weerwerk nodig, zoals een dirigent applaus" "Een kok heeft Wina Born 30 jaar culinair journaliste PAGINA Ifi MAANDAG 14 DECEMBER 1981 Door Carlo Nagel De lange kamer in de Am sterdamse Van Breestraat is er een van een concert pianiste met belangstel ling voor koken of van een culinair journaliste met liefde voor klassieke mu ziek. Er staat een vleugel, er hangt een luit, er liggen kookboeken. Wina Born serveert filterkoffie, vraagt of het systeem be kend is en knikt verheugd en goedkeurend als het antwoord komt dat je de koffie nog wel eens zo krijgt opgediend in Bel gië. Wina Born's eerste boek heette „Koken met wijn", dus toen al legde zij die link tussen eten en drinken. Bevestigend: „JaWel, maar er is een accentverschui ving opgetreden. Sedert de jaren zestig is de Nederlander zich erg bewust van zijn voeding. Er is me toch een partij kookboeken uitgekomen. En, al is de belang stelling er nog steeds, dat va cuum is opgevuld. Ze konden de laatste jaren de kookboeken niet aanslepen. Ze namen rüp en groen. Er zijn veel kookboeken geschreven door dames die dat ook wel aardig vonden; veel kaf onder het koren. Dat moet er uit worden gezeefd. Zelfs in de dag bladen, de tijdschriften zie je re cepten staan, waarvan je denkt: dat kan toch niet" - Waar komt haar belangstelling voor wijn vandaan? Wina Born: „Mijn moeder was een Belgische, misschien heeft dat er iets mee te maken. Hoewel, toen ik begon wist ik niets meer van wijn dan iedere andere Neder lander. Wat me aansprak en nog aanspreekt, is het cultuur-histo rische aspect, het boeit me ook dat je van wijn nooit alles weet. En het is de meest esthetische drank". Halftonen - Welke wijn drinkt u zelf het liefst? „Een rode Bordeaux. Bij de lichte, subtiele manier van koken waar van ik het meeste houd past het beste een rode Bordeaux. Ik ben niet op felle smaken, op zware dingen, die zich opdringen. De halftonen, die zijn het voor me" - Hoe komt dat nu eigenlijk dat ro de wijn absoluut niet smaakt bij Wina Bom: „Dat zit 'm in het tanni- negehalte van de rode wijn. Dat neemt toe naarmate een rode wijn zwaarder is. Daarom kun je in Sparye aan de kust bij een vis gerecht wel eens een heel licht rood wijntje drinken van de drui ven die daar groeien." - U zit in een restaurant en aan het tafeltje naast het uwe ivordt vis en rode wijn besteld. Maakt u zich dan boos of laat het u onver schillig? Wina Bom: „Nee, ik maak me niet gauw boos. Ik vind het wel zon de. Ik zag laatst in een restaurant zes heren, die reebout zaten te eten en ze dronken er een een voudig roseetje bij. Ik dacht: hè, wat is dat nou zonde, het zou zo veel beter kunnen smaken. Je kan in het algemeen stellen dat bij zware gerechten het tannine- gehalte van de wijn een mooi te genwicht vormt. Bij reebout een Bourgogne. Je kan wel een glas witte wijn nemen, maar dat is veel te tam. Verwerk je ree daar entegen in een milde blanke ra gout, dan kun je er weer best een licht wijntje bij nemen". ,Ik vind trouwens dat een ober, zonder zich op te dringen, best over de wijnkeuze mag advise ren als hij ziet dat mensen aarze len. Maar ja, een Hollander is stinkend eigenwüs, hoor. Hij gééft wel graag adviezen, maar hij krijgt ze niet zo graag". Snobisme - Waar ligt voor unude grens tus sen verfijnd tafelen en snobisme? Wina Bom gaat wat rechter zitten voor die vraag: „Daar waar je de natuur geweld aandoet", zegt ze beslist. „Als je dingen doet die onlogisch zijn. Ik zal een voor beeld geven: als je een schotel sa menstelt van verschillende din gen omdat ze duur zijn. Fazant met oesters en rivierkreeftjes als garnering. Dat is decadent. Er zijn van die mensen die te pas en te onpas modieuze dingen sa menvoegen, zoals een tijdje in bepaalde kringen eendeborst met frambozenazijn in de mode is geweest. Het moet logisch, functioneel blijven wat je maakt, anders worden het de flamingo tongetjes van de Romeinse kei zers. Ik was laatst bij een kok, die voorstelde een omelet van kwar teleitjes te maken. Nou vraag ik je... die kwarteleitjes zijn prach tig mooi; klein en hard gekookt vormen ze een schitterende gar nering, maar als je ze allemaal in een omelet kwakt, kun je veel be ter drie kippeëieren nemen". Ik bedoelde m'n vraag ook in fi nancieel opzicht. Als uenik naar Pim's Eetcafé gaan, we eten er biefstuk en een ijsje toe, betaal ik misschien dertig gulden. Gaan we naar Fagel in Wijk bij Duur stede, dan betaal ik driehonderd gulden Wina Bom: „Maar wat Fagel doet, is zeer arbeidsintensief. Die doet een plakje peperdure foie gras op de biefstuk, de sausjes zyn kleine kunstwerkjes, alle ge bruikte materiaal is duur en van hoge kwaliteit, de groenten moe ten op de minuut af worden op gediend, in tegenstelling tot het bakje gemengde sla in een eet huisje" „Maar vanzelfsprekend moet je zoiets niet elke dag doen. Alleen als je eens een avond echt wilt ontspannen, genieten van het toppunt dat op dit gebied bereik baar is. Dan gaat het er niet om een stukje te eten omdat je hon ger hebt, nee dan is het vergelijk baar met schouwburgbezoek. En dat moet je dan ook alleen doen als je er aanleg voor en liefhebbe rij in hebt, anders is het niet aan je besteed. Proef je er de kwali teit niet aan af, dan is het veel te duur voor je. Maar ik belééf zo'n avond iets" - Het volkskarakter speelt dan ook een rol. Volgens mij besteden ze in Limburg meer zorg aan het eten dan in Drente. Wina Bom: „Het ene land is ook sterker ontwikkeld in muziek of in literatuur dan het ander. De Latijnse cultuur heeft bijzondere aanleg voor kookkunst. Het kli maat speelt zeker ook een rol. Als je uren buiten kunt zitten eten, zijn je voedingsgewoonten anders dan wanneer je tegen re gen en kou moet vechten. In het ene geval kun je aan verfijning denken, in het andere moet je zien dat je je buik vol calorieën krijgt. Alle grote culturen zijn in een aangenaam klimaat tot stand gekomerv" Wijting „Zeker is het zo dat er veel meer goede restaurants beneden de grote rivieren zijn dan erboven. Zelfs in een kleine provincie als Zeeland, die bovendien niet een overwegend katholieke bevol king heeft!" - U hebt de naam nogal exclusieve recepten te publiceren. Wina Bom, verontwaardigd: „Ze verkijken zich op een enkel re cept met truffels in de Avenue en vergeten dat ik al 22 jaar lang in de Margriet smakelijke recepten voor het modale gezin beschrijf. Een verse wijting is ook een lek kere vis. Nee, waar ik me boos over kan maken is dat ik by de dierenhandel lamstongetjes, lamsniertjes en kabeljauwfilet voor hond en kat zie aangeprijsd. Dat vind ik een schandaal". Volgens mevrouw Bom ontbreekt het in Nederland vooral aan goe de betaalbare restaurants in de middenklasse. „Vaak uit snobis tische overwegingen maken zul ke restaurants dingen klaar die ze niet kunnen móken. Ribstuk met linzen zou goed genoeg zijn, maar nee hoor, je krijgt uitge droogde fazanteborst of niet gare eendeborst". - Zijn er ook gerechten die u niet lust? Wina Bom: „Nee, eigenlijk niet. Op „tripes" (een pensgerecht) ben ik niet dol, al is de manier waarop ze het in Lyon klaarmaken best smakelijk. Nee, ik eet eigenlijk alles en ik vind het een enorm pluspunt dat ze juist in de betere restaurants zijn teruggekeerd naar eenvoudige Hollandse groenten als bietjes, raapjes en groene knol en zich niet meer blindstaren op dure buitenland- ,Dat betekent niet, dat ik in het buitenland niet altijd iets nieuws probeer. Dat is gewoon nieuws gierigheid, een nieuwe smaak ontdekken. Ik drink ook graag een wijn die ik niet ken". Als het gaat om de „haute cuisine" spreken de Franse en de Italiaan se keuken haar het meest aan. „Vooral de Italiaanse, die is zo huiselijk, zo eenvoudig en zo menselijk. Een echte vrouwen- keuken eigenlijk. Helaas, klan ten willen er altijd pizza en las- sagna. De Italianen hier krijgen niet de kans te laten zien wat ze kunnen, terwijl er een paar heel goeie zijn in ons land. Ik ben bang dat het hun net zo vergaat als de meeste Chinezen, waar je ook alleen de vette, algemene hap kunt krijgen". Chinees „Ik ben laatst nog eens geweest by een Chinees, die dat patroon wil de doorbreken en iets van de klassieke Chinese keuken op ta fel wilde brengen. Er kwam een gezin binnen, dat foe yong hai wilde eten en dat stond niet op de kaart. Toen gingen ze weer weg. Nou, als zo'n restaurateur die ervaring nog een paar keer heeft, verkoopt-ie weer alleen foe yong hai, nasi en bami. Ook een j kok heeft weerwerk nodig, zoals een dirigent applaus. Een land krijgt de regering die het ver dient, maar ook de restaurants die het verdient". - Bent u een echte wijnkenner? Wina Bom: „Nou, dat blind proe ven vind ik maar onzin. Je kunt wel een zeker smaakgeheugen ontwikkelen, maar als je „blind" een wijn herkent is dat geluk. Veel belangrijker dan dat proe ven van wijn is of je de kwaliteit I kunt onderkennen. Raden is wijnsnobisme, elke wijn heeft zijn eigen waarde, zijn eigen ka rakter. Beoordeel hem daarop. Word geen etikettendrinker. Wijn is heel persoonlijk, dat heeft niets-met kwaliteit te ma ken en zéker niet met de prijs die je ervoor betaalt. Het gaat er maar om welk type je aan spreekt". Wina Born is al ruim dertig jaar culinair journaliste (o.a. voor deze krant), maar haar eerste boek over wijn schreef zij ongeveer vijfentwintig jaar geleden. Die kwart eeuw was voor een paar collega's en restaurateurs aanleiding om haar onlangs in De Hoppenhof in Geldrop eens in het zonnetje te zetten. Het was ook aanleiding voor dit verhaal. Wina Born: "De halftonen, die zijn het (foto Roland de Bruin) Waarschijnlijk zullen velen, die belast zijn met de zorg voor eten en drinken in het gezin, ietuiat paniekerig zijn bij het idee van drie dagen Kerst mis, en met Oud en Nieuw nog eens drie vrije dagen met de daarbij behorende dichte winkels. Maar als we het hoofd koel houden en enkele dagen van tevoren maatrege len nemen kan alles zonder problemen verlopen. Door Wina Born Maak ruim van tevoren de me nu's op en aan de hand daar van de boodschappenlijstjes, gerangschikt naar de ver schillende winkels. En bestel van tevoren wat besteld moet worden, zoals de rollade of ander groot vlees en ook eventueel wild of gevogelte by de poelier. Brood zal wel een knelpunt worden, zorg er vooral voor enkele pakken knöckebrod in huis te heb ben, of brood en broodjes in de diepvries. En verder hebt u misschien wat aan de vol gende tips en de erbij beho rende recepten. Het is heerlijk om van tevoren een pan sterke bouillon te trekken voor saus of soep, van osseschenkel en kalfs- knietje en royaal soepgroen ten en kruiderij. Reken op minstens 6 uur trekken (lie ver nog wat langer), zeef de bouillon zorgvuldig, liefst door een doek, en bewaar de- ze in de koelkast. Groente Kies goede, vertrouwde Hol landse wintergroenten, u kunt die al dagen van tevoren in huis nemen en ze hoeven geen ruimte in de toch al zwaarbelaste koelkast in te nemen, bovendien smaken ze zo goed. Groene en rode kool, witlof, winterpeen, knolsel derij, zuurkool, prei, nederige groenten, maar terdege pas send in een feestmenu. De beste koks in Nederland, maar ook in Frankrijk, heb ben die lekkere wintergroen ten weer ontdekt en serveren ze by hun fijnste creaties. Groenekool smaakt goed bij haas, konijn en lamsbout; zuurkool bij gans en fazant; winterpeen met zijn rijke smaak, veel fijner dan de ble ke waspeen of smakeloze bli- kworteltjes, is heerlijk by kalfsvlees; witlof ook goed bij fazant, by kalkoen en pa relhoen. En maak ook eens wat puree van knolselderij: in stukjes snijden even opko ken en in de mixer pureren, met een klontje boter en eventueel wat room. By alle wild en groot vlees heerlijk, en uw rode wijn smaakt er eens zo lekker bij. Als u voor het diner op Eerste Kerstdag of Nieuwjaarsdag het vlees ruim rekent, dan maakt u van de rest op de derde dag (zondag) een pitti ge ragout, of u geeft het koud met een bijzondere saus Voor dit laatste zijn bijvoor beeld erg geschikt ossetong, lamsbout, rollade of kalfsfri- candcau. Haas Op Eerste Kerstdag braadt u de rug (van een 'volle', volwas sen haas dient de rug voor drie personen). Hazerug hoeft niet te worden gemari neerd en u braadt deze kort, 15 20 minuten, zodat het toevoegen van de boter. Een lepel rodebessegelei geeft een frisse noot in de saus. Hierbij aardappelpuree of een gekookte aardappel, groenekool of spruitjes, en eventueel in de oven gebra den sterappeltjes. U snijd het vlees van de bouten en zet dit twee dagen in een marinade van rode of witte wijn met zout, peperkorrels, sjalot, peterselie, laurier, tijm, jeneverbessen. Vlees goed afdrogen, door bloem halen en met stukjes spek aanbakken. De gezeefde, voorverwarmde marinade er bij en wat water, dit laten gaarstoven in 1,5 2 uur (als u het vlees aan het been laat, krijgt u een vollere smaak aan de saus), de saus binden zoals boven beschreven met beurre manié. U kunt 15 mi nuten voor het einde van de stooftyd wat champignons toevoegen. Geef er aardap pelpuree of noedels bij en ro de kool. Met konijn kunt u op dezelfde manier te werk gaan, maar u neemt dan altijd witte wyn en bent wat roya ler met tijm, ook bij het bra den. Bij konyn groenekool en eventueel stoofpeertjes. Of prei: in kleine stukjes, heel even de kook erover, en vijf minuten in boter stoven. Kalkoen Een kalkoen braadt u in zyn ge heel in de oven (ca. een hall uur per kg gewicht), waarbij u een bakje kokend water in de oven zet om uitdrogen zo veel mogelijk te voorkomen. U houdt gaar vlees over. Hiervan maakt u een ragout door weer bouillon met (wit te) wijn tot de helft te laten inkoken, met wat champig nonsteeltjes, sjalot en peper korrels. Voor een halve liter saus fruit u 40 g bloem in 50 g boter en voegt hieraan toe een halve liter gezeefde bouilton, hierin warmt u de stukjes kalkoenvlees, met wat gefruite kleine champig nons en gefruite blokjes ham. Op smaak brengen met wat sherry. U kunt, voor een ro mige saus, een gedeelte van de bouillon vervangen door koffieroom. Hierbij puree of noedels en gesmoorde struik jes lof, en eventueel seldery- puree. Groot vlees Hebt u plakken rollade, osse- tong of kalfsvlees over, dan eet u die koud met een fijne roomsaus, zoals de Franse nouvelle-cuisine-koks die maken. Laat in een halve liter witte wijn (of rode voor lams bout) wat gehakte sjalot inko ken tot u een eetlepel puree overhoudt. Laat in een ande re pan 2,5 dl bouillon met 2,5 dl slagroom iets inkoken, voeg hierbij de fijngewreven sjalottepuree, en eventueel nog wat bouillon als u de saus te dik vindt en klop er, boven zeer zacht vuur (vooral niet laten koken) bij kleine vlokjes tegelijk ca. 75 g boter door, wat citroensap, zout en peper en fijngeknipt bies look, eventueel vermengd met wat peterselie. Bij lams vlees en ossetong smaakt het ook erg goed als u er een klein beetje tomatenpuree door mengt. Hierbij kleine, gladgekookte aardappels met wat peterselie en bijvoor beeld spruitjes, witlof, of, in plaats van aardappelen, fla geolets, die elegante licht groene boontjes die u in blik kunt kopen. De kerstdagen vallen dit jaar op vrijdag en zaterdag. Dat houdt in dat er eigenlijk drie dagen achter elkaar feestelijk eten op tafel moet komen. We hebben onze culinaire medewerkster Wina Born gevraagd enkele suggesties te doen voor de moeilijke 'derde dag'. oxo oxo vlees sappig rood of roze blijft, in een mengsel van bo ter en olie op flink vuur, net als biefstuk. Voor de saus laat u (voor drie personen) 3 dl ontvette bouillon en 3 dl rode wijn tot op de helft inkoken met wat sjalot en peperkor rels. Dan zeven en er van het vuur af geleidelijk wat klon tjes boter doorkloppen, of, als u een wat steviger binding wilt, maakt u wat zg. beurre manié. Hiervoor kneedt u door elkaar een flinke lepel boter en eenzelfde hoeveel heid bloem. De vloeistof zet u op zacht vuur en u klopt er telkens een vloKje van het mengsel door. een volgend als het vorige weggeroerd is. Hebt u de lever van de haas, dan roert u die, zeer fijnge hakt. ook door de saus bij het

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 16