3 D-films weer toekomst voor oude rage? Programma filmhuizen VRIJDAG 8 JANUARI 1982 Vrij belachelijk zo'n brilletje, maar met het nieuwe systeem kan een eenvoudige (nou ja) polaroid- zonnébrü uitkomst bieden. LONDEN - Als de piloot het dienblad met daarop twee pilsjes wil pakken, grijpt hij mis. Het dienblad spot met alle wetten van de zwaartekracht door eigener beweging de toog te verlaten en door het café te gaan zweven. Tot zover niets bijzonders. Im- mers, het gaat om een science fiction film waarbij de piloot en twee passagiers zijn terechtgeko men in een wonderlijke stad, de stad van de levende doden. En dan willen er nu eenmaal» wel eens rare zaken voorvallen. Maar nu gebeurt er iets, dat echt niet hoort. Het dienblad met de pilsjes verlaat het witte doek en zweeft de zaal in. Twee rijen voor ons staat het stil, de flesjes onder handbereik. Dan zweeft het blad terug naar het doek, en is de natuurlijke orde der dingen weer hersteld. We kij ken de zaal in, waaruit onder drukt gegiechel opklinkt. In het halfduister zijn ze nog net te zien, de maffe brilletjes die iedereen opheeft. Degenen die van nature al brildra- gend zijn, zijn nu dubbel gepakt. Het plastieken zonnebrilletje bo ven of onder de normale fok wil maar niet goed op de neus blij ven. Dat krijg je, als je naar een driedimensionale film - liefheb bers zeggen 3 D Film - wil kijken. Maar het is die moeite meer dan waard. Want er spelen zich ver bijsterende taferelen voor onze ogen af. Je ziet pm je heen hoe John Belushi als Ernie Souchak in defil Continental Divide van Michael Apted, die waarschijnlijk volgende week zijn Nederlandse première be leeft. Belushi speelt een sterverslaggever die èen grote liefde koestert voor een ornithologe (Blair Brown). Film Jecter sc oring? Cds L '.y wecken? Üpter hd "Elke stap brengt het monster dichterbij zijn slachtoffer..". Een bij een driedimensionale film lijkt de toescnou- trer dat slachtoffer, mits hij het speciale brilletje draagt. heel wat mensen onwillekeurig naar het achterste gedeelte van hun stoel opschuiven als twee met bebloede lappen omzwach telde handen naar de keel van de argeloze bioscoopbezoeker rei ken... En je ziet hoe een vliegtuigvleugel de zaal in priemt, en hoe de voet van een meisje dat de can-can danst je neus nog maar net niet raaktlJe houdt het niet voor mo gelijk. En dat terwijl de film die we hier zien, hoewel technisch het uiter ste biedend dat je met 3 D-grap- pen kunt doen, als film een draak is. Stom verhaal, beroerde ac teurs, slappe dialoog. Wat zou je niet kunnen doen met een be hoorlijk script en een goede re gie? „The Bubble", heet de film, en zou niet meer dan een zeepbel zijn, als de maker ervan, Arch Oboler, hem niet had gemaakt in het door hem ontworpen „space-vi- sion"-systeem. Daar had hij 14 jaar aan gewerkt, aan dat sys teem. Zijn film, gemaakt in 1966, zou ge heel vergeten zijn, als er momen teel geen revival van 3 D films in Londen is. „The Bubble" is de af gelopen weken, samen met ande re 3 D films, te zien geweest in de bioscoop ICA, in het hartje van Londen. En in kleinere, alternatieve bio- scoopjes blijkt ook een groeien de belangstelling voor deze films-met-diepte uit de jaren '50 en '60 te zijn. Spreken wij maar niet van de soft-porno-films die in de uitgaanswijk Soho te koop zijn, en waar titels als „Wat de Zweedse butler zag" en „De ste wardessen" in 3 D kunnen wor den aangeschaft. De hernieuwde belangstelling voor 3 D is niet tot Londen beperkt gebleven. Bij filmfestivals in Berlijn en Toronto maakten deze films furore, en in New York zorgden 3 D films het afgelopen jaar voor uitverkochte zalen. Bovendien is de grote filmmaat schappij EMI een serieus onder zoek begonnen naar de mogelijk heden van 3 D, en dan met name naar het „space-vision"-systeem. Zou 3 D het antwoord van de filmindustrie kunnen zijn op het snel groeiende belang van video? De tijd zal het leren. Vast staat dat met 3 D-technieken uit de jaren '60 al ongehoorde stunts zijn uit te halen. Laat staat wat er moge lijk zou zijn als men bijvoorbeeld zou gaan werken met holografie, drie-dimensionale projectie met behulp van laserstralen. Al in de jaren twintig werden de eerste 3 D films gemaakt. Wilde het publiek het diepte-effect zien, dan moest het een ingewik keld en zwaar apparaat op het hoofd zetten. Te ingewikkeld, dus met deze vorm van 3 D was het al gauw afgelopen. Maar de experimenten werden in de jaren '30 voortgezet. Zo ont wierpen de Russen een systeem waarbij met twee schermen werd gewerkt. Wie de vertoonde film driedimensionaal wilde zien, hoefde alleen maar zijn hoofd steeds op een en dezelfde plaats te houden. Maar dan ook op pre cies dezelfde plaats. Dit was dus ook niet zo praktisch. Direct na de oorlog was er een kort durende maar intense belang stelling voor 3 D films. Maar dé grote sprong voorwaarts werd gemaakt in 1952, toen Oboler z'n „Bwana Devil" maakte. Niet alleen waren er weer nieuwe technieken ontworpen, de recla mekreten waarmee de film werd gepousseerd droegen ook het no dige bij aan het succes. „Een leeuw op uw schoot! Een min naar in uw armen". Zo werd 3 D verkocht En hoe! Films van Oboler, en van de scien ce-fiction- en griezelfilmmaker Jack Arnold trokken volle zalen. Zalen vol mensen die allemaal een kartonnen brilletje met één rood en één groen glas op de neus hadden. Want anders kon je de diepte niet goed zien. Die mensen verlieten dus allemaal met een stekende hoofdpijn de bioscoopzaal, zoals menige oude re zich nog wel zal herinneren. In Chicago werd in 1953 het dragen van dit soort brilletjes met plas tic glazen zelfs officieel tot „ge vaarlijk voor de gezondheid" verklaard. Dat was niet de enige reden waar om de rage in 3 D films even snel was afgelopen als opgekomen. De mannen die in de bioscopen de projectoren bedienden gingen klagen over het meerdere werk dat de vertoning van deze films met zich meebracht. Ze moesten namelijk twee projec toren bedienen, want het 3 D- systeem is gebaseerd op twee beelden uit een net iets andere hoek, die door een bijzondere bril bezien, tot één beeld, maar dan één met diepte, samensmel- Toen Polaroid een manier uitvond om 3 D via één projector te laten zien, was het al te laat. Na '54 was de hausse voorbij. Wat niet wil zeggen dat er niet koppige film makers overbleven die met het systeem verder experimenteer den. Zoals Oboler, met z'n space-vision- systeem, dat een natuurlijker driedimensionale projectie biedt dan alle voorgaande systemen. Helaas, het brilletje blijft nodig, zij het dan ook dat het hier om een gewone polaroid zonnebril gaat. Wie dat kleine ongemak voor lief wil nemen, kan de film-ervaring van z'n leven opdoen. Als de filmindustrie tenminste bereid is, in 3 D meer te zien dan een stukje geschiedenis. Men zal dan wel snel moeten zijn. Het in Londen verschijnende blad „Time-Out" meldde on langs dat in Australië wordt geëxperimenteerd met drie-di mensionale tv... Candice Bergen speelt de rol van Merry Noel Blake in de film Rich and famous van George Cukor. Defilm, die volgende week in Nederland in première gaat, brengt de innige en levenslange vriendschap tussen twee vrouwen Liz (Jacqueline Bisset) en Merry in beeld. Italië staat deze maand centraal in het Filmhuis LVC. Tijdens de komende weken zullen er zes min of meer nieuwe Ita liaanse produkties te zien zijn. Op woensdag 13 en don derdag 14 januari om 20.00 en 22.15 uur is de Frans-Italiaan se film La grande Bouffe van Marco Ferreri (1973) te zien. In deze Bunuel-achtige, anar- chistische film kan Ferreri zijn anti-bourgeois gevoelens kwijt in een massale orgie, waarin mensen zich letterlijk de dood in eten. Marcello Ma- stroianni neemt een van de hoofdrollen voor zijn reke ning. Ook in hét Kijkhuis Italië wat de klok slaat. Voor de ko- mende week staan er drie films van Antonioni op het programma, waarin Monica Vitti telkens de hoofdrol ver tolkt. Maandag 11 januari: La Notte, Antonioni's beroemd ste film. In de film wordt via een huwelijkscrisis van een beroemd schrijver de ver vreemding en de eenzaam heid in de comsumptie-maat- schappij behandeld. Dinsdag 12 januari: L'Awentura, een film van 140 minuten, dus maar één voorstelling. Tij dens éen vakantietochtje van een groepje rijke en zich stierlijk vervelende Italianen, verdwijnt een van de dames op mysterieuze wijze. Don derdag 14, vrijdag 15 en zater dag 16 januari: II Mistero di Oberwald. Antonioni's nieuwste produktie waarin hij met behulp van video technieken zijn passie voor kleuren uitleeft. Aanvang van de voorstellingen steeds 20.00 en 22.15 uur. behalve L'Awentura (alleen 20.00 uur). Voor wie Schlöndorfs Die Blechtrommel nog niet heeft gezien, of hem nog eens wil bekiiken kan dinsdag 12 ja nuari om 20.00 uur in het K e- n O-gebouw terecht. Die Blechtrommel is gebaseerd op de roman van Günter Grass en gaat over een jon gen die vanaf zijn derde jaar niet meer groeit. Hij wordt ouder, maar zijn omgeving blijft hem als een kind be schouwen. Dit wordt geac centueerd door het blikken trommeltje dat hij altijd bij zich draagt. De eerste film van de jonge Ita liaanse regisseur, Marco Tu- lio Giordana, Maledetti, via ameró (1980) wordt zondag avond op Nederland 2 uitge zonden. Giordana won met deze film de hoofdprijs op het filmfestival van Locarno. Het verhaal gaat over een po litieke activist, die na een tijdlang in Zuid-Amerika ge woond te hebben weer in Ita lië is teruggekeerd. Hij ziet dat er van zijn 'opstandige ja ren zestig generatie' niets is overgebleven. In een Italië dat zucht onder een terreur van zowel links als rechts rest hun slechts de desillusie, dat er niets van hun idealen in politieke werkelijkheid is omgezet. Zondag, Ned., 21.40 de kaak gesteld in Network, een genadeloze, satire van Sidney Lumet uit 1976. Peter Finch en Faye Dunaway vie len door hun acteerpresaties in de Oscars. Maar - de on langs overleden - William Holden en Robert Duvall zijn er - ondanks dat deze eer aan hun neus voorbij ging - niet minder om. Dinsdag, BRT 2, 20.45 uur. Ook op de Belgische televisie is óp woensdag Martin Ritt's Tïie Front (1975) te zien. In deze film veel cynische hu mor over de heksenjacht in het Hollywood van de jaren vijftig, toen jacht werd ge maakt op alles wat maar naar links rook in de film- en tele visiewereld. Wie op de zwarte lijst belandde kon nergens anders werk vinden, behalve als hij een talentvolle scena rioschrijver was en men hem niet kon missen. Via een stro man, een zogeheten 'Front', kon hij dan in het geheim verder schrijven. Voornaam ste rollen: Woody Allen en Zero Mostel. Woensdag, BRT 2, 20.15. Niet de laatste versie van The Postman always rings twice met Jack Nicholson en Jessi ca Lange, maar Tay Garnett's versie uit 1946 is woensdag op Duitsland 3 te zien. Een goede gelegenheid om deze twee films te vergelijken. John Garfield en Lana Tur ner speelden 35 jaar geleden een, voor onze begrippen, ge kuiste verfilming van James Cains roman. Woensdag. Did. 3. 22.05 uur. Het programma: ZATERDAG Sink the Bis marck, Engelse speelfilm uit 1960 van Lewis Gilbert. Met Kenneth More en Dana Win ter, België, 1,6.00 uur. Whate ver happened to aunt Alice, Amerikaanse speelfilm uit 1969 van Lee H. Katzin, Did. 1, 22.20 uur Le testament du docteur Cordelier, Franse speelfilm uit 1959 van Jean Renoir. ZONDAG: Maledetti, vi ama- rè, Italiaanse speelfilm uit '1980 van Marco Tulio Giorda na. Ned. 2, 21.55 uur. MAANDAG: Le camion, Fran se speelfilm uit 1977 van Mar guerite Duras. Met o.a. Gé- rard Deparieu. Did. 3, 22.10 DINSDAG Network, Ameri kaanse speelfilm uit 1976 van Sidney Lumet, BRT 2. 20.45 WOENSDAG: The Front, Amerikaanse speelfilm uit 1976 van Martin Ritt BRT. 20.15 uur The postman al ways rings twice, Ameri kaanse speelfilm uit 1946 van Tay Garnett. Did. 3.22.05 uur. DONDERDAG Ein Mann auf abwegen, Duitse speelfilm uit 1940 van Herbert SeinDin. VRIJDAG The Deep, Ameri kaanse speelfilm uit 1977 van Peter Yates. Met o.a. Jacque line Bisset. BRT 1. 20.15 uur. "Hoge hakken, echte liefde" - Ge deeltelijk geslaagde komedie met leuke Rijk de Gooyer, Studio. Lei den, City 1. Katwijk. 'True confessions" - Duvall en De Niro redden matige film. Lado 3, Leiden. "Marathon man" - Dus tin Hoffman jaagt op ex-kampbeul, Li- do 4, Leiden. "Vier vuisten hebben de tropenkol der" - Tegenvallende Spencer-Hill. Luxor, Leiden, Euro 3, Alphen. "Ik ben Joep Meloen" - André van Duin als filmacteur. Lido 1, Leiden, Euro 1 en 2 Alphen. "Ordinary people" - Uitstekend geslaagd regiedebuut van Robert Redford, Camera, Leiden. "Endless love" - Film met louter schattigheidswaarde, Trianon. Lei den. "Frank en Frey" - Van de leerling van Walt Disney. Lido 2. Leiden. "The postman always rings twice" - Weinig spectaculair, maar prima acteursprestatie van Jessica Lang, Euro 4, Alphen. (OP)NIEUW "The long good Friday" - Van John Mackenzie, past in het thema van de 'harde' films, avondvoorstel ling Lido 2. "Alligator" - Krokodil zet stad op stelten. City 2. Katwijk. "Platvoet aan de Nijl" - Bud Spen cer solo. City 3. Katwijk. "Monty Pythons Life of Brian" - Omstreden, deels amusante, deels vervelende film van het bekende team, City 4, Katwijk. SEXFILM "Jeugdig speelgoed" - Rex, Lei den. NACHTFILMS "Le souffle au coeur" - Jongen in pubertijd heefi verhouding met moeder. Integer gefilmd door Louis Malle. Camera. Leiden. "Clarisse, klaar ls se" - Rex. Lei den. "Butch Cassidy and the Sundance Kid" - Euro 1, Alphen. "Vurig als een orkaan" - Euro 2, Alphen. "Breakhart Pass" - Euro 3, Al phen. "The postman always rings twice" - Euro 4, Alphen. DEN HAAG "Vooreen handvol dollars" Apollo 2,16 jr. "An American werewolf in Lon den" - Asta (463500), 16 jr. "Raiders of the lost ark" - Bijou (461177), 12 jr. "1900 deel 1" (tm zondag) en "1900 deel 2" (ma tm woe) Calypso (463502), 16 jr. "De vier vuisten hebben de tropen kolder" - Babylon 1 (471656). 12 jr. "Stripes" - Babylon 2, al. "Spartacus" - Babylon 3, 12 jr. "Frank en Frey" - Cineac 1 (630637),, al. "The postman always rings twice" - Cineac 2, 16 jr. "Killers van Parijs" - Cineac 3,16 jr. "Chnstiane F." - Du Midi (855770), 12 jr. "De val van Rome"- Euro Cinema (667066), 12 jr "Ik ben Joep Meloen" - Metro pole 1 (456756), al. "History of the world, part 1" - Me- tropole 2, al. "Hoge hakken echte liefde" - Metro- pole 3, 12 jr. "Sleeper" - Metropole 4, 12 jr. "For your eyes only" - Metropole 5, 12 jr. "Frank en Frey" - Odeon 1 (462400), al. "McVicar" - Odeon 1, 16 jr. "Popeye" - Odeon 2. al. "Les fruits de la passion" Odeon 3, 16 jr. "Time bandits" - Odeon 4, 12 jr. "Passione d'Amore" Odeon 5,16 jr. "De verleidster" - Le Paris 1 (656402), 18 jr. "Fijne Franse pornokneepjes" - Le Paris 2, 18 jr. "Hot Lady" - Le Paris 3, 18 jr. "Ik ben Joep Meloen" - Passage (460977), al "Small town girls" - Royal 3, 18 Jr. "Eagles claw" - Royal 4. 16 jr. "Escape from hell" - Royal 5,162 jr. AMSTERDAM "The postman always rings twice" - "Ik ben Joep Meloen" - Alhambra 1 (233192). al "For your eyes only" - Alhambra 2, 12 jr. "De vier vuisten hebben de tropen kolder"- Bellevue Cinerama (234H7C> "266227), al "An American werewolf in Lon don" Calypso 1 (266227/234876). 16 jr- "Raiders of the lost ark" - Calypso 2, 12 jr. "The hound of the Baskervilles" Calypso 3. al. "Speels en intiem" - Centraal (248933), 18 jr "The black cat" - Cineac Damrak 1 (245648), 16 jr "Enter the ninja" - Cineac Damrak 2. 16 jr "Frank en Frey" - Cineac (243639), al. "Killers van Parijs" - Cinecenter (236615), 16 jr "Kentucky fried movie" Cinecen ter. 16 jr. "Schwestern" - Cinecenter, 16 jr. "Clockwork orange" -Cinecenter, 16 "Passione d'Amore" - City 2, 16 jr. "The long good friday" City 3,16jr. "Het meisje met het rode haar" - Ci ty 4 12 jr. "Time Bandits" - City 5 (34579), 12 "Popeye" - City 6 (234579), aL "History of the world, part 1" - City 7 234579), aL "Pomopoesjes in de wolken" - Cli max Cinema (244152). 18 jr "Amarcord" - Cine ,D'(226551), 12 jr. Alien" - Desmet (226551). 16 jr 'Take the money and run" - Du Mi di (723653), 16 jr. "Stripes" Leidaepleintheater (235909), al "Hoge hakken, echte liefde" - Nóg- gerath(248933). 12 jr "Privëclub Tangerine" - Parisian (248933). 18 jr "De vier vuisten hebben de tropen kolder" - Rembrandtplcintheater 1 (223545). al.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 17