NOS brengt serie over filmer John Fernhout AEG l(JV) vandaag... toegeücht Gouden griffel voor Annie M.G. Schmidt Marilyns bh wordt geveild Miss Europa 1981 Weinig belangstelling voor beiaardconcert Oliemagnaat koopt 20th Century-Fox [^^[Rrogramma WOENSDAG 10 JUNI 1981 RADIO - TV - KUNST PAGINA 5 DEN HAAG (ANP) - De Gouden Griffel voor het beste kinderboek van het jaar is voor 1981 toege kend aan de Nederlandse schrijfster Annie M.G. Schmidt voor het boek "Otje". De onderschei ding wordt op 7 oktobe** de openingsdag van de kinderboekenweek, in Alkmaar aan de schrijfster uitgereikt. De Gouden Penseel voor het best geïllustreerde kinderboek gaat naar Piet Klaasse voor zijn te keningen in het boek "Sagen en legenden van de Lage Landen" van Elke de Jong. De Boekensleutel voor het kinder boek met een uniek karakter gaat naar Miep Diekmann en Dagmar Hilaróva voor het boek "Ik heb geen naam". Het unieke karakter bestaat uit de interna tionale samenwerking tussen de Nederlandse Diekmann en de Tjechoslowaakse Hilaróva. Verder heeft de CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederland se Boek) negen Zilveren Griffels en twee Zilveren Penselen toege- kend. De griffels gaan naar Lobel (Bij Uil thuis), Dolf Verroen (Hoe weetje dat nou), Elfie Donnelly (De rode kous), Imme Dros (De zomer van dat jaar), Alexander (De eerste twee levens van Lukas), Diana Jones (De negen levens), Levoy (Allan en Naomi), Jones (Het ga je goed, het ga je wel) en Aliki (De mummies uit het oude Egyp te). De Zilveren Penselen gaan naar Tony Ross en Mitsumasa Anno voor hun illustraties in respectie velijk "Joris en de Bonestaak" en "En toch draait ze". Annie M.G. Schmidt LONDEN (AFP) - Bij het eer- biedwaardige Britse veiling huis Sotheby wordt vandaag een rose beha van Marilyn Monroe geveild. De beha was door een ver strooide Marilyn achtergela ten in het kleedhokje van een kledingzaak in Soho. Behalve de beha veilt Sotheby een avondjurk van Marilyn Monroe van de Italiaanse couturier Capucci en een paar handschoenen en tas. 1(1) How hout us - Cham paign 2(2) Dance on - Doris D and The Pins 3(6) Rain in may - Max Werner 4(7) I've seen that face befo re - Grace Jones 5(5) This ole house - Shakin Stevens 6 4) De verzonken stad - Frank en Mirella 7(3) Making your mind up - Bucks Fizz 8(9) Kids in America - Kim Wilde 9(8) Double Dutch bus - Frankie Smith 10 (16) He's just a runaway - Sister Sledge 11 (11) Just the two of us - Grover Washington jr. 12 (17) Klap maar in je han den - Peter Koelewijn 13 (13) Stray cat strut - Stray Cats 14 (22) Ma quale idea - Pino d'Angio 15 (18) The river - Bruce Springsteen 16 (19) Bette Davis eyes - Kim Carnes 17 (12) Can you feel it - The Jacksons 18 (26) Attention to me The Nolans 19 (14) Morning train - Sheena Easton 20 (24) Discotch - Voyage 21 (10) 22 (21) 29 (15) 30 -) Chanson d'Amour - BZN African Baby - G G An derson Don't stop - K.I.D. Stand and deliver - Adam and The Ants Grey day - Madness Muscle Bound - Span- dau Ballet Danny - Kit Hain Only crying - Keith Marshall Fantastic voyage - La keside Me kammetje-Ik heb'm nog wel - Andr van Duin 31 (38) 32 Jaar - Doc maar 32 Hopeloos - Will Tura 33 -) Habadariwikidi - Ur ban Heroes 34 40) Boemeladieboem - Son- ja 35 (20) Then the music stopped - Pussycat 36 (37) All those years ago - George Harrison 37 (28) People alone - Randy Crawford 38 (33) Merlijn - Bonnie St. Claire 39 (23) What becomes of the broken hearted - Dave Stewart 40 (35) Nighttrain - Steve Win- wood. (ADVERTENTIE) HOLLAND FESTIVAL 2 premières FORGOTTEN LAND Jiri Kylian/Britlen UNDERSTUDY Pavel Smok/Von Suppè Reprise SOLDATENMIS Jiri Kylian/Martinu za 13. wo 17. do 18. vr 19 |uni 20 15 uur CIRCUSTHEATER *S*KASSA ii ie,, ,558800 Neem nu al een abonnement voor 't volgende seizoen' John Fernhout. derlandse documentairefilmer onder eindredactie van Dick van Reeuwijk. - Deel 1: woensdag 10 juni, Neder land 1. 20.00 uur: ..Het Paasei land" (1935) en fragmenten uit „Spaanse aarde" (1936). ken dvkes" (1944). - Deel 3: 18 juni, Nederland 1, 22.10 uur: „Miner's window" (1955) en „Bolwerk van de vrede" (1964). - Deel 4: 20 juni, Nederland 1, 22.10 uur: „Zij willen leven" (1973) en „Sky over Holland" (1964). BIRMINGHAM (AP) - Miss Denemarken, de 21-jarige studente Anne Mette Larsen, is gisteravond in Birmingham gekroond tot Miss Europa 1981. Behalve de titel kreeg de blonde Miss Denemarken een contract als fotomodel (waarde van ruim 100.000 gulden) en een prijs in geld van 6.500 gulden. Bij de verkiezingen behaalde Miss Nederland, de 20-jarige Ingrid Schou ten (rechts op de fotoeen tweede plaats. De Italiaanse Anna Mana Kanakis voor de verkiezingen favoriet, werd derde. en dan weinig genoegen aan be leefde, lag dat beslist niet aan zijn muzikaal duidelijk analyse rend spel, maar aan sommige composities, die hij onder han den en voeten had. Ik begreep best, dat Wim Franken "Drie ritmische studies" tot de meest gespeelde werken beho ren. Van Badings kon ik een "arioso" wél, het voorafgaande "preludio" niet in het minst waarderen. Verder leek me Maassens eigen "Etude voor pe daalsolo" een dankbaar oefen werk, gaf Richard Felciano's "The Tuning of the Sky" blijk van fantasie en was van Strate gies driedelige "Klokmuziek" het "allegro molto" een verheu gend brillante finale. JOHAN VAN WOLFSWINKEL LOS ANGELES De Amerikaan se oliemagnaat Marvin Davis heeft de filmmaatschappij Twen tieth Century-Fox overgenomen voor ongeveer 800 miljoen dollar. De aandeelhouders van de on derneming stemden met grote meerderheid vóór de overne ming. Davis is vooral geïnteres seerd in de bezittingen van de filmmaatschappij, zoals skige bieden en golfbanen. Eerder dit jaar verkocht hij voor ruim 600 miljoen dollar aan aandelen in energiemaatschappijen. LEIDEN - In het kader van het Holland-Festival bespeelde de Bredase stadsbeiaardier Jacques Maassen het carillon van de stad huistoren. Hij deed het met ken nelijk plezier, want deze beiaard is er een van sublieme kwaliteit. Op en bij de winderige binnen plaats zat een dozijn geïnteres seerden of naast-betrokkenen de frisse vlagen te trotseren. Een klokkenspel is-geen instrument waar je naar luistert als naar een orgel, een orkest. Het verschil met andere instrumenten of en sembles, die in besloten ruimten opereren, heeft bepaalde conse quenties voor dit soort muziek. Je kunt de mensen in de straat niet met droge ingewikkelde constructies belasten. Ze zouden er trouwens niet eens naar luiste ren. Wel met heldere, open, bril lante echte muziek, vol bewe ging. Die klokken daarboven moeten vertellend aanspreken. Dit heeft niets met oud of nieuw te maken. Dat we dus daar op die binnenplaats naar "moderne" muziek, uit de jaren zestig en ze ventig luisterden, was geen be zwaar. Wel, dat niet alles, wat uit de klokken kwam, aan die mini mum-eisen voldeed. Het pu bliekje, hier bijeen, was er spe ciaal voor gekomen. Maar de (de ze avond weinige) voorbijgan gers hadden zeker geen belang stelling voor puur verstandelijke bouwsels, met stilstanden en weinig opwekkende stemmen- gangen. Jacques Maassen (tevens musico loog en schoolmuziek-docent aan het Haagse conservatorium) toonde zich een meester op het pedaal en de manualen van de Leidse beiaard. Wanneer ik er nu HILVERSUM/AMSTERDAM (GPD) - „Man wat voor Ie- ven heb jij gehad, zei Ben Eikerbout tegen me. Je moet er een boek over schrijven. Maar ik houd niet van autobio grafieën. Dan krijg je zo'n schrijver naast je, die alles wil weten. Toen ontstond het idee er een film over te maken. Een soort compilatie uit alle films die ik ooit heb ge maakt. Het idee is tenslotte met de NOS besproken". „John Fernhout, de filmer" is de titel waaronder de NOS- televisie de komende weken vier programma's van een uur lengte brengt. De geschiedenis van John Fernhout, eens een leerling van Joris Ivens, maar nu al zo'n 40 jaar één van Nederlands documentaristen. De NOS-serie, geredigeerd door Dick van Reeuwijk, biedt een overzichtstentoonstelling van het werk van Fernhout (Ferno in de filmwereld), maar tegelijker tijd een inzicht in 50 jaar filmge schiedenis. Fernhout: ,,Ik vind dat het goed gedaan is. Maar het was voor mij niet gemakkelijk. Het is vervelend om de hele tijd over jezelf te moeten praten. Maar ja, het is voor een televisie publiek, zo'n programma moet netjes verpakt worden". Fernhout werd geboren in 1913. Zijn grootvader was de grote kunstschilder Jan Toorop, zijn moeder de niet minder bekende en vooraanstaande Charley Toor op. Maar kunstschilder werd John niet. Hij was voorbestemd voor de handel. „Mijn broer Ed gar was de oudste, die werd dus kunstschilder. Ik niet, ik kan het ook niet. Een beetje aquarelle ren, maar dat stelt niets voor". De handelsschool werd afgemaakt, dat wel. Maar al heel vroeg kwam Fernhout met de film in aanra king. Zijn moeder was actief bin nen de Amsterdamse Filmliga in de jaren twintig. Zij raakte be vriend met de jonge Joris Ivens, en John deed klusjes. „Ik was veertien toen ik in de film begon. In het zaaltje achter Capi moest ik de films voordraaien. Daar ligt het begin. In die tijd kwam ieder een naar Amsterdam. Eisenstein heb ik ontmoet. Hans Richter, Rene Clair, Lodowkin. We kre gen zelden een film aan één stuk. Altijd kwamen de zendingen ver deeld binnen. Je wist wat het be gin was, en wat het eind. De rest moest je er maar tussen zien te monteren. Zo heb ik het filmvak geleerd". Ivens Voor zijn eerste belangrijke film had Ivens een assistent nodig. En John Fernhout assisteerde bij de totstandkoming van „Bran ding", „Regen" en „Heien". Flit sen zijn te zien in de vier pro gramma's die de NOS uitzendt. Maar de aandacht is vooral ge richt op de films waar Fernhout een werkzamer aandeel in had. Als 21-jarige maakte Fernhout, op uitnodiging van de Belgische cineast Henri Storck, de film „Het Paaseiland". De eerste film die ooit over dit mysterieuze ei land werd gemaakt, en nog steeds een indrukwekkend werk; al ontstond het ook in 1935. Vervolgens werkte Fernhout een aantal jaren samen met Ivens, en kreeg wereldfaam als oorlogsca meraman. Met Ivens en de Ame rikaanse schrijver Hemingway ontstond in Madrid „Spaanse aarde", over de verdediging van die stad tegen de troepen van Franco gedurende de Spaanse burgeroorlog. De film was een wereldsucces. Vervolgens trok ken Ivens en Fernhout naar Chi na om in Amerikaanse opdracht de Chinees-Japanse oorlog te verslaan: „400 Miljoen". Deze drie vooroorlogse films en vijf latere werken vormen met interviews en toelichtingen de ruggegraat van de vier televisie programma's. Na de oorlog maakte Fernhout. meestal voor buitenlandse opdrachtgevers, onder meer „Broken dykes", over de wederopbouw van Wal cheren, en „Miner's window", de laatste uit een serie van acht films die hij in het kader van de Marshall-hulp draaide, en gewijd aan de Europese energievoorzie ning met daarbij speciale aan dacht voor het verschijnsel gast arbeider. Dan is er de bizarre film „Bastion van de vrede", ge maakt voor en over het Zwitser se leger, Femhouts grootste suc ces ..Sky over Holland" ffl Zij willen leven", een film over de reacties die de oktoberoorlog van 1973 in Israëlische gezinnen opriep. „Bastion van de vrede" werd in dertijd voorgedragen voor een Oscar, evenals „Sky over Hol land", die bovendien nog de Gouden Palm op het filmfestival van Cannes veroverde en op het Londense Filmfestival werd uit geroepen tot de beste film van het jaar. In Nederland bleef Fernhout, afge zien van de periode na „Sky over Holland" (1967), grotendeels on bekend. Een jaar geleden beleef de zijn versie van de bevrijding van Nederland, de voor een Ne derlands-Engelse voorlichtings dienst gemaakte „The last shot", bijvoorbeeld pas zijn Nederland se première. Het overgrote deel van zijn oeuvre (zo tussen de 120 en 150 films) is in het buitenland tot stand gekomen, voor vreem de opdrachtgevers. Toch is hij Nederland nooit ontrouw gewor den en woont hij nog in Amster dam (met een winterhuis in de Hof van Gethsemane in Jeruza lem). Neus Zijn verklaring: „Ik ben geen ima gebouwer, en ik heb altijd voor allerlei verschillende richtingen gewerkt. En ik was te weinig in het land. Toen ik in 1939 uit Chi na terugkwam, voelde ik de oor log aankomen. Ik had net twee films over oorlogen, het fascisme en het nationalisme achter de rug. Dan krijg je er een neus voor. Ik ben dus teruggegaan naar Amerika, waar ik boven dien mijn toekomstige vrouw had ontmoet". Onvermijdelijk is de vraag naar de relatie tussen Fernhout en Ivens. Twee meesterwerken en daarna nooit meer sprake van enige sa menwerking. Fernhout: „De mensen gaan er al tijd vanuit dat we ruzie hebben gekregen. Ivens is voor mij een soort tweede vader geweest. Maar ruzie is niet ontstaan. Ik heb veel van hem geleerd, maar ook veel van anderen. Maar ik moest op een gegeven moment toch mijn eigen films gaan ma ken en mijn eigen weg gaan. Bo vendien, na China ging Ivens naar Rusland en ik naar Ameri ka". EVERT VAN TIJN ADVERTENTIE electrisch gereedschap tijdelijk in prijs verlaagd. LAMAN-LEIDEN B V. Zijlslngcl 2 Lelden Geopend vjn maandag 1 van 06 00 lol 12 30 uu 13 00 loll 30 uur Nederland 1 18.25 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) 18.30 Jeugdjournaal (NOS) 18.36 - Sesamstraat (NOS) 18.50 Staatsloterij (NOS) 18 55 - Toeristische tips (NOS) 19.00 - Van gewest tot gewest (NOS) 19.50 Uitzending Politieke Partijen (NOS) 20.00 Fernhout. de filmer, filmportret (NOS) 20.50 - Holland Festival-1981Maarten Bon en zijn "sacre" van Strawinski (NOS) 21.37 - Journaal (NOS) 21.55 Den Haag Vandaag (NOS) 22.10 Panoramiek (NOS) 22.40 Studio Sport (NOS) 23.10 Journaal (NOS) 23.15 Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) Nederland 2 18.57 Journaal (NOS) 18.59 De schoolkrant (IKON) 19 25 - Kenmerk (IKON KRO-RKK) 20.00 Journaal (NOS) 20.27 - Film van Het Prins Bernard Fonds (SOCUTERA) 20.32 - Remmers ontmoet Chns van Veen (VOO) 21.05 Magnum, tv-serie (VOO) 22.55 Veronica's agenda (VOO) 23.07 - Journaal (NOS) 23.12 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) DUITSE TV DUITSLAND I (Kegion. progr. NDR: 18 00 lm schoensten Bilsengrunde. tv-sene 18.30 Aktualiteiten. 18.55 Mein- Freund Winnetou. tv-sene 19.25 Re gion. magaz 19.59 Progr.-overz. WDR: 18.00 Die Sonnenpferde. tv- sene 18 30 Lichte muz 18 40 Die Sonnenpferde. tv-serie. 19.15 Aktua liteiten. 1945 Licht progr.) 20 00 Journ 20.15 Durchg 21.45 Wetenschappel 23.00 Aktualiteiten. DUITSLAND II 18 20 Spelprogr 19 00 Journ. ly.JO Sport. 20 15 Aktueel magaz. 21 00 Aktualiteiten. 21.20 Vegas, tv-sene. 22.05 Inform, progr. 22 10 Meditatie. 22.40 Generalprobe (La repetition generale), tv-film. 0.10 Journ DUITSLAND III WDR 18.00 Kleuterprogr. 18.30Cursus En gels. 19.00 Natuurfilm. 19 45 Journal 3 20 00 Joum. 20 15 Gevar progr. 21 45 Reportage 22.15 Das grune Zimmer (La chambre verte), speel film. 23.45 Journ. BELGISCHE TV BELGIË VLAAMS 18.00 Kleuterprogr 18 15 Kinderse rie 18.20 Korte kinderfilm. 18.30 Battlestar Galactica. science-fiction serie. 19 17 Informatief progr 19 37 Morgen, journ. en weerber 20 15 Ar nold. Amerikaanse comedyserie 20.40 Op zoek naar Dracula. 21.05 Spelprogr 22.25 Joum. NET U 17 00-20 15 Zie NET 1 20 15 Vnje tijdmagaz 21.15 Zaterdagavond en zondagmorgen (Saturday Night and Sundav Morning). Engelse speel film 22 45-23 20 Bela Bartok, muzi kaal progr. De NOS brengt vanavond in 'Holland Festival '81' een bijna veertig minuten durende film van Jan Hulseher over de pianut- componist Maarten Bon, die 'Le Sacre du Printemps' van Igor Strawinsky heeft bewerkt voor vier piano's. De eerste complete uit voering van deze bewerking had gisteren plaats in het Concertge bouw in Amsterdam tijdens een spektakel onder de titel 'De nacht van Andriessen'. De Nederlandse componist Louis Andriessen is de centrale figuur van het huidige Holland Festival en dat moest zijn hoogtepunt vinden in deze 'nacht', tuaariti niet alleen veel van zijn eigen werken zullen worden uitgevoerd, maar ook door hem uitgekozen composities van anderen. (Nederland 1, 20.50 uur). In de NOS-televisierubriek "Van Gewest tot Gewest" zal van avond een korte reportage gewijd worden aan de Nieuwe Centrale Bibliotheek Leiden. (Nederland 1. 19.00 uur). In de serie "Remmers ontmoet" van Veronica komt vanavond Chris van Veen, voorzitter van het Verbond van Nederlandse On dernemingen, aan de beurt. Nederland 2, 20.32 uur). WOENSDAG fO JUNI HILVERSUM I (NOS Ieder heel uur nws.) NCRV 18.11 (S) Hier en nu woensdagmaga zine. 19 02 (S) De Kilima Hawaiian*. NOS 19 30 (S) Hobbyscoop 20 02 (S) Langs de lyn. sport en muz. 23 04- 24 00 Met het oog op morgen. NCRV 0 02 (S) Late date 1 02 Me tropole Orkest 1.30 (Si Tussen 60- plus en 70min. 2.02 (S) Nachtdienst (6.02 Kostgangers). HILVERSUM II VARA 18.00 (S) Brassband magazi ne R V U -NOS 18 30 Praten over sexualitcit (6) PP 18 50 P S P VA RA 19 00 (S) De Rode Draad 20 00 (S) Hedendaagse kamermuz 20 20 (S) Het zout in de pap. 21 00 (S) Klas sieke en moderne kamermuz. NOS 22 30 Nws 22 40 Wie zal dat beta len', discussie VARA 23 25 (S) De componist Go ff redo Petrassi (1). 23 55 Nws HILVERSUM III (NOS leder heel uur nws NOS 18 03 (S) Dij Avondspits met de Na tionale Hitparade KRO 19 02 (S) Rauhfaser 22 02 <Si Roek-tempel 23 02-24 oo (Si WMhaOa DONDERDAG II JUNI 1981 HILVERSUM I NOS Ieder heel uur nws NCRV 7 03 (S) Het levende woord 7 10 (S) Vandaag donderdag 7 50 Weerman Ha di long LU Hier n nu In 't Voorbijgaan 8 45 Over kopen gesproken 9 03 (S) Wie weet waar Willem Wever woont 10 02 (S> Muz bij de koffie 11 30 (S) Twaalf-uurtje 1 4" M.<i'!.ig; IS) Hier en nu 13 20 (S> NCRV Globaal 16 02 Goudenregen Ensem ble o 1 v Ferry Wienncke 16 30 (S) Rozegour en prikkeldraad HILVERSUM II AVRO 7 00 Nws. 7 10 Ochtend gymnastiek 7.20 ActuaaJ en inform. <7 30, 8.00 en 8 36 Nws 7 36 en 8 36 Radiojourn.). NOS OOGymnastiek voor de vrouw 9 10 Waterstanden. 9 15 Werkbank AVRO 9 25 AVRO- dite (9 36 Kadiojoum -nws flits 1100 Radio La waai papegaai 11.10 Schoolradio 1130 Radiojourn - nws flits 11.32 AVRO tema 1145 Regio-naai. provinciale inform. RVU -NOS 11 56 Massacultuur(2) AVRO 12 26 Meded tbv land en tuinbouw 12.30 Nws 12 36 Radio journ 13 00 Nws 13 11 Europa 13 35 Per Saldo 14 00 Voor mij kan ie wat (14 30 en 15.30 Radiojoum.- nws.fiits i 15 50 Radio Lawaaipape- gaai 16 00 Buiten 16 30 Radiojour- n-nwsfliU 1632 De Slag bij NieuwspfKirt 17 24 Meded 17 30 Nws 17.36 Radiojourn 17 55 Per Saldo. HILVERSUM III NOS leder heel uur nws. TROS 7 02 (S) De Havermoutshow 9 03 (S) De Hugo van Gclderen Show 11 03 (Si De Polderpopparade 12 03 (S) De Nederlandstalige top-10 13 03 (S> 50 Pop of een envelop 15 03 (S) TROSTop-50 HILVERSUM IV VARA 7 00 Nws 7 02 Morgenrood. 9 00 Nws 9 02 (S) Zo klonk het vroe ger 9 50 (S) De minder bekende Rachnuni"! 10.40 'S/ Rflbl rt Hnll. bas en Knnrad Richter, piano 12 00 Nws 12 02 Journaal Holland Festi val 12 05 IS) Lunchconcert door het Hongaars strijkkwartet 13 00 (M) Het zout in de pap 13.25 (S) Muz voor twee 14 00 Nws 14 02 (S) Jaap Schroder, viool en Jos van Immer- seel. hammcrklavier 14 30 (Si Seyi Owaza dingg«-ert Ravel 15 35 (S) Het zout in de pap 15 55 (S) Re quiem für eincn jongen Dichter - Bcrnd Alois Z.mmermann RVU NOS 17 00 De jaren 30 80 en de mensen (417 30 Nws TELEAC 17 36 18 00 Fotograferen en filmen, les 10

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 5