Feyenoord: dat scheelt een jas Hrubeseh neemt 4HSV op sleeptouw Wiersma: titel binnen bereik Valencia haalt uit: 5—-1 Radnicki ontkracht bijgeloof in wilde partij Arrestatie vrouw in bomaffaire Piet Wassenaar nieuwe trainer van Ter Leede Gevecht Kardolus met KNAS suddert nog voort DONDERDAG 26 NOVEMBER 1981 SPORT ROTTERDAM (ANP) - In de tweekamp om het wereld kampioenschap dammen is Harm Wiersma gisteren door een fraaie overwinning in de zeventiende partij dicht bij de wereldtitel gekomen. De Nederlandse grootmeester bracht hiermee de stand op 19-15 en hij heeft nu nog twee punten uit de drie reste rende partijen nodig om de match te winnen. Aanvankelijk was de opening tot aan de twaalfde zet gelijk aan de eerste partij in 1979 tussen beide spelers. Nu week Gantwarg af met een voortzetting die op dit niveau nog niet eerder werd ge speeld. Mogelijk was Wiers ma bevreesd voor een studie- variant van zijn tegenstander en dwong de Nederlander zijn opponent met zijn vijf tiende zet tot een vereenvou diging. In de resterende der- tien-tegen-dertien-stelling leek Gantwarg wel iets ge makkelijker te staan. Wiers ma echter laveerde uitste kend. Mogelijk was de voort zetting van de titelverdediger met zijn 25e zet een te snelle beslissing en had hij beter eerst een stuk op veld 25 moeten plaatsen. Langzaam kwam de uitdager toen in het voordeel. Toen Gantwarg, wiens dertigste zet al twijfels had opgeroe pen, niets anders wist te doen dan een afwikkeling naar de rand te nemen, raakte hij in een opsluiting met een ach tergebleven stuk op veld 36. In deze tien-om-tien-positie werd het duidelijk dat de Rus de remise waarschijnlijk niet meer zou halen. Bijna was hij met zijn 39e zet in een vernie tigende combinatie van Wiersma gelopen maar op het allerlaatste moment zag hij de slagzet. Gantwarg moest toen een ander speelplan kie zen en was gedwongen voor voorzetting te nemen die hem zolang mogelijk van ver lies zou afhouden. Hij capituleerde tenslotte na de zestigste zet van Wiersma, toen de Nederlander onder weg was naar een tweede dam. De overmacht was te groot geworden. Met deze ze ge besliste Wiersma de twee kamp vrijwel. De wedstrijd wordt morgen te Rotterdam voortgezet met de achttiende partij. Het verloop van de 17e partij: Wit: Gantwarg. Zwart: Wiersma. 1. 32-28 18-22, 2. 37-32 12-18, 3. 41-37 7-12, 4. 46-41 1-7, 5. 34-29 19-23, 6. 28- xl9 14x34, 7. 40x29 10-14, 8. 35-30 20- 35, 9. 30-24 5-10, 10. 44-40 14-20, 11. 50-44 9-14, 12. 31-27 22x31, 13. 36x27 DEN HAAG (ANP) De Westduitse clubs, die nog in het UEFA-bekertoernooi zitten. hebben in de eerste wedstrijden in de derde ronde kleine nederlagen geleden. De kans dat zij doordringen tot de kwartfinales is na de duels van gisteravond nog altijd aanwe zig. Bij Hamburger SV, dat op het besneeuwde veld in en tegen Aberdeen aantrad, kwam er overigens een dosis geluk aan te pas. Lokeren-Kaïserslautern; de Westduitser Geye dribbelt langs de Belgi sche captain Gudjohnson. De Duitsers hielden de schade tot 1—0 verlies beperkt. De 2-3 moet voor de ploeg van coach Ernst Happel ("toch moe ten wij de Schotten in de return niet onderschatten") voldoende zijn om zich te plaatsen voor de kwartfinales. Aberdeen maakte 17-22, 14. 37-31 3-9, 15. 42-37 14-19, 16. 47-42 19x30, 17. 29-23 18x29, 18. 33x35 22-28, 19. 32x23 25-30, 20. 35- x24 20x18, 21. 37-32 11-17, 22. 39-33 10-14, 23. 43-39 13-19, 24. 41-36 8-13, 25. 33-28 17-21, 26. 39-33 2-8, 27. 40-34 15-20, 28. 49-43 20-24, 29. 43-39 21-26, 30. 45-40 26x37, 31. 42x31 18-23, 32. 31-26 7-11, 33. 48-43 14-20, 34. 27-21 16x27, 35. 32x21 23x32, 36. 38x27 11- 16, 37. 33-28 20-25, 38. 43-38 9-14, 39. 40-35 4-10, 40. 38-33 10-15, 41. 34-29 24-30, 42, 35x24 19x30, 43. 28-22 14- 20, 44. 29-33 13-19,45. 23x14 20x9,46. 33-28 9-13, 47. 39-33 13-19, 48. 33-29 15-20, 49. 29-33 30-34, 50. 23x14 20x9, 51. 28-23 25-30, 52. 22-18 6-11, 53. 18- x7 11x2, 54. 21-17 30-35, 55. 27-21 16- x27, 56. 17-11 34-40, 57. 44-39 40-45, het met name zichzelf moeilijk. De afwerking liet bij de zee van kansen te wensen over. Vrije ver dediger Franz Beckenbauer is lang met de "Keizer" die hij ooit was. Aberdeen had evenwel te veel kansen nodig om de uitste kende doelman Stein te passe ren. Strachan miste voor de Schotten zelfs een strafschop, waarmee hij zijn ploeg op 3-1 had kunnen zetten. Horst Hru beseh bewees weer eens zyn waarde voor de Hamburgers, die bepaald hun dag niet hadden. Hij scoorde beide doelpunten. FC Kaiserslautern verloor in Loke ren met 0-1 van de gelijknamige club. De Poolse veteraan Lato. in Belgische dienst, profiteerde vlak na rust van een blunder in de Duitse defensie en maakte het enige doelpunt. Het is twijfelach tig of dat ene doelpunt voor de Belgen voldoende zal zijn. Loke ren misten in de tweede helft nog kansen op een tweede treffer. NIS Het „effect" van het geruite jasje van Wim van Hanegem is gisteren in Joegoslavië uitgewerkt. Twaalf wedstrijden achtereen stapte Feyenoord ongeslagen van het veld sinds de eigenzinnige routinier zich buiten de lijnen in andere kledij hulde dan het voorgeschreven clubtenue. Het geluk lachte de Rotterdamse voetballers daarbij vaak zó opzichtig toe, dat het niet vreemd was dat langzamerhand het bijgeloof rond het jasje groeide. Had de Kromme dat aan, dan was het goed. Ook op de vervelende trip naar Joegoslavië droeg Van Hanegem het, maar in Nis werd de „magische werking" totaal ontkracht. In het kleine stadje moest Feyenoofd zelfs een jas uitdoen, want in een wilde partij werd het team van trainer Jezek met 2-0 om de oren geslagen. Hoewel beide goals naar buiten spel geurden, kwam de formatie er daarmee nog goed af. ,,Want we hebben nog geluk gehad", be sefte ook Jezek na de eerste con frontatie in de 3e ronde om de UEFA Cup. „Die jongens heb ben een paar goede kansen laten liggen. We hebben dan ook ver diend verloren". Zeer verdiend zelfs, want Feye noord, dat duidelijk aan onder schatting leed, werd op alle pun ten afgetroefd. Op wilskracht, werklust en techniek. Het dras tisch verjongde Radnicki ging erin alsof de Wereldbeker te ver dienen was, trok tomeloos wild ten aanval en werd daarbij nog gesteund door de Spaanse arbi ter Guruceta. De man raakte in al het geweld omhem heen totaal DEN HAAG (GPD) - De Haag se politie heeft gistermiddag de 18-jarige vrouw P. K. in haar woning gearresteerd, die ervan wordt verdacht een van de twee bommen te hebben geworpen, die afge lopen zondag op het veld van FC Den Haag ontplof ten. P. K. is in verzekerde be waring gesteld, maar had gisteravond nog geen schuldbekentenis afgelegd tegenover de politie. De ongehuwde vrouw werd reeds door de politie ge zocht, daar zij was ontsnapt uit een tbr-inrichting in Ei bergen. Toen de politie de arrestatie verrichtte, trof men nog een doos vuurwerk in haar woning aan. De mo gelijkheid dat de vrouw zelf de uiterst zware bom heeft vervaardigd is dus wel dege lijk aanwezig. Ondanks het feit dat de zich „Midden-noord" noemende supportersgroepering dins dag in eerste instantie liet weten verantwoordelijk te zijn voor het werpen van beide projectielen, is de Haagse politie puur afge gaan op de getuigenverkla ringen. Die leidden regel recht richting P. K. Wanneer haar schuld wordt bewezen kan zij een maximale straf opgelegd krijgen van vier jaar. P. K. is overigens een „oude bekende" van de poli tie. Al eerder werd zij gear resteerd wegens vermogens delicten en geweldpleging. Vandaag en vrijdag zal zij verhoord worden door de Haagse politie. de kluts kwijt en voorzag vijf Feijenoorders en twee Joegosla- ven van een gele kaart. Van Ha negem kreeg die voor een over treding, Van Deinsen, Hiele en Vermeulen wegens protesteren na het tweede doelpunt en zelfs verzorger Meijer ontkwam er niet aan. Hij mocht Vermeulen niet behandelen na een niet be strafte kopstoot van Vojinovic en treuzelde te lang volgens de Spaanse thuisfluiter. Geluk bij een ongeluk voor Feye noord was, dat geen van de be trokken spelers al eerder was „bekeurd" in het UEFA-Cup- toernooi. Dat gold ook voor de bestrafte Radnicki-spits Nikolic, maar niet voor zijn clubgenoot Panajotovic. De libero mag over veertien dagen dus thuisblijven als zijn collega's naar Rotterdam afreizen. Daar heeft Feyenoord dan heel wat recht te zetten, want wat de ploeg gisteren liet zien, leek ner gens op. De passiviteit die de Rotterdammers uitstraalden, stak schril af tegen het wilde en thousiasme van de tegenstander. „Daar liepen een paar gekken bij", wist Van Hanegem, „maar hadden wij er maar een stuk of vijf in de ploeg. Het zijn middel matige voetballers, maar ze we ten wél wat werken is. Bij ons denken ze nog steeds dat ze het alleen met voetballen kunnen bereiken". Het gold vooral voor de aanvallers, die in het stuk totaal niet voor kwamen. Bouwens werd wegge speeld door Obradovic, Jeliaz- kov werd volmaakt onzichtbaar gemaakt door Vojinovic en speelde als een krant en Vermeu len faalde gewoon. Hij miste de enige echte Feyenoord-kans van de wedstrijd en stond met zijn balverlies bovendien aan de ba sis van de 2-0, waardoor zijn col lega's écht de kop verloren. Aanvankelijk ging het allemaal nog wel met de Rotterdammers, die de zaken in het eerste half uur defensief redelijk onder con trole hadden. Nadat Radosavelic echter de 1-0 had geproduceerd, ging het al mis. De Joegoslavi sche tegenstander liet het eerste succes als doping op zich inwer ken (geholpen door zo'n 18.000 fanatieke supporters) en Feye noord verloor alle rust. Er werd ontzettend veel balverlies geleden en dat werd er al niet be ter op toen libero Nielsen in de pauze geblesseerd in de kleedka mer moest achterblijven. Met een dik oog, opgelopen bij een botsing met de zeer onbesuisde spits Nikolic, moest de Deen zijn plaats afstaan aan Brard. Van Hanegem werd laatste man, Brard nam de linksbackpositie in, Stafleu schoof op naar het middenveld. Voor de formatie van Jezek goed en wel aan die wijzigingen was gewend, had de 2-0 al op het bord kunnen staan. Radosavelic zag een riante moge lijkheid echter over het hoofd, wat Nikolic (2 keer), Beganovic - Terwijl Wim en Savic hem zouden nadoen. Twee keer stond de lat daarbij goals in de weg. „Ik hield af en toe mijn hart vast", trilde Vermeulen nog na. „Deze ploeg was een stuk beter dan we hadden gedacht. Ze overspeel den ons bij vlagen eenvoudi- g" Voor de linkerspits zelf was in de slotfase een dubieuze hoofdrol weggelegd. Weggestuurd door Kaczor (inmiddels gekomen voor Jeliazkov) verkwanselde hij de enige Feyenoord-kans van het duel, vervolgens kreeg hij bijna een kopstoot van Vojinovic, die door de Spaanse spelleider Gu ruceta uiteraard niet werd gezien en daarna leed hij het balverlies dat tot de 2-0 van Radnicki leid de. Die treffer kwam tot stand via Sa vic, de stand-in voor Aleksic, en geurde wel zeer zwaar naar bui tenspel bij de man, Djordjevic, die de voorzet had afgeleverd Feyenoord protesteerde dan ook hevig, wat alleen maar een gele- kaartenfestival tot gevolg ha- d. Jezek: „Toen waren we echt de kluts kwijt, al was dat wel enigs zins begrijpelijk Radnicki streed met alle middelen die ter be schikking stonden, terwijl ze in SASSENHEIM - Ter Leede heeft Piet Wassenaar aangetrokken als op volger van de ruim een maand geleden ontslagen trainer Jacques Brokx. Gisteravond leidde Wassenaar (50) voor de eerste maal de trai ning bij de zaterdag tweedeklasser. Hij is als de meest geschikte kandi daat naar voren gekomen uit een aantal sollicitanten. Wassenaar, die een C-diploma in zijn bezit heeft, is geen onbekende in de bollenstreek. Eerder trainde hij namelijk Sportclub Lisse, Lisser Boys en Concordia Hillegom. Jacques Brokx werd in oktober ontslagen omdat men bij Ter Leede be denkingen had tegen zijn manier van benadering van de spelersgroep, persoonlijke omgang met de spelers en de wedstrijdbegeleiding. Tot aan de komst van Wassenaar heeft het bestuurslid Jan Klein de Sassen- heimse selectie onder handen gehad. Aberdeen (Sch)-Hamburger SV (WD1) 3-2 (1-0). 24. Black 1-0, 52. Hrubeseh 1-1, 66. Watson 2-1, 83. Hewitt 3-1, 87. Hrubeseh 3-2. Scheids rechter: Schoetcrs (Bel). Toe schouwers: 24.000 IFK Gothenburg (Zwei-Dy namo Boekarest (Roe) 3-1 (2—0). 27. Holmgren 1—0, 34. Nilsson 2—0, 52. Nilsson 3—0, 65. Multescu 3-1. Scheids rechter: Roth (WD1). Toe schouwers: 6000 Radnicki Nis (Joe)-Feye- noord (Ned) 2-0 (1-0). 27. Radosavljevic 1-0, 80 Savic 2-0. Scheidsrechter: Guruce- UEFA CUP ta Muro (Spa). Toeschouwers 16.000 Lokeren (Bel)-FC Kaisers lautern (Wdl) 1-0 (0-0). 46 Lato 1-0 Scheidsrechter Me- negali (Ita). Toeschouwers •14 000 Valencia (Spa)-Hajduk Split (Joel 5-1 (2-0). 27 Ten dillo 1—0, 43. Pablo 2—0, 49. Pablo 3—0, 65. Viyovic 3—1, 84. Welzl 4 1, 89 Arnesen 5—1. Scheidsrechter Valenti ne (Sch). Toeschouwers: 20.000 Rapid Wien (Oos)-Real Ma drid (Spa) 0-1 (0-0). 80 San- tillana 0-1. Scheidsrechter: Konrath (Fra). Toeschou wers 31.000 Sporting Lissabon (Por) Neuchatel Xamax (Zwi) 0-0. Scheidsrechter: Kirschen (OD1). Toeschouwers 45.000 De eerste wedstrijd tussen Winterslag en Dundee Uni ted wordt op 1 december ge speeld. 1 —0 voorsprong. Bojovic en übradovie toch ook een paar goede voetballers had den. Willen we nog langs deze te genstander komen, dan zullen we in de Kuip een heel ander ge zicht moeten laten zien. Alle spe lers die hier hebben gefaald, zul len zich daar volledig moeten re vancheren. Dan hebben we nog een kleine kans". Van Hanegem verzorgde met bij tende spot de uitsmijter: „Ach, wij hebben zo'n klasse-ploeg, dat ik er niet bang voor ben".Voor hem zelf scheelde het hoe dan ook een jas, "Want in deze hoef ik nu niet meer aan te komen PAUL DE TOMBE Horst Hmbesch ....twee doelpunten.... Valencia haalde op eigen veld on genadig hard uit tegen Hajduk Split: 5—1. De Spaanse club, die in de competitie geen grootse in druk maakt, had by de rust al een voorsprong van 2-0 opge bouwd via Tendillo en Pablo. Diezelfde Pablo zorgde voor 3-0, waarna Viyovic de eer voor de technisch begaafde, maar uterst pover opererende Joegoslaven redde. Kurt Welzl, ex-AZ'67, en Frank Arnesen, ex-Ajax, scoor den daarna elk één keer, waar door de eindstand 5-1 werd. Real Madrid, eens toonaangevend in het Europese voetbal, maar te-> genwoordig noodgedwongen een bescheiden rol innemend, is vrijwel verzekerd van een plaats by de laatste acht. Topscorer Santillana maakte in Wenen het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Rapid Wien. De club van Hans Krankl was steeds in de aanval, maar de Madrileense ver dediging was onvermurwbaar. Het zit er dan ook niet in, dat Ra pid na de verrassende zege op PSV in de vorige ronde, opnieuw voor een stunt kan zorgen. IFK Góteborg won met 3-1 van Dinamo Boekarest en heelt daar door een reéle kans op een plaats in de kwartfinales. DtN HAAG (ANP) - De peststrijd tussen voorzitter Leenders van dé Koninklijke Nederlandse Al gemene Schermbond (KNAS) en mèitre Kardolus suddert nog even door. Gisteren verraste de president van het Haagse ge rechtshof beide partijen door in hoger beroep geen definitieve uitspraak te dben, maar een tus senvonnis te vellen Naar oordeel van de'president beschikte het gerechtshof over te weinig gege vens. Hy verwees beide partyen naar de raadsheercommisaris, die op op 17 december beide par tyen zal horen Kasper Kardolus en bondsvoorzit ter Leenders liggen al geruime tyd met elkaar in de clinch over uitlatingen van de Zoetermeerse mSitre in het NRC Handelsblad In het gewraakte artikel beticht te Kardolus de vooratter van vriendjespolitiek en veegde hij de vloer aan met de selectiepro cedure van de bond Leenders voelde zichzelf en de KNAS in eer en goede naam aangetast en spande een kort geding aan, waarin hy om rectificatie vroeg. De Haagse arrondissements rechtbank stelde Leenders in het gelyk en vonniste Kardolus tot het plaatsen van een rectificatie via een advertentie Met dat ene kort geding was de kwestie nog niet voorby Kardolus was het oneens met de uitspraak en aar zelde dermate lang met de recti ficatie. dat Leenders een tweede kort geding aanspande, waarin hy de rechtbank vroeg aan de rectificatie een dwangsom te ver binden. Opnieuw ging de rechter met die eis akkoord Tegelijker tijd echter liet Kardolus weten, dat hy tegen de uitspraak in het eerste kort geding in hoger be roep ging. Dat hoger beroep diende gisteren in het paleis van justitie in Den Haag Het gerechtshof verwees zowel Kardolus als Leenders naar de raadsheercommissaris om meer inlichtingen te ver strekken Kardolus zorgde na de uitspraak voor enige hilariteit door de president mede te delen, dat hy op geplande datum waar schynlyk niet aanwezig kon zyn Hij had al een afspraak met ef-n andere rechter in een andere zaak...

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 13