Rabobank Q Mijn vader spaart noogrentend metspaarbrieven. Mijn zoon spaart hoosrentend op een zetten, als voor spaarders die spaarrekening. RENTE MOMENTEEL TOT 11%%. HETJALENT Renault Katwyk$ Autobedrijf Bierman B.Vn Valkenburgseweg 2, Tel. 01718-71704. Renault Lcidcil} Elam B.V., Haarlemmer weg 2-4, Tel. 071-121210/143163/213341. Filiaal: Leideseweg 422, Voorschoten, Tel. 071-763854- Deze twee firmanten hebben over hoog- rentend sparen ieder zo hun eigen ideeën. De één hebben wij Spaarbrieven geadviseerd, de ander een Vaste Termijn Spaarrekening. Uw eigen Rabobank heeft een com pleet spaarassortiment. Zowel voor spaarders die hun geld voor langere tijd willen vast- dagelijks over hun geld willen beschikken. VASTE TERMIJN SPAARREKENING SPAARBRIEVEN Met een minimum storting van f 1.000,- per inleg, waar bij het aantal stortingen onbe perkt is. Met een looptijd van 1,23,4, 5 of 6 jaar vast. De rente wordt jaarlijks uitge keerd. Rente momenteel 11V2%. Er zijn Spaarbrieven in cou pures van f 1.000,-, f 5.000,- enf 10.000,-. Met een looptijd van 4 jaar (echter opvraagbaar na 2 jaar en 3 jaar) of een looptijd van 5 of 6 jaar vast. De rente wordt aan het einde van de looptijd uitgekeerd. Rente momenteel 111/4%. Voorbeeld: een Spaarbrief van f 1.000, levert na 5 jaar aan rente op f 704,12 u ontvangt na 5 jaar f 1.704,12 Dichtbij. Oók voor hoogrentend sparen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 8