Blunder zwemcoach onbestraft Diploma Ook Van de Korput bezit van de massa' Stan van Belkum houdt hoop in waterpoloploeg Voetbalstaking in Spanje weer voorbij Brons dameskwartet had zilver kunnen zijn bij sterkste opstelling WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1981 SPORT PAGINA 17 MADRID (ANP) - De staking van de Spaanse voetballers, waardoor af gelopen zondag de eerste eompetitiedag moest worden afgelast, is voorbij. Gisteravond bereikten de Spaanse profs en de voetbalbond een overeenkomst. De spelers hadden vier eisen aan de clubs en de bond gesteld. De belangrijkste daarvan betaling van achterstallig sala ris door voornamelijk clubs uit de tweede en derde divisie. Bayern München is gisteravond alleen aan de leiding gekomen in de Bundesliga. De Zuidduitse club won de inhaalwedstrijd tegen Karlsru- her SC met 4-1. na een ruststand van 1-0. Bayern München is na vijf wedstrijden nog steeds ongeslagen en heeft tien punten. Ook Hambur ger SV is nog ongeslagen maar de club van Ernst Happel speelde twee maal gelijk. In het overigens sportieve duel moesten drie spelers uitvallen. De IJslan der Sigurvinsson (Bayern) scheurde een spier en bij een botsing tussen Höness (Bayern) en Günther (Karlsruhe) sloegen beide spelers met de hoofden tegen elkaar. Höness liep een forse scheur in de wenkbrauw op doch kon ter plaatse worden behandeld. Günther was er ernstiger aan toe. Hij raakte bewusteloos en werd met een scheurtje in de schedel naar een ziekenhuis overgebracht. In Rijswijk behaalde Ajax voor 2500 toeschouwers een moeizame (oefen- •overwinning van 2-0 op RVC. Pas na twintig minuten in de tweede helft zorgde Olsen voor de eerste treffer van Ajax. Dezelfde speler bracht in de laatste minuut de eindstand op 0-2. Uitblinker in de ont moeting was doelman Wim Zuurmond van RVC. Net als lvrol populair in Italië ZEIST (GPD) - Een misstap in de kwalificatiewedstrijd tegen Ierland beschadigde z'n enkel, een rode en twee gele kaarten bezorgde hem vier wedstrijden schorsing, een kniekwetsuur bracht het volgende oponthoud en tussen die gedwongen rustpauzes speelden aanpassingsproblemen en een trainer die geen raad wist met de Nederlander die zo anders voetbalde dan hij op de cursus voor oefenmeester geleerd had. Ruud Krol en John Rep werken de laatste training partij van vanavond. In vogelvlucht het eerste voetbal jaar van Michel van de Korput in dienst van het Italiaanse AC To rino. Een seizoen voor ellende en SPLIT (GPD) - Het cadeautje van de scheidsrechters kwam precies op tijd. Met nog 10 se conden te spelen en een 7-6- voorsprong voor de Span jaarden werd Alberto Canal na een duel met Ton Buunk tot zijn grote woede buiten de lijnen verwezen. De Neder landse aanvoerder doorzag de chaotische situatie in de Spaanse verdediging razend snel. Hij plaatste de bal direct r.aar Stan van Belkum. die met een goed geplaatst schot de bal alsnog achter de Spaanse doeman Manuel De- gado deponeerde, en door die situatie blijft de situatie voor de Oranje-équipe nog enigs zins hoopvol. Op de toernooien voorafgaande aan het Europees kampioen schap waterpolo boekten de Spanjaarden nogal wat suc cessen. In Madrid bijvoor beeld kregen de Nederlan- ders nog met vier doelpunten verschil aan de broek. Maar in Split triomfeert de hard heid boven de techniek en dat spel ligt de Spanjaarden, die vooral in hun aanvalslei der Manuel Estiarte een ge weldige balartiest hebben, niet zo erg. Vandaar de lage klassering van de volgelin gen van Coach Mauel Ibern op de ranglijst. Van tevoren had Denes Pocsik zijn spelers al op het belang van dit waterpoloduel gewe zen. Bij verlies i den zijn manschappen in een vrijwel hopeloze positie wor den gemanoeuvreerd. Het zelfde gold trouwens voor de tegenstander, zodat de ont moeting nadrukkelijk in het teken van de angst stond. De voorzichtigheid vierde hoog tij en beide teams weigerden enig risico te nemen. Vooral de Nederlanders onder vonden veel hinder van de druk die door de stand op de ranglijst op hun schouders werd gelegd. Er werd slordig geplaatst en met name de routiniers Stan van Belkum en Ton Buunk zorgden met slordige passes nogal eens voor balverlies. De spanning tekende zich ook af in het scoreverloop, waarin de voorsprong of de achter stand steeds beperkt bleef tot n doelpunt. Toch leek Neder land in de slotfase de slecht ste papieren te hebben, want nadat Esteller 6-7 had ge scoord. miste Ton Buunk tweemaal een kans in een man-meer-situatie. Maar ge lukkig hadden de Bulgaar Si meon Bonem en de Roemeen Radu Timoc nog een presen tje in de voorraadkast en met een resoluut gebaar werd Ca nal naar de kant verwezen, in een situatie waarin van geen overtreding sprake was Ton Buunk accepteerde maar al te graag het presentje en Stan van Belkum zorgde er- oor dat Denes Pocsik ten- minst nog een beetje tevre den kon zijn. Scoreverloop Nederland-Spanje 7-7 (2-1. 2-3. 1-1. 2-2 Buunk 1-0. Canal (man meerl 1-1. Buunk iman meer) 2-1. Estiarte 2-2. Esteller 2-3. Noor- degraaf (man meer) 3-3. Augilar 3-4. 5-6, Van Belkum i Fernandez 6-7. Va Belkum 7-7. Overige uitslagen Hongarije-1 tali 12-10. Joegoslavi-Roemeni 12-10. Rusland-West-Duitsland 7-10 Stand l West-Duitsland 4-7 2 Sow- jet-Unie 4-5. 3 Hongarije 4-5. 4 Roe- mem 4-4. 5 Nederland 4-3; 6 Spanje 4-3; 7 Itali 4-3; 8 Joegoslavi 4-2. droevenis. begonnen nu precies 364 dagen terug tijdens Oranje s mislukte eerste stap op weg naar Spanje. Van de Korput verzwik te zijn enkel en zat met een zak ijs op het gekleurde gewricht in de kleedkamer toen Jan Zwart kruis' vertrouwelingen een 1-0- voorsprong verspeelde en daar door een pad moesten bewande len dat langs de rand van de af grond voerde. Vanavond de return in het Feye- noord-stadion, de misstap in Du blin is nog steeds niet fataal ge bleken en Michel van de Korput is er weer bij en weer in het bezit van perfect functionerende li chaamsdelen. Sneller dan hij zelf verwacht had drukte de nationa le bondscoach hem weer tegen de borst, te bewijzen dat het tweedejaar in dienst van het Ita liaanse Torino een positiever ver loop kent. Een nieuwe trainer, goede buren, geen blessures en een cursus Ita liaans hebben de Feyenoord-ver- dediger, die zo van het landelijke Wagenberg overstapte naar de fabrieksstad Turijn, geholpen op de weg terug. ..Je ziet", zegt Rob SPLIT (GPD) - De blunder van Bert Sitters bleef gelukkig onbestraft. Op papier had het Oranje-kwartet op de 4 x 100 vrije slag dames duidelijk medaillekansen, maar 's morgens in de series bleek al dat Monique Drost ver van haar beste vorm verwijderd was. Het Amersfoortse meisje dat in Moskou door een valse start uit het olympisch toernooi werd ge wipt. presteerde het zelfs om met vliegende start op 1.00,65 uit te komen en bij de leiding van de ploeg leefde de gezonde gedach te om haar in de finales te ver- Russische voetballers voor leven geschorst. MOSKOU (ANP) - Twee Rus sische top-voetballers zijn voor het leven geschorst we gens herhaalde openbare dronkeschap. Aldus heeft het blad van de Russische jeugd "Komsomolskaya Pravda" dinsdag bekend gemaakt. Het zijn de 24-jarige Alexan der Beresinoj. die elf maal voor het nationale team uit kwam en voor Dynamo Kiev speelt, en Viatsjeslav Golo- din, een verdediger van Tsjernopmorets uit Odessa. Lienen Ewald Lienen. die vier weken geleden door Norbert Sieg- mann van Werder Bremen ernstig werd gewond aan een dijbeen, kan vanavond weer voor zijn club Arminia Biele feld uitkomen. Trainer Horst Franz zal de spitsspeler voor de competitiewedstrijd tegen 1 FC Kaïserslautern in de ba sis zetten. "De trainingen hebben geleerd", aldus Franz. "Dat ik geen risico neem als ik tegen Kaïserslau tern Lienen vanaf het begin van de wedstrijd laat meespe- vangen door Jolanda v. d. Meer, die als reserve ter beschikking stond. Maar Sitters handhaafde zijn viertal, dat in een geweldige eindstrijd dank zij formidabel zwemmen van het drietal Ver- stappen-Vn Velsen-Van Bentum opnieuw een bronzen plak greep achter Oost- en West-Duitsland. Het bedrijven van topsport is geen speeltuinwerk. Dat uitgangspunt hanteert Sitters bij voorkeur als hij de Nederlandse zwemtop een te zwakke mentaliteit aanwrijft. Maar nu er een medaille te beha len viel op een groot toernooi ging de bondscoach zelf in de fout. Een Jolanda v. d. Meer is een meisje dat voor een tijd van 58 seconden haar hand niet om draait. Daarnaast had hij eventu eel ook Monique Bosga nog ter beschikking om de ploeg zo sterk mogelijk te maken. Maar Sitters greep niet in. Gelukkig bleek de inzet van het overige drietal zodanig dat de schade beperkt bleef, hoewel ge rust de vraag mag worden ge steld of met een sterkere vierde zwemster niet een hogere plaats haalbaar was geweest. Een be langrijke aanduiding voor die veronderstelling was de geweldi ge start van Annemane Verstap pen. een meisje dat, in tegenstel ling tot de mening van haar trai ner. steeds meer blijk geeft op de kortere afstand veel beter uit de voeten te kunnen. Fel zwem mend slaagde de scholiere uit Rosmalen erin de Duitse troef Birgit Meineke bij te blijven en na de eerste honderd meter als tweede aan te tikken in de formi dabele tijd van 56,64. Notabene eern chrono die 0.1 seconde snel ler was dan de tijd waarmee Con nie van Bentum het brons op het individuele nummer behaalde. Met Monique Drost in het water zakte de positie van de tweede naar de zesde plaats door haar ronduit slechte 59.92. Maar Wil- ma van Velsen is een vechtstertje en via haar 56,68 rukte het Oran je-kwartet weer op naar een ge deelde derde plaats die pro bleemloos werd veiliggesteld ADVERTENTIE door de slottijd van 56,41 van Connie van Bentum. De totaal- tijd van 3.49,65 bleek wel goed voor het brons, maar een verbe tering van het Nederlands record bleef een illusie. Sitters merkte na afloop op dat met een Reggie de Jong er bij er ver moedelijk een tweede plaats had ingezeten, „maar dat zij er niet bij was. is een gevolg van het Ne derlandse selectiesysteem. Door haar slechte prestaties bij de Ne derlandse kampioenschappen kwam zij niet in aanmerking". Een zwak argument, te meer daar Sitters mede verantwoorde lijk is voor het selectiesysteem en het samenstellen van de ploeg. Een dergelijke opmerking bewijst eens te meer dat de wijze van selecteren nodig op de hel ling moet. Het brons was op deze tweede dag van de Europese kampioen schappen niet het enige succes dat de goede sfeer in de Neder landse ploeg overeind hield, al werden die prestaties niet ver taald in medailles. Wie daar ove rigens erg dichtbij was, was de tengere Petra van Staveren, die in de schaduw van het boomlan ge geweld Utc Gweniger naar een schitterende vierde plaats zwom op de 100 meter school slag. 's Morgens had het vijftien jarige meisje uit Kampen het Ne derlands seniorenrecord met 1.13,02 al scherper gesteld en 's avonds deed zij er ondanks een slechte start nog een schepje bo venop: 1.12.39. ,.Ik had mijn zin nen gezet om het record van Ma- ritzka van der Linden te pak ken", zo vertelde zij na afloop schuchter, maar op die vierde plaats had ik helemaal niet gere kend De vooruitgang komt ver moedelijk doordat ik de laatste tijd ook een sterke tweede vijftig meter kan zwemmen". Merkwaardig genoeg was het zwemmen van Petra vaniStave- ren voor Maritzka van der Lin den een geweldige stimulans. Ja renlang heeft zij gevochten tegen Op de voorgrond de stralende Nederlandse zwemploeg, die gisteren een bronzen medaille veroverde. Staand op de achtergrond de winnaars van de gouden plak. de DDR. In het midden de ploeg van West-Duilsland die magische grens van 1.13.0 en die verkrampte pogingen kostte haar zelfs de reis naar Moskou. Maar in de B-finale, waarin zij door haar elfde plaats in de series was beland, zwom zij zowaar 1.12,85. een prestatie waar het Rotterdamse meisje zelf stom verbaasd over was. Annemarie Verstappen is het voor beeld van een zwemster die boordevol talent zit, maar nog een heleboel moest leren, chef d'quipe Will Storm: „Het is onge looflijk wat zij in de training presteert. Maar zij is nog te wis selvallig". Misschien dat er toch eens met haar trainer Honk Veldman rrtoet worden gepraat, want die meent dat zij het best uit de voeten kan op de wat langere en zwaardere waarbij hij haar dan opdracht geeft hard te vertrek ken en dat advies pakt faliekant verkeerd uit. Zoals op de 200 me ter vlinderslag, waarop zij weer razendsnel vertrok, maar op de tweede 100 meter volledig af knapte. 's Avonds in de B-finale verdeelde zij haar krachten be ter. waardoor zij met 2.16.71 slechts 0,02 sec. van haar natio nale record verwijderd bleef. Ook Marijke de Groot deed het in de B-finale prima. Zij kwam uit op 2.17.24 Bij de heren was er succes voor Fred Eefting op de 400 meter wisselslag, een nummer waarop hij nu niet direct zijn zinnen heeft gezet, maar waarop hij toch wel bereid was enige inspanning te lev eren. Zijn 4 32.6y (een ne gende plaats in de series) was niet goed genoeg voor de finale. maar betekende wel een Neder lands record, dat hij 's avonds in de B-finale nog wat scherper stelde: 4.32.14 Even terug naar het Oostduitse ge weld. dat in dit olympische jaar overigens in tijd gemeten minder nadrukkelijk aanwezig is dan in Moskou. Desondanks verblufte de talentrijke Ute Gweniger toch weer met een wereldrecord op de 100 meter schoolslag Het zeven tienjarige meisje uit Karl Marx Stadt. dat er nog redelijk vrou- welyk uitziet, maar je wel met een sonore banton.stem te woord staat, overbrugde de afstand in 1 08.60 (oude record 1.09.39) Op de 200 meter vlinder werd het zelfs een dubbele Oostduitse triomf: 1. Ines Geissler in de Eu ropese recordtijd van 2 08.50 en 2. Haike Daehna in 2 09.59. Baan die het afgelopen weekend Tonno-Juventus zag. „dat Mi chel weer zelfvertrouwen heeft. Hu kent de ploeg beter, zij begrij pen wat hg wil Michel laat z'n mannetje graag los, biedt zich aan bu balbezit, is vaak aanspeel baar. Dat was nieuw voor Itali. Vooral Ruud Krol heelt er toe bijgedragen dat voor een derge lijke speelwijze nu meer begrip Michel van de Korput heeft een vaste plaats in Torino's lopteam. dat dit jaar opnieuw een poging onderneemt om uit de schaduw van landskampioen en buurman Juventus te komen Het was het enige doel dat hij zich stelde, aan het Oranje dat hij in de kwalffica- tiewedstrud tegen Belgi voor het laatst om de schouders had - twintig minuten in de mandek king op Van Moer, later rechts back - dacht hij in het geheel niet. Een telefonische informatie van Kees Rijvers naar zijn gezond heidstoestand gaf hoop. Hij werd opgenomen in de groep van zes tien en staat in de basis als Rij vers de goede berichten van zun assistent Baan honoreert. Baan „Ik ben met twee opdrachten af- gereist naar Turijn, om te kijken of hij in conditie was en welke rol hij in het elftal had". De Feyenoorder die vertrok toen het niet meer klikte tussen hem en de leiding schakelde interna tional Bettega uit en deed veel meer goede dingen. „Na dat moeizame eerste seizoen gaat het nu veel beter", zegt Van de Kor put. „Zo'n jaar aanpassen is no dig. Je kent de taal niet. je be grijpt je ploeggenoten niet. Ik lag voortdurend met de trainer over hoop. van discipline hadden ze nog nooit gehoord. Kijk ik op die periode terug dan moet ik zeg gen dat ik niets bijgeleerd heb. Mij is alleen duidelijk geworden waarom Italiaanse voetballers niet naar het buitenland gaan. Niet alleen omdat de salarissen zo goed zijn. maar ook omdat al les perfect geregeld is. Je hoeft als voetballer alleen maar tegen de bal te trappen. Toen ik kwam wilde ik langere noppen onder mijn schoenen zetten. Nee, dat was niet nodig, daar was een mannetje voor Kom je van de training dan ligt je handdoek, de shampoo en het stukje zeep klaar". Een voetbalparadijs, onvergeluk- baar met Rotterdam of nog erger het Brabantse Wagenberg ,.Of je nu Liam Brady heet of Michel van de Korput. iedereen kent je op straat. Je bent een bezit van de massa", zegt hu- Niemand geloofde dat de zwugza- me. teruggetrokken Michel van de Korput zich in dat sfeertje staande zou houden. Aan de Maas geloofden ze trouwens he lemaal niet dat hij zou gaan. Van de Korput schermde met buiten landse contacten, Feyenoord glimlachte en keek verbaasd op toen de koffers gepakt werden en de transfersom overgemaakt werd. Van de Korput: „Dat de den er meer. Ik ben geen avontu rier. toch vond ik het een uitda ging. Bang om te mislukken ben ik niet geweest, ga je aan jezelf twufelen dan ben je verloren". Michel van de Korput kende bo vendien de zekerheid van een driejarig contract, eindigend half 1983 „Een planner ben ik niet", zegt hij over zichzelf, maar in stil te hoopt hij er dan nog een jaartje aan vast te plakken in Italiaanse dienst. Want in 1984 is de voet baller op het schiereiland geen handelswaar meer voor de clubs maar kan hu z'n diensten aanbie den in het belang van de eigen beurs. „Alle spelers zun dan transfervrij en financieel is dat natuurlijk erg aantrekkelijk voor mu". rekent de Nederlander. ■^0 I Van SVH.de mensen uit "t vak. Vanaf 14 sept. starten op 40 plaatsen de avondcui Het examen is zowel in januari als juni. Vraag nu informatie per telefoon of laat u meteen inschrijven. 079-51IU14. 0Jh Honca-oplwtngtfl CkidervviiscertrirTivanaebedn^ \H £»-h rm, e. MOU 5/MOM, Ui^A(?-£H-A/0O£KS| MAAI/ IC i—x-1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 17