Maas maskeert matigheid Van Gennip grijpt mis Hans van Helden: terug als Fransman McEnroe stelt VS-zege veilig Gerd Wiltfang superieur In finale om de Limburgse Coupe Oranje zwemteam MAANDAG 14 DECEMBER 1981 NIEUWEGEIN - Dankzij de afwe zigheid van een aantal topdames heeft de 16-jarige Mirjam Klop penburg de tafeltennisbeker bij de dames, de Limburg Coupe, gewonnen. In de laatste partij bleef zij de baas over Scylla- speelster Stephine van Gennip. De waarde van de damesstrijd was door de absentie van Bettine Vriesekoop, Sandra de Kruiff, Jolanda Noordam en Brigitte Kooter tot een minimum ge daald. De nationale toppers ble ken niet geïnteresseerd zodat een aantal jongeren het tiental completeerde. Eén van hen was Ellen Bakker, de dochter van da- mescoach Gerard Bakker. Tijdens het toernooi maakte de Avanti-speelster duidelijk dat in haar een groot talent schuilt. Als enige maakte zij Mirjam Klop penburg een partij afhandig. In de eindrangschikking eindigde Ellen Bakker met vijf gewonnen partijen op de vijfde plaats. Haar clubgenote Marijke Olsthoorn werd met twee punten achtste. Enigszins teleurstellend waren de verrichtingen van de Leidse Ma rianne van der Vliet. Met haar ca paciteiten had een positie by de eerste twee tot de mogelijkheden moeten behoren. Op de beslis sende momenten liet de Scylla- speelster het echter afweten en eindigde met vijf gewonnen par tijen achter haar clubgenote Ste phine van Gennip op de derde plaats. Lange tijd zag het er naar uit dat Van Gennip haar tegenstandster Kloppenburg in de finale zou af troeven. Net als de overige speel sters had Kloppenburg erg veel moeite met de verdedigende speelwijze van de Leidse. die de eerste set op haar naam schreef. Bij 15-10 in het voordeel van Van Gennip leek de strijd beslist. Kloppenburg, die vanwege een trainersconflict uit de nationale ploeg is gezet, wilde van opgeven niet weten en vocht terug. Via 22- 20 werd de stand weer gelijk. In de beslissende set kwamen de fy sieke tekortkomingen van Ste phine van Gennip aan het licht. Via 21-15 mocht Mirjam Klop penburg zich als bekerwinnares laten huldigen. Bij de heren sleepte de Engelsman Bob Potton de NTTB-cup uit het pingpongvuur. Alleen Henk van Spanje bleek te sterk voor de Valkenswaard-spelerTegenval lend waren de prestaties van Ni co van Slobbe. De pingpongcr van Alkmaar, die vorig jaar nog met overmacht de beker pakte, kwam in het afgelopen weekein de niet verder dan drie gewon nen partyen. De eindrangschikking by de da- 1. Mirjam Kloppenburg (Toren- stad. 7 winstpartyen). 2. Stephi ne van Gennifc (Scylla. 6). 3. Ma rianne van der Vliet (Scylla, 5). 4. Wilmie van Rijswijck Konings- lust, 5), 5. Ellen Bakker (Avanti. 5). 6. Judy Williams (A'78, 3) 7 Vivian Blanckaert (Aloysius. 2). 8. Marijke Olsthoorn (Avanti, 2). 9. Marian Wagemakers (Toren- stad. 1) Uitgevallen Jantien Jansma (Vice Versa). Heren: 1. Bob Potton (Valkenswaard, 8), 2. René Hijne (Amsterdam, 7). 3. Han Gootzen (Valkenswaard, 6), 4. Bert van der Helm (Amster dam, 5). 5. Henk van Spanje (Ve- luwe, 5). 6. Anne Vlieg (Alkmaar. 4), 7. Nico van Slobbe (Alkmaar, 3). Bert van den Ham (Alkmaar. 3). Jaap van Spanje (Veluwe, 3), Hans Lingen (Schiedam, 1). BOKSEN - Salvador Sanchez heeft zaterdag zyn wereldtitel boksen in het vedergewicht met succes verdedigd De Mexicaan versloeg in Houston zijn uitda ger. de Bnt Pat Cowdell, op pun ten. TURNEN - Pro Patria uit Zoeter- meer heeft gisteren in Alkmaar de nationale veremgingstitel by de heren geprolongeerd PSV (Eindhoven) eindigde als twee de. Volo (Haarlem) werd derde. PLANKZEILEN - Stephan van de Berg is in Saint Petersburg (Florida) wereldkampioen plank- zeilen in de open klasse gewor den. VOETBAL - Gunther Netzer heeft zijn contract als manager by HSV verlengd tot en met 30 juni 1984. LONDEN (ANP) - Annelies Maas heeft in het afgelopen weekeinde met uitstekende presta ties de weer- en windgevoeligheid van de huidi ge Nederlandse zwemtop aardig kunnen mas keren. Bij de tweede Europacup-ontmoeting in de Londense buitenwijk, Handon, hielden slechts weinigen van Sitters gevoelige parade- paardjes het hoofd boven het ondiepe water toen de condities minder ideaal bleken dan ver wacht. Argentinië met moeite geklopt Maar de terugkeer van de 21-jarige in West-Duitsland wonende zwemster leidde de aandacht af. "Maas, is dat misschien familie van die zwemster die by de Euro pese kampioenschappen van 1977 maar net verloor van onze Thümer?", vroeg een Oostduitse journalist zich af toen hij een blik wierp op de Westduitse en Ne derlandse recordlijsten. de persoon gaat. Maas, die in West-Duitsland samenwoont met de vroegere Europese kam pioen Michael Krause, werd vo rig jaar wegens blessures en des interesse al afgeschreven, toen zij zelf de prikkel om door te gaan voelde opkomen. Wat de doorslag gaf, weet zij eigen lijk niet: "Ik denk Michael, die het wereldkampioenschap wou halen en mij meesleepte, een niet geringe gewichtsoverlast van ze ven kilo, die moest worden weg gewerkt en ook de dreiging van een verlies aan financiële (NSF) mogelijkheden". Annelies Maas hoort er weer helemaal bij. De knappe tijdenreeks behaalde ze moeiteloos in Londen, waarbij de 400 meter wisselslag, die zij graag zou willen inleveren tegen de 800 meter vrije slag, met 4.49.47 zelfs een nieuw nationaal record opleverde. Die verrich ting bracht tevens vreugde te weeg in het Westduitse kamp, omdat dat daar ook als een natio naal record wordt beschouwd. Maas hield overigens vast aan haar gewoonte nooit ergens als eerste aan te komen. Zelfs niet nu West-Duitsland de meeste Europese dameskam pioenen thuis had gelaten om na te gaan wat de B-formatie er van terecht zou brengen. Gritt Slaby was op de wisselslag onbetwist sterker. Maar dat was zeker niet het geval met de weinig gerouti neerde Anke Sonnenbrodt op de 400 meter vrije slag. De vijftien jarige Oostduitse verleidde ech ter met een bliksemstart de on eindig meer geroutineerde Ne derlandse tot een ongelijke krachtenverdeling, waarna deze in de eindsprint het laatste gaatje net niet meer kon dichtmaken. Desondanks voelt Maas zich sterk in het streven de WK in Guaya quil als deelneemster mee te ma ken. Bij voorkeur op de 1500 me ter vrije slag, waarop zwemsters en routine van uitzondering zijn. Nederland dankte de derde plaats bij de dames achter de superieu re Oostduitse B-ploeg en Enge land (in punten gelijk, maar snel ler in de beslissende wisselslage stafette) in hoofdzaak aan Anne lies Maas en debutante in de ploeg Desi Reijers. De zeventien jarige Doetinchemse zwemster, die zes jaar nodig had om op de vrije slag de barrière van 1 mi nuut te doorbreken, manifesteer de zich tweemaal in estafettevcr- band met sprints van in de 56 se conden. "Het feit dat wij een Olympische zwemster als Reggie de Jong, een deelneemster aan het EK als Monique Drost (in beide gevallen veroverde de for matie een bronzen medaille) thuis moesten laten, zegt toch wel iets van de kracht van het da- meszwemmen", kon Sitters niet nalaten op te merken. Dat neemt niet weg dat het meren deel van de ploeg matig presteer de. Het spreekt vanzelf dat de or ganisatie in Londen niet verant woordelijk kon worden gesteld voor het dikke pak snuw, dat het Noordlondense sportcentrum moeilijk bereikbaar maakte, maar anderzijds was het wel ver bazingwekkend dat de Britten De start van de 100 meter rugslag derde plants. een pierbadje met een diepgang van een meter bij de start en an derhalve meter bij het keerpunt geschikt vonden voor deze zes- tienlanden-wedstrijd, die de pre tentie heeft uit te groeien tot het Europese korte baan kampioen schap. Dat zal het in de visie van bondscoach Bert Sitters - en hij staat daarin niet alleen - hooguit kunnen worden als de datum wordt verplaatst naar begin maart. Iets dat de komende jaren niet aan de orde is. Nu vond al leen de Sowjetrussische vlagge- drager Vladimir Salnikov inspi ratie voor een werkelijk flitsend machtsvertoon op de lange vrije slag afstanden. Geprikkeld door het verlies van de Europese titel dames. Op de voorgrond Jolanda de Rover. De zwemster eindigde op. de op de 400 meter, realiseerde Sal nikov zowel op de 400 als 1500 meter toptijden die dik onder de erkende (vijftigmeterbaan) we reldrecords liggen: 3.45.20 (3.46.41) en 14.44.09 (14.52.06). De zilveren Jolanda de Rover, die bij afwezigheid van Polit eigen lijk eerste had moeten worden, kwam niet verder dan twee der de plaatsen. Van Bentum, die brons won op de 100 meter vrije slag, moest haar plaats afstaan aan Annemarie Verstappen. Hoewel deze Brabantse zwem ster zich steeds meer als sprint ster ontwikkelt, kon zij het Birgit Meineke niet moeilijk maken. De tweede plaats, die Verstappen aan het uitstapje overhield, was heel wat beter dan hetgeen ze er op haar naar gewoonte tamelijk overbelaste basisprogramma van maakte. Linda van Faasen, twee de bij het EK op de 100 meter schoolslag, viel zelfs buiten de fi nale. De eindstanden zijn: Dames: 1. Oost-Duitsland 263 punten, 2. Groot- Brittanniè en Nederland 212, 4. Sow- jet-Unie 209, 5. Zweden 194, 6. West- Duitsland 172, 7. Italië 165, 8. Dene marken 117,9. Frankrijk 110,10. Tsje- choslowakije 103, Heren: 1. Sowjet-Unie 262 punten, 2. Oost- Duitsland 236. 3. West-Duitsland 177, 4. Zweden 173, 5. Groot-Brittanmè 168, 6. Italië 165, 7. Tsjechoslowakije 152, 8 Frankrijk 150. 9. Nederland 139, 10. Bulgarije 123. CINCINATTI (Rtr/AFP) - John McEnroe heeft gisteren in Cinci- natti de Verenigde Staten de Da- visbeker voor de 27e keer be zorgd. In de partij tegen de Arge- tijn Jose-Luis Clerc stelde McEn roe de trofee veilig voor de Ver enigde Staten. De partij tussen Clerc en McEnroe duurde ruim vier uur. De Amerikaan won ten slotte met 7-5, 5-7, 6-3, 3-6 en 6-3. De stand in de finalewedstrijd tus sen de Verenigde Staten en Ar gentinië was daarmee gekomen gekomen op 3-1. Op de eerste dag had McEnroe Vilas versla gen en had Clerc gewonnen van Tanner. Het dubbelspel ging naar Amerika. John McEnroe en Peter Flemming, op de wereld ranglijst als eerste genoteerd, ze gevierden na ruim vijf uur tennis zaterdag over het gelegenheids- dubbel Clerc/Vilas: 6-3, 4-6, 6-4, 11-9. Niemand, en zeker niet de 14.000 toeschouwers in Cincinatti, had verwacht dat de Verenigde Sta ten zoveel moeite zou hebben de beker voor de derde keer in de afgelopen vier jaar te veroveren. Immers, de Verenigde Staten hadden de beschikking over John McEnroe, de onbetwiste nummer één van de wereld op dit moment. Bovendien kon Amerika steunen op Roscoe Tan ner, het servicekanon, en Peter Fleming die aan de zyde van McEnroe tot ongekende hoogte placht te stijgen. Die verwachting werd evenwel ge logenstraft. Na de eerste dag bij de stand 1-1 moesten McEnroe en Fleming hun uiterste best doen om Clerc en Vilas, geen topdubbel, van zich af te houden. Bij die party kwam het overigens geregeld tot woordenwisselin gen. waarbij met name 'lastpost' McEnroe zich niet onbetuigd liet. Non-playing captain Arthur Ashe moest eraan te pas komen om McEnroe tegen zichzelf in be scherming te nemen, nadat hy ruzie had gekregen met Clerc. De Argentijnen leken zelfs op weg naar een triomf in de dubbel, toen op de stand 6-6 in de vyfde set de opslag van Fleming werd doorbroken. Op dat moment echter toonde Wimbledonkam- pioen McEnroe zijn klasse. Met 'koele' passeerballen en een prachtige lob wist hy de stand via 6-7 op 7-7 te brengen. By 10-9 konden de beide Amerikanen el kaar uiteindelijk feleiciteren met de overwinning. McEnroe had gisteren nog ruim vier uur nodig om de zege voor de Verenigde Staten veilig te stellen. Op voet van oorlog be gon hij aan de party tegen Clerc, de nummer vijf op de ATP-we- reldranglyst. In de gespannen sfeer, pas na vyf sets was het duel beëindigd, wist McEnroe het hoofd het meest koel te hou den. Voor "eigen" publiek be zorgde hij de Verenigde Staten voor de 27e keer de Davisbeker: 7-5, 5-7, 6-3, 3-6. en 6-3. De ontmoeting tussen Vilas en Tanner heeft geen invloed meer op de Amerikaanse triomf. INZELL (ANP) - Oostduitse schaatsenrijdsters hebben het afgelopen weekeinde de internationale wedstrijden in Inzeil beheerst. Overtuigend winnares van de vier kamp werd Karin Busch, gevolgd door vier landgenotes. De beste prestatie kwam evenwel op naam van de Canadees Gae- tan Boucher, die vooral door zijn voortreffelijke 1.56,31 op de 1500 meter de zege in 'de kleine vier kamp opeiste. Zijn landgenoot Jean Pichette zorgde zaterdag voor een wereldrecord bij de ju nioren door de 3000 meter in 4.15,08 af te leggen. Twee "dissidenten" van het Neder landse schaatsenrijden zetten in het Beierse wintersportoord goe de tijden op het ijs. In haar laat ste wedstrijd voor de landenont- moeting tegen Noorwegen, vol gende week in Groningen, be vestigde Ria Visser haar op de Nederlandse banen getoonde Na acceptabele 500 meter in 44,60 (zevende) volgden een 1500 meter in 2.13,25 (vierde) en een kilometertijd van 1.26,85 (vier de). Op advies van trainer Ab Krook besloot de 20-jarige rijd ster uit Honselersdyk niet aan de 3000 meter deel te nemen. Sjöbrend niet in interland DEN HAAG Amund Sjö brend neemt niet deel aan de schaatsinterland Nederlan- d-Noorwegen, die 19 en 20 december in Groningen wor den gehouden. De Noorse wereldkampioen is gebles seerd aan de rug en heeft van de behandelende artsen rust voorgeschreven gekregen.In Noorwegen verwacht men, dat Sjöbrend voor het Euro pees kampioenschap in Oslo, op 30 en 31 januari 1982 in Os lo, weer in goede conditie is. De tegenwoordig in Frankrijk wo nende Hans van Helden bezette by de all-rounders achter Bou cher en de Fin Pertti Niitylae de derde plaats. Zijn serie (41,00 - 2.00,72 - 4.12,16 - 7.21.19) geeft hem vertrouwen voor zijn nieu we vaderland (Frankrijk) naar de internationale toernooien te wor den uitgezonden. Karin Busch zegevierde op drie van de vier onderdelen. De we reldkampioene op de sprint was de snelste op de 500 meter (41,88), 1500 meter (2.11,39) en 1000 meter (1.24,77). Op de laat ste afstand, de 3000 meter, moest Busch echter veel toegeven, zo dat de marge met Andrea Schó ne betrekkelijk gering was. Die afsluitende drie kilometer werd overigens een prooi voor de Oostduitse wereldrecordhoud ster (4.21,70) Gabi Schönbrunn, die met 4.34,28 een nieuw baan record in het ijs grifte. Ria Visser zal tot donderdag haar trainingsstage in Inzeil voortzet ten. Na de krachtmeting in Gro ningen, waar zowel een drie als een vijf kilometer op het pro gramma staat, keert zij voor tien dagen naar Beieren terug. In het spoor van Boucher, die naast de 1500 meter onder veel slechtere omstandigheden op de eerste dag zegevierde op de 500 meter (39,17) en de 3000 meter (4.11,66), bouwde Hans van Hel den aan zijn opmerkelijke terug keer in de internationale schaats wereld. Door zijn huwelijk heeft de 33-jarige Van Helden de Fran se nationaliteit gekregen. Zyn kansen om als Fransman aan de internationale toernooien deel te nemen acht hij zeer groot. "Als de ISU niet tegenwerkt en de Franse bond stelt geld beschik baar om me te laten gaan, dan doe ik mee. De mogelijkheden om de komende maanden in Ne derland te rijden zijn gering. Ze willen me daar niet meer heb ben", aldus Van Helden, die aan zijn tweede jeugd bezig lykt. Een week voor de 1 andenwedstrijd tegen Nederland in Groningen hebben de Noren onder belab berde omstandigheden hun ge nerale repetitie voor het interna tionale schaatsseizoen gehou den. Rolf Falk-Larsen en Frode Rönning zegevierden in Larvik bij de all-rounders en de sprin ters. Gisteren was het weer in de Zuidnoorse kustplaats zodanig dat Falk-Larsen de 1500 en de 5000 meter kon winnen in aan vaardbare tijden: 2.02,0 en 7.20,9. Rönning noteerde op de tweede dag van de wedstrijden 38,7 (500 meter) en 1.18,4 (1000 meter). Zaterdag hadden Kai Arne Engel- stad en Frode Rönning zich op de 500 meter voor de veelzijdigen met 39,6 seconden de snelsten getoond. Op de 3000 meter kraste Tom Erik Exholm een nieuw baanrecord (4.12,2) in het ijs. Bij de sprinters ging de eerste 500 meter ook naar Rönning (39,2), die op de dubbele afstand vervol gens naast winnaar Ivar Sletsjoe (1.19,1) nog twee ploeggenoten voorrang moest verlenen. Björg-Eva Jensen is nog steeds de enige Noorse schaatsenrijdster die in een internationaal gezel schap kan meekomen. Tijdens een internationale ontmoeting op de baan van Valle Hovin in Oslo plaatste Jensen zich na drie afstanden (44,4 - 1.28,1 - 2 12.8) aan de kop van de ranglijst. Haar score op de 1500 meter beteken de een nieuw baanrecord. De af sluitende drie kilometer ging we gens de strenge vorst niet door. Jan Ykema heeft gisteravond tij dens wedstrijden op de kunstijs baan Thialf in Heerenveen een Hans van Helden: opmerkelijke rentree dubbele overwinning op de sprint behaald. De achttienjarige Fries zegevierde op de 500 meter in 39,0 seconden en liet op de 1000 meter de klokken op 1.20,5 stilstaan. De kilometertijd bete kende een nieuw baanracord voor a-junioren. De wedstrijden vormden de afslui ting van een trainingsstage van de kernploeg van Gauke Nijholt. De collega's van Ykema beperk ten zich tot deelneming aan de korte afstand. Lieuwe de Boer noteerde 39,2, Geert Kuiper 39,3 en Sies Ulkema 40,0. Als enige kernploegrijdster kwam Joke van Rijssel in Heerenveen in ac tie. Van.Rijssel klokte op de 500 meter 44,7 en op de 3000 meter 4.51.4. In Alkmaar zegevierde Alie Boors- ma op de sprint in 43,4 en de lan ge afstand in 4.53,6. Ina Steen- bruggen volgde met tijden an respectievelijk 44,0 en 5.01.8, Jel- tje Javma reed een drie kilome ter in 5.00,4. Bij de junioren gol den deze wedstrijden als selectie voor de landenontmoeting, die voor 2 en 3 januari in Warschau op de agenda staat. Ingrid Harin- ga (44,4) en Marja Adema (44,7) verrasten door kernploegrijdster Boukje Keulen (45,1) naar de der de plaats te verwyzen. Marieke Stam was in 45,3 vierde Op de 3000 meter zette Keulen de zaken recht door te winnen in 5.02.4. Petra Moolhuizen eindigde als tweede in 5.06,6. Derde werd Marja Adema in 5.13,4. Discuswerpster Bea Wiarda uit nationale team ARNHEM (GPD) - Discuswerpster Bea Wiarda zal het volgend sei zoen niet uitkomen voor de na tionale ploeg en evenmin deelne men aan de Nederlandse kam pioenschappen. Dit als gevolg van een conflict dat ontstond toen ze te horen kreeg dat op ad vies van de KNAU-commissie maatschappelijke begeleiding, de steun die ze van de Neder landse Sportfederatie (NSFj kreeg, kwam te vervallen. Hoewel men bij de KNAU inmid dels besloten "heeft alsnog een positief advies uit te brengen bij de NSF, blijft de 22-jange Fnczin by haar besluit Dit omdat ze voor zichzelf de klok niet meer kan terugdraaien, ook al in ver band met het feit dat ze momen teel in Parys verblijft voor een ta lenstudie. Die plannen tot het verblijf in Frankryk, waar ze au pair is, wa ren de aanleiding tot het conflict, omdat de KNAU daaruit het ver moeden heeft geput dat de, op Ria Stalman na. beste Neder landse discuswerpster het vol gend seizoen waarschijnlijk niet „voluit" zou gaan. Terwyl de KNAU dus een veelbe lovend atlete losliet, kreeg Bea Wiarda onlangs in Parys van de Franse atletiekbond de uitnodi ging om rond Pasen drie weken met de FYansc ploeg op stage te gaan aan de Rivièra. Voor een KNAU stage kwam de Friezin niet in aanmerking. ZUIDLAREN (GPD) - Het was ui teraard geen verrassing dat Gerd Wiltfang zich zaterdagavond de beste ruiter van het internationa le concours hippique in Zuidla ren toonde, maar het gemak waarmee de wereldkampioen zich meester maakte van de hoofdprijs van f7000, vormde voor de 2000 toeschouwers toch een teleurstelling. Dat Wiltfang gebrek aan concur rentie had doordat de nationale topruiters en een groot deel van de internationale elite het duel om de Worldcup in Parys boven een bezoek aan Zuidlaren verko zen. werd in de strijd om de Gro te Prijs van Zuidlaren nog eens nadrukkelijk bevestigd Reeds in het begin van de tweede manche verdween iedere spanning toen de Westduitser als enige foutloze ruiter overbleef. Uitslag: 1 Gerd Wiltfang (Wdl> met Gor don 0 strafpunten. 2. Jane Germany (Eng) Whitsling Song, John Brown (Eng) Our Gay Time. Guido Dominiei sir. Jack Doylc (Ier) Island en Jules Ceu- lemans (Bol) Clever, allen vier strafpun ten. 9 Piet Haymakers (Ned) Femme Fatale en Sally Maplcson (Eng) Bevera ge. 4,5 strafpunten De Zwitsers»- springruiter Willi Melliger heeft het internationale concours hippique. de vyfde wedstrijd voor het klassement om de wereldbeker, gewonnen. Met Trumph Buur bleeft hy de barrage foutloos in 32.78 sec Jo- han Hcins met Larramy en Henk Nooren met Opstalan, kwamen beiden uit op een gedeelde tien de plaats.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 11