Leidse vuur gedoofd De Danaïden laat kansen op zege liggen Dames Leiden: eindelijk weer eens Vaak'... Weer nederlaag Hoop terug na tweede zege Chapman aanwinst voor Trotters Fides Pacta rukt verder op MAANDAG 14 DECEMBER 1981 PAGINA 13 SPORT SPORT SPORT SPORT LEIDEN - Het wordt hoog tijd dat er bij Parker Leiden iemand opstaat die een flink pak lucifers bij zich heeft. Iemand die de fik er weer in kan steken, die vonken kan doen overslaan, voordat het smeulende vuurtje straks echt dooft. Want het gaat niet goed, sterker nog, het gaat fout. De brandstof is op, een energiecrisis lijkt nu al feit. Weliswaar ontplofte coach Ton Boot zaterdag na afloop van weer een nederlaag tegen Amstelveen (77-80) van woede gelijk een bom, maar of de hittestraling die daar door ontstond de ploeg lang 'heet' kan houden is de vraag. Woorden alleen helpen niet meer, daden worden er vanaf nu gevraagd. LEIDEN - Vanochtend in alle vroegte (07.00 uur) is Parker Leiden vanaf Schiphol naar Bratislava in Tsjechoslowa- kije vertrokken om daar de eerste uitbeurt van de strijd om de Europa Cup II af te werken. Een wedstrijd die zeker na de thuisnederlaag tegen Kiev, gewonnen moet worden wil de ploeg nog een klein kansje op kwalificatie voor de halve finale behou den. Drie man ontbraken overigens op het appèl. SPORT LEIDEN - Alsof er een winterkampioenschap was behaald, zo blij waren de dames van Parker Leiden met hun 63-60 overwinning op het Bos sche Raak. Dat het hier in werkelijkheid ging om de tweede zege van het seizoen maakt natuurlijk ook niet zo veel verschil, want het waren hoe dan ook kostbare punten Het dovende eredivisie-lichtje flakkerde in elk geval weer wat op. er is nog hoop. De vreugde was net zo terecht als de felbevochten overwinning, die overi gens anderhalve minuut voor tijd aan een zijden draad kwam te han gen. Gewend inmiddels aan flinke nederlagen hadden de Leidse dames de grootst mogelijke moeite om. in het zicht van de veilige haven, de zenuwen onder controle te houden. Met nog dne minuten te spelen en met een 61-54 voorsprong die toch zelfvertrouwen moest geven ging er plotseling van alles mis. Gelukkig voor coach Rob de Vnes. die, ner veus als hij was. een vermakelijke opvoering van de 'Jantje-huilt-Jan- tje-lacht-show' ten tonele bracht, poeldelden de Bossche dames net zo vaak. Met basketbal had het gedoe in die zeer enerverende slotfase nog weinig nog van doen. De ene knullige fout na de andere werd er begaan, het leek nergens meer naar Jammer, want daarvoor was er sprake geweest van een alleszins aantrekkelijk duel waarin Leiden erg goed verdedig de tegen een ploeg die veel hoger op de ranglijst staat Een team ook dat beschikt over een speelster van de nationale ploeg. Marja van Helvoirt. Maar die trof het zaterdag bijzonder slecht en daarmee tevens de rest van haar ploeg die zeer nadrukkelijk op haar inbreng steunt Want Van Helvoirt moest het opnemen tegen de in topvorm verkerende Marijke Klos en die tweestrijd won de Leidse center met glans. En gezien het feit dat ook Leiden het voornamelijk moet hebben van deze speelster is de overwinning eigenlijk wel verklaard. Een boeiende tweestrijd tussen deze twee. die precies even lang en net zo beweeglijk zijn. Het verschil zaterdag was dat Klos kans zag om na rust (32-34) de scoringsdrift van de Brabantse in te tomen door telkens op het juiste moment knap voor haar te komen. Vijf, zesmaal achtereen tikte ze de bal voor haar weg, telkens ook was er een attente ploegmaat die zich meester maakte van het leder. Want nogmaals, er werd door het Leidse team zeer alert en fel verdedigd. Aan de andere kant van het veld bleef Van Helvoirt naarmate het gelijk- opgaande duel vorderde het antwoord steeds vaker schuldig Klos voel de zich de betere en buitte dat psychologische voordeel uitstekend uit Na acht minuten in de tweede helft sloeg Leiden voor het eerst een gaatje (53-50). Raak kwam terug, maar toen Marijke KJos driemaal achtereen scoorde en ook de goed spelende Rosalie van der Laan een duit in het zakje deed was er plotseling een echt gat. 59-53 en 61-54 Drie minuten toen nog en het leek een kwestie van uitspelen. Maar op eens gierden de zenuwen door de kelen en er ging geen bal meer goed Waardoor Raak dichterbij kon komen tot 63-58. Alleen, toen er bgna aansluiting was ging ook de Bossche ploeg op de weggeef-toer waar door de benauwde maar verdiende zege toch nog een feit werd. Reden luchtsprong van De Vnes. AD VAN KAAM LEIDEN - De Spaarbank Trotters lijken de zoete smaak der overwinning te pakken te krijgen. Nu werd het Frie se Ymir met 77—69 naar het Hoge Noorden terug ge stuurd. v Owen Wells (9) poogt een score van Dave Downey te verhinderen, maai ton te laat. Eén van de weinige "inleggers" van Leiden. (Foto Holvast). is nel als teamgenoot Wilson Washing- Maar wie gaat voor, nu de ploeg zo vast zit als een huis Wie ziet kans de tot stilstand gekomen wagen weer aan de gang te krij gen Brandende vragen waarop het moeilijk concreet antwoor den is. Harrie Kip lijkt de aange wezen figuur om als licht in de duisternis te dienen, maar de on verwoestbare man uit Lijnden heeft zo pas zijn eerste voorzich tige stappen op het trainingsveld gezet. Hij, de vleesgeworden voortrekker en animator bij uit stek, zal zich voorlopig nog koest moeten houden, herstellend van zijn hernia. Van de lakonieke Fopma, speelgerechtigd na 1 ja nuari, kan misschien wat uit gaan, van Wiebe Gorter, de laat ste 'aanwinst' valt er minder te verwachten omdat deze ex-inter national lange tijd uit de 'picture' is geweest. Meer voor de hand liggend is dat het antwoord uit de in het slop geraakte ploeg zelf komt. En wel snel, want anders wordt het gat met de top-drie te groot of streeft zelfs nummer vijf Delft de Leide- naars voorbij. Wat is er mis, nu de blessureperikelen niet langer meer als excuus voor slecht spel kunnen dienen? Twee dingen. Ten eerste is er totaal geen bezie ling meer en ten tweede komt Leiden, zijn vier niet kinderach tige twee meter mensen en twee guards van het nationale team ten spijt, niet of nauwelijks aan een aanvaardbare prestatie on der het bord van de tegenstander toe. Het zelfvertrouwen van spe lers als Downey en Bruinsma is tot een minumum gedaald, ini tiatief nemen is er helemaal niet meer bij. Ook de spelvreugde lijkt verdwe nen. Mitch Plaat voelt zich zicht baar niet happy in de rol van Scores Leiden - Puidokas 27 (6), Downey 22 (10), Kragtwijk 10, Plaat 8, Bruinsma 6 (11), Hagens 4. Schotpercentage 44, rebounds 40. Amstelveen - Washington 30 (18), Wells 18, Runia 16, Richel 12, Boots 4. Schotpercentage 55, re bounds 36. LEIDEN - In het hoge noorden heeft Fides Pacta kans gezien de tweede plaats in de over gangsklasse van de zaalkorfbal- competitie te veroveren door een overwinning op Nic. uit Groningen. De tweede Leidse overgangsklasser De Danaiden kwam ook in haar vierde treffen tegen OEC niet tot winst. Maar het heeft er alle schijn van dat de donkere wolken die boven De Danaiden hangen volgende week enigszins zullen wegtrek ken. Immers, dan kan de ploeg weer over alle spelers en speel sters beschikken. In de eerste klasse verovert Per- nix punt na punt en nestelt zich daardoor zeer vast aan kop. Snel werd met 13-18 verslagen. Zuiderkwartier, Ons Eiland en TOP verloren. De Danaiden-OEC 9-10 (4-5). Het zit de Leidse scholierenclub nog steeds niet mee. Ook de vierde wedstrijd in de tot nu toe voor de blauwwitten zeer tegenvallende zaalkorfbalcompetitie kon er geen winstpunt veroverde wor den op OEC. Terwijl er toch kans genoeg voor was. Echter, het missen van strafworpen op cru ciale momenten en een te onzui ver schot gaven het Helmondse OEC de mogelijkheid om in de 5 Meihal de zege te grijpen. De eer ste vier doelpunten, waarvan er twee van Danaiden bij waren, werden gescoord uit strafwor pen, die wel zeer gemakkelijk door scheidsrechter Van Keulen werden weggegeven. De Danaiden heeft de 2-5 achter stand die men in de 25e minuut van de wedstrijd bezat niet meer kunnen wegwerken. Wel werd voor het rustsignaal deze achter stand verkleind, maar OEC zag in de tweede helft, mede doordat De Danaiden twee strafworpen miste, kans om op 4-7 te komen. Ondanks goede staaltjes korfbal kleine forward of tweede spel verdeler, ook al doet-ie zijn best om een goede inbreng te houden. Emill Hagens op zijn beurt is niet zo'n liefhebber van gecontro leerd spel, liever rent en vliegt hij op de break door de zaal. Dat geldt ook voor Dave Downey, die niet van systemen houdt en het liefst recht-toe-recht-aan naar de basket gaat. "Toch", zei Bert Kragtwijk na afloop van de der de nederlaag in successie tegen concurrenten (Donar, Kiev en nu Amstelveen), "hamert Boot juist op dat zelfinitiatief, op die durf. Maar niemand heeft nog het lef daartoe. Iedereen staat stil en kijkt elkaar aan. Het is gewoon helemaal weg. En dankjewel, zegt de tegenpartij." Die in dit geval werd belichaamd door Amstelveen, dat notabene zonder zijn geblesseerde ster Randy Wiel aantrad. Maar wél met Wilson Washington, de top scorer en toprebounder van de competitie, die tegen het uitge bluste Leiden een heerlijk avondje beleefde. Achttien re bounds, dertig punten, drie feno menale dunks schreef hij op zijn conto. Onder eigen bord niet te verslaan, aan de andere kant niet te stoppen. Ook niet door Puido kas die overigens onverstoorbaar wel 27 punten liet noteren. Washington explodeerde met na me na rust, toen ook sloeg Am stelveen zijn slag. Voor de pauze hield Leiden gelijke tred, sloot zelfs af met een 36-33 voordelige score toen Washington even naar de bank moest omdat zijn derde P vlak voor rust een feit was ge worden. Het felle verdedigen in de 3-2 zone, die Kinsbergen keu rig had afgekeken van Kiev, bracht Amstelveen vrij snel in foutenperikelen en meteen ook in de problemen, want vanaf de vrije worp lijn kon Leiden (Dave Downey vooral) terrein goedma ken. Maar kon Washington de partij beëindigen, zo werd toen al duidelijk, dan zou Leiden het heel moeilijk krijgen. Of het pleidooi bij de arbiters voor een soepeler benadering van Kinsbergen in de pauze daartoe heeft bijgedragen is niet zeker, kon De Danaiden de drie punten achterstand niet wegwerken. Dit gelukte pas in de 28e minuut bij de stand 7-10. Pieter Koornneef en Hans v.d. Leek brachten de spanning weer terug, maar de scholierenclub kon niet de broodnodige gelijkmaker uit het vuur slepen. Doelpunten: Pieter Koornneef (2x), Hennie Devilee (2x), Frans Brand. Bea Schrama, Hans v.d. Leek (3x). Nic.-Fides Pacta 7-8 (4-4). Wat bij De Danaiden niet lukt, lukt bij Fides Pacta wel. Het goede spel dat Fides Pacta op dit ogenblik bij vlagen tentoon spreidt, heeft de ploeg nu op de tweede plaats van de overgangsklasse C gezet. Een prima resultaat, als men ook nog bedenkt dat deze ploeg in deze formatie dit jaar voor het eerst in de overgangsklasse ope reert Beide ploegen hebben el kaar gedurende de hele wed strijd in evenwicht gehouden. In de tweede helft kwam Fides Pac ta door doelpunten van Hennie Piket en Robin Sommeling op een 5-7 voorsprong, maar Nic. kwam vlak voor tijd toch nog op 7-7. Het balbezitspel ging de Gro ningse ploeg echter niet goed af. Fides Pacta kreeg daardoor nog enkele kansen, en Robin Som meling bracht met een afstands schot de overwinning binnen. De doelpunten werden gescoord door: Dick Onderwater (2x), Hennie Piket (2x), Nico Pikaar, Robin Sommeling (3x). Karin v.d. Zeeuw, die de zieke Jacque line Veldhuijzen verving speelde een opvallend goede wedstrijd. Snel-Pernix 13-18 (7-7). De eerste helft van de wedstrijd was voor Pernix moeilijk. Het lange wach ten in de file was er de oorzaak van dat Pernix niet op tijd in de hal aanwezig was, maar ondanks deze slechte voorbereiding hield Pernix het in de eerste dertig mi- feit is wel dat het duo Van de Wil lige/Van Dishoeck inderdaad de teugels wat lieten vieren, iets dat trouwens wel vaker voorkomt in een tweede helft. Hoe dan ook, Washington kon vrijuit gaan en deed dat dan ook. Terwijl Leiden bleef zoeken naar een gat in de felle verdediging (vooral Wells en Richel erg goed) had Amstel veen aan de andere zijde veel minder moeite om de Leidse nuten gelijk. In de tweede helft liep Pernix in de 13e minuut plotseling uit naar 9-12. Deze achterstand ontnam Snel alle il lusies op een goed eindresultaat. Pernix maakte daar dankbaar gebruik van en stoomde via 11-16 door naar 13-18. Doelpunten Carla Kuipers (3x), Kees Brokaar (4x). Kees Hortensius (4x). Peter Nu de sportstichting is ophouden te bestaan, hebben de gezamen lijke Leidse korfbalverenigin gen besloten een instantie in het leven te roepen, die de belangen van de Leidse verenigingen naar buiten zal moeten gaan be hartigen. Met het oog op de ver deling van de zaalruimte en de verhoging van de veldhuur wil len de korfballers één sterk front vormen. J A. Cornelissen, die in de sportstichting de 1500 Leidse korfballers vertegen woordigde en waarvoor de ver enigingen hem zaterdagavond in het clubgebouw van Zuiderkwartier dank zegden, zal als adviseur zijn steentje bij dragen aan de oprichting van die instantie, GLKV genaamd. In februari 1982 hoopt men de zaken rond te hebben. Kuipers (4x) en Janco Breedveld (3x). Zuiderkwartier-Blauw Wit'51 6-7 (6-5). In de eerste helft zagen bei de ploegen kans om de mogelijk heden die werden geschapen in een aantal doelpunten om te zet ten. Diezelfde mogelijkheden werden in de tweede helft echter met het grootste gemak gemist. Daardoor kon Blauw Wit de ach terstand in de 14e minuut pas ge lijkmaken, terwijl Zuiderkwar tier de legio mogelijkheden om Allereerst Ton Boot, de coach, die zoals gebruikelijk geen medewerking van zijn school kreeg. Waardoor oud- coach Hennie Blom opnieuw aan de touwtjes moet trek ken. Maar ook Harrie Kip en Eric Jan Berendsen waren niet van de partij. Hoewel Kip vorige week voor het eerst sinds maanden zijn basketbalspullen mocht aantrekken ("Het ging goed, ik voelde tenminste geen vv;v^ bucket binnen te komen, daarbij ook gemakkelijk van buiten (Ru nia) scorend. Het ging allemaal met veel meer soeplesse, fantasie en ook kracht. Het oogde in elk geval een stuk prettiger dan het verkrampte spel van Leiden. Dat nog heel even terug kwam via 54-62 tot 60-64. En in een ultime wanhoopspoging zelfs van 62-70 tot 67-70 met een luttel aantal se- een voorsprong te nemen niet benutte. In de 25e minut kwam Blauw Wit uit Dordrecht op 6-7 wat tevens de eindstand werd. Doelpunten: Dirk Derksen, Dirk Jan de Kreek, Rens Henze, Ineke de Hertog en Carla Akse. Vriendenschaar-TOP 11-7 (5-3). Bij TOP zal het roer nu toch echt om moeten, wil de Sassenheimse ploeg volgend jaar niet een klas se lager spelen. De 0-1 voor sprong door Anne v.d. Zaag was na 21 minuten door Vrienden schaar in een 4-1 achterstand om gebogen. Ook in de tweede helft, kwam TOP niet aan de bak. Via 8-3 en 10-4 eindigde deze teleur stellende ontmoeting in 11-6. Doelpunten: Anne v.d. Zaag (4x), Filip Trap (2x) en Karin Baak Albatros-Ons Eiland 11-4 (5-1). Een veel beter verzorgd schot van Albatros betekende dat Ons Eiland al na een eerste helft te gen een niet meer te achterhalen achterstand aan keek. Ook in de tweede helft bleek Ons Eiland te zwak voor Albatros: 11-4 Doel punten: Olga Soedan. Huib Has- selbach. Rob Hasselbach en Wim Nijenhuis. LJsselvogels-Crescendo 12-4 (6-4). Pas in het laatste kwartier moest Crescendo toegeven dat IJssel- vogels iets meer in huis had. Op dat moment was de stand nog steeds 6-4 en waren er best wel mogelijkheden geweest op een aansluittreffer. Maar omdat deze uitbleef verloor Crescendo al het vertrouwen toen IJsselvogels eenmaal de 7-4 op het bord bracht. Doelpunten: Alfons Cor- nelisse, Wilfred Cornelisse, Wim Barendse. DES-Algemene 8-5 (4-3). Ook bij De Algemene zal er iets gedaan moeten worden aan de basis-op stelling nu ook de vierde wed strijd geen winst opleverde Bij pijn") zal het zeker nog tot januari duren eer de Lijnde naar er weer stevig tegen aan kan. "Het heeft dus geen zin om hem mee te nemen", meende Hennie Blom. "Dat zelfde geldt voor Eric. Die kan ook voorlopig door die knieblessure nog niet spelen en daarom blijft hij thuis". Een tegenvaller voor de Lei- denaar, die er in Athene en Luxemburg overigens ge woon bij was. DEN HAAG - De nationale basketbalkampioen Den Bosch heeft een tweede cen ter-speler gecontracteerd. Het is de Amerikaan Tom Barker, die vorig seizoen ook voor de Bossche club uitkwam. De overkomst van Barker is noodzakelijk om dat de blessure van de huidi ge center, Robert Miller, ernstiger is dan gedacht. Barker, die dinsdag in Neder land aankomt, maakt zater dag zijn debuut in de uit wedstrijd tegen Amstel veen. Hij kan niet meer voor Den Bosch uitkomen in het toernooi om de Europese be ker. conden te gaan. Het vuur leek zo waar nog op te laaien, maar het doofde meteen weer bij een nieu we score van Washington. Met een doffe blik in de ogen stapte de ploeg vervolgens naar de kleedkamer. Waar een verbale ontploffing van Boot volgde. Of dat een positieve uitwerking zal hebben wordt morgen in Bratis lava duidelijk. AD VAN KAAM rust bezat De Algemene nog enigszins uitzicht op een goede afloop, maar in de tweede helft liep DES verder weg Doelpun ten: Ruud van Vliet, Hennie Waasdorp, Ton Beij en Jorie Sjardijn In de derde klasse vielen er twee overwinningen te bespeuren voor Fiks en KNS KNS versloeg Mede-verantwoordelijk voor de winst in deze sleutelpartij (ook Ymir behoort tot de lager geklas seerde teams) was Russell Chap man. de Amerikaan die de Trot ters van Orca's op uitleenbasis hebben gekregen. Deze Chap man zou volgens de berichten pas na 1 januari mogen spelen, maar bij nadere bestudering van de regels bleek die datum nor gens terug te vinden Waardoor de Topsport-liga zich opnieuw in de vingers sneed en niets anders het Alphense Tempo met 9-10 en nestelt zich daardoor stevig aan kop Fiks herstelde zich prima en versloeg Olympia met 8 6 Fluks Noord wijk verloor van Oranje Nassau met 10-9 na een spannen de wedstrijd waarin een punten deling een beter beeld had gege GERTGRESSIE kon doen dan Chapman een li centie te geven. Zijn komst bracht meteen al ver lichting voor de smalle basis van de Trotters die met name tegen Ymir profiteerden van zyn re bounding. Na een sterke Leidse start (12-4) ontspon zich een gelijkopgaande strijd die in een 41-42 ruststand uitmondde. Na de pauze gingen de Trotters nog feller verdedigen (Eric van Weeren) en namen via de scherp schietende Will Moe rer een kleine voorsprong. De Leidenaars kwamen bijna nog in de problemen toen Tony Lam ping met een ernstige kniebles sure moest uitvallen De ploeg van Michiel van der Meer hield tegen de press van de Friezen het hoofd koel en kon de derde zege begroeten Topscorers Chapman 22 punten en Moerer 19 punten. Leiderdorp-Jumpers 89-75. De thuisploeg had met het lusteloze Jumpers geen enkele moeite De weinig trainende Hagenaars had den geen beste conditie en Lei derdorp kon in de slotfases van beide speelhelften genoeg pun ten uitlopen om onbedreigd te zegevieren Uitblinker was Ene Marijt mer 17 punten MSV-DAS 83-104 In dezelfde eerste klasse rayon kon MSV het sterkere DAS •■«•n helft knap bij h«»uden(53-53) MSV had toen en problmtn met de Delftse press verdediging Toen DAS op een andere verdediging over schakelde was het gebeurd met de Noordwgkers. US-Lisse 64-77. Lis se behaalde in Amsterdam een makkelijke zege op middemoter US. Via 11—20 en 47-70 werd de thuisploeg, met de nieuwe Parker speler Wiebe Gorter in de gelederen, gedeklas- seerd. Een press van US maakte het verschil nog acceptabel Zoebas-Luba 64-55. Een klasse lager kon invaller-coach John Volkers niet verhinderen dat Lu ba weer verloor. Ondanks een goede start stond Luba met rust al op 32—23. Door een falend af standschot konden de Leide naars Zoebas niet meer achterha len. Blitz-Voorburg 79-89 Het Voor schotense Blitz speelde tegen Voorburg een gelijkopgaand duel Tot ver in de tweede helft stond Blitz op voorsprong, maar toen drukte Voorburg door en trok in de slotfase de wedstrijd naar zich toe MSV-The Dragons 84 -63. Einde lijk weer eens een zege van de Noordwijkse dames, die de beste wedstrijd van het seizoen speel den Halverwege was de stand reeds 46-25 Er werd goed ver dedigd en ook de braek was pri ma verzorgd Op vallend was het spel van junior Maria van Schie Bea Schrama neemt de korf van het bezoekende OEC onder vuur Ook deze aanvalspoging bleef vruchteloos, zoals De Danaiden zoveel kansen onbenut liet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 13