'Ik ben toe aan tweede carrière' U KUNT NU STAATSLOTEN KOPEN. Albert! weer op z'n Italiaans r/ÜiS 1 1/(1 gaat in hoger beroep Sylvia - 'Lady Chatterley' - Kristel: MÉÉR KANS IN DE STAATSLOTERIJ. f^vandaag^ DINSDAG 8 DECEMBER 1981 AMSTERDAM (GPD) - Het is Sylvia Kristel niet aan te zien dat ze ter promotie van de film Lady Chatterley's Lover een zware tournee achter de rug heeft. Een tournee die haar vorige week voerde van Los Angeles naar Madrid, Stockholm, Hamburg en Mun- chen. Nu ze even terug is in Amsterdam om vanavond als speciale gast te worden ontvangen door Mies Bouwman en daarna zal Nederlands befaamdste filmactrice een week de tijd nemen om tot rust te komen in de familiekring bij zoontje Arthur en „mama". Sylvia's opgetogenheid als ze opmerkt dat ze er altijd van geniet om op het oude nest terug te keren, klinkt ongeveinsd. En de hernieuwde kennismaking met echte Hollandse garnalen die bij wijze van lunch uit een avocado worden opgelepeld, schijnt trouwens al uitstekend te bevallen. RADIO TV - KUNST Een ster moet er iets voor over heb ben om in het brandpunt van de publiciteit te blijven. Interviews geeft Sylvia in vier, vijf talen een hele dag door, daar draait ze haar hand niet voor om. Tenslotte meldt een persbulletin niet al leen dat Sylvia's maten 31-18-32 zijn, maar dat ze bovendien be schikt over een intelligentiequo tiënt van 164. „Een handicap al leen is mijn argeloosheid", vindt ze. „Ik heb bijvoorbeeld geen he kel aan dieren, maar ik ben er meestal toch een beetje bang van. Iemand vraagt me of ik op olifanten gesteld ben en ik flap er per ongeluk uit dat ik het enige beesten vind. En voordat ik er goed en wel erg in had, stond ik in München in een benefietvoor stelling voor gepensioneerde ar tiesten en werd rondgezeuld op de rug van een olifant en ik ben er nog afgekukeld ook. Dat op treden had dus niet beter kun nen slagen". De film Lady Chatterley's Lover moet een nieuwe start geven aan Sylvia Kristels carrière. Hoewel het een hernieuwde samenwer king betekent met de regisseur ADVERTENTIE sldberiü Verkoopadressen in de Gouden Gids. Per giro spelen kan ook Bel voor informatie: 070-469647 van de eerste Emanuelle-film, wordt het verondersteld juist een afrekening te zijn met het oude image als sexpoes. De film mag dan gebaseerd zijn op de gelijk namige. ooit eens zeer gerucht makende roman van D. H. Law rence, de erotische scènes zijn puur esthetisch gebleven. De ac trice wijst erop dat het de eerste Kristel film is die bijvoorbeeld in Zuid-Afrika door de keuring is gekomen. „Over het algemeen vindt men de sex in deze film vrij tam, dat heb ik van de Duitsers tenminste begrepen, vergeleken met het ruigere werk van vroe ger. Ik vind zelf dat het zo ruig genoeg is. Ik bedoel; waarom moet het allemaal zo expliciet? De sexscènes in Lady Chatter ley's Lover zijn niet mijn favorie te scènes. Dat zal trouwens voor de meeste acteurs opgaan, dat ze niet speciaal dol zijn op dat soort scènes. Behalve misschien Jack Nicholson dan". „Ik ga nu liever een heel andere kant op. Ik ben met André (pro ducent André Djaoui, Sylvia's huidige vriend) op zoek naar een geschikt scenario. Iets in de stijl van Private Benjamin. Komedie trekt me. Waarom niet? Ik vind mezelf erg geestig. Als ik dat ver tel in andere landen, kijken ze in eens heel bedenkelijk. Daar wei geren ze me anders te zien dan als iemand die constant haar kle ren uittrekt. Vervelend! Ik wil echt een nieuw image nu. Ik voel er niks voor om rolletjes te blij ven spelen van het prille on schuldige rrieisje dat de erotiek ontdekt. Hoe lang kan je dat vol houden? Ik ben bijna 30 nu en heb geen zin om aan de Ameri kaanse rage mee te doen om eeu wig jong te willen blijven en me een hartaanval te sporten. Ik hoop echt dat men gaat inzien dat ik nu een grote acteerpresta tie heb geleverd als Lady Chat terley. Ik ben toe aan een tweede Sylvia Kristel bij haar aankomst op Schiphol enkele dagen geleden. maar naar Amerika ga ik nooit. Amerikanen hebben geen manie ren!". Je ivoont nu in Los Angeles al een paar jaar, en je hebt in middels in diverse Amerikaanse films gespeeld. Hebben de Ameri kanen hun manieren belangrijk verbeterd, vind je, of was er iets anders? „Gut, heb ik dat gezegd? Ach ja, ik heb ooit zoveel gezegd! Nou, ik vind dat ze best manieren heb ben. Ik ben naar Amerika gegaan voornamelijk om de Franse be lastingen te ontduiken en ik was gevraagd om mee te spelen in Airport Concorde en ben geble ven voor de Nude Bom, Private Lessons en de korte tv-serie The Million Dollar Face... Private Lessons loopt trouwens heel goed in Amerika, het is een co- medie waarin ik een 15-jarig jon getje verover". - Maar in Frankrijk had je juist een serie films gemaakt met hoogst serieuze regisseurs als Chqbrol, Borowczyck, Vadim en zelfs Pialat zei laatst dat hij jou graag had willen hebben voor een film. Maar jij zit nu in Ame rika. Pialat? Heeft-ie dat gezegd? Daar wist ik niks van. Goh... Ik ben nu mijn Franse belastingschuld aan het afbetalen, dus ik kan wel te rug. Maar ja, dan nemen ze gelijk je hele salaris in beslag. Dat is wel vervelend. Ik vind het niet erg om een keer voor niks te werken, maar er zijn grenzen. Nu helemaal met Mitterrand. Dat is echt walgelijk. Iedereen ont vlucht het land en er worden in eens geen films meer gemaakt. Ik heb Rothschild huilend een interview zien weggeven voor de Amerikaanse televisie. Die man z'n bank is genationaliseerd. Niet dat hü nu ineens straatarm is, maar die heeft dan toch veertig jaar aan het familiebedrijf zitten bouwen en kan nu zijn kantoor overdragen. Die economie gaat heel slecht in Frankrijk, dus is het wel rot, wanneer ik terug kom, er ineens bijna geen filmin dustrie meer blijkt te bestaan". Wat vind je zelf xxin Lady Chat terley's Lover „Ik vind het een van mijn beste films. In de eerste plaats mooi om naar te kijken en mijn rol is volgens mij erg interessant. De problemen van een vrouw die haar echtgenoot halfverlamd uit de oorlog ziet terugkeren en dan als vanzelf een verhouding krijgt met de boswachter. Ja. autobio grafisch is dat niet precies. Maar ik kan me er mee identificeren. Hoewel, ik denk dat als ik werkelijk Constance was ge weest, ik veel eerder bij die echt genoot vertrokken zou zijn. Ik denk wel dat een heleboel ande re vrouwen zich met haar kun nen identificeren. Ik vind verder dat de film er fantastisch mooi uitziet Je kunt er wel duidelijk aan zien dat Just Jaeckin iemand is die het zuiver visuele alle prio riteit geeft. Dat wordt hem door sommige critici kwalijk geno men en dat is de reden dat som mige recensies, naar mijn smaak, nogal vals naar deze film hebben uitgehaald...". PIETER VAN LIEROP Zeker tien jaar geleden zong Willy Alberti de laatste regels in het Ita liaans. Af en toe maakte hij nog wel eens een plaat in het Nederlands, het Italiaans liet hij echter voor wat het was. Tot voor kort. Toen Willy een paar weken vakantie in Italië hield, hoorde hij een lp van Fred Bongusto. Romanti sche muziek en teksten die de Amsterdamse zan ger zeer aanspraken. Sa men met z'n zoon koos hij een repertoire hieruit, ging er mee naar zijn pla tenmaatschappij en de zaak was 'gepiept'. Willy Alberti had na tien jaar weer Italiaanse liedjes gezongen en opgenomen. Alberti verhaalt openhar tig over het waarom het allemaal zo lang heeft moeten duren voor hij zich weer eens aan het zingen in een vreemde taal waagde; of er nog meer platen van hem mo gen worden verwacht en of hij ook nog plannen voor de toekomst heeft. MSTERDAM - Nooit zal hij dat ene optreden in de Amerikaanse Carnegie Hall vergeten. Stamp vol zat de zaal. De kleine, Am sterdamse, zanger mocht alleen maar Italiaanse liedjes zingen. Niets aan de hand, dacht Willy Alberti. Tot hij in de gaten had, dat het vrijwel alleen maar Italia nen waren die de stoelen bezet ten. Bibberend, herinnert Willy zich nog, is hij het toneel opgewan- keld. Na het applaus waren zijn eerste woorden: "Ik zing wel in Willy Alberti: "Het viel om de drommel niet mee' uw taal, maar ik spreek geen woord Italiaans Nu, vele jaren later, kan hij om die penibele situatie hartlijk lachen. Wel twintig keer liep hij, vóór het doek opging, naar de wc. "Een druppeltje plassen en dan maar weer ijsberen. Achteraf, ja, is het toch wel erg leuk hoor." Tien jaar zweeg de stem van Willie Alberti in het Italiaans. Pas heeft hij weer een langspeelplaat opge nomen. De zanger over het waar om daarvan: "Ik had het jaren veel te druk met m'n zaak. Om dat ik het wat rustiger aan ben gaan doen en mijn zoon de touw tjes in handen heeft genomen, kon ik weer eens wat in het Ita liaans gaan zingen. Maar het viel om de drommel niet mee. Ja, ik was gewoon de weg een beetje kwut. En je hebt geen routine meer. Nou, het is gelukt, maar moeite heeft het wél gekost." Disco zitten. Dus zette ik er een punt achter." De ommekeer kwam plotseling. Toen Willy de nummers van Fred Bongusto hoorde, was hij ondersteboven. Wel honderd keer draaide hij de plaat. Het laatste duwtje in de rug, om er een repertoire uit te kiezen, kreeg 'ie van zijn zoon. Nadat kennissen ook al hadden gezegd, jóh, dat is nou net wat voor jou, besloot Alberti nog één keer in het Italiaans een langspeelplaat te maken. "Natuurlijk, ik sta er volledig ach ter. Je kunt tenslotte niet met een produkt naar een platen maatschappij stappen waarin je zelf eigenlijk niet al te veel ver trouwen hebt. Overtuigd moetje ervan zijn, dat zo'n lp gaat lopen. Want de maatschappij moet ze ker honderdduizend gulden neertellen voor de produktie er- Zijn stilzwijgen in het Italiaans is niet alleen aan het drukke zaken leven te wijten, blijkt even later. "Weet je", licht Alberti toe, "ik ben de vijftig gepasseerd. AJs je dan tussen al die jonge jongens en popgroepen staat, voel je je toch niet zó happy. De disco kwam er steeds meer in. Eigen lijk zag ik het toen niet meer zo De laatste plaat in het Italiaans dus van Willy Alberti. En misschien wel de allerlaatste zwarte schijf die hij heeft gemaakt. Alberti: "Je kunt toch niet van me ver wachten, dat ik tot m'n tachtig ste doorga? Ik ben 55 jaar. Als ik dit werk tot mijn zestigste jaar kan volhouden, dank ik Onze Lieve Heer op m'n blote knieën. Dan zing ik vijftig jaar. Vind ik het welletjes. Er zullen weinig ar tiesten zijn die dit kunnen zeg gen." Afgeven Of het moeten Bob Scholte en Ed dy Christiani zijn. Die staan of hebben nog langer op de plan ken gestaan. "Dat weet ik", rea geert Willy. "Eddy zong in 1936 al in de zaak van Piet Moeskops, je weet wel, die oud-wielrenner. Ik liep, als jochie van een jaar of tien, daar wel eens naar binnen. Vroeg dan of ik wat mocht zin gen en ving dan een paar kwar tjes. Maar dat was wel tegen het zere been van de artiesten. Ze tikten me dan ook kort erop op de vingers. Zingen mocht ik, maar het geld dat ik daarvoor kreeg moest ik aan hen geven". Als knulletje dus probeerde Willy hier en daar wat geld te verdié nen. Had zijn vader een baan. was dit niet zó belangrijk. Het ge beurde echter ook, dat hij zonder werk was en van de steun trok. Dat 'inkomen' raakte Willys va der een keer kwijt, omdat 'ie er stiekum wat bij deed. Dit kwam uit toen er iets zwaars op een teen was gevallen en de vader van Alberti in het ziekenhuis te rechtkwam. Problematisch was het niet. Willy sprokkelde wat en de kinderen werden bij vrienden in de Jordaan ondergebracht. Terug naar het heden. Willy Alberti maakt geen plannen meer. Let terlijk zegt hy: "Ik houd het voor gezien. Af en toe nog eens optre den. Maar ik wil beslist geen Heintje Davids worden. Boven dien, ik kan het gewoon niet meer opbrengen om avond aan avond het land in te trekken. Me helemaal van het vak losweken, nee, dat kan ik (nog) niet. Zo nu en dan moet ik wat zingen. Maar niet dag in, dag uit. Oh. ja. ik krijg het daar heus moeilijk mee. Vooral als je hebt besloten er voor goed een punt achter te zet ten." België Frank Sinatra is 66 jaar en heeft nog altijd een 'dijk' van een stem. "Ja, dat weet ik. Ach, wellicht doe ik van tijd tot tijd wat in het Nederlands. Moeten we maar eens bekijken. Ik leef nu van de ene in de andere dag. Elke dag die je gezond bent is er één. En die is dan mooi meegenomen." Willy Alberti houdt van België. De warenhuizen en vooral de 'vlooi enmarkt' in Antwerpen. Graag zou hij daar wat meer van z'n vrije uurtjes willen doorbrengen, "'t Is jammer, maar ik kan daar gewoon niet rondlopen. Aan alle kanten lopen de mensen aan me te plukken. Dat wil ik niet. Dan word ik witheet en zou ik zo ie mand een optater verkopen." Tóch heeft Alberti altijd met ple zier bij onze zuiderburen ge werkt. Hoewel... "Ik moest eens ergens iii Brussel optreden", ver telt hij, "maar kon de weg niet vinden. Aan wie ik ook vroeg waar ik moest zijn, niemand ver stond me. Iedereen sprak Frans en geen woord Nederlands. Uit eindelijk vond ik die zaal. Toen ik begon te zingen, was ik stom verbaasd. Want iedereen die er zat, zong de liedjes woordelijk mee. Nederlands spreken, nee, dat konden ze niet... JAN WESTERLAKEN NEDERLAND 1 Micro-elcctronica in bedrijf - les 3 (TELEAC) Journaal (NOS) D'r kan nog meer bij. kleuterprogramma (E O.) Kop en staart (E.O.) Ronduit (E.O Messiah, oratorium van H&ndel (hoogtepunten) (E.O.) Eenzaamheid en depressie (E.O.) Journaal (NOS) Den Haag vandaag (NOS) De schok van het nieuwe (NOS) Journaal (NOS) Nieuws voo doven en slechthorenden (NOS) NEDERLAND 2 18.25 - Paspoort - voor Joegoslaven en Italianen (NOS) 18.35 Sesamstraat (NOS) 18.50 - Jeugdjournaal (NOS) 18.59 - AVRO's Toppop (AVRO) 19 25 - Wie van de dne? (AVRO) 20.00 - Journaal (NOS) 20.27 - MIES (AVRO) 21.30 - Dallas (AVRO) 22.20 - Televizier Magazine (AVRO) 23.00 - De toestand in de wereld (AVRO) 23.05 - Honderd beroemde schilderijen (AVRO) 23.20 - Journaal (NOS) 23.25 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) Woensdag 9 december NEDERLAND 1 15.30 15.55 16.50 De dieren van het Groene Woud (TROS) De Dolfijn, natuurfilm (TROS) Ren je rot (TROS) DUITSE TV DUITSLAND I (Region, progr. NDR 18.00 Das Gold der Wuste, tv-serie. 18 30 Ac tual. 18.45 Kleutersene. 18.55 Das Gold der Wuste, tv-serie 19.25 Re gion. Magazine 19.59 Progr.-overz. WDR 18 00 Goldene Zeiten, tv- serie. 18.30 Inform, progr. 18.40 Gol dene Zeiten, tv-serie. 19.15 Actual. 19.45 Was sich neckt das liebt sich, tv-serie 20.00 Journ. 20.15 Spel- progr. 21.00 Reportages. 21.45 Dal las. tv-sene. 22.30 Actual. 23.00 Pop concert. 1.00 Journ. DUITSLAND II 18.20 Tekenfilmserie. 18.57 Progr. overz 19 00 Journ. 19 30 Wettlauf nach Bombay, tv-sene (4). 21.00 Ac tual. 21.20 Documentaire. 22.05 Filmrubr. 22.50 Klass. muziek. 23.30 DUITSLAND III 18.00 Kleuterprogr. 18.30 Inform, se rie. 19.00 Drunter und Druber, tv- serie. 19 30 Amus.progr. 19 45 Jour nal EM 20 00 Journ 20 15 Region, progr. 21.00 Portret 21.15 Documen taire 21.45 Inform, progr 22.30 Die falschcn Fuffziger, tv-sene. 23.00 Schaken. 23.30 Journ. BELGISCHE TV NET I 18 00 Kleuterprogr. 18.05 Kleuter progr. 18.35 Inform, progr. 19 07 In form. progr 19.37 Lotto-uitslagen, meded en Morgen 19 45 Joum. 20 10 Verkeerstips 20 15 Praatshow. 21.15 Natuurfilm 22.05 Spelprogr. 22.35 Toto-uitslagen en Journ. NET n 14.00-20 10 Zie NET 1 20 15 Inform, progr. 20.50 De Amerikaanse vriend (Die Amenkanische Freund). speel film. 22.50 Inform, progr. DINSDAG 8 DECEMBER HILVERSUM I AVRO 1802 AVRO's Radiojourn 18 25 Toppers van toen 19 02 13 Spe ciaal (De pubershow). 19 30 fS) Ope rettemuziek. 20 03 Hollands Glone. 21 02 Crinoline 22 02 AVRO's Sport- panorama. NOS: 23 02 (S) Met het oog op morgen. VARA 0 02 (S) El pee tuin. 1 02 (S) Groot licht 5 02 (S) Truck HILVERSUM II KRO: 18.00 Nieuws 18 10 Buitenl. kommentaar P P 18 20 Uitz van het CDA HUM VER» 18 30 Na vu ven en zessen. KRO RKK I9 00(S) Vensters op vrede (2). 19 25 Kruis punt 20 00 Nieuws. 20 03 Bidden om vrede 20.15 Drempelvrees. KRO 20 30 Spektakel TELEAC 2130 Diabetesvoorl. (2) 22.00 Cursus geo logie (12) KRO 22 30 Nieuws. 22 40 Wetenschap. 23.00 (S) Zin in muziek 23 40 (S) Radiokabaret 23 55 Nieuw- HILVERSUM III NOS 18 04 De Avondsprts VARA 19 02 Popdonder 21.02 Nashville 22.02 and all that jazz. 23 02 El- oee-tuin. HILVERSUM IV Klass. orkestmuziek. 22.30 (S)Guita- WOENSDAG 9 DECEMBER HILVERSUM I Ieder heel uur nieuws VOO 7.03 (S) Ook goeicmorgen. 9 03 (S) Muziek terwijl u werkt. 10 02 (S) Kletskop. VPRO 10 45 (S) Villa VPRO 13 08 (S) Welingol kringen 13 35 (S) Een klap op je kop EO 14.20 (S) Theo- log. verkenningen. 14.35 CS» Radio- KJeuterkrant 15 02 (S) Open huis. 16.15 (S) EO Aktief 18 50 (S) Licht en uitzicht 16 55 (S) EO Metterdaad (1) 17 02 (S) Tijdsein 17.45 EO- Metterdaad (2) 17 55 Meded HILVERSUM II VARA 7 00 Nieuws. 7 10 Ochtend- gymn 7 20 Radioweekblad - De VA- RA met nieuws en inform. 7.20 De Wekkerradio 7 30 Nieuws 7 45 Mynheer de voorzitter! 8.00 Nieuws. 8.11 Aktual. uit binnen- en buiteni. 8 30 Nieuws 8 33 Red telefoon 8 40 De vooruitgang. NOS. 9.0^.Gymn. voor de vrouw 9 15 Werkbank. 9 25 Waterstanden 9 30 Nieuws TE LEAC 9 32 Avanti! Avanti' (8) VA RA 10 02 Hoor haar4 (10 30 Nieuws) 1110 Schoolradio (7t 1130 Nieuws. 1122 Switch on. schoolradio 11 42 Halsteren - cen traal OVERH VOORL. 1216 Leven en welzijn NOS 12.26 Meded voor land- en tuinbouw. 1230 Nieuws. VARA 12 36 Halsteren centraal, vervolg 13.00 Nieuws. 13.11 Dingen van de dag 13 30 Nieuws 13.32 Din gen van de dag 14 00 Oude school liedjes. 14 20 Dc schuurpapier(14.30 HILVERSUM III Ieder heel uur nieuws. KRO: 7.02 Popslag 13 30 Weeshuis van de hits. 14 34 K-Rock 1634 Niéuws- Box. HILVERSUM IV NCRV 7 02 Het levende woord 7 10 (S) Preludium 8 00 Nieuws 8 05 (S) Platennieuws 8 45 <S) Musics Sacra. 9.15 Onder de hoogtezon 10 00 (S) OrktatpoM )- (,,i (S) Divertimento 13 00 Nieuws 13 05 <S> Het grote werk. 14 00 (S) Kerkorgel muziek. 14 30 (SI Klaus muziek 15 00 (S) Klass. kamermuziek 15 45 (S) Mu ziek van eigen tyd 16 30 Latera- HILVERSUM (GPD) - De VARA gaat in hoger be roep tegen het vrijdag door de vice-president van de Amsterdamse rechtbank, mr. B. Asscher, in kort geding opgelegd verbod om een Ombudsman programma uit te zenden. In de noodgedwongen gewijzigde Ombudsmanuitsending van maandag avond maakte VARA-omroepsecretaris Herman van Wijk dit besluit bekend. Van Wijk kenschetste de uitspraak als een uiting van preventieve cen suur, die in strijd is met de Omroepwet en boven dien verstrekkende gevolgen kan hebben voor een fundamentele verworvenheid van de Nederlandse journalistiek: hot publiceren over misstanden. Dc VARA laat het niet bij het aantekenen van hoger beroep alleen. De omroep is van plan door te gaan met het Ombudsmanprogramma, ook al dreigt een van de pijlers van dit programma te worden weg geslagen. „Wij gaan gewoon door, en zullen bet Ombudsmanprogramma nog meer juridische on dersteuning dan voorheen geven", aldus de beer Van WUk. n de uitsendtng zal Ombudsman Frits Bom een klein forum van voor bestaande uit algemeen se cretaris van de Nederlandse Vereniging van Jour nalisten, Hans Vrrploegh, verslaggever Geert-Jan Laan van Het Vrije Volk en diens hoofdredacteur Herman W'igbold. Zij bespraken de gevolgen van het vonnis voor de Nederlandse journalistiek en de vrijheid van drukpers.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 5