en op kunst rampzalig DE GROENE MASKERS 'Antigone' afgelast WOENSDAG n SEPTEMBER 1031 Zwemdiploma De een na de ander komt boven voorbij de stok die de grens aangeeft, de meesten zwem men door alsof er niets aan de hand is. Ik kijk nog eens goed naar je. zo te zien denk je aan alles behalve aan zwemmen. Je praat onophoudelijk met een meisje naast je. ken ik die eigenlijkVreemd is dat. je moet vriendinnen hebben, maar ik realiseer me nu pas dat ik niet zou weten met wie je vaak omgaat. Je slaat klaar, volgens mij heb ik je nog nooit zo raar zien duiken. Goed. je zit op een zwemelub dus je zult het wel zo geleerd hebben. Nee. dat kan nooit goed gaan. je klapt helemaal dubbeldat kost veel te veel adem. na drie me ter kom je al boven, waarom doe je dat nou. allemaal kin deren die het tussen neus en lippen door doen. en jij na drie meter alweer boven wa ter. Een mens waar ik de hele mid dag al de pest aan heb gehad roept je uit het water. Je klimt de kant op. durft niet naar mij te kijken, gaat op de bank zitten, naast een meisje dat het ook niet gehaald heeft. Ik zie het mens met een man in het wit en een andere me vrouw praten, ze wijzen op jou en dat andere kind. en ge lukkig. ze beslissen dat je het nog eens mag doen. Ik wil je een gebaar van kom op of iets dergelijks meegeven, maar je kijkt niet. Weer ga je zo raar staan, wie heeft je dat toch geleerd? Op die manier kom je geen meter ver. en wat zeg je nou tegen die vrouw met die fluit? Ik vergeet dal het maar om een simpel zwemdiploma gaat. gek van spanning tuur ik naar het water, konden mijn ogen je maar onder water houden, nee hoor. misschien is het nu vijf meter, maar daar kom je weer. met ogen die duidelijk zeggen ik kan het niet. Wat een verdriet en wat een angst zitten er in die twee grote bruine ogen. Datzelfde mens haalt je eruit, hel lijkt wel of ze er plezier in heeft. Ze gebruikt dit keer al leen haar vinger, wedden dat ze in het dagelijks leven schooljuffrouw is? Je naam wordt opgeschreven, ach god daar begin je verschrikkelijk te huilen. Een vriendelijke badmeester bukt zich. slaat zijn armen om je heen en pro beertje te troosten. Wat ben je mager, ik zie je schoudertjes schokken. Wat doe ik Ik ben woedend op je. En omdat ik weel dat het onzin is om boos te zijn. dat het zelfs in tens gemeen is. word ik nog woedender. Ik vergeet totaal wat het voor een kind moet betekenen ten aanschouwe van zoveel mensen uit het wa ter te worden geroepen, hul peloos te staan vooreen volge pakte tribune". Onder water Enzovoort. Dit was een citaat uit het verhaal ..Zwemdiplo ma" in de bundel ..Boos door een ruitje" van de acteur-ca baretier Dolf de Vries, die zich de laatste jaren heeft ont popt als een vruchtbaar schrijver. Ik moest daar aan denken, toen Sara voor haar B-diploma opging: 100 meter gekleed. 7 meter onder water en in één ruk door 125 meter op de buik en 75 meter op de rug. en dan nog 1 minuut wa tertrappen. Met het fototoestel in de aanslag stond ik klaar, toen je op handklap van de kant dook voor de zeven me ter (minimaal) onder water. De meesten waren een meter of drie. vier voorbij de stok bij het trappetje boven water gekomen, dus daar ongeveer verwachtte ik je boven water, voor de historische foto. Langs de kant zaten de kinde ren die al geweest of nog niet aan de beurt waren op hun kmen in het water te turen, opgewonden wijzend en in het water spattend als je hen passeerde. Een eenvoudig ra darsysteem. waardoor ik zon der je te kunnen zien vanaf de overkant toch wist waar je je bevond. Je passeerde de stok die over de rand was neergelegd... je passeerde het trappetje... en je kwam maar niet bovenNu wasje kenne lijk toch al het versie punt ge passeerd waar een voorgan gen je boven was gekomen, de rij toekijkende kinderen was al op. ik zag nu de badmees ter. turend in het water, nog een eindje met je meelopen. Het publiek van ouders, om a's en broertjes begon te roe zemoezen. de handklap voor de volgende bleef langer uit dan ze gewend waren, je bleef ook zo onbegrijpelijk lang on der water, ook omdat je ei genlijk niet zo vlug zwemt. Later heb je verteld hoe je het gedaan had: tot de zwarte streep op de bodem (want je zwemt, zoals het hoort, met je ogen open onder water) had je helemaal niet uitgeademd, en pas vanaf de streep had je. zoals ik je dat geleerd had. steeds met kleine pufjes je adem prijsgegeven, om er ten slotte nog een paar meter zon der adem uit te persen. Einde lijk kwam je boven, zeker een meter of zes voorbij de verste die middag, ik drukte af. het publiek barstte in een luid applaus los en terwijl jij met een rooie kop doorzwom voor je 125 meter op de buik be trapte ik mezelf gegeneerd op twee a vier tranen in mijn ogen. Goed. Dolf de Vries had me ver teld dat hij zijn boosheid, ..pour besoin de la littératu- re". in het overigens natuur getrouwe verhaal wat over dreven had. maar zoveel tra ven geroerde vadertrots leek me ook weer overdreven voor iemand die geen voorstander zegt te zijn van een prestatie maatschappij. Maar ja. soms is de natuur sterker dan de leer... DEN HAAG (GPD) - Eind deze week hoopt de Kunstenbond FNV een indruk te hebben van de reacties op een grootscheepse actie waarmee 800 Nederlandse wethouders van culturele zaken per brief gewezen wordt op de dreigende desastreuze bezuini ging op kunsten en kunstzinnige vorming. De bond heeft berekend dat er voor het komend jaar een be snoeiing op de gezamenlijke ge meentelijke kunstbudgetten is te voorzien van totaal circa 20 mil joen gulden. Dit betekent een fa tale aantasting van de werkgele genheid onder kunstenaars. De vakbond verwacht dat er onder meer op schouwburguitgaven zal worden bezuinigd, de subsi dies voor theatergezelschappen In het Kunstcentrum aan de Lan ge Mare in Leiden wordt van avond de tentoonstelling "Com ponenten" geopend. Het betreft een expositie van fotowerken van de Leidse kunstenaar Bert Kienjet. i Swaenstein in Voor burg is van 12 september tm 1 november de expositie "Mai Ma gyar Muveszet" te zien. Onder deze Hongaarse titel wordt een tentoonstelling van hedendaagse Hongaarse kunst op het gebied an textilia. keramiek, sieraden, kleinplastick en glas gehouden. In het Rijksmuseum Meerman- no-Westrccnianum Museum van het Boek in Den Haag wordt van 17 september tot en met 7 november a.s. een tentoonstel ling gehouden met de titel "Ver talers in zicht". De expositie heeft plaats ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Ne derlands Genootschap van Ver talers. Op deze tentoonstelling worden diverse aspecten van het vertalen in verleden en heden be licht. zullen worden teruggeschroefd, er minder kupst zal worden aan gekocht en er minder kunste naars van de Beeldende Kunste naars Regeling gebruik zullen kunnen maken. Veel bestuurders schijnen te den ken. aldus de bond. dat hun soms bescheiden bezuinigings plannen geen noemenswaardie- ge invloed zullen hebben op het niveau van het Nederlandse kunstaanbod. Men ziet echter over het hoofd dat het in werkelijkheid gaat om een pias- sale bezuinigingsoperatie, die zijn weerga niet kent. Volgens de bond betalen de kunst consumenten en de kunstenaars het gelag van deze gemeentelijke LEIDEN - De voorstelling van 'Antigone', die het Publieksthea- ter zaterdagavond a.s. in de Leid se Schouwburg zou geven, gaat niet door. De opvoering van Sop- hokles' werk. waarmee het Leid se toneelseizoen zou worden ge opend. is afgelast in verband met ziekte van Ton Lutz. LEIDEN - Het Ludwig-trio treedt vanavond voor de tweede maal in het nieuwe seizoen in de Ka pelzaal van het K&O-gebouw op. Het trio. bestaande uit de violist Jean-Jacques Kantorow. de alt violist Vladimir Mendelsohn en de cellist Herr-Jan Stegenga. zal wederom worden bijgestaan door de pianist Alexander Wa- renberg. Op het programma staan het Adagio en Fuga in g van Mozart, de Serenade in d van Van Beethoven en het Piano kwartet opus 60 in c van Brahms. Berend's binnenwereld - Mar jan Berk. illustraties door Peter van Straatcn. De zelfobservaties van een 14- jarige puber. Uitg. Tiebosch, f 14.90. Kinderboeken: Prentenboeken: De gelukkige prins - Oscar Wilde/Jonna Isles. Uitg. Lemniscaat. Het spoortje in het bos - Koen Fossey. Uitg. Lemniscaat. Helemaal verkikkerd -1, en D. Schubert. Uitg. Lemniscaat. Goeiemorgen! - Jan Ormerod. Uitg. Lemniscaat. Kikker en watermuis - Helen Piers en Pauline Bavnes. Uitg. Lemniscaat. Met Livingstone door Afrika - Ceserani en Ventura. Uitg. Lemniscaat. Voor oudere kinderen: Het huis in niemandsland Christine Nöstlinger. Uitg. Lemniscaat. f 19.50. Zwerftocht met Korilu - Thea Beekman. Herdruk. Uitg. Lemniscaat, f 18.50. De werkelijkheid is anders - Zibbv Oneal. Uitg. Lemniscaatf 15,50. Marionetten van het kwaad - Ernesto Bethancourt. Uitg. Lemniscaat. f 16,-. Breehees 7 60 n Kp. Bougaroni nr Seti bal. Breehorn 7 60 n Caracas nr Trinidad. Breezand 7 475 v Dutch Glory pa: ■erpen 7 Dudgeo: Dutch Mate 7 te Dordrecht. Dutch Sailor 7 thv Sandettie. Dutch Spint 7 vn Rotterdam nr Tees Mare Iratum 7 vn Rotterdam nr Pi fleet. Grote vaart Alkmaar 7 420 no Flores nr Laguaira. Alnati 7 361» zw Tenenfe nr Vitoria. Alphacca 7 125 Tenenfe nr Kaapstad. Amersfoort 7 200 o Makkassar nr Sura baya. Amstelmolen 6 115 n Honolulu nr USA. Amstelvaart 87 60 Kp Agulhas nr Kvi- nesdal. Amstelveen 7 360 n ten o Bermuda nr USA. Amstclwal 7 1140 zo New York nr USA. Antilla Bay 7 160 wzw Salalah nr Salva- - Atlantic Star pass 7 Kp Race nr Sou thampton. Bild«rdnk 7 750 zo Cape Race nr New Buena Vista 7 230 zw Oue: Chevron Eindhoven 7 220 r besnoeiingen. De theaterdeuren zullen vaker gesloten zijn. de les gelden gaan omhoog en honder den kunstenaars zullen hun be roep vaarwel moeten zeggen. In een dringend appèl aan de ge meenteraden zal worden ge vraagd deze te verwachten ont wikkelingen terug te dringen met ..alle mogelijke middelen". De Kunstenbond FNV verwacht dat acties ter plaatse onvermijde lijk zijn. omdat anders ..de ramp niet te |-zaak, je zegt dat je koeder 36 dwin6t af6edragen kleren aan te trekken.maar dat 15 toch volkomen nor/maal in dfc rfgf meeste gezinnen, waarom je vil /rr~^ je 0e&4 kleren aan van je OUDERE BROER-P 'PROBLEEM )5; hij 15 mijn oudere zu5ter. ©PIB AfU. U) i#ruxi~ De belevenissen van Jommeke Dat duiveltje z.it me altijd op de hielen Dat ie een gevaarlijk heerschapGrootmeester Leidse bioscopen LUXOR(121239) Raiders of the lost are", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur. Zo. 14.15. 16.30. 19.00 en 21.15 uur.. 12 jr CAMERA! 124919) "Once upon a time in the west", da 20 00 uur. 12 ir Nachtvoorstelling: "Casanova", vnj en za 23.30 uur. 16 jr. Kindermatinee Martijn en de magier" za, zoen woe 14.30 uur. LIDO 1(124130) "Chnstiane Fda 14.30. 19.00 on 21.15 uur Zo 14 3d. 16 45. 19 00 en 21 15 uur. 12 jr. LIDO 2: "For your eyes only", da 14.30 LIDO 3: "Death hunt", da 14.30. 19.00 en 21.15 uur. Zo. 14.30, 16.45. 19.00 en 21.15 uur. 16 jr. LIDO 4 "Fort Apache the Bronx da. STUDIOt 133210) 'Het laatste Omen", da. 19.00 en 2115 uur Do. vrij. ma en di ook 14.30 uur. 16 jr. Kindermatinee: "Donald Duck", za en woe. 14.30 uur. Zo. 14 30 en 16.45 uur TRIANONt 123875) "Vrolijke ontucht in Tirol", da 14.30. 19.00 en 21.15 uur Zc- 14.35. 16.30. 19 00 en 21.15 uur, 16 jr REXÜ25414) "Praatjes vullen geen gaatjes", da. 14.30. 19.00 en 21.15 uur. Zo. 14.15. 16.30,19.00 en 21.15 uur. 16 jr Bioscopen Alphen (reserveren 01720-20800) EURO 1 For your eves onlv da. 13.30. 18.30 en 21 15 uur. Zo 13 15. 16 00, 18.30 en 21.15 uur. 12 jr Nachtvoorstelling: "Ashanti". Za. 24 00 uur. 16 jr. EURO 2 'Alligator"da. 18.45 en 21.00 uur. Do. vrij. ma en di ook: 13.45 uur. Zo. 16.15. 18.45 en 21.00 uur. 16.00 uur. Nachtvoorstelling "Alligator" Za. 24.00 uur. 16 jr Kindermatinee "Herbie is de pisang' Za. za en woe. 13.45 uur EURO 3 "Escape from New York", da 13.30. 18. 30 en 21.00 uur Zo. 13.30. 16.00 18.30 en 21.00 uur. 16 jr. Nachtvoorstelling: "The bovs from Bra- sil". za. 24 00 uur. 16 jr. EURO 4 "Stingray", da. 13.30. 18 45 en 21.15 uur. Zo. 13.45. 1845. en 21.15 uur. Nachtvoorstelhng: "Schulmadchen porno", za. 24.00 uur. 18 jr Bioscoop Voorschoten (reserveren 01717-4345) GREENWAY "Dressed to kill", do 20.30, vry en za 21 15. zo 18.30 en woe "Le juge et 1'assanssin". zo en ma 20.45. di 20 15 uur. 16 jr Kindervoorstelling "Kuiljeen het haai- enmeer". za 14 00 en woe 14 15 uur "Le jouet'. zo 13.45 en 15.45. woe 16 00 16 00 u al. Bioscopen Katwijk (reserveren 01718-74075) CITY 1 "The island", dag 14.45. i 21.15 uur, 12 jr de duivel" da. CITY 2: "Vier 14 45. 18 45 en 21.15 uur. 12 ir. CITY 3 Dne Tirolers in St Tr. da 14 45. 18.45 en 21 15 uur. 16 jr CITY 4 Kentucky fried mm ie 'r do vrijen zo 14 45.18.45 en 21 15 u Jr stocats MOSSELEN IN toe. een blaadje Immer turn en een afgestreken eetlepel tomatenpuree bakken i-en kwart Hes eenvoudige rode wyn 2 kg kken Voeg i ndi n doekje in een reef hierdoor >o (Vocht. dat lend lepelt'. «erd Al* al i. Gert V BORN Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 uur tot woensdag 13 00 uur. (Diacones- senhuis) en van vrijdag 13 00 uur tot za terdag 13.00 uur Elisabeth-ziekenhuis.) Bezoekuren ziekenhuizen 1800-18.30 uur Kinderafdeling dage- Igks van 14 00-19 00 uur (Niet meer dan 2 bezoekers per patiënt) Sportmedisch Advies Centrum, blessu respreekuur Elisabethziekenhuis, Lei derdorp, 's maandags van 19.30-20.30 Klasse afd dagelijks van 11.15-12.00. van 14.00-14.45 en van 18.30-19 30 uur Kraamafdeung dagelyks van 11 15- 12.00 uur (alleen voor echtgenooti en van 15.00-16.00 uur en van 18 30-19 30 Kinderafdeling dagelijks van 15 00- tL.U. (hartbewakmg) dagelijks 14.15-14 45 en van 19 00-19.30 uur Intensieve verpleging dagelijks 14.00-14.30 en van 19.00-19 30 uur Academisch Ziekenhuis Voor alle pa (icntm 'behalve kinderen) zijn de bezoekuren als volgt Elke dag 14 15-1500 uur 18.30-19 30 uur Avondbezoekuur afdeling Verloskunde 18.00-19 00 uur Praematurcnafdeling dagelijks van 14 30-14 45 uur en van 18 30-18 45 uur verstrekken Bezoektijden Kinderkhniek DafriRb 15 00-15 45 uur 18.30-19 00 uur Bezoektijden kinderafdeling Elke dag Alphen aan den Rijn Rijn oord le en 2e klas 11-11.30; 13 30-14 15 en 18 30-19 30 uur 3e klas 13.30-14.15 en 18 30-19 30 uur Kraamal- deling 13.30-14 45 alleen voor echtgeno ten 19-20 uur Kinderafdeling voor ou ders 18.-18 30 uur Geluidshinder Schiphol Klachten over geluidshinder van vlieg verkeer van en naar Schiphol kunner dag en nacht worden gemeld bg het in- i Geluidshinder Schip- ohsiung. Chevron Nederland 8 360 nw Auckland nr Bahrain. Chevron The Hague 7 vn Rotterdam nr K"pefih.i!'i n. Cinuiia 7 940 o Bermuda nr Curasao. Dclfborg 7 dw Skagen nr Norrkoeping. Diadema 7 430 ozo New York nr Puerto Miranda. Dockexpress-11 7 390 no Nassau nr Ar densier. Eemsborg 7 te Zaandam. Esso Saba 7 90 nnw Muscat nr Aruba. Fell pos 7 180 no Cartagena nr Antofa- n ua7 228 8 en Nick Fritz keramiek, di l 10-18 uur. do van 10-21 uur 11-17 uur Rijksmuseum voor Volkenkunde. Steenstraat 1. I'm 3 1 82. Indianen van Mexico. Azteken in 't Verleden. Nahuai- von Heden, geopend ma tm za 10—17 uur; zo- en feestdagen 13-17 uur Lakenhal - Leidse SchoolschÜders tot 15 september. Hortus Botanicus - Oranjerie, ingang Rapenburg 73. tot 28 9. tentoonstelling 'Bomen. Be. ter .pend an ma t/m za van 10 tot 16 30 uur en zo van 12.30 tot 15.30 uur. Museum Boerhaave - Steenstraat la. l m 15/11, tentoonstelling "Mooie klokken, beste kijkers". Sterrenkunde in de 19e (0Aidcl lieuius bondag-avond heeft bij Elm m het Zwitserse kanton Glaus eene bergstorting plaats ge had waardoor dertig huizen bedolven werden en tweehon derd menschen het letten ver loren. Bij eene aardbeving te Chin in Noord r verscheidene huizen ver woest. doch zijn geene men schen omgekomen De inwo ners kampeeren buiten de stad - Men schat dal vijfhonderd menschen zijn omgekomen bij boschbranden in den Amen kaanschen staat Michigan en dat er vijfduizend van huis en goed zijn beroofd. De streek, waar de brand uit brak. tvas door 50 000 men scheli bewoond, meestal nieu we bewoners met beperkte middelen Er was i»i twee maanden geen regen geweest -Bij Independence in Missouri is wederom een trein aange vallen. Twaalf movers sta fiel den steenen op de ra its en toen de trein stopte, grepen de boeven den machinist en de andere beambten, plunder den de goederenwagens en schudden de reizigers uit om vervolgens de wijk te nemen in dc bosschen. Drie bandie ten zijn reeds gepakt Ze had den zoowat voor 15 000 dol lars buitgemaakt. Vijftig jaar geleden De zoogenaamde snel recht bank van Bremen heeft vijf die c r peru reet ie hebben verspreid, tot zware straffen veroordeeld: ren koopman en een kapper kregen ieder zes weken hech tenis. twee kantoorbedienden ieder één maand. Een onder- bf>ete van tweehonderd mark af Te Bremen had n.L het ge rucht de ronde gedaan, dat de directeur ''au de spaar bank er met II mifltoen mark vandoor was gegaan Er ont stond een run op de bank. maar die kon aan a tie etschen ran het publiek voldoen. De beklaagden hadden tot het verspreiden van dit gerucht bijgedragen dat weliswaar niet in hun fantasie was ont staan. maar tof de versprei- ding waarvan zij hun mede werking hadden verleend. In dezen tijd moe', aan het ver spreiden van onware geruch ten paal en perk worden ge steld aldus de rechtbank.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 27