Zege op Sowjets nu noodzaak 1Ê$i Wiersma: 99Ik voel me miskend met m n tweede 99 Na hockeynederlaag Oranje tegen Australië Tour te duur voor Amsterdam? PEC wil trainer voor halve dagen.. Doelsaldo beslissend WOENSDAG 6 JANUARI 1982 LEIDEN (ANP) - Het is nog aller minst zeker dat de ronde van Frankrijk in 1983 voor de vierde keer uit Nederland vertrekt. Tus sen Joop Riethoven, de initiatief nemer die de Tour opnieuw naar Nederland wil halen en Felix Le- vitan, de tourdirecteur, bestaan ernstige meningsverschillen over de organisatie van de start. Kiethoven heeft een sponsor be reid gevonden 850.000 gulden in het evenement te steken. Voor dat bedrag wordt er in 1983 in Amsterdam een proloog gehou den en vertrekt de karavaan de dag daarop voor de eerste halve etappe naar Sint Willebrord. Le- vitan heeft echter andere plan nen. Hij wil na de proloog de eer ste etappe door Noord- en Zuid- Holland met start en finish in Amsterdam. Op de derde dag staat dan de rit naar Sint Wille brord op het programma, ge volgd door een ploegentijdrit naar Antwerpen. Voor dat pak ket vraagt de tourbaas 1,4 mil joen gulden. Een verschil van vijfeneenhalve ton met het be drag dat Riethoven eerder los weekte. "Het ziet er somber uit", zei Riet hoven gisteren in Leiden. "Mijn sponsor wil niet verder gaan dan één miljoen. En Levitan houdt vast aan zijn vraagprijs. Volgen de week valt in Parijs de beslis sing. Het zou jammer zijn als het niet doorging. Sportief en finan cieel gezien moeten er toch mo gelijkheden zijn in Amsterdam met het Olympisch Stadion en de RAI?". Riethoven, die twee van de drie voorafgaande tour starts in Nederland voor zijn re kening nam, is wel verbaasd over de snelheid van de prijsstijgin gen. "In 1973 ging de Tour in Scheveningen van start voor 220.000 gulden. Vijfjaar later be taalde Leiden 360.000 gulden en nu, weer vijf jaar later, moet Am sterdam 1,4 miljoen gulden neer tellen". "Ik heb mijn twijfels over verkiezing" LEIDEN De begrippen erkend en miskend lagen gisteravond tijdens de uitverkiezing van sportman, sportvrouw en sportteam van het jaar net zo dicht bij elkaar als vreugde en verdriet na afloop van een sportwedstrijd. Terwijl Bettine Vriesekoop en haar coach Gerard Bakker de Jaap Eden-trofee als een relikwie koesterden en ook de roeiers Ted Bosman en Willem-Jan Atsma verheugd de prijs voor sportteam van het jaar in ont vangst namen, legden Harm Wiersma en Robert de Wit de slogan 'Bij de AVRO zit je goed' anders uit. De sportman en sportvrouw Hennie Stamsnijder. i vereeuwigd op de foto. Links Bettine Vriesekoop en rechts misgun Stamsnijder die titel van sportman van het jaar niet vertelde wereldkampioen dam- ZWOLLE (ANP) - De financiële nood is bij PEC zo groot geworden, dat het bestuur van de Zwolse eredivisieclub erover denkt het volgend seizoen een trainer voor halve dagen aan te trekken als opvolger van de vertrekkende Fritz Korbach. De totale schuldenlast van PEC bedraagt niet minder dan 6,4 miljoen gulden. Alleen dankzij een uitkering van 55.000,- uit het noodfonds van de KNVB heeft PEC tot op dit mo ment aan zijn financiële verplichtingen kunnen voldoen. De KNVB leende het geld, omdat vlak voor de winterstop de ontmoeting PE- C—FC Twente werd afgelast, waardoor de penningmeester de recette van deze thuiswedstrijd nog niet heeft kunnen beuren. Voor het eveneens noodlijdende Willem II ziet het er naar uit dat ook een beroep gedaan kan worden op het noodfonds van de KNVB. De Til- burgse club heeft 55.000 gulden nodig om de salarissen over december uit té keren. Een eerste verzoek werd afgewezen. De voetbalbond vreesde dat de belastingen onmiddellijk beslag zouden leggen op de lening uit het noodfonds. Willem II heeft echter geen achterstallige belastingschuld. Volgende week krijgt Willem II uitsluitsel. men Wiersma na de rechtstreek se uitzending vanuit Holiday Inn in Leiden, „maar ik vind dat ik toch miskend ben met die twee de plaats. Ik heb dan ook mijn twijfels over die verkiezing. Ik ben ervan overtuigd dat de ge middelde Nederlander mijn prestaties hoger zou hebben aan geslagen. Ik weet ook niet welke damtitel ik zou moeten winnen om sportman van het jaar te kun nen worden. Dan zou ik, denk ik, een andere sport moeten gaan beoefenen". Friemelend Ook Ton Sijbrands, zijn begeleider tijdens de afgelopen tweekamp om de wereldtitel, had zijn be denkingen over de verkiezing. Bedachtzaam formulerend en friemelend in zijn baard, oordeel de 'mister dammen': „Ik heb me laten vertellen dat de internatio nale verspreiding van cycle-- cross zeker niet groter is dan die van dammen. Bovendien is Harm een maand lang in de weer BOMBAY (GPD) Richard Aggiss lachte in de rust van de wedstrijd Nederland-Austra- lië in zijn vuistje. Hij zag dat zijn Nederlandse collega Wim van Heumen met Ties Kruize overlegde of hij alsnog wilde opdraven. Aggiss verging het lachen echter snel, want binnen vijf minuten boog Oranje de 1-0-achterstand om in een 2-1-voorsprong. Ten slotte kreeg de Australische coach het gelijk toch aan zijn zij de, want Peter Haselhurst Kreeg van de defensief simpel uit te spelen Leefers alle gelegenheid om Australië op het pad naar de halve finales te zetten: 3-2. Ne derland moet nu van de Sowjet- Unie winnen om alsnog de halve BOMBAY (GPD) - Voor vrij dag 8 januari staat een rust dag gepland voor de twaalf aan het wereldkampioen schap hockey deelnemende ploegen. Op die dag was oor spronkelijk ruimte gereser veerd voor eventuele beslis singswedstrijden, als er via doelsaldo en allerhande inge wikkelde formules geen defi nitieve rangvolgorde van de twee poules kon worden op gemaakt De internationale hockeyfederatie (FIH) heeft echter bepaald dat het niet verantwoord is om de teams meer dan zevenmaal te laten aantreden en heeft derhalve de beslissingswedstrijden van het programma ge schrapt. De regel is nu: het doelsaldo beslist, dan het aantal voor gescoorde doelpunten en als ook dat gelijk is, tw<?e series van vijf strafballen (te verge lijken met strafschoppen in voetbal) voor vijf uit de groep van zestien aan te wijzen spe lers. Dat houdt in dat spelers die nog geen seconde hebben gespeeld, wèl strafballen mo gen nemen. In de groep van Nederland kan die regel gaan spelen als Oranje donderdag wint van de Sowjet-Unie en India kans ziet om Australië te verslaan. Dan eindigen de drie landen op acht punten. Voor Neder land, dat met 15-9 het slecht ste saldo heeft, is het dus zaak met forse cijfers van Rusland te winnen, aange zien India (nu plus 8) van daag (woensdag) tegen Enge land speelt en het doelsaldo dan waarschijnlijk alleen maar zal verbeteren. De Au straliërs staan op plus 7, maar zakken bij verlies tegen India naar een saldo dat altijd min der goed is dan dat van Ne derland, als het tenminste van Rusland wint. finales binnen te kunnen stap pen. Het is een ingewikkelde affaire ge worden nu Nederland, na over winningen op Engeland, Indi en Maleisië een steek liet vallen te gen het in elk toernooi groeiende Australië, dat in de slotwedstrijd tegen India moet spelen. Halen de „Aussies" een puntje, dan is gastland India de klos. Wint In dia, dan valt Australië buiten de boot op doelsaldo, aangenomen dat Nederland donderdag van de Sowjets wint. Om die reden voelde Richard Ag giss zich nog niet zeker van zijn zaak. De overwinning op Neder land deed hem genoegen, maar meer nog was hij in zijn schik over de manier waarop Van Heu men in de val was gelopen. „Ik wist vooraf wel degelijk dat Ties Kruize niet zou spelen. We zitten in hetzelfde hotel en iedereen wist dat Kruize flinke buikklach ten had. Ik was dan ook niet ver rast toen hij buiten de ploeg werd gelaten. Toen Van Heumen in de rust ging wisselen, was ik wel benieuwd of hij Leefers dan wel Doyer uit de ploeg zou ha len". „Weet je, eigenlijk kon ik het wel raden. Leefers is een vaste klant. Hij is niet uit Hongkong terugge haald om op de bank te zitten, en een man die twee jaar geleden in Perth nog werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi om de Ensada Cup laat je niet zo ge makkelijk vallen. Het wegvallen van Doyer kwam ons echter uit stekend uit. Leefers is aanval lend goed, op het middenveld vaak briljant, maar verdedigend kan hij Peter Haselhurst niet bij benen. Nou, je hebt het gezien". Het gebeurde tien minuten na rust. Nederland was via een strafcor- ner van Craig Davies op achter stand gezet, maar alle leed leek geleden toen Kruize opdraafde en binnen een minuut de vierde strafcorner van Nederland in de hand van Tim Steens legde. Paul Litjens ramde zijn 27-ounce stick zo hard tegen de bal dat het pro- nlè - Nieuw Zeeland 5-3. Pakistan West-Duitsland Polen Argentinië Nieuw-Zeeland Spanje 4 4 0 0 8 27- 8 4 3 0 1 6 12- 9 3 2 0 1 4 6-6 4 1 0 3 2 7-13 4 1 0 3 2 9-19 3 0 0 3 0 1-7 Groep B Australië - Nederland 3-2, Engeland - Maleisië 1-0 Australië Nederland Engeland Sowjet-Unie Maleisië 4 4 0 0 8 11- 4 4 3 0 1 6 15- 9 3 2 0 1 4 16- 8 4 1 1 2 3 4-9 3 0 12 1 5-11 4 0 0 4 0 3-13 jectiel via de grond dwars door het Australische net in de tribu nes verdween. Nog geen drie mi nuten later tikte David Bell de stick van Roderik Bouwman om hoog toen hij op het punt stond te scoren. Ties Kruize zwiepte daarna de toegekende strafbal ontzagwekkend hard achter kee per Graham Reid, zodat Neder land op slag op fluweel zat. Nederland controleerde vervol gens inderdaad de wedstrijd, maar ondanks zijn 33 jaren zwoegt Trevor Smith van nature harder dan een nog niet fitte Kruize en kan de 23-jarige Peter Hasulhurst meer kilometers aan dan Wout Leefers. Alleen Arno den Hartog „balanceerde" met aanvoerder Richard Charles- worth, de man die vorig seizoen voor Laren zou gaan spelen, maar onvoldoende guldens in de zak kon laten glijden om het ex- Het Nederlandse hockey-team ging in het belangrijke duel tegen Australië onderuit. Maarten Grimbergen (midden) brengt dat voor de ogen van keeper Reid duidelijk tot uitdrukking. Door de middenveldbezetting met Kruize en Leefers kreeg Austra lië via een groter loopvermogen de kans om zich van de opponen ten te ontdoen. Tien minuten ging het goed, toen kwam Hasel hurst plotseling volledig vrij staand in balbezit. „Ik had hem bijna te pakken, maar toen ik verwachtte dat hij zou gaan afge ven, tikte hij de bal langs doel man Joost Claushuis". De goalie was al even verbaasd. „Omdat hij alleen op mij af kwam, wist ik niet wat ik moest doen: uitkomen of blijven staan. Ik bleef staan en dat was fout, al had ik Haselhurst wel de gele genheid gegeven me te omspelen als ik uit mijn goal was geko men". Twaalf minuten voor tijd ontglipie Oranje zelfs nog een gelijk spel. Coach Van Heumen: „Gezien het spelbeeld was een puntendeling voor ons het hoogst haalbare. Toen Davies de laatste corner ook nog verzilverde, speelden we een verloren wedstrijd". Spits Roderik Bouwman vond dat niet zo onlogisch. „De centrale verdedigers Irvine en Davies na men mij om de beurt voor hun rekening. Ze deden niets anders dan mij keihard in de rug lopen en op mijn armen en benen slaan". Het op de grond druppe lende bloed gaf overduidelijk de plaats aan waar Bouwman werd geraakt en om de bruutheid van de Australische centrumverdedi gers te onderstrepen, showde Maarten van Grimbergen een se rie ontvelde plaatsen op de be- Met Van Grimbergen komen we op de Nederlandse revelatie Als rechterspits komt de 22-jarige Hagenaar van Klein-Zwitserland heel goed uit de verf. Na het weg vallen van Kruize schoof Leefers terug naar het middenveld. Van Grimbergen demonstreerde meer geschikt te zijn als vleugel spits en forceerde drie van de vier Nederlandse corners. Opval lend goed tegen routinier Colin Batch, maar achter de driemans- aanval stapelden de problemen zich op. Kruize en Leefers op een middenveld gaat best tegen een team dat minder aan duurwerk heeft gedaan. De Australiërs hebben dat echter tot hun spe cialiteit gemaakt. 1111/ H'J 11/ DE &ROJE 16 El? H TJD 2UN Of 0(3 TE 773 57ER TOO H/EJ? OP ///////SR '5 B/BJ.' IF A IM 0£ QU&T*-*</// étlOoF VP\T IK J £CÖJ yryjjT VPf y/jzx M Hoor JK jjj|~ J 1 geweest voor het behalen van dat kampioenschap, terwijl de pres tatie van die wielrenner een inci denteel karakter had. Verder moet je kijken welke positie bei de lieden innamen de afgelopen jaren. En dan constateer ik dat Wiersma samen met Gantwarg al jarenlang onbetwist de sterkste Wiersma vond derhalve dat hij „niet goed zat bij de AVRO". En dat laatste gold ook voor meer- kamper Robert de Wit, de win naar van de Tom Schreursprijs, een prijs voor de talentvolste topsporter. Hij liet de presenta trice van het programma, Joan Haanappel, van kleur verschie ten met de opmerking dat de bij horende hoofdprijs, een pols stok, niet van goede kwaliteit was. Toen Haanappel voorstelde om het atletiekattribuut te rui len, mompelde de Brabander: „Nou, als dat zou kunnen". Haanappel bewoog zich gister avond meer keren op glad ijs met haar vragen. De meervoudig na tionaal kampioene kunstrijden toonde met sommige opmerkin gen weer eens aan dat topspor ters niet per definitie deskundige sportjournalisten zijn. Haar vraag aan Peter Winnen, de ta lentvolste coureur tijdens de Tour de France, of hij buiten het wielrennen ook nog een beroep vervult in het onderwijs werkte by vele kijkers op de lachspie- Na afloop kon evenwel de nare na smaak over die opmerkingen tij dens de rechtstreekse uitzending uitgebreid worden weggespoeld. Voedsel en drank was er in over vloed. Bettine Vriesekoop en haar coach Gerard Bakker kon den toen ook toasten op de Jaap Edentrofee. Want terwijl Stam snijder zijn voornaamste concur rent met neuslengte verschil ver sloeg, bleef Vriesekoop haar grootste rivale de sprintster Els Vader ruim voor. Gek „Zelfs in de tafeltenniswereld zijn wij voor gek versleten", wist Ge rard Bakker zich nog helder voor de geest te halen. „Sportverdwa- zing hebben ze onze manier van werken genoemd. Daarom ben ik zo blij dat vertegenwoordigers uit de sportjournalistiek mijn stijl wèl weten te waarderen. Ik vind daarom dat ikzelf ook heb gewonnen". Met genoegen merk te Bakker ook op dat het Hazers- woudse tafeltenniswonder zich nu ook kan „etaleren als een top sporter en iemand is die een huis, tuin en keukenspelletje beoefent". De Leidenaar voelde zich prima thuis in de exotische overdekte tuin van Holiday Inn. Maar hij was niet de enige die een thuis wedstrijd speelde. De bekendste kale man van Leiden, Jan Ouds hoorn, maakte op soms luidruch tige wijze gewag van zijn aanwe zigheid. Zijn gefluit en geroep viel echter in het niet op de jaar lijkse sportrcünic, waarin \i kn in toepasselijke feestkledij ver schenen. Allen waren ze er weer op de sportgala: van Sjoukje Dijkstra tot Kees Rijvers en van Peter Post tot Ada Kok Z«- In-n zich de lusten van het diner ge willig smaken. De complete spelersselectie van NEC profiteerde er ook gretig van. Terwijl de meeste teams in het betaalde voetbal een honger winter doormaken, brengen de spelers van de Nijmeegse eredi visieclub dankzij de financiële steun van een sponsor enkele da gen door in Leiden Zij spoelden de nasmaak van het oefenverlies (2-0) bij Excelsior dan ook op gepaste wijze weg. Want om elf uur 's avonds stuurde trainer Pim van de Meent hen reeds naar bed. Vanochtend om half acht en vanmiddag op het terrein van Docos wilde de cx-Roodenbur ger zijn pupillen stevig onder handen nemen. „Want in de ka mende vier maanden moeten wij meer spelen dan in de afgelopen zes maanden", verklaarde Van der Meent, die zichzelf niet om elf uur al veroordeelde met een 'slaapstraf Het feest was toen j nog in volle gang. HERMAN POOS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 9