Ski-kleding "sneeuw school' Jack Jersey: Ik werk nu veel harder dan vroeger RflOlQ \programma I toegelicht Briljant duo speelt Beethoven -sonates EK schaatsen dames F M h mm Telebingo- winnaar krijgt toch auto 'Palthenette DINSDAG 13 JANUARI 1981 Succes lacht Jack Jersey weer toe Jack Jersey: 'Ik heb eelt op mijn hersenen gekregen'. LEIDEN - Zelden heb ik sonates voor viool en piano zo subtiel horen uitvoeren. Wictor Liberman (viool) en Alexander Warenberg (piano) brachten gisteravond in de bijna geheel gevulde Kapelzaal van K O. vier Beethoven-sonates ten gehore. Sonate nr. 1, D-groot, opus 12 nr. 1, Sonate nr. 2, A-groot, opus 12 nr. 2, Sonate nr. 3, Es-groot, opus 12 nr. 3, en de Sonate nr. 4, a-klein opus 23. Deze sonates werden van het begin tot het eind briljant gespeeld. De violist Wictor Liberman bleek over een enorme techniek te beschik ken, v/aar hij zeer veel mee weet te bereiken: vooral de pianissimo passages waren opvallend subtiel. In de forte gedeelten was hij haast te bescheiden. Zijn spel was heel sober en gevoelig, wat in deze Beethoven- sonates goed tot zijn recht kwam. Ook was het samenspel met de pianist opmerkelijk, zij voelden elkaar zo goed aan, dat er een ineen vloeiend geheel ontstond. De pianist, Alexan der Warenberg, toonde aan een enorm goed pianist en begeleider te zijn, hoewel zijn spel af en toe iets te luid was. Het is in elk geval zeer aan te bevelen om dit begaafde duo te gaan beluisteren. Op 19 januari vervolgen Liberman en Warenberg deze Beethoven-cyclus. CAECILE HOUTMAN HILVERSUM (ANP) - De NOS zal zaterdag 17 en zondag 18 januari via radio en televisie uitgebreid aandacht besteden aan het Eu ropese kampioenschap hardrij den op de schaats voor dames in Heerenveen. De televisie geeft zaterdag via Ne derland 2 van 17.30 tot 18.27 uur beelden van de 500 en 1.500 me ter. De NOS zal zaterdag ook via Ne derland 1 (van 12.30 uur tot 13.30 uur) rechtstreekse beelden ge ven van de 500 meter. Zondag is er televisie van de 1.000 en de 3.000 meter op Nederland 1 van 13.45 tot 14.30 uur en in de nor male uitzendingen van Studio Sport om 17.05 en 19.00 uur op Nederland 2. Op de radio worden de wedstrij den verslagen door Heinze Bak ker. Zaterdag in korte reporta ges na de nieuwsuitzendingen van 13.00, 14.00 en 15.00 uur op Hilversum 1 ADVERTENTIE DANS THEATER C/5 O z u 4 m ■J ee première uu Q F FOLIA LU J WILLIAM FORSVTHE z W reprises J ARIADNE PSALMENSYMFONIE T JIRI KYLIAN W0E 14 t/m ZA 17 20 15 UUR CIRCUSTHEATER plaatsen 2 d tevoren a/d kassa 10-16 uur 'STKASSAm i6u)558800 „De „vakmensen" die destijds schreven: Jack kan niet zonder partner, die is ten dode opge schreven. heb ik nu bewezen dat hun geschrijf destijds nergens op sloeg", aldus een tevreden Jack Jersey in de auto op weg naar de plaatuitreiking in Hilversum. Dat destijds slaat op de periode eind '78 en '79 nadat JR-Productions in Roosendaal, eigendom van Jack de Nijs en Henk Voorheijen, opgesplitst werd. Jack en Henk gingen beiden hun eigen weg. Niet zonder problemen overigen- „Door alle rechtszaken die door die splitsing ontstonden, had ik geen tijd meer voor iets anders. Boven dien werd ik voor enkele maan den ziek. Er waren problemen met EMI, de platenmaatschappij waar ik toen zat, kortom mijn hoofd stond niet naar liedjes schrijven. Dat heeft bijna een jaar geduurd. De problemen zijn nog niet opgelost, maar op dat gebied heb ik nu eelt op mijn hersenen gekregen". Jack de Nijs besloot met zijn broer Dick opnieuw te beginnen. Dick ging het promotiewerk voor zijn rekening nemen, maar het vergde uiteraard geruime tijd voor hij in Hilversum een voet aan de grond kreeg. De twee broers richtten de Goena-Goena produktiemaat- schappij op en openden een kan toor in Hilversum. „Als Moham med niet naar de berg komt, moet de berg maar naar Mohammed", lacht Jack. „Die deejees komen niet naar Roo sendaal dus moesten wij naar hen". Jack de Nijs stapte als Jack Jersey over naar Dureco die al leen de distributie van zijn platen voor haar rekening neemt. De produktie doet Jack, net als vroe ger, weer zelf. ..Kijk, in Roosen daal werkten bij JR op een gege ven moment twaalf man Dan moet je delegeren, heb je de zaak niet meer onder controle. We zijn nu met een kleine produktie- maatschappij opnieuw begonnen en we houden het klein. Jong ta lent stimuleren, ik schrijf weer. doe de produktie. Ik werk veel harder dan vroeger" HILVERSUM (GPD) - Jack Jersey is er weer helemaal. Dc NCRV zendt vanavond op hel tweede net de special „Jack Jersey in Sri Lanka" uit Dc nieuwe elpee „Jack Jersey Show" is juist verschenen en 4 februari is de Roosendaalsc zanger bij Veronica op het scherm te zien. Vrijdag werd hem een platina elpee uitge reikt voor meer dan 100.000 ver kochte exemplaren van „The Best of Jack Jersey", er is juist een single uit van „Sent a little bit of your love" dat Jack met zijn ontdekking zangeres Lisa Mac Keag zingt. En er zijn legio toekomstplannen. Het zegt dat met een tevreden uit drukking op zijn gezicht. Jack de Nijs heeft duidelijk een moeilijke periode in zijn leven overwon nen. Hij gaat er met broer Dick weer tegenaan. Het idee om een tv-special op Sri Lanka te gaan maken, was van Dick. „Ik zag het aanvankelijk helemaal niet zitten", vertelt Jack. „Dick bracht brochures mee, die lagen in huize De Nijs waar Elly, de echtgenote van Dick, op een gegeven moment 's nachts Sri Lanka zat te neuriën in ritme trommelend met haar vin gers. Ik dacht eerst: dat heeft ze van een ander liedje, maar die an dere nacht hebben we samen de basismelodie uitgewerkt en daar na heb ik Bert van Rheenen ofte wel Chiel Montagne gebeld. Die heeft meer platen met ons ge maakt. We hebben toen met z'n drieen verder gewerkt en na an derhalve maand was er een vaste basis." „Het lukte weer. In beheer van Goe na-Goena is toen de elpee ge maakt. We hadden dus zelf alle risico's. Dureco bracht de plaat uit, en de rest weet je", verhaalt Jack. Sri Lanka werd de afgelopen zomer een succes. Niet alleen in Neder land overigens. „Dat nummer heeft ons weer op de been gehol- LOS ANGELES - De Amerikaanse acteur George Burns weel kennelijk niet wat hem overkomt. Hij wordt in elk geval op schalkse wijze in de wangen geknepen door de tiener-ster Brooke Shields, bekend vano.m. de film Pretty Baby. Een fotograaf legde het tafereeltje vast tijdens de opna men van een door de komiek Bob Hope te presenteren televisieshow In dit programma wordt het feit herdacht, dat de Amerikaanse comedyserie dertig jaar bestaat. HILVERSUM (ANP) - Jan Keyzer uit Markelo, die afge lopen vrijdag in de Telebin- go-uitzending vanuit Almelo geen antwoord kon geven op de beslissende derde vraag van Mies Bouwman voor een auto, krijgt deze toch. De vraag luidde: "Wat staat er elke woensdag boven dc ad vertentie waarin de Tcle- bingo-uitslagen bekend wor den gemaakt?" Het antwoord had volgens Mies moeten zijn "Proficiat". Dat wist Jan Keyzer. die al twee goede antwoorden had gege ven, niet en daarom kreeg hij geen auto maar de troostprijs, een eethoek. Later bleek echter, dat het woord "Proficiat" ontbreekt in de advertenties van een aantal regionale bladen en omdat Jan Keyzer toevallig alleen is geabonneerd op de Twentschc Courant, waarin het bewuste woord "Profi ciat" ontbreekt en dus de vraag niet kon beantwoorden, heeft de AVRO besloten hem alsnog de auto in plaats van de eethoek te geven. Pianist 'Inktspots' overleden HAWAII (UPI) - William Hill, sinds tien jaar pianist van de Ink Spots en vroeger verbonden aan dc Platters, is op 59-jarige leeftijd op Kauai (Hawaii) overleden. „Bill" Hill overleed volgens dc leider van dc Ink Spots kort voor een optreden van de groep in een hotel in Hanalei. De show ging niettemin door. Het overlijden van Hill word pas aan het publiek meegedeeld toen de slottune "Till we meet again" was gespeeld, die werd opgedragen aan „onze goede vriend Bill, die ons enkele minu ten geleden ontviel". Hill was op 25 augustus 1921 geboren in Evanston in Illinois. (ADVERTENTIE) Op weg naar de wintersport of net weer terug? Met ski-kleding gaat u „sneeuw-schoon op reis of u hangt het ski-tenue weer smet- teloos gereinigd in de kast tot de volgende reis!Tot ziens in de Palthenette voor een waterafsto- -4-'{Hl[lI')lF tende schoonheidskuur van uw vanUalthe pen", beweert Jack. En toen drukte Dick door. Bij de omroe- perfde niemand op voorhand ja te zeggen voor een nieuwe special met Jack Jersey. Dus werd ook deze in eigen beheer door Goena- Goena gemaakt. „Het is de eerste keer dat de omroepen een kant en-klaar produkt kregen aange boden. De NCRV had een optie, die wilde de special ook toen we hem hadden gedraaid, en daarom wordt hij door deze omroep dins dag uitgezonden". In oktober vo rig jaar vertrok een kleine pro- duktieploeg van vier man met Jack Jersey, zangeres Lisa Mac Keag, die in het dagelijks leven Elisabeth Haslinghuis heet en uit Zevenhuizen komt, en saxofonist Maurice de la Croix uit Door- werth naar Ceylon, zoals Sri Lan ka vroeger heette. Regisseur Lau rens Leeuwenberg had met ca meraman Jan Kijser twee weken de tijd om een aantal nummers op film vast te leggen (dinsdag, (van avond, Nederland 2. NCRV brengt nieuwe serie HILVERSUM - De NCRV-televisie begint vanavond met een nieuwe familieseric, die steeds aan het begin van haar vaste uitzend- avond zal worden uitgezonden. "Hotel De Witte Raaf' is de titel van deze twaalfdelige serie, die ge schreven werd door John Uit den Bogaard. De serie speelt zich af rond een lan delijk hotelletje. Als daar de jon ge Félix zijn oude, knorrige oom komt helpen om het hotel te drij ven. ontstaan er allerlei verwik kelingen. De rol van Félix wordt gespeeld door Lars Boom, die van zijn vrouw Isabel door Tinque Don- gelmans. Lo van Hensbergen speelt de rol van hun oom, Covert Sloopnagel. De regie is van Frits Butzelaar en voor de muziek te kent Ruud Bos. Op de foto twee van de hoofdrolspelers, t.w. Lars Boom en Tinque Dongelmans. NEDERLAND I - 18.25 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) 8.30 - Jeugdjournaal (NOS) 18.30 - Sesamstraat (NOS) 18.50 - Paspoort (NOS) 18 59 - EO-Kinderkrant (EO) 19.30 - De jaren tachtig en daarna (EO) 20.20 - Terrorist tussen twee vuren, tv-film (EO) 21.00 - God wil wonen bij de mensen (EO) 21.25 - EO-aktief (EO) 21.37 - Journaal (NOS) 21.55 - Op zicht (NOS) 22.30 - Journaal (NOS) 22.35 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) 2 (13) (TELEAC) NEDERLAND II - 18.27 - Microprocessors, 1 18.57 - Journaal (NOS) 18.59 - Hotel "De Witte Raaf' tv-serie (NCRV) 19.25 - Jack Jersey in Sri Lanka (NCRV) 20.00 - Journaal (NOS) 20.27 - Verscheurde Stad, tv-serie (NCRV) 21.20 - Minivoetbalshow (NCRV) 22.10 - Hier en nu (NCRV) 22.50 - Mijn verre naaste (NCRV) 23.10 - Journaal (NOS) 23.15 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) WOENSDAG 14 JANUARI NEDERLAND I - 15.30 - Een reis rond de wereld in 80 dagen (VARA) 15.55 - De man uit het niets (VARA) 16.55 - In de dierentuin (VARA) 17.02 - Smeerkees (VARA) 17.10 - De film van Ome Willem (VARA) DUITSE TV DUITSLAND I (Region, progr NDR: 18.00 Die Da me von Monsoreau. tv-serie 18 30 Aktual. 18.40 Kleutersene. 18.55 Die Dame von Monsoreau. tv-serie. 19.25 Region, magaz. 19.50 Pcogr.overz WDR 18.00 Sprookje. 18.30 Licht progr. 18.40 Amus.progr. 19.15 Ak tual. 19 45 Inform, progr.). 20 00 Journ. 20 15 Susi, tv-serie. 21.00 Akual. 21 45 Hagen. Amerikaanse misdaadserie. 22 30 Aktual. 23 00 Duits cabaret. 23.50 Journ DUITSLAND II 18 20 Tekenfilmsi 19.30 Die Baronin sie unsterblich, 1 tual. 21.20 Report 19 00 Journ. Journ. Fontane machte /-film. 21.00 Ak- 22.05 Nachrich- wiskunde 19 QGHarry Hoeker laesst nicht locker. Iv-serie 19.45 Journal 3 20.00 Journ. 20.15 Cultur. progr. 21.15 Inform progr. 21 45 Docum. film. 22.30 Inform, progr. 23.15 Jour- BELGISCHE TV BELGIË VLAAMS 18.00 Kinderpoppenfilm. 18.05 Kleu- terprogr. 18.35 Open School. 19.05 Inform, rubriek. 19 37 Meded. en morgen. 19.45 Journ. 20.10 Muzikaal amus.progr. 21.00 Verover de aarde. 21.50 Speiprogr. 22.15 Copcert 23.05 DUITSLAND III WDR 18.00 Kleuterprogr. 18 30 Cursus NET II 18 00 Kinderpoppenfilm. 18 05 Kleu terprogr. 18 35 Open School 19 05 Inform, rubriek. 19.37 Meded en morgen. 19 45 Journ. 20.10 Natuur filmserie. 20 35 Poolse speelfilm 22 05 Open School. Drie toneelgezelschappen spelen dit seizoen stukken van Bertolt Brecht. In het kunstmagazine "Opzicht'' van de NOS worden frag menten uit de opvoeringen door het Publiekstheater en de toneel groep 'De Appel' getoond, aangevuld met gesprekken met de regis seurs Fritz Marquardt uit Berlijn (DDR) en Erik Vos. Ook wordt in dit programma aandacht geschonken aan een nieuwe Nederlandse uitgave uan Brechts enige roman, de DriestuiversromanTenslotte is in de studio aanwezig de beeldhouwer Adriaan Brouwers van wiens werk een filmimpressie wordt gegeven. In de televisie-actualiteitenrubriek Hier en Nu ran de NCRV wordt vanavond aandacht besteed aan de rol van de Wereldraad van Kerken ten aanzien van de vervolging van Russische gelovigen in de Sowjet-Unie. Hier en Nu besteedt voorts aandacht aan de uitspraak in het proces-Menlen en indien er een regeringscrisis in Israel onstaat ook aan de situatie daar. (Nederland 2, 22.10 uur) ÏINSDAG 13 JANUARI IILVERSUM I WRO: 18.11 Radiojourn. 18 25 Top te van Sulliva ma vieille. 20 30 (S) Folk live. 21 02 Te veel koks. hoorspel 21.50 (S) i.ichtc grammofoonmuz 22 02 -WHO's Spoi tpanorama NOS: :13 02-24 00 (S) Met het oog op mor- I Jen VARA: 0.02 (S) Elpee tuin 1.02 S) Groot Licht. 5 02 (S) Truck. HILVERSUM II KRO 18 10 Verkenning HUM. VERBOND 18 20 Na vijven en /es sen P P 18 50Uitz van D 66 KRO HILVERSUM II VARA 07.00 Nws 07.10 Ochtend gym. 07 20 De Wekkerradio (07 30 08 00 en 08 30 Nws) 09 00 Gym voot de vrouw. 09 10 Waterst NOS 09 15 Werkbank VARA 09.25 De vooruit gang 09 50 Hoor Haar' 11 05 School radio 11.25 Schoolradio. 11.35 Oost- kapelle Centraal 12.16 OVER HEIDSVOORLICHTING Mens en enle ng 12 26 Me 0 Wie 19.20 Kruispunt 20 00 (S) Musiceren als Brugman 21 15 Spektakel. 22 20 Overweging 22 JllNw> 22 -KhSi/.in in muziek. 23 .10 (S) Muziek op het spel 11123 55 24.00 Nws. HILVERSUM III NOS 18 02 <S> Dc Avondspits met ie Nationale Hitparade VARA 19 02 <S) Popdonder. 21 02 iSl HILVERSUM I VOO 7 03 (S) Ook goeie morgen 9 03 (S) Muziek terwijl u werk 10 02 (S) Kletskop VPRO 10 45 (S) Villa VPRO-magazine13 03 Welingelich- te Kringen. 13.30 Een klap op je kop. EO 14 20 <S) Radio-Kleuterkrant 14 45 (Sl Open Huis lti 02 (S) Licht en uitzic ht lti 40<S> EO-Aktief 10 45 (S) EO Metterdaad. 17 02 (S) Tnd land-entuinb 12 30 Nws 12 36 Din gen van de dag 13 00 Nws 13 11 Oostkapelle-Centraal 13 30 Oude schoolliedjes 13 50 Kinderen een kwartje'' 14 30 Lcef-tijd-geng 15 30 Operette 16 00 Desgewenst aan huii te ontbieden, hoorsp 17 00 (S) Een blokje Nederlands 17 24 Meded SOS- en politiebcr 17.30 Nws. 17 3( Dingen van de dag. HILVERSUM III KRO 7 02 (S) Manneke Pop 9 03 (S) Van negen tot twaalf 12 03 (S) De Noenshow 14 03 (S) De Theo Stok kink Show 17 03 (S) Stampn HILVERSUM IV NCRV 7 00~"tfws 7 02 Het le\.nde woord 7 10 (S) Preludium 8 30 (Sl Musica Sacra 9 00 Nws 9 02 (S) Di vertimento 9 15 (Si Onder dc hu..g tezon 10 00 (Sl Orkestpalet 12 Nws 12 02 <S> Tafelmuziek (l?0i Pi.inowerken uit de Romantiek 12 ao Promenade Ortu t 1345 Pia ten nws 13 55 (S) Zojuist versche nen. 14 00 Nws 14 02 (S) Die Aegyp

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 5