Doek valt voor LDG Zijl/LGB valt buiten prijzen Veld voor Bassets KDC pakt damtitel LUSV langs Kaliiiko MAANDAG 14 DECEMBER 1981 LEIDEN - Koning Winter heeft HZC/Robben voorlopig als alleenheerser van de waterpolocompetitie benoemd. Aanvankelijk hadden de regisseurs van de winterstopce remonie AZC als voornaamste kandidaat in de draaiboe ken staan maar omdat de nationale kampioen in het afge lopen weekeinde door Zian tot een deling (10-10) werd gedwongen, kreeg het programma een onverwachte wending. Voor de Zijl/LGB was tijdens de plechtigheid weinig re den tot vreugde. De ploeg van Rob Schouten had dank zij een zege op HZC/Robben als vice-kampioen ge kroond kunnen worden maar dat feest ging niet door. In de laatste seconden van het topduel gaf de thuisclub knullig een 11-11 gelijkspel prijs en werd inplaats van een plek op het ereschavot opgezadeld met de poedel prijs. Met die toewijzing voelde coach Schouten zich bepaald niet content, zo werd het publiek zaterdagavond in zwembad de Zyl wel duidelijk. De Zoeterwoudenaar gedroeg zich als een op hol geslagen stier, die zijn 'prooien' in het water te lijf wilde gaan. Stan van Belkum kon zich de woede van zijn trainer wel indenken. "We hebben de wedstrijd natuur lijk lullig uit handen gegeven. Met nog ruim vijftig seconden te spelen bij een gelijke stand wilden we geen risico meer nemen". Begrijpelijk Een begrijpelijke reactie van de Zijl/LGB maar wellicht had er méér uit het balbezit gehaald kunnen worden dan het onbetekenende boogbal- letje, die Jacob Spijker by het verstrijken van 35 seconden aanvalstijd produceerde. Daarmee kreeg HZC/Robben de laatste mogelijkheid de jacht op de overwinning te openen. De thuisploeg stelde wel alles in het werk de Hilversumse aanval te pareren maar had op de venynige inzet van Hans Blankesteyn geen antwoord. Het doelpunt toonde de gebrekkige staat van het Leidse afweergeschut aan. "Het verliep bij ons verdedigend bepaald niet zoals het moest", wist Van Belkum derhalve. "Persoonlijke fouten hebben ons een hoop doelpunten gekost" ater om een inzet van Albert Spijker te pareren. Andy Hoepelman hangt op de rug Teveel treffers bleek na 4 maal 7 minuten zuivere speeltijd. Al hetgeen de Zijl/LGB in aanval lend opzicht' opbouwde, werd door het gebrekkig functioneren van de defensie weggemoffeld. Met 2-0, 5-3 en 8-6 als voordelige tussenstanden bewees de fusie formatie dat de weg naar het vij andelijk doel gemakkelijk ge vonden kan worden. Niet alleen Stan van Belkum maar ook Mar tin Vreeburg en Ron Koster on derscheidden zich in positieve zin. Aan de andere kant liet Theo Uittenhout, in andere topduels altijd een goalie die er is, zich van zijn mindere zijde zien en liet houdbare ballen tot tegentreffers promoveren. Goed, wanneer Stan van Belkum de bij 9-11 toegekende strafworp had benut, had misschien geen haan meer naar de Leidse fou- tenlast gekraaid. Dan had de HZC/Robben beslist topper in laatste seconden Scoreverloop Part 1 1-0 Stan van Belkum. 2-0 Henk Harteveld, 2-1 Blikslager. 2 2 Hoe pelman, 3-2 Vreeburg, 3-3 Lande- weerd Part 2 4-3 Ron Koster, 5-3 Ron Koster, 5-4 Blikslager, 5-5 Landeweerd, 6-5 Alex van Belkum, 6-6 Landeweerd Part 3 7-6 Vreeburg, 8-6 Vreeburg, 8-7 Ro nald Hermsen, 8-8 Blankesteyn, 8-9 Landeweerd, 9-9 Alex van Belkum Part 4 9-10 De Jong, 9-11 Walesón, 10-11 Lagrand, 11-11 Vreeburg, 11-12 Blankesteyn équipe van Schouten de Hilver sumse opponent kunnen over bluffen en wellicht naar de zege kunnen doorstoten. Het gebeur de niet, hoewel de thuisclub nog eenmaal via Lagrand en Vree burg voortreffelijk opveerde. Niet hoog genoeg echter om in de prijzen te vallen... ROB ONDERWATER LZ'86 LZ'86 leed de tweede nederlaag in één week. Polar Bears uit Ede was met 10-8 te sterk voor de Lei- denaars. Een onbegrijpelijke inzinking in de laatste periode heeft LZ'86 de overwinning tegen Polar Bears gekost. In de eerste drie perio den was LZ duidelijk sterker dan de Edenaren. De Leidenaren bouwden in die fase dan ook een verdiende 4-7 voorsprong op. De vierde en laatste periode leek dan ook niet meer dan een for maliteit te worden. Polar Bears en in het bijzonder Cor Vermeer dacht daar anders over. Deze van de Rijn overgekomen ex-jeug- dinternational deed LZ de das om. Eerst scoorde hij 5-7, waarna Frankenmolen een man meer si tuatie goed uitbuitte (6-7). Aad van Mil schoot nog wel een zelf verdiende strafworp in (6-8), maar Wolvering bracht Polar Bears met twee treffers op rij langszij. Op dat moment was er nog slechts één minuut te spelen. Toen ging opnieuw Cor Vermeer zich met het scoreverloop be moeien. Met nog slechts 30 se conden te spelen was hij de Leid se verdediging te snel af en kon 9-8 scoren. De laatste aanval die LZ hierna nog restte verliep des astreus. Balverlies bracht op nieuw Cor Vermeer in stelling. En 1 seconde voor tijd stelde hij de Edese zege veilig door 10-8 te laten aantekenen. Leidse doel punten: Aad van Mil (5), Wilco v.d. Zeeuw, Bram v.d. Leden en Ruud Muusse. Katwijk leverde een goede presta tie af door MZPC met een 9-6 ne derlaag terug te sturen naar Maastricht. De Katwykers sloe gen hun slag in de derde periode. Tot dan toe waren de ploegen aan elkaar gewaagd. De 2-2 stand was dan ook terecht. In de derde periode echter overklaste de Kat- wijkse ploeg de tegenstander en kon zo uitlopen naar 7-3. Goals: Paul v.d. Putte (2), Arres Parle- vliet (2), Arthur Jonker (2), Hans v. Veen, Albert Plas en Hans Schaap. Vivax behaalde een monsteroverwinning op DSZ uit Den Haag. De 18-4 overwinning kwam regelmatig tot stand. De eerste periode eindigde bij 5-0 en via 9-1 en 14-2 werd het tenslotte 18-4 Topscorers: Frits Welling 4, Leo Onderwater 3. Met nog zeventien seconden voor de boeg was er niets meer over van de voordelige 9-6 stand die bij AZC Alphen-Zian Vitesse vier minuten voor het einde van het duel op het scorebord stond. In de turbulente, keiharde slotfase kroop Zian binnen enkele ogenblikken naar 9-8. Nog leek Alphen aan puntver lies te ontsnappen, toen Buunk een presentje van arbiter Van Dorp van vier meter af mocht verzilveren (10-8). In de slotmi nuut kon AZC de Haagse pressie echter niet weerstaan en kwam Zian alsnog op 10-10. Frank van de Akker was ook tegen Zian niet van de partij. De Alphenaar is om disciplinai re redenen voor twee wedstrijden geschorst. DKD kwam niet aan spelen toe. De mist en de gladheid verhinderde de Leiderdorpers Barendrecht op tijd te bereiken. Wiekslag wachtte dus tevergeefs. De dames van LZ'86 leverden ook een goede prestatie. In de voor degradatie belangrijke ontmoe ting tegen het Enschedese ZCE, zegevierden de Leidse dames met 10-4. Hoewel beide ploegen tot nu toe evenveel punten be haalden was LZ duidelijk ster ker. Al na 17 seconden was het raak. Corina Hpogeboom rondde de eerste Leidse aanval direct goed af. Gesterkt door deze snel le treffer ging LZ goed door en al na één periode stond er een veili ge 4-1 voorsprong op het score bord. Deze voorsprong werd door de Leidse dames in de vol gende periode nog uitgebreid tot de uiteindelijke 10-4. Doelpun ten: Corina Hoogenboom (3), An ke Chaudron (3), Jolanda Dorlas (2) en Ellen Hoogenboom (2). DIRK KLOOS Degradatie uit landelijke tweede klasse LEIDEN - KDC speelt volgend seizoen op het hoogste niveau in de nationale damwercld. Met een ruime 14-6 overwinning op 's-Gravcnpoldcr bewerkstellig de de Katwijkse formatie pro motie naar de landelijke eerste klasse. Het duel met 's-Gravenpolder werd 'gedicteerd' door de zenu wen. Het snelle verlies van een schijf door Jan Vrolijk typeerde de gespannen houding in het Katwijkse kamp. Vrolijk moest kiezen tussen het prijsgeven van de steen óf een zevenklap per toelaten. Wijselijk koos hij voor het eerste. Toen de eerste tijdscontrole voor bij was, vielen de klappen. Hans Klinkenberg bedwong Van de Hage door. na winst van een schijf in het middenspel, het af spel goed te volbrengen. Kort daarna kwam Jan Passchier re mise overeen met Blom, die eens nog van Piet Rozenburg won in de strijd om het kampioenschap van Nederland. Frans de Jonge zaterdag toch weer één van de beste KDC-ers. Zijn wachtstijl was ook Ganzeman te machtig. Totaal overspeeld moest de Zeeuw opgeven. Cees Varkevisser stelde zijn 100%-sco- re veilig door in remise-stelling met tachtische middelen zijn op ponent toch nog te verschalken. De tegenstander van Joop Bur gerhout verloor in precaire stel- SASSENHEIM - Na vier jaar 'dakloos' te hebben rondge zworven heeft de Sasscn- heimse rugbyvereniging The Bassets dan nu eindelijk een veld. De gemeente wees de jonge club het schoolsport- terrein naast de accommoda tie van korfbalclub TOP toe Of de rugbyclub dit seizoen nog gebruik zal kunnen ma ken van het veld is niet hele maal duidelyk, in elk geval kan men de nieuwe competi tie op eigen gras gaan afwer ken. De vereniging, die mo menteel twee senioren- en één jeugdteam heeft, kan zich in de tussentijd vast be raden over plannen voor een eigen onderkomen. The Bassets werd vier jaar gele den opgericht zonder dat er een terrein voor handen was, maar met de hoop dat de ge meente plaats voor de rug byers zou maken. Dat liep dus wel even aan en in de tus sentijd moesten de teams al hun wedstrijden buiten Sas- senheim, bij de tegenstan ders. spelen. Geen gelukkige situatie, zeker niet bevoorde- lijk voor een enthousiaste club die graag wilde groeien. Toch weerhield het het eerste vijftiental er niet van om tweemaal achtereen het kam pioenschap van de afdeling, op andermans veld uiteraard, te behalen. Inmiddels is de ploeg opgeklommen tot de eerste klasse West I en neemt ook daar weer een toppositie Wellicht mede door de goede resultaten en het feit dat het bestuur bij de gemeente bleef aankloppen bracht de WD en het CDA ertoe om vragen in de Sassenheimse raad te stellen. En met positief ge volg, want het felbegeerde veld komt er nu dan toch. ling een schijf en kon even later kansloos opgeven. Burgerbout speelde een zeer sterke partij. Zeer verdiend mocht Jan Fase het winnende punt binnenhalen. Met grootmeesterlijk gemak bracht Fase een winnende klas sieke stand op het bord. Tegen stander Louwers brak nog wel naar dam door, maar de Hazers- woudenaar omzeilde spitsvondig diens laatste venijnige grapje en Hans Vermin kon zijn laatste partij niet winnen van Rijk. maar de diepte en scherpte van zijn bere- kingen vergoedden veel. Jan Vrolijk wist in de al genoemde partij met een schijf minder toch nog een punt veilig te stellen. En raakte zodoende een beetje uit de hoek waar nogal eens klappen vielen. Ronald van Egmond blunderde op de vijftigste zet in tijdnood en miste daardoor de winst. Ook zijn tegenstander zag echter de beslissende zet over het hoofd, waarna de strijd in een puntendeling eindigde. Theo Zwetsloot gaf zijn partij op. op dat de feestelijkheden tijdig aan vang konden vinden. In dezelfde landelijk tweede klas se, echter afdeling C. worstelde LDG vergeefs tegen degradatie. Door twee overwinningen in de laatste wedstrijden behield de Leidse equipe een kleine kans op handhaving. Helaas moest de laatste wedstrijd worden afge werkt tegen koploper Heems kerk. dat voor de titel vocht en niet kon verliezen. Het belangrij ke duel stond dan ook bol van de spanning. Andfe van de Kwartel bleek juist in deze ontmoeting minder in vorm en ging onderuit. Met een remise van Hein van Winkel en winst van Wim Heemskerk kwam LDG echter terug in de race. Fred Ong gaf de bezoekers zelfs een voorsprong. Sam van de Kwartel echter greep onverwacht mis, waarna LDG een verloren wedstrijd speelde. Een gelijkspel was immers niet voldoende. Theo Uittenbogaard, Henk de Ko ning, Wim Kleyn en Cees van de Hout hielden hun tegenstander op remise, zodat Peter Bron- string alles waagde om toch nog te winnen. Dat pakte verkeerd uit: met het behalen van het kampioenschap door Heems kerk viel het doek voor de Leide- naars. De verwachting is dat LDG volgend jaar wel weer zal terugkeren in de tweede klasse. LDG 2 legde op de valreep nog een knappe prestatie neer door OGB op 8-8 te houden. De Leidse re serves hadden zelfs uitzicht op de volle winst. Janssens' zege werd goed gecounterd en ook de twee punten voorsprong door Mandis werden teniet gedaan. Mulder en Masurel deelden de winst. Een onverwachte neder laag van Wim Heemskerk, die blunderde in gewonnen stand, leek fataal. Maar Uittenbogaard won de laatste partij zeer gedeci deerd. Een terechte deling, uit eindelijk. Naast de titel van het eerste team, kon KDC ook feest vieren omdat de reserves degradatie uit de Leidse districtshoofdklasse ont liepen. Men hield Samen Sterk op een gelijk spél. Dat ene punt bleek voor de Hazerswoudena- ren voldoende voor de titel. In dit duel speelden zich de malste taferelen af. Henk Koelewyn won met een schijf minder, ter wijl de bovenste borden van KDC 2 de kopborden van Samen Sterk allen op remisen hielden. Een zeer knappe prestatie, waar voor Van Duyvenbode, Schone- veld pzn. Spierenburg, De Jong en Van der Zwan tekenden. Om dat Martin Visser verloor en Jaap Freke toch nog een punt pakte, eindigde deze cruciale ontmoe ting onbeslist. RON VAN EGMOND KDC speelt volgend seizoen in de hoogste landelijke afdeling na het kampioenschap in de nationale tweede klasse. Dat werd behaald door: Arend van Beelen, Jan Fase, Theo Zwetsloot, Hans Vermin, Joop Burger hout, Cees Varkevisser en Jan Passchier (staande v.l.n.r.). En zittend v.l.n.r. Ron van Egmond, Jan Vrolijk, Frans de Jonge, Gijs van de Wiel en Hans Klinkenberg. Foto Holvast KATWIJK - Eindelijk dan speelt de Katwijkse damvereniging KDC in de op één na hoogste klasse van de Nederlandse dambond. Afgelopen zaterdag zorgde het eerste team daarvoor met een 14-6 overwinning op 's-Gravenpolder. KDC werd zodoende onbereikbaar voor achtervolger Gorkum, dat met een punt minder genoegen moet nemen met de twee de plaats. Feest in Katwijk dus. Na de toespraak van voorzitter Marten Dijkstra, die de by zijn leven al legendarische Jan Schoneveld sr dit jaar opvolgde, kwam de Katwijkse wethouder van sportzaken Vink aan bod. Dijkstra roemde heel KDC. want met de twaalf dammers van het eerste team, moest er ook achter de schermen nog het nodige werk worden verricht. Wethouder Vink sprak de verwaching uit dat Cees Varkevisser, die een zeer geslaagde come back kan vieren, zijn beste prestatie, een tweede plaats bij het Nederlands damkampioenschap, binnen twee jaar zal verbeteren Ook Hans Vermin, dit jaar deelnemer aan het kampioen schap. bleek een voortreffelijk voorman. Eigenlijk komt het kampioenschap KDC twee jaar te vroeg. In 1983 be staat de Katwijkse club vijftig jaar en dat gouden jubileum dient met een bijzondere daad te worden gevierd. Wellicht dat het halve eeuw feest met een kampioenschap in de landelijke eerste klasse kan worden omlijst! Ook de voorzitter van de LDDB, en arbiter, Gerrit van Winkel voelde zich geroepen enkele woorden tot de kampioenen te richten. Onder applaus overhandigde hij aan het slot iedere dammer, invallers en vaste teamle den. een bos bloemen. Toch bleven de Katwijkers ook nuchter. Tijdens de borrel opperde Arend van Beelen de menig dat voor een kansrijk gevecht in de nationale eerste klasse het huidige potentieel zal moeten worden uitgebreid. RON VAN EGMOND LEIDEN - In de volleybalcompeti tie misten de Gemini-heren Cas per Brussee, die echter uitste kend werd vervangen door Hans Hullegie. Desondanks werd het tegen Tornado een 3-1 nederlaag (15-9, 13-15, 15-2, 15-8). LUSV versloeg een verzwakt Ka- linko met 3-0. Door de zwakte van Kalinko was er geen mo ment sprake van een echte wed strijd, want na 43 minuten.kon Kalinko de kleedkamers weer opzoeken. LUSV had nu de mo gelijkheid wat te experimente ren. Theo v. Lint en Rob v.d. Bosch waren goed op dreef (15-5, 15-11, 15-6). Bij de dames speelde Gemini tegen Viano zeer wisselvallig. De ploeg kon in de tweede en vierde set de opgelopen achterstand niet meer goed maken (10-15, 9-15). In de vijfde set bij een nadelige 13-14 gaf de scheidsrechter het laatste punt aan Viano 13-15, maar hij herriep die beslissing en gaf daarna nogmaals een beslissing in Gemini's voordeel waardoor de Voorschotenaren enigszins gelukkig de set kregen (16-14). In de eerste en derde set had Gemi ni al ruim afstand genomen: 15-6, 15-7 (3-2). Novo-Volendam kende een rare voorgeschiedenis. De Volden- dam-dames weigerden na aan komst te spelen; zij wensten door het slechte weer direkt de terugreis te aanvaarden. Na veel heen en weer gepraat kon alsnog begonnen worden. Concentratie gebrek kenmerkte de eerste set bij Novo (17-15). Daarna echter besliste een sterker Novo de strijd met 15-11, 15-9. Leython moest tegen Thornax aan treden zonder de waardevolle hoofdaanvalster Heieen Bos, die wegens persoonlijke redenen met volleybal is gestopt. De ta lentvolle Christel Verwoert nam haar plaats in. Dat de jeugdige Christel een plaats in het eerste team waard was, bewees zij met talloze snelle aanvallen en een uitstekende verdediging. De eer ste set gaf nog wel problemen en ging verloren (15-8). De tweede set ging, doordat er sneller en nauwkeuriger aangevallen werd naar Leython (13-15). Ondanks dat het goede spel zich voortzet te, ging de derde set door een on gelukkige slotfase toch verloren (15-12). Meer sets gaf Leython echter niet cadeau. De vierde en vijfde set werden gemakkelijk gewonnen (11-15, 9-15). Gemini 2 leed tegen de ongeslagen koploopster Broleco een forse nederlaag. In drie kwartier was het met de Voorschotense-da- mes gebeurd (4-15,10-15, 9-15). In de promotieklasse heren kwam Leython binnen de lijnen tegen rode lantaarndrager R.V.V. uit Rijnsburg. Het werd een eenvou dige 3-0 overwinning. Het spel dat R.V.V. ten tqon spreidde was zo slecht dat de wedstrijd een erg mat verloop kende. Alleen in de tweede set wist R.V.V. enig enthousiasme op te brengen (15-12). De eerste en de derde set eindigden in 15-8 en 15-7. Door het verlies van Zevenhuizen bij Punch stygt Leython naar de derde plaats op de ranglijst, die wordt aangevoerd door Jupiter en Radius. Bij Leython was Hen- nie v.d. Hulst aanvallend de bes te speler. De eerste en tweede set van Novo- Gemini 2 kenden een identiek verloop'. Een gevarieerd aanval lend en goed «blokkend Novo pakte de voorsprong, waarna Ge- mini steeds iets te kort kwam om het gat te dichten. By 9-9 in de derde set echter was het verzet bij Gemini definitief gebroken en finishte Novo gemakkelijk. Donar leed een 1-3 verlies thuis te gen Radius 2. Men vond de jonge Radius ploeg een klasse beter. Toch was er in de derde set op 16-15 nog kans op een punt maar ook die set ging verloren (16-18). De Radius aanval draaide derma te snel, dat Donar er vaak slechts een eenmaps blok tegenover kon stellen (4-15, 15-13, 16-18, 6-15). Bij de dames won Gemini 3 ruim (3-0) van Zovoc. Alles lukte dit keer en met een moeilijke servi ce hield de ploeg Zovoc goed on der druk. Aanvallend was Pet van Wissen een klasse apart (15- 7, 15-13 en 15-4). De tegenstander van LUSV. het Delftse Skania was erg zwak. Daardoor werd LUSV na twee dik gewonnen sets (tweemaal 15-3) even in slaap gesust (7-15). In de vierde set herstelde LUSV zich wel (15- 8), maar mocht toch bly zijn dat het geen punt kwijt raakte (3-1). In de eerste set verliep het spel van R.V.V. tegen Thor van R.V.V.-zy- de zeer vloeiend, vooral door goed spelverdelen kregen de aanvallers veel mogelijkheden tot scoren. Thor herstelde zich in de tweede set door hard en zui ver te serveren. De ploeg kwam tot 9-8 voorsprong waarbij R.V.V. meer moeite had met de pass. De Rynsburgers gaven de aanval daardoor uit handen en Thor won met 15-11. In de derde set kwam R.V.V. goed terug. Het samenspel en fanatisme was weer aanwezig en R.V.V. kwam snel voor met 2-8 en Marga Mey- ma maakte de set uit door hard serveren. De vierde set kende een wisselvallig verloop. Gerda v. Wincoop was de enige die dankzij doordacht spel de Thor verdediging verraste mt haar plaatsballen en reddingen aan het net. Het werd 7-15 voor Thor. Ook de vyfde verliep als de vier de, tot 11-10 gelijk op. Op dat mo ment kwam Thor keihard aan vallend op door en was de R.V.V. verdediging machteloos. (15-13).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 12