Schaatsconflict spitst zich toe Verpleegtehuis in opspraak Twee triomfen voor Edward Maasdijk Tennissers in duel met wind 100 JAAR Bouwfonds matig tevreden over '80 'Desnoods bereiden we ons via gewesten voor' Krol bij Feyenoord Edström wil naar Hong Kong 'De Engel' in ban titelstrijd DUS UW PAKJES ZIJN IN VERTROUWDE HANDEN BIJ PTT POST post Radio en tv verboden PAGINA 15 LEIDEN - De knngkampioen- schappen van de kring Gouwe Rijnstreek werden gisteravond voortgezet in het zwembad de Vliet te Leiden. Helaas zorgde de strakke wind er voor dat de pres taties over de hele linie iets tegen vielen. Toch slaagde men er nog vijf maal in om een limiet voor de Nederlandse Kampioenschap pen te zwemmen. Jimmy Las- sooy (2x), Edwin van Houten, Sander Verheul en Gijsbert van der Leden waren deze sterken. Kringkampioenschappen waren er genoeg te bewonderen. Op het programma stonden de 100 me ter rugslag en de 400 meter vrije slag in de verschillende leeftijds categorieën. Katwijk zag twee maal een deelneemster de hoog ste trede van het ereschavot be-, klimmen. Rianne den Duik won de 100 meter rugslag meisjes 1966 in 1.15.4, en Inge den Duik was de snelste op de 100 meter rugslag bij de dames in 1.18.5. De Zijl/LGB behaalde vier eerste plaatsen. Edward Maasdijk "dobberde" zowel op de 100 me ter rugslag als op de 100 meter vrije slag naar een zege, tewijl Reinier Haasnoot de 100 meter rugslag jongens 1966 winnend af sloot en Jolanda Laterveer de snelste was op de 400 meter vrije- slag meisjes onder 12 jaar. LZ'86 tenslotte begroette twee kringkampioencn. Silvia Bakker won de 100 meter rugslag meis jes 1968 en Marianne Knot was eerste op de 400 meter vrijeslag meisjes onder 14 jaar. Uitslagen: 100 meter rugslag meis jes 1968: 1 Silvia Bakker LZ'86 1.17.9, 2 Renate Jonkman Sas- senheim 1.21.0 100 meter rugslag meisjes 1966. 1 Rianne Den Duik Katwijk 1.15.4, 100 meter rugslag dames: 1 Inge Den Duik Katwijk 1.18.5 (A). 2 Joyce van Baak Woerden 1.185 (B). 100 meter rugslag jongens 1968: 1 Jimmy Lassoov AZC 1.12.0, 2 René Cor- reljé Zijl/LGB 1.17.9 100 meter rugslag jongens 1965: 1 Edwin van Houten BZPC 1.05.5, 2 Wilco v.d. Zeeuw LZ'86 1.10.2, 3 Wim van Mil LZ'86 1.11.6 100 meter rugslag heren: 1 Edward Maas dijk Zijl/LGB 1.09.1 400 meter vrueslag meisjes onder 12 jaar 1 Jolanda Laterveer Zijl/LGB 5.29.4, 2 Sandra Kikkert Katwijk 5 32 1, 3 Yvonne de Kier LZ 86 5.33.5 400 meter vrijeslag meisjes onder 14 jaar: 1 Marianne Knot LZ'86 5 03 3 2. Sylvia Bakker LZ'86 5.16 9 400 meter vrije slag meisjes onder 16 jaar: 1 Carla Meywaard Sassenheim 5.01.0, 2. Rianne den Duik Katwijk 5.02.8. 3 Karin v d Linden LZ'86 5 03 1 400 meter vrijeslag dames 1. El len Hoogenboom LZ'86 5 13.2, 2. Esther Schoonderwoerd Katwijk 5.17 5. 3 Inge den Duik Katwijk 5.23 2 400 meter vrijeslag jongens onder 12 jaar: 1. Ronnie Brouwer AZC 5 13 0 2 Remco Filippo LZ'86 5.24 8, 3. Marco Mulder LZ'86 5 26 6 400 meter vrijeslag heren: 1. Edward Maasdijk Zijl LGB 4 36 7, 2 jan Kets LZ'86 4 57.5, 3 Jim van Es LZ'86 5.03.6 100 meter rugslag jongens 1966: 1. Reinier Haasnoot Zijl/LGB 1.129 DEN HAAG (ANP) De moeilijk heden in de Koninklijke Neder- landsche Schaatsbond (KNSB) rond de trainerskwestie zijn nog lang de wereld niet uit. De Lan delijke Technische Commissie (LTC), die gisteravond vergader de, zit nog tot aan de nek in de moeilijkheden. In een vraagge sprek voor de radio verklaarde de voorzitter van de GTC, Wiebe Brouwer, dat "de LTC nog niet uit de impasse was gekomen. Er is besloten de rijders (all-roun ders en sprinters) opnieuw een uitnodiging te zenden voor deel neming aan de centrale training in dit weekeinde. We moeten nu afwachten of zij komen, zo niet dan gaan we opnieuw praten. De MILAAN (AP) - De Nederlandse voetbalveteranen Johan Cruiff en Ruud Krol zullen in Milaan meedoen aan het toernooi om de Supercup. De cup wordt bevoch ten door vijf teams uit Europa en Zuid-Amerika, de vroegere win naars van de beker voor lands kampioenen en van de "Inter continental Cup". De organisatie van het toernooi maakte gisteren bekend dat Cruiff de gelederen zal verster ken van AC Milaan. Ruud Krol speelt mee in het team van Feij- enoord. Internazionale eveneens uit Milaan, heeft versterking ge zocht in de Brit Tony Woodcock en de Westduitser Hansi Müller, maar heeft hierover nog geen po sitief antwoord ontvangen van hun clubs. De andere twee teams die mee doen aan het toernooi, dat is georganiseerd door e ciële Italiaanse televisiemaat schappij en verschillende spon sors, zijn Santos uit Brazilië en Penarol uit Uruguay. St. Etienne De finale van de strijd om de Fran se voetbalbeker zal gaan tussen kampioen St. Etienne en Bastia. De tweede wedstrijd in de halve finales tussen Strasbourg en St Etienne eindigde gisteren in een gelijkspel: 1—1. De eerste wed strijd was in 2-1 voor St. Etienne geëindigd, waardoor de Franse kampioen nu de kans heeft de dubbel te behalen. Bastia drong door tot de eindstrijd door ook het tweede duel met Lens te win nen: 1-0. Het eerste was met 2-0 in het voordeel van Bastia geëin digd. De finale wordt op zaterdag 13 juni gespeeld in Parijs. trainers zijn aangesteld en er moet nu eindelijk begonnen wor den". In een reactie liet Hilbert van der Duim namens de all-rounders weten dat de rijders niet komen. "Wij hebben al twee keer neen gezegd, dat doen we ook een der de keer. We willen heus graag aan de slag, maar we hebben on ze wensen kenbaar gemaakt: Kloosterboer en Gouke Nijholt. Daarvan wijken we niet af. Komt er geen oplossing dan zullen we via de gewesten de voorberei ding moeten doen. Maar we doen het natuurlijk liever via de kern ploeg". De oud-wereldkampioen wilde nog wel loslaten dat hij momenteel reeds zo'n vier tot vijf uur per dag traint op sche ma's van Kloosterboer. Van der Duim meende dat Gouke Nijholt voldoende deskundig was om de ijstraining te doen. "Bovendien werkt hij dan samen met Kloos terboer en wij vinden dat een goed koppel". Sies Uilkema die als woordvoerder van de sprinters optrad - Uilke ma, De Boer, Ket en Ykema - stelde zich ook vierkant op tegen het besluit van de LTC. "Ook wij komen niet. Eenmaal nee, blijft nee. Wij willen Jorritsma weer als trainer. In het afgelopen sei zoen zijn er misschien wel fouten gemaakt, maar gezien de onder zoekingen die hebben plaatsge vonden en de gevolgtrekkingen die eruit zijn getrokken geloven wij dat we nu optimaal kunnen presteren met Jorritsma". Hilbert van der Duim: "Kloosterboer moet terugkomen". BRUSSEL (ANP) - Ralf Edstróm die op eerste pinksterdag een groot aandeel had in de beker- overwinning van Standard Luik op Lokeren (4-0), gaat het ko mend seizoen mogelijk in Hong- Kong voetballen. Dit verklaarde hij na afloop van deze bekerfina le in het Heizelstadion in Brus sel. "Ik heb nog steeds contact met Monaco, maar veel schot zit er nog niet in de onderhandelin gen". zei de Zweed. "Ook vanuit Hong-Kong heb ik een aanbie ding gekregen. Ik ga nu eerst een paar weken met vakantie naar Zweden. In die periode zal ik mijn definitieve beslissing ne men. Mocht het Hong-Kong wor den, dat ga ik louter en alleen voor het geld, want sportief ge zien kan ik beter in Europa blij- LEIDEN - De wind bolde gisteren de netten en joeg het gravel her haaldelijk hoog boven de banen van het tennispark de Meren- wijk. Het lag voor de hand dat onder die omstandigheden ver rassende resultaten uit de bus zouden dwarrelen. De klapper viel in het GDC waar het als nummer een geplaatste duo van de Leidsche Hout An nette Karl en Waldo Jansen al in hun eerste optreden met verlies werd geconfronteerd. Natuurlijk hadden hun tegenstanders Ba- bette Leertouwer en Tjebbes net zo veel hinder van de wind, maar zij hadden evenzo weinig of niets te verliezen gelet op het klasse- verschil, zesde en vijfde klasse tegenover tweede klasse In het "mens erger je niet spel letje" dat de wind beide combi naties opdrong, ging het tweetal, dat wilde dirigeren, openingen maken en scoren tenslotte troosteloos tenonder tegen het koppel dat zich simpelweg be paalde tot de allereerste regel van het tennisspel: "de bal moet over het net en binnen de lijnen". Babette Leertouwer en Tjebbes wonnen met 6-3, 3-6, 6-3. Ove rigens zou het orvjuist zijn de in druk te wekken dat de verrassen de winnaars het racket niet be hoorlijk tegen de bal konden krijgen. In de eerste ronde had den zij het toch ook niet onerva ren koppel Els Citroen en Weber met 6—3, 6—4 teruggewezen. De winst tegen Annette Karl en Wal do Jansen echter zullen zij stellig niet hebben verwacht Van Kaay en Mattie Kantebeen hielden in het HDC het hoofd koel tegen Broere en Dahlhaus en bleven in drie sets overeind: 6-3, 5-7, 6-1. Behalve het reeds genoemde duo van de Leidsche Hout Annette Karl en Waldo Jansen verdween gisteren nog een geplaatst paar voortijdig van het toneel. In het HDD moesten Parlevliet en Van der Plas, no 4 geplaatst, zich ge wonnen geven aan Lepelaar en Van Marwijk: 2-6, 5-7. Vader en dochter Krul dubbelden voor treffelijk in het GDD, hetgeen ten koste ging van \Y> n n Schoutsen, die maar dne spellen op hun naam konden brengen: 6-0, 6-3. Het dubbel Hennip- man was in twee sets klaar met de gemengde combinatie Zeil maker 7-5, 6-2 FRANK BONTE LISSE Het Lisser biljartteam "De Engel" kan komende zater dag een uitstekend seizoen met een nationale titel gaan bekro nen. Op die dag strijdt het drietal in Amersfoort om het kampioen schap van de Cl-klasse. Om zover te komen wisten de Lis- senaren allereerst op soepele wij ze het kampioenschap van het district "De Bollenstreek" voor zich op te eisen. De volgende stap werd gezet met de behaalde titel van het KNBB-gewest West- Nederland. In de praktijk kwam dat neer op een Noordhollands kampioenschap De ploeg van de Engel ondervond hier heel wat meer concurrentie, maar wist tenslotte, met een punt voor sprong op de Schager vereniging "De Klimop", ook deze strijd succesvol af te ronden. Zaterdags wacht De Engel in de Amersfoortse sporthal "Schui- lenberg", die voor deze titelstrijd met zo'n 25 biljarts verrijkt is, een drietal opponenten. Dat zijn de teams "Kemp" uit Ede. "Ca rambole" uit Daarlerveen en "De Kromme Keu" uit Bladel. Weet de Engel als winnaar van deze vierkamp uit de bus te komen dan is het karwei nog niet ge klaard. Als sluitstuk moet men het vervolgens tegen de winnaar van een parallel-poule van vier teams opnemen. Winst m dit fi naleduel levert tenslotte het landskampioenschap op. ROTTERDAM (ANP) - In het ge meentelijk verpleegtehuis "Veenweg" in Rotterdam heb ben wantoestanden geheerst. Dc kwaliteit van de zorg voor de on geveer 150, veelal demente, be jaarden liet op talrijke punten zo wel verpleegkundig als genees kundig aanzienlijk te wensen Tot deze conclusie komt de ge neeskundig inspecteur voor de geestelijke volksgezondheid voor Zuid-Holland, dokter J. Mets, in een nog steeds niet vrij gegeven rapport over het reilen en zeilen in de in opspraak geko men verpleeginrichting. "Er was onvoldoende aandacht voor de patiënten, waardoor ver schijnselen als pijn, slikstoomis, doorliggen, longontsteking door verslikking en verkramping van de spieren niet of te laat werden opgemerkt. Er kon niet voldoen de aandacht worden gegeven aan eten, drinken, slapen en urine ren. De patiënten kregen te wei nig lichaamsbeweging. Zij lagen of zaten vastgebonden. Dit ver grootte de neiging tot het laten lopen van urine en ontlasting. Het meestentijds op slot houden van de toiletruimten was in dit verband een onbegrijpelijke maatregel". Dit is slechts een bloemlezing uit de opsomming van tekortkomin gen, die door,het staatstoezicht op de volksgezondheid werden geconstateerd. In de verpleegin richting had de tijd stilgestaan. "Ontwikkelingen in het ver pleegkundig en medisch denken van de afgelopen tien tot vijftien jaar zijn aan de Veenweg kenne lijk voorbijgegaan", zo consta teert dokter Mets. De "Veenweg" kwam begin vorig ADVERTENTIE jaar in opspraak toen twee mede werkers hun ontslag namen en een boekje open deden over wat zich in het verpleegtehuis af speelde. Familieleden van overleden pa tiënten verenigden zich en eisen nu volledige openbaarmaking van het rapport van de inspec teur Mets. De familieleden zijn er van overtuigd dat hun ouders 'onder verdachte omstandighe den' zijn gestorven. Uit corres pondentie tussen de inspecteur en de Rotterdamse wethouder Wim van der Have blijkt dat Mets het rapport niet openbaar wil maken omdat dit voor de be trokken arts en de directrice 'een inbreuk kan betekenen op het recht op privacy, dan wel voor hen ongewenste gevolgen kan hebben'. Woordvoerster mevrouw C. de Waard van de 'actiegroep Veen weg' vindt dat de inspecteur en zijn collega-arts daarmee op on aanvaardbare wijze in bescher ming neemt. De arts nam vorig jaar uit de Veenweg ontslag na de publikatie van een gemeente lijk rapaport over de wantoestan den. Ze werkt nu in een Rotter dams ziekenhuis. HOEVELAKEN (ANP) - De NV Bouwfonds Nederlandse Ge meenten is met het financiële re sultaat over 1980, de weinig gun stige economische omstandighe den en aanmerking genomen, matig tevreden. Dit schrijft de raad van bestuur in het vandaag verschenen bouwfonds-jaarver slag 1980. Het netto-resultaat (na belastin gen) van het totale bouwfonds- eoneern kwam uit op f8,6 min (f 14,8 min in 1979). Gezien de economische vooruitzichten zal het bouwfonds het personeelsbe stand - via natuurlijk verloop - terugbrengen. Op grond van de opgetreden terug gang in de vraag naar eigen wo ningen heeft het bouwfonds bij de opstelling van zijn bouwpro gramma 1980 de nodige voor zichtigheid in acht genomen en bovendien in de loop van het jaar nog besnoeiingen toegepast. Vooral de aantallen premie-b- en vrije-sectorwomngen zijn sterk gereduceerd. In het verslagjaar werden 2.465 woningen in aan bouw gebracht: 2.029 als eigen woning, de overige als huurwo ning. Van de eigen woningen wa ren er acht procent ongesubsi dieerd. 38 procent premie-b-wo- ningen en 54 procent woningen met a-premie. In totaal werden in het verslagjaar 5.084 woningen verkocht tegen een totale kostprijs van f707 mil joen (in 1979: 3.832 woningen, be drag f472 miljoen). Van de in 1980 verkochte woningen kwam 40 procent in het bezit van ko pers met een inkomen beneden f 38.000 (vorig jaar 33 procent). De afzet van hypothecaire lenin gen bewoog zich bij het bouw fonds in 1980 nog ongeveer op het niveau van het voorafgaande jaar. In totaal werden ruimm 8.400 hypothecaire leningen af gesloten voor een totaalbedrag v f841 miljoen (t.o. in 1979 8.800 leningen, totaal bedrag f 841 mil joen). De totale hypotheekporte feuille groeide met netto f598 miljoen tot f5,1 miljard per 31 december 1980. (ADVERTENTIE) congresgebouw den haag tel 548000 DO 11 JUNI 20 15 u L II I II' 1 Johann Straussmeest populaire operette DIE FLEDERMAUS Solisten HARALD SERAFIN (Wenen) ELISABETH LACHMANN (Hamburg) GUNTHLR GEORGE. Al.EXANDRU lONITZA ihockorest) HEINZ SCHICKEL e a Koor. ballet orkest Opera Forum Ihngent AUGUST HAL TM,\Yl.R Regie Kurt Pscherer fMunchen) Het bezit van een televisietoestel is ontoelaatbaar wegens zijn ze denbedervende invloed. Gemeen teleden die zo'n toestel bezitten of aanschaffen zullen daarom, zij het na vermaning, worden afge loerd. Ook het bezit van een ra dio is 'zeer afkeurenswaardig' wegens de verderfelijke invloed in de gezinnen. Daartegen moei eveneens ernstig worden ver maand. Een uitzondering op de ze regel is mogelijk als het bezit van een radio van belang is voor de uitoefening van het beroep. De synode van de 'Oud-Gerefor meerde Gemeenten in Neder land' vond het nodig, dit nog eens overduidelijk onder de aan dacht van de gemeenteleden te brengen. Zij gaf daarmee lucht aan haar diepe bezorgdheid over de 'toenemende wereldgelijkvor migheid' in eigen kring. De oud-gereformeerden zijn een kerkgenootschap dat - met de 'Gereformeerde Gemeenten' - in de vorige eeuw is ontstaan uit de arbeid van ds. L. Ledeboer (Benthuizen). Zij staan uiterst rechts in de gereformeerde ge zindte en hebben ongeveer der tig plaatselijke gemeenten zowel in de regio (classis) Oost als West, waaronder Alphen aan den Rijn en Lisse. De oud-gereformeerde synode wil ook, dat de gemeenteleden in al le godsdienstoefeningen 'stem mig en eerbaar' gekleed gaan Lang haar past manspersonen niet, net zo min als kort haar de vrouwen. Ook moeten vrouwen geen mannenkleding dragen. "Oneerbare kleding is zonde en geeft aanleiding daarU>< De samenstellers van de bood schap schuwen de zelfkritiek niet. Zij beginnen met de belyde- nis dat voorgangers en ambts dragers 'de Heere op 't hoogst hebben misdaan'. "Wij waren met onze gebeden, daden en woorden niet tot een beschutting voor onze gemeenten". De gevol gen daarvan zijn duidelijk waar neembaar, meent de synode Zij besluit haar boodschap met de hoop dat haar vermaningen de gemeenteleden 'door de Heilige Geest op de ziel gebonden mo gen worden". Hervormde ivera: Geroepen ie Ede M B Plette Nieuwpoort, te Zuilichem-Nieuwaal H Roose boom Zwartebroek; aangeno men de benoeming tot bijstand in het pastoraat te Maarsbergen F. P. Salverda (emeritus-leger- predikant) aldaar; bedankt voor Oldemarkt-Paaslo F. A. van Lie- re Oppenhuizen (Fr.), voor Bar neveld P. Molenaar Groot-Am- mers, voor Amsterdam W. de Leeuw S tevens weert-Maas- bracht- Overleden: ds. Chr. van der Leed- en, 69 jaar, te Apeldoorn. Hu was van 1948 tot 1962 hervormd pre dikant in Hazerswoude. De be grafenis is vnjdag om 2 uur op 'Heidehof te Ugchelen. Christelijke Gereformeerde Ker ken: bedankt voor Aalten A K Wallet Ouderkerk aan de Amstel, voor Oud-Beijerland J. Jonkman Almelo Gereformeerde Gemeenten: aan genomen naar Hendrik Ido Am bacht J. S. van de Net Utrecht; bedankt voor Hoogvliet J. Dnes- sen Moerkapellc Baptistengemeenten: beroepen te N oord be r gum (Fr S. van der Laan Amsterdam-west De Generale Financiële Raad (GFR> van de Hervormde Kerk verwacht niet, dat de bereidheid van de kerkleden om zich finan cieel voor de kerk in te spannen zal afnemen. Toch zullen in veel gemeenten de zorgen om de eindjes aan elkaar te knopen toe nemen. Maatregelen tot verla ging van de uitgaven zullen soms onvermijdeluk zijn. De GFR schrijft dat in zijn jaarverslag over 1980 Voor nieuw werk van de synodale en provinciale organen is geen geld. 'hoe nodig het soms ook kan zijn om in te spelen op ont wikkelingen in kerk en maat- schappij'. In verband hiermee worden bij het vervullen van va catures strengere normen gehan teerd Het aantal belUdendc leden van de Hervormde Kerk daalde vong jaar met 7700 tot 893.000. Het fi nanciële verbes daarvan wordt maar ten dele goedgemaakt door de bgdragen van meerderjarige doopleden Dat waren er vong jaar 6300 mëër dan in 1979 Ruim zestig hervormde studen ten in de theologie hebban zich verenigd in een landelijk over legorgaan onder de naam 'Ph J Hoedemaker' (protestants theo loog in de vorige en het begin van deze eeuw) Het doel is, de 'klassiek chnstcfijke en reforma- to rise he theologie' te bevorde- Men wil een spreiding van de 'gere formeerde theologie' over de ver schillende opleidingen van de Nederlandse Hervormde Kerk. Deze theologie wordt nu alleen in Utrecht gedoceerd. Het over legorgaan vindt het onjuist, dat hervormde studenten pas op het seminarie voor het eerst in aanra king komen met dc bestaande di versiteit.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 15