"We hebben mazzel gehad Gemeente Tilburg zet subsidiëring Willem II stop VN Oosterhuis vindt dood in rit Parijs Dakar Westduitsers uit vorm Z) Hockeyers na wanprestatie tegen Russen bij laatste vier Trainer beboet zichzelf VRIJDAG 8 JANUARI 1982 Sport TAMANRASSET (ANP) - Bert Oosterhuis is tijdens de vijfde etappe van de rallye Parijs - Dakar bij een valpartij met zijn motor om het leven gekomen. Halverwege de 565 kilometer lan ge woestijnrit van Bordj Omar Driss naar Tit ging de 41-jarige Oosterhuis met de Yamaha onderuit. Het duurde ruim veertig minuten, voordat hulp, ingelicht door andere deelnemers, op de plaats van het ongeval arriveerde. Het ongeluk gebeurde op 400 kilometer afstand van het dichtstbij zijnde ziekenhuis. De operatie vond daarom plaats onder een inderhaast in elkaar gezette tent. Het is aannemelijk dat de wil van de als 97ste geklasseerde Ooster huis om Dakar te bereiken hem het leven heeft gekost. Voor de vijfde etappe kwam hij al verschillende malen ten val. Zijn lin kerarm was al zodanig geblesseerd, dat hij eigenlijk de strijd had moeten staken. Klassementen In de strijd van de motorrijders wordt het klassement beheerst door Franse rijders, die de eerste acht plaatsen bezetten. In de klassering, opgemaakt na drie etappes, staan de Nederlanders Kies en Stamans negende en tiende. Het klassement na drie etappes: 1. Auriol (Fra), BMW, 3 uur 20 minuten 53 seconden, 2. Joineau (Fra), Suzu ki, 3.21.09., 3. Bacou (Fra), Yamaha, 3.21.56., 4. Drobecq (Fra), Honda, 3.25.26., 5. Mingels (Fra), Yamaha, 3.25.52., 9. Kies (Ned), Yamaha, 3.33.20., 10. Stamans (Ned), Yamaha, 3.38.59. Het officieel klassement van de monsterrallye Parijs-Dakar wordt bij de terreinen-vrachtwagens aangevoerd door het Brits duo Elford/Beckers in een Subaru. De Britten worden op straftijd op de voet gevolgd door de Fransen Lartigue en Destaillats. De bekende Belgische coureur Jackie Ickx bezet na de derde etap pe de vierde plaats in het tussenklassement. De stand in het autoklassement: 1. Elford/Beckers (Gbr), Subaru, straftijd 34 minuten 1 sec, 2. Lartigue/Des- taillats (Fra), Range Rover 34.21, 3. Neveu/Roz (Fra), Range Rover 36.43, 4. Ickx/Brasseur (Bel/Fra) Mercedes 39.59 Stephan akkoord met afvloeiingsregeling TILBURG (ANP) - De gemeente Tilburg gaat in overeenstemming met het standpunt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de subsidiëring van de plaatse lijke eredivisieclub Willem II langzamerhand stopzetten. Met ingang van het seizoen 1987/88 zal de club het geheel zonder gemeentelijke subsidie moeten stellen. Het gemeentebestuur van Tilburg is het geheel eens met de conclusie van een werkgroep van de VNG die er onlangs voor pleitte de gemeentelijke subsidiëring aan betaalde voetbalorganisaties stop te zetten. Dit omdat het vier jaar geleden ge starte gezondmakingsproces van het betaald voetbal in financieel opzicht niet is geslaagd. In de resterende vier jaar, die de clubs gegund was om orde op za ken te stellen, ziet Tilburg geen verbetering van de schuldenlast van het betaald voetbal opdoe men. De schulden zijn eerder toe- dan afgenomen, zo betoogt de gemeente. Voor Willem II betekent dit besluit dat zij met ingang van het ko mende seizoen elk jaar 25.000 In duel met Spanjaarden: 1-1 BOMBAY (GPD) - In het stadion waar Nederland zijn wanverto ning tegen de Sowjet-Unie op voerde, deed West-Duitsland het met 1-1 tegen Spanje al niet veel beter. De Westeuropese toppers hadden geluk dat de aandacht zich volledig van het Bombay Hockey Stadion had afgewend eh dat slechts honderd toeschou wers de verkeerde keus hadden gemaakt. In het naast het speci fieke hockeystadion gelegen cricketstadion verkozen ruim 30.000 toeschouwers de duels tussen Pakistan en Polen (4-1) en India-Australië (1-2). De Pakistani dolden voor rust wat met de Polen, die de thee met 1-1 naar binnen klokten. Kalimul lah, topscorer Hasan Sardar en het aanstormende talent Sherwa- ni legden de Polen toch nog met 4-1 over de knie. In dezelfde groep verkneuterde de Spaanse bondscoach Horst Wein zich tij dens de pauze. Hij zag dat Juan Luis Coghen zijn ex-landgenoten een forse plaagstoot had uitge deeld. Klaus Kleiter wilde die vernedering niet, hoewel het de Duitsers de plaats in de halve fi nales niet zou kosten. Stefan Bloecher moest opdraven. Het supertalent was echter uitge blust, zodat routinier Michael Peter de eer nog moest redden, al was die gelijkmaker volstrekt in strijd met de krachtsverhouding. De resultaten van de laatste poule dag betekenen dat Nederland zondag om 13.00 uur (08.30 uur in Nederland) de brandende zon en Pakistan krijgt te bekampen. Au stralië en West-Duitsland gaan om half vier uitmaken wie dins dag de finale gaan spelen. De verliezers van de beide halve fi nales spelen dinsdag om 13.00 uur tegen elkaar om het brons, de finale vindt plaats om half Zaterdag wordt gespeeld: Polen- Rusland, India-Nieuw Zeeland, Spanje-Maleisië en Engeland-Ar- gentinie. i D VI gulden minder exploitatiesubsi die zal ontvangen. Momenteel krijgt de club 100.000 gulden per jaar. Daarnaast keert de gemeen te jaarlijks 100.000 gulden sane ringssubsidie aan de eredivisie club uit. Deze subsidie zal ge handhaafd blijven tot het seizoen 1987/88, wanneer de club schul denvrij zal zijn. Overigens heeft de gemeente over de afgelopen twee jaar nog geen cent subsidie aan de club uitbetaald omdat de jaarrekeningen te laat waren in gediend. De gemeente bekijkt nu of de achterstallige subsidie als nog uitgekeerd kan worden op grond van de jaarrekeningen, die door Willem II sluitend gemaakt konden worden door de verkoop van Toine van Mierlo aan Bir mingham City. De bemoeienis van het Tilburgse gemeentebestuur met het be taald voetbal zal zich dus in de toekomst beperken tot de ac commodatie van Willem II, dat in een gemeentelijk stadion speelt. Een jaar respijt voor de club, zoals onlangs door het Bud get Bewakings Instituut (BBI) is voorgesteld, ziet Tilburg evenals de VNG niet zitten. Van Willem Il-zijde was niemand voor commentaar bereikbaar. Stephan ManagePeter Stephan en Feye- noord zijn het eens geworden over een afvloeiingsregeling. Stephan moet de door Feye- noord voorgestelde procedure weliswaar nog ondertekenen, maar zijn advocaat mr. Urlings is inmiddels al mondeling akkoord met een regeling, waarover geen nadere bijzonderheden bekend zullen worden gemaakt. Volgens Feyenoord-bestuurslid Aad van der Laan kunnen beide partijen tevreden zyn over het bereikte akkoord, waarbij Stephan en Feyenoord definitief uit elkaar gaan. Loting EK BOMBAY (GPD) „Wie zoveel geluk heeft, moet wereldkampioen wor den", grinnikte Ewout van Asbeck, de voorstopper van het Nederlandse elftal. Vergeten waren de minuten dat hij met een paar teamgenoten neerzeeg op het gras van het hockeystadion in Bombay. Fysiek leeg, psychisch aangeslagen, omdat de noodzakelijke overwinning op de Sow jet-Unie was uitgebleven. Bij de loting voor de strijd om het Europees voetbalkampioen schap, die vandaag in Parijs wordt gehouden, behoort Neder land niet meer tot de eerste cate gorie. In het plaatsingssysteem, dat het blad "France Football" publiceerde, komt Nederland voor in de tweede groep, met lan den als Sowjet-Unie en Tsjecho- slowakije. De UEFA zou voor het volgende eindtoernooi, dat in 1984 in Frankrijk wordt gehou den, de 33 landen in vijf catego rieën hebben ingedeeld. Als maatstaf zijn de prestaties aange houden, die de landen tydens de kwalificaties voor het laatste Eu ropees kampioenschap en het wereldkampioenschap geleverd hebben. Verrichtingen in de EK- finaleronden, waarin het Neder lands elftal de laatste twee keer van de partü was, telden niet De loting in Parijs moet de zeven groepen voor de voorronde van de Europese titelstrijd aanwij zen. De zeven groepswinnaars spelen in 1984, met gastland Frankrijk, in de eindronde om het landenkampioenschap. De door de organisatie voorgestelde vijf categorieën zijn: Categorie 1 (geplaatste landen): West- Duitsland, Spanje, ItaLë, Polen, Enge land, Joegoslavië en Bclgiè. Categorie 2: Nederland. Tsjechoslowa- kye, Oostenrijk, Sowjet-Unie, Oost- Duitsland, Wales en Hongarije Categorie 3: Schotland, Noord-Ierland, Ierland, Portugal, Roemenië, Grieken land en Bulgarije. Categorie 4: Zweden, Zwitserland. De nemarken, Finland, Turkije, Noorwe gen en IJsland. Categorie 5: Albanië, Malta, Luxemburg en Cyprus. MADRID - Het toch al kleurrij ke Spaanse voetbalwereldje is sinds gisteren weer een smeuige anecdote rijker. Af gelopen maandag legde het bestuur van Espanol uit Bar celona zijn trainer Maguregui een boete op van 1500 gulden naar aanleiding van verkla ringen van Maguregui na de verloren wedstrijd tegen Her cules (0-1). Maguregui lever de daarin felle kritiek op zijn verdedigers, dat zij de Hercu les-speler Muller niet harder hadden aangepakt toen deze bij de enige Hercules-uitval de winnende treffer kon sco ren, zonder al te veel opposi tie van de Espanol-verdedi- ging. Maguregui deed het naderhand nog eens dunnetjes over. In een interview met het Cata laanse sportblad Dicen haal de Maguregui ook de rest van zijn ploeg ongenadig over de hekel. Van de Espanol-vedet- te Canito vroeg de opvliegen de Espanol-trainer zich af wat hij in de club deed, om dat hij zijns inziens nergens voor diende. En Vilches kreeg het verwijt dat hij zich te buiten ging aan excentriek gedrag op het veld. Weinig spelers van de selectie van Espanol bleven gevrijwaard van de woede-uitbarsting van Maguregui. Achteraf kreeg de omstreden Espanol-trai ner echter spijt van zijn pu blieke tirade. Als blijk van berouw besloot hij zich als vrijwillige boetedoening een boete op te leggen van 7000 gulden. tail en oninteressant gestoei om de plaatsen vijf tot en met acht, waartoe India door Australië met een 2-1-nederlaag werd veroor deeld, was zes centimeter. Rajen- der Singh ramde zestig seconden voor tijd de bal steenhard in het Australische doel. Zes centime ter te hoog, waarmee Oranje een nog grotere aframmeling be spaard bleef. Zelf kwam het tegen Rusland op 2-0 door treffers van Roderick Bouwman en Paul Litjens (straf- corner), maar verknoeide daarna de winst op kinderlijke wijze. De 2-2 werd door de Nederlanders als een nederlaag beschouwd. De Russen daarentegen waren door het dolle heen, nu zij dank zij het ene winstpuntje een kans had den behouden zich bij de beste zes te scharen. Strafcorner Achteraf werd het gelijkspel de Russen gegund. Ze speelden al lerminst de sterren van de he mel, maar gezien hun inspannin gen van de dag ervoor tegen Ma leisië (ook 2-2) sloegen ze zich be ter door de omstandigheden heen dan Nederland, dat het presteerde om in de eerste 35 mi nuten geen enkele strafcorner te Eindstand groep A: 1. Pakistan 2. West-Dld. 3. Polen 4. Nw. Zeel. 5. Spanje 6. Argentinië ~wSir -x~~vr ii.rw\ P ■ïïrsE-s-rcxx«awr- wee ü.arriiT V jf irw - c r/r «#- En juist dat wapen moest de Rus sen op de knieën krijgen. Wim van Heumen had Paul Litjens, Roderick Bouwman, Tim Steens en Ties Kruize aan het eind van de rustdag (woensdag) opge trommeld, in een taxi gefrom meld en naar het trainingsveld gedirigeerd. Er moest een alter natieve corner worden ingestu deerd, omdat de Russische kee per Wladimir Presjakow zo ver uitloopt dat Litjens steevast te gen hem aan zou slaan. Afge sproken werd dat hij de bal na de handstop van Steens opzij zou schuiven naar Bouwman. Neder land wachtte echter 35 minuten tevergeefs op deze mogelijkheid. Eerst 37 seconden na rust stelde de voor Leefers (handblessure) in gevallen Maarten van Grimber gen het kwartet in staat te laten zien waartoe de avondtraining had geleid. Hij forceerde de straf corner, waaruit Litjens 1-0 scoor de. „Ik dacht al na die 1-0 dat we op fluweel zaten", bekende Rode- riek Bouman, de maker later. „Maar dat bleek misrekening. Wonder boven wonder goed is het allemaal goed afgelopen". De Russen hadden helemaal geen zin om zich te verzoenen met het historische gegeven dat Neder land in de vijf voorgaande onder linge ontmoetingen had gewon nen. Via schitterende doelpun ten van Keltsov en Mishornow, die doelman Joost Claushuis, misleidde, maakten ze van het team van Wim van Heumen een ploeg die veel weg had van een gezelschap door de woestijn do lende avonturiers op zoek naar een oase. Lichtpunt Oranjes enige lichtpunt flakkerde -.r<- -vc 'ep fjrv-» .A'?r.-r- negen minuten voor tijd op, in de persoon van Arno den Hartog, die op fantastische wijze een strafcorner van Mishornov van de lijn plukte. Die geniale actie redde Nederland van een smade lijke ondergang. De Nederlandse hockeyers hebben nu twee rustdagen voor de boeg. Ze kunnen zich dan bezinnen over het gegeven dat de bij straf- corners toegepaste handstop na 1 september niet meer mag wor den toegepast. Met die regle mentswijziging is Nederland een geducht wapen uit handen gesla gen. Bondscoach Wim van Heu men dacht daar na de 2-2 tegen de Sowjets nog niet aan. Hij is van plan de rustdagen te benut ten om zijn selectie moed in te praten. Hoewel zijn pupillen wa ren aangeslagen na de confronta tie met de Russen, blikte de coach niet zonder optimisme heeft de Russische goalie Presha- naar het duel van zondag met Pa kistan vooruit. ,,Want", sprak hy, „in een toernooi kan van alles ge beuren. In het verleden is dat meer dan eens aangetoond. Ook tegen de Russen gebeurden er dingen, waarmee ik in de verste verte geen rekening heb gehou den. Ik ontken niet dat we on voorstelbare mazzel hebben ge had, maar we zijn bij de laatste vier en dat is voor mij nu het be langrijkste". Tour '83 niet naar Amsterdam PARIJS (ANP) - De Ronde van Frankrijk vertrekt in 1983 definitief niet uit Ne derland. Volgens de organi satoren is er nooit sprake ge weest van een eventuele start vanuit Amsterdam. "Wij hebben inderdaad voor de presentatie van de Tour 1982 contact gehad met Joop Riethoven. Het is echter nooit de bedoeling geweest een serieus vervolg te geven aan die contacten", aldus de organisatoren. Riethoven, die de T our al eer der naar Nederland haalde, verklaarde van de week nog, dat de kans op het vertrek in Amsterdam weliswaar klei ner was geworden maar nog steeds aanwezig was. Vol gens Riethoven ging het slechts om de prijs. De Lei- denaar had een sponsor be reid gevonden 850.000 gul den in het evenement te ste ken. Felix Lévitan, de tour baas, vroeg bijna het dubbe le: 1,4 miljoen gulden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 11