zit lekker. van der WIEL ^*"58» (Lj IflK, n«15.- met zorg voor uw ogen en oog voor uw uiterlijk. Gemeente Zoeterwoude Zodra dan 'uw' glazen erin zitten (eventueel getint, ontspiegeld of fotochromatisch) dan is dat ook zo. Uw bril, speciaal voor u gemaakt. En voor wie liever geen bril draagt, maar dat eigenlijk wel zou moeten, hebben we ook een prima oplossing. Kontaktlenzen. Daarmee ziet u ook uitstekend, als u er aan gewend bent zitten ze lekker en het staat prima. Of u moet een uitgesproken 'brillentype' zijn natuurlijk. In welk geval er weer meer te kiezen valt. Kortom, loop 'ns binnen... binnenkort. Nieuwe Rijn 62 Leiden 071 -124108 nieuwe bril kunt zeggen en er bovenal ook goed mee ziet, dan heeft u precies de goede bril. De kans is groot dat u die dan bij ons hebt gekocht. Maar natuurlijk is 't het streven van elke goede opticien om de voor u beste bril te maken. De keuze van de juiste glazen is ons vak, dat kunt u rustig aan ons overlaten. De keuze van 't montuur is een persoonlijke kwestie, waarbij wij u graag en deskundig adviseren. Er zijn misschien wel zeven mon turen die u goed staan, hooguit twee ervan staan prima. Lijken voor u gemaakt. hunkemöller BETONSCHUTTINGEN 2.00 mtr. hoog en geplaatst per str. mtr. 56,- Beneden de 10 mtr. 15% extra (Ook leveren wij lagere en hogere schuttingen. BETONTUINSCHUREN vanaf 975,- BETONGARAGES vanaf 1.875,- Bcaat Betonbouw Kruisstraat 163, 5612 CG Eindhoven Burgemeester en wethouders van Zoeter- woude brengen hierbij overeenkomstig het bepaaJde in artikel 12, tweede lid, onder a, van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne ter openbare kennis, dat bij hen een tweetal aanvragen is ingeko men van: 1. Holland Karton b.v., Industrieweg 68-74, alhier, om vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting ten behoeve van de verwerking van karton, zulks op het perceel Indlistrieweg 68-74, kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie B, nr. 3427; 2. Waterschap "De Ommedijck", Postbus 90 te Zoetermeer, om vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprich ten, in werking brengen en in werking houden van een gemaal, zulks nabij de Industrieweg, kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie B, nr. 3655. Bovenvermelde verzoeken met bijlagen liggen vanaf 10 september 1981 tot en met 10 oktober 1981 vooreen ieder ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken ter inzage, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur. Bovendien liggen genoemde stukken bui ten kantooruren ter inzage op maandag 14 september 1981, donderdag 17 sep tember 1981, donderdag 24 september 1981 en dinsdag 29 september 1981, telkens van 19.00 uur tot 22.00 uur. Een ieder kan gedurende een maand na dagtekening van deze kennisgeving schriftelijk gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de aangevraagde beschik kingen indienen. Een bezwaarschrift dient te worden ge- .richt aan het college van burgemeester en wethouders, Noordbuurtseweg 27, 2381 ET Zoeterwoude. De persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, worden, indien hij daarom verzoekt, niet bekend gemaakt. Een ieder kan ook mondeling in persoon of bij gemachtigde bezwaren inbrengen op de op 29 septem ber 1981 om respectievelijk 10.00 uur en 11.00 uur voor de onder 1 en 2 genoemde aanvragen in het gemeentehuis te houden openbare zitting. Zoeterwoude, 9 september 1981. Burgemeester en wethouders voor noemd, de secretaris, de burgemeester, L. Kruithof. ing. A.JJV1. Houdijk. OOSTERHOUT-ZUID (N.BR.), Beneluxweg 3 (aan de autosnelweg Gormchem-Breda, naast AC-wegrestaurant), lel 01620 -50154 KERKRADE-WEST, ValkenhuizenerLian 20 (vanaf de autoweg: afslag Heerlen-Zuid), tel. 045 - 4159 90. UDEN/VOLKEL, Industnelaan 13, tel. 04132 6 38 90. BERKEL/ R ODENRIJS, Industrieweg 31 (achter het veilinggebouw), tel 01891 - 3137. HA TTEMIndustrieweg 2, tel. 05206 -41131. GR ONINGEN, Protonstraat 8, (bij het Hoendiep), tel. 050 -18 40 22 HEERHUGOWAARD, Winkelcentrum Middenwaardtel. 02207- 1 89 44. AMSTERDAM, Overtoom 557(hoek Amstelveenscweg), tel 020 18 4733. Makkelijk bereikbaar met tram (1, 6) en bus (7, 170,171,172). Bovendien een eigen parkeergarage. Alle vestigingen zijn van maandag t/m zaterdag geopend. Donderdagavond koopavond bij Kerkrade-West, Groningen en Amsterdam Vrijdagavond koopavond bij alle andere vestigingen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 29