Philidor pakt drie jeugdtitels i P ÖE msriSi.fië Droom Freek vd Capellen verstoord Rosewall verslaat Okkc Grote verschillen in gemeentebelastingen Greenpeace opent jacli Noorse walvisvaarder SPORT SPORT SPORT SPORT Bij snelschaaktoernooi LEIDERDORP - De top van het Leidse jeugdschaak is momenteel niet stuk te krijgen. Zaterdag werd dat weer eens bevestigd tijdens het sfeervolle LOI-snelschaaktoer- nooi. MAANDAG 31 AUGUSTUS 1 In alle drie de categoriën van de jongens vielen de nationale snel- schaaktitels in Philidor handen. Peter Gelpkc troefde in de groep1 tot 20 jaar zijn Eindhovense ri vaal Frans Cuijpers af. Marcel Pi ket won bn de spelers tot 16 jaar Onbedreigde schaakzege van Rusland GRAZ (ANP) - Het team van de Sovjet-Unie is zaterdag in Graz onbedreigd wereldkam pioen schaken (jeugdteams) geworden. In de elfde en laat ste ronde versloeg de Sovjet- Unie met 2,5-1,5 West-Duits- land. Engeland werd tweede met twee punten achterstand op de Sovjet-Unie. Neder land, vertegenwoordigd met Van der Wiel, Douven, Van Mil, Jansen en Grooten be zette de teleurstelende veer tiende plaats. De laatste par tij tegen Hongarije ging met 1,5 - 2,5 verloren. De belangrijkste uitslagen in de elfde en laatste ronde zijn: Sovjet-Unie - West-Duitsland 2,5-1,5., Engeland - Joegosla vië 3-1., Nederland - Honga rije 1,5-2,5 Frankrijk - Ver enigde Staten 2,5-1,5. De eindstand is: 1. Sovjet-Unie 32,5 punten, 2. Engeland 30,5, 3. Hongarije 28,5,4. Verenigde Staten 26,5, 5. Frankrijk 24,5, 6. Israël 24,5, 14. Nederland 23,5. Zsuzsa Polgar, een Hongaarse van twaalf jaar. is zaterdag in Westcrgate in het 'Engelse graafschap Sussex werel- kampioenc schaken bij de meisjes tot zestien jaar ge worden. Het was de eerste maal dat in deze leeftijds groep om de wereldtitel werd gestreden sedert veertig jaar. een beslissingsmatch tegen Frank Smeele. Jeroen Piket was oppermachtig bij de allerjong sten. De meisjestitel ging weder om naar Pernette Cameron De kantine van het LOI-gebouw stond zaterdag net als een jaar te rug volledig op zijn kop. Een wir war aan jeugd-schakers en schaaksiers nestelde zich met groot enthousiasme achter de borden. Problemen om alles in goede banen te leiden waren er ditmaal niet. Het totaal aantal deelnemers was van 240 naar 200 teruggeschroefd, terwijl alle groepen hun eigen tafelleiders kregen. Die groepsleiders zaten met hun neus op de partijen, waardoor gekibbel omtrent za ken als het wel of niet aanraken van een stuk achterwege bleef. Hoofdwedstnjdleider Schuenng en assistenten hadden dan ook een gemakkelijk dagje. De voorrondes leverden in de groep tot 20 jaar een fikse verras sing op. Titelverdediger Rob Nio Bertholee uit Haarlem faalde in de slotvierkamp volledig en viel daarom buiten de boot van de fi- nalegroep. De twee andere kans hebbers deden wel wat van hun verwacht werd. Peter Gelpke scoorde 8 uit 9. terwijl Cuijpefs met 7>/2 uit 9 ook ruim voldoende punten verzamelde. In de finalet- waalfkamp ging het beide favo rieten eerst nog niet voor de wind. Cuijpers werd al in de eer ste ronde gevloerd door de onbe rekenbare Flip Boer. Gelpke sneuvelde reeds in de derde ron de. Katwijker Gert Koelewijn wist de Haagse Philidor-speler te verrassen. Gelpke en Cuijpers hadden elkaar ondertussen al in de tweede ronde ontmoet. Na een levendige strijd wist Gelpke een pion achterstand door eeu wig schaak te neutraliseren: re mise. Hoewel Gelpke tegen De Zeeuw langs de rand van de af- j grond ging scoorde de wiskun- destudcnt vervolgens onverdro ten punten, maar ook Cuijpers tekende punt op punt aan. De be- slissing in de afvalrace viel in de achtste ronde toen Cuijpers sneuvelde tegen Los. Gelpkc had het in de slotronde nog wel even lastig met Boer maar hield de Amsterdammer tenslotte op re mise. Met een score van 9 uit 11 was de titel voor Gelpke. Cuij pers volgde op een half punt ach terstand. Gert Koelewijn eindig de met vijf punten op een achtste plaats. Roel Piket eiste met 7,/2 uit 9 de zege in de reservegroep op. Een aangeslagen Nio Bertho lee bleef hier op zes punten ste ken. De zege van Marcel Piket in de ca tegorie tot 16 jaar kwam niet zon der slag of stoot tot stand. De Leiderdorper en Bussumer Smeele gaven elkaar in de finale kamp geen duimbreed toe. Bei den startten met 5 uit 5, speelden vervolgens onderling een vech- tremise. waarna de spelers de puntenslag continueerden. Piket liet tegen Roskam een steekje vallen (remise), terwijl' Smeele hetzelfde deed tegen Targo (ook remise). Gevolg was dat beiden Toemooileiders Binnendijk (1) en Rijnsburger feliciteren Jeroen Piket met zijn zege. Peter Gelpke (r) kijkt toe. op 10 uit 11 finishten. Een beslis- singskamp was toen noodzake lijk. Marcel Piket bleef Smeele. vorige week nog erg goed op dreef in het seniorensnelschaak- toernooi te Baarn, hierin gemak kelijk twee keer de baas. Sjoerd Roebers uit Oöstzaan eiste met 7'/2 uit 9 de derde plaats voor zich op. Tegen Jeroen Piket was bij de 13- jarigen geen kruit gewassen. De Nederlandse kampioen scoorde in de voorrondes al 9 uit 9 en voegde daar in de finale nog eens 11 uit 11 aan toe, waarmee het Leiderdorpse talent zijn titel pro longeerde. Ondertussen zit de jongste Piket met zijn vader al weer in Parijs. Daar neemt hij deel aan het Europees jeugd kampioenschap tot 15 jaar over zeven rondes volgens het Zwit serse svsteem. Christiaan Wijnia uit Hoevelaken legde in de scha duwx van Piket beslag op de tweede plaats. Bij de meisjes tot 20 jaar moest Pernette Cameron felle strijd le veren om de titel in eigen handen te houden. Aanvankelijk ging Yvette Nagel aan de leiding, maar de Hoevelakense stortte in de tweede helft van het toernooi volledig m. Haar restte tenslotte met 12'/2 uit 20 een gedeelde vijf de plaats in de dubbelrondige twaalfkamp. Cameron speelde constanter en bleef naaste rivales Heieen de Greef en Margreet Mol tenslotte 1V2 punt voor. Mariëtte Drewes uit Uithoorn was met 21 uit 22 verreweg de sterkste bij de 15-jarigen. Yke Biewenga zege vierde in de groep tot 13. Handenwrijvend kon toernooidi- rekteur en scheidend LSB-voor- zitter Binnendijk de toernooi- winnaars huldigen. Met drie kampioenen kon het toernooi voor de LSB immers niet meer stuk. RUUD DOBBELAAR MAHWAH (NEW JERSEY) (ANP) - De Tsjechoslowaakse Hana Mandlikova en de Amerikaanse Pam Casale hebben zich zater dag voor de finale damesenkel spel geplaatst van het internatio nale toernooi in Mahwah. Hana Mandlikova versloeg in de halve finales haar landgenote Regina Marsikova gemakkelijk met 6-1 6-3. De pas 17-jarige Pam Casale won verrassend van de als acht ste geplaatste Westduitse Bettina Bunge (6-2 7—6). De Roemeense veteraan Ilie Nasta- se en de Tsjechoslowaak Ivan Lendl bereikten de eindstrijd van een invitatietoernooi in New York. Lendl kwam zo ver door de Argentijn Guillermo Vilas met 6-2 6-4 geen enkele kans te geven. Nastase bedwong de Amerikaan Tim Gullikson in drie sets: 3—6 6-3 7—6. Tom Okker struikelde in de halve finales van het toernooi voor spe lers boven de 35 jaar in Rolling Meadows over de Australiër Ken Zwemploeg VS domineert TOKIO (ANP) - De Amerikaanse zwemploeg heeft in Tokio bij in ternationale wedstrijden de strijd beheerst. Het totaal aantal overwinningen kwam op veer tien. Een van de hoogtepunten was de overwinning van wereld recordhouder Tracey Wickham uit Australië op de 800 meter vrije slag dames. Zij maakte een tijd van 8.33,65. De Amerikaanse Mary Beth Linzemeier zwom buiten mededinging 8.34,21. Vijf van de vijftien onderdelen van gisteren leverden Australische overwinningen op. Rosewall: 3-6 4-6. Okker haald met de Amerikaan Marty Rid» sen wel de eindstrijd van hl dubbelspel door een overwij ning met 6—0 6—3 over de Ai straliërs Roy Emerson en Frt Stolle. In de finale van het enki spel kwam ook de Zuidafrika}1 Cliff Drysdale door met twer maal 7-5 te winnen van Man Riessen. Okker en Riessen kt men in de finale herendubbde spel te staan tegenover Drysdaf en de Australiër Owen Davidsoi die in de halve finales met 7-1 7-5 van de Australiërs Rosew} en Laver wonnen. Eindstand vai Masters-strijd Freek van der Capellen en Hans Tönjann hebben zich door op een gedeelde zeven de plaats te eindigen gekwali ficeerd voor de het komende weekeinde op tennispark Unicum te verspelen Match- Masters. Bij de dames komen Jacqueü-I ne van Wijk. Monique Lem- beck, Liselotte van der Bijl en Marijke Guyt komend weekeinde in actie De stand bij de heren: 1. M. BroosJ hooft 136; 2. J. Koemans 108; 3. Hf van der Capelle 100, 4. M Winter 96; 5. F. Grimbergen 84; 6. H. Koemand 82; 7. H. Tönjann en F. van der G pellen 74. 9 B van Overbeeke en 1 Damen 82; 11. B. van der Feen 70l 12. A.J. van der Meer 66; 13. J. Vis?' been 64. I Dames: 1. M. Lembeck 80; 2. L. der Bijl 72; 3. J. van Wijk 64; 4. M. Guyt 48 LEIDEN - Freek van der Capellen presteerde het onmogelijke tijdens het tennistoernooi van Hazerswoude. Om zich te plaatsen voor de finales van het tenniscircuit diende hij de eindstrijd te bereiken en dat was hem in het enkelspel in B nog nimmer gelukt. Bart van der Feen was de eerste sterke tegenstander, waar hij mee afre kende. Matchpoint tegen deerde hem niet en hij won alsnog die derde set. Ook Jan Willem van Dop werd na drie sets aan de kant gezet, waarna hem in de halve finale Henny Koemans wachtte. De Unicum speler won ook dit en wijst de suggestie, dat hem de zege wellicht kado zou zijn gedaan van de hand: "Henny is speciaal bij me langs geweest om me te vertellen, dat ik er niet op hoefde te rekenen, dat hij me liet winnen. Dat kon ie niet maken tegenover die andere jongens." In de eindstrijd tegen zijn broer Herman van der Capellen speelde Freek vooral óe eerste set erg sterk, hij won die ook en vergokte vervolgens in de tweede set de zege door bij 6-5 twee dubbelfouten te produceren. Herman kwam terug, gaf in de derde set een 5-2 voorsprong weg en benutte bij 10-9 het zoveelste machtpoint: 3-6,7-6,11-9. De herendubbel B werd niet gespeeld, omdat de dubbel Salari/Groot niet opkwam en dat betekende eenvoudige winst voor Brooshooft en Visbeen. Ingelise Freek van der Capellen - verrassend - Driehuis kwam op dezelfde manier aan de overwinning in het al even verrassend verlopen damestoernooi. Dat kwam omdat Liselotte vai der Bijl wegens een blessure op moest geven tegen Joan Zonnevyle en Driehuis door van haar te winnen met het spelen van die ene partij he toernooi won, want Ellen Gerrese trok zich voor de finale wegens een enkelblessure terug. In C was de toernooizege opnieuw voor Wald< Jansen (winst op Rob Lucas) en bij de dames won Cristel Verwoert vaif M. Outshoorn. Het 30+ toernooi van OLTC eindigde bij de heren in winst voor Philip van der Kwast. Hij bleek in de eindstrijd sterker dan de als eerst« geplaatste Ben de Jel, die wel de eerste set greep, maar vervolgens dooi Van der Kwast naar een regelmatige nederlaag werd gespeeld: 3-6, 6-0, 6-4. Bij de dames ging de eindzege naar Maureen Meier. Zij klopte Jolly Drok na een lange en boeiende partij: 4-6, 6-0,6-2. De herendubbelspel finale tussen Bouman/Luyk en Van der Kwast/Meier was aantrekkelijk om te zien. Van der Kwast en Meier stapten na drie sets als winnaars van de baan: 5-7, 6-4, 7-6. Koen Heringa greep de titel in C. Dat was verrassend, omdat zijn tegenstander Jan de Groot heette en dié was diü jaar al een aantal malen de sterkste in C. Bij de dames redde favoriete Doris Knott het niet in de eindstrijd tegen Ans Vink. De urendurende|>J partij endigde met 7-5, 4-6, 6-2 in het voordeel van Vink. ENSCHEDE (ANP) - Er bestaan grote verschillen in gemeentelij ke belastingen. Dat blijkt uit een onderzoek van de afdeling be stuurskunde van de Technische Hogeschool Twente in Ensche de. In ruim driehonderd onder zochte gemeenten bleek de op brengst van de gemeentelijke be lastingen en andere heffingen uiteen te lopen van 56 tot 1062 gulden per jaar per inwoner. Toch is de eigen burger niet de grootste bron van inkomsten voor de gemeenten. De geheven belastingen en heffingen maak ten voor 2,5 tot zeventien procent deel uit van het totaal aan ge meentelijke inkomsten. Zestig procent van wat de inwo ners jaarlijks betalen aan de ge meente bestaat uit onroerend- HEUMEN (ANP) Een brand stichting een weck geleden op de brug in aanbouw over de Maas bij fieumen was het werk van actievoerders. Zij wilden, blijkens een brief aan het ANP, protesteren tegen het feit dat de brug er ondanks vele bezwaar schriften toch komt. goedbelasting. Die belasting is volgens de onderzoekers hoger in gemeenten met een "links" bestuur. Die linkse gemeenten innen die belasting in verhou ding meer bij de eigenaren dan bij de gebruikers. Linkse gemeenten nemen vol gens de TH - ook meer woning wetwoningen in hun programma op dan andere gemeenten. Het percentage woningwetwoningen blijkt niet samen te hangen met de grootte van de gemeente, noch met het inkomen per hoofd van de bevolking, noch met het aantal ingeschreven woningzoe kenden, dat voor het eerst in aan merking wil komen voor een wo ning. De Twentse bestuurskundigen stellen vast dat de gemeentelijke betrokkenheid bij de inschrij ving en toewijzing in gemeenten met naar verhouding veel inge schreven woningzoekenden gro ter is dan in andere gemeenten. Volkshuisvesting en stadsver nieuwing werden overigens door 42 procent van de burgemeesters van gemeenten met meer dan 20.000 inwoners genoemd als het belangrijkste probleem M_. IfciMi iK* - r r AMSTERDAM (ANP) - Het Green- peace-vaartuig de "Sirius" is gis teren met zjjn 31-koppige be manning vanuit Torshavn op de Noorse Faroër eilanden op zoek gegaan naar de walvisjager MS. "Hvitiklettur". Volgens een ver klaring van Greenpeace was de "Sirius", die vrijdag in Torshavn arriveerde, niet welkom in de ha venplaats. De Faroërs "home ru le". het autonome bestuur van de Faroër eilanden wilde een ueiw gatie van Greenpeace, die een off ficieel protest tegen de illegal} walvisjacht wilde overhandigen) niet ontvangen. De bemanningsleden van de o», rius" willen de illegale walvi»] vaart, die volgens Greenpea* door de nog enig overgeblev* walvisjager Hvitiklettur wor bedreven, een halt toeroepen. 'E VOU(SREPliSL/£K P?NG AMSTERDAM Enkele honder den mensen hebben zaterdag in Amsterdam gedemonstreerd tegen de Zuidafrikaanse invasie in An gola. Op de foto de kop van de stoet op het Koningsplein bij de Leidse- straat. NIJMEGEN (ANP) - Vijf mensen zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij twee vechtpartijen in de Vlaamse Gas in het centrum van Nijmegen. Zij hadden ondermeer messteekwonden in hals, arm en zij. De Nijmeegse politie heeft een Nijmegenaar aan gehouden die wordt verdacht van openlijke geweldpleging. De poli tie verwacht nog meer mensen te kunnen a»nhnnri»n GROENTEVEILING KATWIJK AAN DEN RIJN van 28 augustus. Andijvie per kg 31-33. sperziebonen 1,10-1,90, groene kool 16-17, spitskool 0,27, bospeen 1,26-1,36, waspeen AI - per kist 4.-6, All 3.60-6.50, BI 5,-7,30, Bil 1,10-5, CII 0,70-1.20 Aanvoer 160.960. Sla (natuur) 0,10-0,16. II 0.04, uien per kg 0,55-0,60, peterselie (krul) 0,28-0,29, sel derij 40-43, bloemkool 6 per bak I 1,86- Groentenveiling. Aardappelen 0.15 - 0.44, andijvie 0.31 - 0.41, kroten 0.27, boerenkool 0.35 - 0.38, spitskool 0.16 - 0.31, postelein 0.35 - 0.60, prei 0.72 - 0.94, spinazie 0.40 1.50 - 1.75'spruiten C 0 60, spruiten 0.90. uien 0.25 - 0.56. witlof 5.30 - 9.70| meloenen 1.15 - 1.23, bloemkool 1 x 1.45 - 2.00,10 stuks 0.70. 8 stuks 1.25, s} 0.16 - 0.25, bleekselderij 0.56 - 0.60 pel terselie 0.27 - 0.33, paprika kg. 0.5Ï stuk 0.22 - 0.61. n LEIDEN - Veemarkt: totale aanvoeg 1509; slachtrunderen 1104; schapen lammeren 305. Prijsnotering slachtvee: stieren le k\J 8.25 tot 8.80 per kg. geslacht gewichf stieren 2e kw. 7." kw. 7.60 tot 8.55; vaarzen 2e kw. 6.8l tot 7.50; koeien le kw. 7.45 tot 8.6(j koeien 2e kw. 6.95 tot 7.35; koeien kw. 6.55 tot 6.85; worstkoeien 5.75 td 6.75; extra kw. dikbillen 9.00 té 14.00. Gebruiksvee: schapen 180 tot 225 p<^ stuk; lammeren 200 tot 245 per stukj Toelichtingen: slachtrunderen aanvo< redelijk, handel/vlot, prijzen/stabi tot iets hoger; schapen en lammeitf matig, vlot, stabiel tot iets hoger. AMSTERDAM (ANP) - Op eei wat verdeelde beurs hebben d hypotheekbanken vandaag be hoorlijk onder druk gestaan Rond het middaguur wa Friesch-Groningsche Hypo theekbank 1,20 goedkoper ge worden, terwijl Westlani Utrecht Hypotheekbank toei 2 had moeten prijsgeven oj 87. De rentestijging van de afgelopei tijd kwam tot uiting in het be sluit van de Amro bank, de coq 1 pon van haar 12,75 pet leninj waarop overmorgen kan wordei ingeschreven, te verhogen tot I pet. De uitgiftekoers is gestel* op 100 pet. In tegenstelling hier mee leek te zijn, dat de koersei van veel bestaande obligatie niet begonnen aan te trekken. Slecht in de markt lagen weer d< aandelen Nedlloyd, die snel I verlooi^op/ 151. Bos Kalis weit 1 goedkoper op 74. Hoogo vens trok een halve gulden aal tot 17,20. Verder bleven de ver schuivingen erg gering. Zo wa; KLM veertig cent hoger, moes Philips tien cent terug, was Akz< tien cent hoger, Unilever derti| cent lager en Kon. Olie twintij cent beter.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 18