F 100.00 BEDRIJF X CA.400.000SPELERS ZEGGEN NU AL EL& WEEK JA'. U TOCH QQK! B BEDRUFX MERKT'TAAN HET BETALEN VAN DE SALARISSEN: POSTGIRO WERKT SNEL DillC IN DE LOTTO NU GEEN rLUJ.... 30000MAAR130.000 PRIJZEN ELKEWEEK! m ja MID-LOITO EN LOTTO-MAAND VOOR D INLEVEREN! w WsS vm 1 '9 JL 1'jjÈrvL.' r F x 1 BEDRUF IEDRUf) BEDRUF i postgiro «EP rijkspostspaarbank IUil <3239280> «apaapal Spannend nieuws: elke week kan elke Toto-of Lotto speler op zijn formulier meedoen aan het Cijferspel. Met kans op prijzen van een tientje tot maar liefst honderdduizend gulden. Meedoen is heel eenvoudig. Want op elk Lotto- en Toto-formulier staat een nummer van zeven cijfers afgedrukt. De laatste zes cijfers hiervan bepalen uw kansen Meedoen aarr het«Cijferspel kost f 1,50. ZEG MAAR JA Op elk formulier staat een vakje JA en een vakje NEE. Wie JA aankruist en f 1,50 betaalt, doet mee aan het Cijferspel. Na afloop van iedere Lotto trekking wordt een getal van 6 cijfers bekend gemaakt dat door een notaris is getrokken. VIT ZIJN DE PRUZEN: laatste 6 cijfers goed: f 100.000,- laatste 5 cijfers goed: f 10.000,- laatste 4 cijfers goed: f 1.000.- laatste 3 cijfers goed: f 100,- laatste 2 cijfers goed: f 10.- K- ~7 led< I van i Ook als er meer dan één winnaar van de hoofdprijs is - wat mogelijk is, omdat er diverse soorten formulieren in grote getale in omloop zijn - krijgt elke winnaar een hoofdprijs van f 100.000,-. NOG MEER NIEUWS: u kunt nu ook Lotto- Systeem spelen; in de Toto nu minstens 4 kansen; Toto-Systeem tot 972 kolommen uitgebreid; kleine prijzen (tot 60 gulden) worden tegen inlevering - Lotto-Maand op vertoon - van uw kopieformulier uitbetaald via uw club of winkelier. Alle informatie over dit nieuws vindt u in een folder. Vraag ernaar bij uw club of winkeliar. ledereen die drie kruisies eoed zet wint nu een leuke pms: 5 gulden vast. Zeg maar een eigen geldje. De enorme prijzenlawine is vooral mogelijk dankzij een verhoging van de kolomprijs (de eerste sinds /^o ha/aap^ 1974) van f 0,75 naar f 1,-. i Maar daardoor stijgt W* uw kans op een prijs dan 7 DttLNCntjKOj ook sterk. KOnPj BfORL' BEDRUF BEDRUFAjSjEDRIJF X BEDRUF X BEDRUF BEDRIJF HJFX BEDRIJF EXPEDITIE BEDRUF X Ite-i IlJuKig IB I MMk BEDRIJF BEDRIJF BEDRUF X m mf""' itox 'gM.yggx' Bedrijf X werkt met iw salaris administratie zoveel mogelijk van post giro naar postgiro. Oftewel: van de eigen zakelijke postrekening naar de postrekening van de werknemer. Dat is nu eenmaal de snelste weg. En dus ook de zakelijkste. Want vooral voor zo'n immense kostenpost als salarisbetaling geldt immers dat tijd geld is, zeker in een tijd dat het geld steeds duurder wordt Hierbij helpt postgiro/rijkspost spaarbank nog eens'n extra handje door in gezamenlijk overleg de handigste vorm van betalingsopdracht te bepalen. Magneetband, diskette of cas- OPDRACFIT TOT SALARISBETALING KAN IN DIVERSE VORMEN, OOK VIA 0FTISCH LEESBARE VERZAMELLUSTEN sette is natuurlijk 't modernst maar 't kunnen ook - afhankelijk van aard en omvang van uw bedrijf - verzamellijst- opdrachten zijn. Hoe dan ook, zoals bedrijf X van de postgiro profiteert, zo kan üw bedrijf dat ongetwijfeld ook doen. Via de coupon hiernaast kunt u zich daarover nog^ eens wat uitvoeriger laten informeren.' Want heus, vanuit uw zakelijke postrekening is veel meer mogelijk dan u denkt "1 Ik wil graag informatie over uw kosteloze I systemen voor snelle salarisbetaling. I Naam: Bedrijf: Adres Postcode/Plaats; Postrekeningnr.: In ongefrankeerde envelop versturen naar Hoofdkantoor postgiro/rijkspostspaar- I bank, Advieskantorencentrale, Postbus 21009, 1000 EX Amsterdam. n00j_A4^ 100 JAAR ID48

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 18