16.95 OUD Het Motorhuis^ O... Kom E eens kijken Goedhart kleine prijzen voor grote keukens uit de schatkamer van sint nicolaas o.m. van 1 ÜÉ- ideetjes •V. J VROOMS DREESM ANN VRIJ VAN ONDERHOUD! Leiden, Katwijk, voorschoten. VERKOPER/STER Uw meubels stofferen? AUTOVERHUUR AUTO PETER HUUR MIJ! Bj}. 3 SUISSES glas de goey vertegenwoordiger-adviseur Goedhart Bouwhuis Schitterende reproducties, prachtig ingelijst Enorme keuze in uitvoerende kunste naars, motieven en formaten Wij doen slechts een greep uit de verschillende motieven van Sara Moon. Tevens is er een prachtige serie ballet-afbeeldingen. rï h l-f'A A- 1 13x18 kompleet met lijst 8.95 'atuLsW/cvq 40x50 kompleet met lijst 32.50 tsi as VERHOEVEN GAASBEEK KEUKENS BADKAMERS OPEN HAARDEN Vnnrcrhnton voorstraat 35a. Teleloon 01717-5927 V UUI &CI tuien, Na 6 Uür 071-311400 - 214623 vraagt voor dlrekt Keuze uit honderden diverse meubelstoffen. Losse kussens, hoezen voor bankstel, boot of ca ravan. Stof per meter, schuimplastic in alle maten. DONDERDAGAV. KOOPAVOND M0RSSTRAAT 41 LEIDEN TELEFOON 071-124133 ID - AUTO EN TRUCK VERHUUR 071 125709 153627 ST AAGTENSTRAAT 14 LEtOEN auto's tot 24 m2 met klein rijbewijs B-E St. Aagtenstraat 16-18 - Lelden - 071-134700 Utrechtse Jaagpad 76a - Leiden 071-897000 BELANGRIJKE VEILING te ALPHEN A/D RIJN Bekendmaking van openbare verkoping. In opdracht van belanghebbenden zal openbaar bij op bod worden verkocht aan de hoogstbiedende: 1400 kavels bestaande uit: luxe badkamers (toonkamermodellen); grote partij sani tair; ca. 300 meter Bruynzeel-magazljnstelllngen; pal letwagens; magazijnwagens; vorkheftrucks; lintzaag- machine; afkortclrkelzaagmachlnea; platenschaar "Jörg"; portaalkraan (2.000 kg); stalen buro'a; te kentafels; schrijfmachines; telmachines; copieer-machi- nes; adresseer-machines; handgereedschappen; elek trische armaturen; wasmachines "Mlele" nieuw; af-, wasautomaat "Mlele" nieuw; gasbollers 115 It nieuw. De veiling zal plaatsvinden op: vrijdag 27 nov. 1961 van 10.00 uur tot en met 21.00 uur. Zaterdag 28 nov. 1981 van 10.00 uur tot en met 16.00 uur. Adres: Handelsweg 4 te Alphen a/d Rijn. Bezichtigen van de goederen: donderdag 26 nov. 1981 vanaf 8.30 uur. Vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur tot aanvang veiling. Gezien de grote belangstelling adviseren wij U tijdig aan wezig te zijn. Voor W.A.T. zal aanwezig zijn deurwaarder H. van Arkel te Alphen a/d Rijn. Voor inlichtingen of catalogus tel.: 04166-2750. Veiling directie: SPECTRA VEILINGHUIS. Hoge Steenweg 45, LOON OP ZAND GEMEENTE OEGSTGEEST Ter gemeentesecretarie, afdeling Financièn, kan in gaande 1 januari 1982 worden geplaatst een Administratief medewerker/ster voor vier uren per dag. De te verrichten werkzaamheden zullen hoofdzakelijk bestaan uit eenvoudige werkzaamheden van financiële aard, waaronder het bedienen van een office-computer. Vereisten: Goede algemene ontwikkeling blijkende uit het bezit van tenminste het MULO/MAVO diploma of een daarmede gelijk te stellen opleiding. De bij de gemeente gebruikelijke rechtspositieregelin gen zijn van toepassing. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de chef van de afdeling, de heer P. Struik, of via de afdeling personeels zaken (telefoon 071-172121). Schriftelijks sollicitatie binnen 10 dagen na het ver schijnen van dit blad te richten aan het College van burgemeester en wethouders te Oegstgeest, Poet- bus 1270, 2340 BQ Oegstgeest. hnststo en^™ stuks. naar dit gezellige, vlotte damesmmltje de Sinterklaas verrassing voor iedere vrouw. Kleuren blauw en bordeaux. Komfortabele^ kuipzool. Maten 36-41 (geldig i/m 5 d vraagt per 1 januari 1982 zijn werkzaamheden zullen bestaan uit het bezoeken van woningbouwver enigingen - gemeenten en isolatiebedrijven. wij bewegen ons vooral op het gebied van isolatie projekten met het accent op dubbelwandig glas. tevens is in ons pakket opgenomen het renoveren van de kozijnen d.m.v. nieuwe hardhouten-, kunststof- of aluminiumkozijnen. deze taak is niet eenvoudig, maar wel interessant vereisten: 1. goede algemene ontwikkeling en omgangsvormen. 2. commerciële inslag. 3. m.t.s./h.ts. bouwkunde. 4. administratief onderlegd. 5. leeftijd ca 30 jaar. 6. bij voorkeur woonachtig in katwijk of direkte omgeving, geboden: 1goede sociale voorzieningen. 2. pensioenfonds. 3. vrije auto. 4. goed salaris te regelen in overleg. aan een eventuele psychotechnische test dient medewerking verleend te wordea hij die meent deze werkzaamheden aan te kunnen gelieve zijn sollicitatie te sturen aan glas de goey b.v., postbus 200, 2220 ae katwijk zh. edhart Bouwhuis Openingstijden 8 30-12 30

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 8