer de scepter zal zwaaien leek Fides Pacta er in Den Haag een ouderwetse korfbalschietdag van te willen maken De doelpunten vielen als rijpe appels van de boom. Een tegen degradatienood vechtend Achilles kon daar maar weinig tegenover stellen. GOETZIS (ANP) - Aan de voet van de Oostenrijkse Alphen in Goetzis beklom Daley Thompson gisteren een "Mount Everest" in de atle tiek. In een superieure tien kamp bracht de 23-jarige En gelsman, de Olympische kampioen van Moskou, het wereldrecord tienkamp van 8.649 op 8.707 punten. In het kielzog van de Britse kleurling kwam de één jaar oudere Westduitser Jürgen Hingsen met een totaal van 8.529 punten ook nog zeer dicht in de buurt van het ou de wereldrecord, dat sedert 14 juni 1980 met 8.649 punten op naam van zijn landgenoot Guido Kratschmer stond. "Thompson moet in staat worden geacht ook als eerste boven de 8.800 punten te ko men" aldus Hingsen. Daley Thompson heeft in Goet zis de vruchten geplukt van een wintertraining van drie maanden in de Verenigde Staten. De weersomstandig heden in het Oostenrijkse plaatsje waren zeker tegen het einde van de tienkamp niet ideaal. De temperatuur was gezakt, er stond een ste vige wind en het regende. Na de eerste dag stond Thomp son op een totaal van 4.620 punten. Zo'n score was nog nooit bereikt en de vraag was dan ook alleen maar hoe groot de verbetering van het wereldrecord zou worden. Toch boekte Thompson in Goetzis alleen persoonlijke records op de 400 meter (46,86) en 110 mtr. horden (14,31). De kwaliteit van zijn prestaties was evenwel zo hoog dat hij reeds na negen nummers de beste wereldsei- zoenprestaties, die met 8.055 punten (handtijdwaarne- ming) op naam van de Ameri kaan John Wooding stond, ruim overtroffen had. Na ne gen onderdelen stond Thompson op 8.122 punten. Op de eerste dag kwam Thompson tot de volgende prestaties: 10,48 sec. (100 mtr.), 7,95 mtr. (verspringen). 15,31 mtr. (kogelstoten). 2,08 mtr. (hoog) en 46.86 sec. (400 mtr.). Na de 110 meter horden (14,31) volgden 44.34 mtr. (discus), 4,90 mtr. (polshoog) en 60,52 mtr. met de speer. Met 4.30,55 op de 1500 meter sloot Thompson zijn show voor 7.000 toeschouwers af. De prestatie van de als tweede eindigende Hingsen is de vierde ooit geleverd. Voor hem staan naast Thomson en Kratschmer alleen nog de Amerikaan Bruce Jenner, die in 1976 in Montreal Olym pisch kampioen en wereldre cordhouder werd met een to taal van 8.618 punten De Amerikaanse Jane Frede rick won de zevenkamp bij de dames met een totaal van 6.423 punten. Het betekende niet alleen een nieuw Ameri kaans record maar tevens de derde prestatie aller tijden. Alleen wereldrecordhoudster Ramona Neuberi (ODD scoorde twee maal hoger resp. 6.716 en 6.621 punten Tineke Hidding eindigde in Goetzis als negende. De atle te uit Deventer verbeterde haar nationale record, dat se dert 21 juni van het vorig jaar (Forli) op 5.842 punten stond, tot 5.907 punten De afzonderlijke prestaties wa ren 13.88 sec (100 mtr. hor den), 13,07 (kogelstoten). 1,70 mtr (hoog), 24,46 (200 mtr.), 5.99 mtr. (verspringen), 33,12 mtr (speerwerpen) en 2.51,01 (800 mtr WIELRENNEN - Bert oosterbosch is zaterdag winnaar geworden van de ronde van Wouw voor be roepswielrenners. In de sprint versloeg hij medevluchter Aad van den Hoek. WIELRENNEN - De 35ste Vredes- koers is gewonne door Olaf Lud wig uit oostduitsland. Ludwig besliste de twaalfdaagse ama teurwedstrijd in op de voorlaat ste dag op zijn specialiteit de in dividuele tijdrit. WIELRENNEN - Hans Peter Oe- degaard uit Noorwegen is giste ren winnaar geworden van eerste etappe van de ronde van Enge land. beter bekend als de Milkra- SCHIJNDEL (GPD) - Gerrit Sol leveld regeert Olympia's Ronde van Nederland. Het machtsver toon dat de Westlander tot dus ver in deze negendaagse wieier- tocht voor amateurs ontplooit, heeft bij vriend en vijand veel ontzag ingeboezemd. De super latieven waren zaterdag niet van de lucht op de splinternieu we, maar onrendabele paarde- baan van Schaesberg. Daar bekroonde Solleveld een voorbeeldige inspanning op pas sende wijze. In zijn eentje had hij concurrentie in de koninginnerit door het golvende Limburgse land naar huis gereden. En giste ren op weg naar Schijndel, stelde hij nog eens nadrukkelijk zijn kandidatuur voor de eindzege. De boomlange Oranje Trui-dra ger hield de zaken prima onder controle in deze door de Roosen daler Peter Hofland gewonnen etappe. Sollevelds bezorgdheid aan de vooravond van het verwachte spektakel in Limburg bleek on gegrond. Er werd inderdaad op het scherp van de snede gestre den. maar de Zuidhollander voelde zich in al die schermutse lingen bijzonder op zijn gemak. Sterker nog, hij en niemand an ders maakte de dienst uit. Solle veld was gewoon een klasse apart en duldde uiteindelijk nie mand meer aan zijn wiel De beklimming van de Hulseberg greep de tuinder aan om de krachten van zijn voornaamste belagers eens te testen. "Zijn be nen waren goed", meldde zijn ploegleider Jan Gisbers, die Sol leveld het advies gaf het eens al leen te proberen in de finale. Een advies dat Solleveld trouw op volgde, uitgaande van de stelling dat de aanval de beste verdedi ging is De leider slaagde cum laude, want zijn demarrage bleek voor zijn twaalf mede-koplopers onnavolgbaar. In een stijl, die kracht en scuplesse verried, stoomde Solleveld onweerstaan baar op naar de 20 km. verder ge trokken eindstreep Een minuut achter hem joegen zich tal van verliezers in het zweet. Onder hen bijvoorbeeld de winnaar van vorig jaar, Ge rard Schipper, die op de Raar- berg (na 115 km.) lek was gere den en het na de beklimming van de Keuteberg, met een percenta ge van 22 procent de steilste hel ling in het traject, verder wel kon schudden. Hoewel Solleveld ogenschijnlijk stevig in het zadel zit, legt het pe loton zich geenszins neer bij de suprematie van Gisbers oogap pel. Dat bleek gisteren op weg naar Schijndel, toen Solleveld herhaaldelijk flink op de pedalen moest staan om zijn koppositie te consolideren. Dat lukte. De zes man die 90 km. lang weg wa ren (Koelkov, Petrov. Jan van Dam, René de Boer. Wim Bartol en diens ploegmaat Peter Hof land. de latere winnaar) werden op het parcours van aankomst in de rug gekeken door het door Solleveld opgejaagde peloton De zes mochten alleen nog om de dagprijzen strijden. Na drie etappes is het algemeen klasse ment 1 Gerrit Solleveld (Erp) 11.27.05 2. Jean-Paul van Poppel tGazi op 1.43. 3 Viktor Manakov (Sow) op 2 00. 4 Arie Hassink (Ams) op 2 09. 5 Dries Klein (Gaz) op 2 23: 6. Peter Hofland (Dri) op 2.29. 7 Aleksander Krasnov (Sow) op 2.32; 8. Bert Wekema (Bat) op 2.52, 9 Hans Boom (Erp) op 2 54; 10. Toon van der Steen (Meu) op 3.10 Winnaar Bordeaux-Parijs PARIJS - De Fransman Marcel Tinazzi is zaterdag de opvolger gewor den van Herman van Springel als triomfator van de monsterklassie- ker Bordeaux Parijs. De voormalige Franse kampioen op de weg had zich zeer degelijk voorbereid op deze wedstrijd over ruim 584 kilome- Tinazzi: triomf Oud-sprinter Gerardin overleden PARIJS (ANP) - In Parijs is gisteren op 70-jarige leeftijd Louis "Toto" Gerardin overleden. De oud-wereld- kampiocn sprint bij de ama teurs (1930) was de laatste maanden ongeneeslijk ziek. Gerardin werd tien keer sprint kampioen van Frankrijk tus sen 1930 en 1950 Vanaf 1956 was hij trainer van de Franse baanploeg en begeleidde hij vooral Daniel Moreion naar titels op Olympische en we reldkampioenschappen Enige jaren terug kwam de naam van Gerardin in het nieuws in verband met devie- zensmokkel In de 79e editie van Bordeaux - Parijs is dat niet zonder gevolgen gebleven. Hij liet de favorieten (de Belgen Ludo Peelers en Fer- di van den Haute) voor wat zij waren en moest in de slotfase al leen afrekenen met zijn landge noot Maurice le Guilloux. die bij na een minuut moest prijsgeven Tinazzi reed een intelligente koers Hij verraste zijn concurrenten op het moment, dat zij vermoeid heidsverschijnselen begonnen te vertonen. Ook Peeters. eén van de Belgen uit de ploeg van Peter Post, kon niet reageren op de tempoverhoging van de coureur uit Marseille. Vooraf was hij ge bombardeerd tot de opvolger van zyn landgenoot Herman van Springel ("mijnheer Bordeaux - Parijs"), die de monsterrit liefst zeven keer op de erelijst bij schreef. Tinazzi had zijn aanval gepland na 499 kilometer in Malherbes Hij deed het twintig kilometer l der in gezelschap van Marc Go mez, de winnaar van Milaan - San Remo "Ik profiteerde van een stuk 'vals plat', legde Tinazzi uit. H(j bereikte ermee, dat Pee ters moest afhaken. De jacht op Le Guilloux, die op dat moment nog voorsprong had. was kort en hevig. Ook Gomez kon het tem po niet volgen en moest uiteinde lijk met de vierde plaats genoe gen nemen Ondanks het succes bleef Tinazzi uiterst nuchhter. Als Herman van Springel zou hebben deelge nomen, zou hy de winnaar zijn geweest". Cees Priem, die voor de eerste keer meedeed, reikte niet verder van de zestiende plaats. Uitslag 1 Marcel Tinazzi (Fra) 584.5 km tn 12.54 32. 2 Maurice le Guilloux (Fra) op 58 sec 3 Pascal Poisson (Fra) op 4 53.4. Mare Gomcr (Fra) op 7 58. 5 Ludo Pee ters (Bel) op 9 23, 6 Yvon Bertin (Fra) op 10 08. 7 Hubert Mathis (Fra) op 10 20. 8 Ferdi van den Haute (Bel) op 13 21. Mare Durant (Fra) op 13-39. 10 Paül Sherwen (Gbr) op 14.57 Giro PALERMO - De rustdag heeft de Italiaanse renners goed gedaan. In hun eigen nationale ronde wa ren de successen tijdens de eer ste weck bepaald niet dende rend. Het weekeinde na de rust dag echter bracht een dubbel succes Zaterdag won de jeugdi ge Moreno Argentm, gisteren de kersverse vader van een dochter (Gloria) Giuseppe Saronni Bovendien verstevigde Francesco Moser. gisteren derde, zyn lei dende positie in het algemeen klassement met vijf seconden tijd vergoeding tot zes tellen Hinault blijft tweede, Saronni der de (op 24 sec In de tweede helft nam Fides Pacta echter al vroeg gas terug. Achil les reageerde hierop door na 2-8 tot 6-8 in te lopen HflQDie Pi kets vierde treffer ontregelde de aanvalsdrift van de Hagenaars die nog wel tot 8-9 reikten, maar meer tyd was daarna met meer over. Doelpunten: Ronald v.d. Velde (2x). Wim Piket. Robin Sommeling, Dik Onderwater en Hennie Piket <4x). Zuiderkwartier - Kwiek 8-7 (6-4). Hoewel het moeilijk was om in de laatste wedstrijd na een gespannen seizoen nog éénmaal voluit te gaan, hebben de geel- blauwen zich als ware kampioe nen van de eerste klasse gedra gen. Zowel Zuiderkwartier als K wiekt kwam op het veld aan de Montgomcrystraat tot leuke aan- valscombinaties waardoor er van redelyk korfbal te genieten was In de tweede helft die met een 6-4 voorsprong voor Zuiderkwartier was ingegaan werd het doelpun ten maken iets moeilyker. Zuiderkwartier bepaalde de eindstand uiteindelijk op 8-7 Doelpunten: Joep van Dam (2x), Dirk Jan de Kreek, Dik Derksen (2x), Rens Henze en Rob de Her tog en Carla Akse DOS - De Danaïden 10-10. Op de ranglijst is aan de kop niets ver anderd. De Danaiden finishte ais leider met dne punten voor sprong op DOS dat er in Ensche de alles aan wilde doen om toch nog wat dichter by te sluipen. De Leidse ploeg wilde zich tegen over het Enschedese publiek echter waar maken, zodat het er soms nog fel aan toe ging Bij 10-10 echter begroeven de riva len de strydbyl. De Algemene - Fiks 12-6 (4-3), In de tweede helft van dit duel waarin alleen nog het prestige op het spel stond, zal De Algemene kans om het Oegstgeestse Fiks een flinke aframmeling te geven Via 6-4 liep De Algemene vry gemakkelyk uit naar 12-6. Doel punten De Algemene Ruud van Vliet (4x). Wilma Sinteur. Wim van Iterson, Ton Bey, Jenny van Iterson, Janny Serdyn (2x). Aad Knetsch (2x). Rcinetta de Mooy en Sandra van Gelder Ons Eiland - Oranje Wit 7-7. Ons Eiland sloot de competitie af met een verdiend gelykspel. Voor de Leidse doelpunten waren verant woordelijk Rob Hasselbach (2x), Huib Hasselbach, Olga Soedan (2x). Patrick Verra en Wim Nyen- huis. Derde klasse In de derde klasse zal KNS nog een beslissingswedstrijd moeten spelen om uit te maken wie terug zal moeten van de distnctscom petitie naar de afdclingscompcli tie KNS verloor de laatste com petitiewedstrijd tegen ODO uit Dordrecht met 8-6. Tegenstan der in deze beslissingswedstrijd is Keep Fit. De junioren van TOP uit Sassen heim behaalden zaterdag het kampioenschap van de Districts juniorenklasse A door GKV met 12-4 te verslaan In een beslis smgswedstryd met Dectos zal nu worden uitgemaakt welk team om de Nederlandse titel mag stryden. GERTGRESSIE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 19