Swansea raakt record kwijt Scheiding profs en amateurs uitgesteld Zico helpt Flamengo aan wereldcup 'Meer spelen na zomer, minder in april-mei' Selectie zaalvoetbal PAGINA 10 MAANDAG 14 DECEMBER 1981 ZEIST (ANP) - De bondsver gadering van de KNVB heeft zaterdag in Zeist de enigszins controversiële agendapunten voor zich uitgeschoven naar de voorjaarsvergadering. De reglementswijzigingen en het structuurrapport, zaken waar amateurs en profs elkaar niet gemakkelijk in vinden, ble ven dus liggen. De vergade ring nam vrijwel alle andere agendapunten als hamer- stukken aan. Voor de confrontatie tussen amateurs en profs, gepersoni fieerd in de botsing tussen de principiële Hennie Troost en de handige Eric Vilé, (voor zitter van de sectie betaald voetbal) kende de vergade ring slechts twee pikante mo menten. De Rotterdammer Jan Bijloo werd na ruim een kwart-eeuw werk voor de bond en de Afdeling Rotter dam benoemd tot het elfde erelid van Nederlands groot ste sportorganisatie. Cor van Rijn, de voorzitter van Spar ta, maakte bekend samen met Ben van Vloten zijn functie in de financiële com missie neer te leggen. Van Rijn had dat besluit al min of meer aangekondigd in de vergadering betaald voetbal van 14 november. Toen ver telde hy zich niet te kunnen verenigen met het beleid van het bestuur betaald voetbal. De club van Vilé en Stoop had Jacques Visschers ge pousseerd als lid van de fi nanciële commissie. Van Rijn achtte deze handelwijze onjuist omdat de benoeming van Visschers als onderhan- delings-object met de werk nemersorganisaties werd ge bruikt en omdat oor die han- Sinds de toto-lotto met ingang van 1 november op een nieu we leest is geschoeid, heb ben de omzetten een storm achtige ontwikkeling door gemaakt tot een bedrag van 200 miljoen gulden, zijnde een vooruitgang van 50 pro cent. In de week van 29 no vember tot 6 december werd een record-inleg bereikt: ruim 8,1 miljoen gulden. Al dus bondsvoorzitter Jo van Marle. delwjjze de onafhankelijk heid van de financiële com missie ten opzichte van het bestuur in het geding was ge komen. Van Rijn achtte wei nig redenen denkbaar in de bestaande situatie om terug te komen op zijn besluit. Bij de reglementswijziging, waarbij de vergoedingsrege ling voor naar de profclubs overgaande amateurs in het geding was, botsten ama teurs en profs. De profs kon den zich niet verenigen met een speelverbod bij uitblij ven van de voorgeschreven betaling. Een amendement van Bart Nijland leek een op lossing, maar de vergadering vroeg tijd omdat op zijn meri- tus te kunnen beoordelen. Wel waarschuwde de ama- teurgroep dat faillissements aanvragen voor langdurig in gebreke blijvende profclubs niet moeten worden uitgeslo ten. Het structuurrapport, dat de scheiding tussen secties en hun beider onafhankelijk heid definitief moet regelen, wordt door de amateurs vuri ger begeerd dan door de profs. "Ook omdat, "zoals Hennie Troost zei", alle nega tieve publiciteit van het be taalde voetbal op de KNVB drukt, dus op de organisatie van meer dan één miljoen amateurs, die van de prins geen kwaad weten". Bondsvoorzitter Van Marle stelde voor de behandeling van het structuurrapport tot de voorjaarsvergadering uit te stellen. Vilé vroeg een uit stel voor onbepaalde tijd. Die op de lange-baan-schuiverij van Vilé ging Van Marle te ver. Het tructuurrapport dus naar de voorjaarsvergadering waardoor de profs no een maand of vier de tyd zullen hebben hun liga-gedachten naar Westduits model te for muleren. Liverpool verslagen (3—0) TOKIO (Reuter/UPI) - Het Brazi liaanse Flamengo heeft gisteren in Tokio de wereldbeker voor clubteams gewonnen. De Zuida- merikaanse bekerwinnaar ver sloeg in de Japanse hoofdstad Liverpool met 3—0. Deze stand was al voor de rust bereikt door doelpunten van Nunes (2) opvolger van Ray Clemence liet een schot van Zico van zijn borst stuiten waarna Adilio Simpel 2-0 intikte. Vier minuten voor rust stelde Nunes de zege veilig. Na een pass van Zico omspeelde hij de volledige Britse verdedi ging voordat hij Grobbelaar kansloos passeerde: 3-0. Adilio. Het duel werd bijge- Na het eenzijdige duel werd Zico woond door 62.000 toeschou- De Braziliaan Zico was in het Olympisch stadion van Tokio de absolute uitblinker. Hij stond aan basis van alle doelpunten. In de 12e minuut lanceerde hij mid denvelder Nunes, die van dicht bij Liverpool-doelman Grobbe laar kansloos liet. Twintig minu ten later was Grobbelaar schul dig aan het tweede doelpunt. De tot de ster van het veld uitgeroe pen. Die uitverkiezing ging ge paard met de aantrekkelijke pre mie in de vorm van een perso nenauto. Nunes, als topscorer van de wedstrijd, mocht even eens een auto in ontvangst ne men. Voor beide verenigingen was sprake van een lucratief uit stapje. De clubs toucheerden de netto som van één miljoen gul den. DEN HAAG - Meer wedstrijden in augustus, sep tember en oktober, een korte winterstop en minder duels in april en mei. Alleen als die re gels worden opgevolgd, zal het betaalde voet bal de neergaande lijn in de publieke belang stelling kunnen afstoppen of ombuigen. Althans, volgens Wicher Schreu- due'. ,het' jaar daarop bleef dal ders, werkzaam bij de SER (So- aantal stabiel, ciaal Economische Raad), die het Voor een positieve uitschietc De wereldbeker is binnen. De Braziliaan Adilio de Oliveira zet zijn ploeg Flamengo op voorsprong tegen Liverpool. Phil Thompson en doelman Bruce Grobbelaar zijn verslagen. verloop van de toeschouwers aantallen over de periode 1971- 1981 heeft onderzocht. Uit dat onderzoek is gebleken dat het toeschouwersaantal per wed strijd in tien jaar is gedaald van circa 13.000 tot circa 9.000. Om deze trend om te buigen doet Schreuders in het weekblad Eco nomische Statische Berichten, de aanbeveling het wedstrijdpro gramma aan te passen aan het seizoenpatroon van het wed- strijdbezoek, dat hij aan de hand van zijn onderzoek heeft kunnen bepalen. Dat onderzoek maakte duidelijk dat het toeschouwersaantal in tien jaar is teruggelopen met ruim dertig procent. Internatio nale clubsuccessen en de presta ties van Oranje konden die da ling slechts incidenteel voorko men. Dat gebeurde alleen als er sprake was van een nieuwtje. Zo als toen Feyenoord in 1970 als eerste Nederlandse club de Eu ropa Cup veroverde. Onder in vloed daarvan was er in 1971 met 13.000 kijkers per wedstrijd spra ke van èen vrij hoog niveau. In de gloriejaren van Ajax, dat die bokaal daarna driemaal achter een veroverde werd de daling al ingezet. In 1972 lag het gemiddel de op 11.000 toeschouwers per SPORTTOTO I 11 2j 3 MW—PEC/Zwolle X J Willem II-Twente Sc NEC-Ajax Haarlem-Den Haag AZ'67-Groningen X Roda JC-Sparta Utrecht-NAC GA Eagles-PSV Helmond Sp.-Vitesse S W-Heerenveen VW-Telstar X Amsterdam-Fortuna b. LONDEN (ANP) - Debutant Swansea City heeft zaterdag de kans voor bij laten gaan opnieuw aan de leiding te komen in de eerste divisie van de Engelse league. Toto gelijk Geen ordinair sneeuwballengevecht, maar Bayern-speler Augenthaler, die het lastig wordt gemaakt door de Bielefel- ders Schnier (l) en Riedl (r). Bayern won met 2—1. 4-5-14-18-26. Toegevoegde wedstrijd: 3 Aantal deelnemers: 11.894; inleg f54.538.00; beschikbaar voor prijzen Lotto 2-9- 18 - 27 - 29-35. Res. 41. Aantal deelnemers. 745.738; inleg: f4.061.650; beschikbaar voor prijzen f 1.929.283,00. Cijferspel België Lotto: 5 32 - 33 34 - 36 38. Re,. 10. Duitsland Supertrio Vierde koers gisteren te Hilversum: 1 nummer 4 (Rabbani. W A J Velis); 2 nummer 8 (Tydi Flower (J.G. Offen- berg); 3 nummer 3 (Sergio Fortuna (J. Wagenaar). Juiste volgorde 4-8-3 Om zet: f336.000,00; Uitkering: f523,60. Niet gestart: nummer 7 (Ricino du Bois). Th.v. d. Veer sterk in cross WASSENAAR - Theo van de Veer van de atletiekvereniging Hol land was gisteren de beste Leid- sc atleet tijdens de internationale Duindigtcross in Wassenaar. In deze sterk bezette cross waren overigens geen vooraanstaande rollen weggelegd voor Leidse of Lisser vertegenwoordigers. Van de Veer werd op het ongelijke, 8 kilometer lange parcours ze ventiende, Kees van Klink (Bata ven) 23-ste en Paul Grimbergen (Spartaan) 24-ste. In de 5 kilometer lange race bij de jongens A streden Marcel Hons- beek (Bataven) en Jan Jansen (Holland) goed mee. In de eind sprint was Honsbeek. die zeven de werd, iets sneller dan Jansen, die als achtste finishte. LEIDEN - Bij de op 15 januari 1982 te houden Districts-se- lcctiewedstrijden zaalvoetbal is Leiden goed vertegen woordigd. Jan van der Rey- den en Bennie de Roo (bei den De Tegelhandel), Hans van Leeuwen (UVS) en Cees van der Wiel (Noordwijk) werden vanuit de Leidse se lectie gekozen. Ron Bekooy, die bij het Boskoopse FC Grovo speelt, behoort even eens tot deze selectie van West II). De overige geselec teerden zijn: Arie Riedijk (Ceverbo), Martin Overbeeke (Neptunus), Cees Heydra (De Rozet), Martin Klomp (De Rozet), en Bobby Matituhatu- wen (FC Torna). Opvallend is dat Frans Bouwman, Ad Stam en Johan van der Hoek (allen Ceverbo) niet werden gekozen. Aan deze wedstrij den die in poulevorm ge speeld worden, nemen ook Zuid I en Zuid II deel. Het evenement vindt plaats in Sporthal Lievendaal te Eind hoven. aanvang 20.00 uur. Op 28 december en 4 januari a s. speelt het team van West II in Waddinxveen en Katwijk nog een tweetal oefenwed strijden. Programma Deze week staan er enkele aar dige ontmoetingen in de hoofdklasse zaalvoetbal op het programma. Vanavond in Katwijk. (Sporthal Cleyn Duin, aanvang 20.00 uur) de ontmoeting tussen Van der Plas en UVS. In Lisse spelen SRV Boys en Van Gerven te gen elkaar, aanvang 20.25 uur. Woensdag staan Bax - Van Duuren (Sporthal De Gaasbak, aanvang 20.00 uur), Noordwijk - EKL Boys (Northgo-Hal, aanvang 20.00 uur) en Hollandia - Landwer (Rijnstreekhal, aanvang 20.00 uur) op het programma. Inter-regionaal vanavond twee ontmoetingen. In Ro zenburg speelt Glasbergen tegen De Rozet, aanvang 20.30 uur. En op Woudestein ontvangt De Rotterdamse Studenten De Engel om 20.30 Swansea verloor op de achttiende wedstrijddag, die geteisterd werd door het slechte weer in Engeland, waardoor slechts drie wedstrijden doorgang vonden, met 1-2 op eigen terrein van Nottingham Forest. Eén minuut voor het einde van het duel tegen Nottingham Forest raakte Swansea zijn elf maanden oude ongeslagen thuisrecord kwijt. In de 89ste minuut, bij de stand 1-1, mocht Nottingham een strafschop nemen, die door linkerspits John Robertson werd benut. Swansea had in de eerste helft de leiding .genomen door een kopbal van Robbie James. Debutant Willie Young bracht Nottingham in de 77ste minuut op gelijke hoogte. Tottenham Hotspur, de houder van de Engelse beker, bracht het niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Leeds United. Man chester City klom naar de twee de plaats achter Ipswich Town door de uitwedstrijd tegen Co ventry met 1-0 te winnen. Den nis Tueart tekende voor het doel punt. Duitsland Een week pioenschap" binnen bereik. De ploeg van Rinus Michels zege vierde zaterdag op eigen terrein met 3-0 over debutant Eintracht Braunschweig en staat na zestien wedstrijden op 24 punten. 1 FC Köln behield door de zege zijn voorsprong van twee punten op titelhouder Bayern München, Braunschweig, dat vier wedstrij den achtereen had gewonnen, speelde tegen Köln een groot ge deelte van het duel met tien spe lers omdat Peter Geyer van het veld werd gestuurd. Hij was de vierde speler, die dit seizoen het rood zag. Voor VFB Stuttgart was het zaterdag een dag vol vreugde. Stuttgart behaalde voor het eerst sedert 22 augustus een overwinning in een thuiswed strijd. Het slachtoffer was debu tant Stuttgart, dat met 0-1 ver loor. Nürnberg pakte twee kostbare punten in de strijd tegen degra datie door thuis met 4-2 te win nen van Kaiserslautern. België Anderlecht mag zich na de zeven tiende speeldag in de Belgische voetbalcompetitie herfstkam- pioen noemen. De Brusselse club won de uitwedstrijd tegen KV Mechelen met 1-0. De ploeg behield daardoor twee punten voorsprong op AA Gent, dat met 3-0 zegevierde over Kortrijk. De zeventiende speeldag in de Bel gische competitie was uiterst ru moerig. Twee spelers werden van het veld gestuurd: Juan Lo- zano, die voor de tweede keer een verzoek tot naturalisatie heeft ingediend, moest bij An derlecht het veld verlaten we gens een tweede boeking en Kur- bos gaf bij FC Tongeren een vuistslag weg tegen Luc Mille- camps. AA Gent herstelde zich van de "slappe" periode die de club heeft doorgemaakt. Tegen Kort rijk scoorde Aad Koudijzer twee keer. Mucher bepaalde in de slot fase de eindstand op 3-0. Daar door behield AA Gent de tweede plaats achter Anderlecht, dat verdiend met 1-0 won van KV Mechelen. Standard Luik, met Tahamata, Haan en Dusbaba, had niet echt moeite met Antwerp. Via Daer- den en Wendt kwam Standard op een voorsprong: 2-0. Een mi nuut voor de rust scoorde Faze- kas uit een strafschop tegen. Daaraan ging een overtreding van Meeuws tegen Czerniatinsky vooraf. In de tweede helft slaag de Antwerp er niet in de gelijk maker te produceren. In de derby tussen Beveren en Lo keren waren het buitenlanders die de doelpunten maakten. De IJslander Gudjohnsson zette te gen de verhouding in de bezoe kers op 1-0. De Oostenrijker Schönberger bepaalde in de tweede helft de stand op 1-1. In de partij Waregem-Tongeren kwam de bezoekende ploeg nog voor rust op 2-0 via doelpunten van Kurbos en Hoste. Leyssens bouwde na rust de voorsprong uit naar 3-0. Een slotoffensief van de thuisclub leidde evenwel tot een gelijkspel. Michielse, Desmet (uit een strafschop) en Veyt bepaalden de eindstand op 3-3. RWD Molenbeek trof op eigen ter rein Lierse dat met een versterk te verdediging aan het karwei be gon. Het hielp Lierse niet veel: Tychosen en Thairet brachten de thuisclub de overwinning. 7k7<$M£U/A/<S 7EZÉ>/a£ yzwsTJóser SP/7* 64AM a£ ZUCW //V zorgde daarna alleen nog Oranj< Ten tijde van de kwalificati voor het WK in West Duitslan en in het jaar van dat toerno< (1974), waar Nederland zich voo het eerst sinds lange tijd weer in ternationaal manifesteerde, steeg de publieke belangstelling. Na het WK was van een daling sprake en eind 1975 en 1976 trad de stabilisatie op. Waarschijnlijk als gevolg van de deelneming van Oranje aan het EK in Joego slavië, waar Nederland derde werd. Ook na dit internationale toernooi was er sprake van een vermin derde belangstelling. Het WK in Argentinië (1978) zorgde ervoor dat het competitiebezoek niet verder achteruit liep. Het daar opvolgende jaar liet het ver trouwde beeld zien bij het uitblij ven van internationale succes sen: de belangstelling daalde. Eind '79/ begin '80 bleef de trend korte tijd stabiel door het EK in Italië, maar de Oranjeprestaties waren daar zeer teleurstellend. Het toeschouwersaantal daalde daarna aanzienlijk. Uit het beeld dat Schreuder schetst komt ook naar voren dat de positie van het betaalde voet bal ten opzichte van de andere vormen van recreatie weliswaar wisselt met de tijd van het jaar, maar over de gehele linie de slag dreigt te gaan verliezen. De fi nanciële positie is uiterst wan kel, de subsidiegevers worden steeds zuiniger, de wedstrijden worden steeds slechter bezocht. Om die trend om te buigen zou het wedstrijdprogramma, volgens Schreuders, moeten worden aan gepast aan het seizoenpatroon, dat hij aan de hand van de cijfers heeft kunnen bepalen. In augus tus, september en oktober zou den meer wedstrijden moeten worden gespeeld. De honger naar de bal is dan het grootst en de nieuwsgierigheid naar de nieuwe competitie zorgt voor vrij veel kijkers. Bovendien speelt daarbij een rol dat in deze maan den het weer relatief goed is en daarnaast bestaat de mogelijk heid dat men in die periode uit gekeken is op de alternatieve re creatieve mogelijkheden. Daar krijgt men weer oog voor by het stijgen van de temperatuur, in april en mei. Dat zijn de slecht ste kijkmaanden, zo is uit de cij fers gebleken, mede omdat in die periode het publiek minder geïn- teresseerd is in 'de voetbalcom petitie, omdat de belangrijkste beslissingen veelal zijn gevallen. Voor de toeschouwers is het niet bijster interessant of zijn club op de negende of op de tiende plek eindigt. Dan moet het aantal wedstrijden dus worden vermin derd en de wedstrijden die wor den gespeeld dienen zo span nend mogelijk te zijn. Daar moet bij de planning van het wed strijdprogramma zoveel moge lijk rekening mee worden gehou den. Verder is een korte winterstop aan te bevelen, omdat die honger naar de bal oproept. Een langere winterstop is af te raden, omdat in dat geval de 'licht negatieve' maanden december, januari en februari, ingeruild worden voor de 'sterk negatieve' maanden april en mei. Succes voor taekwondo's GOUDA - Sportschool Den Edel in Gouda vormde gisteren het de cor voor de gewestelijke tae- kwondo-com petitie waaraan ook een een aantal Leidenaars van sportschool Leiden/Van den Berg deelnamen. En opnieuw met succes. Na deze wedstrijden staan acht taekwondoka's er in de totaalstand erg goed voor. By de junioren grepen Richard Ciere en Alberto Bizonnie een eerste plaats en deed Jan Geer vliet datzelfde bij de adspiran-, ten. Bij de lage banden dames vochten Marga Boon en Mariette Straathof een onderling duel uit dat eerstgenoemde in haar voor deel besliste. Europees kampioe ne Sandra Pool had haar dag niet en werd tweede. In de klassen tussen de 60 en 70 kilo beheersten Leidenaars de strijd. Hans Go, Farid Bahi en Henk de Zee duldden geen con currentie. Driekus Verkade werd tweede in de categorie tot 74 kilo, teamgenoot Hennie Bizonnie derde.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 10