MX messcherp geprijsd 1 AUTOVERHUUR behagelijk én voordelig WELKOMÖP 'ONSDECEMBËR MÖDEFEEST.V uw geujks- kristal is geld waard E uiarnecke Tandarts Kengen, praktijk hervat. Exclusieve Sola couverts Sola cassettes nu 673,-tot 1429,- Shoor 795.- 795.- 895.- Na een langdurig, geduldig gedragen lijden is. nog on verwacht, van ons heengegaan onze lieve zuster, schoonzuster en tante JACOBA ELISABETH WILHELMINA VAN DEN DOP in de leeftijd van 83 jaar J. C. VAN DEN DOP C. M. LAMME-VAN DEN DOP P. VAN DEN DOP N VAN DEN DOP-DE JONG nichten en neven Leiden, 13 december 1981 Correspondentieadres. Prins Frederikstraat 30, 2316 CK Leiden. De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum Van der Luit. Willem de Zwijgeriaan 179, Leiden Bezoek aldaar dinsdagavond van 7-7.30 uur. Thuis geen bezoek De rouwdienst is bepaald op woensdag 16 december a.s. om 2 uur in de Aula van de begraafplaats "Rhijnhof" te Leiden, waarna de begrafenis aldaar zal plaatsvinden. Enige en algemene kennisgeving Voorzien van het sacrament van de zieken overleed he den - na een goede verzorging in bejaardencentrum "Rijn en Vliet" - onze dierbare zuster, schoonzuster en tante, mevrouw J. E. ROSBERGEN-HEUZEN weduwe van de heer J J. ROSBERGEN Zij was 83 jaar. Com. Schuytlaan 24 2324 VA Leiden 13 december 1981 Wij herdenken haar tijdens de avondmis in de kerk van de H. Lodewijk (Steenschuur) op dinsdagavond om 7 De H. Uitvaartmis wordt voor haar opgedragen in ge noemde kerk op woensdag 16 december om 10.00 uur, waarna de begrafenis plaatsvindt op de bearaafDlaats Algemene kennisgeving "Straks leidt men haar in statie, uit haar woning, in kleding, rijk gestildtot haren Koning". Psalm 45, vers 7 ber Heden overleed, voor ons geheel onverwachts, in de volle zekerheid des geloofs, onze lieve zorgzame moe der, groot- en overgrootmoeder CORNELIA PETRONELLA PHILIPSEN in de ouderdom van bijna 79 jaar Katwijk: C. M. VAN DER DOES VAN DER PLAS J. VAN DER DOES A. VAN DER PLAS L. VAN DER PLAS- VAN DUIVENBODE Den Haag: p. A. WEENAS-VAN DER PLAS G. J. E. WEENAS Katwijk: W. VAN DER PLAS A. VAN DER PLAS-VAN DER WIEL E. H. VAN DER PLAS A. VAN DER PLAS-HAASNOOT klein- en achterkleinkinderen Gelegenheid tot condoleren des namiddags van 3-5 en 7-9 uur. Geen bloemen De rouwdienst zal gehouden worden D.V. woensdag 16 december a.s. des namiddags 12.45 uur in het Jeugd huis, Voorstraat 72 te Katwijk aan Zee. waarna de ter- aardebedstelling zal plaatsvinden circa 1.30 uur, op de Oude Begraafplaats aan de Zuidstraat te Katwijk aan Zee. onbetwist de specialist luxaflex Gordijn-jaloezieën. ~cr Sfeervolle zon- en licht regelaars Molensteeg Leiden. Tel. 071- 's Zaterdags gesloten.; I 12-14 7 1-121375/ gesloten./ Op 11 december 1981 geboren J. de Bruyne, huisarts, AFWEZIG VAN 21 DECEMBER TOT 1 JANUARI Alle aanwezige Leidse huisartsen zijn bereid waar te nemen behalve de artsen Van Tol en Refnders en de Meren- wijkartsen. Tel. inl. 122222. Ir. H. A. M. M. Meijer, afwezig 17 en 18 dec. en van 28 t/m 31 dec. Waarneming: da doktoren Reinders. Tan, R. van Leeu wen. Groeneveld en Verhage. Wat wil de middenschool? Hoe zit het met de aansluiting van de basisschool naar de middenschool? En hoe van de middenschool naar het vervolgonderwijs? Over deze onderwerpen wordt gesproken en gediscussieerd op woensdag 16 december in de Roncallischool Reigerstraat 57 op de oprichtingsvergadering van de afdeling Alphen e o. van de Middenschool Vereniging (M.S.V.) Aanvang 20.00 uur. Komt U ook? 12 Pandbriefrenterekening Een spaarrekening met een variabele rentevergoeding (is gelijk aan het effectief rendement van de Pandbneven welke wtj in afgifte hebben). Eerste storting minimaal f 1.000,-. Bijstorting mo gelijk v a. f250,-. Na twee jaar opneembaar tegen geringe opnamekosten. Pandbriefbiljetten (2 jaar) Pandbriefbiljetten, looptijd 2 jaar. Het huidige rentepercentage is 12"(effectief rendement ca. 12' In coupures van f 1.000,- I en f10.000.-. Groeit irr een vaste loop tijd van 2 jaar naar f 1.254,-en f 12.540.-. Rente ingaande de Ie of 16e van de maand. Pandbriefbiljetten (5jaar) Pandbriefbiljetten, looptijd 5 jaar. Het huidige rentepercentage is 12 (effectief rendement ca. 12 In coupures van f1.000,-en f 10.000,- Groeit in 5 jaar naar f 1.762,-en f 17.620,-. Na twee jaar reeds inw ingaande de le of 16c iselbaar tegen rente-aanpassing. Rente n de maand. OnderhandseTermijn Lening innaf Een beleggingsvorm op naam waarbij u VUIIUI ,,.|f looptl|d cn vorm V3n remeultbeta|in(, kunl PAARDEBIEFSTUK kilo 25,-NU 17,50 PAAROE- BIEFTARTAAR kik. 10.-NU 8.50 VERSE KIPFILET (met kipkruiden gratis) kilo 13.00 VARKENSROLLADE kilo 12,98NU 0.00 RUNDERSOEPVLEES kilo 12,-NU 10,- DIKBEVLEESDE KRABJES kilo 3,50NU 3,- Bestel tijdig uw rollades, kip-, kalfsvlees of speenvar ken KERSTKRANS 100% ROOMBOTER 7,50 NU 3,75 BOLLE Hogewoerd 37 - Leiden Tel. 071-122412 Bij beschikking van de Arron dissementsrechtbank te 's- Gravenhage d.d. 7 december 1981 is Jacoba van der Gug- ten, weduwe van A. F. Parle- vliet, wonende te Katwijk aan den Rijn aan de Overrijn 7 (verpleeghuis De Wilbert) on der curatele gesteld wegens een geestelijke stoornis, met benoeming tot curator van Ja cob Parlevliet, wonende te Katwijk aan de Badstraat 11 en tot toeziend curator van Cornelia Klazina Schoneveld- Parlevliet. wonende te Katwijk aan de Piet Heinlaan 68. Ike zaterdag nroerendgoedrubriek Telefoon 071-144941 toestel 128 Ans de Bruin toestel 129 Cock Juffermans samenstellen. Minimum inlcgbedrag f 10.000,-, 4* looptijd2,1. lof 5 jaar W I flU/ Jaarlijkse of samengestelde Bil Af* interest ISij ml. s m ■■■■"■v/ü f25.000- nt mogelijkheden: cm looptijd van 5 of 10 jaar waarbij u ieuer jaar 1/5 resp. 1/10 deel van uw inleg terug ontvangtde jaarlijkse rente. Ren tevergoeding afhankelijk van looptijden inleg nu minimaal 12,1 V Verkrijgbaar bij k.ti oren van Wcstland/Utrecht Hypotheekbank, r of makelaar. Wijzigingen voorbehouden. {QjWesHand Utrecht Hypotheekbank Leiden, Botermarkt 28/hoek 't Gangetje, 071-132645. Ook direkt ycrknjgba.iT hij Alphen a/d Rijn: Vandien, Stationsstraat 21c, Ö1720-044H. FiP.vm OOK ZATEROAGS GEOPEND VAN 9.00-17.00 UUf Luxe en bestel CM) Het Motorhuis OOk op LPG. Vondellaan 80. Lelden. Tel :071-769313. 1 Het Motorhuis laat Leiden rijden. Oók in een betrouwbare huurauto! - VROOMS DREESMANN 3 Het is juist nu de moeite waard om even langs te komen December is de modemaand van het jaar. Daarom organiseren 1 wij tot aan de Kerst een paar gezellige modeweken met d iverse verrassingen Wij nodigen u uit om juist nu eens bij ons langs te komen, zodat u het modefeest kunt mee- maken. U zult er geen spijt van hebben. Zekcr niet, als u vóór de komende feestdagen nog iets gezelligs of iets feestelijks wilt uitzoeken. Als u tijdens ons december modefeest bij ons binnenkomt, krijgt u eenfeestelijke attentie aangeboden. Plüs een echte gelukskristaL Een leuke verrassing dus voor ellce bezoeksterU bent van harte welkom. modezaak: Breestraat 151/153 (071 -124586) lingeriezaak: Breestraat 126 (071 -130960) UITNODIGING M. Posthumus zijn loopbaan bij het christelijk onderwijs begon. Van deze veertig jaar is hij ruim vijfentwintig jaar als directeur verbonden aan de Chr. M.A.V.O. te Noordwijk. Ter gelegenheid daarvan zal hem op WOENSDAG 16 DECEMBER 1981 een receptie worden aangeboden in HET HOF VAN HOLLAND. Voorstraat 79 te Noordwijk- Binnen, van 17.30-19.00 uur. Het bestuur van de vereniging voor Protestants Christe lijk Voortgezet Onderwijs te Noordwijk nodigt alle leerlin gen, oud-leerlingen en belangstellenden uit deze recep tie te bezoeken. HAARLEMMERSTRAAT 158-160. LEDEN. TEL. 123520 lil!SOla rilverwi, tdc

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 4