Dubbele greep naar trui mislukt Doek gevallen voor judoreus Adelaar... Onprettig begin competitie VNA Forse boetes voor gangmakers en Oosterbosch Schuiten buigen voor specialisten "WK te duur voor Columbia" VRIJDAG 4 SEPTEMBER 1981 SPORT PAGINA 13 Bayern loopt uit wedstrijd MADRID (ANP) Het 'troostduel' tussen Bayern Münehcn en Dy namo Tiblisi in het internationa le toernooi van Real Madrid, heeft het einde niet gehaald. Geïrriteerd door het optreden van de Spaanse arbiter Perez, be sloten de Duitsers de wedstrijd in de 44ste minuut voor gezien te houden. Aanleiding voor de gang naar de kleedkamers was de rode kaart die Paul Breitner kreeg voorgehouden, nadat hij op luid ruchtige wijze had geprotesteerd tegen de leiding van Perez, die ook Rummenigge en Dieter Hö- ness het geel al voorgetoverd had. Overigens hadden de Rus sen de leiding: 2—1. Het bestuur van Real Madrid zal een schadeloosstelling eisen bij de Beierse club. De eis zal via de UEFA en de Duitse voetbalbond worden ingediend. De finale tus sen Real Madrid en AZ'67 verliep overigens zonder problemen. Na 90 minuten voetbal zonder doel punten moesten strafschoppen een winnaar aanwijzen. De Span jaarden waren het minst ner- Amsterdammer zet punt achter carrière MAASTRICHT (GPDl Judo-minnend Nederland heeft Peter Adelaar gisteren voor het laatst aan het werk kunnen zien. Toen op de eerste dag van de wereldkampioen schappen judo in Maastricht al na vijf minuten en 11 seconden het doek was gevallen voor de Amsterdamse judoreus, stond zijn beslissing ook meteen vast: stoppen. „Ik heb in het verleden weieens meer na een slecht toernooi ge zegd dat ik er mee op zou hou den. .Maar nu voeg ik toch echt de daad bij het woord. Ik ben nu 34 jaar en vind het welletjes. De tijd is nu gekomen om eens wat aandacht aan m'n gezin te be steden en een baantje te zoe ken". ant de bovenop liggende Petr Adelaar BRNO (GPD) - Ger Slot en zijn gangmaker Frits van Duivenbode hebben woens dagavond de finale van het wereldkampioenschap stave ren bij de amateurs vroegtij dig moeten verlaten. De jury diskwalificeerde het duo toen het op drie ronden ach terstand van leider Matthe Pronk op de piste van Brno rondcirkelde, omdat Slot en Van Duivenbode zich op dat moment onnodig lang en vooral hinderlijk boven in de baan bevonden. De strijdme- thode van de twee Nederlan ders werd met name Van Duivenbode aangerekend Hij kreeg van de jury een boete opgelegd van 2250 Zwitserse francs en een schorsing van twee maanden. ..Met die diskwalificatie kan ik vrede hebben", zegt Van Dui venbode. maar ik vind die boete en schorsing in verhou ding tot de overtreding ner gens op slaan. Nu zal voor die boete wel een regeling wor den getroffen met de andere Nederlandse stayers die in de eindstrijd reden. Per slot van rekening hebben Slot en ik door onze tactiek bijgedra gen tol het succes van Matthe Pronk". Ook Joop Stakenburg kreeg een boete van 1000 gulden. Voorts werd hem twee we ken schorsing opgelegd. Zijn hoogtepunt vierde hij een paar jaar geleden in Finland, waar hij zijn eerste en enige Eu ropese titel wist te veroveren. Adelaars erelijst vermeldt ver der nog een hand vol bronzen (Europese) medailles en talloze nationale titels .Op olympi sche of wereldkampioenschap pen heb ik nog nooit iets kun nen maken. Waaraan dat gele gen heeft, ik weet het niet". Ook gisteren was dat weer het ge val in de goed gevulde Eurohal. Adelaar zal zich in ieder geval een leuker afscheid hebben kun nen voorstellen. Nu werd hij al in de tweede ronde op een zij spoor gezet door de 19-jarige Oostduitser Fred Olhorn. die de man uit de hoofdstad alle hoe ken van de mat liet zien. ..Toen ik die koka voor stond heb ik wel even geprobeerd tactisch te judoën, maar mijn fout is dat ik te gretig ben en geen genoegen wil nemen met kleine voordeel tjes". aar alle waarschijnlijkheid zou de Oostduitser toch wel van Adelaar gewonnen hebben ge zien het technisch, tactisch en conditionele overwicht. „Hij zou beter voor Peter zijn ge weest als hij al na de Olvmpi- BRNO (ANP) De tijd is voorbij dat een wielrenner zowel op de weg als op de baan het hoogste niveau kan halen. De Oostduitsers en de Sowjets waren daar a! lang achter en richtten hun trainingen met hun staatsamateurs volledig op het een of het ander. Bij de profs gaat het die kant nu ook uit. Brno bracht het bewijs op de achtervolging. Twee jaar geleden kon Bert Oosterbosch in Amsterdam nog wereld-kam pioen worden na een lang sei zoen op de weg, Schuiten in '75 Nederlands snelste achtervolgers drongen nog wel door tot de laat ste vier. maar werden in de halve finales afgedroogd door de Fransman Alain Bondue en de Deen Hans-Hendrik Oersted, al lebei neo-prof met baanspecialis- me. "Wij hadden verplichtingen op de weg", zei Schuiten na de nederlagen. "Voor ons is er geen sponsor in de wereld die ons het zelfde salaris als baanrenner be taalt. Bondue en Oersted hebben het hele jaar naar deze kam pioenschappen toegeleefd en ge werkt". SAO PAULO (ANP) - De pre sident van Columbia, Julio Cesar, heeft gisteren gezegd dat zijn land niet genoeg geld heeft om de eindronde van het wereldkampioenschap voetbal in 1986 te organise ren. 'Volgens mij is het land niet in staat de tien tot 15 mil jard posos (430 tot ruim 650 miljoen gulden) op te bren gen voor een voetbalkam pioenschap. Er zijn andere en veel belangrijker dingen dan voetbal', verklaarde hij in Sao Paulo. tijdens een be zoek van zes dagen awn Bra zilië. 'Voetbal zien we genoeg op televisie. We kunnen ons beter inzetten voor de ont wikkeling van ons land'. De uiteindelijke beslissing over het al dan niet doorgaan van het eindtoernooi ligt bij het Columbiaanse parlement. De harde waarheid knakte wel het moreel van de Nederlanders, voor wie alleen de strijd om het voor profs waardeloze brons overbleef. Oosterbosch zegevier de. "In zo'n toernooi telt alleen de titel en de regenboog,trui" jammerde Oosterbosch. "Met dat ding wilde ik op zoek naar een nieuwe sponsorSchuiten had dezelfde intenties, zijn contract bij Thurau wordt niet verlengd Bovendien lonkte hij naar zes- daagse-contracten. Oosterbosch lijkt onder de pannen. De nieuwe Italiaanse sponsor van Giuseppe Saronni bood hem een jaarsala ris van vijftig miljoen lires (rond 100.000 gulden). Hij mag ook en landgenoot meenemen. Leo van Vliet, die weer in training ging. en amateur-kampioen René Koopert zijn al door Oosterbosch gepolst. Nederland heeft een naam op te houden in de achtervolging en heeft dat met Oosterbosch op het podium in Brno ook gedaan Toch zou dit weieens voorlopig het laatste eremetaal kunnen zijn. Oosterbosch en Schuiten kunnen best nog eens wereld kampioen worden, maar hun in teresse is in Tsjechoslowakije da nig verminderd. Hun brood ligt nu eenmaal op de weg. Ooster bosch: "we bereiken alleen nog iets als we ons net zo voorberei den als Oersted en Bondue" Bliksemstart De 22-jarige Alain Bondue bezorg de Frankrijk de eerste wereld kampioen achtervolging sinds 1959, toen wijlen Roger Riviere won. Bondue, in het hele toer nooi goed voor de snelste tijden, bezat het vermogen na.de blik semstart voluit door te gaan. Dat werd Oersted fataal. de herkansing verwezen. Venix fietste titelverdediger Peffgen op twee ronden. De Duitser werd daar erg boos over, hetgeen hij misschien wel zal wreken in de eindstrijd, die hij wel haalde. Re né Kos. wie vorig jaar het zilver werd ontnomen wegens doping, wachtte in zijn serie tot de twee de Westduitser. Schultz. zeker was van een finaleplaats voor hij in de sprint tegen de Italiaan Vi- cino zijn serie ging winnen. Lichtpuntje Nederland kreeg op de vierde dag van de baankampioenschappen uitzicht op nog meer medailles. Twee profstayers, Martin Venix en Rene Kos. plaatsten zich met gemak direct voor de finale van zaterdag. Invaller Fred Rompel- berg begon voortvarend, maar fi nishte erbarmelijk slecht met vijf ronden achterstand en werd naar Uit het oranje-kamp der amateurs straalde een miniscuul lichtpun tje. De kersverse tandem Pieters/ Vrolijk kwalificeerde zich over de rug van Polen voor de halve finales. Er kwam tweemaal geluk bij kijken. De aanvankelijk bij Nederland ingedeelde Franse tandem moest worden terugge trokken. omdat Cahard in het in dividuele sprinttoernooi twee ribben had gebroken bij een val. In de race vergiste de Poolse stuurman Konkolewski zich in het aantal af te leggen ronden. Hij zette de sprint te vroeg in en was geklopt door Pieters en Vro lijk. De Polen kwamen terug via de herkansingen. De Oostduitse "robots" Macha, Dittert, Grosser en Winkler brachten de Olympi sche kampioenen uit de Sowjct- Unie een vernietigende neder laag toe in de finale van de ploe- genachtervolging. SCHAATSEN De 18-jarige Mo nique Kauffman is door de KNSB uit de kernploeg gezet omdat zij volgens de Bond te veel tijd steekt in het wielrennen. VOLLEYBAL - Rob Hachman, trainer coach van WC uit Vught. wordt de nieuwe coach van het Nederlandse volleybal team. BOKSEN - De Spaanse half zwaargewicht Avenamar Peralta zal maandag tijdens het gala in Ahoy niet uitkomen tegen Hu- bert Zimmerman. Peralta. die momenteel optreedt als spar ringpartner van Rudy Koop- lans. is geblesseerd aan zijn /enkbrauw. sche Spelen van Moskou ge stopt was, /o.lis ik In ril trou wens geadviseerd heb", liet bondscoach Snijders zich giste ren ontvallen, Jledereen weel pjales v -it Peter tdelaar faal doen. Het verrassingselement ontbreekt". Voor Snijders was de vroege uit schakeling van Adelaar daarom nauwelijks een teleurstelling. Een tegenvaller was voor de bondscoach daarentegen wel het optreden van hlUkwaiTfC* wicht Henk N'uman, die vooraf tot de kanshebbers voor een van de ereplaatsen mocht worden gerekend. De bronzen medaille winnaar van Moskou ging ech ter al in de eerste de beste ronde met een vol punt onderuit tegen de totaal onbekende Zwitser Kraehenbuel. „Ik hoef niet naar een excuus te zoeken, want die zijn er niet. Ik heb gewoon ronduit gefaald. Het ging niet. lichtte N'uman la ter toe. Snijders weet de neder laag voornamelijk aan gespan nenheid. „Ik merkte het voor de wedstrijden al. Veel kan je er echter niet aan doen, al aon ik eigenlijk wel willen opmerken dat een judoka met een dergelij ke internationale ervaring dat niet zou mogen overkomen". Ondanks de tegenvallen resulta ten van de Nederlanders heeft het publiek gisteren kunnen ge nieten va1) werkelijk topjudo. Met name de Japanse Yamashi- ta. titelverdediger in het zw aar- gewicht, droeg daar in belang rijke mate zijn steentje toe bij. De 24-jarige student gaf een ga ve demonstratie van zijn kun nen door snelheid en techniek te combineren en dat met een ge wicht van 124 kilogram. Zijn Russische tegenspeler Vericiev moet er in de finale moedeloos van geworden zijn, want ruim schoots voor het verstrijken van de tijd gaf hij zich al gew on- Veel meer strijd gaf de halfzw aar- gewichtfinale te zien tussen de Rus Hoeboeloeri en olympisch kampioen Van de Walle uit Bel gië. De Belg leek zijn prestatie van Moskou te gaan herhalen door al snel een half punt te sco ren met een gave techniek. Niets leek de eerste wereldtitel van de 28-jarige in de weg te staan. De Nederlandse hoofd- scheidsrechter Bontje dacht daar echter anders over. Op vrij dubieuze gronden strafte hij eerst Van de Walle voor ver meend buiten de mat stappen, om vervolgens ook nog de eind beslissing in zijn nadeel te laten vallen. ADVERTENTIE Bezoekt morgen de competitie-wedstrijd De Sleutels-Abbenes ig hoop op een goede klassering. Rono dreigt met terugreis ROME (ANP) - De Keniase at- Ieet Henrv Rono. viervoudig wereldrecordhouder op de lange afstanden, heeft ge dreigd niet deel te nemen aan de wedstrijden om de wereldbeker, die vanavond in Rome beginnen. De oor zaak van zijn dreigement is gelegen in het feit dat Rono voor de Afrikaanse ploeg op de 5000 meter is ingeschre ven. Rono: "Of ik start op de 10.000 meter of ik verschijn helemaal niet". Hij stelde de organisatoren en de leiding van het Afrikaanse team een ultimatum van 24 uur. De Keniaan, die wereldrecord houder is op de 3000, de 5000, de 10.000 meter en de 3000 meter steeple-chase. lichtte zijn uitspraken toe met de woorden "dat hij zich niet heeft voorbereid op de 5 ki lometer." Hij werd pas op het laatste moment toege voegd aan de Afrikaanse ploeg. Een aantal mensen had hem reeds afgeschreven, totdat hij plotseling, tijdens de wedstrijden in Europa, tot formidabele prestaties in staat bleek. Rono was ook boos op de 'atletiekbonzen' in zijn land. Hij zou op geen enkele wijze zijn geholpen bij de heropbouw van zijn carrière. "De atleten van ASY Koln in West-Duitsland en Thomas Wessinghage zijn mij bij de terugkeer aan de top van dienst geweest. Nie mand anders". Pluckett De Internationale Amateur Atletiek Federatie heeft gis teren tijdens zijn bijeen komst in Rome een verzoek tot rehabilitatie van de Amerikaanse discuswerper Ben Plucknett en de Austra lische kogelstootster Gael Mulhall afgewezen. LEIDEN - In de gisteravond ge starte zondagafdehngscompeti- tie had ASC voor VNA eon nogal onsmakelijke surprise in de kleedkamers liggen De Boshui zerkadcbewonei s werden met een 6-0 nederlaag hardhandig met de benen op de grond gezet. ASC—VNA6-0 Rick Dreef was voor de rust on grijpbaar voor de blauw ittï d< fensie. Met twee bekeken treffers aOfegdt dè tpiu vooi een 2—0 ruststand Pal na de hervatting liet de ASC'cr 3-0 afroepen. Ver volgens schoten Tjecrd Langer- horst. Ronald van der Pot en Frank Smeder het halve dozijn vol. VNL-Stompuijkse Boys 0-3 Frank Jansen was de grote man bij de ploeg van trainer Siera. De Stompwijker nam in dit treffen alle doelpunten voor z'n reke ning. Voor de rust verschalkte Jansen de Leidse goalie Van Ha ren eenmaal, in de tweede rond gang vond hij het net nog twee maal VNL daarentegen zorgde regelmatig voor hoogspanning in het vijandelijke strafschopge Oranje Groen-ZLC 0-2 ZLC was in deze confrontatie tech nisch de betere ploeg maar de thuisploeg stelde daar een flink portie arbeidslust tegenover De verdediging van de Morsploeg moest dan ook erg waakzaam blijven voor de niet ongevaarlij ke uitvallen van Oranje Groen Ex-LFC er Ton Brakhoven be zorgde ZLC na een half uur voet ballen de leiding. Na de rust voegde de ongelukkige Max Pet een treffer aan het totaal toe. De speler van Oranje Groen passeer de Zijn eigen keeper Leidse Bovs-Unitas 3-1 Een verdiende zege van de rood- witten omdat /ij over de betere ploeg beschikten Voor de pauze zette Paul de Vos Leidse Boys op voorsprong De Vos hielp zijn team in de tweede helft aan een 2-0 voorsprong, w aarna Jos van Es de achterstand voor Unitas halveerde Pal voor tijd maakte Cor Mantel aan alle spanning een eind 3—1 KRV-Warmunda 3-1 Rob Kraan mocht zich al na luttele seconden tot pechvogel van de dag uitroepen omdat hij een on gevaarlijke Katwijkse inzet in het eiegen doel schoot. Warmun- da was danig onder de indruk van die achterstand en kon de thuisaanvallen nauwelijks het hoofd bieden De door Jaap van der Eijkel verzorgde 2-0 was dan ook verdiend. Kees van Rijn verkleinde de achterstand nog maar opnieuw Jaap van der Eij kei stelde de Kdtwijkse zege vei lig. Alkmania-Alphia 1-1 Het was niet te zien dat de teams aan de seizoensouverture bezig waren De elftallen waren nau welijks geïnspireerd cn lieten een gezapig spelletje zien. Pal voor de rust doorbrak Peter van der Meer de inpassc door de thuisclub op 1-0 te zetten De vreugde was van korte duur want even later zorgde Ruud de- Graaf voor de gehjkmak

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 13