Baanploeg al fors uitgedund Janssen bewandelt omgekeerde weg... Thoms van wereldklasse Stevens neemt debutant aan de hand Oosteuropeanen nemen macht weer over op WK DINSDAG 1 SEPTEMBER 1981 SPORT PAGINA 9 Racer Beraud klinisch dood BRNO - De Franse wegracer Alain Beraud, die zondag bij de grote prijs van Tsjechoslowakije in de 250 cc-klasse ten val kwam, is door de artsen in een zieken huis in Brno klinisch dood ver klaard. De Fransman viel twee keer in de voorlaatste ronde. Hij werd met schedelletsel en ernsti ge verwondingen naar een zie kenhuis vervoerd, waar hij in co ma geraakte. De Nederlandse motorcoureur Jack Middelburg heeft gister morgen door een val tijdens de trainingen voor een 500cc-wegra- ce in Öulton zijn pols gebroken. Middelburg, een gewild rijder in Engeland na zijn zege in de grote prijs van Engeland op Silversto- nc, is onmiddellijk na zijn valpar tij naar Nederland teruggevlogen en van Schiphol naar Mol (Bel gië) gereden, waar de Belgische sportchirurg Derweduwen hem zal opereren. Middelburg zal naar alle waarschijnlijkheid een groot deel van het financieel aan trekkelijke naseizoen in Enge land moeten r ZURICH (GPD) - De grap van de week voor de afgelopen zeven dagen is bedacht door technisch leider van de voetbalbond Kees Rijvers. Hij koos PSV'er Willy Janssen in het Nederlands voetbalelftal dat vanavond in Zurich tegen Zwitserland speelt en kreeg met die keuze de voetbalsupporters smakelijk aan het lachen. Hoe kon dat nu, een speler die door zijn clubcoach Thijs Libregts niet goed genoeg bevonden is om in het pover, spelende PSV een basisplaats te bezetten opstellen bij Neerlands - weliswaar gehaven de - voetbalelite. Bondscoach Kees Rijvers monstert de Oranje-debutanten in de aankomsthal op Schiphol. V.l.n.r. Wim Kieft. Ruud Gullit (reserve, opgeroepen als vervanger van 'Pier' Tol). Kees Rijvers. Frank Rijkaard en Willy Janssen, die in feite aan zijn eerste wedstrijd na de vakantie begint. Kees Rijvers deed het, niet uit ran cune ten opzichte van zijn vroe gere werkgever, niet om ook BRNO (GPD) - De eerste regen boogtrui van het wereld kampioenschap wielrennen op de baan in Brno is terecht gekomen bij de Oostduitser Lothar Thoms. De DDR-ren- ner raffelde de 1-kilometer tijdrit af in een formidabele 1.05.85. De Westduitser Fred dy Schmidke bleef dicht in de buurt van Thoms met 1.06.02 en legde beslag op de zilveren medaille. Het brons was voor Sergei Kopylov uit Rusland die ruim een halve minuut meer nodig had dan Schmidke: 1.06.56. De enige Nederlandse vertegenwoor diger op deze specialiteit, Rainer Valkenburg werd twaalfde in 1.09.13. „Kenners"' evenwel voorspel len Rainer Valkenburg een grote toekomst als baancou- reur. Volgens sommigen moet de 18-jarige junior uit Zonnige toekomst Valkenburg Bergen op Zoom, die met dis pensatie zijn debuut heeft ge maakt op het WK in Tsjecho slowakije, zelfs in staat wor den geacht om over een jaar of drie de regenboogtrui te veroveren op de 1-kilometer tijdrit. De nationale kam pioen en op deze discipline die op de knusse baan van Brno had gehoopt op een tijd uit te komen in de buurt van de 1.08.00 (een dikke seconde beter dan zijn resultaat op het NK in Nijmegen) loopt rood aan als hij verneemt van bij zondere kwaliteiten die hem „Ik vind dat wel een beetje overdreven", reageert hij. „Dat ik al een keer Neder lands kampioen en op de weg ben geworden bij de junioren en ook op de 1 kilometer zo wel bij de junioren als bij de amateurs een titel heb be haald, zegt niet zoveel over mijn klasse. Op het wereldka- mioenschap vanavond is ge bleken wat voor lange weg ik nog te gaan heb". Toekomst Rainer Valkenburg is er daarbij niet zeker van waar zijn toe komst ligt: op de weg of op de baan. „De weg heeft voor lopig mijn voorkeur", laat hij weten. „Daar is straks wat te verdienen als prof. Op de baan niets, of heel weinig. „Als je kampioen op de baan wordt", verklaart Rainer Val kenburg, "terwijl je hart uit gaat naar het koersen op de weg, ga je het baanwerk wel steeds serieuzer benaderen. Het gevaar bestaat dat ik mis schien ooit zal twijfelen wel ke kant ik uit moet gaan, maar voorlopig is daar geen sprake van". De winnaar van de 1-kilometer tijdrit in Brno Lothar Thoms, sleepte in Tsjechoslowakije voor de vierde achtereenvol gende maal de regenboogtrui op dit nummer binnen na af gelopen jaar tijdens de Olym pische Spelen van Moskou ook nog naar een fabelachtig olympisch wereldrecord op deze afstand te zijn geraasd: 1.02.955. Deze prestatie kon de 25-jarige student in het staatsrecht uit Cottbus op de veel stoevere betonnen baan van Brno uiteraard niet even aren, maar de Oostduitse spe cialist op de lange sprint deed met zijn winnende tijd alles en iedereen opnieuwe versteld staan. eens de lolbroek uit te hangen, niet om zijn opvolger te wijzen op zijn ongelijk, nee. de kleine Brabander loste een belofte in, gedaan voor de interland tegen Frankrijk toen Janssen als de grote surprise gepresenteerd werd. Hij zag die interland vanaf de tribune, kreeg de toezegging dat hij het fraaie oranje om de schouders mocht trekken als de gelegenheid zich voordeed. Aan die belofte van Rijvers heeft Willy Janssen de afgelopen we ken nauwelijks gedacht. Hij ken de andere zorgen, opgeworpen door Thijs Libregts die hem geen basisplaats gaf Een halve wed strijd tegen RBC en Internos, een hele tegen FC Den Bosch en Eersel. verder wat gespartel in het C-team, meer vermeldt het werkbriefje van de 20-jange Janssen niet. „Ik heb geen kans gekregen" verzucht de ex-Lim- burger die zich best kan voorstel len dat er fors gegrinnikt is na het bekendmaken van Rijvers' keuze. „Daar sta ik boven. Rij vers kent me goed genoeg, hij weet wat ik kan. Mijn taak is dat BRNO (ANP) Zes en twee jaar geleden won Nederland zes gouden medailles en een handvol ander eremetaal op de wereldkampioenschappen wielrennen. Tijden veran deren. De regenboogstrijd anno 1981 in Tsjechoslowakije is inmiddels zes dagen oud. De Nederlandse ploeg is al fors uitgedund en staat nog steeds met lege handen.... Sue Novarrauitgeschakeld De teleurstellende resultaten voor de Nederlandse renners in de we reldkampioenschappen op de weg in Praag, kreeg in Brno -waar de regenboogstrijd op de baan is voortgezet- een al even te genvallend vervolg. De amateur achtervolgers Peter Pieters en Ad van Asten zagen in de kwalifica ties niet eens kans de beste zestien te bereiken. Vervolgens gingen Erica Oomen en Sandra de Neef roemloos ten onder op de sprint voor dames. De veelbelovende ne gende plaats van Rainer Valken burg op de 1000 meter tijdrit daargelaten, bleef er nog één en kel lichtpuntje over: Gaby Min- neboo en Matthé Pronk, vorig jaar goed voor goud en zilver, plaatsten zich direct voor de fi nale van de amateurstayers. Hoewel Pronk en Minneboo zich via twee tweede plaatsen in de series, respectievelijk achter de Westduitser Podlesch en de Ita liaan Fusarpoli, liepen de zaken bij de stayers ook niet helemaal naar wens van coach Stam. Ger Slot en Eric Geserick, die de amateur-stayersploeg complete ren, werden naar de herkansing verwezen en daarin is het risico van uitschakeling erg groot. Min neboo wil vooral Slot graag in de finale zien rijden. Hij probeerde de Alkmaarder in de serie een handje te helpen maar slaagde niet. Slot had moeite de pedalen soepel rond te trappen. Zijn kan sen waren helemaal verkeken toen de motor van gangmaker Van Duivenbode stuk ging en het reserve-vehikel olie lekte en een danige stank verspreidde. Slot wilde dat niet als excuus aanvoeren. "Ik reed gewoon niet goed genoeg om in de finale te komen. Jaren heb ik gedacht dat stayeren makkelijk was. Ik weet nu wel beter". Geserick kon zich al vroegtijdig kansloos noemen. Bij de start schoot zijn voet uit de toeclip, waarna hij er in de 40 kilometer lange race niets meer van bakte. Op het nationaal kampioenschap in Nijmegen reden de achtervol gers Ad van Asten en Peter Pie ters acceptabeler tijden dan gis teren in Brno het geval was. De baan in Brno is dan wel niet zo veel beter, maar snellere tijden waren mogelijk. Van Asten had voor de vier kilometer achtervol ging een tijd staan van 4 minuten en 58.40 seconden. In Brno werd het 5.03.56, hetgeen niet meer dan een 29-ste plaats opleverde. Landskampioen Pieters deed het nog slechter: 35-ste in 5.04.90. Zelfs een renner uit Brazilië, een land zonder enige traditie op de achtervolging, was sneller. Er moest iets niet goed zitten. Geen van beiden wist het te vertellen. Op het woede paard gewed! CHICAGO - Als men me- vrouw Jeffie Harvey uit Chi cago mag geloven, dan heeft God ervoor gezorgd dat ze met haar laatste geld een miljoen dollar (2,75 miljoen gulden) heeft gewonnen. Ze wedde op het goede paard, John Henry. In de "Arling ton Million Race" liep het alle andere paarden eruit. De 32-jarige Jeffie, die moeder is van drie kinderen, vertel de dat dit de eerste keer was dat ze een lot kocht. Ze was naar de supermarkt gegaan om melk voor haar baby te komen, maar verloor haar geld onderweg. Toen ze haar zakken doorzocht, vond ze slechts één dollar. Op dat moment hoorde ze, aldus haar verhaal, een stem zeg gen dat ze met dat geld een lot moest kopen. "Ik dacht, ik heb niet genoeg geld voor melk, maar God heeft het me gezegd", zo ver telde Jeffie. Ze wil een deel van het geld gebruiken om iets aan haar oren te laten doen. Ze is gedeeltelijk doof sinds ze als klein meisje een keer uit een boom viel. ADVERTENTIE Sportcomplex "Kikkerpolder" woensdag a.s. Aanvang 18.45 uur. U.V.S.-FEYENOORD TOEGANG GRATIS. Deze advertentie is aangeboden door Dames- en kindermode DE WIT Vijf Meiplein - Leiden Van Asten: "Na zes van de tien ronden had ik al mijn krachten verbruikt". Hoe een achtervolging echt gere den moest worden, demonstreer den geheel volgens verwachting, de Oosteuropese landen. Na hun vernietigende nederlaag op de laatste Olympische Spelen tegen West Europa, namen ze in Brno de macht weer over. Dat kon ook omdat de kampioenen van Mos kou (de Zwitser Dill-Bundi, de Fransman Bondue en de Deen Örsted) de overstap naar de profs hebben gemaakt. Verrassend was wel dat de Oostduitser Det- lef Macha de beste tijd (4.46.71) neerzette. Macha had sinds hij in München wereldkampioen werd, nooit meer internationaal iets gepresteerd. In Brno heette het dat hij ziek was en nu weer de oude is. Nederlands' snelste vrouwen kon den zich niet mengen in de strijd tussen de Sowjet-Unie en de Ver enigde Staten om de sprintme dailles. Sandra de Neef was als eerste Nederlandse uitgescha keld. Tactisch deed de frêle Rot terdamse niet verkeerd, zij kwam eenvoudig kracht tekort. De Neef hecht er waarde aan er goed te blijven uitzien. "Ik schrok wel toen ik om me heen keek. Ik red tegen een Tsjechi sche en die had me toch een haar op de benen, zeg. Ze had zeker een hormoontje teveel geslikt". Sandra de Neef zag haar illusies vervliegen. Net als vorig jaar presteerde ze niets op het we reldkampioenschap. "Ik heb nu ook geen zin meer in de sprint. Ik zal de weg opzoeken. Misschien dat ikover een halfjaar weer van gedachten verander, maar op dit ogenblik zie ik het niet meer zit ten". Nationaal kampioene Erica Oomen leek een eind te komen. Ze won in de kwalificaties moeiteloos van de gelijk met het startschot vertrokken Tsjechische Hana Hotova en de Amerikaanse Con- ny Paraskevin. De Brabantse zag na die overwinning een medaille gloren. In de tweederond ont moette ze de wielrennende schaatsenrijdster Sheila Young als tegenstandser. Oomen lootte de gunstige tweede positie. Ech ter. ze was amper vertrokken of Amateur-stayer Gaby Minneboo koerste zonder al te veel moeite naar een finaleplaats tijdens de wereldkampioenschappen in het Tsjechische Brno. Met collega Matthé Pronk vormde de titelverdediger het enige licht puntje binnen de Nederlandse formatie ze gleed uit en kwam ten val. Bij de herstart moest ze van kop af beginnen en werd verslagen door de Amerikaanse. "Mijn zelf vertrouwen was helemaal zoek door die valpartij. Het is me nooit eerder overkomen In de herkansing was Oomen kans loos tegen Sue Novarra, de titel verdedigster die verrassend van de Italiaanse Rosella Galbiati had verloren. Zo leek het althans in eersteinstantie. De surprise was echter pas volmaakt toen Novarra in de volgende ronde definitief de weg naar het erepo dium zag versperd door de West- duitse Lommatzsch Tweemaal toonde de Duitse zich sneller Met haar bereikten Kroetsjenis- k^ja. Young en de Belgische Vierstraete de kwartfinale vertrouwen niet te beschamen. Dit is mijn kans om het ongeluk van Libregts te bewijzen" Via een goede prestatie in het Ne derlands voetbalteam een plaats in de basis bij PSV afdwingen, het is de omgekeerde weg, be wandeld door een talent dat vol gens Libregts voetbalkwaliteiten heeft maar nog teveel minpunten telt. „Hij verwijt me onvoldoen de agressief te zijn. Ik moest te rugkomen na een meniscusope ratie. ben voorzichtig begonnen. De agressiviteit moet terugko men door veel te spelen. Die mo gelijkheden heb ik niet gehad". Willy Janssen kwam vijfjaar terug naar Eindhoven als gevolg van een tip van Huub Stevens, toe vallig vanavond de voetballer die de debutant aan de hand moet nemen. PSV-trainer Rijvers on derkende de kwaliteiten, zag in hem een toekomstige internatio nal en heeft nu hy voor vyf jaar de scepter zwaait bij Oranje die gedachte om kunnen zetten in daden. Hij koos een voetballer die vier wedstrijden bij het a- team van PSV op de bank zat en een keer verbannen werd naar het voetbalvolk op de tribune. Wedstrijdritme, conditie. „Mijn grote vrees is dat", zegt Janssen, die met Frank Rijkaard en Wil lem Kieft debuteert in een team met een gemiddelde leeftijd van 23 jaar en een totaal aantal inter lands van precies 100. „Wat heb ik gespeeld. Het zal moeilijk voor me worden, maar ik zal ervoor waken me over de kop te lopen. Michel Valke is zaterdag mijn voorbeeld geweest Hij wilde zich bewijzen ten opzichte van het publiek, maar dat kan niet als je geen wedstrijdritme hebt en ineens voor de leeuwen gegooid wordt. Ik zal sober spelen, me beperken tot het uitschakelen van mijn man". Adviezen influisterd door Huub Stevens, de vroegere streekge noot van Janssen, die door hem een tweede vader genoemd wordt „Toen ik naar PSV ging heb ik in het kosthuis de plaats ingenomen van Huub. Hij ging enkele huizen verder wonen, zo dat we veel contact gehouden hebben". Vanavond speelt Ste vens libero en zijn vroegere pupil Willy Janssen voorstopper „Het klinkt misschien gek", zegt Ste vens. „maar de spelers van PSV hebben niet zo vreemd opgeke ken van Willy's verkiezing Ook ik sla zijn voetbalkwaliteiten hoog aan. Als Rijvers wil experi menteren en de blik richten op de toekomst, dan denk ik dat Janssen een begrijpelijke kous is. Die meniscusoperatie heeft hem teruggeworpen in zijn ont wikkeling. anders had hij een vaste plaats bij PSV gehad en was niemand verbaasd geweest over zijn selectie". Het voordeel van Janssen is dat de bondscoach de periode meege maakt heeft waarin hij wekelijks schitterde. „Die Janssen", meent Stevens, „heeft Libregts nog nooit gezien én daarom kan ik begrijpen dat hij hem niet waar dig keurt voor PSV's eerste team. Jammer is dat wel. want talenten als Willy en ook Valke en Koeman moeten spelen Uit lenen zou het beste zijn, bij ie dere club net onder de top kun nen ze meedraaien. Maar by PSV doet men dat bever niet omdat ze daar door de gehele serie gebles seerden vorig jaar slechte erva ringen hebben opgedaan" Huub Stevens heeft veel gepraat met PSV's jongelingen Jan (O Valke en Koeman, simpeltjes omdat ze twee deuren verder woonden. Hy kent de proble men, de twyfels van de jeugd en is ervan overtuigd geraakt dat zyn club het verkeerd en Ajax het voortreffelyk doet. „De ma nier waarop ze daar werken vind ik grandioos Laat de jongeren wennen, laat ze meedraaien Haal ze er niet uit als het een keer minder gaat. Op die manier kry- gen de jongens moraal" De wyzc waarop de Emdhovensc ploeg omspringt met de door Rij vers hooggenoteerde talent Willy Janssen toont de andere kant van de medaille. Hy zit diep in de put. wil de kans die hy vanavond krygt met beide handen aangrij pen om naar boven te klauteren. „Ik voetbal veel te graag om op de bank te zitten", zegt Janssen die nu door Rijvers Cfl BS M voor de leeuwen gegooid wordt als zaterdag Valke door Libregts Stevens „Je moet het m I Voor Janssen is dit in feite de eerste wi-dstryd na de vakanties top. Dan begin je rustig, dan ga je niet lopen met de bal. je doet niet meer dan je opdracht vervullen" Sober, sober, Huub Stevens zal het vanavond in Zurich tussen 20 00 uur en 21 45 uur vaak roe pen naar zyn jonge streekgenoot

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 9