Snuffelstrip w\ AVONDKLEDING de KONFEKTIEHAL BRENGT VOOR DE a.s. FEESTDAGEN pakhuis of garagebox Haarhuis v. Tongeren HET VOORDELIGSTE ADRES VOOR: REKLAffEFOLDERS. KLIIBBLADEN. SCRIPTIES ENZ. Laaf de prijzen T bewijzen t - j* FAMILIEBERICHTEN Psalm 39:10 onbenjmd "Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want Gij hebt het gedaan Op Zijn tijd. maar voor ons nog veel te vroeg, heeft God van ons weggenomen, door een droevig ongeval, mijn lieve zoon. onze dierbare broer, zwager en oom CORNELIS WISCHMEIJER op de leeftijd van 23 jaar Rijnsburg: J. WISCHMEIJER-HUS P. WISCHMEIJER A. WISCHMEIJER-DE RIDDER CAROLIEN en KEES M. WISCHMEIJER K. D WISCHMEUER-VAN DER PLAS CORINE en JACO Katwijk: J. NIJGH-WISCHMEIJER J. NIJGH ARIE en COBY Nieuw Vennep: E. HUISBOS-WISCHMEIJER C. HULSBOS MARCO en MIRELLE Rijnsburg: P. WISCHMEIJER en verloofde E. PLUG Geen bloemen De overledene rs thuis opgebaard, alwaar gelegenheid zal zijn tot condoleren woensdag- en donderdagavond van 7.30-9.30 uur De rouwdienst zal gehouden worden vrijdag 11 decem ber. om 2.00 uur n m„ in de Ned. Herv. Kerk aan de Kerkstraat te Rijnsburg, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats aldaar. Door c weg oi Psalm 43:5. Oude ber. i de Heere uit ons midden CORNELIS WISCHMEIJER op de leeftijd van 23 jaar Rijnsburg. 7 december 1981 Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze lieve, dappere vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader BOTE SCHREUDER weduwnaar van MARTHA RUARDI op de leeftijd van 87 jaar Rotterdam; CHR. SCHREUDER A. SCHREUDER-DE JONG Leiden: R. SCHREUDER M. E. SCHREUDER-LANGHOUT MARIANNE MARTHE Leiderdorp: C. C. SCHREUDER J. C SCHREUDER-STEENEVELD JAAP JASPER Leiden: M. SCHREUDER M. P. S. GODDIJN Rotterdam. A. M. SCHREUDER CHR. K. SCHREUDER Leiderdorp. 6 december 1981 Verpleeghuis 'Leythenrode' Correspondentieadres: Terbregseweg 84. 3056 JX Rotterdam. De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum Van der Luit. Willem de Zwijgerlaan 179, Leiden. Bezoek aldaar woensdagavond van 7-7.45 uur. De crematie zal plaatshebben op vrijdag 11 december a.s. om 12 uur in het Crematorium "OckenburghOc- kenburghstraat 21. 's-Gravenhage-Loosduinen (einde Laan van Meerdervoort). Na een liefdevolle verzorging in huize "Adegeest" te Voorschoten overleed heden, onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder JANNETJE VAN MUIJEN weduwe van JOHAN LODEWIJK CRAS in de ouderdom van 91 jaar Alphen a d. Rijn: E. A. VAN DER LEEDEN-CRAS Oegstgeest J L. MARCK-CRAS Banada: L. S. CRAS M. CRAS-HONCOOP klein- en achterkleinkinderen Voorschoten. 7 december 1981 Huize "Adegeest Bachlaan 21 Correspondentieadres: M. H. Tromplaan 5. 2341 TH Oegstgeest De overledene is opgebaard in de Rouwkamer van huize "Adegeest". Geen bezoek De rouwdienst is bepaald op vrijdag 11 december a.s. om 2 uur in de Aula van de begraafplaats "Rosenburgh" te Voorschoten, waarna de begrafenis zal plaatsvinden. Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in de Au la van de begraafplaats. Enige en algemene kennisgeving Op 6 december overleed, tot onze grote droefheid, r een langdung lijden onze lieve vader, schoonvader opa DAVID FLIPPO weduwnaar van WILHELMINA HARTEVELT In de leeftijd van 63 jaar Delft: A FLIPPO M MIRCK Leiden: W. VERVER J. J. VERVER WILMA 8 december 1981 Correspondentieadres Weidehof 41. 2321 VC Leiden Overeenkomstig zijn plaatsgevonden. Liever geen bezoek heeft de crematie I Wij willen alle vrienden, kennissen maar vooral onze kinderen hartelijk danken dat zij onze 40-jarige trouwdag onvergetelijk gemaakt hebben Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden van onze geliefde tante NEELTJE CORTS-LANDMAN Nichten en neven Met droefheid geven wij U kenni$ dat - voorzien van het Sacrament van de Zieken - op de leeftijd van 65 jaar is overleden, mijn lieve man. onze dierbare vader, schoon vader en opa. schoonzoon, broer, zwager en oom THEODORUS CORNELIS DECKERS Noordwijk: J. A. C. DECKERS- VAN DER HOEVEN Emmen: A. A. M. VAN BEEK-DECKERS W. M. VAN BEEK Haelen: L. M. J. DECKERS E. M. J. DECKERS-SPEK Leiden: C. B. A. DECKERS R M T. DECKERS-VAN BREUKELEN Leiden: D. J. C. DECKERS I. N. DECKERS-MATSER Noordwijk: T. L. A. DECKERS I. SMIT en kleinkinderen Zoeterwoude: MEVROUW L. VAN DER HOEVEN- ELDERHORST FAMILIE DECKERS FAMILIE VAN DER HOEVEN 7 December 1981 Rembrandtweg 35 2202 AT Noordwijk - Thuis geen bezoek - De overledene is opgebaard in de aula van "Ad Sanc- tos", Lammermarkt 43 te Leiden. Gebedsdienst aldéar: woensdag 9 december om 20.00 uur. waarna gelegenheid tot condoleren. De Gezongen Uitvaartmis zal gehouden worden op donderdag 10 de cember. om 10.30 uur in de St. Petruskerk. Lammen- schansweg te Leiden, waarna de begrafenis zal plaats vinden op de r.k. begraafplaats aan de Gooweg te Noordwijk. om circa 12.00 uur. Aansluitend is er gele genheid tot condoleren in het Congrescenter "Leeuwen horst". te Noordwijkerhout. TH. C. DECKERS op de leeftijd van 65 jaar De heer Deckers is 40 jaar directeur geweest van ons bedrijf en heeft dit bedrijf tot grote bloei gebracht. Zijn inzet en enthousiasme waren steeds een voorbeeld voor ons allen. Wij zullen zijn nagedachtenis in hoge ere houden. Directie en medewerkers Carrossenefabriek Deckers B.V. Leiden-Weert Bestuur. Raad van Toezicht. Directie en Personeel van de RABOBANK "Leiden en Oegstgeest" geven kennis van het overlijden van de heer TH. C. DECKERS in leven voorzitter van het Bestuur der bank. Zijn nage dachtenis zal bij ons in hoge ere blijven. Leiden. 7 december 1981 Enige kennisgeving PIETER GROEN weduwnaar van ADRIANA DE GRAAF in de leeftijd van 62 jaar Leiden: J. VAN SEGGELEN-GROEN TH. VAN SEGGELEN J. GROEN T. GROEN-SCHUURMAN E. GROEN M GROEN-FAKKEL W. GROEN C. GROEN-PUNAKKER Koudekerk aan den Rijn: J. v.d. VOORT-GROEN W. v.d. VOORT nichten en neven Leiden. 5 december 1981 Akkerhof 49 Correspondentieadres Comelis Schuytlaan 26. 2324 VA Leiden. De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum Van der Luit. Willem de Zwijgerlaan 179. Leiden. Thuis e i het Rouwcentrum geen bezoek De begrafenis is bepaald op donderdag 10 december a.s. om 1 uur op de begraafplaats "Rhijnhof" Leiden. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis m de ont vangkamer van de begraafplaats. Heden werd. geheel onverwacht, van ons weggenomen onze schoonzoon, zwager en oom PIETER GROEN weduwnaar van ADRIANA DE GRAAF Leiden: I M DE GRAAF-SEIJN Australië T GULEY-DE GRAAF I. M DE WEKKER-DE GRAAF P. DE WEKKER Leiden: W. C. BREUGOM-DE GRAAF A W. BREUGOM nichten en neven Leiden. 5 december 1981 Jan en Jeanne v Diamantlaan 120. Leiden. J. KIEWIET DE JONGE OOGARTS zal voorlopig normaal doorgang vinden. Afspraken kun nen als voorheen gemaakt worden in: Warmond: tel. 01711-11034. St Elisabeth Ziekenhuis 071-891282. Sassenheim. (gezondheidscentrum): 02522-10633. In plaats van kaartjes "De Heere heeft gegeven, en de Heere heeft geno men: de Naam des Heeren zij geloofd". Op 5 december 1981 werd van ons weggenomen, on ze lieveling JACOBUS Wij mochten hem 6 dagen bij ons hebben. We hebben hem in beslo ten familiekring begraven in het familiegraf op "Duin- rust" te Katwijk aan Zee. "De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken". Dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest delen wij U mede. dat heden van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoe der. groot- en overgroot moeder SUSANNA FLIPPO- ZWART Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 7 december 1981 Correspondentieadres: Willem de Zwijgerlaan 293, 2316 ED Leiden De overledene is opge baard in het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179, Leiden. Bezoek aldaar woensdag avond van 7-7.45 uur. Thuis geen bezoek - geen bloemen De crematie is bepaald op donderdag 10 december a.s. om 10.30 uur in het Crematorium "Ocken burgh". Ockenburghstraat 21Den Haag-Loosduinen. ad sanctos begrafenissen „crematies LAMMERMARKT 43 LEIDEN TELEFOON 126618 VERKOOP BIJ EXECUTIE Op woensdag. 9 december 1981 te 11.00 uur. zullen ten laste van H. C. Postma, wo nende te Leiden. Celebes- straat nr. 53. worden verkocht enige roerende goederen, te weten: Personenauto, merk Ford. kenteken 16-FT-91. De verkoop vindt plaats aan bo venstaand adres en geschiedt d contant zonder opgeld. De goederen zijn een half uur vóór de verkoop voor een ieder te bezichtigen. De deurwaarder belast met de executie. BOEKEN BOEKHANDEL SWERIS SMOKING KOSTUUMS maten 44-56 ook kwart maten (zuiver scheerwol ot l.gewicht) zwart en mid-night bleu met sjaalkraag 150,- 250,- 398,- SMOKING OF ROK OVERHEMDEN.norm. prijs98,-NU 50,- STRIKJES IN DIVERSE KLEUREN1 2,50 ZWARTE KOSTUUMS zuiver scheerwol150,- 200,- 250,- AANBIEDING LANGE AVOND JAPONNEN EN ROKKEN m. 36-44.... 49,- Vestestraat 1f (achter Herengracht) Leiden. Do. koopavond van 7 tot 9, ma. gesl. Te huur gevraagd in Leiden Naaimachinecentrum Bennlng, Steenstraat 12, Lelden. Telefoon 071- 146380. CZoi is tbcA Oxnïd&lUjeX. Dames de grootste sortering kwaliteitspruikjes in diverse kleuren en grijstinten vindt U bij Pruikenspeciaalzaak Breestraat 32, Lelden. Tel.: 071-125212. Tevens onderhoud en reparaties. Alphen a/d Rijn I Alphen a/d Rijn I U wilt een fraaie gesitueerde eenge- zinswoning met uitzicht op een plantsoen en in de achtertuin een carport, met een woonlast in het Ie jaar van ca. f< 445. per maand (berekend met de max. premie van f. 10 900. Oat kunnen wij u bieden met onze schitterende Premie A woningen - f.156.750,- Indeling; inpandige entree, mooi in gedeelde hal, forse doorzonwoon- kamer met open keuken. 3 slaap kamers met veel kastruimte. bad kamer mei ligbad. 0e woningen zijn uitstekend geïsoleerd. Meer inlichtingen of uitgebreide do cumentatie 7 Bel dan; In het Olympiaprojekt zijn wij ge start met de bouw van fraaie PREMIE A KOOPWONINGEN 2 KAMER BENEDENWONING f. 124.900,- v.o.n. Hal, doucheruimte met toilet, fraaie tuinkamer met open keuken, zeer forse slaapk. met veel kastruimte. Voorts buiten de woning een royale tuin met veel privacy en aange bouwde berging. PREMIE-A KOOPWONINGEN 4 KAMER BOVENWONING f. 149.900,- v.o.n. 1e verd; hal, toilet, woonkamer met open keuken. 2e verd; 2 forse slaap kamers, bergkamer (bruikbaar als 3e slaapkamer), doucheruimte met 2e toilet. Individuele c.v.. Met even tuele latere inbouw van een open IZDIZDEZD haard is rekening gehouden. 0e fraaie buitentrap geeft toegang tot de entree op de Ie verdieping. De woning beschikt zowel aan de voor als de achterzijde over een terras. Bij 100% financiering bedraagt de woonlast in het Ie jaar, met de maximale subsidie van f. 10.900, voor de 2-kamer woning ca. f. 270.- ,p.m. en voor de 4-kamer woning ca. f. 385, p.m. Voor uitgebreide documentatie; R. Taytelbaum arts, afwezig 10 december De aanwezige Leidse huisartsen nemen waar behal ve de Merenwijk artsen, Dr. Reinders en Dr. Van Tol. [ZD EZI> EU) 7 vel 2e t/m 10e vel, (formaat A4) per vel 2 5 ex 16- 4,50 50 ex 17,- 5,50 75 ex 18,- 6,50 100 ex 19,- 7,50 150 ex 22,- 10,- 200 ex 24,50 12,50 250 ex 27,- 15,- 300 ex 29,50 17,50 350 ex 32,- 20- 400 ex 34,50 22,50 450 ex 37,- 25- 500 ex 39,50 27,50 iedere 100 méér 5,- 5,- tot 1(X)0 ex. ^Beugelsdijk bv de voordelige sneldrukker Hooigracht 69 Leiden Tel.: 071-13 4419 f 8 8 B'B'B'S'B'B'B B 8 IFg-g-flTg-fl B 8 8 VflTa-m'fl-OT. p o o o 0 q 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 0 0 0 a fl q fl fi 0 B.C.0.0.0 9 0.0 O.O.Q.O.0.8 Q.P 0.0.g_P.0_P_P_0_Q_0-Q_g-Q.P.n.8.8.8

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 6